A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

S

sabó - krojač

sabol - krojač

sadaroden - rodoviten, uspešen

sadišče - drevesnica

sadóukanje - žaljenje, sramotenje

sadoveni - saden

saft - omaka, sok

saftičen - sočen

saga - vonj, duh

sagati - strašiti

sagdenešnji - vsakdanji

saglivec - bojazlivec

sagüvati - strašiti

sajnati - sajav

sakač - kuhar

sakačica - kuharica

sakáli - zalizki

sakovački - vsakršen

sakramensko - zelo

sálaš - prenočišče

sálašivati - prenočevati

saletlin - veranda

samen - samoten

samhotéč - prostovoljen

samjedinen - popolnoma sam

samnost - samota

samoča - samota

samočina - samota

samohválec - bahav človek

samoládarstvo - samodrštvo, tiranja

samomorec - samomorilec

samooblástvo - samodrštvo, absolutizem

samoodávanje - monopol

samorogáč - samorog

samostalen - samostojen

samrad - prostovoljno

sándočni - sovražen

sapa - dih

sapanje - dihanje

sapót - sopara

sára - golenica pri škornju, škornjica

sare - škornjeva golenica

sas - predstrašenost, začudenje

sasiti - strašiti

scajtom - sčasoma

scagani - shiran, utrujen, obupan

scalina - seč

scécani - izsesan

scecati - izsesati

scukati - zlasati, pocukati

sčista - povsem. popolnoma

sčistiti - očistiti

sebedržánje - vedenje

seča - živa meja

sečén - januar

sečka - rezanica

sečkar - slamoreznica

sedališče - sedalo

sédeni - kisel, skisan

segnoti - seči

séhnenje - sušenje

sejri - siv

sejri - sivolas

séjriti - siviti

sejsksar - šestica, srebrnik

sekera - sekira

seksar - šestica

sekulerati - zavarovati

seküvati - usekovati

semen - potomstvo

semleti - zmleti

sénje - sejem

senjek - kot za seno

senšček - jašek za seno, senik

sépatá - sem in tja

serbostjé - srobot

sertel - tla iz ilovice

seskóus - vedno, stalno

sesti se - sesesti (npr. mleko)

