Življenje na gradovih

Fevdalna zemljiška posest je bil v lasti nekaj večjih rodbin, ki so jo upravljali iz gradov in dvorcev v Dolnji Lendavi (Lendava), Gornji Lendavi (Grad), Murski Soboti, Gornji Radgoni, Negovi, Beltincih, Rakičanu in Črncih. Po izumrtju rodbine Széchy so grad v Murski Soboti 1687 prevzeli grofje Szapáry in ga imeli v lasti do 1934, ko je bil prodan na dražbi. Prodana je bila tudi večina njegove bogate opreme, razen nekaj predmetov, ki so del zbirke muzeja.

Del razstave je bil postavljen v okviru projekta 321 go in programa Interreg SI-AT.

Preberite več o zgodovini gradov Murska Sobota, Grad in Tabor: povezava

Foto: Tomislav Vrečič