Kje smo

Pomurski muzej Murska Sobota

Trubarjev drevored 4

9000 Murska Sobota


Odgovorna oseba

dr. Branko Kerman, direktor


Kontaktni podatki

Telefon: +386 2 527 1706
Fax: +386 2 521 1155
e-pošta: tajnistvo@pomurski-muzej.si; info@pomurski-muzej.si


Podatki o zavodu

TRR: 01280-6030378102
Davčna številka: 57725845
Ustanovitelj: OLO Murska Sobota
Leto ustanovitve: 1955
Otvoritev muzeja: oktober 1956
Tlorisna površina (skupne muzejske površine): 1937,19 m2


Logotipi PM MS

V vektorski obliki (PDF)

V rasterski obliki (JPEG)


Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Politika varstva osebnih podatkov

ZVOP 2 - videonadzor


Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

EVIDENČNA NAROČILA nad 10.000 EUR brez DDV za leto 2020

EVIDENČNA NAROČILA nad 10.000 EUR brez DDV za leto 2018

EVIDENČNA NAROČILA nad 10.000 EUR brez DDV za leto 2017


Svet zavoda

3. septembra 2007 je bil prvič konstituiram svet javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota, ki po ustanovitvenem aktu opravlja tudi naloge strokovnega sveta.
Od januarja 2024 svet sestavljajo:
a. predstavniki zavoda: Samo Sankovič (podpredsednik), Jelka Pšajd in Mihaela Lovrec
b. predstavniki ustanoviteljic:
b1.) Mestne občine Murska Sobota: mag. Dominik Šteiner (predsednik), Robert Žižek, Franc Zagorc
b2.) Občine Moravske Toplice: Vanja Samec
b3.) predstavnik Prekmurske akademske znanstvene unije: dr. Attila Kovács
b4.) predstavnik Skupnosti muzejev Slovenije: mag. Oskar Habjanič


Pravica uporabe

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reprodukcije del, objavljene na pričujočih spletnih straneh, se na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine brez soglasja Pomurskega muzeja Murska Sobota oziroma lastnika del ne smejo uporabljati.


Povezave

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS

ZVKDS - Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

ICOM - Mednarodni muzejski svet

ICOM Slovenija

NEMO - Zveza evropskih muzejskih organizacij

SMS - Skupnost muzejev Slovenije

SAD - Slovensko arheološko društvo

SED - Slovensko etnološko društvo

SMD - Slovensko muzejsko društvo

Slovensko konservatrosko društvo

SUZD - Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo

Slovenska turistična organizacija

Kulturni bazar