Franc Kuzmič

Bibliografija Irene Šavel

1974

Domanjševci. Gerlinci. Jurij. Martjanci. Rogaševci. Selo. Večeslavci. Varstvo spomenikov XVII-XIX. Ljubljana 1974, 1, str. 233-236, 242-244.

Odkrivanje arheološke dediščine. Vestnik (Murska Sobota), 7. XI. 1974, str. 5.

1975

Arheološka izkopavanja v Dolnjem Lakošu. Vestnik (Murska Sobota), 6. XI. 1975, str. 5.

Arheološka topografska akcija Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti. Vestnik (Murska Sobota), 4. IX. 1975, str. 5.

Dolnji Lakoš pri Lendavi. Arheološki pregled, 1975, št. 17, str. 19.

Iz arheološke zbirke v Pokrajinskem muzeju v Murski Soboti. Vestnik (Murska Sobota), 15. V. 1975, str. 5.

Kamnite sekire - v arheološki zbirki Pokrajinskega muzeja. Vestnik (Murska Sobota), 17.IV. 1975, str. 5.

Regeszeti ásatások Alsólakósban. Népujság (Murska Sobota), 14. XI. 1975, str. 44.

1976

Antično naselje v Ivancih. Vestnik (Murska Sobota), 18. XI. 1976, str. 6.

Arheološka zbirka Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti. Soboški muzej I. Maribor: Obzorja, 1976. 30 str., ilustr. (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 69).

Raziskovanje zgodnjesrednješevške arheologije v Pomurju. Vestnik (Murska Sobota), 29. I. 1976, str. 5.

1977

Arheološka topografska akcija Pokrajinskega muzeja. Vestnik (Murska Sobota),  30. VI. 1977, str. 9.

Bronastodobno naselje v Dolnjem Lakošu. Vestnik (Murska Sobota), 10. XI. 1977, str. 6.

Bronzkorszakbeli települes Alsólakosban. Naptár 1978 (1977), str. 132-138.

Dolnji Lakoš pri Lendavi. Arheološki pregled, 1977, št. 19, str. 39.

Suhi vrh. Dolnji Lakoš. Vučja vas. Dobrovnik. Ivanci. Lemerje. Vadarci. Grad. Selo. Kobilje.  Varstvo spomenikov XXI. Ljubljana 1977, št. 21, str. 173, 175-176, 189, 208, 223, 231, 274, 319, 329.

1978

Antično naselje v Ivancih.  Arheološki vestnik (Ljubljana) 29 (1978), str. 290-317, fotogr., ilustr. pril.

Letošnje arheološko raziskovanje v Gornji Radgoni. Vestnik (Murska Sobota), 16. III. 1978, str. 7.

Novo odkrita najdišča pri arheološki topografski akciji. Vestnik (Murska Sobota), 25. V. 1978, str. 6.

Poročilo o izkopavanju antičnih gomil v okolici Gančan. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1978, zv. 1, str. 4-15, ilustr.

Zanimivosti iz letošnjih arheoloških izkopavanj muzeja v Murski Soboti. Vestnik (Murska Sobota), 2. XI. 1978, str. 5.

1979

Arheološka najdišča Pomurja. Vestnik (Murska Sobota), 2. VIII. 1979, str. 5; 9. VIII., str. 5; 16. VIII., str. 7; 23. VIII., str. 5; 30. VIII., str. 5; 6. IX., str. 5; 13. IX., str. 5; 20. IX., str. 5.

Arheološki oddelek. Zloženka ob otvoritvi arheološkega oddelka - KC DE Pokrajinski muzej. Murska Sobota, oktober 1979.

Kamnite sekire iz Prekmurja. Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji, Ljubljana, 7, 1979, str. 81-96, ilustr.

Na radgonskem griču 2800-letna naselbina. Delo (Ljubljana), 23. VIII. 1979, str. 7.

Neradnovci. Puconci. Dolnji Lakoš. Gornji Petrovci. Boreča. Križevci. Sebeborci.

