Od zrna do krüha 

Na dvorišču društva Oldtimer Stara Gora s sodelovanjem Pomurskega muzeja Murska Sobota so nosilci lokalne dediščine pripravili etnološko prireditev Od zrna do krüha. Prikazali so kmečka opravila, povezana s pridelavo in predelavo pšenice: klepanje kose, mlatitev s cipmi, trešmašinom na ročni pogon in trešmašinom na gepelj s konjsko vprego, čiščenja zrnja z redosom in bintmlinom in pletenja slamjače. Vsebinsko bogat program je povezovala Breda Žunič.

 


Značke:

Delite :