Sezonstvo in izseljenstvo v Prekmurju

 

Sezonstvo in izseljenstvo v Prekmurju

Franc Kuzmič

Bibliografija se prvenstveno nanaša na Prekmurje, zajema pa izseljenstvo in sezonstvo in to v največji meri v obdobju do druge svetovne vojne. Gradivo je razporejeno kronološko in znotraj vsakega leta po abecednem zaporedju. V kolikor avtor ni znan, je po abecednem zaporedju uvrščen naslov prispevka. Težava je bila pri nekaterih enotah tudi pri navajanju posameznih bibliografskih območij, posebno glede označbe letnikov, številk in strani. V določenih primerih so bili pri posameznih prispevkih za prepoznavnost vsebine potrebni nadnaslovi in podnaslovi oz. dodatna pojasnila.

Če bo omenjena bibliografija služila svojemu namenu, bo vloženi trud vsaj delno poplačan.

1907

Slovenske novice: Prekmurski Slovenci. (Nad 150 oseb iz Črensovec se je izselilo v Ameriko). Domovina (Celje) 17 (1907) 43 (15. IV.), 3

1920

Dnevne vesti: Prekmurski poljski delavci. (Neposrečena akcija). Slovenski narod (Ljubljana) 53 (1920) 117 (26. V.), 4

1923

Iz Prekmurja. (Sezonci). Jutro (Ljubljana) 4 (1923) 230 (2. X.)

1925

Celec, Ferdinand: Vprašanje prekmurskih sezonskih delavcev. Slovenec (Ljubljana) 53 (1925) 256 (11. XI.), 5

Komvali, Valentin: Vprašanje prekmurskih sezonskih delavcev. Socialist (Ljubljana) 53 (1925) 46 (30. X.), 2

Komvali, Valentin: Vprašanje prekmurskih sezonskih delavcev. Slovenec (Ljubljana) 53 (1925) 246 (30. X.), 4

1928

Kaj je novega: sezonski delavci iz Prekmurja v Nemčijo. Slovenec (Ljubljana) 56 (1928) 172 (31. VII.), 4

m. r., Memento iz Prekmurja. (Izseljevanje, prekmurski problem). Jutro (Ljubljana) 9 (1928) 230 (30. IX.), 3

Slovenska krajina. (Posredovalnica dela poslala delavce v Kragujevac). Slovenec (Ljubljana) 56 (1928) 230 (7. X.), 7

1929

Da se ne pozabi. (Z Goričkega o postopanju Madžarov s sezonci). Slovenec (Ljubljana) 57 (1929) 169 (28. VII.), 3

Erko, Fran: Sezonsko delavstvo v Slovenski Krajini. Novine (Črensovci) 16 (1929) 45 (10. IX.), 2; 46 (17. IX.), 2

Iz pisem prekmurskih delavcev v Franciji in Nemčiji. Slovenec (Ljubljana) 57 (1929) 111 (17. V.), 3

Poljsko delavstvo iz Slovenske Krajine. Slovenec (Ljubljana) 57 (1929) 210 (15. IX.), 3

Prekmursko delavstvo. (Statistika). Jutro (Ljubljana) 10 (1929) 226 (27. IX.), 2

/Sedemsto/  Prekmurcev za kruhom. Slovenec (Ljubljana) 57 (1929) 114 (22. V.), 4

Sezonski delavci Slovenske Krajine. Slovenec (Ljubljana) 57 (1929) 106 (11. V.), 3

Slika iz Slovenske Krajine. (Desetina prebivalstva v tujini). Slovenec (Ljubljana) 57 (1929) 238 (18. X.), 3

Slovenska krajina. (Povratek delavcev). Slovenec (Ljubljana) 57 (1929) 181 (11. VIII.), 6

Slovenska Krajina. (Odhod delavcev v tujino). Slovenec (Ljubljana) 57 (1929) 194 (28. VIII.), 5

1930

Erko: Prekmurski delavci v Franciji. Slovenec (Ljubljana) 58 (1930) 32 (8. II.), 3

Nevarnost za prekmurske delavce. (Ukrepi pruske vlade proti dohodkom sezonskih delavcev). Slovenec (Ljubljana) 58 (1930) 249 (30. X.), 3

Prekmurski delavci v svetu. Jugoslovan (Ljubljana) 1 (1930) 91 (17. IX.), 3

Preseljevanje Prekmurcev... v Apače. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 4 (1930) 176 (5. VIII.), 3

Sezonski delavci iz Slovenske Krajine. Slovenec (Ljubljana) 58 (1930) 167 (24. VII.), 5

/Tri tisoč/ 3000 sezonskih delavcev v Nemčiji. Slovenec (Ljubljana) 58 (1930) 46 (25. II.), 3

1931

Delavci iz Prekmurja že odhajajo v Francijo. Jugoslovan (Ljubljana) 2 (1931) 10 (14. I.), 3

Odhod sezonskih delavcev. Jugoslovan (Ljubljana) 2 (1931) 75 (1. IV.), 3

Prekmurci so zaslužili lani 25 milijonov dinarjev (v inozemstvu). Jugoslovan (Ljubljana) 2 (1931) 4 (6. I.), 5

Prekmurski delavci v Nemčiji. Slovenec (Ljubljana) 59 (1931) 4 (6. I.), 3

Prva skupščina prekmurskih sezonskih delavcev se je vrnila. (V Sloveniji so si prihranili 2000 do 2500 din, v Franciji pa 5000 do 6000 din). Jugoslovan (Ljubljana) 2 (1931) 276 (24. XI.), 5

Prvi transport prekmurskih sezonskih delavcev. Jugoslovan (Ljubljana) 2 (1931) 5 (14. IV.), 5; 89/3

Vračajo se. (Prekmurski sezonci). Slovenec (Ljubljana) 31 (1931) 261 (15. XI.), 3

1932

Mesterházy Sándor: A somogyi ágostai hitvallásu evangelikus keresztény egyhámegye története. Nagykanizsa 1932