Varstvo spomenikov XXII. Ljubljana 1979, št. 22, str. 260, 330, 341, 343.

Nered na grajskem hribu. 7 dni (Maribor), 14. VI. 1979, str. 26.

1980

Dolnji Lakoš. Rešena arheološka dediščina Slovenije 1945-1980. Ljubljana: Narodni muzej, 1980, str. 59.

Gornja Radgona - prazgodovinsko naselje. Arheološki pregled, 1980, št. 21, str. 57.

Raziskovanje rimske ceste. Vestnik (Murska Sobota), 19. XII. 1980, str. 5.

Rezultati sondiranja v Dolnjem Lakošu. Situla (Ljubljana) 20/21 (1980), str. 51-60, ilustr.

Rezultati sondiranj v Šafarskem. Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji, 8, Ljubljana 1980, str. 51-77, fotogr., ilustr., pril.

Šafarsko - prazgodovinsko naselje. Arheološki pregled, 1980, št. 21, str. 56.

1981

Bogojina. Bukovnica. Kobilje. Šafarsko. Dobrovnik. Filovci. Strehovci, Vučja gomila. Varstvo spomenikov XXIII. Ljubljana 1981, št. 23, str. 198, 201, 202, 231, 233, 236, 237, 263, 299.

A lakosi bronzkorszakbeli település szakszerü feltárásának kezdete. Naptár 1982 (1981), str. 113-118.

Kot - Gaberje - sondiranje rimske ceste. Arheološki pregled, 1981, št. 22, str. 93-94.

Lendava z okolico skozi arheološka obdobja. Zbornik občine Lendava. Lendava: Skupščina občine Lendava 1981, str. 8-15, ilustr.

Rezultati sondiranja prazgodovinskega naselja v Gornji Radgoni.  Arheološki vestnik (Ljubljana) 32 (1981), str. 291-310, ilustr. pril.

Šafarsko - prazgodovinsko naselje. Arheološki pregled, 1981, št. 22, str. 25.

1982

Dolga vas. Dolina. Pince. Šafarsko. Tri mlini. Lendava. Varstvo spomenikov XXIV. Ljubljana 1982, št. 24, str. 140, 143, 145, 148.

Prazgodovinske naselbine v Pomurju. Zloženka ob razstavi v razstavnem salonu hotela Radin (Radenci). Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1982.

1983

Šafarsko. Dolnji Lakoš. Gaberje. Gomilica. Mala Polana. Nedelica. Renkovci. Varstvo spomenikov XXV. Ljubljana 1983, št. 25, str. 194, 196, 220, 222, 276-277.

Ifigenija v Prekmurju. Vestnik (Murska Sobota), 11. VIII. 1983, str. 5.

O pomurski arheologiji. Vestnik (Murska Sobota), 17. II. 1983, str. 7.

Ostaline iz Lakoša. Vestnik (Murska Sobota), 27. X. 1983, str. 5.

Slovenija od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka. Ljubljana: RSS, 1983. 16 str. (Arheološke raziskave). (Soavtorji Stane Gabrovec, Brane Lamut, Stanko Pahič).

1984

Črensovci. Lendava. Šafarsko. Dolnji Lakoš. Gaberje. Hotiza. Varstvo spomenikov XXVI. Ljubljana 1984, št. 26, str. 195-196, 198, 227, 288.

Poročilo o raziskovanju od leta 1981 do 1983 v Šafarskem. Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji, 12, Ljubljana 1984, str. 39 -71, fotogr., ilustr. pril.

Zgodovina arheoloških raziskovanj v Pomurju. Odmevi (priloga Vestnika). Vestnik (Murska Sobota), junij 1984, str. 12-14.

1985

Dolnji Lakoš/Oloris. Arheološki pregled 1985 (1986), str. 62-63, fotogr., ilustr.

Izkopavanja gomil v Čikečki vasi. Vestnik (Murska Sobota), 17. I. 1985, str. 5.

