A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

R

raböliš - vrišč, prepir

rabuka - hrup, kričanje, vpitje, ropot, vrišč, prepir

ráčiti se - ljubiti se

račundávanje - obračun

radostüvati se - veseliti se

radostznamenüvajóči - izražajoč veselje

radovolen - prostovoljen

radüvanje - veselje

radüvati - veseliti

rafankérar - dimnikar

rafija - ličje

rajati - gladiti omet

ráji - rahel

rajs - riža

rajsnegl - risalni žebljiček

rájtati - računati

rajzapos - potni list

rajzivanje - potepanje, popotovanje

rajža - potovanje

rajživati - potovati

ráma - okvir

rámati - pospravljati

ramba - hiša, stanovanje

rámba - shramba

ramek - hišica

ramič - okvirček

ránč - ravno

randaš - najemnik

ránenje - prehranjevanje

ráni - zgodnji

rano - zgodaj

ránta - drog

rasčesnoti - raztrgati

rasfersluš - zadrga

rashicati - razgreti

rashladénje - prehlad, ohladitev

rasipati - razsuti

rasklásti - razložiti

rasklati - razbiti

rasklavi - raskav

rasladiti - ohladiti

raslajeni - prehlajeni

rasoje - vile

rasoje - vile (lesene, železne)

