Gradovi v Prekmurju

Učenci spoznajo družbo v času srednjega in novega veka, za katero je bilo značilno, da so privilegirani sloji živeli v gradovih. V Prekmurju so to bile plemiške družine madžarskega porekla. Predstavimo jim posamezne gradove v Prekmurju in rodbine, ki so najdlje živele v njih. V prenovljeni sobi na stalni razstavi si ogledajo izvirno grajsko notranjo opremo, ki se je ohranila. Na dveh portretih grofov Szápáry učenci spoznajo zunanji videz plemičev. Učno uro zaključimo v baročnem salonu, prostoru, ki je v soboškem gradu v največji meri ohranil svojo izvirno podobo iz časov, ko so v gradu živeli grofje.


Značke:

Delite :