Odprtje Ciline iže v Gornjih Slavečih

Obnovljen kulturni spomenik lokalnega pomena, pri katerem smo sodelovali z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, s finančno podporo Občine Kuzma in Ministrstva za kulturo.

Ohranjena cimprana iža je izjemna etnološka dediščina s črno kuhinjo, ki je redkost v lokalnem in širšem prostoru. Gornjeslaveška hiša prikazuje arhaično bivanjsko kulturo podeželja 20. stoletja. Posebnost so razstavljene podobine Cile Bežan (1925–2013), ki jih je kot zelo pobožna ženska zbirala in hranila.

Otvoritev Ciline iže, Gornji Slaveči, 25. 9. 2020


Značke:

Delite :