Franc Kuzmič

Občina Moravske Toplice - kronologija

MORAVSKE TOPLICE – KRONOLOGIJA

1208 ustanovljena župnija (Sv. Benedikt) v Kančevcih

1208 prvič omenjena Bogojina kot Bogma v Bogojini prvič izpričana pražupnija prva do sedaj znana omemba Moravec: Dewecherhaza in Pezkfolua;

1499 kot Maracz prvič se omenja cerkev v Selu (Sv. Nikolaj), opečna rotunda;

1956 restavrirana zgrajena cerkev v Martjancih – gradnja in poslikava s freskami Janez Akvila iz Radgone

1501 v Motvarjevcih se omenja katoliška župnija s samostanom; 1660 verjetno uničena

 

1587 Moravce uničili Turki

 

1595cesar Rudolf I. potrdil Motvarjevčanom stare svoboščine in prisilil zemljiškega

gospoda, da jih spoštuje

1601 v Martjancih se omenja evangeličanska šola

1669 v Bogojini dobijo katoličani ponovno nazaj cerkev

 

1688 Bogojina postane trg

 

1708 (okrog tega leta) v Ivanovcih rojen Peter Lutarič, protestantski nabožni pisatelj in pesnik; umrl 1851

 

1730 v Suhem Vrhu rojen Adam Farkaš, učitelj in direktor šopronskega bogoslovnega liceja, ustanovitelj štipendijskega sklada za slovenske dijake; umrl 1786

 

1733 v Kančevcih obnovljena župnija

 

1777 v Martjancih osnovana katoliška šola; pouk v zasebnih hišah do 1884

 

1788 v Bogojini rojen Jožef Košič, prekmurski posvetni pisec; umrl 1867

 

1791 v Tešanovcih rojen Franc Novak, zbiralec ljudskih pesmi in nabožni pisatelj; umrl 1836

 

1801 v Noršincih rojen Janoš Kardoš, evangeličanski duhovnik in pisec veroučnih šolskih knjig; uredil cerkveno pesmarico, prevajal v prekmurščino šolske čitanke in druge učbenike; umrl 1873

 

1816 v Ivanovcih rojen Aleksander Terplan, evangeličanski nabožni pisatelj, prevajalec psalmov (Knige žoltarske); priredil v prekmurščino več šolskih knjig; umrl 1858

 

1826 v Ivanovcih rojen Jožef Borovnjak, nabožni pisec, narodni buditelj, ki se je v svojih spisih skušal približati knjižni slovenščini ter v Prekmurju širil mohorske in Slomškove knjige; umrl 1909

 

1827 v Bogojini postavili prvo šolsko zgradbo

1829  v Bogojini na vrhu Vršiča zgrajena kapelica v čast sv. Urbana, zavetnika vinogradov

1840 v Kančevcih zgrajeno leseno šolsko poslopje

 

1855 v Ratkovcih rojen Peter Kolar, nabožni pisatelj; umrl 1907

 

1855    v Moravcih ustanovljena evang. osnovna šola

 

1857 v Ivanovcih rojen Franc Ivanocy, narodni delavec, publicist, nabožni pisec,    ustanovitelj Kalendarija Srca Jezušovoga; umrl 1913

1864 v Motvarjevcih zgrajeno leseno šolsko poslopje

1868 v Prosenjakovcih začeli vaščani Prosenjakovec in Berkovec z gradnjo šole iz ilovice

 

1869 v Fokovcih začne delovati osnovna šola

 

1870 v Tešanovcih sezidana nekdanja nižjerazredna (občinska) osnovna šola z zvonikom; s poukom začeli že 1860

1872 v Lukačevcih zgrajena kapelica, posvečena sv. Petru in Pavlu; večkrat obnovljena

1872  v Andrejcih zgrajeno šolsko poslopje; pouk začeli 1873

1873  v Fokovcih zgradili šolsko poslopje; obnove 1959, 2002/3, 2006

1874  v Vučji gomili ustanovili enooddelčno državno  šolo; pouk ukinjen 1972

1883 v Filovcih rojen Franc Ošlaj, strokovni pisatelj in krajevni zgodovinar; umrl 1932

