Bibliografija Ludvika Vrečiča

 

Bibliografija Ludvika Vrečiča

Franc Kuzmič

Ludvik Vrečič je bil rojen 10. 4. 1900 v Skakovcih pri Cankovi v Prekmurju. Osnovno šolo je obiskoval v Strukovcih in Murski Soboti. Nadaljeval je z gimnazijo v Šopronu in trgovsko šolo v Zalaegerszegu ter Šopronu. Nato se je vpisal na Višjo trgovsko šolo v Budimpešti. Leta 1921 se je vpisal na visoko slikarsko šolo v Budimpešti. Diplomiral je leta 1929 in dobil naziv profesorja in akademskega slikarja. Po diplomi je nekaj časa služboval kot profesor risanja na neki budimpeštanski gimnaziji. Potem delal kot svobodni umetnik. Imel je več razstav. Julija 1945 ga je v sporu ustrelil ruski vojak. Pokopan je na pokopališču Monor na Madžarskem.

Bibliografija o Ludviku Vrečiču je narejena kronološko, kajti tako je omogočen in dostopen najboljši vpogled v razvoj misli o Vrečiču in vrednotenju njegovega dela.

Rajko Ložar,  Kolektivna umetniška razstava Ljudevita Vrečiča, v: Dom in svet (Ljubljana) 41 (1928), 320.

Umetnostna razstava Ljudevita Vrečiča, v: Jutro, 9/242 (14. X.), Ljubljana 1928, 13.

V. / Stanko Vurnik/, Kolektivna razstava Ljudevita Vrečiča, v: Slovenec, 56/228 (5. X.), Ljubljana 1928, 5.

F. Šijanec, Prva razstava prekmurskih umetnikov, v: Umetnost, 5, Ljubljana 1940/41, 212; 6, 1941/42, 33.

f. š. / Franc Šebjanič/, Pri prekmurskem umetniku v Budimpešti, v: Mariborski Večernik »Jutra« , 15/27 (3. II.), Maribor 1941, 3.

Szécsényfai Vrecsics Lajos gyüjteményes kiállitása, v: Muraszombat és Vidéke, 37/43 (22. X.), Murska Sobota 1943, 3.

Szécsényfai Vrecsics Lajos gyüjteményes kiállitása, v: Muraszombat és Vidéke, 37/44 (29. X.), Murska Sobota 1943, 3.

Štirje zvesti sinovi Prekmurja, v: Vestnik, 200 (26. VIII.), Maribor 1952, 2.

Mrs., Nekaj besed o umetniški razstavi slik akademskega slikarja Ludvika Vrečiča, v: Obmurski vestnik, 5/24 (12. VI.), Murska Sobota 1953, 3.

Umetniška razstava akademskega slikarja Ludvika Vrečiča, v: Obmurski vestnik, 5/23 (5. VI.), Murska Sobota 1953, 1.

Branko Rudolf, Razstava prekmurskih slikarjev v Lendavi (26. IX. - 3. X. 1954), v: Obmurski tednik,  6/40 (14. X.), Murska Sobota 1954, 5.

Dini Titan, Kdo bo zbral dela Ludvika Vrečiča?, v: Večer,  11/50 (1. III.), Maribor 1955, 2.

Dini Titan, In memoriam Ludvik Vrečič, v: Topoli, 1/1  (2. II.), Murska Sobota 1956, 3.

Franc Šebjanič, Pozabljena Vrečičeva platna. (Zapisek iz Budimpešte), v: Pomurski vestnik,8/49 (13. XII.), Murska Sobota 1956, 4.

Franc Šebjanič, Prekmurski tisk sredi Budimpešte. Zapisek s poti. (slika Vrečiča), v: Pomurski vestnik, 9/1 (10. I.), Murska Sobota 1957, 5.

Vlado Sagadin, Razstava prekmurske umetniške trojice (Vrečič, Jakob, Pandur), v: Pomurski vestnik,  10/39 (2. X.), Murska Sobota 1958, 6.

Jože Župančič, Prekmurski slikar Ludvik Vrečič, v: Naši razgledi, 8/14(181) (25. VII.),  Ljubljana 1959, 345-346.

Vlado Sagadin, Kolektivna razstava pomurskih upodabljajočih umetnikov, v: Pomurski vestnik, 12/23 (9. VI.), Murska Sobota 1960, 4.

Vlado Sagadin, Ob 60. letnici rojstva slikarja Ludvika Vrečiča, v: Pomurski vestnik, 12/15 (14. IV.), Murska Sobota 1960, 4.

