Franc Kuzmič

Evgen Titan - iz biografije in bibliografije

IZ BIOGRAFIJE

Osebna izkaznica: Rojen 27. 1. 1929 v Murski Soboti, poročen, oče dveh otrok (Matjaža in Mateje).

Izobrazba: Po osnovni šoli in gimnaziji v Murski Soboti študiral fizično kulturo na DIF v Beogradu (1960), izpopolnjeval se je med drugim še 1969 v Londonu-Sevenoaks (Anglija) in 1969/70 Budimpešti (Madžarska).

Službovanje:

1. 9. 1953 - 31. 8. 1960 - Gimnazija Juša Kramarja v Murski Soboti. Poučeval telesno vzgojo tudi na učiteljišču.

1. 9. 1960 - 31. 8. 1962 - Ekonomska srednja šola v Murski Soboti. Poučeval tudi na trgovski šoli in honorarno na Kmetijski srednji šoli v Rakičanu ter na vajeniški šoli v Murski Soboti.

1. 9. 1962 - 31. 8. 1966 - Srednja šola za telesno vzgojo Maribor - oddelek Murska Sobota. Poučeval in bil tudi ravnatelj.

1. 9. 1966 - 31. 8. 1976 - Gimnazija Juša Kramarja v Murski Soboti. Poučeval.

1. 9. 1976 - 31. 3. 1980 - Tajnik občinske izobraževalne skupnosti, Občinske raziskovalne skupnosti, Kulturne skupnosti občine Murska Sobota.

1. 9. 1980 - 1. 9. 1993 - Center poklicnih šol, Srednješolski center tehnično-pedagoške usmeritve, Gimnazija. Poučeval telesno vzgojo.

Nekatera priznanja in nagrade:

- Bloudkova plaketa (1965)

- Dvoboj atletskih reprezentanc Madžarska - Jugoslavija v Mariboru. Plaketa (1960).

- Savez hokeja na travi Jugoslavije. Zlata ura. Za 20 let predanega dela (1970). - Funkcionar, tekmovalec, trener, sodnik

- Zlata planinska značka 1983 za posebno zaslužno in uspešno delo v planinski organizaciji (PZS). - Častni predsednik PD Matica M. Sobota, Pomurska pot, Kovačev pohod, Lackov pohod, mladinski vodnik, markacist, Slovenska planinska transverzala, Kozjaška pot in številni vzponi doma in na tujem.

- Srebrni častni znak PZS (1967). - Dimekov memorial, vodni odsek na Muri, spusti - memoriali, orientacijska planinska tekmovanja, zaščina pomurske flore in drugo.

- Skupščina občine Murska Sobota (1969). Zahvala - po poteku mandatne dobe kot odbornik.

- Občinska konferenca ZMS (1971). Za sodelovanje v Klubu mladih občine Murska Sobota. - Likovna dejavnost, predavanja z diapozitivi, hokej.

- Centralni komite Zveze mladine Slovenije (1968). - Priznanje (plaketa in značka) za požrtvovalno delo z mladino.

- Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije (1968). - Zlato priznanje mentorjem mladine.

- Skupščina občine Murska Sobota (1968). - Priznanje za prosvetno delo (z denarno nagrado).

- Klub mladih Murska Sobota (1971). - Podeljeno priznanje uspešnim članom in mentorjem za večletno sodelovanje.

- Priznanje za sodelovanje pri športnih programih (1975). - Ob 30. letnici osvoboditve.

- Atletski savez Jugoslavije, Savez atletskih sudija Jugoslavije - Zagreb (1970). - Priznana licenca zveznega sodnika (diploma z emblemom).

- Atletski savez Jugoslavije, Savez atletskih sudija Jugoslavije - Zagreb (1975). - Priznana licenca mednarodnega sodnika (diploma z emblemom).

- Savez hokeja na travi Jugoslavije - Zagreb. - Priznanje za licenco zveznega sodnika (SFRJ) in sodniški emblem.

- Atletska zveza Slovenije (1965). - Za atletsko dejavnost 1945-1965 (pozlačeno nalivno pero in svinčnik).

- Organizacijski odbor 3. srečanja Veterana(ki) Jugoslavije v Umagu - rokometni pokal (1976). Spominska značka.

- TVD Partizan Murska Sobota, 1945-1970. Zlata plaketa za dolgoletno uspešno delo v društvu (1970).

- TVD Partizan Murska Sobota. Skulptura "Grška rokoborca" - za uspešno pionirsko in nadaljnje organizacijsko, tekmovalno in strokovno delo v društvu v letih 1936-1965.

