Mura odprto

Ustvarjalni svet soboške modne konfekcije.

Tovarna Mura je eden tistih socialnih okvirov, ki se je tako ali drugače dotaknil vseh prebivalcev Slovenije in iz katerega se da zgraditi vrsto novih razmislekov o lastni identiteti in razvojnih ciljih. S projektom se je muzej predstavil kot nosilec zgodovinskega spomina, kot skrbnik predmetov in idej, ki z delovanjem muzeja postajajo vrednote, iz katerih generira novo dogajanje. Vsebino je gradil na razvoju največje konfekcijske industrije v srednji Evropi, ki je v pretežno ruralni prostor prva prinesla sodobno oblikovanje na področju oblačilne kulture in medijskega komuniciranja ter nove blagovne znamke. Razstava je predstavila izbrane izdelke konfekcijske industrije v celovitem kontekstu modnega in grafičnega oblikovanja, ki se je odvijal v okviru mrežnega projekta UF, INDUSTIJA.

Murska Sobota si, ko išče svojo novo identiteto, želi postati mlado sodobno in odprto mesto. Vendar tega ne more narediti z izgubljenim ali uničenim spominom, s pozabo, brez generacijskih prehodov in brez civilnega angažiranja celotne skupnosti. Murska Sobota je bila najbolj mlado mesto od konca šestdesetih in do začetka osemdesetih let minulega stoletja, ko so jo naseljevali novi priseljenci iz regije, ki so v mestu dobili službo in stanovanje. In tu ne moremo mimo Mure – tovarne oblačil, ki je postala največja konfekcijska industrija v srednji Evropi in to še vedno je. Mura je dajala delovna mesta, Mura je gradila stanovanjske bloke, zaradi Mure se je razvil avtobusni promet, Mura je gradila počitniška naselja in mnogim ponudila prvo priložnost doživetja počitnic na morju, Mura je dajala štipendije, Mura je povezovala s sodobnimi modnimi trendi … Mura je eden tistih socialnih okvirjev, ki se je tako ali drugače dotaknil vseh in iz katerega se da zgraditi vrsto novih razmislekov o lastni identiteti in razvojnih ciljih. V okviru razstave Mura odprto bo izšel poseben katalog o industrijski dediščini in kulturnem ter družbenem pomenu Mure.

MURA ODPRTO. USTVARJALNI SVET SOBOŠKE MODNE KONFEKCIJE

Mestna galerija Piran
Otvoritev razstave: 22. maj 2013, ob 20. uri
Trajanje razstave: 22. maj - 1. september 2013
Predstavitev na otvoritvi:
Metka Fujs, ravnateljica Pomurskega muzeja Murska Sobota
Zdenka Ščančar, modna oblikovalka in soavtorica razstave
Prisotne bo nagovoril Peter Bossman, župan Občine Piran.

Razstava je nastala kot del obsežnejšega projekta z naslovom Mura-odprto, ki je sodil k programu Pomurskega muzeja Murska Sobota v programu Evropske prestolnice kulture, Maribor 2012; ogledati si jo je bilo mogoče v muzeju poleti 2012. Projekt je poleg razstave obsegal etnološki dokumentarni film s spomini Murinih delavk, ulično razstavo fotografij Murinih delavk iz srede 20. stoletja in katalog plastik sodobnega slovenskega kiparstva v Murinem parku skulptur, ki jih je muzej odkupil iz stečajne mase nekdanjega podjetja. Muzej je z razstavo sodeloval tudi v mrežnem projektu, ki je pod naslovom Uf, industrija povezal muzejske ustanove partnerskih mest Evropske prestolnice kulture na Ptuju, Ravnah, v Novem mestu, Mariboru, Velenju in Murski Soboti. Na različnih razstavah in s primerom industrijskih podjetij iz svojega okolja smo želeli predstaviti, kako industrija uporablja ustvarjalnost pri oblikovanju svojih izdelkov in celostne grafične podobe: od blagovnih znamk do embalaže in različnem oglaševanju.