sestránec - bratranec

sfaliti - zmanjkati

sfaliválivati - zmanjkovati

sfora - del voza

sfrigati - pripraviti prežganje

sfrišati - osvežiti

sfundati - uničiti, poončati

sfušati - pokvariti

shájati - izvirati

shüjdoga - zgrda

sic - sedež

siguren - odločen, nagel

sijazen - suhljad

sikešina - pomanjkanje

sikešni - skromen

silje - vse žitarice v rasti, žito

siljeni - žiten

silnik - nasilnik, nasilnež

silno - muditi se

simadli - potuhnjenec

siroče - sirota, siromak, slabič

siroček - revček, siromak

sirovo - surovo

sisvéci - vsi sveti

sišiti - sušiti

sitlivi - nasiten

sitnivi - snetljiv

sivi - moder

skaditi - pokaditi

skák - skok

skákavec - skakač

skákaven - neraven

skaldje - trske, trščice

skale - smuči

skalina - trska, iver, trščica

skališai se - povaljati

skalja - trska

skapati - odpadati, popadati

skašlavati - pokašljevati

skazanje - prikazen

skázati - izkazati

skazlivec - hinavec

skazlivo - hinavsko

skazlivost - hinavščina

skečkati - zlasati

skefati - pofukati, očistiti s krtačo

skije - smuči

skimati - zmajevati

skipeti - vzipeti

skisnoti - skisati

skitanje - skrivanje

skitati se - potikati sem, potepati se

sklačiti - poteptati, stlačiti

sklajeni - zložen

sklanfati - speti

sklásti - zložiti

skleca - sklediva, skleda

skléčica - skledica

sklečka - latvica

sklejca - skleda

skleknoti - spotakniti se, omahniti

sklémati - kolovratiti

sklémba - sklep

sklen - členek

sklez - slez

sklezen - vranica

skliski - spolzek, drsen, spolski

sklisko - spolzko

sklizanca - poledica

sklonckati - potrkati

skložanje - prelaganje

skložje - pohištvo

skložnjati - presedati

skončanje - konec

skončati - opraviti, končati

skončavanje - sklep, odločitev

skópec - skobec

skopec - skopuh, past

skor - skorajšnji

skoro - skoraj, kmalu

skós - vedno, stalno, nenehno

skoznüvanje - budnost, premišljanje

skračiti se - zmanjšati se

skradnjek - rob

skradnji - zadnji, dokončni, skrajen

skragnje - poslednje, skrajno

skraja - od začetka

skrakica - srajca

skrbájntivati - natepsti

skrblenik - varuh

skrblivi - skrben

skrblivost - skrbnost

skrivičeni - ukrivljen

skrivoma - skrivaj

skrižoma - navzkriž, križem

skrmlenek - pitanec, rejenec

skrmleni - vzrejen, vzgojen

skrótiti - ukrotiti

skrovišče - zatočišče, skrivališče

skrovno - skrito

skrüšeni - potrt, skrušen

skübnoti - izpulčiti, iztrgati

skübnoti - izpuliti

skühati - skuhati

sküjani - skuhan

skuminati se - čutiti željo po čem, skomninati se

skumneti - hrepeneti

skurvanje - prostitucija

sküšavanje - preizkušnja, skušnjava

sküšávati - spoznavati, ugotavljati, spraševati

sküšavec - skušnjavec

sküšnjava - preizkušnja

skuza - solza

skuziti - jokati

skuznati - solzen, solznat

skvariti - prekvasiti, pogubiti

skvariti se - pokvariti se

skvarjenje - pogubljenje, pokvarjenost

skvarjüvati - obtoževati

skvašeni - skisani

skvatérati - naseliti

slačec - pecivo, sladkarija

sladič - sladka korenina

sladkóča - skadkost, prijetnost

sládnoti - biti sladek

slameprešar - delavec pri preši s slamo

slánj - nosilni drog pri vozu

slap - vihar, močen veter

slápasti - paren

Slav - Jugoslovan

slavanje - glasovanje

slavati - glasovati

slaviček - slavec

sledi - pozneje

slédkar - pozneje

sléjdnji - zadnji

sléjdnjikrat - zadnjič

slejpobatriven - drzen

slemenjak - vrh strehe

slepa vuž - slepič

slepák - slepec

sleparija - goljufija

slepavauš - belouška

slišiti - spadati, soditi, pripadati

slivojca - slivovka

slóbod - slovo

sloboden - svoboden

sloboditel - rešitelj

slobódkinja - svobodna ženska

slobodnik - rešitelj

slobodno - dovoljeno

sloboščina - svoboda

slóčiti se - upogibati se