- Planinsko društvo Murska Sobota "Matica" (1983). Odlikovanje za utrditev PD, ustanavljanje PO na osnovnih šolah in MO na srednjih šolah v Pomurju.

- Strokovni odbor za košarko Pomurja, 1958-1973. Zlata plaketa za zasluge pri razvoju košarke v Pomurju.

- Odbor za badminton Slovenije,Ljubljana (1971). Priznanje za osvojitev članskega prvenstva Slovenije.

- Strokovni odbor za košarko Pomurja (1974). Zlata plaketa.

- Srednja šola za telesno vzgojo v Mariboru. Priznanje in zahvala za požrtvovalno in vestno učno-vzgojno delo z mladino na šoli ter vestno sodelovanje z zavodom (1966).

- Zveza prijateljev mladine občine Murska Sobota. Zlata značka za dolgoletno delo z mladino (1968).

- Pripravljalni odbor za izvedbo akademije ob Svetovnem dnevu invalidov v Murski Soboti. Priznanje za delo z invalidi ter mladino moteno v razvoju (1974).

- Mednarodni plesni turnir v Radencih: London, Manshester, Liverpool, Birmingham in KUD Jože Hermanko iz Maribora. Značka sodniške žirije (1971).

- Zveza mladine Slovenije, Občinska konferenca Murska Sobota. Priznanje za dolgoletno delo z mladino na športnem področju (1972).

- Zveza za hokej na travi Slovenije, Ljubljana. Zlata plaketa za razvoj hokeja v Sloveniji in aktivno igranje (1964). Emblem Slovenije.

- Strokovni odbor za košarko pri ObZTK Murska Sobota. Bronasta plaketa za vsestransko dejavnost in prizadevnost 1960-  1970 (1970)

- ŠŠD Enotnost na gimnaziji v Murski Soboti. Zlata plaketa za prizadevnost 1953-1970 in posebno za vsestransko pomoč in stvarjalno delovanje kot mentor ŠŠD (1970).

- Strokovni odbor za košarko Murska Sobota. Plaketa "Zlati krožnik" (1965).

- Strokovni odbor za košarko Pomurja Murska Sobota. Plaketa  "Zlati krožnik" (1968).

- Društvo za vzgojo in varstvo ptic Murska Sobota. Zlata značka društva za pridobivanje mladih za to dejavnost (1983).

- Organizacijski odbor za prireditev Maraton treh src v Radencih. Zlati tekač (1995).

- AMD Štefan Kovač Murska Sobota. Prvenstvo SRS in SFRJ v moto krosu v Mačkovcih. Zlata značka društva (1984).

- 1. mednarodni turnir novinarjev v malem nogometu. Zastavica 1961-1981.

- Mednarodni atletski dvoboj reprezentanc Jugoslavije in Madžarske v Mariboru. Priznanje (1960).

- TVD Partizan Murska Sobota, Dvoboj reprezentanc Slovenije in Hrvatske v Murski Soboti. Plaketa za izvedbo in posebna značka (1958).

- Zveza za hokej na travi Slovenije, Ljubljana. Zlata plaketa za vsestransko aktivno in uspešno sodelovanje (1964).

- PEA Beograd. Evropsko prvenstvo v atletiki - mertive. Bronasta plaketa (1962).

- Zveza za hokej na travi v Sloveniji, Ljubljana. Zlata velika plaketa (1989).

- ŠŠD Enotnost Murska Sobota. Plaketa ob osvojitvi I. mesta v SRS v tekmovanju najboljših ŠŠD Slovenije (1982). - Mentor.

- Zveza za hokej na travi v Sloveniji, Ljubljana. Zlata plaketa (1987).

- Pomurska rokometna zveza Murska Sobota. Zlata plaketa za 25 let rokometnega dela v Pomurju (1982).

- Odlikovanje predsednika SFRJ Josipa Broza Tita. Medalja dela.

- Občina Murska Sobota. Zveza združenj borcev NOB Murska Sobota. Medalja OF.

- Športna zveza Murska Sobota. Zlata plaketa ob 50-letnici telesne kulture v Murski Soboti (1970).

- Telesnokulturna skupnost Murska Sobota. Velika nagrada in zlata plaketa (1989).

- Košarkarska zveza Slovenije, Ljubljana. Velika plaketa ob 15-letnici za zasluge pri razvoju košarkarskega športa v Sloveniji.

- 30 let Prekmurska četa - Prekmurska brigada Murska Sobota. Zlata značka ob podelitvi domicila (1968).

