A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

P

pá - spet

pác - kvaša, razsol

pacati - položiti v razsol

pač - ampak

pačlivo - zvito, hinavsko

paf - presenečen, zaprepaden

paglavi - malopriden

paiš - ščit

pajati - opekati kruh

pajc - lužilo

pajdaš - prijatelj, spremljevalec

pajdašija - prijateljstvo

pajs - grižljaj

pajsar - vzvod za premikanje bremen

pájza - hrošč, živalce

pajzlin - beznica

pajžel - kopito

pajžeo - parkelj

pajžlar - parkelj

pak - paket

paklavi - opotekajoč, spotikajoč se

páklin - zavoj

pakovina - zlitina z bakrom

pakpaper - ovojni papir

paktrégar - prtljažnik

palaš - meč

pálen - glenast, kalen

paler - delovodja

pálinka - žganje

palmárum - cvetna nedelja

pametivo - cerkveni davek

pametnik - modrijan

pametüvati - spominjati se

pamuk - bombaž

pamut - bombaž

pandur - birič

pant - vez

pántlik - trak

pántovec - vrbova šiba

papati - jesti

papinec - katoličan

pápinstvo - katoličanstvo

paporek - paberek

papundekli - lepenka

paradajs - paradižnik

parádija - parada

paradižom - paradiž

paradižom - raj

paranč - ukaz

párati - družiti

párduc - leopard

parklin - parkelj

párkrat - nekaj krat

parma - prostor za seno ali slamo, skedenj

párt - stranka, stran

pasaten - prilegajoč

pasati - prilegati, pristajati

pasika - živa meja

paska - pozornost

paskáč - varuh, čuvaj

pásko meti - čuvati se, paziti

pasoš - živinski potni list

pasterek - pastorek

pasterstvo - pastirstvo

pasuha - pazduha

paščenje - hitenje

paščiti se - hiteti, pohiteti

paščlivi - priden skrben

paščlivo - hitro

paščlivost - hitrost

paštétom - pašteta

patakdale - in tako dalje

pateka - lekarna

patekár - lekarnar

pátens - patent, odredba

patent - stiskač (srajce na patent)

patron - zavetnik

patrun - naboj

pautec - prečka

páva - pav

páver - kmet

paverski - kmečki

páverstvo - kmetijstvo

pávidénje - srečanje

pavočina - pajčevina

pavočina - pajčevina

pávok - pajek

pávozina - okleščena veja

pavula - puh

pazdje - pazduha

pazka - pažnja, pozornost, pozornost

pečenjé - pečenka

pečina - skala, zgaga

pečjé - pečke

pečmač - svaljek iz krompirjevega testa (porab.)

pečnica - peč za sušenje lanu

pedén - pedenj

pedinivati - streči

pedünivanje - strežba, razvajanje

pegla - likalnik

peglarca - likarica

peglati - likati

pehár - kelih

pehárnik - točaj

pejanje - bodenje

pejáti - suvati, bosti

pejgla - likalnik

péjnez - novec, denar

pejneznik - blagajnik

pekléni - peklenski

peklénstvo - prekletstvo

pelaj - majhen voz sena

pelcmantl - krzneni plašč

példa - zgled, vzor

példatno - za zgled

péledivati - prispodabljati, kazati

pelisnoti - hitro udariti

pén - panj, štor

pénez - denar

péneznica - blagajna

pénez-správlanica - hranilnica

penjati - štorasti

penjovje - štori

penkalo - nalivno pero

penzlin - čopič

peovnica - klet

péra - vzmet

perce - peresece

perec - presta

perina - tleči ogorek

perinje - iskre

pernjati - prepirati

pernjávec - prepirljivec

perót - perut

peroven - požrešen

perôvnost - lakomnost, pohlepnost

peršona - oseba

peršonski - oseben

perün - strela

pesmar - ljudski pevec

pesnica - pest

pesnička - majhna pest

peškati - loputati, ropotati

peški - peš

peštiš - kuga

peterlang - mavrica (porab.)

