Bibliografija šolstva v Prekmurju

 

Bibliografija šolstva v Prekmurju

Franc Kuzmič

Vse več je povpraševanja za preučevanje šolstva v Prekmurju, saj ima to specifičnost v slovenskem prostoru. Prekmurje je bilo namreč tisočletje dolgo pod madžarsko upravo in zakonodajo, ki se je zato tudi v marsičem razlikovala od ostalih pokrajin Slovenije.

Prvo obsežnejše delo je knjiga M. Kokolja in B. Horvata Prekmursko šolstvo (1977), vendar bi bilo potrebno z raziskovanjem šolstva nadaljevati, kar nekateri vsekakor nadaljujejo. Pričujoča bibliografija zajema največ gradiva iz obdobja med prvo in drugo svetovno vojno. Sestavljena je v abecednem zaporedju avtorjev oz. naslovov prispevkov.

A. K.: Mačkovci. Potrebujejo novo šolo, v: Delo (Ljubljana) 5 (1964) 332 (8. XII.), 9

A. K.: Ustanovili so pedagoško društvo Pomurja, v: Delo (Ljubljana) 5 (1964) 334 (10. XII.), 5

..AR: Kobilje. (Novo šolo in kulturno dvorano bodo odprli), v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 166 (22. VI.), 3

A muraszombati állami iskola, v: Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 6 (1890) 28 (13. VII.), 2

A muraszombati járási tanitókör, v: Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 6 (1890) 31 (3. VIII.), 2-3; 32 (10. VIII.), 2-3

A muraszombati középiskola, v: Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 14 (1908) 36 (6. IX.), 3

A tanitók közgyülése, v: Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 14 (1908) 39 (27. IX.), 2-3

Akcija za prekmursko gimnazijo, v: Jutro (Ljubljana) 15 (1934) 182 (10. VI.), 4

Ali bo dobila Sobota letos novo šolo?, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 32 (9. II.), 3

ANTAUER, Evgen: Pregled prekmurskega šolstva, v: Pedagoški zbornik (Ljubljana) 33 (1933), 85

Aš.: Prekmurje ali slovenska Amerika, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 73-74 (1933) 20 (5. I.), 3

ANDOLJŠEK, Ivan: ABC knjižica na národni šoul hasek, v: Sodobna pedagogika (Ljubljana) 7 (1956), 240-244

ANDOLJŠEK, Ivan: Naš začetni bralni pouk in učbeniki zanj. Knj. 1. Ljubljana 1960, 51-54, (320-322). Ponatis 1978

ANDOLJŠEK, Ivan: Naša dragocena redkost iz Bratislave, v: Sodobna pedagogika (Ljubljana) 29 (1978) 5-6, 230-235

ANDOLJŠEK, Ivan: Šolnik Jánoš Murkovič, v: Sodobna pedagogika (Ljubljana)

 23 (1976), 163-167

ANTAUER, J, Evgen: Pregled prekmurskega šolstva, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana), 19. 5. 1938

APPONYI, Albert: Erlebnisse und Ergebnisse. Berlin 1933

B.: K vprašanju popolne gimnazije v M. Soboti, v: Borba (Maribor) 2 (1934) 25 (22. VI.), 4

B. B.: Nova dvojezična šola v Genterovcih, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 151 (7. VI.), 8

B. B.: Kadrovske neskladnosti, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 226 (21. VIII.), 6

B. B.: Maturanti letos v Soboti, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 150 (6. VI.), 5

B. B.: M. Sobota. Prosvetni delavci grajajo razmere v šolstvu, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 63 (7. III.), 5

B. B.: Še ena dvojezična šola, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 172 (28. VI.), 8

B.B.: V soboški občini letos več za šolstvo, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 56 (28. II.), 5

B. B.: Ženavlja. Vsak drugi dan v šolo, v: Delo (Ljubljana) 5 (1964) 330 (6. XII.), 5

Banov. kmet. šola v Rakičanu, v: Domovina (Ljubljana) 21 (1938) 24 (16. VI.), 9. (Pogoji za sprejem)

Banovinska kmetijska šola v Rakičanu, v: Kmetijski list (Ljubljana) 20 (1838) 27 (6. VII.), 6

Banovinska kmetijska šola v Rakičanu pri M. Soboti, v: Slovenski dom (Ljubljana) 3 (1938) 131 (11. VI.), 2; 149/3. (Navodila za sprejem)

Banovinska kmetijska šola v Rakičanu pri Soboti, v: Novine (Črensovci) 11. XII. 1938, str. 14

Banovinska kmetijska šola v Slov. Krajini, v: Slovenec (Ljubljana) 66 (1938) 245 (23. X.), 5

BARBARIČ, Karel: Preteklost in sedanjost v soboškem šolstvu, v: Obmurski tednik (Murska Sobota) 1954, 40/4

BARBARIČ, Štefan: Prekmurski učbeniki pred budimpeštanskim parlamentom 1872, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1987, zv. 1, 76-82

BARBARIČ, Karel: Vloga in naloge šolskih odborov kot organov družbenega upravljanja, v: Zadružni koledar Pomurja 1961. Murska Sobota 1960, 114-117

BAŠ, Franjo-Winkelmann Erich: Zur Geschichte der Luthertums in Untersteierischen Mur- und Draugebiet, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1939, 117-118

BENKO, Irma: Pot je bila prava in vodi naprej : 20 let dvojezičnega šolstva v Pomurju, v: Vestnik (Murska Sobota) 30 (1979) 21 (7. VI.), 6

Bili in ostali so Slovenci. Prekmurske šole med madžarsko okupacijo, v: Vestnik (Murska Sobota) 25 (1974) 20-24 (23. V. - 20. VI. 1974)

Bizonyitványosztás a lendvai iskolákban, v: Magyar Szó, 1965, 159 (12. VI.), 12

Blagoslovitev nove šole v Krogu, v: Jutro (Ljubljana) 18 (1937) 217 (17. IX.), 3

Bogojina dobi novo šolo, v: Jugoslovan (Ljubljana) 2 (1931) 210 (11. IX.), 3

BOROVIČ, B.: Nerazumljiv odnos do kmetijske šole, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 184 (10. VII.), 6

BOROVIČ, B.: Premalo dognan sistem štipendiranja, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 148 (4. VI.), 5

BOROVIČ, B.(oro): M. Sobota. Stiska v Ekonomski srednji šoli, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 66 (10. III.), 6 (s sliko)

BOROVIČ, B.(oro): Zahteve prihajajo od vseh strani, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 140 (27. V.), 5

Bridka usoda murskosoboške gimnazije, v: Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 176 (6. VIII.), 6

BRUMEN, Niki: Prva čitanka za manjšinsko šolstvo, v: Prosvetni delavec (Ljubljana) 11 (1961) 9, 3

BRUMEN, Niki: Prvo dvojezično slovensko in madžarsko berilo, v: Prosvetni delavec (Ljubljana) 15 (1964) 19, 7

C.: Gor. Bistrica. Šola za življenje, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 74 (18. III.), 7

C.: Martjanci. Pozabili so na idejno vzgojo mladine, v: Mladina (Ljubljana) 1964, 44 (7.XI.), 5

Center poklicnih šol, Murska Sobota. Izvestje Centra poklicnih šol, Murska Sobota 1978/79, 1979/80. Murska Sobota (CPŠ) 1980

CIGLAR, Anton: Jožef Klekl - vzgojitelj prekmurskega ljudstva, v: Kleklov simpozij v Rimu. Celje (MD) 1995, 69-87

CURK, Jože: Kulturni in NOB spomeniki Pomurja, v: Panonski zbornik. Murska Sobota (PZ) 1966,

CVETKO, Franjo: Prekmurskemu učiteljstvu, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 64 (1924) 42 (23. X.), 3

CSAPLOVICS v. Johann: Croaten und Wenden in Ungarn. Pressburg 1829

Č. B.: Zborovanje murskosoboških učiteljev, v: Jugoslovan (Ljubljana) 2 (1931) 58 (11. III.), 4

ČAČINOVIČ, Gabi: Socialistična vzgoja mladih, v: Komunist (Ljubljana) 1964, 52 (25. XII.), 11

/ČAČINOVIČ, Rudi/ - ič: Naloge šolske politike v Prekmurju, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 200 (2. IX.), 12

ČAPLOVIČ, Ján: Studiranje slovenskih protestanata u Bratislavi, v: Zbornik Štefana Küzmiča. Murska Sobota (PZ) 1974, 76-86

Čebelarski tečaj v D. Lendavi, v: Domovina (Ljubljana) 14 (1931) 12 (19. III.), 9

ČERNJAVIČ, Bojan: Poročilo ekonomske srednje šole v Murski Soboti za razdobje 1939-1952. Murska Sobota 1953.

Članom dolnjelendavskega učiteljskega društva, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 68 (1927) 11 (29. IX.), 3; 14, 4

D. lendavska meščanska šola, v: Domovina (Ljubljana) 15 (1932) 28 (7. VII.), 9

D. B.: Črensovci. Ob otvoritvi nove šole, v: Večer (Maribor) 21 (1965) 34 (11. II.), 4

D. B.: Lendava. Poslovili so se od šolskih klopi, v: Večer (Maribor) 21 (1965) 97 (26. IV.), 3

D. B.: Mladina ESŠ kritično ocenila svoje delo, v: Večer (Maribor) 21 (1965) 124 (31. V.), 3

D.B.: Od srednjih šol se je poslovilo 296 dijakov, v: Večer (Maribor) 21 (1965) 136 (14. VI.), 3

D. B.: Pedagoško društvo Pomurja, v: Večer (Maribor) 20 (1964) 282 (3. XII.), 4

D. B.: Srednje šole bodo delno financirale 3 pomurske občine, v: Večer (Maribor) 21 (1965) 120 (26. V.), 4

D. B.: Šolstvo potrebuje več sredstev, v: Večer (Maribor) 21 (1965) 49 (2. III.), 4

D. B.: V Kobilju za 20. obletnico osvoboditve nova šola, v: Večer (Maribor) 21 (1965) 146 (25. VI.), 2

D. B.: V Križevcih (Prekm.) jeseni pouk že v novi šoli, v: Večer (Maribor) 21 (1965) 164 (17. VII.), 4

D. B.: V Rakičanu srečanje dijakov kmetijskih šol Slovenije, v: Večer 21 (1965) 111 (15. V.), 4

D. B.: V Rakičanu srečanje srednjih kmetijskih šol Slovenije, v: Večer (Maribor) 21 (1965) 89 (16. IV.), 2

D. B.: Za šolstvo še vedno premalo sredstev, v: Večer (Maribor) 21 (1965) 61 (16. III.), 4

Delo prekm. učiteljev med narodom, v: Jugoslovan (Ljubljana) 2 (1931) 47 (26. II.), 3

Delo učiteljic okraja Lendave za zdravje mladine, v: Slovenec (Ljubljana) 67 (1939) 225 (1. X.), 8

Desetletnica prve mature na gimnaziji v M. Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 67 (1939) 190 (20. VIII.), 10

Deputacija iz Prekmurja protestira proti redukciji gimnazije, v: Slovenec (Ljubljana) 53 (1925) 247 (31. X.), 1

Dnevna kronika, v: Tabor (Maribor) 2 (1921) 89 (21. IV.), 3; 231 (13. X.), 3; 275 (6. XII.), 3

Dnevne novice, v: Straža (Maribor) 14 (1922) 109 (22. IX.) 2, 3. (Po luter. občinah naj bodo nastavljeni luteranski učitelji)

Dnevne vesti: Nova osnovna šola v Dolnji Lendavi, v. Slovanski narod (Ljubljana) 72 (1929) 30 (16. II.), 4

Dnevne vesti: Pomanjkanje učiteljstva v Prekmurju in pritožbe ljudstva, v: Slovenski narod (Ljubljana) 55 (1922) 26 (1. II.), 3

