A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Z

zabádanje - klanje

zabadav - zastonj

zabajarica - vedeževalka

zabajati - začarati

zabel - zabela

zábeo - zabela, zaseka

zabéranje - volitve

zabéravec - volilec

zabodnjeni - zaboden

zabörati - zajeziti

zabrájati - česnati

zabréčati - zakričati

zabróditi se - zamisliti se

zacajhnati - označiti, zarisati

zacügnoti - zakrkniti

zacumprani - začaran

začinjen - zabeljen

začüti - zaslišati

zádav - nadav, ara

zádev - ovira

zadèvati - ovirati

zadévka - ovira

zadobišati - zasačiti, doleteti

zadoléti - zmoči

zadomestitel - mašlčevalec

zadomeščávanje - maščevanje

zadomeščávati - maščevati se

zadrgávanje - oviranje

zadrgavati se - zatikati se

zadrlinčkati - zapraviti

zadvečara, zadvečerek - popoldne

zafremati - naročiti

zafrigana župa - prežganka

zafrigati - prežgati

zafrkočeni - zavihan, kodrast

zafrkočeno - skodrano

zafücnjeni - zafrknjen

zafüčkati - zapraviti

zafušati - pokvariti

záglozda - zagozda

zaglüšanje - nadlegovanje

zagniliti - segniti

zagónjeni - muhasti

zagrabiti - zajeti

zagučati se - zagovoriti se

zagutiti - zadušiti

zagüzati - zavozlati

zagvüšani - prepričani

zagvüšanje - zagotovilo

zagvüšno - zagotovo, gotovo

zahicati - razgreti

zaimé - zaimek

zaistino - zares

zájmečka - otrobi

zajtra - zjutraj

zakacan - zapravljen

zakapčiti - pripeti, zapeti

zakeliti - zalepiti

zakesnoti - zamuditi

zaklačiti - poteptati

zaklajeni - založen

zakmičiti se - stemniti se

zakonóti - zakleti se

zakóutek - skrivališče

zakunoti - zakleti

zaküriti - sežgati

zálog - jamstvo

zamajütne - zamahne

zamanjükivati - lenariti

zámaz - madež

zámečka - obloda

zaméniti - zamenjati

zamerkanje - opomba

zamerkati - opaziti, zabeležiti

zamerno - žaljivo

zametavati - zaničevati

zametávati - zaničevatim prezirati

zametávec - zaničevalec

zamučati - zamolčati

zamuknoti - obmolkniti

zandér - požrešnost, pohlep

zanešenjé - zaupanje

zaniháti - prepustiti

zaóbstom - zaman

zapájati se - opijati se

zapečáčenje - potrditev

zapepeliti - upepeliti

zaperiti - izraziti

zapernik - zapisnikar, tajnik

zaphati - zamašiti

zápih - zamet

zápiš - nevihta

zapitek - pojedina po poroki

zápitki - večerja ob zaroki

zaplejtati - motoviliti

zapogiti se - napiti se

zapójen - napit

zapójenost - opitost

zapopádnoti - doumeti

zapoprijéti - spočeti

zapostávek - predlog

zaprati - umiti

zapraviti se - narediti samomor

zaprávlenca - škoda

zapufan - zadolžen

zarána - zgodaj zjutraj

zárenda - najem, najemnina

zarendaš - najemnik

zarézani - zaklan, ubit

zariglati - zapahniti

zarobleni - ujet, zasužnjeni

zaročnica - zaročenka

zaročnik - zaročenek

zaruk - znamenje

zasidávec - zalezovalec

zazinoti - ziniti

zasipati - zasuti

zasölhani - prekajen

zastopati - delati senco

zastrž - kap, napušč

zasükati - zaviti

zašancani - utrjen

zaščukati - ošvrkniti

zašenki - zastonj

zaškrnóti - priviti, zategniti

zašóunati - prizanesen, obvarovan

zašpilati - zaigrati

zašütati - pritihotapiti