pétlar - berač

petlati - beračit

petli - rožni venec

petnik - prag, podboj

petržel - peteršilj

pezdec - prdec, prašnica

pezdeti - prdeti

pháti - tlačiti

phati se - vrivati se, vsiljevati se

picajzlin - sramna uš

picek - piščanec, pišče

pickaš - slab glasbenik

piclinje - igličevje

pijajca - pijavka

pikasti - bodeč

pikaš - osat

pikati - zbadati

pikcajk - lepilo za gume

pikeči - bodeči

piknja - pika

pikola - slaba pijača

pil - znamenje, kamnito znamenje

pilđenjé - opilki

pilo - pijača

pint - bokal, pint

pintar - sodar

pintarija - sodarstvo

pintek - vrč

pipiter - kamilica

pirožaba - netopir

pirušlek - netopir

pisk - črka

pisker - keramični lonec, lonec

pisker - lonec

pisklin - pločevinka

piskreni - lončen

piskrič - lonček

pismanosáč - pismonoša

pismonosec - pismonoša

pismoznánec - pismouk

pisnivi - plesniv

piščajček - mozoljček

piškamiš - nešplja

pišklavi - slaboten

piškórec - piškur

pišpekija - škofija

pišpekstvo - škofijstvo

pitani - vprašan

pitanje - vprašanje

pitati - vprašati

pitipalati - petpedi

pitlin - napajalnik

pitvina - pijača

pivárnica - pivovarna

pivnár - gostilničar

pivnica - klet

pivnica - vinska klet

pizdek - šleva

pizditi - razburjati se

pjouka - zgornji čep pri sodu

plac - trg, prostor

plač - jok

plačiti - jokati

plačni - žalosten, nesrečen

plačüvati - plačevati

plafon - strop

plájba - grezilo, svinčnica

plajütanje - plahutanje, plapolanje

plakanje - jokanje

plántanje - šepanje

plantati - šepati

platlin - podložek pri vijaku

plastič - kopica, kopa, kup (npr. sena)

