A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

D

dáča - davek

dáčnik - davkoplačevalec

dačoterjáš - davčni izterjevalec

dadi - trotelj

Dajčland - Nemčija

dakoli - kdajkoli

dale - naprej

daléšnji - daljen

damfar - parni stroj

danájkati - veselo peti

danf - para

danfar - parna lokomobila

dárda - sulica

dávanje - dajanje

dávati - dajati

dávec - dajalec

dávnopreminóči - predpretekli

dávnostári - zelo star

deáčki - latinski

dečarec - otrok

dečarija - otročarija

dečinski - otroški

dégmati - pričkati

dehnilo - vonjava

dehniti - dahniti

déjsna - desnica

déjva - devica

déjvanje - polaganje

déka - pokrivalo, koca

dekla - služabniva

deklička - deklica

deklin - pokrov

deladiš - vnema za delo

delba - delitev

delnik - kdor je česa deležen, delivec

dén - dan

déndenéšnji - dandanes

dénok - vendar, vsaj

dénoti - položiti, dati

depluir - velika sveča, svečnik

dera - delo brez hrane

dera - dnina

déra - razpoka, luknja

derár - dninar

deraš - dninar

dereš - posebna oblika kazni

dervar - drvar

deščevnjek - mavrica

detéce - otrok

deteči - otroški

dételca - detelja

detelšče - deteljišče

detélka - detel

detič - obrtniški pomočnik

detinstvo - otroštvo

dévaj - šaljivec

devati - dajati

devér - svak

devinstvo - devištvo

dežčévnik - deževnik (črv)

deždž - dež

deždžek - dežek

dežđeven - deževen

deždžiti - deževati

deždžóvje - deževječütlivi - ganljiv

diak - dijak

dičenje - slavljenje

dičiti - častiti, slaviti

dihék - duh, vonj

dihtati - tesniti

dihtunga - tesnilo

dijati - dihati

dika - slava, čast

dikeželen - slavohlepen

dile - podstrešje

din - dimdetinstvo - otroštvo

dinaten - dimnat

dinják - dimnik

diš - duh, vonj

divjajoč - preteč

divják - neróden poganjek

divjati - besneti

divójka - devica

djalina - urok

djánski - tvoren, aktiven

djáti - dati, položiti

djátke - teze (npr. Lutrove)

dnika - nižina

dobro státi - jamčiti, zagotavljati

dobročinénje - dobro delo, dobrodelnost

dobročinitel - dobrotnik

dobrodélnica - dobrotnica

dobrotiven - dobrotljiv

dobrovčinenje - dobrotnost, dobrodelnost

dobrovolnost - naklonjenost

docecávati - vzrejati z dojenjem

döcli - debeluhar

dođojnjek - golida, dojača

doga - deska za sode

dogöjnica - golida za molžo

dogotoviti - dokončati

dogučanje - dogovor

dohaja se - spodobi se

dohán - tobak

doistine - zares

dojbujti - ubiti, zaklati

dojdejvanje - uspavanje, hiranje

dójdržati - zadržati

dojenje - molža

dójgledati - povesiti oči, gledati zviška, omalovaževati

dojitev - molža

dojka - dojilja

dojklačiti - teptati

dójmégati - umreti (porab.)

dójmrknoti - zaspati

dójnagnoti - zvrniti

dojnamalani - narisan, naslikan

dójni - molzen

dojnik - golido

dójnica - molznica

dójobládani - premagan, obvladan

dójobladánje - zmaga

dójobréditi - naredit, opraviti, končati

dójodrejti - odrgniti

dójodsükati - odmotati

dójošpičeni - ošiljen, priostren

dójpobrani - obran

dójpoglednoti - prezirati

dójpoklačiti - poteptati, pomendrati

dójpoklücnjeni - potrt, žalosten, mlahav

dójpozábiti - pozabiti

dójprikeliti - prisoliti

dójpufnoti - počiti, ustreliti

dójrámnivati - pospravljati

dójrazčejsani - razcefran, raztrgan

dójrazmetani - podrt, porušen, razstavljen

dójsemleti - zmeti

dójspucati - očistiti

dójstepsti - sklatiti

dojšprickati - škropiti

dójta - tja dol

dójti - pripasti

dójvdariti - zbiti, prehoditi

dójvrezati - odrezati

dójvtégnoti se - zlekniti se

dójvtoliti - utišati

dójzakeliti - zalepiti

dójzaklati - ubiti, usmrtiti

dójzaničiti - uničiti

dójzaostánjeni - zaostal

dójzapovédani - prepovedan

dójzavértivati - propasti (gospodarsko)