Dini Titan, Ob šestdesetletnici Ludvika Vrečiča, akadem. slikarja, v: Evangeličanski koledar 1960, 65-66.

Jože Župančič, Slikar prekmurske dežele, v: Večer, 16/96 (23. IV.), Maribor 1960, 5.

Fran Šijanec, Sodobna slovenska likovna umetnost. Maribor 1961, 255-256.

Vlado Sagadin, Sprehod po stalni likovni zbirki Pomurja. Domača zemlja in človek, v: Pomurski vestnik, 15/28 (18. VII.), Murska Sobota 1963, 4.

Vlado Sagadin, Prekmurska likovna četverica, v: Panonski zbornik. Murska Sobota: Pomurska založba, 1966, 256-261.

Dini Titan, Dobronamerni opomin, v: Vestnik, 22/24 (18. VI.), Murska Sobota 1970, 8 - s sliko.

Dini Titan, Naš neporavnani kulturni dolg, v: Delo, 12/148 (3. VI.), Ljubljana 1970, 7.

Andrej Ujčič,  Novejša umetnost v severo-vzhodni Sloveniji, Maribor (Umetnostna galerija) 1970, 61.

-VEC,  Poravnavanje dolga umetniku, v: Vestnik, 27/47 (9. XII.), Murska Sobota 1976, 8.

Tatjana Hochstäter, Ludvik Vrečič. Diplomska naloga, Ljubljana (Filozofska fakulteta, Umetnostno-zgodovinski seminar) 1976.

Aleksander Bassin, Ludvik Vrečič, v: Naši razgledi, 26/6 (25. III.), Ljubljana 1977, 153.

Slikar Ludvik Vrečič, v: Stopinje 1978, 83-84.

Pomurski slikarji, kiparji in umetniški fotografi. Katalog 1980. Murska Sobota (KC DE Razstavni paviljon arh. Franca Novaka) 1980, 20-21.

Miroslav Kokolj, Razstava slikarja Ljudevita Vrečiča, v: Prekmurski Slovenci 1919-1941. Murska Sobota (Pomurska založba) 1984, 249-250.

Miroslav Kokolj, Sezonstvo, v: Prekmurski Slovenci 1919-1941. Murska Sobota (Pomurska založba) 1984, 625.

Franc Obal,  Spominska plošča Ludviku Vrečiču, v: Vestnik, 38/12 (27. III.), Murska Sobota 1986, 5.

Janez Balažic, Sodobno likovno prizadevanje v Pomurju. Ustvarjalci rojeni po letu 1950, Murska Sobota (KC Miško Kranjec, DE Galerija) 1987, /3/.

Franc Obal,  Likovno življenje med vojnama v Prekmurju, v: Kulturni odsevi. Vestnikova priloga ob slovenskem kulturnem prazniku. Murska Sobota 1987, 14-15.

Franc Obal, Panonska motivika v likovnih delih Ludvika Vrečiča, Karla Jakoba, Lajčija Pandurja in Franca Küharja, Murska Sobota (KC Miško Kranjec, DE Galerija) 1987, 6-13.

Janez Balažic, Ludvik Vrečič (1900-1945), v: Zbornik soboškega muzeja I. Murska Sobota (Pokrajinski muzej) 1990, 125-127.

Franc Obal, Madžarsko-slovenski odnosi : likovna umetnost, v: Enciklopedija Slovenije, zv. 6. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1992, 360.

Franc Obal, Nikolaj Beer : pregledna razstava slik in risb 1974-1992, Murska Sobota  (Galerija) 1992, 7, 9 (prevod v nemščino).

Janez Balažic, Iskanje čarovnila. Šest stoletij po Janezu Akvili, v: DLUPP. Murska Sobota (DLUPP) 1992, 29, 35, 37-38; (prevod v angleščino in madžarščino).

Franc Obal, Ob prvi razstavi del člankov Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije, v: DLUPP. Murska Sobota (DLUPP) 1992, 26, 31, 32 (prevod v angleščino in madžarščino).

Meta Gabršek-Prosenc, Enigma Ludvika Vrečiča, v: Separatio (Murska Sobota), jesen 1993, 46-48.

Franc Obal, Franc Mesarič : Doma 1984-1994, slike, objekti, Murska Sobota (Galerija) 1993, 5, 8 (tudi prevod v nemščino).

Franc Obal, Mirko Rajnar : slike, risbe, Murska Sobota (Galerija) 1993, /5/.