slóki - neraven, kriv

sloki - suhi

slova - črka

složnost - sloga

slüžbenstvo - suženjstvo

slüženje - strežba

slüžič - zaslužek

smehóča - smeh

sméjšanca - zmeda

smeknjenje - bodljaj, sunek

smeknoti - zabosti

smélec - predrznež

smesti - zaplesti, zmešati

sméten - umazan

smicati - bosti, zbdati

smika - bodljaj

smikanje - bodenje, zbadanje

smileno - prizanesljivo

smiljenje - usmiljenje

smiustvo - nečistovanje, prešuštvovanje

smoučenjé - zmedenost

smóuten - zmeden

smraditi - kuhariti

smrdeti - smrdeti, dremuckati

smrtelni - smrten

smudati se - kujati se

smüdovec - lonček

snága - lepota, okras

snájžen - čist, snažen

snájžno - dostojno, spodobno

snéhica - nevestica

snéja - nevesta, snaha

snejinski - nevestni

sneni - zaspani

snežno perinje - snežinka

snočkar - sinoči

sód - odločitev, sodba

sodbenija - sodišče

sodec - sodnik

sodlivi - obsojajoč

soha - steber

sójka - šoja

soja - navpični opornik

sokél - grča

solár - trgovec s soljo

soldački - vojaški

soldák - vojak

soldastvo - vojaščina

sölhani - prekajeni

solišče - solina

sölk - prekajevalnica, dimnica

somár - osel

somarica - oslica

sóniti se - zdeti se

sop - dihanje

sopešnjek - sapnik

sópi - lolek

sópniti - ziniti

sopot - sopara, hlap, para

sopóten - paren

sopótnik - parnik

sos - omaka

sotlar - sedlar

soudnica - sodišče

sóudnji - soden

spáčiti - pohujšati

spačlivi - pohujšljiv

spadaj - padec

spadjenjé - padec

spádnoti - pasti

spáka - zdraha, pohujšanje

spakivati - spakirati

spameten - razumen

spanjača - priležnica

spár - sopara

spárina - sopara

speglati - zlikati

spejglati - zlikati

spéjvanje - petje

spejvati - peti

spelati - izpeljati

spelávanje - verski obred, vpeljevanje

spelávati - voditi

spernati se - spreti se, spričkati se

spét - nazaj

spévec - pevec

spévnik - pevec, pesnik

spica - napera

spica - vžigalica, bodica, puščica

spisek - zapis

spiš - vihar, nevihta

spišüvanje - opisovnje

spitati - izprašati

spitavanje - spraševanje

spitavati - spraševati

splazérani - ranjen

spletanca - zmeda, spletka

splohni - stalen

splüskati - sklofutati

spocrknoti - poginiti, pomreti

spódanji - spodnji

spodbádati - spodbujati

spodkar - spodaj

spodnašati se - znašati se

spodoben - primeren

spodobno - pripravno

spoginoti - poginiti

spoglednoti - pregledati

spojémati - odvzeti

spókani - počen

spokapati - odpasti

spoklati - pobiti, poklati

spoklati se - ubiti, umoriti

spokódivati - naberačiti

spokojiti - pomiriti

spokrádnoti - nakrasti

spoküpiti - pokupiti

spolagati - nakrmiti

spolókati - požlempati

spoloviti - ujeti, poloviti

spómenek - spomenik, nagrobnik, spomin

spomenénje - pisno izkazana pozornost

spomenóti - omeniti

spomoriti - pobiti

sponašati - očitati

spórar - ključavničar

sporobiti - oropati

sposlanje - naznanilo, sporočilo

sposvaditi se - spreti se

spótiti - opomniti

spotiti se - spomniti se

spotukani - unuičen, premagan

spóusob - prevzeta

spóvani - pridelani

spovati - zgraditi, postaviti

spovedálnica - spovednica

spovedávanje - spoved

spovujti - uiti

spraščati - zahreščati, reskniti

spravičanje - opravičilo, opravičitev

spravičati se - opravičiti se

spravišče - zbor

správišče - zbor, shod, sestanek, zborovanje

spravitel - povzročitelj

spráženi - ožgan, osmojen

sprckani - pofukan

spréjčanje - zagovor

spreméjšani - zmeden, zmešan

spremetati - sprevrniti

sprešati - stisniti

sprevájač - spremljevalec

sprevajanje - spremljanje, pogreb

sprevéden - prevzeten, razposajen

sprevedija - prevzetnost, razposajenost

sprevedüvanje - nagajanje

sprévod - pogreb

sprevrčti - spremeniti

sprhlivost - trohljivost

