Priključitev in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

Učenci na učni uri, ki poteka v obliki predavanja, spoznajo zgodbo o priključitvi Prekmurja v času od razpada avstro-ogrske monarhije do njegove priključitve, avgusta 1919. Predstavimo jim dogodke, ki so se odvijali v Prekmurju (razna zborovanja, Murska republika), ključne posameznike (Matija Slavič) kot tudi pogajanja jugoslovanske delegacije na pariški mirovni konferenci. V drugem delu učne ure sledi delo v skupinah, kjer vsaka skupina prejme primer zgodovinskega vira iz tega obdobja, ga analizira in predstavi svoje ugotovitve. 


Značke:

Delite :