A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Š

šac - cenitev

šacati - ceniti

šafar - oskrbnik

šafarstvo - oskrbništvo

šafarüvanje - obotavljanje, cincanje

šafarüvati - upravljati

šajba - šipa

šajba - šipa, lončarsko kolo

šajka - menažka

šajnalivati - obžalovati, pomilovati

šajs - drek

šajtrav - zibajoč se, majav

šajtravec - majavi, neroden, zibajoč

šajtrge - samokolnica

šajzlavi - hlačman

šajzli - pezde

šajzlin - palček

šajzparadajz - smrduh

šalica - skodelica

šaltavati - preklapljati

šamar - klofuta, zaušnica

šamerli - pručka

šamlavi - krevsati, švedrasti

šamreti - vršeti

šamrli - pručka

šance - okop

šanec - jarek

šank - točilni pult

šankret - stranišče

šantavi - šepavi

šapka - čepica

šárkanj - stvor, zmaj

šarkan - plaviš (prvo žganje pri žganju)

šarot - zdrob

šarotar - drobilec zrnja

šaruganje - štorkljanje

šarvedij - blatnik

šaš, šašje - močvirska trava

šáška - kobilica, žuželka

šatan - satan

šator - šotor

šatringa - vraža, čarovnija

šatrivati - čarati, delati čarovnije

šaupa - pentja

šaušnjati - šušljati

ščaba - kislica

ščakavati - čakati

ščáp - prekla, kol, fižolovka, visok, dolg drog

ščapinásti - zelo velik in suh

ščava, ščaba - kislica

ščavje - svinjska piča (bot.)

ščegetlivi - žgečkljiv

ščekati - pariti, fukati

ščeküvati - čakati

ščergetača - klopotača

ščergetec - obroček, kraguljček

ščet - krtača

ščeti - hoteti

špil - igra

ščigetati - ščegetati

ščipek - šipek

ščipek - vrtnica

ščipica - kocina

ščiríč -čriček

ščistiti - očistiti

ščojati - zdrgniti

ščukanje - udarjanje, švrkanje

ščuknoti - ošvrkniti, švrkniti

šéf - posoda z dolgo cevjo za vlačenje vina iz soda

šeft - posel

šeftar - prekupčevalec

šegav - hiter

šegestija - zakristija

šejfka, šejfla - zajemalka

šekasti - lisasti

šelman - slepar

šenda - lesen zaboj pod posteljo

šendarivati se - posmehovati se, norčevati se

šengáriti se - norčevati se, zabavljati

šenk - darilo

šenkati - darovati, podariti

šenki - zastonj, brezplačno

šentani - presnet

šentávanje - preklinjanje

šerati - izravnavati, popravljati

šerblin - kahlica, nočna posoda

šereg - množica, skupina, truma

šereg - skupina, družba, čreda, truma

šerjé - trstičje

šéroma - vsevprek

šétanje - sprehajanje

šetüvati - hiteti, nagibati se k nečemu, prihajati

šiba - vejica

šift - ladja

šijf - ladja

šika se - spodobi se

šikati se - spodobiti se, pristajati

šinfanje - opravljanje, udrihanje

šinja - tirnica, železni trak

šinjek - tilnik, vrat

šintar - konjederec

široma - na široko

šišak - čelada

šivaš - krojač

škaliti - drseti

škaliti se - drseti

škatula - šatulja

škatüla - škatla

škipke, ščipke - skuta (porabsko)