plavača - plavut

plaviš - prvo žganje

plebánoš - župnik

plebanuš - župnik

pléča - ramena

pléj - pločevina

plejani - zaliti

plejmuzika - pihalna godba

plejnati - pločevinasti

plejva - plavilo

plemen - rod

pleménščina - plemiški naslov

pletenik - bosman, ženitveni kruh

plevnjek - prostor za odlaganje plev

plodjenje - ploditev

plot - ograja

plout - ograja, plot

plückanje - pljuvanje

plüg - plug

plundre - široke hlače

plünoti - pljuniti

plüska - klofuta

plüska - klofuta, udarec, pljuska

plüžiti - orati

poaldüvati - podariti

pobatriviti - opogumiti

pobatriviti - opogumiti

pobegnjenec - begunec

pobegnoti - uiti

poberáš - cerkovnik

pobérati - pobirati

pobistriti - opogumiti

pobitje - bitka

poblatiti - oblatiti

pobüdjánje - spodbuditev

poc - marinada, packasta snov

pocájti - sčasoma

pocanje - lišpanje, šminkanje

pocecani - vsrkan

pocecavati - dojiti

pocimprati - zgraditi

pocimprati - zgraditi, postaviti

pocio - žensko pokrivalo

poclati - razvajati

pocomprano - začarano

pocükati - polulati

pocumprati - začarati

pocvokati - poginiti

počinek - počitek, mir

počinvrémene - počitnice

počivalnica - zofa, divan

počlovečiti - omikati, kultivirati

počrstvenost - osvežitv, okrepitev

počujsnoti - spodrsniti

pód - podstrešje, pod, dno

podánje - vdanost

podávanje - sestavljanje, zlaganje

podbádanje - spodbuda

podežgati - podžgati, vneti

podgédec - ogrc, črv

podigávanje - povzdigovanje

podigávati - dvigati, povzdigovati

podkopati - izpodkopati

podkrmiti - zrediti

podlasiti - počakati

podmemba - sprememba

podmestiti - podjarmiti

podmétati - spotakniti

podmetávati - zatirati

podmititi - podkupiti

podmóuk - vlaga

podmukel - neodkrit, podmolkel

podnášanje - prenašanje

podnášati - trpeti

podnébiti - gojiti, udomačiti

podnéšnji - opoldanski

podnogáonica - podnožje

podóčki - spotoma

podogiti - pomolzti

podojiti - pomolsti

podpihávati - hujskati

podpisek - podpis

podprenica - podpora, opora

podrgačenje - sprememba, predrugačenje

podsek - tram

pódsek - lesena obroba trnaca

podslánjati - podpirati

podstat - zaupanje

podstava - temelj, osnova

podšprajcati - podpreti

podštucati - podstriči

podugčasti - podolgovat

podugon - vodoravno

podukšati - podaljšati

podužanje - podaljšanje

podveznoti - pokriti

podvóriti - pogostiti, postreči, ponuditi

podvrženost - podložnost

podvužgati se - zanetiti se

podvzétje - podjetje

podzajéti - svojiti

podzdignoti - zvušati

podžiganje - spodbujanje, vnemanje

poetomtoga - potem

poferderbati - pokvariti

poflasrati - tlakovati

pofratnost - razsipništvo, potrata

poftišani - pomirjen, utišan

pofüčkati - požvižgati

pogača - potica

pogánjati - priganjati

pogibel - poguba

pogibelno - nevarno, pogubno

pogiblavajóči - pogubljajoč se

pogladiti - počesati

poglavárnik - poglavar

pogor - požar

pogorenec - pogorelec

pográžati - potapljati

pogražđanje - pogrezanje

pogražđati - potapljati, pogrezati

pogroziti - potopiti

pogrüntati - ugotoviti

pogüba - poguba

pogübel - poguba

pogučavati - pogovarjati

pohájač - poteph, postopač

pohájanje - obisk

pohájati - izbirati

pohapsati - polastiti se

pohasniti - uporabiti, izkoristiti

pohasnjénje - uporaba

pohati - cvreti

poherbati - podedovati

pohrániti - pokopati

pohujštiti - nahujskati

poidouč - momogrede

pojás - pas

pojati - bosti, goniti se

pojbár - deček, fant, fantič

pojbarec - deček, fantič

pójbec - deček, fantič

pojbič - deček, fantič

pojbiček - deček, fantič

pojdoč - spotoma, grede

pojeb - fant

pojep - deček, fant

pojšter - zglavnik

pójti - iti

pokápanje - pogreb

pokáranje - opomin, graja

pokárati - ošteti

pokaštiganje - kaznovanje, kazen

pokaštigati - kaznovati

pokati - ploskati

pokavec - pobalin

pokáz - dejanje

pokésnič - počasi, brez volje

poklačeni - steptan, poteptan, potlačeni

poklačiti - potlačiti

poklánjanje - pozdrav

poklati - zaklati, ubiti

poklavüška - zaušnica

poklon - pozdrav

poklumpati - pokvariti

pokluniti - pozdraviti

pokójen - miren

pokolénec - potomec

pokolenje - potomstvo

pokópič - grobar

pokornik - spokornik

pokotani - povaljani

pokriv - streha

pokrivač - pokrov, pokrovka, krovec

pokrivalen - varovalen

pokrivátji - krovski

pokrivatki - strešen

pokrvač - pokrov

poküčnjeni - počepnjen

pokunci - pokonci

poküpoma - skupaj

poláganje - krmljenje

polagati - krmiti živino

polajštrani - popločen

póle - polje

polečanje - olajšanje

poléjvati - polivati

poleküvati -nastavljati

polke - polknice

polojnka - polovica

polójno - polovica

polovnjak - srednje velik sod (okr. 300 l)