Dnevne vesti: Zamenjava učiteljstva iz Slovenije in Prekmurja, v: Slovenski narod (Ljubljana) 54 (1921) 266 (25. XI.), 4

DOBERNIK, Simon: Državna meščanska šola dr. Ivanocija v Lendavi, v: Novine (Črensovci) 1938, št. 50

Dolič. Šola jim je kupila sanke, v: Večer (Maribor) 21 (1965) 14 (19. I.), 4

Dolnja Lendava. (Mešč. šola ustavila pouk zaradi pomanjkanja kuriva), v: Jutro (Ljubljana) 5 (1924) 17 (19. I.), 3

Dolnja Lendava. (Učit. zborovanje), v: Jutro (Ljubljana) 5 (1924) 45 (21. II.), 3

Dolnja Lendava. (Ukinitev madž. paralelke na osn. šoli in protest madžaronov), v: Jutro (Ljubljana) 5 (1924) 214 (11. IX.), 3

Dolnja Lendava. (Učitelj Szep Madžar), v: Jutro (Ljubljana) 5 (1924) 228 (27. IX.), 3

Dolnja Lendava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 61 (1921) 51 (15. XII.), 3; 53, 2

Dolnjelendavsko učiteljsko društvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 64 (1924) 27 (3. VII.), 4

Dolnjelendavsko učiteljsko društvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 65 (1925) 5 (5. II.), 5

Dolnjelendavsko učiteljsko društvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 65 (1925) 26 (1. VII.), 4

Dolnjelendavsko učiteljsko društvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 65 (1925) 28 (16. VII.), 4

Dolnjelendavsko učiteljsko društvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 65 (1925) 44 (19. XI.), 4

Dolnjelendavsko učiteljsko društvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 66 (1926) 13 (4. XI.), 4

Dolnjelendavsko učiteljsko društvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 66 (1926) 17 (2. XII.), 7

Dolnjelendavsko učiteljsko društvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 66 (1926) 22 (3. VI.), 4

Dolnjelendavsko učiteljsko društvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 69 (1928) 3 (2. VIII.), 6

Dolnjelendavsko učiteljsko društvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 69 (1928) 4 (17. VIII.), 6

Dolnjelendavsko učiteljsko društvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 68 (1928) 30 (9. II.), 4

Dopis iz Prekmurja, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 60 (1920) 18 (6. V.), 2

Dopis iz Prekmurjev, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 61 (1921) 20 (12. V.), 1

Dopisi: Dolnja Lendava, v: Tabor (Maribor) 5 (1924) 23 (27. I.), 3. (Otvoritev obrtno-nadaljevalne šole)

Dopisi: Dolnja Lendava, v: Tabor (Maribor) 5 (1924) 49 (28. II.), 3. (Zborovanje okr. učit. društva)

Dopisi: Murska Sobota, v: Tabor (Maribor) 5 (1924) 136 (15. VI.), 3. (Zaklj. šol. leta na mešč. šoli)

Dopisi: Prekmurje, v: Jutro (Ljubljana) 6 (1925) 80 (3. IV.), 7. (Želje po kmetijski šoli)

DORA, Marjan: Uspešnih deset let. Srečanje madžarskih in slovenskih pedagogov v Szombathelyu, v: Delo (Ljubljana) 1979 285 (8. XII.), 6

Družba sv. Cirila in Metoda je letos posebno izdatno obdarovala prekmurske šole, v: Domovina (Ljubljana) 23 (1941) 2 (9. I.), 8

Drž. osnovna šola v luči razvoja, v: Jugoslovan (Ljubljana) 2 (1931) 160 (15. VII.), 5

Drž. osnovna šola v M. Soboti, v: Jutro (Ljubljana) 6 (1925) 117 (20. V.), 4. (Potrebno je novo poslopje),

Državna meščanska šola v Lendavi, v: Novine (Črensovci) 11. XII. 1938, str. 15

Državna realna gimnazija kneza Koclja, v: Slovenski narod (Ljubljana) 72 (1939) 73a (30. III.), 2

Državne šole v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 67 (1927) 33 (24. III.), 3

Dvajset let dvojezične šole v Pomurju, v: Slovenski vestnik 1979, 25 (22. VI.), 5-6

(Dvajset) 20 let dvojezične šole v Prekmurju, v: Slovenski vestnik 1979, 22 (1. VI.), 3

Dvajset let izobraževanja kadra za blagovni promet 1945-1965. Ljubljana (Skupnost ŠCBP SR Slovenije) 1966, 57

Dvajsetletnica prekmurske gimnazije, v: Slovenec (Ljubljana) 67 (1939) 119 (26. V.), 5

Dve, tri o šolskih razmerah v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 60 (1920) 38 (7. X.), 1

Evangelicsanszke verszke sóle, v: Domovina (Budapest) 3 (1922) 3-4, 9-10

FLISAR, Evald: O kultruniški pozi srednješolcev, v: Tribuna, 1965, 6 (17. III.), 5

FLISZAR, János, Adam LUTHAR: Prekmurja znameniti evangelicsanszki mo'zje. Murska Sobota 1926

/FG/: Franc Ouček, v: Vestnik (Murska Sobota) 49 (1998) 40 (1. X.), 11

FLISAR Janoš - učitelj, pesnik, pisatelj : 1856-1947, v: Evangeličanski koledar (Lendava) 1967, 52-54

Adaptálás helyett uj ovoda Göntérházán, V: Magyar Szó, 1965, 63 (6. III.), 12

Gimnazija kneza Koclja, v: Edinost (Maribor) 1 (1938) 3 (26. II.), 3

Gimnazija v Murski Soboti, v: Jutro (Ljubljana) 10 (1929) 222 (22. IX.), 2

Gimnazija Juša Kramarja, Murska Sobota. Izvestje Gimnazije Juša Kramarja Murska Sobota : 1970-1980. Murska Sobota (Gimnazija) 1980

Gimnazija kneza Koclja se odslej imenuje zavod v Murski Soboti, v: Jutro (Ljubljana) 20 (1939) 76 (31. III.), 3

Gimnazija kneza Koclja v Murski Soboti, v: Slovenski dom (Ljubljana) 4 (1939) 73 (30. III.), 2.(Imen. šole po knezu Panonije)

Gimnazija v M. Soboti, v: Kalendar Srca Jezušovoga 1928, 91-99

Gimnazija v Murski Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 60 (1932) 167 (24. VII.), 3

Gimnazija v Murski Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 58 (1930) 149 (3. VII.), 3

Gimnazija v Murski Soboti okrnjena, v: Slovenski narod (Ljubljana) 60 (1927) 194 (28. VIII.), 2

Gimnazija v Murski Soboti ostane, v: Slovenec (Ljubljana) 56 (1928) 67 (21. III.), 1

Gimnazija v Murski Soboti ostane neokrnjena, v: Slovenec (Ljubljana) 55 (1927) 149 (7. VII.), 2; 174/1

Gimnazija v Murski Soboti popolna, v: Jutro (Ljubljana) 17 (1936) 248a (26. X.), 2

Gimnazija v Soboti - delovanje, v: Pomurski vestnik (Murska Sobota) 10 (1959), 9. VII., 3

Gimnazija v Murskoj Soboti. Kalendar Srca Jezušovoga (Črensovci) 1928, 91-99

Glas iz Prekmurja, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 60 (1920) 48 (16. XII.), 3

GOMBOC, F.: Vilko Frahm, v: Vestnik (Murska Sobota), 14. 3. 1985, 20

GORIŠEK, Josip: Šola in narod, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 68 (1928) 45 (25. V.), 2

Gor. Lendava. (Blagoslovitev nove šole), v: Jugoslovan (Ljubljana) 2 (1931) 218 (20. IX.), 7

Gospodarski tečaji v Prekmurju, v: Slovenski dom (Ljubljana) 6 (1941) 35 (10. II.), 3

GRIVEC, f.: Cirilova šola v Panoniji, v: Slovenec (Ljubljana) 70 (1942) 47 (26. II.), 5

GRUŠKOVNJAK, Štefan: Fragmenti o zaključnih izpitih. Šola za zdravstvene delavce, letno poročilo, v: Naši razgledi (Ljubljana) 1965, 12 (26. VI.), 242

GUMILAR, Fran: Janoš Murkovič, v: Novine (Črensovci) 1936, 14/1

GUMILAR, Fran: Lendavska meščanska šola (ob 65. letnici njenega obstoja), v: Slovenski učitelj (Maribor) 39 (1938) 160, 208, 239

GUMILAR, Fran: Prekmursko šolstvo skozi stoletja, v: Svet ob Muri (Murska Sobota) 1 (1956) 3,156-160

HALASZ Imre: Iskola és iskoláztatás a 19. század második felében a Mura menti községekben, v: Ljudje ob Muri. Murska Sobota (Pokrajinski muzej), Zalaeberszeg (Göcseyi muzeum) 1996, 223-225

HOČEVAR, Ciril: K razčiščenju razmer v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 69 (1928) 12 (25. X.), 3

HOČEVAR, Ciril: Prosvetni položaj Prekmurja, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 62 (1922) 11 (16. III.), 1

HORVAT, Bela: Nova pota v naših šolah, v: Zadružni koledar Pomurja 1961. Murska Sobota 1960, 118

HORVAT, Bela: Šolska mreža v občini Beltinci, v: Svet ob Muri (Murska Sobota) 2 (1957) 5-6, 339-350

HORVAT, Franc: Slovenska krajina, v: Slovenija (Ljubljana-Kranj) 3 (1934) 25 (22. VI.), 2. (Misli ob zahtevi popolne gimnazije v Soboti).

HORVAT, Izidor: Novi šolski zakon in narodno šolstvo v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 70 (1930) 26 (13. II.), 1

H(ORVAT) I(zidor): Šolske zgradbe v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 70 (1930) 43 (19. VI.), 2

HORVAT, Jože: Dvojezična šola; vrednota in zaveza. Ob dvajseti obletnici dvojezičnega šolstva v Prekmurju, v: Delo (Ljubljana) 20 (1979) 139 (16. VI.), 26

HORVAT, Ludvik: Proučevanje uspešnosti pomurskih študentov pri višje- in visokošolskem študjiu. Raziskava. Ljubljana 1973

HREN:"Jezikovni tečaj" za Prekmurce domačine, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 64 (1924) 24 (12. VI.), 2

I. K.: Nova šola v Križevcih, v: Delo (Ljubljana) 5 (1964) 307 (10. XI.), 6

I. K.: Tišina. Šolski list, v: Mladina, 1964, 46 (21. XI.), 4

Informacije za Prekmurje, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 59 (1919) 39 (24. IX.), 4

Iskolás gyereket nyaralása, v: Magyar Szó, 1965, 159 (12. VI.), 12

Iz Murske Sobote, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 61 (1921) 21 (19. V.), 4

Iz Murske Sobote: Ali je vprašanje osnovne šole rešeno?, v: Jutro (Ljubljana) 18 (1937) 249 (24. X.), 5

Iz naše organizacije, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 60 (1920) 28 (28. VII.), 5

Iz Prekmurja, v: Slovenec (Ljubljana) 47 (1919) 228 (4. X.), 4. (Slov. gimn. in mešč. šolo so odprli)

Iz Prekmurja, v: Slovenec (Ljubljana) 47 (1919) 240 (14. XII.), 3

Iz Prekmurja, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 60 (1920) 15 (1. IV.), 5

Iz Prekmurja, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 60 (1920) 49 (23. XII.), 3

Iz Prekmurja, v: Slovenec (Ljubljana) 48 (1920) 2 (3. I.), 4

Iz Prekmurja, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 61 (1921) 7 (17. II.), 4

Iz Prekmurja, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 61 (1921) 16 (14. IV.), 4

Iz Prekmurja, v: Straža (Maribor) 14 (1922) 17 (10. II.), 3. (Gimnazija, učitelji)

Iz Prekmurja, v: Slovenec (Ljubljana) 53 (1925) 149 (7. VII.), 4; 155/6. (Drž. real. gimn. v M. Soboti, stat. pregled)

Iz Prekmurja, v: Slovenec (Ljubljana) 53 (1925) 216 (25. IX.), 4; 223 (3. X.), 4. (Gimn. in mešč. šola)

Iz Prekmurja, v: Slovenec (Ljubljana) 53 (1925) 242 (25. X.), 5. (Drž. mešč. šola v D. Lendavi)

Iz Prekmurja, v: Slovenec (Ljubljana) 53 (1925) 231 (13. X.), 5. (Drž. real. gimn.)