Šafarsko. Dolnji Lakoš. Čikečka vas. Dokležovje. Gančani. Noršinci.

Varstvo spomenikov XXVII. Ljubljana 1985, št. 27, str. 196-197, 224-225, 236.

Raziskovanje v Šafarskem od leta 1984 do 1985.  Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji, 13. Ljubljana 1985, str. 17-27, ilustr., pril.

Sondiranje rimske ceste od Kota do Dolge vasi.  Arheološki vestnik (Ljubljana) 36 (1985), str. 163-177.

Šafarsko v prazgodovini. Zloženka ob razstavi v Galeriji Ante Trstenjak v Ljutomeru in Galeriji Murska Sobota, 1985.

1986

A régészeti leletek megörzése. Naptár (Murska Sobota) 1987 (1986), str. 149-154.

Arheološke raziskave - Slovenija od predzgodovine do zgodnjega srednjega veka. Ljubljana: RSS, 1986. 11 str. (Raziskave za varstvo in predstavitev kulturne dediščine). (Soavtorja Drago Svoljšak, Tone Knez).

Naselbina v Dolnjem Lakošu. Bronasta doba v Sloveniji=Bronzkorszak Szlovéniában. Lendavski zvezki/Lendvai füzetek 8, Lendava 1986, str. 31-40, fotogr., graf.

Varovanje arheoloških ostalin v Pomurju. Vestnik (Murska Sobota), 10. VII. 1986, str.

5.

1987

A muraszombati Tájegységi Muzeum régészeti kiállitó tevékenysége. Naptár (Murska Sobota) 1988 (1987), str. 145-148.

Antični pokop v Pomurju. Murska Sobota: Kulturni center Miško Kranjec, 1987. 12 str., ilustr.

Arheološke raziskave - Slovenija od predzgodovine do zgodnjega srednjega veka. Ljubljana: RSS, 1987. 9 str. (Raziskave za varstvo in predstavitev kulturne dediščine). (Soavtorja Drago Svoljšak, Marjeta Šašel Kos).

Bukovnica. Gornja Radgona. Kupšinci. Puževci. Gradišče. Strehovci. Gerlinci. Petanjci. Varstvo spomenikov XXIX. Ljubljana 1987, št. 29, str. 236-237, 256, 267, 270, 291-292.

Kamniti predmeti iz Bukovnice in drugih najdišč v Pomurju. Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji, 15, Ljubljana 1987, str. 127-139. ilustr.

Sodobna stalna razstava v vzgojni in kulturni vlogi muzeja. Kulturni odsevi, priloga Vestnika. Vestnik (Murska Sobota), februar 1987, str. 3.

Zaščitno izkopavanje gomil v Čikečki vasi.  Časopis za zgodovino in narodpisje (Maribor) 1987, str. 307-318, ilustr.

1988

Arheološke raziskave - Slovenija od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka. Ljubljana: RSS, 1988. 9 str. (Raziskave za varstvo in predstavitev kulturne dediščine). (Soavtorja Drago Svoljšak, Šašel Kos Marjeta).

Bukovnica. Varstvo spomenikov XXX. Ljubljana 1988, št. 30, str. 192.

Dolnji Lakoš. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988. Zv. 2, str. 303.

Gerlinci : antično gimilno grobišče : roman tumulus cementery. Arheološki pregled 1988, št. 29, str. 133-134, fotogr., ilustr.

Ohranjanje kulturne dediščine - da ali ne? Vestnik (Murska Sobota), 4. VIII. 1988, str. 7.

Poselitev pokrajine ob Muri. Stopinje (1988) 1989, str. 33-36.

Zeleni  list. Proti akumulacijskim elektrarnam na reki Muri - za naravni park ob reki Muri. Murska Sobota: Društvo za varstvo okolja Pomurja, 1988. 100 str., ilustr. (Zeleni list, 1988). (Soavtor).