Sezonsko delo važen gospodarski in socialni činitelj Slov. Krajine. Slovenec (Ljubljana) 60 (1932) 101 (3. V.), 3

Slaba zaposlitev prekmurskega sezonskega delavstva. Jutro (Ljubljana) 13 (1932) 95a (25. IV.), 5

Slabe nade prekmurskega sezonskega delavstva. Domovina (Ljubljana) 15 (1932) 17 (21. IV.), 10

Velike skrbi naših sezonskih delavcev. Jutro (Ljubljana) 13 (1932) 87 /15. IV.), 3

Vprašanje zaposlitve prekmurskega sezonskega delavstva. Domovina (Ljubljana) 15 (1932) 18 (28. VI.), 10

1933

Maučec Matija: Prenaseljenost in sezonsko izseljevanje v Prekmurju. Geografski vestnik

(Ljubljana) 9 (1933) 107-117  

1934

Lanski zaslužek prekmurskih sezonskih delavcev. Slovenec (Ljubljana) 62 (1934) 31 (7. II.), 3

1935

Razgovor s sezonskim delavcem v Franciji. Gospodarski list (Maribor) 7 (1935) 2 (1. II.), 2

Slavič, Matija: Prekmurske meje v diplomaciji. Slovenska krajina. Beltinci 1935, 83-108

1936

Bejek Janko: Prekmurski sezonski delavci. Slovenec (Ljubljana) 64 (1936) 212 (16. IX.), 7; 213/7; 214/7; 215/7; 219/7; 220/7; 223/7; 224/7; 225/7

Hodil po zemlji sem naši... Sezonsko delavstvo v Slovenski krajini. Straža v viharju (Ljubljana) 3 (1936) 7 (1. I.), 61

Izseljenstvo in Slovenska krajina. Slovenski dom (Ljubljana) 1 (1936) 278 (4. XII.), 2

Prekmurci gredo s trebuhom za kruhom. (2000 sezonskih delavcev gre na Francosko in v Belje). Slovenec (Ljubljana) 64 (1936) 120 (5. V.), 3

/Štiristo/ 400 ljudi na poti v Francijo. Slovenski dom (Ljubljana) 1 (1936) 102 (5. V.), 2

1937

/Dva tisoč/ 2000 Prekmurcev čaka v Mariboru dva dni na razkuženje. Slovenski dom (Ljubljana) 2 (1937) 278 (7. XII.), 2

Kaj pišejo prekmurski Slovenci iz Nemčije. Domovina (Ljubljana) 20 (1937) 26 (24. VI.), 9

Kajč Milan: Sezonski delavci. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 11 (1937) 148 (3. VIII.), 2

Nemci iščejo prekmurske delavce. Domovina (Ljubljana) 20 (1937) 22/9-25/9; 30/11; 37/9; 48/9

Povratek sezonskih delavcev. (V Nemčiji in Franciji je bilo letos slabo). Slovenski dom (Ljubljana) 2 (1937) 273 (30. XI.), 2

Prekmurski delavci so v tujini slabo zaslužili. Domovina (Ljubljana) 20 (1937) 50 (9. XII.), 9

S trebuhom za kruhom. Prekmurski in čabranski sezonski delavci gredo spet v Francijo. Slovenski dom (Ljubljana) 2 (1937) 90 (22. IV.), 2

Sapač, Franc: Gospodarski problemi Prekmurja. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 2 (1937/38) 1-2, 17-19; 3-4, 49-52

Žagarji z doma. Prekmurci gredo domov. Iz razgovora s francoskim konzulom g. Remerandom o naših delavcih, ki dobe v Franciji vsako sezono delo. Slovenski narod (Ljubljana) 70 (1937) 18 (23. I.), 2

1938

Camplin, Ivan: Našim izseljencem v čast! Slovenec (Ljubljana) 66 (1938) 274 (27. XI.), 6

J. Š.: Sezonski delavci v Prekmurju. (Že blizu 100 let se selimo...). Slovenec (Ljubljana) 66 (1938) 63 (17. III.), 3

Mogočno gibanje poljedelskih delavcev v Slovenski krajini. Velik shod prekmurskega delavstva v Šalovcih. Slovenec (Ljubljana) 66 (1938) 41 (19. II.), 3

Naši sezonski delavci se vračajo iz Nemčije. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 12 (1938) 204 (10. IX.); 228/3

O sezonskem delavstvu. Domovina (Ljubljana) 21 (1938) 41 (13. X.), 8

Od nekdaj hodijo Prekmurci na sezonsko delo. (Iz referata šefa borze dela Fr. Kereca). Slovenski dom (Ljubljana) 3 (1938) 291 (24. XII.), 3

/Pet tisoč/ 5000 prekmurskih sezonskih delavcev organiziranih. (Zborovanje Zveze poljedelskih delavcev v Murski Soboti). Slovenec (Ljubljana) 66 (1938) 55 (8. III.), 3

Prekmurci se selijo. Slovenec (Ljubljana) 66 (1938) 67 (23. III.), 3

Prekmurski sezonski delavci so prinesli 24 milijonov domov. Slovenski dom (Ljubljana) 3 (1938) 289 (22. XII.), 1

Prekmurski sezonski delavci so prinesli iz Nemčije 24 milijonov dinarjev. Slovenec (Ljubljana) 66 (1938) 293 (22. XII.), 3

Prekmurski sezonski delavci v številkah. Slovenski dom (Ljubljana) 3 (1938) 276 (6. XII.), 3

Sezonci. Straža v viharju (Ljubljana) 5 (1938) 21 (24. III.), 82

Sezonski delavci oškodovani za 65.000 din. (M. Sobota). Domovina (Ljubljana) 21 (1938) 42 (20. X.), 9

Sezonski delavci se vračajo. Do l. 1932 so bile razmere za doseljenega delavca v Nemčiji mnogo boljše kakor so zdaj. Slovenski narod (Ljubljana) 71 (1938) 260a (18. XI.), 2

