Življenje v socializmu

 

Politično življenje v pokrajini je obvladovala Komunistična partija, ki je ustvarila tudi številne množične organizacije, med katerimi sta bili tudi pionirska in mladinska organizacija.  Sledimo lahko razvoju konfekcijske in predelovalne industrije ter večji selitvi prebivalstva iz podeželja v mesta, predvsem v Mursko Soboto. Kulturni prostor zaznamuje modernizem, ki se kaže v umetnosti in tudi v vsakdanjem bivalnem okolju.

Foto: Tomislav Vrečič