A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Č

ča - kravi ukaz na desno!

čákan - palica s kovinskim koncem

čalamadi - mešana vložena zelenjava

čalaren - goljufiv, sleparski, hudoben

čalarija - čaranje

čalárni - zvijačen, varljiv

čaléjr - goljuf, čarovnik

čalmásti - pokrit s turbanom

čam - gnus

čamüga - nelepa naglavna ruta

čamuro - jezno

čapatati - žuboreti

čápnoti - popasti, prijeti, uloviti

čárda - samotna gostilna s prenočišči

časkraténje - kratkočasje

čaujanje - drgnjenje, mencanje

čedniti se - modrijaniti

čednüvanje - premišljevanje

čednüvati - modrovati

čefketanje - klepetanje, čvekanje

čéjsati - trgati, cefrati

ček - ček, položnica

čeketati - vrešče govoriti, žlobudrati

čèliti - čeliti (snop), liste

čelüst - čeljust

čemér - jeza, ihta, strup

čemerasti - jezljiv

čemeren - jezen

čemeriti se - jeziti se

čep - zatič, zamašek

čéra - okras

čeres - zelo čez

čêsati - cefrati, trgati

česmigovec - česmin

česnek - česen

česnekovca - narcisa

čést - čast

čestnik - uradnik

četverokükláti - štirioglat

čičati - sedeti

čičnoti - usesti se

čidi - čigav

čiga - vzvod

čigeci - žgečkljivost

čigli - čeprav

čik - ogorek

čikati - žvečiti tobak

čikoš - konjski pastir

čin - dejanjedetéči - otroški

čindera - skupinski ples, kolo

činenje - dejanje

činiteo - izvrševalec

činiti - delati, početi, opravljati

čirič - murn

čislo - rožni venec, molek

čistina - jasa v gozdu

čmiga - slaba pijača

čóba - ustnica, živalska ustnica

čobasti - klepetav, jezikav

čobaš - gobezdač

čobati se - cmeriti se, kujati se

čofkati - cmokati

čofnoti - glasno pasti v vodo

čohati - praskati

čójati - drgniti

čóka - plemenska svinja

čonkel - členek

čonklavi - pohabljen, kruljav

čonta - kost

čontasti - koščen

čontnica - koščica

čopeleskati - čopotati

čopériti - scati (vulg.)

čoperiti se - razkazovati mednožje

čopkati - čofotati

čopnoti - pasti

čorba - slaba gosta juha

čotkati - tleskati

črbina - škrbina

črbinasti - škrbinasti

črčavka - sodra

črčevka - sodra, drobna toča

čredár - kravji pastir

črediti se - zbirati se

čréjp - črepinja

črejvel - škorenj

črep - lončenina, strešnik, opeka

črešnja - češnja

črešnjovček - vsrta fižola

čreveo - škorenj

črevli - škornji

črga - golovrata kokoš

črkanca - sren, ivje

črnica - borovnica

črnkavec - črnec

črstvi - čvrst, krepak, močan

črstviti - utrjevati, krepiti

črtalo - navpično rezilo pri plugu

črvau - trebuh

čtenjé - branje

čubiti - čepeti

čuča - putka

čüča - slaba pijača

čüčnoti - počepniti

čüda - čudno

čüdapun - čuden

čüden - nenavaden

čüdüvati se - čuditi se

čujskanje - podrsavanje

čujskati - drseti

čumihanje - čemenječteti - brati, čitati

čun - čoln, škaf, korito

čundraš - smrkavec

čunta - kost

čupnoti - štrbunkniti

čurkati - ždeti

čuspajz - prikuha

čüš - pobalin, tudi paznik v vinogradu

čütènje - občutek

čüti - slišati

čütiti - čutiti

čuvati - varovati

čvajga - brozga, plundra

čveketati - čebljati

čvrstvi - žilav