zátanek - tilnik

zátanik - zatilnik, zatilje

zateknoti - zamašiti

zatèpsti se - zgubiti se

zátik - zatič, zamašek

zatišati - utišati

zatogavolo - zaradi tega

záton - zaliv, otok

zatühiti - utihniti

zavaditi - zadeti

závček - zajček

zavdariti - zaiti

zavdáti - povzročati

závec - zajec

zavértivati - propasti

závezek - zaveza, obljuba

zavežüvati - zavezovati

zavica - zajklja

zaviditi - zagledati

zavinoti - zaviti

zavlačüvati - zavlačevati

zavolo - zaradi

zavónjati - zasmrdeti

zavrženi - zaničevani

zavugnjeni - zakrivljeni

zavüh - nosnica

zavujani - zmečkan, neurejen

zavüpanec - zaupnik

zavüpanik - poverjenik

zavüzdéjnje - ukrotitev

zazávati - klicati

zaznámlati - zaznamovati

zažmahati - zavohati

zažmiriti - zamižati

zažnjorati - z vrvico zvezati

zbájati se - kolovratiti

zbantüvati - razžaliti, prizadeti

zbantüvati - užaliti

zbašlati - na hitro nekaj narediti

zbegnjeni - pobegel

zbéjsiti - razjeziti

zbérica - bera, nabirka

zbéroša - izbirčnež

zbésiti - splašiti, predramiti

zbesnĕ - pobesni

zbešötivati - spoditi

zbetežati - oboleti, zboleti

zbiksani - drugopolten

zbiksati - zloščiti

zblodjenjé - zmedenost

zbódati - zbadati

zbógšanje - izboljšanje

zbontanje - zmeda, zmešnjava

zbožen - ubog, reven, slaboten

zbrcavanje - dirjanje

zbrcávati se - brcati

zbrcnoti se - zdirjati

zbrignoti - postati grenek

zbroditi - premisliti, preudariti

zbrodjávec - preiskovalec

zbüdjávati - prebujati

zbüdjeni - buden

zburkanje - nevihta, vihar

zburkaš - upornik

zburkati - vznemiriti, razvneti

zdáni - poročen

zdati se - poročiti se

zdávanje - poroka

zdavati - poročati

zdejnoti - vzdihniti

zdénčina - studenec, izvir

zdignoti - dvigniti

zdihávanje - vzdihovanje

zdirati - vpiti

zdögnoti - usmraditi se

zdolaj - spodaj

zdólc - vzhodnik

zdranfati - prebuditi, zbuditi

zdrápanca - odrgnina, poškodba

zdrégati - pobezati, vznemiriti

zdreznosti - osupniti

zdrüzgati - zmečkati, zdrobiti

zdrzen - pogumen

zdržen - vztrajen

zdržitel - ohranjevalec

zdüha - duh, vonj

zdühavanje - vzdihovanje

zdühavati - vzdihovati

zdűja - pongruntavščina, ideja, zamisel

zdünkati - nabunkati

zdvárcati - označiti

zdvojiti - obupati

zejati - zehati

zelhati - dimiti

zemlák - rojak

zemljétróskm- potres

zenin - hkrati, obenem

zènkraj - z ene strani

zepnjeni - zapet, otrdel

zevčeni - izučen

zevsem - povsem

zežge - zakuri

zgizditi se - postati ošaben

zglásiti - prijaviti

zglašüvati se - oglašati se

zglijati - poravnati

zgóniti -  zbuditi

zgoréni - pogorel, prismojen

zgotoviti - narediti

zgrabiti - ujeti

zgráblenec - ujetnik

zgrablivci - zveri

zgrablivec - ropar

zgrablivi beteg - infekcija, okužna

zgrablivost - popadljivost

zgrbani - grbav

zgrblivi - nalezljiv

zgrében - grobo laneno

zgrizek - ogrizek

zgrüntati - premisliti

zgrüntávanje - premišljevanje

zgübiček - izguba

zgučati se - dogovoriti se

zgučavanje - pogovarjanje

zibanca - zibelka

zidina - stavba

zikati - poiskati

ziskavati - iskati, preiskovati

