A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

V

vábec - dražilo

vacalejčec - robček

vacalejk - naglavna ruta

vači - sicer

vadlüvanje - veroizpoved, priznanje

vadlüvati - priznati, pričati

vafta - straža

vaftivanje - straženje

vága - tehtnica

vaganca - želva

váganje - tehtanje

vagati se - zibati se

vágoten - kočljiv

vajat - vrv

vajdlin - skleda

vájža - ruša

vajže - ruša

valá - velja

valáni - veljaven

valánje - veljava

valas - glas, sporočilo

válati - valjati

valék - valj, valjar

valékati - valjati

valíštre - čenče (ženske, ki prenašajo čenče)

váliti se - hvaliti se

válodávanje - zahvaljevanje

valón - sodeč, spodobno

váma - mitnina

vámoš - mitničar

váncar - viničar

vándranje - popotovanje, potepanje

vandrar - popotnik

vánkiš - zglavnik

vánkišnica - prevleka za blazino

vapajnca - apnenica

vápnasti - apnasti

vápneni - apnen

vápno - apno

vár - utrdba

váraš - mesto

varašanec - meščan

varášek - mestece

várati - opaziti

vardévanje - preizkušanje

vardévati - tipali, preverjati

várdjati - spominjati se

varitel - varuh

varitelkinja - varuhinja

variváč - varuh, skrbnik

variváčkinja - varuhinja

varjüvati - varovati

várta - straža

varvanje - pestovanje

vbegnoti - pobegniti

vbogi - ubog

vbóžen - hudoben

vcáganje - obup

vcagati - obupati

vcáglivi - obupajoč, malodušen

vceniti - oceniti

včakati se - dočakati

včasi - takoj

včási - včasih

včedniti se - spameovati se

včeknoti - uščipniti

včéla - čebela

včélar - čebelar

včélica - čebelica

včenjé - učenje

včera - včeraj

včesnoti - odtrgati, udariti, strgati

včinénje - dejanje

včiniti - narediti, storiti

včünoti - popustiti, odnehati

vdáblanje - dobivanje

vdáblati - dobivati

vdárec - udarec, nadloga

vdariti - udariti

vdeliti - dodeliti

vdér - vdor, napad

vderjanje - napadanje

vdil - vzdolž

vdilen - vzdolž

vdinj - najem, dnina

vdoblenjé - pridobiti

vdobrovoliti se - zadovoljiti se

vdomoviti - udomačiti

vdovinstvo - vdovstvo

vdrüžbejnje - kultiviranje

vdrüženi - združen

vdužati - podaljšati

večérjanica - jedilnica

večesnost - večina

večfarti - večkrat

véčica - vejica

vehnoti - veneti

vèj - saj

vejača - velnica

véjdanje - vednost

véjdni - spreten

vejgabog - bogve

véjka - veja

véjmda - seveda

véjnoti - veneti

vekerca - budilka

vekivečen - večen

vekivekoma - vekomaj

veléjnje - ukaz

velénje - ukaz, zapoved

velikoglasen - slaven

velikošpán - veliki župan

velikovüsten - širokousten, bahav

vém - saj

venčiti - krasiti

vendrit - rutica, rastlina

verdung - mera za tekočine

veren - zvest

verigáč - kljuka, zapah

vèriti se - prisegati

verk - kolesje

vèrkli - lajna

vernost - zvestoba

veroboj - verska vojna

verostüvanje - bedenje

verostüvati - bedeti

verstveni - gospodarski

vérstvo - gospodrstvo

verštat - delavnica

veršuš - verz, pesem, vrstica

vért - hišni gospodar, gospodar

vértek - gospodarček

vertinja - hišna gospodinja

vertinjin - gospodinjin

vertivati - gospodariti

vés - vas

vesélen - vesel

veselnik - tolažnik

vesnica - vas

vesníčar - vaščan

vesnički - vaški, ljudskošolski

vesnoti - izginiti, preminiti

veš - perilo

veščan - vaščan

veški - vaški

veštat - delavnica

vètakov - takšen, tak

vètehajt - takrat

veterni oberlenc - nevihta, vihar

vezálja - vez

vezálje - vezivo, vez

vezár - knjigovez

vezdáj - sedaj

vezdášnji - sedanji

veznék - prepasnik

véznoti - obtičati

vgájati - ugajati

vgasnoti - ugasniti

vgašüvanje - ugašanje

vgašüvati - ugašati

vgésti - ugrizniti

vgójdno - zjutraj

vgoniti - uganiti

vgréjšiti - pregrešiti

vilahen - prt

vilica - ulica

vimen - vime

vinarjati - mučiti

vinej - zunaj

vinják - uljnjak

viola - vijolica

vipera - gad

virtus - krepost

visikóča - višina

visina - višava

viš - vidiš, glej

višesost - vzpetina

višešnji - odvečen, višji

vitérani - pregledam preiskan

viteštvo - vojaštvo, junaštvo

vitéz - vojak

vitézivati - bojevati

vitica - vinska vitica

vivlevavle - hokuspokus

vivol - bivol

viza - beluga (riba)