Robert Inhof, Ludvik Vrečič 1900-1945, v: Vestnik, 48/37 (12. IX.), Murska Sobota 1996, 11.

Robert Inhof,  Mesaričeve karikature, v: Vestnik, 48/49 (5. XII.),  Murska Sobota 1996, 11.

Robert Inhof, Huzjanov homunkulus, v: Likovne besede (Ljubljana), št. 38, dec. 1996, 32-39.

Franc Obal,  Sodelovanje med Mursko Soboto in Szombathelyem na likovno-galerijskem področju, v: Sodelovanje ob meji = Együttmüködés a határ mentén. Murska Sobota, Szombathely 1996, 133 in 138 v madžarščini.

Robert Inhof, Eden od pogledov na prekmursko slikarstvo, v: VestnikVestnikova kulturna priloga (Murska Sobota), 6. februarja 1997, 21-22.

Robert Inhof,  Prekmursko slikarstvo 20. stoletja, v: Pokrajinski muzej Murska Sobota. Katalog stalne razstave, Murska Sobota (Pokrajinski muzej) 1997, 307-320.

Franc Obal, Konstruktivnost, duhovnost in kozmičnost zunanje in notranje podobe panonskega sveta v slikah Nikolaja Beera, Sandija Červeka, Marjkana Gumilarja, Zdenka Huzjana, Franca Mesariča, v: Nikolaj Beer, Sandi Červek, Marjan Gumilar, Zdenko Huzjan, Franc Mesarič. Murska Sobota (Galerija) 1998, 3+8, 11; (prevod v angleščino).

Robert Inhof: Avtoportret v likovnih delih umetnikov Pomurja, Murska Sobota (DLUPP) 1999, 10-11.

Nataša Gider, Stoletnica rojstva prvega prekmurskega slikarja bo bogato zaznamovana, v:Večer, 56/106 (10. V.) Maribor 2000, 16.

Milan Vincetič,  Razpet med Prekmurjem, Budimpešto in Ljubljano. Znova "obujeni" slikar Vrečič, v: Vestnik, 51/16 (22. IV.), Murska Sobota 1999, 11. Intervju s pisateljem Zdenkom Kodričem.

V. U., Ludvik Vrečič (1900-1945), v: Delo (Ljubljana), 23. XI. 2000, str. 16.

Ludvik Vrečič (1900-1940), v: Vestnik (Murska Sobota), 23. XI. 2000, str 1.

I.G., Vrečičeve slike in monografija, v: Delo (Ljubljana), 24. XI. 2000, str. 9.

Nataša Gider, Razstavljena dela prvega prekmurskega slikarja., v: Večer (Maribor), 24. XI. 2000, str. 1.

Razstave, v: Finance (Ljubljana) št. 139, 27. XI. 2000, str. 7.

Bea Baboš Logar, Spominska razstava ob stoletnici rojstva Ludvika Vrečiča (1900-1945), v:Vestnik (Murska Sobota), 30. XI. 2000.

Bea Baboš Logar, Ludvik Vrečič 1900 - 1945, v: Vestnik (Murska Sobota), 7. XII. 2000, str. 11.

Ernest Ružič, Izstopa njegova ustvarjalnost, v: Porabje (Monošter) 21. XII. 2000, str. 4.

Lev Menaše, Slikar brez imena, v: Delo (Ljubljana) št. 104 (9. V. 2001), str. 7.

Jani Ravenko: Ljubitelj domače krajine, v: Družina (Ljubljana), 23. IX. 2001, str. 10.

kr, Vodstvo po razstavi Ludvika Vrečiča, v: Večer (Maribor) 57 (2001) 85 (12. IV.), str 13.

Judita Krivec Dragan, Zastrto pred soncem, v: Dnevnik (Ljubljana), 14. III. 2001, str. 18.

Semira Osmanović, Na novo odkrito, v: Nedelo (Ljubljana), 4. III. 2001, str. 13.

Meta Gabršek Prosenc, Končalo se bo »Vrečičevo leto, v: Večer (Maribor), 60 (14. III.) 2001, str. 21.

bž, Spomini na umetnika Ludvika Vrečiča, v: Večer (Maribor), 24 (30. I.) 2001, str. 16.

Pomembno je, da je bil Vrečič izviren slikar, v: Večer (Maribor), 26 (1. II.), 2001, str. 16.

Dogodek Vrečič, v: Vestnik (Murska Sobota), 7 (15. II.) 2001, str. 11.