položek - gnilo jajce, slepo jajce

polübiti - vzljubiti

polüknoti - pokukati

pomáganje - pomoč

pomalej - počasneje

pomalen - počasen

pomali - počasi

pomáliti - vzeti ugled, zaničevatzi

pomišlavanje - naklep

pomok - bombaž

pompa - pomb, sijaj

pomüdejnje - zabava, kratkočasje

ponev - pločevinasta posoda

poničani - uničen

ponizlávaš - priliznjenec

pontlik - trak

ponücani - obrabljen, dotrajan

ponücati - porabiti, uporabiti

popadliv - napadalen

popaščenje - hitenje

popévati - peti

poplan - odeja

poplan - prešita odeja

poplaviti - izplakniti

popndek - lepenka

popolndekl - karton

popodati - tlakovati

popojeni - opremljeni

popóvstvo - duhovščina

poprijeti - spočeti

poprijétje - spočetje

poprimanje - oprijemanje

poráč - sporočilo

poráčanje - priporočilo

poráčati - izročati

poračati - priporočati

porániti - pokopati

poravnavati - urejevati

porazméti - ne zameriti

porazmiti - doumeti

porcija - davek

poreberiti se - upreti se

poredüvanje - razvrstitev

poréjci - poredko, redko

porga - posojilo

pörgar - meščan

pörgarstvo - državljanstvo

porinoti - poriniti

porkolab - ječar

porob - plen

porobiti - zasužnjiti

porobželnost - grabežljivost, ropaželjnost

porôči - daruje

poroden - izviren, rodoviten

porop - ropanje, plenjenje, plen

portéjk - blgo

poružniti - oskruniti

poséjnoti - usahniti

poselnik - odposlanec, sel

poselstvo - poslanstvo

posilen - vsiljiv

posili - nasilno

posilnik - nasilnik

poskleznoti se - spodrsniti

poskübsti - oskubiti

posküšba - preizkušnja, izpit

poslavci - poslanci

poslavcov hiža - državni zbor

posléjpom - nepremišljeno, slepo

poslüh - uslišanje

poslühnenjé - zaslišanje

poslünoti - uslišati

poslüšávnica - dvorana

posnehálja - nevestina spremljevalka

posnehálja - spremljevalka neveste

posoda - posojanje

posódnik - posojevalec

pospóloma - zapored

posranec - mevža

posrčiti - opogumiti

postanéjnje - nastanek

postat - ogon

postávnjek - stojalo

postelkinja - porodnica

postelnica - spalnica

postrašüvanje - ustrahovanje

postrclati - pograjati

postrüjžnjek - hlebček kruha iz ostanka testa

posünjávati - suvati

posünoti - požreti

posválbica - družica ob poroki

posvéčeni - blagoslovljen

posvečkar - kresnica

posvečnjek - svečnik

posvedočiti - dokazati, pričati, izrpičati

posvejt - luč

posvêt - luč

posvetiti - praznovati

pošacati - oceniti

pošameriti - spodrsniti, spodleteti

pošamrati - potlačiti, pohoditi

pošamriti - uničiti

pošameriti - spodrsniti

pošemeriti se - ponesrečiti se

pošicnoti - poriniti, suniti, pahniti

pošiknoti - poriniti, potisniti

poškaliti - spodrsniti

poškaliti se - spodrsniti

pošklesnenjé - zrds

poškrabati - popraskati

pošlatati - otipati

pošprickani - poškropljen

poštejpati - strojno prešiti

poštemplati - ožigosati

pošterkati - poškrobiti

poštija - cesta

poštrajfati - kaznovati

poštucati - obrezati, pristreči

pošücnoti - poriniti, pahniti

pošütávanje - tapljanje, huljenje

pošven - poševno

potáč - kolo

potačkati - kotaliti

potájeno - skrivaj, skrivoma

potár - kolo

potežiti - natisniti

potikazač - navodilo

potikázeč - vodnik

pótli - potem, nato

potontoga - poslej, odslej

potrdjávanje - birma

potrdjenjé - birma, potrditev

potrplivost  potrpežljivost

potüjiti se - potujčiti se

potüliti - potuhniti, skloniti, počepniti

potüliti se - počepniti

potüma - potihoma

potumplati - zamenjati na čevlju podplat

póudlanca - dlan, dolžinska mera

póukrižavka - polkrižavec, avstrijski srebrnik

pouv - letina

pouvanje - pridelovanje

