Tišina grobov

Na razstavi so predstavljene arheološke najdbe, pridobljene z arheološkimi raziskavami v letih 2018 in 2019, ki so potekale ob cerkvi Marijinega rojstva in severno od nje na Tišini. 

Gre za najdbe iz prazgodovinskih, srednjeveških in novoveških grobov, ki jih dopolnjujejo novoveške naselbinske ostaline, drobne najdbe iz rimskega obdobja ter odlomki zgodnjesrednejveške lončenine, kar dokazuje, da je bilo območje vasi Tišina verjetno poseljeno vsaj od konca bronaste dobe naprej. 

Razstava je bila na ogled na Tišini 1 do začetka junija 2023.  

Avtor razstave je Samo Sankovič. 


Značke:

Delite :