raspétiti - križati

raspinjati - razpenjati

raspitati - ločiti

raspitávanje - razveza, ločitev

raspraščiti - raztrgati

rasprestérati - razprostirati

rást - hrast

rastóupec - talilec

raščati - kregati se, vreščati

rašiška - vilice

rašiti - drezati, rahljati

rašoška - vilica

ráta - obrok

rátati - nagovarjati

rátavec - nagovarjalec

raubšicar - divji lovec

raufonk - dimnik

raur - dimnik

ravnanec - voditelj

rávnati - obračati

ravnitel - voditej, vodja

razbéjsiti - razbesneti

razbijásti - pretepaški, razgrajaški

razbistreni - prosvetljen

razblisnoti se - razširiti se

razboj - napad

razbojna - razbojništvo

razburkani - razburjen

razcotati - razcefrati

razčejsati - raztrgati

razčemeriti (se) - razjeziti, razdražiti, razsrditi, zagnojiti se, zastrupiti se

razčesnenje - prepir

razčesnoti - raztrgati

razčinjeni - razsekan

razdévati - razlagati

razdiljávanje - delitev, razdeljevanje

razdrápani - raztrgan

razdreseliti - razžalostiti, užaliti

razdrváriti - razmrcvariti

razéraš - brivec

razevdariti - razbiti, ubiti

razfrčakti - razmetati, zapraviti

razgoniti - odgnati, razgnati

razgonja - razor

razgörlani - neurejen, razmršen

razhicati - razgreti

razidéjnje - razhod

razkálani - razcepljen

razkálati - razcepiti, nacepiti

razkápanje - razkopavanje

razkášati se - razburjati se

razkerati - tvegati

razklačiti - poteptati

razklad - razlaga

razkladač - razlagalec

razláčanje - obrekovanje

razločávajost - razlikovanje

razlóčavnost - različnost

razlóček - razlika

razločenjé - ločitev

razlóčiti - ločiti

razlüčati - razmetati

razlutiti - razjeziti

razmečiti - razmehčati

razméjnje - razumevanje

razméni - razumen

razmesárno - s krvavim bojem

razmlátiti - razbiti, raztolči

razmožđiti - zmečkati

razmuždžiti - zdrobiti, zmečkati

razpetjé - razpelo

razpezdiniti se - razburiti se

razpištoliti - vzrojiti

razpitanje - ločitev, razveza

razpitanje - razveza, ločitev

razpitati se - ločiti se

razprenjen - strohnel

razprestreti - razširiti

razprstrejti - razprostrti

razpüščenost - razbrzdanost

razrášiti - razdražiti

razrofnjati - razbrskati

razsipač - razsipnež

razsodjávanje - razločevanje

razsodjávati - presojati

razsrditi - zajeziti

razsváditi - razjeziti

razsvečenjé - prosvetljenje, razsvetljenje

razšáleni - razžaljen

razšerjüvati - razširjati, širiti

raztálanje - razdelitev

raztalati - razdeliti

raztepsti - razgnati

raztézen - raztegljiv

raztirati - razgnati

raztoriti - raztresti, raztrositi

raztréti - razlomiti

raztrganje - neenotnost

raztrüskati - pohrustati

razváliti - razdejati, uničiti

razvejšeni - zanikrn, zanemarjen

razvujati - razmajati

razvüzdani - razuzdan

razvüzdanost - razuzdanost, razbrzdanost

razžveglárivanje - uničevanje

rdanje - drgnjenje

rdati - drgniti

rdečka - rdeče vino

rdjaviti - rjaveti

rđajca - rja

reberija - upor

rebernica - lojtrnica

reca - raca

recitüvati - recitirati

réčica - zlog

réčishájanje - izpeljava

rečlivec - zgovornež, jezikač

réd - vrsta, čas

redáti - progast, črtast

rédično - redno

réditel - urednik

réditelstvo - uredištvo

réditi - izdelovati, delati

réditi se - delati se

rédjenje - delanje

redlin - pečica

regéraš - komandir

regérati - vladati

regina - dalija

regla - ropotulja

regrut - nabornik

regula - pravilo

regüljenje - rjovenje

réja - delo, izdelek

rejčiglás - spodbuda, poziv

réjčnica - zlog

réjčnik - govornik

rejenjé - pripravljanje, izdelovanje

réjpnica - zasipnica, podsipnica

réjsan - zares, res

rejšitel - rešitelj

rejzanje - revma

rekel - izpljunek

rekétanje - režanje

reketaš - smejavec

reklec - suknjič

reklin - jopica, suknjič

rél - macesen

rémen - jermen, pas

remenánica - jermenarna

remen - jermen

reméni - rumen

rèmeni - usnjen

reménje - jermenje

remenka - pirh, pisanica

remenšajba - jermenica

ren - hren

renda - red, vrsta

rendelüvanje - predpis, določba, ukaz, zapoved

rendelüvati - postaviti, določiti

rengla - ponev, nizka kozica

reniti se - bahati se

répaš - reporeznica

repica - zadnji del svore

repinzl - motovilec

repiščica - sinica, ptica

reš - čvrst, strog, osoren

rétaš - povalnik, zavitek

retkev - redkev

rezali so ga - operirali

rézati - operirati

rgüliti - rjoveti

ribaš - perilnik

ribati - udrihati

ribizel - ribez

rigati - spakovati

riglin - zapah

rijtar - sodnik, župan

riktar - župan

riktati - urejati

ril - hlod

rinek - obroč

ringišpil - vrtiljak

rinkanje - obročkanje

rips - oljna repica

ris - označba

risali - binkošti

risalski - binkoštni

risalšček - maj

rit - zadnjica

ritati - nemirno sedeti

ritar - sodnik, župan

ritešnica - ritnica

ritonja - škopa

riu - hlod

rivati - potiskati

rób - suženj, zapornik

róbača - srajca

robček - ženo robec

robec - ruta

rôbec na šinjek - šal

róbegnánec - priganjač

robiti - pleniti, ropati

robstvo - suženjstvo, ujetništvo

ročka - vrč z ročajem

róden - rodoviten

rodica - roditeljica

rodina - rodovitna zemlja

rodinščica - rastlinska plodnica

roditeli - starši

roditeo - starš

rodnik - rojak

rodovina - družina

rogačica - rožič

rogátanca - ropotulja, vozilo

rogátanje - ropotanje

rogeo - rog

roglač - hrošč rogač

roglati - rogljast

rogos - rogoz

rój - čebelji roj

rojár - čebelar

rokajica - rokavica

rokavci - krtka ženska srajca z rokavi

rola - zvitek, namotek

rolati - valjati

rondanje - drgnjenje

rónik - hromec

ronjaš - smrkolin

ronjavi - raztrgani

ropás - hrup, hrumenje

röpénje - hropene

ropsti - hropsti

rór - dimnik, cev

roraš - dimnikar

róšč - hrošč

róštar - kdor povzrča hrup

róučni - spreten

róupati - trkati

rour - cev, dimnik

rovanje - bezanje, drezanje

rovátanje - risanje

rovatek - kamenček za pisanje na tablo

rožec - mavrica

rožéni - rogat

roženica - špirovec

rožič - rogec

rožjé - orožje

róžje - suhe rozge

rožnáti - oborožen

rud - ojé

rukati - suvati, dregati

rukcuk - umik

rukivanje - odhod k vojakom

rükverc - vzvratno

rukzak - nahrbtnik

rüm - hrumenje

rumeni - rdeč

rumenilo - rdečilo

ruml - ropot, trušč

rumlin - nered

rüslati - krakati

rusvajs - nered

rusžajfa - milo

rüš - podiranje

rušt - ogrodje, ostrešje

ruštati - postavljati delovni oder

ružen - gnusen, grd, omadeževan

ružiti - omadeževati, onečaščati, razbijati, ropotati, rožljati

ružno - grdo

rzati se - krohotati se, režati se

ržen - krhelj