povadlüvati - priznati, izpovedati

pováliti - pohvaliti

povanje - gradnja

póvar - pridelovalec

póvaš - pridelovalec

pôvati - pridelovati

póvati - zidati

povážati - navažati, delati gladko

povcágati - obupati

povčenjé - poukpišlivec - plešec

povedek - teza, izjava

povéhnoti - oveneti

povéjdanje - napoved, prerokba

povéjnoti - oveneti

povékšanje - povečanje

povelénje - ukaz, naročilo

povesiti - obesiti

povética - zavitek, zvitek

poviditi se - biti všeč, ugajati

póvij - povoj, ovitek

povitice - potice

povláčiti - pobranati

povnožati - pomnožiti

povnožen - hiter

povogrinjeni - pomadžarjen

povogrščiti - pomadžariti

povojen - prekajen, dimljen

povôli - obilo

povolno - ughodno, zadovoljivo

povreslar - izdelovalec povresel

povreslo - povresimo

povrnénje - spreobrnjenje, spreobrnitev

povrženi - zapuščen

povsudstánje - vsenavzočnost

povüpati si - drzniti si

povüštiti - nahujskati

povzdiganje - dvig

pozadnjejši - slabši

pozadovolšiti - zadovoljiti, pomiriti

pozájati - osvajati

pozávati - vabiti, pozivati

pozdérje - pezdir

poznanlivi - pomemben

pozoj - zmaj

pozvánje - vabilo

požajfati - pomiliti

požálii - obžalovati

požalüvati - obžalovati

požéran - kit

požéravec - požeruh

požmétiti - otežiti

požonski - bratislavski

poplat - podplat

praj - baje

praja - praha

prajcuker - sladkor v prahu

praker - iztepalnik

prásk - pok

praščanje - prasketanje, pokanje, hreščanje

prašito - orati praho

prauka - iztepalnica pri pranju perila, perača

prauška - romanje

prauškar - romar

právda - postava

pravdedávec - zakonodajalec

pravdeládnost - parlamentarizem

právdeni - zakonski

pravdenica - sodišče

pravdenik - pismouk

pravde-podstava - zakonski predlog

pravdevučitel - pismouk

pravdoladánje - zakonito vladanje

pravdosklenja - zakonodaja

práznost - prešuštvo

praznüvati - nečistovati, prešuštvovati

prclavi - fukljiv

prdaš - moped, slabo vozilo

prčkati - šariti, brkljati

prdača - vrsta sliv

prdavka - prdulja

prdijavanje - vohanje

prebéraš - izbirščnež

prebérati - izbirati

prebitje - bivanje

prebiválnica - soba

prebižávec - predhodnik

prebodjeni - preboden

prebrani - izbirčen

prebrodjeni - premišljen

precéptor - učitelj

preci - takoj, precej

précimba - sijaj, blišč, nakit, dragocenost, dragotina

precvérati se - topiti se

prečiniti - pregraditi, zapreti

prečiščavanje - obhajilo

prečnjek - predal

predumbati - prebosti (porab.)

preddostávek - predpona

predga - pridiga

predganca - prižnica

predikator - predikant

prediküvati - pridigati

predkejp - predpodoba

prednjáš - poveljnik, voditelj

prédnjati - prvak

prednjejši - boljši, lepši

predpértišček - predpasnik

predumbati - prebosti (porab.)

predzimec - december

prefácia - hvalnica

prefrigani - nabrit, prebrisan

preganjar - preganjalec

prégati - vpregati

prégatni - vprežen

pregučati - pregovoriti

preidéjnje - konec

prejdnji - šef, častnik

prejkdati - odstopiti

prejkdati se - predati se, vdati se

prejkdjáti - preložiti

prejkdobiti - nalesti se

prejklüčiti - vreči čez

prejkmaksati - varati, goljufati

prejknaravnati - preusmeriti

prejknositi - nositi čez

prejkoblečti - preobleči

prejkostati - preostati

prejkpelati - prepeljati

prejkplüskati - pljuskati čez

prejkvdariti - prelomiti

prejkvrezati - prerezati

prejkvzeti - prevzeti

prejkzdignoti - dvigniti čez

prejkznositi se - presiliti se

prejkzožagati - prežagati

prejšar - stiskalec

préjšesen - minljiv

prejti - miniti, propasti

prejzboč - tlačenka (porab.)