Razstava Ustvarjalni svet soboške modne konfekcije zato ni razstava o zgodovini Mure, čeprav je tudi to. Predvsem je razstava, ki želi s primerom do nedavno največje tovarne modne konfekcije v srednji Evropi pokazati tisti del delovnega procesa, katerega skupni imenovalec so bile: inovativnost, ustvarjalnost in domišljija. Mura je bila desetletja tista, ki je Pomurju zagotavljala delovna mesta in gradila stanovanjske bloke. Zaradi Mure se je razvijal javni prevoz, rasla so počitniška naselja … Mura pa je bila tudi tista, ki je odkupovala umetniška dela za svojo zbirko, in tista, ki je v pretežno ruralno območje prinašala novo oblikovanje ter prostor povezovala s sodobnimi modnimi smernicami. Del tega je v Pomurju ostalo za vedno »Zapisano v genih«, kot pravi eden od Murinih sloganov.

Zametki tovarne Mura segajo v čas med svetovnima vojnama, ko sta v Murski Soboti delovali dve manjši tovarni perila. Po drugi vojni sta bili nacionalizirani in združeni v eno podjetje, o katerega resničnem razvoju in razcvetu pa lahko govorimo šele od šestdesetih let 20. stoletja dalje. Liberalizacija je zajela celotno tedanje jugoslovansko socialistično družbeno okolje, učinek tega pa je, poleg splošne demokratizacije, postal viden predvsem v gospodarstvu; v novih tehnoloških in proizvodnih procesih, v izdelkih, ki so sledili potrebam sodobne družbe, in blagovnih znamkah, pod katerimi so se prodajali.

Zamisel o razstavi Ustvarjalni svet soboške modne konfekcije se je izoblikovala v Pomurskem muzeju Murska Sobota. Pod okriljem muzeja pa jo je vsebinsko celovito uresničila ena prvih Murinih oblikovalk Zdenka Ščančar. Z razstavo sledimo kratkemu zgodovinskemu pregledu in grafičnemu razvoju blagovne znamke Mura. V povezavi z razstavljenimi modeli so predstavljeni: razvoj blagovnih znamk posameznih modnih linij ali kolekcij, proces modnega industrijskega oblikovanja ter oblike promocije in oglaševanja, ki jih je uporabljala Mura. Zdenka Ščančar je tudi lastnica večine razstavljenega gradiva: izdelkov modne konfekcije in modnih katalogov, ki jih je zbirala in hranila kot dediščino svojega lastnega dela v Muri. Danes pa je to del pomembne industrijske in ustvarjalne dediščine Pomurja ter širšega slovenskega prostora. Preostalo gradivo z razstave je iz zbirke Pomurskega muzeja Murska Sobota, Pokrajinskega muzeja Maribor in last posameznikov, ki so ga posodili za razstavo.

Vodja projekta: Metka Fujs
Avtorici razstave: Zdenka Ščančar, Metka Fujs

POMURSKEMU MUZEJU SO GRADIVO ZA ZBIRKO IN ZA RAZSTAVO DAROVALI ALI POSODILI:

Arhiv Republike Slovenije - Filmski arhiv, Majda Breščak, Mojca Breščak, Vladka Čahuk Vaupotič, Stanka Dešnik, Ernest Ebenšpanger, Metka Fujs, Dragica Kianec, Ivanka Klopčič, Boris Kučko, Janez Lainščak, Zora Lepoša, Goran Miloševič, Milan Mörec, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Mura d.d. v stečaju, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, Boris Orešnik , Mirjana Petrovič, Pokrajinski muzej Maribor, Suzana Pregelj, Liljana Stepančič, Irena Šavel, Zdenka Ščančar, Ingrid Šiftar Košmrlj, Kristjan Šimonka in Lenko Vidmar.

Utrinki z otvoritve razstave v Mestni galeriji Piran


Značke:

Delite :