Iz Prekmurja, v: Jutro (Ljubljana) 10 (1929) 227 (29. IX.), 5. (Obrtna šola, Osnovna šola v M. S.),

Iz Prekmurja, v: Jutro (Ljubljana) 13 (1932) 230 (2. X.), 7. (Anketa za zgradbo nove šole v M. Soboti),

Iz Prekmurja, v: Jutro (Ljubljana) 14 (1933) 248 (22. X.), 8. (Pomanjkanje šol. prostorov v D. Lendavi),

Iz Prekmurja, v: Slovenski narod (Ljubljana) 72 (1939) 257 a (11. XI.), 2. (Novo stavbišče za gimnazijo)

Iz Prekmurja, v: Slovenski narod (Ljubljana) 72 (1939) 216 (23. IX.), 4. (Iz gimnazije, stat.)

Iz Prekmurja, v: Slovenski narod (Ljubljana) 72 (1939) 282 a (13. XII.), 2. (Pomanjkanje učnih moči)

Iz Prekmurja, v: Slovenski narod (Ljubljana) 72 (1939) 268 a (24. XI.), 2. (Na šolah ni učiteljev)

Iz Prekmurja, v: Slovenski narod (Ljubljana) 72 (1939) 225 a (4. X.), 2. (Otvoritev trg. šole)

Iz Prekmurja, v: Jutro (Ljubljana) 21 (1940) 239 (12. X.), 7. (Nova šola v Rakičanu, komisijski ogled)

Iz Prekmurja, v: Jutro (Ljubljana) 21 (1940) 257 (2. XI.), 4. (Pomanjkanje učiteljstva)

Iz Prekmurja, v: Slovenec (Ljubljana) 69 (1941) 222 (21. IX.), 2. (Šolski pouk)

Iz Prekmurja, v: Slovenec (Ljubljana) 70 (1942) 224 (30. IX.), 3. (Pouk na soboški gimn. se je pričel)

Iz Prekmurja: Beltinci, v: Jutro (Ljubljana) 7 (1926) 260 (11. XI.), 5. (Za ustan. mešč. šole ali za prenos iz D. Lendave),

Iz seje višjega šolskega sveta za Slovenijo v Ljubljani, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 62 (1922) 44 (2. XI.), 2

Iz seje višjega šolskega sveta za Slovenijo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 62 (1922) 51 (21. XII.), 6

Iz severnega Prekmurja nam poročajo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 63 (1923) 47 (22. XI.), 2

Iz XVII. seje višjega šolskega sveta, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 61 (1921) 27 (30. VI.), 3

Iz XX. seje višjega šolskega sveta, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 61 (1921) 48 (24. XI.), 5

Iz XXI. seje višjega šolskega sveta, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 62 (1922) 4 (26. I.), 1

Iz XXVI. seje višjega šolskega sveta, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 62 (1922) 29 (20. VII.), 1

Izvestje banovinske Kmetijske šole v Rakičanu za čas od 1927 do 1938. Rakičan 1938

Izvestja drž. realne gimnazije v Murski Soboti za šol. leta 1929/30 - 1939/40. Murska Sobota 1940.

J. H.: Genterovci. Otvoritev nove šole, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 19 (22. I.), 6

J. K.: Kako je v Prekmurju, v: Jutranje novosti (Ljubljana) 1 (1923) 82 (5.V.), 2. (O narodni zavednosti, politični in šolski vzgoji)

J. K.: Nova šola v Lendavi, v: Večer (Maribor) 21 (1965) 67 (23. III.), 4

-JAK: Učiteljišče Murska Sobota. Teme za seminarske naloge so si v glavnem že izbrali, v: Večer (Maribor) 5 (1964) 262 (7. XI.), 4

JANEŽ, Jože: Franc Pajtler (1910-1986), v: Vestnik (Murska Sobota), 7. 8. 1986

Jegyzökönyv..., v: Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 6 (1890) 21 (25. V.), 4; 22 (1. VI.), 4; 23 (8. VI.), 3; 43 (26. X.), 3-4

JOGAN, Maca: Otrok v emigrantsko dezitegrirani družini v Pomurju, v: Vloga regij v razvoju slovenske družbe. Ljubljana 1984, 154-160

Jubilej vzglednega učitelja, v: Slovenec (Ljubljana) 62 (1934) 44 (22. II.), 3. (50 let Al. Nerime v Gančanih)

Jubilejna matura v Murski Soboti, v: Jutro (Ljubljana) 22 (1939) 145 (25. VI.), 3

Julij /Kontler/: Naše šole, v: Kalendar Srca Jezušovoga 1927, 48-51

-JUS: Dijaki soboškega učiteljišča na pedagoški praksi, v: Večer (Maribor) 6 (1965) 43 (22. II.), 3

JUU dolnjelendavsko učiteljsko društvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 73-74 (1933) 42 (15. VI.), 4

JUU sresko društvo v Dolnji Lendavi, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 72-73 (1932) 31 (10. III.), 4

JUU sresko društvo v Dolnji Lendavi, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 72-73 (1932) 42 (2. VI.), 3

JUU sresko društvo v Murski Soboti, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 72-73 (1932) 37 (28. IV.), 4

JUU sresko društvo v Murski Soboti, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 73-74 (1933) 15 (16. XI.), 5

JUU sresko društvo Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 73-74 (1933) 27 (23. II.), 5

JUU sresko društvo v Murski Soboti, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 72-73 (1932) 12 (3. XI.), 3

JUU sresko društvo v Murski Soboti, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 72-73 (1932) 15 (25. XI.), 3

JUU sresko društvo za dolnjelendavski srez, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 73-74 (1933) 38 (18. V.), 3.4

JUU sresko društvo za srez Dolnja Lendava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 71-72 (1931) 12 (22. X.), 2

JUU sresko društvo za srez Dolnja Lendava, v. Učiteljski tovariš (Ljubljana) 71-72 (1931) 20 (17. XII.), 3

JUU sresko društvo v Murski Soboti, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 73-73 (1933) 39 (25. V.), 5

JUU sresko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 71-72 (1931) 20 (17. XII.), 3

JUU za dolnjelendavski srez, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 73-74 (1933) 4 (17. VIII.), 10

JUU za dolnjelendavski srez, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 73-74 (1933) 11 (19. X.), 3

K.: Vzpodbudno sodelovanje kmetijskih šol, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 21 (24. I.), 5

K statistiki učnih uspehov na gimnaziji v M. Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 56 (1928) 149 (4. VII.), 5

K šolskemu vprašanju v Murski Soboti, v: Jutranje novosti (Ljubljana) 1 (1923) 195 (20. IX.), 4. (Proti ukinitvi meščanske šole),

K šolskemu vprašanju v Prekmurju, v: Jugoslavija (Ljubljana) 3 (1920) 64 (13. III.), 2; 65/2

Kaj je novega: Delo za gimnazijo v Murski Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 56 (1928) 69 (23. III.), 4

Kaj je novega: ... koliko dijakov ima gimnazija v M. Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 56 (1928) 78 (3. IV.), 3

Kaj je s popolno prekmursko gimnazijo?, v: Bojevnik (Ljubljana) 5 (1935) 12 (22. VIII.), 2

KAJČ, Milan: Otvoritev prve narodne šole po osvobojenju v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 72-73 (1932) 19 (22. XII.), 2

KAJČ, M.: Prva nova prekmurska šola, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 8 (1934) 214 (21. IX.), 3

Klic iz Prekmurjav: Jugoslavija (Ljubljana) 3 (1920) 222 (16. IX.), 2. (Potreba po učiteljih in knjigah),

Klic akademikov Slov. Krajine za polno gimnazijo v Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 61 (1933) 108 (12. V.), 3

Klic iz Slovenske Krajine, v: Slovenec (Ljubljana) 60 (1932) 58 (10. III.), 3. (Za popolno gimnazijo)

Klub študentov Prekmurja: Pojasnilo. (Dvojezično šolstvo), v: Tribuna, 1965, 11 (21. IV.), 12

Klub študentov Prekmurja: Teze o dvojezičnem šolstvu v Prekmurju, v: Tribuna, 1965, 9 (7. IV.), 12

Kmečko nadaljevalno šolstvo v Slovenskih goricah in Prekmurju, v: Slovenec (Ljubljana) 69 (1941) 69 (25. III.), 6

Kmetijska družba in učiteljstvo, v: Domovina (Ljubljana) 13 (1930) 15 (10.IV.), 3

Kmetijska šola v Rakičanu, v: Jutro (Ljubljana) 20 (1939) 138 (18. VI.), 3

Kmetijska šola za Prekmurje, v: Glas naroda (Ljubljana) 1 (1935), 1. V., 5

Kmetijska šola za Prekmurje, v: Slovenec (Ljubljana) 64 (1936) 159 (15. VII.), 3. (Načrt ureditve)

Kmetijski tečaji in predavanja za vinogradnike v Prekmurju, v: Kmetovalec (Ljubljana) 47 (1930), 98

KOCIPER, Marija: Vzgojno delo sester v Soboti, v: Stopinje 1995 (Murska Sobota), 183-184

KOKOLJ, Miroslav: Borba za gimnazijo v Murski Soboti, v: Nova obzorja (Maribor) 1950, št. 5-6; poseben ponatis 1950

KOKOLJ, Miroslav: Evangeličanske ali kalvinske šole v Prekmurju v letih 1595-1612, v: Zgodovinski časopis (Ljubljana) 36 (1982) 1-2, 125-130

KOKOLJ, Miroslav: Kako so nekoč potujčevali mlade Prekmurce, v: Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 2 (1937/38) 69-81, 103-108, 156-162

KOKOLJ, Miroslav: Prekmurski Slovenci 1919 - 1941. Murska Sobota (PZ) 1984 (npr. 166, 310, 342-344)

KOKOLJ, Miroslav: Prekmursko šolstvo v času okupacije, v: Svet ob Muri (Murska Sobota) 3 (1958), 271-307

KOKOLJ, Miroslav, Bela HORVAT: Prekmursko šolstvo. Murska Sobota (Pomurska založba) 1977

Por.: Sodobna pedagogika (Ljubljana) 29 (1978) 5-6, 225-230

KOLAR, Bogdan: Kleklova skrb za dijake, v: Kleklov simpozij v Rimu. Celje (MD) 1995, 199-212

KOLENC, Fr.: K vprašanju gimnazije v Murski Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 53 (1925) 98 (3. V.), 3

KONC, J.: Kétnyelvü iskolák Muravidéken, v: Magyar Szó, 1964, 352 (22. XII.), 9

KONDRIČ, Janko: Grad. Čas se ni ustavil, v: Prosvetni delavec (Ljubljana) 1965, 11 (8. VI.), 3

Konec šol. leta na soboški gimnaziji, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 153 (8. VII.), 7

Kondor Ferencz, v: Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 14 (1908) 5 (2. II.), 1-2; 4 (26. I.), 3; 7 (16. II.), 1-2

KONKOLIČ, Janez: Pedagoška praksa učiteljiščnikov, v: Mladina (Ljubljana) 1965, 8 (27. II.), 4

KONKOLIČ, Janez: Učiteljiščniki na praksi, v: Tribuna, 1965, 7 (24. III.), 3; Večer (Maribor) 21 (1965) 67 (23. III.), 4.

