Gormerkanska kniga

Rokopisni zvezek Gormerkanska kniga v pomenu delovodnika, knjigovodskega dnevnika, beležke ali kar Zapisnik kmetije Hois iz Potrne med letoma 1842 in 1882 je presenetljivo odkritje slovenskega rokopisa iz Laafelda/Potrne s precej staro letnico. V njej je najti štirideset let neprekinjenega pisanja v tabelarno zasnovani gospodarsko-kmečki knjigi. Zvezek je pomemben tudi zato, ker ni nastal iz cerkvenih, šolskih in literarnih vzgibov, ampak je vzniknil iz potrebe podeželskega kmeta, da svoje vsakdanje (gospodarsko) življenje zapiše v slovenskem jeziku (črkopisih dajnčici in gajici) – z razlogom, saj je bil to njegov materni jezik. V njem so podatki o dninarjih, vrsti del, ki so jih delavci opravljali, o kmečkih poslih, prodaji pridelkov, čebelarstvu in vinogradništvu. Rokopis priča o močni prisotnosti slovenskega jezika severno, od šele pozneje zarisane »jezikovne meje«.

Tokratno besedilo je delno kritičen prepis tabelarno zasnovanega izvirnika. Opozarjamo, da prepis ni jezikovno pregledan!

Etnološki, zgodovinski in jezikovi pregled časa in prostora Mihaela Hoisa, pisca Gormerkanske knige, je izšel v publikaciji Gormerkanska kniga 1842–1882. Ein bäuerliches Wirtschaftsbuch aus Laafeld/Potrna/Kmečka gospodarska knjiga iz Potrne. Publikacijo je izdalo Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark – Pavelhaus/Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko – Pavlova hiša, v letu 2023. V pričujoči publikaciji si lahko preberete več o avtorju rokopisa, kratkem orisu zgodovine vasi Potrna, jeziku oziroma črkopisu rokopisa in življenju na kmetiji v 19. stoletju.

Preberi več