Franc Kuzmič

Župani Murske Sobote 1919 - 2014

Marsikoga zanima ali pa ga bo zanimalo, kdo so bili soboški župani. Pričujoči seznam je bilo težko zbrati, čeprav se na prvi pogled zdi to dokaj preprosto. Ni mi pa še uspelo zbrati županov do vključno konca prve svetovne vojne.

1919 - prvi župan od 2. 10. 1919 je bil gerent Alojz Kerševan, policijski svetnik

1920 - 1923 - od januarja 1920 gerent Gustav Puš, višji policijski komisar

1923 - 1926 - od 24. marca 1923 je bil gerent dr. Ludvik Šömen, odvetnik

1926 - 1932 - od januarja 1926 je bil gerent Jožef Benko, hotelir, 18. decembra 1927 postal izvoljeni župan in po njegovi izvolitvi za poslanca je bil imenovan:

1932 - 1933 - od 15. oktobra 1932 za župana Anton Koder, notar

1933 - 1945 - Ferdinan Hartner, veleposestnik

1945 - Barsukov, major Rdeče armade, komandant mesta, od aprila do sredine maja

1945 - 1946 - Karel Jug, kleparski mojster

1946 - 1948 - Jože Velnar, učitelj in družbenopolitični delavec

1948 - 1951 - Jože Kološa, gradbinec

1951 - 1957 - Jože Velnar, učitelj in družbenopolitični delavec

1957 - 1962 - Karel Lutar, družbenopolitični delavec

1962 - 1967 - Janez Lanščak, diplomirani ekonomist

1967 - 1969 - Štefan Toth, diplomirani pravnik

1969 - 1974 - Boris Goljevšček, diplomirani ekonomist

1974 - 1982 - Karel Sukič, diplomirani politolog

1982 - 1985 - Martin Horvat, diplomirani pravnik

1985 - 1986 - po predčasnem odstopu Martina Horvata je nekaj časa opravljal to vlogo podpredsednik Štefan Ošlaj, diplomirani ekonomist

1986 - 1997 - Andrej Gerenčer, diplomirani ekonomist; po izvolitvi za poslanca državnega zbora so bile predčasne volitve in izvoljen je bil:

1997 - 2004 - Anton Slavic, ekonomist

2004 - 2014 - Anton Štihec, diplomirani inženir gradbeništva

2014 - dr. Aleksander Jevšek, doktor kriminalistike