Sezonski delavci zanesli živinsko kugo v Prekmurje. (Slinavka in parkljevka). Slovenski narod (Ljubljana) 71 (1938) 24 (31. I.), 2

Slinavka in parkljevka v Sloveniji. Prinesli so ji naši sezonski delavci iz Francije in Nemčije. Slovenski dom (Ljubljana) 3 (1938) 24 (31. I.), 3

Zakaj mora naš človek po svetu? (O vzrokih preseljevanja). Sobota (Kranj) 2 (1938) 23 (4. VI.), 1

1939

-ar: 10.000 brezposelnih sezonskih delavcev. Slovenec (Ljubljana) 67 (1939) 6 (8. I.), 8

Armada sezonskih delavcev v Prekmurju. Jutro (Ljubljana) 20 (1939) 61 (12. III.), 3

/Deset tisoč/ 10.000 slovenskih delavcev bo šlo na sezonsko delo v Nemčijo. Slovenec (Ljubljana) 67 (1939) 66 (19. III.), 7

Dokležovje. (Povratek sezonskih delavcev). Slovenski dom (Ljubljana) 4 (1939) 253 (7. XI.), 3

fš. /Franc Šebjanič/: Prekmurski izseljenci. Edinost (Maribor) 2 (1939) 3 (21. I.), 1

Iz Prekmurja. (Iz Francije se vračajo). Slovenski narod (Ljubljana) 72 (1939) 233a (13. X.), 2

Iz Prekmurja. (Tolažilna vest za naše sezonce in njihove svojce). Nemška vlada dovolila pošiljanje denarja - Sezonski delavci v Franciji (lahko vzamejo do 5000 fr.). Slovenski narod (Ljubljana) 72 (1939) 219 (27. IX.), 3

Iz zelenega Prekmurja. Slovenski delavec (Ljubljana) 3 (1939) 40 (30. IX.), 4

Izseljenci iz Francije se vračajo. Domoljub (Ljubljana) 52 (1939) 42 (18. X.), 10

Izseljevanje v Nemčijo. Slovenski gospodar (Ljubljana) 52 (1939) 14 (18. I.), 2

Kam bodo šli naši sezonski delavci? Ali v Francijo ali v Nemčijo? Slovenski delavec (Ljubljana) 3 (1939) 7 (11. II.), 4

Kam pojde sezonsko delavstvo pomladi. Domovina (Ljubljana) 22 (1939) 51 (21. XII.), 21

Kdo sme na sezonsko delo v tujino. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 108 (12. V.) 3

Kreft, Vladimir: Slovenski sezonski delavci. Edinost (Maribor) 2 (1939) 14 (8. IV.), 5

Med sezonskimi delavci v Banatu. Slovenec (Ljubljana) 67 (1939) 262 (15. XI.), 5

Miklič, Rado: Sezonsko izseljevanje. Tehnika in gospodarstvo 1939, 87-96

Murska Sobota. 10.000 naših delavcev dobi zaposlitev v Nemčiji. Slovenski delavec (Ljubljana) 3 (1939) 11 (11. III.), 3

Murska Sobota. Sezonci odhajajo. Slovenski delavec (Ljubljana) 3 (1939) 18 (29. IV.), 3

Najvažnejše vprašanje Slov. Krajine. (Sezonsko izseljevanje). Domoljub (Ljubljana) 52 (1939) 45 (8. XI.), 6

Napačno ravnanje s sezonskimi delavci. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 92 (22. IV.), 7

Naši izseljenci se vračajo iz Nemčije. Slovenski narod (Ljubljana) 72 (1939) 223 (2. X.), 4

Naši sezonski delavci. Domoljub (Ljubljana) 52 (1939) 21 (27. V.), 1

Nov naval sezonskega izseljevanja. Slovenski dom (Ljubljana) 4 (1939) 19 (24. I.), 2

Ob povratku naših sezonskih delavcev. Slovenski narod (Ljubljana) 72 (1939) 275a (4. XII.), 2

/Osem tisoč/ 8000 sezonskih delavcev zboruje. Minister Snoj med delavci. Slovenec (Ljubljana) 67 (1939) 61 (14. III.), 5

Petkovšek, Val.: Stanje kmetijstva v Prekmurju. Trgovski list (Ljubljana) 22 (1939), 14-15

Poročila iz Murske Sobote. (Sezonsko delavstvo). Slovenski dom (Ljubljana) 4 (1939) 251 (4. XI.), 2

Prekmurski delavci bodo šli letos v Francijo. Slovenski dom (Ljubljana) 4 (1939) 83 (12. IV.), 2

Prekmurski otrok - sezonski delavec. Slovenski narod (Ljubljana) 72 (1939) 81 (8. IV.), 7

Prvi transport sezonskih delavcev. (Po prihodu iz Nemčije). Slovenec (Ljubljana) 67 (1939) 269 (23. XI.), 7

Razgovor s sezonskim delavcem. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 216 (21. IX.), 4

... Sezonci... Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 11 (14. I.), 8

Sezonski delavci se vračajo. Slovenski dom (Ljubljana) 4 (1939) 255 (9. XI.), 2

Sezonski delavci se vračajo iz tujine. (Murska Sobota). Domovina (Ljubljana) 22 (1939) 45 (9. XII.), 9; 48/2; 50/7

Sezonski delavci so spet doma. Dosti jih je, ki so se vrnili prevarani in praznih rok. Slovenski dom (Ljubljana) 4 (1939) 25 (3. XI.), 2

Sezonskim delavcem! Slovenec (Ljubljana) 67 (1939) 254 (5. XI.), 7

Sezonskim delavcem v tujini. (Navodila spričo nemško-francoske vojne). Slovenec (Ljubljana) 67 (1939) 219 (24. IX.), 5

Sezonsko delo v tujini in narodni obstanek Prekmurja. Slovenski dom (Ljubljana) 4 (1939) 231 (14. X.), 3; 232/2

Skrb za sezonske delavce. Sezonski delavci bodo dobili za 100 frankov 110 dinarjev. Slovenski narod (Ljubljana) 72 (1939) 221 (29. IX.), 3