1989

Arheološke raziskave-Slovenija od predzgodovine do zgodnjega srednjega veka. Ljubljana: Zanstvenoraziskovalni center SAZU, 1989. 15 str. (Raziskave za varstvo in predstavitev kulturne dediščine).

Bronastodobna naselbina Oloris pri Dolnjem Lakošu.  Arheološki vestnik (Ljubljana) 39-40 (1988-1989), str. 127-145, ilustr., pril.

Gornja Radgona. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989. Zv. 3, str. 294.

Poselitev pokrajine ob Muri v kovinskih obdobjih. Stopinje (1989) 1900, str. 58-61.

1990

Antična gomilna grobišča v okolici Strehovec. Zbornik soboškega muzeja 1. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1990, str. 7-17, ilustr.

Razstava Oloris. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 16 (26. IV.), str. 9

Oloris : bronastodobna naselbina pri Dolnjem Lakošu = bronzkorszakbeli település Alsólakosnál. Murska Sobota: Kulturni center, Pokrajinski muzej, 1990, 45 str.; ilustr.

Poselitev pokrajine ob Muri v antičnem času. Stopinje (1990) 1991, str. 108-110.

Prenova Pokrajinskega muzeja. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 3 (25. I.), 9. (Skupaj z Janezom Balažicem)

1991

Najstarejša poselitev Prekmurja.  Kronika (Ljubljana) 39 (1991) št. 1-2, str. 6-11, ilustr.

Poselitev pokrajine ob Muri v srednjem veku. Stopinje (1991) 1992 str. 80-82.

Topografsko področje XX (Prekmurje). Arheološka topografija Slovenije. Ljubljana: SAZU 1991. 90 str. ; ilustr.

1992

Bukovnica -  rezultati terenskih raziskav v letih 1987-1988. Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji, 20. Ljubljana 1992, str. 57-85, fotogr., ilustr., pril.

Dreamtime: ali najstarejša preteklost avstralskih Aboriginov. Zbornik soboškega muzeja 2. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1992, str. 73-81.

Murska Sobota Regional Museum. A guide to the Museums of Slovenia. Ljubljana: Zveza muzejev Slovenije, 1992, str. 84-85.

Novo arheološko najdišče. Vestnik (Murska Sobota) 44 (1992) 37 (17. IX.), str. 10.

Pokrajinski muzej Murska Sobota. Vodnik po slovenskih muzejih. Ljubljana: Zveza muzejev Slovenije, 1992, str. 84-85.

Poročilo o arheološkem izkopavanju v Bukovnici leta 1991. Zbornik soboškega muzeja 2. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 1992, str. 91-94, ilustr.

Pripoved o Pali bačiju, Martinu in starodavnih naselbinah. Stopinje (1992) 1993, str. 32-34.

Regionalmuseum Murska Sobota. Führer durch slowenische Museen. Ljubljana: Zveza muzejev Slovenije, str. 84-85.

Sedem tisočletij ob Blatnem jezeru : prva arheooška razstava iz Madžarske v Sloveniji. Naši razgledi (Ljubljana) 41 (1992) 18 (25. IX.), str. 617. (Soavtor Branko Kerman).

1993

Az OLORIS régészeti kiállitás a lendvai várban. Naptár 1994. Lendva : A szlovéniai Magyar irócsoport, 1993, str. 123-130.

Bioturistična vas Bukovnica na Goričkem : raziskovalna naloga. Ljubljana: Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, 1993. 109 str., ilustr. (Soavtor).

Razstava Oloris v lendavskem gradu (Az Oloris régészeti kiállitas a lendvai várban. Naptár (1993) 1994, str. 123-130.

1994

Predgovor k razstavi Alojza Eberla. Alojz Eberl : 1822-1887. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1994, str. /5/.

Kama je šla Küčanova öročina? Separatio (Murska Sobota) 1994, str. 62-66.

Poročilo o arheološkem izkopavanju v Bukovnici leta 1992.  Zbornik soboškega muzeja 3. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 1994, str. 111-114; ilustr.

