Turki v naših krajih

Učenci na učni uri spoznajo zemljepisne okvire osmanske države in turške vpade ter pohode po naših krajih. Ogledajo si značilna orožja turške vojske (jatagani, karabinka, turška sablja) in preberejo del besedila iz t.im. Martjanske pogodbe, iz katerega skušajo razbrati, kako so turški vpadi vplivali na tukajšnjo življenje. Spomin na turške vpade se je ohranil v ljudskem slovstvu, zato učencem pripovedujemo še nekaj pripovedk.


Značke:

Delite :