spričkati - stepsti

sprnéni - strohnel

spobrati - pobrati, odstraniti

sprobati - preskusiti, pomeriti

sprokonca - od začetka

sprotlike - na pomlad, spomladi

sprotoletje - pomlad

spunjenost - polnost, dopolnjenost

spuntanje - vstaja, upor

spüstiti - zbledeti, spustiti

spüščávati - poganjati

sráb - garje

srablivi - garjav

sračnjek - stranišče

srakica - srajca

srámba - shramba

sráonjek - stranišče

sraunjek - stranišče

srditost - jeznost, jeza

srdnik - sovražnik, nasprotnik

srédbeni - posredniški

srédbenik - posrednik

sredbina - okolje, sredina

sren - ivje, zmrzal

srst - dlaka

srtél - tla, zbita iz ilovice

stáliš - stan, stanje, položaj

stán - bivališče

stánec - prebivalec

stanéjnje - vstajenje, vstajanje

stánek - bivališče

stanica - soba

stanjüvati - vstajati

stanjüvati - vstajati

stanovališče - bivališče

stanovnik - prebivalec

stápati - korakati, stopati

stáplati - hoditi, stopati

starati se - skrbeti

starica - starka

starišina - starešina

starodičen - odličen

starovören - pripadnik pravoslavne vere

stáva - stanje, položaj

stávlanje - ustavljanje

stela - stelja

stelaž - police

stelébani - stolčen

stepati - otresati

stepe - potepanje

stepsti - otresti

stéri - ostanki slame, trave, seneni drobir

stérje - senen drobir

stinica - stenica

stirati - nagnati, spoditi, pregnati

stiskavnica - stiskalnica

stó - miza

stočiti - preliti

stolar - mizar

stólec - stol

stoleto - stoletje

stolica - klop

stolni - namizni

stólnica - namizni prt

stólnjek - namizni prt

stonjati - stokati

stopáj - korak

stopaj - korak, stopinja

stopanje - korakanje

stotina - stoletje

stóup - korak, stopinja

strád - stradanje

straušanca - jed (kislo zelje s fižolom in bučnim oljem)

strébiti - očistiti

strejti - zlomiti

strelba - streljanje

strepetati - vztrepetati

strešnica - kapnica

streti - zlomiti

strgütanca - ropotulja (slabš.)

stričič - bratranec

strina - stričeva žena, teta

strliti - ustreliti

strmec - strm breg

strnáb - strnad

strobentati - zatrobentati

strobiti - zakričati, zatrobiti, zavpiti

strositi - stresti, pretresti

strošek - hrana, prehrana, stroški

strožok - (nem. Stroh, sack) slamnjača

strpeti - pretrpeti

strsenjé - začudenje, strmenje

strüskati - pohrustati

stržáj - stežaj

stuba - stopnica

stubica - stopinja

stuček - storž

stüdenec - vodnjak

stühnoti - strohneti, pokvariti se

stunjati - stokati, ječati

stvarina - material

stvoriti - ustvariti

stvorjénje - bitje, stvar

sühoča - suša

süjnoti - žreti

sükešina - revščina, pomanjkanje

süknja - plašč, suknja

süknje - blago, sukno

sumič - komar

sun - lučštilus - slog, stil

sunca trak - sončni žarek, žarek

sunčavni - sončen

sunčavnica - sončnica

sunčevnica - sončna ura

sünenjé - upor

sürina - sukno iz ovčje volne

sürotka - sirotka

süšava - suša

süšec - februar

sužen - žalosten, potrt

sužnost - nesramnost, grdobija

svaditi - razjeziti, raztogotiti

svaditi se - spreti se

svadliv - prepirljiv

svaja - spor, prepir

svájba - spor, prepir

svajüvati se - prepirati se

svaliti - zmanjkati

svaterja - svatinja

svaura - svora, sora

svéci - svetniki

svecki - posveten

svéčati - praznovati

svečén - januar

svečnjek - svečnik

svedočánstvo - pričevanje

svedok - priča

svéjtadržávec - gospodovalec

svekel - svetel

sveklošča - svetloba

svekrva - tašča

svekrva - tašča, moževa mati

svestvo - zakrament, svetost

svétec - svetnik

svétek - praznik

svétešnji - prazničen

svétešnost - slovesnost, prazničnost

svetica - svetnica

svetina - svetišče

svetiti - praznovati

svetlina - svetloba

svetvišček - oktober

svinjka - črnilni madež

svóra - sora, povezovalni drog