Prazgodovinske naselbine v Pomurju. Murska Sobota: Pomurska založba 1994. 109 str. (Zbirka Monumenta Pannonica).

Prenova stalne muzejske razstave v soboškem Pokrajinskem muzeju. Stopinje (1994) 1995, str. 69-72.

1995

Arheološka podoba Gerlincev. Knjižica ob 70 let gasilskega društva Gerlinci 1925-1995, Gerlinci, 9. julij 1995, str. 23-26.

Diocletianus : der römische Kaiser aus Dalmatien. Zbornik soboškega muzeja 4. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1995, str. 219-220.

Glinasta figurica iz Bukovnice.  Zbornik soboškega muzeja 4. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 1995, str. 7-19; ilustr., fotogr.

Kučanova delavnica. Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Idrija, 11. do 13. oktobra 1995. /Ljubljana/: Slovensko muzejsko društvo; Celje: Muzej novejše zgodovine, 1995, str. 73-76.

Prekmurje. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995. Zv. 13, str. 278-279.

Razstava Oloris v lendavskem gradu. Kronika Pomurja (Murska Sobota) 1995, št. 5, str. 18-23.

1996

Izgubljena arheološka dediščina. Vestnikova kulturna priloga. Vestnik (Murska Sobota), 8. II. 1996, str. 18.

Kulturni vplivi v prazgodovini v pokrajini ob Muri. Ljudje ob Muri. Murska Sobota: Pokrajinski muzej ; Zalaegerszeg: Göcseji museum, 1996, str. 13-47, ilustr.

Oloris - stalna razstava v lendavskem gradu. Vestnikova kulturna priloga. Vestnik (Murska Sobota), 8. II. 1996, str. 24.

Prazgodovinska naselbina v Gornji Radgoni. Zbornik arhitekturno

urbanistične delavnice v Gornji Radgoni, 1996.

Zgodba Pokrajinskega muzeja Murska Sobota. Vestnikova kulturna priloga. Vestnik (Murska Sobota), 8. II. 1996, str. 15.

1997

Bakrenodobna naselbina na Bukovnici. Košičev teden IX, 1997, KS Bogojina in Filovci, 22. - 31. avgusta 1997, str. 56-59.

Frühgeschichte. Ein Wegweiser durch die Dauerausstellung des Landschaftsmuseums Murska Sobota. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1997, str. 4-5.

Katalog razstavljenih del stalne razstave Pokrajinskega muzeja Murska Sobota. Pokrajinski muzej. Stalna razstava. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1997, str. 339-350.

Najdba vredna pozornosti. Vestnik (Murska Sobota), 19. VI. 1997, str. 9.

O času, ki se mu pravi prazgodovina. Pokrajinski muzej. Stalna razstava. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 1997, str. 13-22.

Óstörténeti kor. Kalauz a Muraszombati Területi Múzeum Állandó kiállitásához. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1997, str. 4-5.

Prazgodovina. Vodnik po stalni razstavi. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1997, str. 4-5.

Predgovor. Pokrajinski muzej. Stalna razstava. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 1997, str. 9-10.

Prehistoric Times. Guide to the Permanent Exhibition of the Murska Sobota Regional Museum. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1997, str. 4-5.

Pridobivanje muzealij arheološkega oddelka Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti. Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Murska Sobota, 8. do 10. oktobra 1997. /Ljubljana/: Slovensko muzejsko društvo; Celje: Muzej novejše zgodovine, 1997, str. 21-23.

Rimska doba. Vodnik po stalni razstavi. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1997, str. 6-7.

Római kor. Kalauz a Muraszombati Területi Múzeum Állandó kiállitásához. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1997, str. 6-7.

Roman Times. Guide to the Permanent Exhibition of the Murska Sobota Regional Museum. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1997, str. 6-7.

Römerzeit. Ein Wegweiser durch die Dauerausstellung des Landschaftsmuseums Murska Sobota. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1997, str. 6-7.