dójzbintati - zvejati

dójzbróženi - poteptan, pomendran

dójzdrukati - natipkati

dójzgraužati - zamešati

dójzgučati - pogovoriti, povedati, prepričati

dójzmláčeni - stolčen

dójzosükan - odvit

dójzožagati - požagati

dójzribani - nariban

dójzüti - sezuti

dokeč - dokler

dokečkoli - dokler

doklam - dokler

doklen - dokler

dokončavanje - konec

dokonček - konec

dokončiteo - dopolnitelj

dól - dolinaždokončenek. končnica

doli bujti - zatrti

doli klasiti - klatiti

doli kositi - kositi, moriti

doli lečti - leči

doli málati - slikati

doli obléčti - sleči

doli oprati - oprati

doli počinoti si - odpočiti si

doli spišavati - opisovati

doli ščistiti - očistiti

doli ščuknoti - vreči

doli trgati - rušiti

doli vsejčti - posekati

doli zavértivati - zagospodariti

doli zmálati - naslikati

dolibodnoti - zabosti

dolidjati - odložiti

doliftišati - pomiriti, potolažiti

dolikapati - odpadati

dolilüčati - metati

dolimarjati - moriti

dolimoždžiti - mečkati

doliniháti - opustiti

dolioditi - skopneti

dolipokaplen - odpadel

dolipotréjti - polomiti, odlomiti

dolispraviti - uničiti

doložiti - dodati, pridati

dolspisati - napisati

dománji - domač

domolübec - domoljub

domovinčar - domoljub

domovnik - domačin

dona - pesem

dönok - končno

dopadnenjé - ugajanje, zadovoljstvo

dopelanje - dovoz

dopodnejšnji - dopoldanski

doprinesti - narediti, izpolniti

doprinesti - prispevati

dopüščanje - dovoljenje

dordani - naložen

dosegamáo - dozdaj, doslej

doségnoti - doseči

dosejdób - dozdaj, doslej

dosejmáo - doslej, dozdaj

dóslüžiti - odslužiti

dosodbeni - sklepalen

dósta - veliko, dovolj, zadosti

dostájanje - pripadanje

dostajati se - spodobiti se

dóstakrat - veliko krat

dostojno - častno

dotákati - dolivati

dotéc - dotod

doteknoti - dotakniti

dotevmáo - dozdaj, doslej

doubuš - namestnik

dragoča - draginja

dragše - dražje

drajsati - podrsavati, drsati

drakšla - stružnica

dranfati - gibati, trositi se

drápati - trgati, cefrati, praskati

drapnoti - mahniti

drastejnje - spodbujanje

drastiti - dražiti, ščuvati

Drašek - Andrej

drašlati - stružiti

drdranca - kolo, bicikel

dregáti - drezati

drejar - strugar

drejati - stružiti

drejpank - stružnica

drejti - kričati

drek - iztrebek

drekaš - govnač

drémar - zaspanec

dren - gneča

dresélen - žalosten

dreseliti - žalostiti

dreselnik - žalosten člove

dresélnost - žalost

dreveneti - biti otrpel

drevéni - negiben, tog

drevénka - košara

drgoč - drugič

drislavi - driskav

drk - dirka

drkanje - tekanje

drkati - onanirati

drmati - tresti, premikati

droberija - drobnarija

drobižek - droben otrok

drod, drot  - žica

drot - žica

drotati - vezati z žico

droždže - usedlina, droži

drpnoti - zmakniti, ukrasti

drtina - drobtina

drtinje - drobtine

drukati - tiskati, navijati

drumbla - kol, krepelce

drumlin - požiralnik pri mlatilnici

drüžban - poročna priča

drvotan - drvišče, prostor za sekanje drv

držánje - zasedanje

düdnjati - bobneti, gmeti

dug - dolg

dugočákanje - potrpljenje

dugotrplivi - potrpežljiv

dugovanja - reči

dűlec - vrat steklenice, izlivnik

dünkanje - topotanje

dünoti - silovito udariti

dupléjr - velika voščena sveča

dupleraš - svetilničar

düplin - norec, neumnež

dupliški - dvojni

durhcug - prepih

düšiti - dušiti

düšnavejst - vest, zavest

dužava - dolgost

dužedale - čimbolj

duževen - vztrajen

dužno - dostojno

dváživota - dvoživka

dvéri - vrata

dvojčeti - dvojčka

dvojenje - dvom

dvojnik - dvojček

dvojščica - dvajsetica

dvojüvanje - dvom

dvojüvati - dvomiti

dvorba - dvorjenje, ministriranje, strežba

dvorjenik - strežnik, ministrant, dvorjan

džünč - biser

džündž - biser

džündžni - biserni

đara - jarica

đára - mlada kokoš

đejk - oteklina

đufkati - vriskati

đünč - biser, ogrlica