Slovenci v tujini. Prekmurski sezonski delavci v številkah. Straža v Viharju (Ljubljana) 6 (1939) 22 (16. III.), 92

Svojcem sezonskih delavcev. Slovenski dom (Ljubljana) 4 (1939) 219 (27. IX.), 3

Svojcem sezonskih delavcev! Slovenec (Ljubljana) 67 (1939) 221 (27. IX.), 6

Škafar, Ivan: Socialni in gospodarski položaj prekmurskih in medjimurskih sezonskih delavcev v Baranji, Bački in Banatu v 1939. letu. Izseljenski vestnik 1939, št. 8/9

Več pozornosti izseljeniškemu vprašanju. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 13 (1939) 15 (19. I.), 3

Vprašanje sezonskih delavcev v tujini. (Murska Sobota). Domovina (Ljubljana) 22 (1939) 39 (28. IX.), 9; 40/8

Z uspelega zborovanja poljedelskih delavcev v Gornji Radgoni. Mladina ne bo smela več v tujino. Slovenski dom (Ljubljana) 4 (1939) 43 (22. II.), 2

Za sezonsko delavstvo. Slovenski delavec (Ljubljana) 3 (1939) 49 (2. XII.), 1

Zveza poljedelskih delavcev in Družba sv. Rafaela bosta skupno skrbeli za sezonske delavce. Slovenski dom (Ljubljana) 4 (1939) 85 (14. IV.), 3

1940

A.N.: Izseljensko vprašanje v Prekmurju. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 18 (23. I.), 3

Bejek, Janko: Izseljensko vprašanje v Prekmurju. Slovenski gospodar (Maribor) 74 (1940) 20. III. 12 / mes. pril. Kmečko delo, str. 3-4

/Dvanajst tisoč/ 12.000 poljedelskih delavcev vstopilo v zvezo poljedelskih delavcev. Slovenec (Ljubljana) 68 /1940) 213 (17. IX.), 5

Gider, Joško: Prekmursko pismo o sezoncih v Baranji. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 219 (27. IX.), 3

Kam spomladi s sezonskimi delavci. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 14 (18. I.), 3

Na pomlad pojde okoli 30.000 delavcev v tujino. Domovina (Ljubljana) 22 (1940) 7 (15. II.), 4

Naši sezonci pred letošnjo sezono. Nič še ni znanega, če bodo smeli na delo v Francijo in Nemčijo. Slovenski dom (Ljubljana) 5 (1940) 75 (2. IV.), 2

Okrog 6000 naših sezonskih delavcev je ostalo v tujini. Slovenec (Ljubljana) 68 (1940) 295 (22. XII.), 5

/Petnajsttisoč/ novih delavcev pojde v Francijo. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 36 (14. II.), 4

Pörš, Sidika: Sezonsko izseljevanje v Prekmurju. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 4 (1940), 65-72

Prekmurska Zveza poljedelskih delavcev ima že 12.500 članov. Slovenski dom (Ljubljana) 5 (1940) 16 (20. I.), 3

Prekmurski sezonski delavci za Nemčijo. Domovina (Ljubljana) 22 (1940) 25 (20. VI.), 8

Sezonski delavci gredo v Nemčijo. Slovenec (Ljubljana) 68 (1940) 133 (13. VI.), 7

Sezonski  delavci se vračajo. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 269 (26. IX.), 5

Sezonski delavci se vračajo v domovino. Slovenski dom (Ljubljana) 5 (1940) 287 (14. XII.), 5

Sezonski delavci so lani v našo državo prinesli nad 32 milijonov dinarjev. Slovenski narod (Ljubljana) 5 (1940) 9 (12. I.), 2

Sezonski delavci so prinesli 32 milijonov (Murska Sobota). Domovina (Ljubljana) 22 (1940) 4 (25. I.), 8

Sezonski delavci v tujini. Slovenski delavec (Ljubljana) 4 (1940) 28 (12. VII.), 1

Sezonskim delavcem naj se dovoli pri povratku carine prost uvoz. Domovina (Ljubljana) 22 (1940) 45 (7. XI.), 9

Šebjanič, Franc: Slovenci v Ameriki. Gruda (Ljubljana) 17 (1940), 12, 27, 56, 79, 100, 149, 223, 244

Trdko, Franc: Gospodarsko življenje Prekmurja. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 4 (1940) 3-4, 51-56; 7-8, 117-119

/Tri tisoč/ 3000 prekmurskih sezoncev. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 116 (25. V.), 13

V Nemčijo odpotovalo le 600 Prekmurcev. Slovenec (Ljubljana) 68 (1940) 138 (19. VI.), 4

Vodopivec, Vlado: Pravni in socialno politični problemi poljedelskega delavstva. (O sezonskih delavcih v Prekmurju). Sodobnost (Ljubljana) 8 (1940). 226

Z. Z.: Sezonsko izseljevanje v Prekmurju. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1940) 241 (23. X.), 3

1941

Piškur, Lojze: Zadružništvo v Prekmurju. Zadružni koledar (Ljubljana) 1941, 47-54

Prekmurski delavci za državno posestvo v Belje. Domovina (Ljubljana) 23 (1941) 10 (6. III.), 8

Prekmurskih delavcem je treba najti dobro zaposlitev doma. Domovina (Ljubljana) 23 (1941) 11 (13. III.), 8

Sezonski delavci se še zmerom vračajo. Domovina (Ljubljana) 23 (1941) 9 (27. II.), 8

Zborovanje poljedelskih delavcev iz Slov. krajine. Prekmurski delavci ne podlegajo tujemu vplivu, pač pa so trdni Slovenci in Jugoslovani. Slovenski dom (Ljubljana) 6 (1941) 63 (17. III.), 2

1956

Kranjec, Miško: Sezonstvo. Svet ob Muri (Murska Sobota) 1 (1956), 176-181

Olas, Ludvik: Razvoj in problemi sezonskega zaposlovanja prekmurskega prebivalstva. Geografski vestnik (Ljubljana) 1956, 175-208