vizitérati - pregledovati, preiskati

vjedinanje - zedinjenje

vjedinati - združiti, zediniti

vkanenjé - ukana

vkaniti - prevarati

vkanjec - goljuf

vkápati - vkopavati

vkončati - pokončati, uničiti

vkópleni - skopljen

vkrádnoti - krasti, ukrasti

vkraj - proč, vstran

vkrajdévati - varčevati

vkrajlüčiti - odvreči

vkrajspadnoti - odpasti

vkrajstirati - odgnati

vkrajsünoti - odsuniti

vkrajvračati - odvračati

vkrajvzeti - odvzeti

vkrátiti - prikrajšati

vkriž - križem

vküpdati - zbrati

vküpdévati - zlagati, zbirati, skladati

vküperspravlanje - zbiranje

vküpgemanje - zoževanje, zbiranje

vküpglasnik - soglasnik

vküpglijati - spajati

vküpmleti - govoričiti, kvasiti

vküpnalečeni - pripravljen, gotov

vküpnapelati - sestaviti

vküpnaštimani - urejen

vküppobráni - urejen

vküppotégnoti - skrčiti

vküppotréti - zlomiti

vküppritjénje - shod, zbor

vküpržánje - držanje skupaj

vküpsečti - zmlinčiti

vküpsésti - sesesti se

vküpslišiti - zadevati

vküpsmesti - spreti se

vküpstisnoti - stisniti skupaj

vküpsünoti - sesuti

vküpvdariti - razbiti

vküpvrtgnoti - strgati

vküpzastoplenje - naklep

vküpzašrajfati - zmontirati

vküpzazvati - sklicati

vküpzgrabiti - spopasti se

vküpzgučati - dogovoriti

vküpzleteti - zgruditi se

vküpzoštimati - sestaviti, uglasiti

vláčiti - branati

vlačüga - priprava, s katero vlečejo plug ali brano na njivo

vlák - ribiška mreža, past

vlake - mreže

vláki - krhek, nežen

vlás - las

vlásiček - lasek

vlasnják - tanka, visoka trava

vlaški - italijanski, latinski

Vlaško - Romunija

vlát - lat, storž

vlatnáti - lepih latov

vlatovjé - latje

vlejáti - zliti

vléti - poleti

vlevati - vlivati

vlovec - lovec

vloviti - ujeti, rijeti

vlovlenec - ujetnik

vmárjanje - mučenje

vméranje - umiranje

vmititi - podkupiti

vmorec - morilec

vmoriti - umoriti

vmorjenjé - umor

vmreti - umreti

vneboidénje - vnebohod

vnebozasplénje - vnebohod

vnéjmar - ravnodušno, brezbrižno

vnešénje - dvig

vnóči - ponoči

vnogo - mnogo

vnogorečlivost - gostobesednost

vnôrikĕp - noroglavec

vnožati se - ne dati se

vnožati se - ne zljubi se

vnožina - množina

vnüče - obujek, unuče, kos blaga namesto nogavic

vö - ven

vöbéjliti - beliti

vöberlencnoti - motoviliti se

vöblisnoti - skočiti

vöbodjenjé - prebadanje

vöcuknoti - potegniti ven

vödávanje - odhodek, izdajanje

vodebni - vodilen

vodec - vodja, vodnik

vodekápanje - slap

voder - oselnik, oslo

voderopásanje - slap

vodnej - podnevi

vödoprinesti - uresničiti, uveljaviti

vodozemec - dvoživka

vödržati - vztrajati

vöfarbati - pobarvati

vöfrknoti se - usekati se

vöftegnoti - iztegniti

vöftrgnoti - iztrgati

vöfundati - izpihati

vógelje - oglje

vógelni - ogljen

vogláriti - vasovati

vögledati - kukati

vogledi iti - snubiti

Vógrin - Oger

vogrski - madžarski

vögučanje - izgovarjanje, opravičevanje

vöidéjnje - izhod

voj - vojvoda, vodja

vojskeni - voščen

vojüvali - bojevali

vojznjeni - pogreznjen

vojznosti - obtičati (npr. v blatu)

