Rokodelska akademija 2

 

Rokodelska akademija 2

Projekt Rokodelska akademija 2 izhaja iz zaključnega projekta Rokodelska akademija in ga nadgrajuje.

Splošni cilj projekta je spodbujanje zavesti o ohranjanju snovne in nesnovne rokodelske kulturne dediščine, prenos znanja in veščin na mlajše generacije ter razvoj novih in inovativnih izobraževalnih oblik.

Projekt tako celovito pristopa k ohranjanju rokodelstva, saj vključuje več vsebinskih sklopov: izobraževanja iz področja rokodelstva (prenos znanja), njegovo vključevanje v turistično ponudbo (promocija rokodelstva) ter raziskovanje in dokumentiranje rokodelske dediščine v Pomurju (ohranjanje kulturne dediščine).

S slednjim se v projekt vključuje Pomurski muzej Murska Sobota. Rokodelska znanja so namreč pomemben del kulturne dediščine in identitete Pomurja, zato jih je potrebno ohranjati tako v muzejskih zbirkah kot tudi v praksi. V preteklosti so v Pomurju bile razvite raznovrstne rokodelske obrti in domače rokodelske dejavnosti, ki so imele pomembno ekonomsko in socialno vlogo. Danes so tradicionalna rokodelska znanja in veščine ogrožene, saj se z njimi ukvarja vse manj posameznikov, nekatera pa so tudi izumrla. Iz tega razloga je treba rokodelstvo čim bolj temeljito in celovito raziskati ter dokumentirati, s čimer bomo pomembno prispevali k ohranjanju rokodelske dediščine. V sklopu projekta bo muzej izvedel še raziskavo o sejmih v preteklosti v Pomurju, saj so sejmi v preteklosti za rokodelce predstavljali pomemben način prodaje izdelkov. Izsledki raziskave so na voljo na tej povezavi (besedilo ni lektorirano).

Partnerji v projektu: Občina Veržej (vodilni partner), Center RS za poklicno izobraževanje, Hegypásztor Kör, Javni zavod Krajinski park Goričko, Pomurski muzej Murska Sobota, Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, Prleška razvojna agencija, Direkcija muzejev Železne Županije – Savaria Múzeum, Društvo za ljudsko umetnost v Županiji Zala, Zavod Marianum Veržej – Center DUO.

Projekt se izvaja v okviru čezmejnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 in je delno sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.