prekacanje - krivda,  prestopek

prekaniti - ukaniti

prekdati - izročiti

prekidénje - prehod

prekládati - razlagati, prelagati

preklet - veža

prekleti - presneti, preklet

prekól - poleno

prekračenje - krajšanje

prekrátiti - preprečiti, prikrajšati

prekričati - razglasiti

prekróto - zelo, hudo

prekstópiti - prestopiti

prekšen - prebrisan

prekšenóust - razposajenost

prekšenüvati - šaliti se, norčevati se

prektekoči - zvrhan

prekunjeni - preklet

preküpca - ponudba

prekvzeti - prevzeti

preládati - premagati

prelejánje - prelitje

prelica - dleto, dolbilo

prélja - predica

prelo - šlic

prêlog - neobdelan njiva

prelomlenik - kršitelj, prelomnik

preloženjé - sprememba

prelübleni - preljubi

premáganje - zmaga

premárjati - siliti

premedleti - obledeti

prememba - spememba

premenlivi - pregiben, spremenljiv

preméšati - zamenjati, spremeniti

preminénje - smrt

preminjenost - preteklost, preminulost

preminoč - nekoč

preminoči - pretekli

prémočen - premožen

prémočnost - bogastvo

premočti - premoči

premouč - zmožnost, sposobnost

prenačiti - spremeniti

prenáglo - prehitro

prenezračunano - nešteto

prenositi - trpeti, prestajati

preobiljavati - biti v preobilju

preobládanje - zmaga

preobládavnik - zmagovalec

preobnovlénje - prenova

preobračati - spreminjati

preobrázni - spremenjen

preodebrati - izbrati si

preodičeni - preslaven

preognoti - obiti

prepadnjeni - upadel

prepekati se - peči se

prepeliti - vrtičkati, obračati

prepérati - očiščevati

preporačam - priporočam

preporačanje - priporočanje

preporačati - priporočati

preprcajti - prezgodaj

preráni - prezgodnji

prerečiti se - razredčiti se

presejnoti - usahniti, presahniti

preslatki - ljubeznv

presmec - butara

presmekniti - prebosti

prestalno - nenehoma

prestáplati - kršiti, prestopiti

prestrani - velik, prostoren

presünoti se - sesuti se, podreti se

preša - stiskalnica

prešati - stiskati

prešetávanje - sprehajanje

prešpan - sleme na strehi, hlod v stiskalnici

prešteti - prebrati

preštimanje - spoštovanje

prešvuršt - tlačenka

pretužen - prežalosten

prevnožati se - upirati se

prevötren - prebrisan, zvit

prezmožen - vsemogočen

prezóvič - klicar, glasnik

prežélen - zaželen

prežganje - ponovno žganje

prežmeknoti - pretegniti

prežmeten - pretežak

prežnják - tovariš

prhlad - strohnel les

prhneti - trohneti

pricnihaz - gasilski dom (porab.)