zivázen - perutnina

zjedinánje - združitev

zlámanje - uničenje

zlámati - zlomiti

zlapásati - požreti, pojesti

zléhka - zlahka

zlévanka - vrsta pogače, tanka koruzna ali ajdova pogača

zleženik - rojak

zleženjé - zalega, rojstni kraj

zlobiti se - jeziti se, hudovati se

zlóč - razred, vrsta

zloskati - oklofutati

zložba - razstava

zložen - pokoren

zloženjé -skupnost

zlüčati - metati

zmálani - naslikani

zmántrani - izmučeni

zmaučaj - maslo

zméčava - težava

zméjna - igra, igranje

zméjsen - raznovrsten

zmelávati - preizkušati

zmenkati - poiti, izginiti, zmanjkati

zmènoti -  drgniti

zmesvrženi - vrinjen

zmètati - spovreči

zmetavati - izmetavati

zmiriti - spraviti, pomiriti

zmiriti se - pobotati se

zmiti - umiti

zmivanje - umivanje

zmivati - umivati lase

zmlátiti - omlatiti

zmôčaj - surovo maslo

zmóčati - premočiti

zmotiti - skaliti

zmožđiti - zmečkati

zmožen - mogočen

zmožnomi - mogočnemu

zmrnjaviti - zagodrnjati

zmršiti se - upreti se

zmržjenca - zmrzal

zmujštrani - navajen. obvladan

zmuviti - zagodrnjati

znábiti - morda

znajvati - zdrgniti

znák - vznak

znaménje - znamenje, glas

znamenüvanje - pomen

znamenüvati - pomeniti, napovedovati

znóriti - ogoljufati

znotrina - notranjost

znücati se - obrabiti se, porabiti se

zóbston  - zastonj

zodáti - prodati

zoklin - nogavica

zoliti - vpiti, kričati

zoplèjati - opletati

zopston - zastonj

zopsüvati - opsovati

zoráni - preoran

zordjenice -zornice

zorjanica - danica

zorjanska zvezda - danica, jutranja zvezda

zörjati - zarjuti

zorjenice - zornice

zorjenice - zornice, jutranje maše v adventu

zosagati - prestrašiti

zóseb - posebej

zosékati - posekai

zosèliti se - preseliti se

zosmikati - zabosti

zošlatati - otipati

zoštrikati - naplesti

zóvkraj - na drugi strani

zozidati - sezidati

zožmèriti - zamižati

zradüvati se - razveseliti se

zrás - rast, postava

zraščati - zakričati

zravnati - poravnati

zréberje - pobočje

zréli - dozorel

zreloča - dozorelost

zrendelüvani - prepisan, odrejen

zrendelüvanje - ukaz, dolčilo

zrendelüvati - predpisati, odrediti

zriktati - urediti

zročiti - izročiti

zrogátati - zaropotati

zroküvanje - povzročitev

züvanje - sezuvanje

zváč - pozvačin, vabitelj

zvačinstvo - vabljenje na svatbo

zvágati - pretehtati, stehtati

zvánje - klic

zvati - klicati

zvažáč - vlačilec

zvedávati - poizvedovati

zvejan - prebrisan, zvit

zvékšega - večinoma

zvelbati - obokati

zvézanje - poroka

zvezda zorjánska - zgodnja danica

zvirálišče - izvir

zvisiti - povišati

zvišani - domišljav, ohol

zvišávanje - povzdigovanje samega sebe, poveličevanje, slavljenje

zvišavati - poviševati, ponašati se, bahati

zvižgalivati - preiskati (uradno)

zvóliti si - izbrati si

zvönéšnji - zunanji

zvónjati - usmraditi se, zasmrdeti

zvörčiti - uročiti

zvoščeni - oguljen, ponošen

zvráčanje - zdravljenjezvišavec - bahač, ošabnež

zvršávanje - izpopolnjevanje

zvün - razen

zvünešnji - zunanji

zvünréden - izreden

zvužgati se - vneti se