mag. Franc Kuzmič

muzejski svetovalec

 

E: franc.kuzmic@guest.arnes.si

Rojen je bil leta 1952 v Murski Soboti.

Osnovno šolo je obiskoval v Kupšincih in Murski Soboti (I), kjer je hodil tudi v srednjo ekonomsko šolo.

Študiral je na Pedagoški akademiji v Ljubljani, in sicer administrativno smer za srednje strokovne šole; pozneje pa je na isti ustanovi študiral še slovenski jezik in knjižničarstvo.

Zatem se je vpisal na Filozofsko fakulteto, študiral pedagogiko in psihologijo, nato pa še končal Teološko fakulteto v Osijeku. Ves čas se je tudi usmerjal v zgodovino na teh področjih. Diplomiral je na temo Židje v Prekmurju.

Za podiplomski študij je izbral cerkveno zgodovino in leta 2001 magistriral, prav tako v Osijeku.

Poučeval je na ekonomski in administrativni šoli v Murski Soboti, delal v Pokrajinski in študijski knjižnici, zdaj pa je že 17 let zaposlen v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota, kot muzejski svetovalec, kustos pedagog in bibliotekar.

Je avtor več izvirnih, strokovnih in poljudnih razprav, člankov ter ocen knjig. Je urednik, sourednik in avtor nekaj samostojnih publikacij.