A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

J

já - da

jager - lovec

jagerija - lov

jagerski - lovski

jahanec - jahalni konj

jahaš - jahač

jáj - jaj, gorje

jajckanje - javkanje, stokanje

jáker - odprtina za spravljanje krme pod streho

jáki - krepak, močen

jáko - zelo

jakobšček - julij

jakopešček - julij

jakopšček - julij

jákost - moč, sila

jákosten - kreposten

jalec - slepar, goljuf

jálen - sleparski, goljufiv, hinavski, prekanjen, prebrisan

jalič - smreka

jáliti se - hliniti

jálnik - slepar, goljuf

jálnost - zavist, zloba, zvitost, zvijača

jalov - nerodoviten

jám - pas vinograda, njive, ki ga obdelujejo naenkrat

jamer - kladivo

jamrati - tarnati

janka, jonka, đonka - žensko krilo

jarni - odločen, vnet

járni - spomladanski

jarpa - sat

jauša - jelša

jebati - spolno občevati

jedinéjnje - združitev

jedinjanje - sporazum

jedinorodjeni - edinorojen

jedinstvo - enotnost

jedrni - priden, prizadeven, hiter

jegnjed - jagned

jeklavi - jecljav

jeli - ali

jelibár - kajne

jelič - smreka

jèlo - jed, hrana

jeretinstvo - krivoverstvo

jeretnik - krivoverec

jèsi - kis

jezernik - polkovnik, poveljnik, tisočnik

jèzero - tisoč

jezičnost - zgovornost

jica - vročina

joč - jok

junástvo - mladost, mladeništvo

jünec - vol, junec

jungfrajla - frajlica

juš - pravica, dediščina

juvkanje - vrsikanje

juvkati - vriskati