Uprava

dr. Branko Kerman

Direktor
01. 01. 2023 – 31. 12. 2027

Bernardka Lang

Poslovna sekretarka
+386 2 527 17 06

Mihaela Lovrec

Finančno poslovanje

Kustodiati

dr. Branko Kerman

Muzejski svetnik
ARHEOLOŠKI ODDELEK

Samo Sankovič

Muzejski svetovalec
ARHEOLOŠKI ODDELEK

Jelka Pšajd

Muzejska svetnica
ETNOLOŠKI ODDELEK

Tadeja Andrejek

Kustosinja
ZGODOVINSKI ODDELEK

Tamara Andrejek

Muzejska svetovalka
UMETNOSTNOZGODOVINSKI ODDELEK

Mateja Huber

Višja kustodinja
PEDAGOŠKI ODDELEK

Konservatorsko-restavratorski oddelek

Lea Hadler

Kustosinja

Pedagoški oddelek

Mateja Huber

Višja kustosinja

Knjižnica

Tadeja Andrejek

Kustodinja

Služba za dokumentacijo

Tomislav Vrečič

Dokumentalist

Tehnično-vzdrževalna služba

Jožefa Katančič

Muzejski manipulant