- Colonia claudiasavaria XLII, Szombathely. Mednarodni atletski miting. Plaketa (1973). - Sodnik in prevajalec.

- Romi - ob 35-letnici ustanovitve NK Pušča. Plaketa in zastavica (1992). - Ustanovitelj.

- "Partizan", Zveza za telesno vzgojo Slovenije. Spominska plaketa (1955).

- Atletski savez Jugoslavije, Beograd. Posebna jubilejna plaketa 1921-1971 za nadpovprečne uspehe pri razvoju atletike (1971).

- Mednarodni plesni turnir Avstrija : Jugoslavija v Murski Soboti. Srebrna plaketa (1958). - Sodnik in povezovalec.

- Zveza prijateljev mladine Slovenije, Ljubljana. Zlata značka za dolgoletno uspešno delovanje in ustvarjanje.

- Rukometni savez Jugoslavije, Beograd. Velika bronasta plaketa in posebna zlata značka (1978).

- Številne druge plakete, priznanja in pokali, knjige, oljne slike, vaze, značke...

Republika Slovenija. Ministrstvo za šolstvo in šport. Naziv MENTOR. (1993).

Republika Slovenija. Ministrstvo za šolstvo in šport. Naziv SVETNIK. (1993).

IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE

I. ŠPORTNA DEJAVNOST

Analiza košarkarske tekme. (Skica). - Trepetlika 2, (1963) 8, 25.

Analiza za rokomet. (Skica). - Trepetlika, 2 (1963) 8, 23.

Bogata doba letošnjih telovadnih nastopov in zletov je za nami. - Obmurski tednik, 7 (1955) 28 (14. VII.), 8.

Darts - igra s puščicami. - Trepetlika, 2 (1963) 1, 23.

Določevanje starosti učencev pri pouku telesne vzgoje v osnovni šoli. - Pedagoška praksa učencev SŠTV 1964/65. - 1965.

Dva nova pomurska rekorda. - Pomurski vestnik 12 (1960) 22 (2. VI.), 8.

/Dvajseti/ 20. praznik mladosti. - V: 20. srednješolsko prvenstvo Pomurja v atletiki 1974. - M. Sobota, ŠŠD Enotnost, 1974, str. 1.

Dve sto dijakov na smučiščih v Mačkovcih. - Pomurski vestnik, 8 (1956) 9 (1. III.), 4.

Gimnazijski športniki so gostovali v Ptuju. - Pomurski vestnik, 8 (1956) 8 (23. II.), 3.

Iz preteklosti v prihodnost. - V: 10. obletnica rokometa v Pomurju. M. Sobota,

SOR /1966/, str. 3-4.

Jugoslavija druga. - Pomurski vestnik, 20. IX. 1956.

Ko prekmurski planinci praznujemo 80-obletnico planinstva v Sloveniji, ga obenem razširjamo in poglabljamo! - V: Prvi val. Spust po Muri. Petanjci - M. Središče, 26. avg. 1973. Murska Sobota, PD 1973, str. 1-3.

Košarka - šport štev. 1 na soboški gimnaziji. - Pomurski vestnik, 8 (1956) 20 (24. V.), 6.

Košarka Gimnazija : TVD "Partizan" 55 : 38. - Pomurski vestnik, 13. IX. 1956, str. 6.

Košarkarji soboške gimnazije. - Obmurski tednik, 7 (1955) 11 (17. III.), 3.

Miselni utrinek v preteklost. - V: Feri Maučec, Ludvik Zelko: Kronološki pregled razvoja hokeja na travi v Pomurju. Murska Sobota (Športna zveza) 1993, 7-9.

Možiček - učni pripomoček za biomehaniko. - Trepetlika, 2 (1963) 7, 23.

Mladina, rokomet in tekmovanja. - Pomurski vestnik, 9 (1957) 50 (5. XII.), 6.

Moštvo ŠAG osvojilo pokal KZ Slovenije. - Pomurski vestnik, 9 (1957) 50 (5. XII.), 6.

Na pohodu po Pomurski poti. - M. Sobota, GO PZS 1974. - /6/ str. ; 21 cm.

Načrt za izdelavo usnjenih žogic za splošno telesno vzgojo. - Trepetlika, 2 (1963) 5, 23.

Naši telovadci na državno prvenstvo. - Obmurski tednik, 7 (1955) 28 (14. VII.), 8.

Oba ekipna prvaka iz M. Sobote. - Pomurski vestnik 12 (1960) 22 (2. VI.).