KONTLER, Julij: Gimnazija ali meščanska šola?, v: Narodni dnevnik (Ljubljana) 1 (1924) 118 (20. V.), 3

KONTLER, Julij (=Julij): Naše šole. Kalendar Srca Jezušovoga 1927, 48-51

KONTLER, Julij: Popravek, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 69 (1928) 15 (15. XI.), 3

Kulturna demontaža v Prekmurjuv: Jutro (Ljubljana) 8 (1927) 201 (27. VIII.), 2. (Višja gimnazija v M. Soboti ukinjena),

Kunej, Marjana: Skicirka iz Prekmurja, v: Prosvetni delavec (Ljubljana) 1965, 18 (28. IV.), 3

KUZMIČ, Franc: Kardos János forditói munkássága, v: Naptar 1995 (Lendava), 50-58

KUZMIČ, Franc: Kardoš Janoš (1801-1875), v: Evangeličanski koledar 1975 (Hodoš), 73-77

KUZMIČ, Franc: Küzmičev Abecednik, v: Evangeličanski koledar 1984 (Murska Sobota), 50-52

KUZMIČ, Franc: Nevšečnosti glede jezika pri evangeličanskem in katoliškem verouku v Prekmurju med obema vojnama, v: V edinosti. Ljubljana-Maribor 1987, 154-158

KUZMIČ, Franc: Pedagoško delo Mikloša Küzmiča za Prekmurce, v: Sodobna pedagogika (Ljubljana) 38 (1987) 7-8, 392-393

KUZMIČ, Franc: Pet desetletij in več dolga pot. (Iz zgodovine ekonomske in trgovske šole), v: Vestnik (Murska Sobota) 41 (1¸989) 40-43 (v 4 nadaljevanjih)

KUZMIČ, Franc: Pomen in vloga bratislavskega liceja za prekmursko protestantsko književnost, v: Evangeličanski koledar 1984 (Murska Sobota), 73-76

KUZMIČ, Franc: Pregled razvoja protestantskega šolstva v Prekmurju, v: Evangeličanski koledar 1992 (Murska Sobota), 58-61

KUZMIČ, Franc: Protestantizem v Lendavi in okolici, v: Lendava 1192-1992 = Lendva 1192-1992. Lendava 1994, 35-38

KUZMIČ, Franc: Prvi prekmurski katekizem iz leta 1715, v: Evangeličanski koledar 1975 (Hodoš), 86-88

KUZMIČ, Franc: Šolstvo in učbeniki, v: Pokrajinski muzej Murska Sobota. Katalog stalne razstave. Murska Sobota (Pokrajinski muzej) 1997, 255-262

KUZMIČ, Franc: Štefan Sijarto, v: Evangeličanski list (Bodonci) 2 (1973) 11, 2

KUZMIČ, Franc: Štiri desetletja ekonomske šole v Murski Soboti, v: Vestnik (Murska Sobota) 30 (1979) 10 (18. X.), 10

KUZMIČ, Franc: Zgodovinski oris srednje ekonomske in družboslovne šole v Murski Soboti, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1992, zv. 1, 25-45

KUZMIČ, Franc: Zgodovinski oris razvoja Srednje družboslovne in ekonomske šole, v: Zbornik SDEŠ. Murska Sobota (SDEŠ) 1989, 1-31

KUZMIČ, Mihael: Mali katekizem Števana Kuzmiča, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1984, zv. 2, 233-247

KUZMIČ, Mihael: O avtorstvu "Abecedariuma szlowenszko" iz leta 1725, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1987, zv. 2, 228-240

Lepi načrti Murske Sobote, v: Jutro (Ljubljana) 18 (1937) 223 (24. IX.), 3. (... nova šola in gimnazija).

LIPOVEC, Janko: Srednje kmetijsko izobraževanje na Slovenskem med vojnama, v: Naše kmetijske šole 1982, št. 10, 11-13

Listek: Šole in druge razmere ogrskih Slovencev pred c. 50 leti, v: Slovenski narod (Ljubljana) 52 (1919) 192 (19. VIII.), 1

Ljudsko šolstvo v Prekmurju, v: Jutro (Ljubljana) 2 (1921) 190 (13. VIII.),

LOKACIJA centralne osnovne šole na območju olskih okolišev Mačkovci in Puconci, v: Delegatski vestnik (Murska Sobota) 4 (1979) 5 (22. III.), 1-8

M. K.: Dobrovnik. Most prijateljstva. (Dvojezična šola v Dobrovniku), v: Prosvetni delavec (Ljubljana) 1965, 11 (8. VI.), 3

/P. A./: Mačehinska skrb za šolstvo v Prekmurju, v: Tabor (Maribor) 5 (1924) 70 (25. IX.), 1-2

Madžarske intrige v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 60 /1920) 42 (4. XI.), 3

Madžarski duh v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 61 (1921) 7 (10. III.), 4

Manjšinsko šolstvo, v: Pomurski vestnik (Murska Sobota), 28. V. 1959, str. 13

Marko: Gimnazija v M. Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 52 (1924) 145 (27. VI.), 4. (Proti ukinitvi)

Martinišče, v: Kalendar Srca Jezušovoga 1927, 73-76

A MURASZOMBATI Magyar Király állami kereskedelmi középiskola évkönyve az 1941/42... Muraszombat 1942. - Prav tako za leto 1942/43 évröl.... Muraszombat 1943

M. Sobota, v: Jugoslavija (Ljubljana)  4 (1921) 192 (16. VIII.), 3. (Duhovniki-madžaroni; učiteljske prilike),

Murska Sobota, v: Slovenski dom (Ljubljana) 5 (1940) 224 (1. X.), 2. (Novo osnovno šolo nameravajo graditi v Rakičanu)

Murska Sobota, v: Slovenski dom (Ljubljana) 5 (1940) 8 (11. I.), 3. (Nova osnovna šola na Cankovi)

Murska Sobota, v: Tabor (Maribor) 4 (1923) 205 (12. IX.), 3. (Kulturni škandal. K ukinitvi meščanske šole v M. Soboti)

Murska Sobota dobi novo šolo, v: Jugoslovan (Ljubljana) 1 (1930) 150 (23. XI.), 5

Mursko-soboško učiteljstvo za stalnost, v: Maribor večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 35 (13. II.), 3

Na dvorazrednici v Kobilju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 62 (1922) 29 (20. VII.), 3

Na prekmurskih šolah ni učiteljev, v: Domovina (Ljubljana) 22 (1939) 48 (30. XI.), 8

Nad 35 let je stalno učiteljeval i sti vasi. (Rakoci v Gomilicah), v: Domovina (Ljubljana) 22 (1939) 38 (21. IX.), 8

Napközi és ovoda egy fedél alatt, v: Magyar Szó, 1965, 173 (26. VI.), 12

/-ec/: Narodno obrambni razgovori, v: Slovenski dom (Ljubljana) 1 (1936) 26 (1. II.), 3.(Obmejno šolstvo)

Narečje v prekmurskih šolah. Murska Straža (Gornja Radgona) 1 (1919) 26 (4. X.), 1

Narodno obrambno delo prekmurskega učiteljstva, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 12 (1938) 245 (28. X.), 3

Naša gimnazija, v: Slovenec (Ljubljana) 58 (1930) 214 (19. IX.), 3

NAŠA meščanska šola. Zbornik. Ljubljana 1929

Naše manjšinsko šolstvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 69 (1929) 39 (9. V.), 1

Naše narodno prosvetno delo : Melinci v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 62 (1922) 14 (6. IV.), 3

Naše šolstvo v Prekmurju, v: Jutro (Ljubljana) 2 (1921) 7 (8. I.), 9 (11. I.), 11 (13. I.), 15 (18.I.)

Negotovost in strah v Murski Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 58 (1930) 130 (7. VI.), 3. (Matura na gimnaziji)

Nekaj misli o ljudskem šolstvu v Prekmurju, v: Murska Straža (Gornja Radgona) 1 (1919) 21 (6. XI.), 1

Nekaj o našoj sobočkoj gimnaziji, v: Kalendar Srca Jezušovoga 1927, 51-53

Nekaj o šolskih razmerah, v: Jutro (Ljubljana) 7 (1926) 77 (3. IV.), 24

NEMEC, Edita: Osnovna šola II Murska Sobota skozi čas. Dipl. delo. Krog. Maribor, PF 1997. 98 str.

Neznane razmere za učiteljstvo ob meji v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 68 (1928) 27 (19. I.), 1

Nižjo gimnazijo v Dravograd, trgovsko šolo v Mursko Soboto!, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 163 (20. VII.), 4

Nova moderna šola (v Odrancih), v: Domovina (Ljubljana) 15 (1932) 51 (15. XII.), 10

Nova moderna šola v Prekmurju, v: Jutro (Ljubljana) 13 (1932) 285 (8. XII.), 3; 291/3 (Otvoritev šole v Odrancih).

Nova srednja šola v Prekmurju, v: Straža (Maribor) 5 (1913) 132 (17. XI.), 2

Nova šola v Gornji Lendavi, v: Kmetijski list (Ljubljana) 13 (1931) 40 (7. X.), 4

Nova šola v Murski Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 58 (1930) 246 (26. X.), 4

Nova trgovska šola bo odprta v Murski Soboti, v: Slovenski dom (Ljubljana) 4 (1939) 172 (31. VII.), 7

Nova železniška proga v Prekmurju in šolske potrebe, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 63 (1923) 17 (26. IV.), 3

NOVAK, Vilko: Delo in pomen Števana Küzmiča, v: Stopinje 1974, 30-36

NOVAK, Vilko: Iz preteklosti sobočke gimnazije, v: Stopinje 1986, 199-201

NOVAK, Vilko: Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana (ZKD) 1976

NOVAK, Vilko: Jezik tretje prekmurske knjige, v: Razprave XI. Ljubljana (SAZU - Razred za filološke in literarne vede) 1987, 179-200

/NOVAK, Vilko/ Vid Strehovec : Ko smo bili šolarji, v: Stopinje 1978, 61-68

NOVAK, Vilko: Murkovič Janez, v: Slovenski biografski leksikon II. Ljubljana 1933, 175

NOVAK, Vilko: Prekmurska šolska književnost, v: Slovenski učitelj (Ljubljana) 37 (1937), 210-212; 257-260

NOVAK, Vilko: Sever Mihael, v: Slovenski biografski leksikon III. Ljubljana 1960-1971, 299

NOVAK, Vilko (skupaj z I. Škafarjem): Szijárto Štefan, v: Slovenski biografski leksikon III. Ljubljana 1960-71, 568-570

NOVAK, Vilko: Šestdeset let soboške gimnazije, v: Stopinje 1979, 61-64. -  (Podpis M. B.)

NOVAK, Vilko: V sobočki gimnaziji, v: Stopinje 1979, 64-70

/NOVAK, Vilko/ V. N.: V spomin Beli Horvatu, v: Stopinje 1982, 137-139

Novo učiteljsko društvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 60 (1920) 21 (27. V.), 2

Nove šole. Črensovci-Dolič, v: Večer (Maribor) 21 (1965) 31 (8. II.), 3

Novo šolsko leto na soboški gimnaziji, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 228 (5. X.), 3

Novo šolsko leto na kmetijski šoli, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 165 (22. VII.), 6

O.: Šolo preurejajo - Dolič, v: Delo (Ljubljana) 5 (1964) 301 (4. XI.), 6

O šolskem vprašanju v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 59 (1919) 40 (1. X.), 4

Ob desetletnici slovenske nacionalne šole v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 70 (1929) 6 (19. IX.), 1

Ob 15 letnici gimnazije v Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 62 (1934) 259 (14. XI.), 3; 260 (15. XI.), 3; 261 (16. XI.), 3

Ob 20 letnici dvojezičnega šolstva = A kétnyelvü oktatás 20 éve. Lendava (Pomurski medobčinski svet SZDL) 1979.