 

1884 v Martjancih so stavbo grofa Szaparyja preuredili v šolo; pouk ukinjen 1971

 

1886 Lukačevci dobijo lastno pokopališče

 

1887 v Sebeborcih rojen Adam Luthar, evangeličanski duhovnik, publicist in nabožni pisec; umrl 1972

1887  v Tešanovcih zgrajena katoliška kapelica

1889 v Tešanovcih rojen Josip Benko, gospodarstvenik, politik, narodni poslanec, ustanovitelj in lastnik mesne industrije v Murski Soboti; umrl 1945

1896 v Sebeborcih ustanovljeno Gasilsko društvo

 

1897 v Prosenjakovcih ustanovljena šola; pouk v zasebni hiši do 1919

 

1899 ustanovljena evangeličanska verska občina Moravci; prvi duhovnik Šandor Hima1900   v Motvarjevcih zgrajeno še stoječe šolsko poslopje

 

1902    v Selu rojen evang. duhovnik Aleksander Škalič; gradil cerkve v Lendavi, Moravskih Toplicah in Selu; umrl 1978

1909 v Ivancih ustanovili šolo; pouk ukinjen 1959

1910 v Kančevcih zgrajena nova šolska stavba

 

1912    v Bogojini rojen duhovnik in pesnik Ivan Camplin; umrl 2008

 

1912    v Martjancih rojen Josip Dravec, zbiratelj prekmurskih in prleških ljudskih pesmi (izdal v 2 knjigah); umrl 1996

1913    v Berkovcih zgrajena evangeličanska kapelica

1919 v Prosenjakovcih zgradili šolsko stavbo

 

1922 v Bogojini rojen Jožef Smej, škof, pisatelj, pesnik in prevajalec

1925  v Fokovcih ustanovljeno Gasilsko društvo

1925-27 gradnja cerkve v Bogojini po načrtih arh. Jožefa Plečnika

1927  v Prosenjakovcih zgrajena evangeličanska kapelica

1930 v Sebeborcih rojen Ludvik Olas, geograf, pisec strokovnih prispevkov, predvsem s področja migracij; umrl 2002

1930 v Berkovcih zgrajen Časarov mlin; etnološki spomenik

1931 v Bogojini umrl dolgoletni katoliški župnik Ivan Baša; rojen 1875

 

1931  v Ivanovcih rojen Ludvik Čarni, univerzitetni profesor, sociolog in zgodovinar; umrl 1996

1932  v Prosenjakovcih rojen akad. slikar Ladislav Danč; umrl 1979

1933 na martjanskem pokopališču narejen nagrobnik pok. duhovniku Jožefu Horvathu; projektiral mojster Jožef Plečnik

 

1937 v Prosenjakovcih je Károly Koltaj ustanovil tekstilno tovarno, v kateri je začelo delati 18 delavcev; 1948 nacionalizirana (Pletilstvo); 2002 stečaj

 

1938 v Filovcih zgrajena psevdoromanska kapela Marije Pomočnice kristjanov; poslikal Janez Mežan (1947)

1938 v Ivancih zgradili gasilski dom

1939 v Selu začeli graditi evangeličansko cerkev; končali 1963

1941 v Čikečki vasi ustanovljena šola; ukinjena 1945

1942 v Gornjih Moravcih odprta državna osnovna šola

1944/45 v Šavlovem mlinu v Bogojini partizanska javka

1945 28. februarja ob jasi v Bukovniškem gozdu padla v zasedo skupina borcev 1. prekmurske čete; v boju padel Jožko Talanyi-Janez

 

1947 v Filovcih zgrajen zadružni dom za potrebe vaških organizacij

 

1948 v Prosenjakovcih zgrajen zadružni dom z dvorano

1948  v Noršincih zgrajen vaški dom

1949 v Martjancih zgrajen vaški dom

 

1949 v Filovcih zgrajen dom gasilcev

 

1950 v Ivanjševcih zgrajen gasilski dom z dvorano

 

1950 v Bogojini odprli otroški vrtec

1950/51 v Bogojini odprli nižjo gimnazijo

1951 v Lončarovcih zgrajen gasilski dom

 