Od skakalnih iger do dela šolskih športnih društev. - V: Petdeset let gimnazije v Murski Soboti. M. Sobota, Gimnazija 1970, str. 137-150.

Odbojkarski troboj na Razkrižju. - Pomurski vestnik, 27. IX. 1956, str. 6.

Odbor za badminton Slovenije. Zapisnik. - Trepetlika, 2 (1963) 3, 33.

Okrajno prvenstvo v namiznem tenisu. - Obmurski tednik, 7 (1955) 21 (26. V.), 4.

Pismo Savezu hokeja na travi Jugoslavije Zagreb. - V: Dvoboj reprezentanc Slovenija : Hrvatska v hokeju na travi. - M. Sobota, Partizan 1958, str. 3-4.

Pomurska liga? - Pomurski vestnik, 9 (1957) 50 (5. XII.), 9.

Poročilo o meddržavni tekmi Hrvaška : Slovenija (Old boys -52+) odigrani v Zagrebu 18. oktobra 1992. - V: Zveza za hokej na travi Slovenije 3. M. Sobota 1993, str. /43-47/.

Poročilo s 1. državnega prvenstva v hokeju na travi za mladince v M. Soboti, dne 10. 10. 1992. - V: Zveza za hokej na travi Slovenije 3. M. Sobota. Murska Sobota 1993, str. /59-61/.

Pravilnik ŠŠD Enotnost na gimnaziji "Juša Kramarja" v Murski Soboti. M. Sobota /1973/. 8 str. ; 21 cm.

Pred dnevi je bilo končano tekmovanje za jesensko prvenstvo ŠAG. - Pomurski vestnik, 10 (1958) (30. I.).

Pred pokrajinskim zletom Partizana v Celju. - Obmurski tednik, 7 (1955) 21 (26. V.), 4.

Prve smučarske tekme. - Pomurski vestnik, 10 (1958) (30. I.).

Prvo prvenstvo v vajah na orodju. - Pomurski vestnik, 30. XII. 1957.

Razmišljanja o telesni vzgoji - vzgoji Človeka, ali: prisluhnil sem glasu športnika. - V: Dvoboj reprezentanc Slovenija : Hrvatska v hokeju na travi. M. Sobota, Partizan 1958, str. 1-3.

Razmišljanje športnika ob letošnjih igrah. - V: Sindikalne športne igre 1973. M. Sobota, str. 11-12.

Rezultati V. kola pomurske lige. - Pomurski vestnik, 1. XI. 1956.

Smer poti. - V: GO PZS na pohodu po Pomurski poti. Murska Sobota, 8. - 9. junija 1974, str. /1-3/.

Soboški mladi telovadci pojdejo na državno prvenstvo v partizanskem mnogoboju. - Pomurski vestnik, 8 (1956) 25 (28. VI.), 5.

Sobota II : Rakičan 2 : 2 (2 : 1). - Pomurski vestnik, 25. X. 1956.

Soboški plavalci na republiškem prvenstvu v Krškem. - Pomurski vestnik, 10. X. 1957, str. 6.

Spomini na prehojeno pot. - V: 15. let košarke v Pomurju. M. Sobota, Strokovni odbor za košarko 1974, str. 30.

Srednješolsko atletsko prvenstvo in prvenstvo aktivov ZMS 1962/63. - Trepetlika, 2 (1963) 5, 27.

Srednješolsko prvenstvo v Plavanju. - Pomurski vestnik, 13. IX. 1956, str. 6.

Srednješolsko tekmovanje za prvenstvo v atletiki. - Pomurski vestnik, 8 (1956) 42 (25. X.), 5.

Svinčnica s polkrožno skalo. (Učilo). - Trepetlika, 2 (1963) 7, 23.

Športni aktiv gimnazije prireja tekmovanja. - Pomurski vestnik, 9 (1957) 45 (31. X.).

Tablice za določevanje točk za daljinske smučarske skoke na improvizi-ranih in manjših skakalnicah v Pomurju. - Trepetlika, 2 (1963) 3, 31.

Tekmovanje med člani TVD Partizan. - Pomurski vestnik, 9 (1957) 45 (31. X.).

Tekmovanje med dijaško mladino. - Pomurski vestnik, 8 (1956) 40 (11. X.), 5.

Telesna vzgoja in kontrola telesnega razvoja ter sposobnosti šolske mladine. - Vodnik, 8 (1956), str. 4-6, 76-84.

Telesna vzgoja in šport. - V: Poročilo gimnazije v Murski Soboti 1945-1955. M. Sobota, Gimnazija 1955, str. 57-71.