Ob tridesetletnici slovenske šole v Prekmurju, v: Ljudski glas (Murska Sobota) 3 (1951) 21 (31. V.), 3

Občni zbor okrajnega učiteljskega društva v Dolnji Lendavi, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 64 (1924) 11 (13. III.), 4

Občni zbor dolnjelendavskega učiteljskega društva, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 67 (1927) 30 (3. III.), 4

Obisk madžarskih prosvetnih delavcev, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 119 (5. V.), 5

Oblastna odbora za prekmursko gimnazijo, v: Slovenec (Ljubljana) 57 (1929) 207 (12. IX.), 3

Obrtno šolstvo v Prekmurju, v: Jutro (Ljubljana) 13 (1932) 140 (17. VI.), 3

Od slovensko-ogrske meje, v: Slovenec (Ljubljana) 36 (1908) 198 (29. VIII.), 4. (O zatiranju na šolah)

Odpravljene madžarske šole - Prekmurski učitelji in njih premestitve iz Prekmurja, v: Jugoslavija (Ljubljana) 4 (1921) 298 (7. XII.), 3

Okrajno učiteljsko društvo v Murski Soboti, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 63 (1923) 12 (22. III.), 4

Okrajno učiteljsko društvo v Murski Soboti, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 63 (1923) 26 (28. VI.), 4

Okrajno učiteljsko društvo Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 64 (1924) 4 (24. I.), 4

Okrajno učiteljsko društvo v Murski Soboti, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 62 (1922) 48 (30. XI.), 4

Okrajno učiteljsko društvo za Prekmurje, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 61 (1921) 45 (3. XI.), 4

Okrajno učiteljsko društvo za Prekmurje, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 62 (1922) 1 (5. I.), 3

Okrajno učiteljsko društvo Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 65 (1925) 18 (7. V.), 3

OLAS, Ludvik: Lokacija centralne osnovne šole na območju šolskih okolišev Mačkovci in Puconci. Ljubljana, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani 1978. 21 str. s tab. + zvd.

OLAS, Ludvik: Lokacija centralne osnovne šole na območju šolskih okolišev Mačkovci in Puconci, v: Delegatski vestnik (Murska Sobota) 4 (1979) 5 (22. III.) 1-8. - (Soavtor)

OLAS, Ludvik: Mreža šol v občini Lendava. Ljubljana : Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, 1981. 60 str. : ilustr. in karte. - (Soavtor)

OLAS, Ludvik: Mreža šol v občini Lendava (povzetek = Az iskolahálozat Lendva községben (kivonat), v: Informacije = Hiradoja (Lendava) 6 (1982) 18. I., str. 1-9+21-29

OLAS, Ludvik: Problemi lokacije centralne šole na dvojezičnem območju murskosoboške občine ob jugoslovansko-madžarski meji, v: Geographica Slovenica 6. Ljubljana 1978, 123-134

OLAS, Ludvik: Šola mora služiti hitrejšemu razvoju narodnostno mešanega ozemlja, v: Vestnik (Murska Sobota) 28 (1977) 14 (14. IV.), 6

Organizacija šolstva v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 61 (1921) 12 (17. III.), 3

Osnovna šola v Murski Soboti, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 212 (16. IX.), 5

Osnovna šola Predanovci. Kronika. 2. zvezek. 1913-1889. Predanovci 1998

OSTANEK, Franc: Pregled razvoja manjšinskega šolstva na slovenskem ozemlju. Katalog k razstavi. Ljubljana 1966

Otvoritev kmetijske šole v Rakičanu, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 12 (1938) 241 (24. X.), 3

Otvoritev šol v Dolnji Lendavi v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 60 (1920) 12 (25. III:), 5

Otvoritev trgovske šole v Murski Soboti, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 197 (30. VIII.), 3

OUČEK, Franc: Kronika Centra poklicnih šol do šol. leta 1973/74, v: 75-let dela - 30 let svobode. Murska Sobota 1975, 9-29

Ovodások kiállitása, v: Magyar Szó, 1965, 159 (12. VI.), 12

P. A.: Protest iz Prekmurja radi postopka ministrstva prosvete, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 64 (1924) 14 (3. IV.), 2

Padlim tovarišem. Ob odkritju spomenika v Murski Soboti 16. maja 1959. Murska Sobota (Združenje učiteljev in profesorjev za soboški okraj) 1959

Pannonicus: Prekmurska gimnazija, v: Slovenec (Ljubljana) 63 (1935) 164 (20. VII.), 5

PAVLIČ, Slavica: Zgodovinski oris razvoja šole Turnišče, v: Kronika (Ljubljana) 1970, zv. 1, 28-31

Pedagogiai küldöttségünk Magyarországon, v: Magyar Szó, 1965, 145 (29. V.), 12

Pedagoški krožek v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 67 (1927) 28 (17. II.), 4; 33, 4

PESEK, A(nton): Iz Prekmurjav: Jugoslavija (Ljubljana) 2 (1919) 246/1. (Šolstvo)

Petdeset let gimnazije v Murski Soboti. Zbornik. Murska Sobota (Gimnazija) 1970

/Peti/ V. gimnazijski razred v M. Soboti otvorjen, v: Jutro (Ljubljana) 16 (1936) 230 (4. X.), 2

/Petinsedemdeset/ 75 let dela - 30 let svobode. 1900-1975. Jubilejno izvestje Centra poklicnih šol Murska Sobota. Murska Sobota 1975

PIVAR, Ella: Ob jubileju kmetijskega šolstva v Pomurju, v: Vestnik (Murska Sobota), 26. IX. 1985

Po enem letu Šole za zdravstvenme delavce v Murski Soboti, v: Pomurski vestnik (Murska Sobota), 1. VI. 1961, 2

Podeželsko učiteljstvo uveljavlja svoje težnje, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 15 (1941) 34 (11. II.), 5

Politične novice: Prekmurske zahteve glede šolstva, v: Slovenec (Ljubljana) 47 (1919) 223 (28. IX.), 2

Položaj in trpljenje prekmurskih Slovencev, v: Slovenec (Ljubljana) 41 (1913) 3 (4. I.), 2.(Madž. nameravajo ust. v M. Soboti srednjo šolo za potujčevanje)

Položaj šolstva in učiteljstva v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 59 (1919) 41 (8. X.), 2

Položaj šolstva v Slovenski Krajini, v: Slovenec (Ljubljana) 60 (1932) 244 (23. X.), 5. (Iz Lendave)

/-an/: Pomanjkanje učiteljstva na prekmurskih šolah, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 253 (7. XI.), 5

Pomanjkanje učiteljstva v Prekmurju, v: Slovenec (Ljubljana) 68 (1940) 8 (12. I.), 6

Popolna gimnazija v Murski Soboti, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 10 (1936) 288 (17. XII.), 1

Poročilo gimnazije v Murski Soboti ob desetletnici osvoboditve 1945-1955. Murska Sobota 1955

Poročilo o zborovanju Učiteljskega društva za Prekmurje v Murski Soboti, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 60 (1920) 39 (14. X.), 2

Poročilo o zborovanju Učiteljskega društva za Prekmurje v M. Soboti, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 60 (1920) 46 (2. XII.), 3

Poročilo o zborovanju Učiteljskega društva za Prekmurje v M. Soboti, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana (1920) 28 (28. VII.), 6

Poročilo o zborovanju učiteljskega društva za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 68 (1928) 37 (31. III.), 5

Poseben privilegij za Prekmurje?, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 66 (1926) 10 (14. X.), 4

Posvet predavateljev dvojezičnih šol, v: Delo (Ljubljana) 5 (1964) 301 (4. XI.), 5

Potrebna je nova zgradba ESŠ, v: Pomurski vestnik (Murska Sobota), 19. III. 1964, str. 4

Potreba popolne gimnazije v Murski Soboti, v: Jutro (Ljubljana) 15 (1934) 131 (10. VI.), 2

Poučno potovanje kmet. nad. šol. lend. sreza, v: Domovina (Ljubljana) 14 (1931) 38 (17. IX.), 9

Pravica javnosti verskih šol v Prekmurju. Novine (Črensovci) 11 (1924) 24 (15. VI.), 4

Predlogi za zidavo nove soboške šole, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 188 (21. VIII.), 4

Prekmurci, što vam je gimnazijo vzeo?, v: Domovina (Ljubljana) 10 (1927) 36 (8. IX.), 11

Prekmurec: Kaj bo z gimnazijo v Murski Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 143 (26. VI.), 3

Prekmurje, v: Tabor (Maribor) 2 (1921) 278 (10. XII.), 4. (Učit. domačini se pritožujejo)

Prekmurje, v: Jutro (Ljubljana) 4 (1923) 295 (18. XII.). (Verske šole)

Prekmurje, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 63 (1923) 17 (26. IV.), 3

Prekmurje je za gimnazijo, v: Jugoslovan (Ljubljana) 2 (1931) 10 (14. I.), 3

Prekmurje: Pritožbe Prekmurcev, v: Slovenec (Ljubljana) 48 (1920) 179 (8. VIII.), 4. (Zoper liberalno učiteljstvo)

Prekmurje mora dobiti popolno gimnazijo, v: Jutro (Ljubljana) 15 (1934) 277 (1. XII.), 4

Prekmurje, v: Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 62 (16. III.), 5. (Prepoved madž. verouka evang. učencem na mešč. šoli)

Prekmurje, v: Slovenec (Ljubljana) 48 (1920) 214 (19. IX.), 4-5

Prekmurje, v: Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 8 (12. I.), 6. (Zopetna otvoritev 6. razr. gimn. v M. Soboti)

Prekmurje (Dopisi), v: Orjuna (Ljubljana) 1 (1923) 43 (23. IX.), 4. (Prepoved šolanja mladine v inozemstvu)

Prekmurje : 60 prekmurskih učiteljev, v: Jugoslavija (Ljubljana) 4 (1921) 271 (6. XI.), 4. (Izpit iz slovenščine)

Prekmurje : zakaj učiteljstvo beži iz Prekmurja, v: Jugoslavija (Ljubljana) 5 (1922) 15 (19. I.), 3

Prekmurje - "Sibirija" za učiteljstvo?, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 20 (25. I.), 3

Prekmurje - srez M. Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 65 (1925) 33 (4. IX.), 5

Prekmurje in kmetijska šola v Rakičanu, v: Slovenski dom (Ljubljana) 4 (1939) 197 (30. VIII.), 3

Prekmurska gimnazija, v: Domovina (Ljubljana) 11 (1928) 13 (29. III.), 10

Prekmurska gimnazija, v: Slovenec (Ljubljana) 57 (1929) 194 (28. VIII.), 3; 196/5

Prekmurska gimnazija, v: Jutro (Ljubljana) 16 (1935) 5 (6. I.), 2

Prekmurska gimnazija hoče živeti. Zavod šteje letos 400 učencev, v: Jutro (Ljubljana) 16 (1935) 243 (19. X,.), 5

Prekmurska gimnazija reducirana, v: Slovenec (Ljubljana) 53 (1925) 236 (18. X.), 2

Prekmurske državne šole, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 68 (1928) 40 (19. IV.), 3

Prekmurske konfesionalne šole, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 70 (1930) 30 (13. III.), 1

Prekmurski problem, v: Jutro (Ljubljana) 8 (1927) 202 (28. VIII.), 12. (Ukinitev viš. razr. gimnazije)

Prekmurski Slovenci, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 58 (1918) 28 (13. XII.), 6

