Radgonski mostovi

Muzej Špital
Maistrov trg 1, Gornja Radgona

Najave ogledov: 
T: +386 (0)2 564 88 85
E: spital@kultprotur.si

 

Muzejska zbirka Špital je bila oblikovana iz predmetov in dokumentov, ki so jih zbrali lokalni zbiralci na širšem območju Gornje Radgone. Dodano jim je bilo arheološko gradivo iz zaščitnih arheoloških izkopavanj na grajskem hribu. V zbirki so arheološki, etnološki, umetniški in drugi kulturno-zgodovinski predmeti, dokumenti in pričevanja, ki izvirajo iz krajev zahodnega dela štajerskega Pomurja ali se kakorkoli navezujejo na njihovo zgodovino in zgodovino ljudi, ki so ga naseljevali od prazgodovine do danes. Zbirka je del stalne zbirke Pomurskega muzeja Murska Sobota.

Stalna razstava, ki je na ogled v obnovljeni stavbi nekdanjega radgonskega špitala, katerega zgodnja faza datira v 14. stoletje, nosi naslov Radgonski mostovi. Zgodba o Gornji Radgoni in njeni ožji okolici je bila namreč vedno tudi zgodba o mostu. Ne le mostu čez reko Muro, ki je povezoval starodavno mesto Radgona s predmestjem na Grisu in grajskim hribom ter sedežem območja Gornja Radgona.  Ne le o mostu, ki danes povezuje dve mesti in dve državi – kot  široko odprt prostor druženja in dialoga. Radgonski mostovi  so mostovi iz najstarejšega obdobja tega  prostora, ki se izpričuje v prazgodovinskih in zgodnjesrednjeveških ostalinah na grajskem hribu ali v halštatskih in antičnih grobiščih v njegovem zaledju. To so mostovi rodbinske in politične zgodovine zaledja cvetočega srednjeveškega mesta na otoku reke Mure, okoliških gradov in vinorodnih gričev; mostovi med mestnim in primestnim prebivalstvom, mostovi med lastniki vinogradov in viničarji ter bogate tradicije pridelovanja vin in šampanjca; mostovi, ki nas vodijo skozi politične, gospodarske in človeške zlome ter razcvete. Radgonski mostovi so mostovi med cerkveno zgodovino in ljudskim verovanjem, mostovi človekovega življenja; mostovi do bogate duhovne in kulturne zgodovine, ki so jo zaznamovali v širšem svetu prepoznani in priznani posamezniki. Radgonski mostovi so mostovi med dvema etničnima in jezikovnima skupinama, ki od časov naselitve živita v tem prostoru. Med Slovenci in Nemci, ki so v narodnem prebujanju, v grozljivih vojnah in maščevanju znali  med seboj zrušiti vse mostove, a jih tudi graditi in vzdrževati.

V renesančni dvorani pritličja je na ogled likovna zbirka del štajerskih slikarjev in kiparjev 18. in 19. stoletja. Odprto podstrešje z edinstveno ohranjeno strešno konstrukcijo je namenjeno oglednemu etnološkemu depoju in občasnim razstavam.