Telesna vzgoja v šoli in izven nje. Razgovor prof. E. Titana s Ferijem Maučecem. - Vestnik 31 (1970) 6 (13. II.), 18.

Trgovski vajenci boljši od gimnazijcev. - Pomurski vestnik, 9 (1957) 46 (31. X.).

Učitelji telesne vzgoje so zborovali. - Pomurski vestnik 8 (1956) 13   (29. III.), 4.

/Uvodni pozdrav/. - V: Srečanje rokometnih ekip RK Grafičar, Čakovec (moški), @RK Sloboda, Varaždin (ženske), RK Sobota, M. Sobota. - M. Sobota 1968, 1968, str. /1/.

V telovadnici Partizana v M. Soboti je bila v petek telovadna akademija. - Pomurski vestnik, 25. X. 1956.

Vsakoletna osrednja avgustovska prireditev našega PD je Dimekov memorial. - V: Prvi val. Spust po Muri. M. Sobota, ŠŠD Enotnost, 1974, str. /1-2/.

Vzorec olimpijskih šahovskih figur...  (Učilo). - Trepetlika 2 (1963) 3, 35.

Zimski šport in rekreacija v Pomurju. - Trepetlika 1 (1962) 4, 16-20.

Zimski turizem in rekreacija v Pomurju. - Turistični vestnik 1962, št. 12, str. 296.

II. LIKOVNA DEJAVNOST

(a) Samostojne razstave:

Murska Sobota, 14. - 20. oktobra 1957. Razstavil 71 črno-belih

umetniških izrezank

Murska Sobota, 21. - 29. maja 1960. Razstavil 43 del (aluminij, izrezanke, plastelin, les, glina, mavec, žgana glina). Razstava v kinu Park.

Radenci, 8. - 22. 7. 1979. Razstavil 30 del. Razstavni salon v hotelu Radin.                                                                           

(Zajete so le najizrazitejše)

(b) Skupinske razstave:

Številne skupinske razstave doma (Murska Sobota, Ljutomer, Veržej, Gornja Radgona, Beltinci, Rogaševci, Lendava, Moravci, Varaždin, Zagreb, Maribor, Krško...) in tudi na tujem (Madžarska, Anglija).

(c) Objave:

Srne. (Izrezanka) 1956. - /Zloženka Evgen Titan/ 2. razstava amaterskih umetniških del 1952-1960. M. Sobota, 1960.

/Vinjeta/. - /Zloženka Evgen Titan/ ....

Ptički brez gnezda. (Izrezanka) 1956. - /Zloženka Evgen Titan/ ...  

Delo. (Vinjeta). - /Zloženka Evgen Titan/ ...

Stadion. - /Zloženka Evgen Titan/ ...

Atlet. (Vinjeta). - /Zloženka Evgen Titan/ ...

Atlet (ŠAG). (Vinjeta). - /Zloženka Evgen Titan...

Ptički brez gnezda. (Izrezanka) 1956. - Topoli, 1 (1956) 4, 3.

Srne. (Izrezanka) 1956. - Topoli, 1 (1956) 4, 1.

Zloba. (Izrezanka). - Pomurski vestnik, 9 (1957) 51 (19. XII.) 3, str. 8.

Drevo. (Naslovnica glasila SŠTV v M. Soboti). - Trepetlika, 1 (1962), št. 2 in vse do zadnjega letnika 4 (1965).

Taborišče. - Trepetlika, 2 (1963) 1, 6.

Srne. - Trepetlika, 2 (1963) 1, 13.

Jesenska noč. - Trepetlika, 2 (1963) 5, 21.

Rokoborca. (Linorez). - Trepetlika, 2 (1963) 7, 15.

Zbledele melodije. (Linorez). - Trepetlika, 3 (1964) 7, 9.

Sozvočje - 1980. (Izrezanka). - Pomurski vestnik, 4. 2. 1963, str. 11.

Ptički brez gnezda. (Vinjeta). Voščilnica: Srečno v novo leto 1969. (V črnem in sivem odtisu).

/Izrezanka/. - V: Pomurski slikarji, kiparji in umetniški fotografi. M. Sobota (Galerija) 1980, str. 81.

Ptički brez gnezda. /Izrezanka/. - Vestnik, 30 (1979) 5 (8. II.), 12.

Zbledele melodije - 1980. - V: Likos. Jubilejna razstava ob 20 letnici delovanja 1963-1983. M. Sobota, 1983.

/Vinjeta/. Voščilnica: Srečno Novo Leto 1990.

