Zgodovina zdravstva v Pomurju

Beltinski grad
Ravenska cesta 8, 9231 Beltinci

Najave ogledov:

Zavod za turizem in kulturo Beltinci
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
T: +386 2 541 35 80
E: ztk@beltinci.sibeltinci.info@siol.net

 

Pomurska zdravstvena zbirka, razstavljena v beltinskem gradu, je oblikovana na gradivu, ki ga je leta zbiral, raziskoval in urejal Nikolaj Szepessy, zdravnik iz Beltincev. K temu smo dodali pohištvo in ostale predmete iz nekdanje Bölcseve lekarne v Murski Soboti ter predmete, ki smo jih pridobili iz zapuščine oftalmologa Jožeta Pečana. Zbirka je del stalne zbirke Pomurskega muzeja Murska Sobota.

Na stalni razstavi je trenutno predstavljena lekarna s prodajnim delom, z delom za pripravo čajev in zdravil ter skladiščnim delom. Predstavljena je oprema trahomske ambulante, ki so delovale, ko je bila v pokrajini še zelo razširjena ta nalezljiva  očesna bolezen. Na ogled pa je tudi zbirka zdravniških instrumentov, kot so jih uporabljali zdravniki splošne prakse. S prenovo gradu Beltinci bomo stalno razstavo razširili tudi na druga področja zdravstva.