Šiftar, Vanek: Strokovnot kmečkih ljudi, sezonski delavci... Pomurski Vestnik (Murska Sobota) 8 (1956) 49a (13. XII.), 2

1958

Sever, Bela: Prekmurci v Ljubljani. Svet ob Muri (Murska Sobota) 3 (1958), 63-72

Sever, Bela: Prekmurci v Mariboru. Svet ob Muri (Murska Sobota) 3 (1958), 249-254

Šiftar, Vanek: Delo, delovna razmerja, posredovanje dela v Pomurju. Svet ob Muri (Murska Sobota) 3 (1958), 3-4, 216-237

Šiftar, Vanek: Razdrobljenost kmetijskih zemljišč. Svet ob Muri (Murska Sobota) 3 (1958) 1-2, 47-61

1959

Ilešič, Svetozar: Glavne geografske poteze in problemi Pomurja. Geografski zbornik. Murska Sobota 1959, 5-36

Olas, Ludvik: Razvoj in problemi sezonskega zaposlovanja prekmurskega prebivalstva. Geografski zbornik. Murska Sobota 1959, 37-68

1961

Sever, Bela: Razvoj prekmurskega vinogradništva. Geografski vestnik (Ljubljana) 33 (1961), 61-93

1963

Olas, Ludvik: Migracije Prekmurcev v štajerski del Pomurja. Geografski vestnik (Ljubljana) 1963, 15-34

1964

Olas, Ludvik: Sezonstvo in izseljeništvo. Murska Sobota 1964. Elaborat. Tipkopis. 85 str. ; 21 cm

Šonaja, Franjo: Ekonomsko izseljevanje iz Prekmurja. Diplomska naloga. Ljubljana. Visoka šola za politične vede 1964.

1968

Kučan, Zoltan: Občasno zaposlovanje prebivalcev obmejnega področja v soboški občini. Diplomsko delo. Pedagoška akademija Maribor 1968

1969

Aleksander, Radovan: Zaposlovanje naših delavcev v tujini. Naši razgledi (Ljubljana) 1969/6

Aleksander, Radovan: Ekonomski in socialni problemi zaposlovanja naših delavcev v tujini. Naši razgledi (Ljubljana) 1969/11

Olas, Ludvik: Problemi izseljevanja prebivalstva iz Slovenije. Ljubljana RSS 1969. 32 str.

1971

Škafar, Ivan: Opustošene vasi v dolnjem Prekmurju. ČZN (Maribor) 1971, 153-159

1972

Kuzmič, Mihael: V tujino. Golgotska vest (Ljubljana) 6 (1972) 2, 12-14

Kuzmič, Mihael: V tujino. Golgotska vest (Ljubljana) 6 (1972) 3, 12-15

1973

Olas, Ludvik: Ekonomski učinki in negativne posledice sezonskega zaposlovanja. Zaposlovanje in poklicno usmerjanje. Zbirka člankov in informacij. Ljubljana : Zavod za zaposlovanje SR Slovenije 1973, 7-13

Olas, Ludvik: Vpliv migracij na socialni in prostorski razvoj Prekmurja. Geographica Slovenica 2. (Maribor) 1973, 52-62

1974

Olas, Ludvik: Socialna zdiferenciranost sezonskih delavcev iz Prekmurja (po njihovi strukturi in učinkih transformacije v pokrajini). Geographica Slovenica 3. Ljubljana, Inštitut za geografijo 1974, 142-149

Olas, Ludvik: Vpliv migracij na socialni in prostorski razvoj Prekmurja. Vestnik (Murska Sobota) 26 (1974) 37 (19. IX.), 8; 38 (26. IX.), 5

1975

Olas, Ludvik: Die Saisonbeschäftigung der Bevölkerung von Prekmurje als Faktor in der Raumverwandlung. Referat. 1975. 5 str. /tipk./

Olas, Ludvik: Nekateri populacijski problemi Prekmurja kot obmejne regije. II. slovensko-slovaški geografski simpozij. Maribor 1975. 9 str. /razmn./

1979

Kuzmič, Mihael: Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 - 1919. Vestnik (Murska Sobota) 31 (1979) 13 (5. IV.),  5

1980

Kuzmič, Mihael: Brezimnost v izseljenstvu. Stopinje 1980 (Murska Sobota), 80-81

Kuzmič, Mihael: List, ki je pripomogel k združevanju naših rojakov v ZDA. Delo (Ljubljana) 26. IX. 1980, (pp 29), 27

1981

Kuzmič, Mihael: Ob 200 letnici tolerančnega patenta.Vestnik (Murska Sobota) 33 (1981) 3 (15. X.), 7

1982 

Kuzmič, Mihael: Ekumenski sledovi med ameriškimi Prekmurci. V edinosti. Maribor 1982,

121-125

Kuzmič, Mihael: Med rojaki v Združenih državah Amerike. Evangeličanski list (Bodonci) 1982, 1, 5

Kuzmič, Mihael: Naši na tujih tleh. Vestnik (Murska Sobota) 34 (1982) 34 (1. IV.), 7

Kuzmič, Mihael: O prekmurski evangeličanski literaturi v Ameriki. Evangeličanski koledar 1982 (Murska Sobota), 55-66

Kuzmič, Mihael: Še o "Naši na tujih tleh". Delo (Književni listi) (Ljubljana) 26. III. 1982, 4

1983

Kuzmič, Mihael: Delež ameriških Prekmurcev v drugi svetovni vojni - leta 1943. Evangeličanski koledar 1983 (Murska Sobota), 122-127

Kuzmič, Mihael: Drobec iz zgodovine slovenskih evangeličanov v Ameriki. Evangeličanski koledar 1983 (            Murska Sobota), 76-85

Kuzmič, Mihael: Med ameriškimi Slovenci iz Prekmurja v Betlehemu, PA, ZDA. Rodna gruda. Ljubljana 1983,  8-9, 30-32