Org. vinjeta E. T. Voščilnica: Srečno in uspešno 1991.

Prebujanje. (Izrezanka). Voščilnica: Vse najboljše za dan žena.

Org. vinjeta. Voščilnica: Srečno in uspešno 1991. (Izdelana v dveh barvnih izvedbah).

Zbledele melodije /Linorez/. Voščilnica: Srečno novo leto 1994.

V prihodnost. (Vinjeta). Voščilnica: Srečno novo leto 1992.

Melodije poletja. (Izrezanka). - Vestnik, 9. 7. 1992

Sozvočje - 1980. (Vinjeta - izrezanka). Voščilnica: Srečno in uspešno novo leto 1993.

Dobro in zlo. (Izrezanka). - Vestnik, 46 (1994) 3 (20. I.), 2.

Dobro in zlo. (Izrezanka). - Porabje, 4 (1994) 3 (10. II.), 3.

Klic pomladi - 1993. (Izv. vinjeta). Voščilo s posvetilom: Članom profesorskega zbora 4.NS gimnazije in prireditvenega odbora zaključnega plesa v zahvalo in spomin! Razrednik (E. Titan).

/Izrezanka brez naslova/. - V: F. Maučec, L. Zelko: Kronološki pregled razvoja hokeja na travi v Pomurju. M. Sobota (Športna zveza) 1993, 7-9.

/Izrezanka brez naslova/. - Vestnik, 11. 2. 1993, str. 8.

Zavrženi ideali. - Večer, 9. 10. 1993.

Hruška. (Foto). - Vestnik, 46 (1994) 40 (6. X.).

Boj mejašev. (Izrezanka). - Porabje 4 (1994) 10 (19. V.), 6.

/Izrezanka brez naslova/. - Porabje 4 (1994) 18 (8. IX.), 4.

/Izrezanka brez naslova/. - Porabje 4 (1994) 19 (22. IX.), 4.

Ujete miške. (Izrezanka). - Porabje 4 (1994) 21 (20. X.), 7.

Ustvarjalna opojnost. (Izrezanka). - Osebna okrožnica, 29. 3. 1994.

/Izrezanka brez naslova/. - Vestnik 46 (1994) 52 (29. XII.), 9.

/Izrezanka brez naslova/. - Porabje 5 (1995) 13 (29. VI.), 7.

Glavar. (Praskanica). - Porabje 5 (1995) 3 (9. II.), 7.

Maske. (Izrezanka). - Porabje 6 (1996) 2 (25. I.), 7.

/Izrezanka brez naslova/. - Evangeličanski koledar 1996, str. 79.

Složnost pri igri. (Izrezanka). - Porabje 5 (1995) 16 (10. VIII.), 3.

Vinjeta. (Izrezanka). - Vestnik, 8. 4. 1993.

Sožitje. (Izrezanka). Ob nagovoru na volilnem letaku - za svétnika.

Nedokončani snežak. (Glava). - Porabje, 5 (1995) 2 (26. I.), 7.

Klic pomladi. (Izrezanka). - Porabje, 5 (1995) 7 (6. IV.), str. 5.

Utesnjenost ob prelomnici tisočletja. (Izrezanka). - Luč 1995, str. 17.

Mladost - razcvet. (Izrezanka). - Luč 1995, str. 24.

Razmišljanje: zakaj, kako in kam...? - Luč 1995, str. 32.

III. OBLIKOVALNA DEJAVNOST

Brigadir. Glasilo MDB "Štefana Kovača - Marka" na gimnaziji v Murski Soboti. 1968. - 8 str. ; 21 cm. - Izdelal praskanico in linorez.

I. festival telesne kulture Pomurja 22. - 29. maj 1960. Murska Sobota. 5,5 x 5,5 cm. (Izdelal nalepko.)

Aktiv LMS Gimnazije in učiteljišča izrekata priznanje... M. Sobota, 22. maja 1960.

1. atletski miting. I. festival telesne kulture Pomurja - Murska Sobota, od 22. do 29. maja 1960. M. Sobota, 22. maja 1960.

Nogometno prvenstvo srednjih in vajeniških šol Pomurja. Svet za telesno vzgojo pri OLO - Murska Sobota . M. Sobota, 28. maja 1960.

4. nočni ulični tek Pomurja. I. festival telesne kulture Pomurja. Murska Sobota, 22. do 29. maja 1960, M. Sobota, 25. maja 1960.

3. prvenstvo LRS v badmintonu za leto 1960. Odbor za badminton pri Teniški zvezi Slovenije Ljubljana. Murska Sobota, 24. - 25. maja 1960.