volcer - valček

völeténje - izletenje

vömeknoti se - izogniti se

vömentüvati - rešiti

vömetanje - izmeček, izmetavanje

vömetati - bruhati

vönavčeni - izučen

vönazvejščenjé - oznanilo

vönazvéstiti - oznaniti

vönejšnji - zunanji

vonječi - smrdljiv

vöobrnjeni - popačen

vöobslüžavanje - postrežba

vöočrbiniti - okrušiti

vöodebrani - izbrani

vöodpelani - izgnan

vöodstaviti - izpustiti

vöokrožiti - izogibati se

vöolüpani - odluščen

vöopitati - povprašati

vöostaviti - izpustiti, opustiti

vöošpotati - osramotiti

vöošpotati - osramotiti, osmešiti

vöovaditi - izdati

vöozávanje - oklic

vöoznaniti - oklicati

vöožmeknoti - izžeti

vöpehnoti - iztakniti

vöpelanje - odvajanje

vöpitati - izprašati

vöplavlénje - izplakovanje

vöpofarbati - našminkati

vöposehnoti - usahniti

vöposejnoti - izsušiti

vöposvétiti - razsvetliti

vöpovedati - izreči

vöprehájati - minevati

vöprešteti - odšteti

vöpretočiti - preliti

vöpriti - shajati

vöpüstiti - izpustiti

vöpüstiti - izpustiti

vörar - urar

vörazdeljeni - razširjen

vörazkričati - razglasiti, imenovati

vorcan - predpis, zakon, pravilo, znamenje

vörevadlüvanje - veroizpoved

vöriteo - upnik

vörki - uroki

vörostüvanje - bedenje, budnost

vöségnoti - seči

voski - ozek

vösklükati - izkljukati

vöskrákrivati - izčenčati

vöskričanje - uničenje

vöslečenjé - opustitev

vöspitavati - spraševati, poizvedovati

vöspolagati - nahraniti

vösporobiti - izropati

vöspuniti - dokončati

vöstati - moleti, štrleti, prenašati

vöstepsti - iztepsti

vöstrébiti - iztrebiti, očistiti

vöstrucati - izsiliti

voščiti - loščiti

vöšivanje - vezenje

vöšprickati - brizgati

vötiskanje - potiskanje

vouči metati - očitati

vóuže - vrv

vövdariti - izbruhniti

vövdréti - preplaviti

vövgasnoti - ugasniit

vövgesti - izgristi

vövidénje - perspektiva

vövjaviti - razodeti, naznaniti

vövleđati - izliti

vövlejavati - izlivati

vövlomleni - odlomljen

vövpláknoti - splakniti

vövrezati - izrezati

vövtálani - dodeljen

vövtegnoti - iztegniti

vôza - ječa, zapor

vözačnoti - imeti opravek

vözažmikai - ožeti, izžeti

vözblebetati - izčvekati

vözdjeklati - izjecljati

vözgristi - izgristi

vozgrivi - smrkav

vözgučavati se - izgovarjati se

vöziskati - preiskati

vózivati - imeti v ječi

vözlámani - odlomljen, zlomljen

vözmeniti - menjati, zamenjati

vóznik - jetnik

vözobsüvati - opsovati

vözoščukati - naglnati, izgnati z bičem

vözravnati - izravnati