Kuzmič, Mihael:  Nekaj zanimivosti o prekmurskih Slovencih v Betlehemu, ZDA. Slovenski koledar 1983 (Ljubljana), 149-153

Šiftar, Vanek: Družbenoekonomske in kulturne razmere v Prekmurju med vojnama. Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1980. Band 12. Szombathely 1983, 215-229

1984

Klopčič, Ivanka: Pomurje kot zaposlitveni prostor. Vloga regij v razvoju slovenske družbe. Ljubljana: SDS 1984, 161-164

Kuzmič, Mihael: Betlehemska pesmarica. Znamenje (Celje) 14 (1984) 5, 403-405

Kuzmič, Mihael: Katoliška župnija sv. Jožefa v Betlehemu, PA, ZDA. Stopinje 1984 (Murska Sobota), 193-202

Kuzmič, Mihael: Kratka kronologija Slovencev iz Prekmurja v Betlehem, Pa, ZDA. Slovenski koledar,  Ljubljana 1984, 191-195

 

1985

Kuzmič, Mihael:  A New Book about Prekmurje. Rodna gruda (Ljubljana) 1985, št. 11, II-III (angl.   priloga)

Kuzmič, Mihael Aleksander Kardoš (12. 7. 1896 - 13. 2. 1985). Evangeličanski list (Bodonci) 1985, 7, 5

Kuzmič, Mihael: Aleksander Kardoš (12. 7. 1986 - 13. 2. 1985). Vestnik (Murska Sobota) (1985) 20 (23. V.), 14

Kuzmič, Mihael: Alojz, Janez in dr. Jože Sraka: Prekmurci in Prekmurje. Celovški zvon (Celovec) 1985, december III/9, 67-69

Kuzmič, Mihael: "Američko slovensko demokračko drüštvo". Vestnik (Murska Sobota) 37 (1985) 27 (11. VII.), 4

Kuzmič, Mihael: Antologija prekmurska slovstvene ustvarjalnosti z izseljensko tematiko. Rodna gruda (Ljubljana) 1985, 1, 41

Kuzmič, Mihael: Ko se svojih korenin zavemo (intervju). Vestnik (Murska Sobota) 37 (1985) 19 (16. V.), 4

Kuzmič, Mihael: Mesto Betlehem v Pensilvaniji. Vestnik (Murska Sobota) 37 (1985) 34 (29. VIII.), 5

Kuzmič, Mihael: Nekaj sledov Slovencev iz Porabja v Ameriki. Stopinje 1985 (Murska Sobota),  175-178

Kuzmič, Mihael: O izseljevanju iz Prekmurja. Vestnik (Murska Sobota) 37 (1985) 26 (3. VII.), 9

Kuzmič, Mihael:  O "Slovenskem jagerskem klubu" v Betlehemu, Pa. Vestnik (Murska Sobota) 37  (1985) 34 (29. VIII.), 5

Kuzmič, Mihael: Potreba po novi ocenitvi nekaterih zgodovinskih dejstev. Vestnik (Murska Sobota) 37 (1985) 6 (14. II.), 5

Kuzmič, Mihael: Prekmurci in Prekmurje. Rodna gruda (Ljubljana) 1985, 8-9, 43

Kuzmič, Mihael: Prekmurci in Prekmurje. Vestnik (Murska Sobota) 37 (1985) 21 (30. V.), 5

Kuzmič, Mihael: "Prekmurski Slovenci" tostran Mure. (Nekaj kritičnih misli in pripomb na knjigo Miroslava Kokolja, ki je izšla pri Pomurski založbi). Delo (Književni listi) (Ljubljana), 21. III. 1985, 8

Kuzmič, Mihael: Prekmurski tiski slovenskih izseljencev. Slovenski koledar 1985 (Ljubljana), 147-154

Kuzmič, Mihael: Umrl je Aleksander Kardoš. Rodna gruda (Ljubljana) 1985, 8-9, 41

1986

Kuzmič, Mihael: Kako je začel izhajati "Amerikanszki Szlovencov Glasz"? Slovenski koledar 1986 (Ljubljana), 126-127 in 152-155

Kuzmič, Mihael: Nekaj misli k vprašanju madžaronstva med prekmurskimi evangeličani. Znamenje (Celje) 16 (1986) 3, 209-220 in 4, 318-332

Kuzmič, Mihael: Urednikova beležka (s poti po ZDA). Golgotska vest  (Ljubljana) 20 (1986) 4-5, 4-6.

Šiftar, Vanek: Sezonski delavci iz Slovenije na Belju leta 1946. Vestnik (Murska Sobota)  38 (1986) 2 (16. I.), 8; 3 (23. I.), 17; 4 (30. I.), 16; 6 (13. II.), 18; 7 (20. II.), 10

1987

Kuzmič, Mihael: Američan-Slovenec iz Dubuqua (Ob 85. letnici prof. dr. Jožeta L. Miheliča). Obzornik (Ljubljana) 1987, št. 3, 212-214

Kuzmič, Mihael: Amerikanski Slovencov glas. Slovenski koledar 1987 (Ljubljana), 169-174

Kuzmič, Mihael: Ameriški Slovenci in NOB v Jugoslaviji. Vestnik (Murska Sobota) 39 (1987) 39 (8. X.), 4

Kuzmič, Mihael: Humor med prekmurskimi rojaki v Ameriki. Obzornik (Ljubljana) 1987, št. 4, 272-278

Kuzmič, Mihael: Kaj hočejo Pomurci "Prekmurci" sami s seboj? (Odmev). Teleks (Ljubljana) 23. VII. 1987, št. 30, 2-3

Kuzmič, Mihael: Ob 85-letnici prof. dr. Jožeta L. Miheliča. Rodna gruda (Ljubljana)  1987, št. 6, 34-35

Kuzmič, Mihael: Reformacija pri Ogrskih  Slovencih in njena kontinuiteta (posebej v knjižni tvornosti). Reformacija na Slovenskem. Ljubljana (Univerza Edvarda Kardelja et. al.). 1987, 71-74