Turnir mestnih reprezentanc v rokometu. Okrajni rokometni odbor Murska Sobota. Murska Sobota, 28. maja 1960.

3. prvenstvo osnovnih šol Pomurja v rokometu. Svet za telesno vzgojo pri OLO Murska Sobota. M. Sobota, 27. maja 1960.

1. pohod po Prekmurski transverzali od 23. do 29. maja 1960. Murska Sobota, 29. maja 1960.

Prvenstvo srednjih šol Pomurja v atletiki. Svet za telesno vzgojo pri OLO Murska Sobota. M. Sobota, 26. maja 1960.

Program MKUD SŠTV za 1. maj. - Trepetlika, 2 (1963) 4, 33.

Dnevnik s Pomurske poti. M. Sobota (PD) 1967. (Opremil).

Program MKUD KSŠ in SŠTV M. Sobota za Dan brigad. - Trepetlika, 2 (1963) 4, 31.

"Jutri" - lepak za svobodne aktivnosti učencev. - Trepetlika, 3 (1964) 2 (priloga).

"Danes" - lepak za svobodne aktivnosti učencev. - Trepetlika, 3 (1964) 2, priloga.

Ovitek za pedagoško prakso učencev. - Trepetlika, 3 (1964) 2, 29.

Izvirni odtisi žigov s pohoda po Pomurski poti. - Trepetlika, 3 (1964) 8, /6-9/.

Tiskovina za medicinske analize na crossu. - Trepetlika, 3 (1964) 8 (priloga).

Lepak Šolskega športnega društva za hokej. - Trepetlika, 3 (1964) 8 (priloga).

Lepak Šolskega športnega društva za badminton. - Trepetlika, 3 (1964) 8 (priloga).

Načrt mesta Murska Sobota. Merilo 1 : 7500. - V: Trepetlika, 1 (1962) 4, 24-27.

IV. UREDNIŠKA IN SOUREDNIŠKA DEJAVNOST

GO PZS na pohodu po Pomurski poti. M. Sobota, 8. - 9. junija 1974. - /6/ str. ; 21 cm.

Kvalifikacijske tekme za vstop v republiško moško ligo (vzhodna skupi-na). M. Sobota 1961. - 15 str. - (Skupaj s F. Kousom in Š. Roudijem).

Mladi planinec. Glasilo Mladinskega odseka PD pri ŠŠD Enotnost na gimnaziji v Murski Soboti. Zbrala in uredila Jasna Šebjanič in E. Titan-mentor. Št. 3 - 1973/74. - 24 str. ; 21 cm.

Prvenstvo osnovnih šol Pomurja v rokometu za pionirje. M. Sobota, 1961. - Zloženka.

Prvenstvo osnovnih šol Pomurja v rokometu za pionirke. M. Sobota, 1961. - Zloženka.

Rezultati prvenstev Pomurja o okrajnih ligah. M. Sobota, 1961. - Zloženka.

Ob 15-letnici hokeja na travi Slovenije. M. Sobota, 1964. - 12 str. - (Skupaj z A. Šerugo).

Strokovni odbor za hokej na travi pri občinski zvezi za telesno kulturo v Murski Soboti. M. Sobota, ŠŠD SŠTV 1965. - 24 str. - (Skupaj z J. Jošarjem).

3. gimnazijada SRS. Murska Sobota, ŠŠD Enotnost 1967. - /23/ str. ;  21 cm

Prvenstvo Slovenije v crossu. M. Sobota, ŠŠD Enotnost 1968. - /17/ str.

1. mednarodni atletski miting. Murska Sobota, 21. aprila 1968.

1. memorial ing. St. Bloudka 1968. M. Sobota, ŠŠD Enotnost 1968. - 14 str. ; 21 cm.

Srednješolsko atletsko prvenstvo Pomurja 1968 v M. Soboti. M. Sobota, 10. maja 1968. M. Sobota, Enotnost 1968.

/Šesti/ 6. tradicionalni rokometni turnir v počastitev 1. maja v Murski Soboti. Murska Sobota (ŠŠD Enotnost) 1974. 8 str. ; 21 cm. - (Zbral in uredil).

Pokalni turnir v hokeju na travi. Bogojina, 4. oktobra 1969.

2. tradicionalni rokometni turnir - ženske. 8. marec 1970. - M. Sobota, 1970. - 4 str. ; 21 cm.

Gimnastika - prvenstvo srednjih šol Pomurja Murska Sobota. M. Sobota, ŠŠD Enotnost, 1970. - 8 str. ; 21 cm.