škegen - skedenj

škér - orodje

šklojce - krhlji

škóden - škodljiv

škrabanje - praskanje

škrabati - praskati

škrabnoti - oprasniti

škrambel - krempelj

škrambli - kremplji

škrepica - kapica, čepica, biret, trinogo obredno pokrivalo duhovnikov

škrgetanje - vreščanje

škrilerka - skril

škrinja - krsta

škripec - ščurek

škrnicl - trikotna papirnata vrečica

škrniclin - papirnata vrečka

škrombli - kremplji

škrpcé - primež

škrtlaš - skopuh

škrtlavi - skopuški

šküfka - storž

šlajfati - brusiti

šlajm - sluz

šlampasti - neurejen

šlank - vitek

šlapli - copata, natikač

šlar - pajčolan, tančica

šlatati - otipavati, tipati

šlauf (nem. Schlauch) - dolga cev

šleferka - zajemalka

šlinge - čipke

šlogati - napovedovati

šlosar - ključavničar

šluk - požirek

šlupkati - cmokati

šlus - konec

šmajsati se - prilizovati se

šmarn - praženec

šmekati - tekniti

šmer - kolomaz

šméranje - spogledovanje, koketiranje

šmerklin paper - smirkov papir

šmerati - mazati

šmicnoti - nalahno udariti

šmizli - dvojni čipkasti naborek

šmuglati - tihotapiti

šnajcajk - robček

šnajcek - robček

šniclin - zrezek

šnita - rezina

šnjola - sponka

šnofati - vohati

šnofec - njuhanec

šnops - žganje

šoder - gramoz, prod

šogor - svak

šógorca - svakinja

šolen - čevelj

šolestolec - šolsi svet

šolnji - čevlji

šomatati - šušnjati

šopa - povezan snopič slame za prekrivanje strehe

šopasti - čopast

šör - pivo

šörc - moški predpasnik

šorš - usoda

šošnja - šepeče

šošnjati - šumljati

šoulin - čevelj

šounanje - vikanje

šounati - prizanašati

špaga - motvoz

špagot - vrvica

špahtlin - lopatica

špajsen - čuden, smešen

špajz - shramba

špala - stranica

špán - župan

španati - napeti, nategniti

špancer - sprehod

špancerati - sprehajati

špancerati se - sprehajati se

šparanje - varčevanje

šparati - varčevati

šparaven - varčen

šparavnost - varčnost

šparovec - hranilnik

špeh - salo

špej - slanina

špekuleranje - tuhtanje

špergla - packa, madež

špic - konica, ost

špica - vžigalica

špicli - vohun

špičasti - koničasti

špičiti - šiliti

špijun - vohun

špil - igra

špila - igrača

špilati - igrati

špital - bolnišnica

šplenta - pega

špongia - morska goba

špor - ključavnica

šporar - ključavničar

špot - sramota

špotanje - posmehovanje, sramotenje

špotati - zmerjati

špotlivec - posmehljivec

špricer - brizganec

šprickanca - brizgalka

šprickanca - škropilnica, brizgalna

šprickanje - škropljenje

šprickati - škropiti. pršeti

šprigla - krovčeva deska za poravnavo slame

šprij - šibra

šprudlin - stepalnica

špula - motek, vretence

šragle - nosila

šrajf - vijak

šrajfati - privijati, zavijati, sukati

šrajfncegar - izvijač

šrakl - grebljica za peč

šraklin - grebljica

šranga - vrv, konopec

štácija - postaja

štacuna - trgovina

štacunar - trgovec

štafirung - dota

štala - hlev

štampanje - tiskanje

štamparija - tiskarna

štampet - postelja

štampet - postelja

štamprli - kozarček za žganje

štamprli - šilček, kozarček

štandar - orožnik, žandar

štanga - železni drog, kovinska palica

štant - stojnica

šteker - stikalo

štelinga - nabor

štemplati - žigosati

štemplin - štampiljka, pečat

štender- nosilec

štenjé - branje

štenkati - godrnjati, nadlegovati, izzivati

štepati - strojno šivati

šterc - berač

šteri - kateri

šterk - škrob

šterkati - škrobiti

štertinjek - sod

števankrálovščica - hruška, zrela okrog 20. avgusta

šticl - keramični lonec za mleko

štiglar - lišček

štil - ročaj, držaj

štima - glas

štimati - ustrezati, ceniti, misliti, uglaševati

štinglič - pecelj

štinglin - pecelj

štir - škorpijon

štirják - kvadratni meter

što - kdo

štof - platno

štok - nadstropje, podboj

štölclin - krača

štondér - utež

štonderati - študirati, premišljevati

štonkati - ropotati, trkati

štopati - krpati

štorbulásti - okoren, neroden

štorija - zgodba

štos - skladovnica, šala

štovérjanje - brskanje, vohljanje

štrafati - kaznovati

štrajfanje - kaznovanje

štrapac - napor

štreka - pot, železniška proga

štrglajca - strigalica

štrigel - strgalnica, striga

štrigel - strugalnik

štrijati - pleskati

štrik - vrv

štrikanje - pletenje

štrikaraj - pletilstvo

štrk - štorklja

štrmeti - mravljinčiti

štrof - kazen

štrták - četrtnik

štrti - četrti

štrtnjek - četrtina

štruc - noj (žival)

štrumpantlin - podvezica za nogavice

štrunfle - nogavice

štrunfpantlin - podveza

štüca - polič

štucanje - obrezovanje

štük - del besedila, top

štükanje - prerekanje, prepir

štükati - prepirati, krpati

štükati se - prepirati se, prerekati se

štukatur - strop iz brun ali plohov

štükavec - prepirljivec

štüki - topovi

štül - ročaj

štüliti - skrivaj se pritakniti, natikati, iskati

štüo - držaj, držalo

štuplin - zamašek

šturlamp - laterna

šuber - kljunastvo merilo, železna palica, odpiralo za zrak pri štedilniku

šuhancli - hlapec

šujster - čevljar

šujsteraj - čevljarstvo

šük - top

šult - ščitnik

šuma - gozd, povzetek, bistvo

šümátati - šumeti, šušteti

šuntati - hujskati

šuntati - podpihovati, ščuvati

šuriti se - prizadevati si

šürkoča - širina

šus - strel

šüškivati - šepetati

šüšlavi - počasen, obotavljiv

šüšlek - mučkač, počasnež, nerodnež

šušmar - nestrokovnjak, obrtnik brez dovoljenja

šütanje - huljenje, tapljanje

šütati - plaziti

Švajc - Švica

švelja - šivilja

švercati - tihotapiti

švic - pot, znoj

švicati - potiti se, znojiti

švinglati - goljufati

švung - zagon, polet