Stalna razstava. Prostor 2: prazgodovinska doba. Prostor 3: rimska doba. Vestnik (Murska Sobota), 18. IX. 1997, str. 9.

1998

Muzej iz časa v čas. Zbornik soboškega muzeja 5. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1998, str. 7-16.

Poročilo o arheološkem zaščitnem izkopavanju na najdišču Gornje njive pri Dolgi vasi na trasi lendavske obvoznice. Murska Sobota, maj, oktober 1998, 21 str. ilustr., pril. (Soavtor Branko Kerman).

Rekonstrukcije na stalni razstavi v soboškem muzeju. Argo (Ljubljana) 41 (1998) št. 1-2, str. 89-92, ilustr.

To je naš muzej - Pokrajinski muzej v Murski Soboti. Argo (Ljubljana) 41 (1998), št. 1-2, str. 77-79.

Vsak ima svojo Trojo. Vestnik (Kulturna priloga) Vestnik (Murska Sobota), 5. II. 1998,

str. 44.

1999

Between the Past and the Future. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1999, 2-5 str. Zloženka.

Med preteklostjo in prihodnostjo. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1999, 2-5 str. Zloženka.

Najstarejša poselitev Prekmurja. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1999. Zgibanka /6/ str., ilustr.

Óstörténeti kor. Kalauz a Muraszombati Területi Múzeum Állandó kiállitásához. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1999, str. 4-5.

Poročilo o arheološkem zaščitnem izkopavanju na najdišču Mačkovci na trasi železniške proge. Murska Sobota, junij 1999, 11 str., ilustr., pril. (Soavtor Branko Kerman).

Prazgodovina. Vodnik po stalni muzejski razstavi. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1999, str. 4-5.

Predgovor. Pokrajinski muzej. Stalna razstava. Murska Sobota: Pokrajinski muzej,  1997, 9-10.

Prehistoric Times. Guide to the Permanent Exhibition of the Murska Sobota Regional Museum. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1997, str. 4-5.

Pridobivanje muzealij arheološkega oddelka Pokrajinskega muzeja Murska Sobota. Zborovanje muzealcev, Murska Sobota, 8. - 10. oktober 1997, str. 21-24.

Rimska doba. Vodnik po stalni muzejski razstavi. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1999, str. 6-7.

Római kor. Kalauz a Muraszombati Területi Múzeum Állandó kiállitásához. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1999, str. 6-7.

Roman Times. Guide to the Permanent Exhibition of the Murska Sobota Regional Museum. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1997, str. 6-7.

Römerzeit. Ein Wegweiser durch die Dauerausstellung des Landschaftsmuseums Murska Sobota. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1999, str. 6-7.

Šafarsko. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. Zv. 13., str. 1-2.

Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1999, str. 2-5. Zloženka.

2000

Arheološko najdišče Pod kotom-jug. Soboške novine (Murska Sobota), št. 20, (11. XI.) 2000, str. 28.

Arheološka podoba v Puževcih. Bilten krajevne skupnosti Puževci, 2000.

Informacija o muzeju. Soboške novine (Murska Sobota), št. 16 (14. IV.) 2000, str. 12.

Piramide spomina in zemlja pod našimi nogami : dve arheološki razstavi v Murski Soboti. Soboške novine (Murska Sobota), št. 17 (23. VI.), str. 20.

Poročilo o arheološkem zaščitnem izkopavanju na najdišču Pod kotom - jug na trasi AC Vučja vas - Beltinci. Murska Sobota, december 2000. 32 str., ilustr., pril.

Poročilo o obdelavi arheološkega gradiva z arheološkega najdišča Gornje njive pri Dolgi vasi na trasi obvoznice Lendava. Murska Sobota, november 2000, ilustr. pril. (Soavtor Branko Kerman).

Prekmurska kulturna dediščina in njeno mesto v razvoju regije. Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2000, str. 213-222.