Prekmursko šolstvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 68 (1927) 2 (14. VII.), 5

Prekmursko šolstvo, v: Jutro (Ljubljana) 13 (1932) 282 (4. XII.), 3. (Splošno iz lendavskega okraja)

Prekmursko učiteljsko društvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 61 (1921) 13 (24. III.), 3

Prekmursko učiteljstvo na braniku naše svobode, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 87 (17. IV.), 4

Primer zgrešene šolske politike, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 248 (28. X.), 5

Privatna dvorazredna trgovska šola v Murski Soboti, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 191 (24. VIII.), 5

Proslava 25-letnica ESŠ, v: Pomurski vestnik (Murska Sobota), 28. IV. 1964, str. 2

Proslava srednješolcev, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 124 (11. V.), 5

Prosvetni minister napoveduje redukcijo gimnazij v Mariboru, Ptuju, Kočevju in Murski Soboti, v: Jutro (Ljubljana) 9 (1928) 177 (31. VII.), 2

Prva matura v Prekmurju, v: Jutro (Ljubljana) 10 (1929) 137 (14. VI.), 3; 138/5

Prva slovenska uradna učiteljska konferenca v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 62 (1922) 42 (19. X.), 3

Prva uradna konferenca prekmurskega vučiteljstva. Novine (Črensovci) 9 (1922) 41 (8. X.), 1

Prvi jubilej slov. šolstva v Prekmurju. Šolstvo pred osvobojenjem. Začetne težkoče. Dosedanji uspehi in neuspehi, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 3 (1929) 221 (28. IX.), 3

/Prvo/ I. letno izvestje zasebne dvorazredne trgovske šole Združbe trgovcev za srez Murska Sobota v Murski Soboti za šolsko leto 1939/40. Murska Sobota 1940

Prvo šolsko leto soboške trgovske šole, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 155 (12. VII.), 3

R.: Grad. Šola za podeželsko mladino, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 32 (4. II.), 6

R.: Šolstvo v Prekmurju, v: Glas naroda (Ljubljana) 1 (1935) 6. VI., str. 7

Rakičan, v: Edinost (Maribor) 1 (1938) 38 (29. X.), 7. (Kmet. šola, otvor.)

RAPL, Rudi: V spomin šolskemu upravitelju Francu Horvatu, v: Vestnik (Murska Sobota), 7. VI. 1984, str. 9

RAVBAR, Miroslav: Srednje šolstvo v Prekmurju, v: Vestnik (Maribor), št. 72, 8. XI. 1945

Ravnatelj popolne gimnazije v Murski Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 67 (1939) 24 (29. I.), 5.(Ing. Ivo Zobec; s sliko)

Ravnatelj Strmšek zapusti Prekmurje, v: Jutro (Ljubljana) 16 (1935) 271 (22. XI.), 3

Razmere na prekmurskih šolah, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 60 (1920) 50 (30. XII.), 2

Razmere okrajnih učiteljskih društev v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 62 (1922) 24 (15. VI.), 2; 31, 3

Razstava Prekmursko šolstvo skozi stoletja v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani, v: Zbornik za zgodovino šolstva in prosvete 1977, 293

Razvoj osnovnega šolstva v Murski Soboti. Murska Sobota (Osnovna šola II) 1994

Razvojna pot OVIZ osnovne šole Prekmurske brigade v občini Murska Sobota 1964-1986. Murska Sobota (OS PB) 1986

Redni letni občni zbor učiteljskega društva za srez Dolnja Lendava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana 68 (1927) 7 (1. IX.), 5

Redukcija drž. realne gimnazije v Murski Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 55 (1927) 218 (27. IX.), 3

REGÖS, János: Az elemi népoktatásügy Vas megyében : 1867-1890. Szombathely (Vas megye tanácsa) 1966

RIBIČIČ, Mitja: Zrcalo demokratičnosti vse družbe. Na zborovanju ob 20-letnici dvojezičnega šolstva v Lendavi, v: Delo (Ljubljana) 1979, 140 (18. VI.), 3

RUŽIČ, Ernest: Dvajset let prakse slovensko madžarskega dvojezičnega osnovnega šolstva v Pomurju, v: Primorski dnevnik (Trst) 1979, 113 (20. V.), 7

S-r.: Meščanska šola v Murski Soboti se ukine na željo Madžarov, v: Jutro (Ljubljana) 4 (1923) 211 (9. IX.)

S. S.: Prekmurje. Ena največjih šol v Sloveniji, v: Prosvetni delavec (Ljubljana) 1965, 2 (2. II.), 2

/P. S./: Samoizobraževanje in aktivizacija ljudskega učiteljstva, v: Novi čas (Maribor) 2 (1945) 23 (17. V.), 1

Samoizobraževanje prekmurskih učiteljev, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 15 (1941) 2 (3. I.), 5

SCHMIDT, Vlado: Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem. I-III.

Ljubljana  (I. 1963, II. 1964, III. 1966)

SKOČIR, S.: Dokležovje pri Beltincih. Razgovor z učiteljico Škerget Greto, v: Prosvetni delavec (Ljubljana) 1965, 2 (2. II.), 3

Skrb za prekmursko učiteljstvo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 60 (1920) 34 (9. IX.), 3

Skrbi in dela v Prekmurju, v: Jutro (Ljubljana) 14 (1933) 61 (12. III.), 5. (Za novo šolo in hiralnico)

Slika iz našega obmejnega šolstva v Prekmurju, v: Jutro (Ljubljana) 7 (1926) 22 (28. I.), 3

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 212 (17. IX.), 5. (Nova šola, v Nedelici)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 214 (19. IX.), 6. (Mešč. šola v D. Lendavi)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 235 (14. X.), 5; 260/5. (Mešč. šola v D. Lendavi)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 217 (23. IX.), 5. (Mešč. šola v Beltincih?)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 252 (4. XI.), 5. (Obrtna šola v Turnišču)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 55 (1927) 82 (12. IV.), 5. (Z učit. zbor. proti ukinitvi madž. šol)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 55 (1927) 157 (16. VII.), 5. (Učni uspehi na gimn. v M. Soboti)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 55 (1927) 215 (23. IX.), 5. (Prekm. dijaki obiskujejo šole v Ljubljani)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 55 (1927) 195 (31. VIII.), 6. (Usoda gimnazije v M. Soboti)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 55 (1927) 238 (20. X.), 5. (Gimnazija v M. Soboti,  intervenc. prekm. poslancev)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 55 (1927) 91 (24. IV.), 7; 140/5. (Nova šola - za Benico in Pince - priprave)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 55 (1927) 112 (19. V.), 5. (Dar Amerikancev - nova šola je potrebna v D. Lendavi)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 55 (1927) 148 (6. VII.), 7. (Novi šol. uprav. - šolska okraja ostaneta)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 56 (1928) 177 (5. VIII.), 7. (Nezdrave učilnice na OŠ v M. Soboti, vzdrževanje gimnazije v M. Soboti)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 56 (1928) 212 (16. IX.), 7; 215/5. (Prvič imamo 8.razr. gimn.)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 56 (1928) 290 (20. XII.), 6. (Drž. osn. šola v M. Soboti - proslava)

Slovenska krajina, v: Slovenec (Ljubljana) 56 (1928) 174 (2. VIII.), 5. (Soboška gimn. popolna)

Slovenska krajina pri g. banu. Za popolno drž. gimnazijo v Murski Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 58 (1930) 12. II.), 3

Slovenska krajina za gimnazijo, v: Slovenec (Ljubljana) 58 (1930) 164 (20. VII.), 3

Slovenske šole na Ogrskem, v: Slovenski učitelj (Ljubljana) 8 (1907), 71

Slovenskemu izobraženstvu! Vprašanje prekmurske gimnazije, v: Slovenec (Ljubljana) 62 (1934) 264 (20. XI.), 3

Slovenskemu učiteljstvu v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 60 (1920) 23 (10. VI.), 4

Slovenski javnosti, v: Slovenec (Ljubljana) 59 (1931) 201 (6. IX.), 5

Slovenski javnosti!, v: Jutro (Ljubljana) 16 (1935) 202 (1. IX.), 3. (K otvoritvi 5. razr. gimnazije)

Slovensko učiteljstvo obišče Prekmurje, v: Jutro (Ljubljana) 19 (1938) 109 (12. V.), 3. (V soboto bo v M. Soboti veliko zborovanje)

Slovo, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 63 (1923) 13 (29. III.), 1

Slovo uglednega šolnika, v: Domovina (Ljubljana) 13 (1930) 52 (23. XII.), 21. (Košenine iz Dokležovja),

SMEJ, Jože: Dve pismo iz leta 1779 za osvetlitev vprašanja šolnikov in šolstva v Prekmurju, v: Zgodovinski časaopis (Ljubljana) 49 (1995) 4, 607-611

SMEJ, Jože: Skrb Mikloša Küzmiča za dijake, v: Zgodovinski časopis (Ljubljana) 51 (1997) 1, 5-15

Smrt starega prekm. delavnega učitelja (Varge iz Lucove), v: Domovina (Ljubljana 14 (1931) 7 (12. II.), 9

Smrt zaslužnega prekm. gospodarskega delavca (A. Verteša), v: Domovina (Ljubljana) 15 (1932) 16 (14. IV.), 10

Soboška gimnazija, v: Straža v viharju (Ljubljana) 3 (1936) 12 (15. III.), 96

Soboška gimnazija, v: Slovenec (Ljubljana) 68 (1940) 184 (13. VIII.), 7. (Pomanjkanje prostorov)

Soboška gimnazija v številkah, v: Slovenski dom (Ljubljana) 1 (1936) 228 (6. X.), 2

Soboški dijaški dom v novih prostorih, v: Pomurski vestnik (Murska Sobota), 30. VII. 1959

Sobota dobi moderno šolsko poslopje, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 151 (8. VII.), 3

SOČIČ, Ludvik: Dijaki na proizvodnem delu, v: Mladina (Ljubljana) 1965, 25 (26. VI.), 4

Srednja kmetijska šola Rakičan. Zbornik 1938-1998. Rakičan (Srednja kmetijska šola) 1998.

