Lončarstvo in cehi

Posamezne domače obrti so se uveljavile tam, kjer so bile za to naravne danosti; lončarstvo povsod, kjer je ilovnata in peščena zemlja siromašila pridelek poljščin. Kjer je domače agrarno gospodarstvo lahko povezalo produkcijo surovin z domačo obrtjo (sodarstvo, čevljarstvo, usnjarstvo, krojaštvo, jermenarstvo, mlinarstvo, kolarstvo), se je obrt specializirala kot hišno izročilo v nekaterih izbranih družinah in rokodelci so se združevali v cehe.

Foto: Tomislav Vrečič