Kuzmič. Mihael: Teološka podoba ameriškega rojaka prof. dr. Jožeta L. Miheliča. Znamenje (Celje) 17 (1987) 2, 185-187

1988

Kuzmič, Mihael: Aleks Kardoš in njegovo delo med prekmurskimi Slovenci v Ameriki. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev. Ljubljana, 1988, 51-58

Kuzmič, Mihael: Dva pomembna jubileja med Slovenci v Betlehemu, Pa. Rodna gruda (Ljubljana) 1988, št. 10, 35

Kuzmič, Mihael: Humor med prekmurskimi rojaki v Ameriki. Slovenski koledar 1988. (Ljubljana), 160-163

Kuzmič, Mihael: Iskanje korenin v Sloveniji. Rodna gruda (Ljubljana) 1988, št. 10, 36

Kuzmič, Mihael: Izobrazbeno napredovanje naših ameriških betlehemskih rojakov. Slovenski koledar 1988 (Ljubljana), 108-112

Kuzmič, Mihael: Matjaž Klemenčič: Ameriški Slovenci in NOB v Jugoslaviji, Maribor, 1987. Znamenje (Celje) 18 (1988) 1, 95-96

1989

Horváth Ferenc: Zgodovina gospodarstva v delu Prekmurja, ki je pripadalo Železni županiji. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1989, 177-185

Kuzmič, Mihael: Flisar Frank. Enciklopedija Slovenije 3, Ljubljana  1989, 126

Kuzmič, Mihael: Louis Adamič in ameriški betlehemski rojaki. Slovenski koledar 1989 (Ljubljana), 133-136

1990

Kozar-Mukič, Marija: »Zaj lepau pride ono, ka mergemo, pa nede nas več!« (Slovenci v Taranyu). Zbornik soboškega muzeja 1. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 1990, 101-110

Kuzmič, Mihael: Betlehemska literarna ustvarjalnost prekmurskega rojaka Jožefa Novaka. Slovenski koledar 1990 (Ljubljana), 166-172

Kuzmič, Mihael: Kardoš Alex. Enciklopedija Slovenije 4.  Ljubljana 1990, 416

Olas, Ludvik: Izseljevanje iz Prekmurja. Zgodovinski časopis (Ljubljana) 44 (1990) 4, 589-594

Šiftar, Vanek: Prispevek k prekmurskemu portretu desetletja 1949-1959. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1990, zv. 2, 240-262

1991

Kuzmič, Mihael: Betlehemska (Pa, ZDA) stavka delavk tobačnih tovarn leta 1924. Slovenski koledar 1991 (Ljubljana), 177-180

Kuzmič, Mihael: Iz prekmurske izseljenske pesniške preteklosti ... (2 pesmi J. Novaka). Vestnik (Murska Sobota) 43 (1991), 43 (31. X.), 10

Olas, Ludvik: Demografske razmere v Porabju. Narodne manjšine 2, Položaj hrvaške, slovenske in srbske manjšine na Madžarskem. Ljubljana: SAZU 1991, 279-283

Rácskáy, Jenő: Migracija in emigracija v obdobju dualizma v Železni županiji. Kronika (Ljubljana) 39 (1991) 1-2, 45-49

1992

Fujs, Metka: Obnova v Prekmurju. Zbornik soboškega muzeja 2. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 1992, 33-42

Korpič-Horvat, Etelka: Zaposlovanje in deagrarizacija pomurskega prebivalstva. Murska Sobota: Pomurska založba 1992

Kuzmič, Mihael: Amerikanski Slovencov glas. Dve domovini - Two Homelands,  Ljubljana, 1992, 2-3, 55-66

Kuzmič, Mihael: Dve domovini. Zbornik soboškega muzeja 2. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 1992, 141-142

Kuzmič, Mihael: Luthar Adam. Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana 1992, 340

Kuzmič, Mihael: Nekaj korespondence med Louisom Adamičem in Jožetom Miheličem. Slovenski koledar 1992 (Ljubljana), 196-200

Kuzmič, Mihael: Pomoč ameriških prekmurskih izseljencev rojakom v "stari domovini". Zbornik soboškega muzeja 2. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 1992, 53-65

1993

Kuzmič, Mihael: Diskusijski prispevek (k ...). Dve domovini  - Two Homelands 4 (Ljubljana) 1993,   162-164

Kuzmič, Miahel: Izbrana bibliografija (o izseljencih). Dve domovini - Two Homelands 4 (Ljubljana) 1993, 45-48

Kuzmič, Mihael: Misijonarstvo. Enciklopedija Slovenije 7. Ljubljana 1993, 158

Kuzmič, Mihael: Še nekaj prekmurskih tiskov slovenskih izseljencev. Slovenski koledar 1993 (Ljubljana), 197-202

Olas, Ludvik: Vpliv državnih meja na družbeno geografski razvoj Prekmurja. Dela - Odd. geogr. Filozofske fakultete Univerze Ljubljana 1993, 10; 135-142

1994

Kuzmič, Mihael: Novak Jožef. Enciklopedija Slovenije 8. Ljubljana 1994, 19

Olas, Ludvik: Vpliv nove državne meje na zaposlovanje delavcev in na razvoj Lendave kot gravitacijskega centra. Znanstvena revija 6 (1994) 1, 13-18

1995

Kozar-Mukič, Marija: Podatki o načinu življenja prekmurskih Slovencev v 18. stoletju. Zbornik soboškega muzeja 4. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 1995, 77-89

Kuzmič, Mihael: Izseljevanje iz Prekmurja med 1. in 2. svetovno vojno v luči sodelavcev "Mladega Prekmurca". Dve domovini  - Two Homelands 6 (Ljubljana) 1995, 29-42

Kuzmič, Mihael: Izseljevanje iz Prekmurja med prvo in drugo svetovno vojno v luči sodelavcev "Mladega Prekmurca". Zbornik soboškega muzeja 4. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 1995, 103-110

Kuzmič, Mihael: Odmevi na "Teze za razmišljanje o sebi, veri in ljudeh" iz 174/94  Primorskih srečanj. Primorska srečanja (Nova Gorica) 1995, št 166, str.