Sresko učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 68 (1927) 12 (4. X.), 3

Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji. - (podatki za posamezna leta)

Stanje akcije za popolno gimnazijo v Murski Soboti, v: Akademski glas (Ljubljana) 3 (1935) 2 (19. I.), 3

Stara osnovna šola v Križevcih na Goričkem, v: Pomurski vestnik (Murska Sobota), 25. VII. 1963, str. 3

Statistični pregled šol in prosvete v Dravski banovini za šol. leto 1939/40. Ljubljana 1941

Stimulacija prosvetnih delavcev, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 51 (23. II.), 5

/Sto/ 100 let Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota. Zbornik prispevkov ob 100 letnici šole. Murska Sobota (SPTŠ) 2001

ST/RMŠEK/ dr. P.: Prekmurska mladina v teh tužnih dneh, v: Jutro (Ljubljana) 15 (1934) 246 (25. X.), 3. (Glede realne gimnazije)

STRMŠEK, Pavel: Za prekmursko gimnazijo! v: Jutro (Ljubljana) 15 (1934) 91 (22. IV.), 4

Szerzödés nélkül is felveszik az elsö osztályba a tanoncokat, v: Magyar Szó, 1965, 236 (28. VIII.), 12

Š-AN: Janez Drnovšek (1921-1998), v: Vestnik (Murska Sobota) 49 (1999) 1 (7. I.), 5

Še o gimnaziji v Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 62 (1934) 266 (22. XI.), 5

ŠEBJANIČ, Franc: Dvojezične šole v Prekmurju. Maribor (Obzorja) 1964

ŠEBJANIČ, Franc: Dvojezičnost v Pomurju, v: Pomurski kmečki koledar 1963, 41-42

ŠEBJANIČ, Franc: Dvojezičnost v šolstvu narodnostno mešanih okolišev - pomemben korak naprej, v: Pomurski vestnik (Murska Sobota) 13 (1961) 10 (9. III.), 12

ŠEBJANIČ, Franc: Idejna vplivnost nemških univerz na dejavnost prekmurskih luteranskih izobražencev v 18. stoletju, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1984, zv. 2, 226-232

ŠEBJANIČ, Franc: Idejna vplivnost nemških univerz na dejavnost prekmurskih luteranskih izobražencev v 18. stoletju, v: Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1992, 84-88

ŠEBJANIČ, Franc: Južnoslovanske šole na Madžarskem, v: Popotnik 1948, 5-6, 187-189

ŠEBJANIČ, Franc: Na dnevnem redu : srednje in strokovno šolstvo. (Intervju)., v: Pomurski vestnik (Murska Sobota) 13 (1961) 29 (27. VII.), 4

ŠEBJANIČ, Franc: Odnos med svetom za prosveto in šolskim odborom, v: Naša skupnost 1956, 9, 11+13

ŠEBJANIČ, Franc: Protestantsko gibanje panonskih Slovencev. Murska Sobota (Pomurska založba) 1977

ŠEBJANIČ, Franc: Slovenski protestantski šolniki in šolarji sredi 18. stoletja v Nemes-Csóu na Ogrskem, v: Zbornik za historiju školstva i prosvjete. Zagreb 1971, 41-48

ŠEBJANIČ, Franc: Soboška gimnazija (popolna), v: Edinost 1 (1938) 34 (1. X.), 1

ŠEBJANIČ, Franc: Šolnik in domoljub Adam Farkaš (1730-1786), v: Zgodovinski časopis (Ljubljana) 35 (1981) 1-2, 121-141

ŠEBJANIČ, Franc: Šolnik in domoljub Adam Farkaš. Ljubljana (ZZDS) 1982

/ŠEBJANIČ, Franc/ f.š.: Šolsko leto na popolni soboški gimnaziji, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 210 (17. IX.), 3

ŠEBJANIČ, Franc: Štefan Küzmič in njegovo delo. Murska Sobota (Pomurska založba) 1976

ŠEBJANIČ, Franc: Tri štipendijske ustanove prekmurskih luteranov, v: Kronika (Ljubljana) 1983, 1, 22-26

Šesti razred gimnazije v Murski Soboti zopet otvorjen, v: Slovenec (Ljubljana) 53 (1925) 284 (16. XII.), 4

ŠIFTAR, Vanek: Izobraževanje in manj razvita območja, v: Radenski vestnik (Radenci), 1970, št. 101, 4-5

ŠIFTAR, Vanek: Je šolski odbor res "organizacija brez vsebin"?, v: Obmurski tednik (Murska Sobota) 1955, 5 (3. II.), 5

ŠIREC, Viktor: Kdo je kriv za porazen učni uspeh, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 28 (31. I.), 7

ŠIREC, Viktor: Obravnava tez drugostopenjskega šolstva, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 177 (3. VII.), 1+15

ŠKAFAR, Ivan: Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919. Ljubljana (SAZU) 1978

ŠKAFAR, Ivan: Dr. Franc Ivanocy in Mohorjeve knjige v krajini med Muro in Rabo. Nova mladika (Celje) 1973, 7, 252-256; 8, 303-308; 9, 352-357; 10, 387-391

ŠKAFAR, Ivan: Evangeličanske ali kalvinske šole v Prekmurju v letih 1595-1612?, v: Zgodovinski časopis (Ljubljana) 36 (1982) 1-2, 125-130

ŠKAFAR, Ivan: Gradivo k zgodovini uvedbe madžarščine v slovenske ljudske šole v Prekmurju, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1978, zv. 1, 100-114

ŠKAFAR, Ivan: Gradivo za zgodovino kalvinizma in luteranstva na ozemlju belmurskega in beksinskega arhidiakonata, v: Acta ecclesiastica Sloveniae 3. Ljubljana 1981, 81-170

ŠKAFAR, Ivan: Iz dopisovanja med škofom J. Szilyjem in Miklošem Küzmičem v zvezi s sedmimi Küzmičevimi knjigami, v: Slavistična revija (Ljubljana) 23 (1975) 1, 87-112; 2, 269-288; ¾, 468-493; popravek v Slavistična revija 24 (1976), 135-136

ŠKAFAR, Ivan: Slovenski abecedar Mihaela Bakoša iz leta 1786 in njegov ponatis (1793), v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1978, zv. 2, 222-237

ŠKAFAR, Ivan: Véliki "abecednik" Mikloša Küzmiča iz leta 1790 in njegov ponatis, v: Časopis za godovino in narodopisje (Maribor) 1976, zv. 1, 117-142

Škandalozne razmere na državnih šolah v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 66 (1926) 5 (9. IX.), 2

ŠKERLAK, Tibor: Gimnazija v Soboti, v: Slovenija (Ljubljana-Kranj) 3 (1934) 24 (15. VI.), 2

/ŠLEBINGER, Janko/ Šr.: Bakoš Mihal, v: Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 22

/ŠLEBINGER, Janko/ Šr.: Barla Mihael, v: Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 24-25

/ŠLEBINGER, Janko/ Šr.: Fliszar Janoš, v: Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 182

/ŠLEBINGER, Janko/ Šr.: Kardoš Janoš, v: Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 427-428

/ŠLEBINGER, Janko/ Šr.: Küzmič Mikloš, v: Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 597-599

/ŠLEBINGER, Janko/ Šr.: Küzmič Štefan, v: Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925-1932, 599-601

Šola v Murski Soboti pozabljena?, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 45 (24. II.), 5

Šole ogrskih slovencev, v: Slovenski učitelj. Maribor 1873

Šolska ljudska knjižnica v Sv. Juriju-Rogaševci, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 62 (1922) 10 (9. III.), 3

Šolska razstava v Bakovcih, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 70 (1930) 4 (1. VIII.), 6

Šolske ljudske knjižnice : trnjeva pot ustanovitve šolske ljudske knjižnice v Dolnji Bistrici, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 62 (1922) 9 (2. III.), 3

Šolske proslave desetletnice osvoboditve Prekmurja, v: Jutro (Ljubljana) 10 (1929) 153 (4. VII.), 3

Šolske proslave 10 letnice osvoboditve Prekmurja, v: Slovenec (Ljubljana) 57 (1929) 148 (4. VII.), 3

Šolske razmere v dolnjelendavskem srezu, v: Jugoslovan (Ljubljana) 2 (1931) 69 (25. III.), 3

Šolske razmere prekmurskih Slovencev, v: Straža (Maribor) 1 (1909) 107 (13. IX.), 2-3

Šolske razmere prekmurskih Slovencev, v: Slovenec (Ljubljana) 37 (1909) 213 (18. IX.), 8

Šolske vesti iz Prekmurja, v: Slovenec (Ljubljana) 71 (1943) 194 (26. VIII.), 3

Šolski odbor za Prekmurje, v. Jugoslavija (Ljubljana) 4 (1921) 293 (30. XI.), 3

Šolski problem v Slovenski Krajini, v. Slovenec (Ljubljana) 58 (1930) 215 (20. IX.), 3. (Eno in dvorazredne vaške šole)

Šolsko vprašanje v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 59 (1919) 42 (17. XII.), 3

Šolstvo. (Statistika), v: Jugoslovanj (Ljubljana) 5 (1922) 95 (25. IV.), 3

Šolstvo ima v Pomurju še prav poseben pomen, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 28 (31. I.), 2

Šolstvo v Prekmurju, v: Novine (Črensovci) 1929, št. 33

Šolstvo v Prekmurju, v: Evangeličanski koledar 1953, 71-74

Šolstvo v Prekmurju, v: Jugoslovan (Ljubljana) 1 (1930) 113 (11. X.), 3

Šolstvo v Prekmurju. (Imenovanje učit. in prof.), v: Jutro (Ljubljana) 2 (1921) 272 (18. XI.)

Šolstvo v Prekmurju, v: Slovenec (Ljubljana) 68 (1940) 231 (8. X.), 6. (Podpore za gradnjo šol. poslopij)

Šolstvo v Slovenski Krajini, v: Slovenec (Ljubljana) 58 (1930) 141 (22. VI.), 3

Š/PUR/, K./atja/: Murska Sobota že dolga leta zaman moleduje za novo ljudsko šolo, v: Jutro (Ljubljana) 18 (1937) 101 (1. V.), 5

ŠTUBEL, Miroslav: Ob 35-letnici Učiteljskega društva v Murski Soboti, v: Pomurski vestnik (Murska Sobota) 7 (1955) 30 (28. VII.), 2

ŠVAJNCER, M.: V občini M. Sobota šolske razmere najslabše na Goričkem, v: Večer (Maribor) 20 (1964) 278 (26. XI.), 10

T. B.: Srednješolci na vasi, v: Mladina (Ljubljana), 1964, 49, (12. XII.),  4

T. C.: Kobilje. Prostori za otroško ustanovo, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 109 (22. IV.), 6

T. C.: Še vedno prenizke štipendije, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 138 (25. V.), 6

T. L.. Iz življenja gojencev na kmetijski šoli Rakičan, v: Ljudski glas (Murska Sobota) 1 (1949) 24 (4. VIII.), 4

Tanácskozás az iskolák pénzeléséröl, v: Magyar Szó, 1965, 236 (28. VIII.), 12

TANCER, Mladen: Položaj učencev Romov v slovenski osnovni šoli, v: Sodobna pedagogika (Ljubljana) 1986, 9-10, 512-516

Tantestöleti ülés a fölsö iskolában, v: Magyar Szó, 1965, 173 (26. VI.), 12

Tanügyi munkások kölcsönös látogatása, v: Magyar Szó, 1965, 131 (15. V.), 12

Tedenske novice : od 60 prekmurskih učiteljev, v: Murska straža (Gornja Radgona) 3 (1921) 48 (1. XII.), 3. (Komaj polovica prestala izpit iz slovenščine)

TEMENT, Franc: Rimskokatoliške šole v Črensovcih, v: Stopinje 1996, 124-126

TEMENT, Franc: Šolske sestre v Žižkih, v: Stopinje 1993, 152-153

Težave strokovnega šolstva, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 10 (13. I.), 5

TINEV, R.: Delovna zadruga dijakov TSŠ, v: Delo (Ljubljana) 5 (1964) 353 (29. XII.), 6

TINEV, R.: Srednješolci v Lendavi so prikrajšani, v: Delo (Ljubljana) 6 (1965) 80 (24. III.), 6

TITAN, Dini: Iz šolske kronike, v: Pomurski vestnik (Murska Sobota), 5. IX. 1957

Titan Ivan prevzel učiteljsko mesto za F. Kondorjem v Kupšincih, v: Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 14 (1908) 19 (10. V.), 3

TIVADAR, Eva: Dvojezična osnovna šola Genterovci od prvih začetkov do danes. Dipl. delo. Maribor PF 1998. 123 str.