1951 rojen Štefan Flisar-Sandi, pesnik prekmurske ravnice in soustanovitelj prve turistične kmetije v Moravskih Toplicah; umrl 2004

 

1952 v Andrejcih zgrajen gasilski dom z dvorano

1952   v Tešanovcih rojen evang. duhovnik in škof EC v RS Geza Erniša

1952   v Selu nadaljujejo z gradnjo evangeličanske cerkve; dograjena 1966

1953  Suhi Vrh več ni v sklopu vasi Tešanovci

1954  v Čikečki vasi zgrajen gasilski dom z dvorano

1956 v Selu restavrirana rotunda

 

1958 v Bogojini nižjo gimnazijo združili z osnovno šolo v osemletko

 

1959 v Ratkovcih zgrajen gasilski dom z dvorano

1959  v Selu zgrajen gasilski dom

1959 v Fokovcih obnovili šolsko poslopje

 

1959  v Sebeborcih zgrajen gasilski dom

 

1959  v Bogojini zgradili zadružni dom

 

1960 v Moravskih Toplicah porušen dvorec fevdalca Ernesta, katerega so kupili evangeličani, v njem imeli bogoslužja do izgradnje nove cerkve, posvečena 1962.

1960 v Moravcih izvrtali vrtino (na Bereku) 1417 m globoko; termalna voda

1961 v Bogojini novo šolsko poslopje Ivan Cankar

1961 v Fokovcih zgrajen dom gasilcev

1962 v Mlajtincih zgrajen vaški dom

1962 v Moravskih Toplicah otvoritev nove evangeličanske cerkve

 

1962 v Kančevcih na osnovni šoli ukinjen pouk

 

1963 v Čikečki vasi prenehal obratovati mlin

 

1964 18. 8. uradna otvoritev toplic v Moravcih

1964    v Filovcih začne delovati otroški vrtec

1965 5. 9. je z odločbo moravska termalna voda razglašena za naravno zdravilno sredstvo

 

1966 v Selu dograjena evangeličanska cerkev

 

1967 v Prosenjakovcih zgrajena evangeličanska kapela

 

1971 v Tešanovcih ukinjena osnovna šola

 

1974 v Bogojini zgradili dom gasilcev

 

1975 v Krncih zgradili gasilski dom z dvorano

 

1985 v Prosenjakovcih zgrajena katoliška cerkvica, posvečena sv. Jožefu

 

1989 v Fokovcih zgrajena nova binkoštna cerkev

 

1992 v Ivancih zgrajena nova kapelica, posvečena sv. Janezu Krstniku; poslikava Štefan Hauko

 

1993 v Kančevcih blizu cerkve zgrajen regionalni Dom duhovnosti

 

1996 v Moravskih Toplicah ustanovljen TIC (Turistično informacijski center)

 

1998  v Filovcih (v Gaju) zgrajena kapelica Marije Kraljice družine

 

2000  v Berkovcih ustanovljeno turistično športno društvo Mlin

 

2001  v Središču odprto mednarodno kulturno umetniško središče Art center

 

2005 v Tešanovcih odkritje doprsnega kipa industrialcu in politiku Josipu Benku (1889-1945); delo kiparja Ferenca Kiralyja

 

2006 v Filovcih nastane Lončarska vas Filovci

 

2007 v Selu je bila s pomočjo Heliosovega sklada za obnovo vodnih virov kot 50. vodni vir obnovljena mlaka pod Makoterovim bregom

 

2007  Tešanovci dobijo novo mrliško vežico

 

2007  v Filovcih (Gaj) postavljen križev pot, delo Marjana Deva

 

2007  v Fokovcih ustanovljeno Kulturno turistično društvo Ceker

 

2008 v Lukačevcih odprto regijsko zavetišče za živali

 

2008 v Selu na novo odprli Geografsko učno pot Selo

 

2008  v Filovcih odprta Hiša kulinarike

 

2008 v Bogojini poimenovan Košičev trg

 

2008 v Tešanovcih odprt Doživljajsko-turistični center Oaza zdravja