Kuzmič, Mihael: Prvo slovensko ameriško bratsko podporno društvo, Betlehem, Pa. ZDA, 1912-1922. Slovenski koledar 1995 (Ljubljana), 158-162

1996

Kuzmič, Mihael: Jožef Novak (spominski zapis ob 100 letnici rojstva). Blagovestnik (Novo mesto) 1996, št. 3-4, 21-23

Kuzmič, Mihael: Med ameriškimi rojaki v Betlehemu, Slovenski koledar 1996 (Ljubljana), str. 174-180

Kuzmič, Mihael: Ob 100 letnici rojstva A. Kardoša. Rodna gruda (Ljubljana) 1996, št 8-9, 36-37

Kuzmič, Mihael: Prvo Slovensko-ameriško bratsko podporno društvo 1912-1942. Etnični fraternalizem   v priseljenskih deželah (referati s simpozija Razvoj in pomen fraternalističnega gibanja in fraternalističnih organizacij med priseljenci v priseljenskih deželah v    Mariboru 18. - 21. maj 1994), Maribor 1996, 357-369

Kuzmič, Mihael: Reformacija pri Ogrskih Slovencih in njena kontinuiteta. III. Trubarjev zbornik (Prispevki z mednarodnega znanstvenega simpozija Reformacija na Slovenskem ob štiristoletnici smrti Primoža Trubarja, Ljubljana, 9. - 13. november 1987), Slovenska matica in SPD PT Ljubljana, 1996, 52-62

Kuzmič, Mihael: Slovenska evangeličansko-luteranska cerkev sv. Ivana v Betlehemu, PA, ZDA. Dve domovini  - Two Homelands 7 (Ljubljana) 1996, 131-152

Kuzmič, Mihael: Srečanje prekmurskih izseljencev z novim okoljem med svetovnima vojnama. Soočenje mita in realnosti  ob prihodu izseljencev v novo okolje (Zbornik referatov s simpozija v Portorožu, 18-19. maja 1995), Ljubljana: ISI ZRC SAZU 1996, 113-127

1997

Kuzmič, Mihael: Binkoštno gibanje v letih 1933-1941 kot začetek Binkoštne cerkve v Sloveniji. (Magistrsko delo). Ljubljana 1997

Kuzmič, Mihael: Dve domovini (predstavitev). Primorska srečanja (Nova Gorica) 1997, št. 194-195, 539

Kuzmič, Mihael: Gradivo o prihodu prekmurskih izseljencev v Newyorško pristanišče v letih 1891-1958. Dve domovini - Two homelands 8 (Ljubljana) 1997, 127-130

1998

Antalics, Stephen C.: The Political Promotion of Term »Wend« in the United States Before and After World War I. Zbornik soboškega muzeja 5. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 1998, 125-147

Kuzmič, Mihael: O avtorjevem življenju in delu. - Jožef Novak, Svetski vandrar. Murska Sobota: Pomurska založba 1998, 5-12

Kuzmič, Mihael: Prekmurski izseljenci v Avellanedi, Argentina, pred 50 leti. Slovenski koledar 1998 (Ljubljana), 232-238

1999

Kuzmič, Mihael: Literarna dejavnost prekmurskih Slovencev v ZDA. Slovenska izseljenska književnost 2. (Uredila Janja Žitnik). Ljubljana: ZRC in Rokus 1999, str. 265-288.

2000

Kerec, Albin: Zaposlovanje intelektualcev in njihovo vključevanje v regionalni razvoj Prekmurja. Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 2000, 253-264

Kuzmič, Mihael: Božični in novoletni prazniki med slovenskimi izseljenci v Betlehemu, Pa. ZDA. Slovenski koledar 2000 (Ljubljana) 156-163

Kuzmič, Mihael: Odziv prekmurskih Slovencev v ZDA na razmejitev. Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 2000, 97-107

Kuzmič, Mihael: Slovenski izseljenci iz Prekmurja v Betlehemu, PA.,  ZDA, v letih  1893-1924 : naselitev in njihove zgodovinske, socialne, politične, literarne in verske dejavnosti. Doktorska disertacija. Ljubljana: /Mihael Kuzmič/ 2000. 331 str.

Malačič, Janez: Demografski razvoj v Prekmurju v drugi polovici dvajsetega stoletja. Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 2000, 235-251

2001

Kuzmič, Mihael: Deset let prijateljevanja z Vanekom Šiftarjem : spodbuda za znanstveno raziskovanje prekmurskega izseljenstva v ZDA. Šiftarjev zbornik : pravo - narod - kultura. Maribor: Pravna fakulteta; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija 2001, 87-105

Kuzmič, Mihael: Kulturna dejavnost med slovenskimi izseljenci iz Prekmurja v ZDA v obdobju 1893-1930 : končno vsebinsko poročilo z rezultati o izvedbi projekta. Ljubljana: Mihael Kuzmič, 2001. 16 str.

Kuzmič, Mihael: Slovenski izseljenci iz Prekmurja v Betlehemu v ZDA 1893-1924 : naselitev in njihove zgodovinske, socialne, politične, literarne in verske dejavnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. (Migracije ; 2)

Kuzmič, Mihael: Slovenski protestanti in izseljenstvo. Slovensko izseljenstvo. Ljubljana: Združenje Slovenska izseljenska matica, 2001, 149-158

Kuzmič, Mihael: Začetki dramske dejavnosti med slovenskimi izseljenci v Betlehemu, Pa., ZDA. Dve domovini 14 (Ljubljana) 2001, 119-133

Kuzmič, Mihael: »Zvon li meni kiva«. Zbornik soboškega muzeja 6. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 2001, 101-114

2002

Kuzmič, Mihael: Slovenski evangeličani in madžarizacija Prekmurja na začetku 20. stoletja. Evangeličanski koledar 2002 (Moravske Toplice), 151-156