Med svetovnima vojnama

Po koncu prve svetovne vojne, v kateri so se pomurski fantje borili na vseh bojiščih, na katerih je sodelovala avstro-ogrska vojska, je območje Pomurja pripadlo Kraljevini SHS. Prekmurje so zasedle enote njene vojske avgusta 1919. Od tedaj se začenja življenje tukajšnjih Slovencev v okviru narodne države in življenje Madžarov kot manjšine. Prekmurje je v času med vojnama dobilo slovensko podobo, je pa ostalo še dolgo gospodarsko slabo razvita pokrajina z največjim deležem izseljencev in sezonskih delavcev.

Foto: Tomislav Vrečič