J. Š. A., Strah pred neznanim, v: Delo (Ljubljana) 21. II. 2001, str. 12.

jc, V domovini malo znan, v: Večer (Maribor), 50 (2. III. 2001), str. 20.

Nadja Zgonik, Vrecsics postaja Vrečič, v: Ampak (Ljubljana) 2 (2001) 3. str. 61.

Janez Balažic, Vrečičeva bela hiša, v: Zbornik soboškega muzeja 8. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2005, str. 295-302.

Drago Vogrinčič, V spoštljiv in hvaležen spomin Ludviku Vrečiču, rojaku iz Skakovec, v: Ludvik Vrečič : 1900 - 1945. Prvi prekmurski akademski slikar. Cankova: Občina ; Bodonci: Evangeličanska cerkvena občina, 2010, str. 1-2.

Simon Sever, Ob 110. obletnici rojstva prvega prekmurskega akademskega slikarja Ludvika Vrečiča iz Skakovec. Ludvik Vrečič : 1900 - 1945. Prvi prekmurski akademski slikar. Cankova: Občina ; Bodonci: Evangeličanska cerkvena občina, 2010., str. 3-5.

Franc Obal, Ludvik Vrečič, v: Ludvik Vrečič : 1900 - 1945. Prvi prekmurski akademski slikar. Cankova: Občina ; Bodonci: Evangeličanska cerkvena občina, 2010, str. 13-20.

Branko Žunec, Pomnik prvemu prekmurskemu slikarju. v: Večer (Maribor) 7. VI. 2010, str. 9.

Jožef Rituper-Dodo, Akademski slikar Ludvik Vrečič : tragična usoda prvega slikarja, v:Gmajnske novine (Bodonci). Glasilo ECO Bodonci, december 2010, str. 36-44.

Franc Obal, Ludvik Vrečič (1900, Skakovci 1945, Monor), v: Evangeličanski koledar 2011, str. 150-160.

Simon Sever, Ob 110. obletnici rojstva prvega prekmurskega akademskega slikarja Ludvika Vrečiča iz Skakovec, v: Evangeličanski koledar 2011, str. 146-150.


MALEŠ, Miha, Spomini na slikarja Ludvika Vrečiča. Tipkopis. (Hrani Franc Obal, Galerija Murska Sobota).

MONOGRAFIJE, KATALOGI IN PLAKATI

A/ MONOGRAFIJE

Ludvik Vrečič : 1900 - 1945. Spremni esej Meta Gabršek Prosenc, katalog del Janez Balažic. Murska Sobota: Pomurska založba, 2000. 93 str. (Monumenta Pannonica).

B/  KATALOGI, ZLOŽENKE

Kolektivna umetnostna razstava Ljudevit Vrečić-a. Jakopičev paviljon od 30. spet. do 23. okt. 1928. - Zloženka /6/ str. ; 24 cm. - Razstavil 226 del (Olje: 40, Pokrajinske slike: 44, Tihožitja: 5, Prejšnje stvari: 18, Akvareli in pasteli: 12, Risbe: 106)

Szécsényfai Vrecsics Lajos muraszombati gyüjteményes kiállitásának katalogusa 1943. oktober ho. - Zloženka /4/ str. ; 20 cm. - Razstavil 96 del.

Ludvik Vrečič. Katalog ob retrospektivni razstavi v Murski Soboti. Aleksander Bassin (Uvod), Tatjana Hochstäter (Življenje in delo). Murska Sobota (Paviljon arh. Franca Novaka) 1976.

Ludvik Vrečič : 1900 - 1945. Prvi prekmurski akademski slikar. Cankova: Občina ; Bodonci: Evangeličanska cerkvena občina, 2010.

Simon Sever, Ludvik Vrečič (1900-1945) : prvi prekmurski akademski slikar. Bodonci : Evangeličanska cerkvena občina Bodonci, 2010. /Zloženka/. /6/ str.; 21 cm.

C/  PLAKATI

Kolektivna umetnostna razstava Ljudevit Vrečića. Jakopičev paviljon Tivoli. 30. IX. do 23. X. 1928 od 9. do 17. ure. - Plakat, 23 x 30 cm.

LITERARNE UPODOBITVE

Zdenko Kodrič: Barva dežja : ali pritlikavec iz kavarne Pilvax, Murska Sobota (Pomurska založba) 2000. 302 str. ; 21 cm.

Por.: Večer, 24. 7. 2000, 11; Vestnik 29. 6. 2000, 11.