Majniška razstava članov Likos. Veržej, 10. - 17. maja 1970. M. Sobota, MKUD Ali Kardoš in ŠŠD Enotnost, 1970.

/Nogometni/ turnir 6. nov. 1970 Murska Sobota. M. Sobota, Enotnost 1970. /4/ str. ; 21 cm.

VI. športne igre vodnih skupnosti Slovenije. Rezultati. M. Sobota, 1971. - 17 str. ; 21 cm.

Športnik-ca 1970. Murska Sobota (ŠŠD Enotnost na Gimnaziji) 1971. 10 str. ; 21 cm. - Bilten 1(71).

5. memorial ing. Stanka Bloudka v košarki. Mladinci. M. Sobota, 25. nov. 1972. - M. Sobota, Enotnost 1972. - 16 str. ; 21cm.

Mladi planinec (3) - 1973/74. M. Sobota, MO PD 1973. - 24 str. ; 21 cm.

Pravilnik ŠŠD Enotnost na gimnaziji "Juša Kramarja" v M. Soboti. M. Sobota 1973.

Prvi val. Spust po Muri. Petanjci - Mursko Središče, 26. avg. 1973. M. Sobota, PD 1973. - 12 str. ; 21 cm.

Sindikalne športne igre. M. Sobota 1973. - 12 str. ; 29 cm.

20. srednješolsko prvenstvo Pomurja v atletiki 1974. M. Sobota, ŠŠD Enotnost 1974. - 20 str. ; 21 cm.

6. tradicionalni turnir v počastitev 1. maja v Murski Soboti. M. Sobota, ŠŠD Enotnost 1974. - 8 str. (Bilten ; 6).

Prvenstvo Slovenije - KROS '75 v Murski Soboti, 2. marca 1975.

V. ZAPISI

a) poezija

Apel. - Vestnik, 46 (1994) 41 (13. X.).

Ecce homo - 1994. - Vestnik, 23. 7. 1994.

Glavar. - Porabje, 5 (1995) 3 (9. II.),

Nedokončani snežak. - Vestnik, 47 (1995) 4 (26. I.).

Nedokončani snežak. - Porabje, 5 (1995) 2 (26. I.), 7.

Prijatelji, kje ste? - Vestnik, 46 (1994) 3 (20. I.).

b) razni zapisi

Čedalje močnejše vezi med likovnimi amaterji. - Vestnik, 23 (1971) 24

Miselni utrip 1 - 2 - 3. - V: Bilten ali zapuščina prvih in zadnjih splošnežev na soboški gimnaziji (1989 - 1993). Murska Sobota, 1993, str. 2-3.

Moji občani! - Letak ob kandidaturi za svétnika iz vrst "neodvisni občani"!

Letna mladinska konferenca na ESŠ v M. Soboti. - Pomurski vestnik, 4. X. 1956.

Organizacije na SŠTV v šolskem letu 1963/64. - Trepetlika, 2 (1963) 8, 20.

Vsem HK, članom... - Osebna okrožnica 29. 3. 1994. 

Človek je eden! - Evangeličanski koledar 1996, str. 79.

Ti nisi pravi ptič, ampak samo fičfirič. - Večer, 21. 8. 1993.

VI. NEKAJ ZAPISOV O EVGENU TITANU

Branko Žunec: Neuničljiva ustvarjalnost od pastirja do svetnika. - Večer, 19. I. 1995, str. 12. S sliko.

Brigita Bavčar: Razdani človek. - Vestnik, 30 (1979) 27 (19. VII.), 5. S sliko.

Feri Maučec: Evgen Titan - petdesetletnik. - Vestnik, 30 (1979) 5 (8. II.), 12. S sliko.

Feri Maučec: Telesna vzgoja v šoli in izven nje. - Vestnik, 13. 2. 1970.

Zmago  Gomzi: Športu zapisan štirideset let. - Večer, 17. 5. 1993, str 15. S sliko.

Štefan Smej: Čas staršev in čas otrok. (Portret Evgena Titana). - Vestnik, 10. 6. 1993.

MaK: Začeti delo z mladimi. - Večer, 24. 11. 1993.

Vlado Sagadin: Igrivost in fantazija. - Pomurski vestnik, 24. 10. 1957.

OPOMBA: Poudariti velja, da je to le izbor iz bibliografije, saj vsega gradiva ni bilo mogoče zbrati in ga verjetno tudi ne bo. Veliko arhiva je bilo namreč uničenega ob hišnem požaru na Vanečih 8. aprila 1995.