Življenje ob gradovih

Do 13. stoletja je bilo Prekmurje postopoma vključeno v okrilje madžarske kronske zemlje, ogrski kralji pa so zemljo podeljevali svojim vazalom in zaslužnikom; upravna središča posesti postanejo gradovi v lasti prvih fevdalnih rodbin. Čas med 13. in 17. stoletjem zaznamujejo razvoj naselij in trgov ter z njimi povezan razvoj obrtnih dejavnosti, vzpon svobodnjakov med nižje plemstvo, reformacija in turške vojne.

Foto: Tomislav Vrečič