prič - pograd

pričinéjnje - delovanje

prička - deska, muhokolka

pričkati se - prepirati se

pridávanje - dodajanje

pridihalo - vonj

pridijati - prisopihati

pridrdrati - pridrveti

pridrkati - pridrveti

pridrüžnik - tovariš

pridüh - voh

priglédanje - obisk

prigledba - previdnost

prigliha - prispodoba

priglijati - primerjati

priglin - obsekana veja, oklešček

prignjeno - sklonjeno

prigodba - zgodba

prigrinóti - objeti

prigrmeti - prihrumeti

prikacati - zagrešiti

prikapčena - pripeta

prikapčiti - pripeti, pridružiti

prikeljeni - prilepljeni

priklet - veža

prikovani - pribit

prikrátiti - odreči

prikrmleni - rejen

priličen - ugoden, primeren

prilizavec - prilizovalec

priloč - ročaj

priločen - dodeljen

prilog - pridevnik

prilogvrémen - nedovršni pretekli čas

prilosati - pricapljati

priložek - obrazilo, končnica

priložénje - dar, darilo

primárjanje - siljenje

primárjati - siliti, prisiljevati

primati - prijemati

primlatiti se - primotoviliti

primoliti - izprositi

primorati - prisiliti

prinagnénje - naklonjenost

principáliš - kaplanov predstojnik, župnik

prinešenjé - vzrok

pripetjé - dogodek

pripozvati - poklicati

pripravnost - spretnost, pripravljenost

pripüstiti - dovoliti

priraščanje - pridelek

priréjčje - prislov

priribiti - osvojiti, pridobiti

prirošlati - prirožljati

prispodáblanje - primerjanje

prispodáblivi - primerljiv

pristávek - dodatek

prišesten - prihodnji

prišestje - prihod

prišestni - prihodnji

prišpárati - prihraniti

prišpičiti - pritakniti

prištelati - nabaviti, naročiti

prištonkati - prihrumeti

prišumeriti - prihrumeti

prišütati - potuhnjeno priti

pritapkati - pritopotati

pritikati - dodajati

prititi - groziti

pritjé - grožnja

pritkati - natkati, pritkati

pritrejti se - pridrveti

pritrucati - prisiliti

privertivati - prigospodariti

privola - pristanek

privolen - dopusten

privožnja - uvoz

privržejo - dodajo

prizváti - poklicati

prlávi - votel, krhek, strohneli

prleteti - priteči, priti

prneti - trohneti

proba - poskus, pomerjanje obleke

probáljeni - preizkušen

probati - poskusiti

profécija - napoved

profetüvati - prerokovati

prokátor - odvetnik, zagovornik

prolati se - ustiti se, gobezdati

prorocki - preroški

proroküvati - prerokovati

prosinec - december

prosnik - snubec

prósten - preprost

prostóuča - preprostost

prošecija - procesija

proška - proščenje, žegnanje

protar - pečica, štedilnik

protelétje - pomlad

proténje - nasprotovanje

proteštálivati - ugovarjati

protiguč - ugovor

protigučati - ugovarjati

protiti - groziti, pretiti

protiven - nasproten, sovražen

protivnik - nasprotnik, sovražnik

prozimec - december

prpeo - poper

prsišnjek - zgornji del predpasnika

prsnjek - oklep

prščaj - priča pri poroki (porab.)

pršiček - odojek

prštüliti - prhuliti se

prt - ogrinjalo

prtêpati - mešati

prtepeni - mlečen

prtiti - pretiti

pruh - kila

pruslek - brezrokavnik, telovnik

prveščica - prvesnica

prvica - izkaznica

prvirod - prvorojenec

prvle - prej

prvotina - prvenec

psüja - zmerjanje

psünt - zmerjanje

psüvati - ošteti, zmerjati

psüvec - psovalec

publikanuš - cestninar

puc - omet

püc - konjederec

pucanje - čiščenje

pucati - čistiti, ometavati

puf - dolg, kredit

pufkanje - pokanje

pujcek - prašiček

pükl(a) - grba

püklav - grbav

püklava - grbasta

püklavi - grbavi, ukrivljen

pulc - opornik

pumpa - črpalka, tlačilka

pun - poln

punčol - čevel

punčuk - čevelj

püngrad - rajski vrt, cvetlični vrt, kotiček s cvetjem

püngradčar - vrtnar

punica - tašča, moževa mati

púnkač - urh (vrsta žab)

puno - polno, veliko, precej

puntar - upornik

pürgar - meščan

pusek - poljub

püsta - pusta, pustoba, pušča

püsten - prazen, neobljuden

püstina - puščava

püstinec - puščavnik

pustiti se - páriti se

püščavnik - puščavnik

püšel - šopek

püšeo - čop

pušlič - čopek

püšpek -  pušpan, škof

püšpekija - škofija

püta - brenta, golša

pütavec - smrkavec

pütalauba - štuporamo, nositi nekoga čez ramena

pütica - brentica

putora - denar, pol roša

pütra - lončen vrč, putra

puzéči - plazeč

puž - polž

püžov - polžji