2001

Ekomuzej Velika Polana : projekt. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2001. 185 str. 17 zganjenih načrtov, ilustr. (CRP Trajno varstvo kulturne dediščine). (Soavtor).

Pokrajinski muzej Murska Sobota. Vodnik po slovenskih muzejih. Ljubljana 2001, str. 111-112.

The Murska Sobota Regional Museum. Guide to Slovene Museums. Ljubljana: SMS : Mladinska knjiga, 2001, str. 111-112.

The region of Prekmurje in the Iron Age. Die Drau-Mur und Raab Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend. Universitätsforschungen zu Prahistorischen archeologie, Band 78, 2001, str. 67-76.

2002

Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu = Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš. Ljubljana: Založba ZRC, 2002. 228 str., /3/ zganj. pril., ilustr. (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 5). (Soavtorji Janez Dular, Sneža Tecco Hvala, Dragan Božič).

Časovni trak : vzporednice svetovne, slovenske in prekmurske zgodovine. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2002. Zgibanka /28/ str., ilustr. (Soavtorji Janez Balažic, Metka Fujs, Franc Kuzmič).

Gornje njive. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. Zv. 16, str. 70.

Izgubljeni in najdeni čas. Na prelomih tisočletij : katalog razstave. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2002, str. 45-51.

K razstavi. Odkopane kulture Prekmurja : arheološka razstava, Pokrajinski muzej Murska Sobota, december 2002 - februar 2003 (Delo, let. 44, št. 279). Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2002, 4. XII. 2002, /str. 1/.

Mačkovci. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. Zv. 16, str. 124.

Pokrajinski muzej Murska Sobota. Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. Zv. 16, str. 162.

Poročilo o arheološkem zaščitnem izkopavanju na najdišču Pod kotom - jug II del na trasi AC Vučja vas - Beltinci. Murska Sobota, marec 2002. 34 str., ilustr., pril.

Poročilo o arheološkem zaščitnem najdišča Za Raščico na trasi AC Vučja vas - Beltinci. Murska Sobota, februar 2002. 124 str., ilustr., pril.

Projekt arheološkega muzeja v Prekmurju. Odkopane kulture Prekmurja: arheološka razstava, Pokrajinski muzej Murska Sobota, december 2002 - februar 2003 (Delo, let. 44, št. 279). Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2002, 4. XII. 2002, /str. 8/.

Prvi metalurgi. Odkopane kulture Prekmurja : arheološka razstava, Pokrajinski muzej Murska Sobota, december 2002 - februar 2003 (Delo, let. 44, št. 279). Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2002, 4. XII. 2002, str. /2-3/.

Zgodnjesrednjeveški objekt z najdišča Pod Kotom - jug pri Krogu = Ein frühmittelalterliches Objekt vom Fundort Pod Kotom - jug bei Krog. Zgodnji Slovani : zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp : frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2002, str. 11-16.

2003

Arheološka raziskovanja na trasi avtoceste Vučja vas - Beltinci. Zloženka ob razstavi DARS Najdemo preteklost, ustvarjamo prihodnost. Sejem Megra, Gornja radgona, 2003.

Bakrenodobno žarno grobišče. Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Ljubljana, 2003, str. 37. (Dnevi evropske kulturne dediščine).

Gornje njive pri Dolgi vasi. Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Ljubljana, 2003, str. 135. (Dnevi evropske kulturne dediščine).

Popava pri Lipovcih. Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Ljubljana, 2003, str. 225. (Dnevi evropske kulturne dediščine).

Poročilo o arheološkem zaščitnem izkopavanju na arheološkem najdišču Za Raščico II na trasi Vučja vas - Beltinci. Murska Sobota, februar 2003. 24 str., ilustr., pril.

Poročilo o zaščitnem izkopavanju na najdišču Pod kotom - jug. Zbornik soboškega muzeja 7. Murska Sobota: Pokrainski muzej,  2003, str. 157-177.