vözréda - izreden

vözvagati - stehtati

vözvračiti - ozdraviti

vožár - vrvar

vóže - debela vrv

vpametvzeti - spoznati

vpótiti - opomniti, spomniti

vrabeo - vrabec

vráč - zdravnik

vráčitel - zdravnik

vračiti - zdraviti

vráčna trava - zdravilno zelišče

vrageči -hudičev

vragometen - božjasten, obseden

vrástvo - zdravilo

vratnice - ozare, prostor ob robu njive

vravnanje - urejanje

vraziti - raniti

vražáj - rana

vraženik - ranjenec

vrbnjek - vrba

vrdejavati - otipati

vrdéjvati - oskrbovati

vrédejnje - odredba, odlok

vréditi - urediti

vrejlost - gorečnost

vrétina - izvir, vrelec, izvir

vrhnje - smetana

vrijek - vršiček

vrkaj - zgoraj

vrli - dober, priden

vrlost - vrlina

vršáj - kup

vrtága me - ne ljubi se mi

vrtar - lesni črv

vrtélec - zračni vrtinec

vrténje - vrtoglavica

vrtilo - vijak

vrtnik -vrnar

vrtoglávec - goljuf

vsakčov - vsakovrsten

vsakši - vsak

vsebemetanje - žretje

vsefele - raznovrstno

vsehnoti - prenehati, usahniti

vsepojedni - uničujoč

vsesvéšček - oktober

vsesvétček - november

vsesvišček - oktober

vsešéroma - povsod, vsepovsod

vsisvécovo - vsi sveti

vtálati - dodeliti

vtámli - omotično

vtégnoti se - zrasti

vtegüvati - iztegovati

vtepsti - omadeževati

vtiskanje - poudrek

vtišati - utišati

vtoliti - pomiriti, potolažiti, umiriti

vtóžiti - zatožiti

vtraglivi - len

vtraglivost - lenoba, lenost

vtréti - zadušiti, utreti

vtrgnenjé - upor

vučba - učenje, pouk

vučenik - učenec

vučevnica - učilnica, učenka

vüčič - ujec

vučitelnik - učitelj

vudné - podnevi

vugibanje - spregatev

vugibati - upogibati

vugibek - gibčen

vugnoti - upogniti

vugodno - prijetno, ugodno

vühač - uhač

vüharica - uharica

vühki - počasen, len

vühnica - ušesna mečica

vüja - uho

vujanje - majanje

vujati - viti, obotavljati se

vujdávati - uhajati

vüjec - materin brat, stric, ujec

vüjki - trdi

vüjna - teta, ujna, materina sestra

vüjsta - usta

vujškar - kvišku

vujti - pobegniti, uiti

vujvica - vedeževalka

vujvláčiti - omadeževati

vuk - volk

vukáč - volk

vukeči - volčji

vümen - vime

vümeti - odpad pri mlačvi

vüna - ujna, teta

vuna - volna

vüpanje - upanje

vüpati - upati

vüpazen - upanje

vüsta - usta

vüš - uš

vüva - vidva

vüvi - vidve

vüzda - uzda

vüzem - velika noč

vužganice - vžigalice

vužgati - prižgati

vužiganje - prižiganje

vzétje - sprejem, vzetje

vzgrivi - smrkav

vzimi - pozimi

vzórje - ob zori

vživanje - uživanje