TIVADAR, Jože: Borba Kluba prekmurskih akademikov za popolno gimnazijo v Murski Soboti, v: Vestnik (Murska Sobota) (1977) 16 (28. IV.), 10-11

Trgovska šola v Murski Soboti, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 188 (19. VIII.), 13; 197/3

Trnjeva pot Kocljeve gimnazije, v: Slovenski narod (Ljubljana) 72 (1939) 130 (10. VI.), 3

Učiteljem in učiteljicam!, v: Poročevalec (Murska Sobota) 1 (1945) 4 (17. V.), 4

Učitelji so zborovali, v: Slovenski narod (Ljubljana) 68 (1935) 240 (22. X.), 2. (Na Cankovi)

Učitelji - predsedniki volilnih komisij v Slov. za drž. zborske volitve, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 65 (1925) 1 (7. I.), 3

Učiteljsko društvo za srez Dolnja Lendava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 70 (1930) 15 (6. XI.), 2

Učiteljsko društvo za srez Dolnja Lendava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 70 (1930) 43 (19. VI.), 3

Učiteljsko društvo za srez Dolnja Lendava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 70 (1930) 36 (1. V.), 4

Učiteljsko društvo za srez Dolnja Lendava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 70 (1930) 41 (5. VI.), 3

Učiteljsko društvo za srez Dolnja Lendava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 71-72 (1931) 2 (23. VI.), 5

Učiteljsko društvo za srez Dolnja Lendava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 71-72 (1931) 24 (15. I.), 3

Učiteljsko društvo za srez Dolnja Lendava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 71-72 (1931) 42 (28. V.), 3

Učiteljsko društvo za srez Dolnja Lendava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 71-72 (1931) 43 (4., VI.), 3

Učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 70 (1930) 2 (10. VII.), 2

Učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 70 (1930) 37 (8. V.), 4

Učiteljsko društvo v Murski Soboti, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 64 (1924) 26 (26. VI.), 6

Učiteljsko društvo za dolnjelendavski okraj, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 63 (1923) 19 (10. V.), 4

Učiteljsko društvo za dolnjelendavski okraj, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 69 (1928) 18 (6. XII.), 5

Učiteljsko društvo za dolnjelendavski okraj, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 68 (1928) 39 (12. IV.), 3

Učiteljsko društvo za Prekmurje, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 61 (1921) 4 (27. I.), 3

Učiteljsko društvo za Prekmurje, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 61 (1921) 23 (2. VI.), 3

Učiteljsko društvo za Prekmurje, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 62 (1922) 18 (4. V.), 3

Učiteljsko društvo za Prekmurje, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 62 (1922) 27 (6. VII.), 4

Učiteljsko društvo za sodni okraj Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 64 (1924) 14 (3. IV.), 4

Učiteljsko društvo za srez Dolnja Lendava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 68 (1927) 1 (2. VII.), 4

Učiteljsko društvo za srez Dolnja Lendava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 69 (1928) 20 (21. XII.), 4

Učiteljsko društvo za srez Dolnja Lenadava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 69 (1929) 31 (14. III.), 5

Učiteljsko društvo za srez Dolnja Lendava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 70 (1929) 15 (21. XI.), 3

Učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 65 (1925) 32 (20. VIII.), 4

Učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 65 (1925) 42 (5. XI.), 4

Učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 66 (1926) 9 (4. III.), 5

Učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 66 (1926) 18 (6. V.), 4

Učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 66 (1926) 28 (15. VII.), 4

Učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 68 (1927) 4 (28. VII.), 4

Učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 67 (1927) 33 (24. III.), 4

Učiteljsko društvi za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana)  67 (1927) 40 (12. V.), 3

Učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 67 (1927) 22 (5. I.), 3

Učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 69 (1928) 9 (4. X.), 4

Učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 69 (1928) 20 (21. XII.), 5

Učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 69 (1929) 38 (2. V.), 4

Učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 69 (1929) 31 (14. III.), 4

Učiteljsko društvo za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 70 (1929) 15 (21. XI.), 4

Učiteljsko zborovanje v Murski Soboti, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 69 (24. III.), 5

Učiteljsko zborovanje v Murski Soboti, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 263 (16. XI.), 3

Učiteljsko zborovanje v Murski Soboti, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 277 (5. XII.), 5

Učiteljstvo in prebivalstvo v Prekmurju. Malo odgovora na podle napade v "Slovencu", v: Jutro (Ljubljana) 9 (1928) 129 (3. VI.), 10

Učiteljstvo v Prekmurju, v: Nova doba (Celje) 2 (1920) 60 (15. V.), 2

Učiteljstvu lendavskega okraja za samostojno društvo, v: Učiteljski tovariš

(Ljubljana) 62 (1922) 22 (1. VI.), 3

Učiteljstvu v srezu Dolnja Lendava, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 70 (1929) 10 (17. X.), 3

Uj iskolák, tornatermek és ovodák, v: Magyar Szó, 1965, 35 (6. II.), 12

Ünnepélyes iskolaavatás Gönterházán, v: Magyar Szó, 1965, 159 /12. VI.), 12

Uprava ban. kmet. šole v Rakičanu. (Priredi pletarski tečaj), v: Domovina (Ljubljana) 13 (1930) 42 (16. X.), 9

Usoda realne gimnazije v Murski Soboti, v: Jutro (Ljubljana) 6 (1925) 100 (29. IV.), 3

Ustanovitev kmetijske šole v Prekmurju, v: Kmetijski list (Ljubljana) 5 (1923) 58 (28. XI.), 3; 60/2

V Murski Soboti bo letos velika matura, v: Jutro (Ljubljana) 20 (1939) 29 (3. II.), 3

V Prekmurju, v: Straža (Maribor) 11 (1919) 82 (12. XII.), 3. (šole... gimn....)

V Prekmurju manjka učiteljev, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 252 (3. XI.), 3

V. F.: Šolstvo v Prekmurju, v: Jutro (Ljubljana) 4 (1923) 189 (14. VIII.)

Vas megyei küldöttség Szlovéniában, v: Magyar Szó, 1965 (26. VI.), 12

Veliko kulturno slavje v Prekmurju ob priliki otvoritve prve narodne šole, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 56 (1932) 283 (14. XII.), 3. (V Odrancih)

VELNAR, Jože: Osnovno šolstvo v Prekmurju, v: Vestnik (Murska Sobota), 8. XI. 1945

Versko življenje med dijaštvom v M. Soboti, v: Ilustrirani Slovenec (Ljubljana) 6 (1930) 21/91

Vesti iz Prekmurja, v: Jutro (Ljubljana) 6 (1925) 69 (21. III.), 3. (Ukinitev gimnazije v Soboti?),

Vesti iz Prekmurja, v: Jutro (Ljubljana) 6 (1925) 101 (30. IV.), 3. (Resolucija prekm. občin za real. gimnazijo),

VIDOVIĆ, Milorad: Nekatere ugotovitve pri organizaciji in delovanju usmerjenega izobraževanja v Pomurju, v: Vloga regij v razvoju slovenske družbe. Ljubljana 1984, 165-170

VILD, Jože: Manjšinsko šolstvo v reformirani šoli, v: Pomurski vestnik (Murska Sobota), 7. V. 1959, str. 2

VOVKO, Andrej: M. Kokolj-B. Horvat: Prekmursko šolstvo od začetka reformacije do zloma nacizma, v: Kronika (Ljubljana) 1978, 1, 54-55

VOVKO, Andrej: "Prekmursko šolstvo skozi stoletja" v Slovenskem šolskem muzeju, v: Kronika (Ljubljana) 1978, 1, 48-49

Vpis na kmetijske šole, v: Gospodarski vestnik (Ljubljana) 1965, 55 (16. VII.), 5

Vsa Slovenija zahteva popolno gimnazijo v Murski Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 63 (1935) 2 (3. I.), 3

Za gimnazijo v Murski Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 60 (1931) 153 (8. VII.), 7

Za gospodarski napredek Slov. Krajine. Banovinska kmetijska šola v Rakičanu odpira, v: Slovenec (Ljubljana) 66 (1938) 246 (25. X.), 3

Za kulturni napredek prekmurske metropole. Soboti je potrebna "Ljudska univerza", v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 17 (21. I.), 10

Za novo šolo v D. Lendavi, v: Domovina (Ljubljana) 13 (1930) 40 (2. X.), 9

Za novo šolo. (V Pincah in na Benici), v: Domovina (Ljubljana) 13 (1930) 25 (19. VI.), 8

Za ohranitev realne gimnazije v Murski Soboti, v: Jutro (Ljubljana) 6 (1925) 84 (8. IV.), 3

Za popolno gimnazijo v Murski Soboti, v: Slovenec (Ljubljana) 62 (1934) 179 (9. VIII.), 3

Za popolno gimnazijo v Prekmurju, v: Jutro (Ljubljana) 15 (1934) 137 (17. VI.), 5

/-vek/: Za popolno gimnazijo v Murski Soboti, v: Slovenija (Ljubljana-Kranj) 3 (1934) 47 (30. XI.), 2

Za popolno prekmursko gimnazijo, v: Slovenec (Ljubljana) 53 (1925) 248 (1. XI.), 6

Za popolno soboško gimnazijo, v: Slovenija (Ljubljana-Kranj) 3 (1934) 24 (15. VI.), 1

Za ureditev šolstva v Prekmurju, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 59 (1919) 35 (27.VIII.), 3

Začetek šolskega leta na Kmetijski šoli v Rakičanu, v: Slovenski dom (Ljubljana) 5 (1940) 167 (24. VII.), 3

Začetnik - šolski upravitelj, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 66 (1926) 7 (23. IX.), 2

Zaključek šol. leta na soboški gimnaziji, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 148 (4. VII.), 3

Zamenjava učiteljstva v Prekmurju, v: Jutro (Ljubljana) 2 (1921) 272 (18. XI.)

Zanimivosti iz šolstva v Prekmurju. (Statistika sob. okraja), v: Jutro (Ljubljana) 13 (1932) 156 (7. VIII.), 7

Zasedanje banskega sveta, v: Slovenec (Ljubljana) 69 (1941) 44, str. 4. (Bačič in Klekl o učiteljstvu)

Zbor učiteljstva v Murski Soboti, v: Jutro (Ljubljana) 19 (1938) 114 (18. V.), 3

ZBORNIK SDEŠ Murska Sobota 1939-1989. Murska Sobota (SDEŠ) 1989.

Zborovanje prekmurskega učiteljstva, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 118 (25. V.), 3

Zborovanje učiteljev soboškega okraja, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 35 (13. II.), 3

Zborovnje učiteljskega društva za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 70 (1930) 14 (29. X.), 3

Zborovanje učiteljskega društva za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 71-72 (1931) 36 (16. IV.), 3

Zborovanje učiteljskega društva za srez Murska Sobota, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 71-72 (1931) 43 (4. VI.), 3

ZELKO, Ivan: Mikloš Küzmič. V Soboti 1937

ZELKO, Ivan: Starost naših cerkva in župnijskih šol, v: Stopinje 1978, 68-83

ZELKO, Ivan: Šolstvo v lendavski občini, v: Kronika (Ljubljana) 29 (1981) 3, 258-262

ZGODOVINA osnovne šole Krog 1897 - 1995. Krog (Osnovna šola) 1995

Zgodovina šolstva v Brezovcih, v: Občan (Puconci) št. 9 (12. X. 1998), 7-9

Zgodovinsko ime gimnazije v Murski Soboti, v: Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 75 (1. IV.), 12

Zidanje šol. poslopja v Dolnji Lendavi, v: Jugoslovan (Ljubljana) 2 (1931) 35 (12. II.), 3

Zimski kmet. tečaj v Nedelici in Turnišču, v: Domovina (Ljubljana) 14 (1931) 15 (9. IV.), 9

ZORN, Tone: Iz splošne problematike v Prekmurju po priključitvi k Jugoslaviji v letih 1919-1922, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1984, zv. 1, 50-56

ZUPANČIČ, M.: Dajmo šoli pogoje, da bo mogla opravljati svoje poslanstvo..., v: Prosvetni delavec (Ljubljana) 1964, 18 (4. XI.), 1

Žalostno stanje osnovne šole v Murski Soboti, v: Jutro (Ljubljana) 14 (1933) 211 (9. IX.), 3

ŽEKŠ, Jože: Izobraževanje v Pomurju, v: Zadružni koledar Pomurja 1961. Murska Sobota 1960, 113

Ženavlje, v: Učiteljski tovariš (Ljubljana) 64 (1924) 14 (3. IV.), 3