Urnenfelderzeitliche Funde im Rahmen der Autobahn-Rettungsgrabungen in Slowenien und der neue Depotfund von Pod Kotom-jug. Sonderdruck aus fundberichte aus Österreich. Band 42, 2003. Wien 2004, str. 579-580, ilustr. - (Skupaj z Mitjem Guštinom).

Za Raščico. Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Ljubljana, 2003, str. 274. (Dnevi evropske kulturne dediščine).

2004

Neskončen dih : razstava o bakrenodobnem žarnem grobišču pri Krogu : publikacija k razstavi = The endless breath : exhibition of the Copper Age cremation cemetery at Krog : catalogue accompanying the exhibition. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2004. 53 str., ilustr.

Poročilo o arheološkem zaščitnem izkopavanju na lokaciji Nova table VII-VIII (širitev gramoznice). Murska Sobota, december 2004. 9 str. ; ilustr.,pril.

2005

Najdišče za Raščico pri Krogu - naselbina kulture Somogyvar-Vinkovci. Zbornik soboškega muzeja 8. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2005, str. 39-84; graf. prikazi, fotogr.

Neskončen dih. Argo (Ljubljana) 48 (2005), št. 1, str. 49-55, fotogr.

To sem jaz: Irena Šavel, arheologinja. Vestnik-Pen. Vestnik (Murska Sobota), št. 120 (24. II.) 2005, str. 16.

2006

Bakrenodobno najdišče Lendava pri Muri. Od Sopota do Lengyela : prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnih kulturah med Savo in Donavo : contributions to stone age and copper age cultures between the Sava and the Danube, (Annales Mediterranea). Piran: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Založba Annales, 2006, str. 95-97.

Kultura keramike z brazdastim vrezom v Prekmurju. Od Sopota do Lengyela : prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnih kulturah med Savo in Donavo : contributions to stone age and copper age cultures between the Sava and the Danube, (Annales Mediterranea). Piran: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Založba Annales, 2006, str.203-210. (Skupaj z Mitjem Guštinom).

Poročilo o rezultatih arheološkega pregleda na potencialnem najdišču Gorice. Ljubljana: /Arhej d.o.o/, 2006. 5 str. + pril., ilustr. (Soavtorji Bojan Drjurić, BrankoKerman, Irena Plestenjak).

Prekmurje v mlajši kameni dobi. Od Sopota do Lengyela : prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnih kulturah med Savo in Donavo : contributions to stone age and copper age cultures between the Sava and the Danube, (Annales Mediterranea). Piran: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Založba Annales, 2006, str. 89-94.

The Excavation Site Behinde Raščica near Krog. Zalai Muzeum 15, Zalaegerszeg, 2006, str. 135-148.

2007

Ženski grobovi iz bakrenodobnega grobišča pri Krogu. Situla (Ljubljana) 44, 2007, str. 111-128.

2008

Arheološke raziskave v panonskem prostoru. Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah: Zbornik referatov na znanstvenem posvetu v Murski Soboti 9. - 11. novembra 2007. Ljubljana: ZRC SAZU, 2008, str. 96-108.

Gornje njive pri Dolgi vas : /obvoznica Lendava/. I/II. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008. 143 str. ; ilustr. (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 6). (Soavtor Branko Kerman).

Gornje njive pri Dolgi vas : /obvoznica Lendava/. II/II. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008. 429 str. ; ilustr. (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 6). (Soavtor Branko Kerman).

Pri Muri: razstava o arheološkem najdišču pri Lendavi. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2008. 59 str. ilustr.

Staroslovansko grobišče Popava II pri Lipovcih.  Srednji vek (Mittelalter) : arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2008, str. 65-70.

2009

Pod Kotom - jug pri Krogu. I/II. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. 253 str. ilustr. (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 9).

Pod Kotom - jug pri Krogu. II/II. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. 261 str. ilustr. (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 9).

2010

Arheološki svet Prekmurja me je popolnoma prevzel. 170 let Slovenskega muzejskega društva. Ljubljana: Slovensko muzejsko društvo, 2010, str. 103-107.