Plečnik in bogojanska cerkev

 

Plečnik in bogojanska cerkev

Franc Kuzmič

Eno izmed monumentalnih Plečnikovih umetniških stvaritev je nedvomno bogojanska cerkev. Vse več obiskovalcev, občudovalcev in umetnostnih zgodovinarjev se ji posveča tako ali drugače. Z uvedbo raznih projektnih in drugih nalog želijo imeti tudi tisto, kar je bilo že napisano glede tega (bibliografijo), namreč o tem umetnostnem spomeniku. V pričujoči bibliografiji skušam zato podati le izbor.

Achleitner Friedrich: Die Stellung der Kirche von Bogojina im Sakralbau der zwischenkriegszeit oder von der Freiheit des architektonischen Denkens. Arhitekt Jože Plečnik v Prekmurju. Ljubljana (Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo) 1998, 23-38

Arhitekt Jože Plečnik : 1872 - 1957. Ljubljana (Delavska enotnost) 1968, 46-49

Arhitekt Jože Plečnik : 1872 - 1957. Razstava v Ljubljani 1986. Ljubljana (Delavska enotnost) 1986, 75-78

Arhitekt Jože Plečnik : 1872 - 1957. Razstava v Stockholmu 1994. Stockholm (Arkitekturmuseet) 1994

B. B.: Jože Plečnik v Prekmurju, v: Nova pot 1958, 4/6, 243-247

Balažic Janez: Od stare k novi bogojanski župnijski cerkvi, v: Košičev teden VII. Bogojina 1995, 20-22

Balažic Janez: Odlični sakralni spomeniki, v: Podoba občine Muravske Toplice. Moravske Toplice 1996, /30/

Balažic Janez: Plečnik v Prekmurju - kulčturnozgodovinski oris. Arhitekt Jože Plečnik v Prekmurju. Ljubljana (Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo) 1998, 14-22

Balažic Janez: Spregledane starožitne stavbarske prvine v Bogojini, v: Košičev teden VIII. Bogojina 1996, 20-23

Bernik Stane: Pozicija bogojanske cerkve v razvoju slovenske moderne arhitekture. Arhitekt Jože Plečnik v Prekmurju. Ljubljana (Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo) 1998, 52-53

Curk Jože: Kulturni in NOB spomeniki Pomurja, v: Panonski zbornik. Murska Sobota (Pomurska založba) 1966, 66 (slika str. 65)

Gjuran Jožef: Spomin na Plečnika, v: Stopinje 1977, 133-136

Grabrijan Dušan: Plečnik in njegova šola. Maribor (Obzorja) 1968

Hoyer Ana Sonja: Arhitekt Jože Plečnik v Prekmurju. Arhitekt Jože Plečnik v Prekmurju. Ljubljana (Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo) 1998, 7-13

Hoyer Ana Sonja: Arhitekt Jože Plečnik - konservator v Prekmurju. Arhitekt Jože Plečnik v Prekmurju. Ljubljana (Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo) 1998,76-93

Iz ljubljanske šole za arhitekturo 1925, 70-73

Kokolj Miroslav: Blagoslovitev nove cerkve v Bogojini, v: Prekmurski Slovenci 1941-1945. Murska Sobota (Pomurska založba) 1984, 218

Kozak Juš: Za prekmurskimi kolniki. Ljubljana (Tiskovna zadruga) 1934, 55-56

Krečič Peter: Arhiteklt Jože Plečnik v Prekmurju v luči zbirk ahritekturnega muzeja. Arhitekt Jože Plečnik v Prekmurju. Ljubljana (Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo) 1998, 54-64

Krečič Peter: Bogojina. Plečnikova  cerkev Gospodovega vnebohoda. Murska Sobota (Pomurska založba) 1997. 84 str.

Krečič Peter: Jože Plečnik. Ljubljana (DZS) 1992, 170-176

Kuzmič Franc: Bibliografija o Plečniku in njegovih delih v Prekmurju. Arhitekt Jože Plečnik v Prekmurju. Ljubljana (Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo) 1998, 94-97

Kuzmič Franc: Prvo Plečnikovo popotovanje v Bogojino, v: Košičev teden VIII. Bogojina 1996, 17-19

Maučec Jože: Bogojanska župnija, v: Novine 20 (1933) 27 (2. VII.) 6; 28 (9. VII.) 7

Mušič Marjan: Jože Plečnik. Ljubljana (Partizanska knjiga) 1980, 205; ponatis 1986

Novak Vilko: Baša Ivan, bogojanski plebanoš, v: Kalendar Srca Jezušovoga 1932, 31-37

Novak Vilko: Bogojina, v: Ilustrirani Slovenec 7 (1931) 38, 304-305

Novak Vilko: Izpovedi in pričevanja o Jožetu Plečniku, v: Znamenje 7 (1977) 1, 54-66

Novak Vilko: Plečnikova dela v Prekmurju, v: Stopinje 1987, 22-29

Omahen Janko: Izpovedi. Ljubljana (Cankarjeva založba) 1976

Plečnik in jaz. Pisma Jožeta Plečnika Antonu Suhadolcu. Trst (Založništvo tržaškega tiska) 1985, 163-164

Prelovšek Damjan: Josef Plečnik. Salzburg, Wien (Residenz Verlag) 1992, 235-240

Prelovšek Damjan: Oblikovni in ikonografski problemi bogojanske cerkve. Arhitekt Jože Plečnik v Prekmurju. Ljubljana (Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo) 1998, 39-51

Priče kulture. (Cerkev v Bogojini), v: Ognjišče (Koper) 1973, 10, 66-68

Sever Bela: Pomurje A - Ž. Priročnik. Murska Sobota (Pomurska založba) 1990, 70 (slika str. 90)

Smej Jožef: Bogojanska cerkev, pesem in zvonovi. Ob 40-letnici smrti plebanoša Ivana Baša, v: Nova mladika (Celje) 2 (1971) 10, 374-378

Smej Jože: Ivan Baša, njegovo življenje in delo, v: Stopinje 1991, 100-101

Smej Jože: Plečnik in prekmurska duhovščina. Arhitekt Jože Plečnik v

Prekmurju. Ljubljana (Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo) 1998, 65-75

Smej Jože: Psalmi vaškega župnika. Celje (Mohorjeva družba) 1992

Sobočan Štefan: Znamenito arhitekturno delo, v: Vestnik (Murska Sobota) 45 (1993) 37 (16. IX.) 14

Sobočan Štefan: Znamenito arhitekturno delo, v: Moja župnija. Murska Sobota (Podjetje za informiranje) 1994, 33-38

Stele France: Arhitektura - poezija, v: Dom in svet (40) 1927, 240-242 (sliki str. 227, 240)

Stele France: Architectura perennis. Ljubljana (Mestna občina Ljubljanska) 1941, 58, 60 (slika str. 284)

Stele France: Umetniško Prekmurje, v: Dom in svet (39) 1926, 244-247 (s sliko)

Stele France: Umetnost v Slovenski krajini, v: Slovenska krajina. Beltinci 1935, 27 (slika št. 12)

Sušnik Fran: Ptrekmurski profili. Maribor (Slovenska straža) 1929, 11

Škafar Ivan: Župnija Gospodovega vnebohoda v Bogojini, v: Stopinje 1980, 34-46

Varstvo spomenikov. ZUZ. Bogojina V, 64-65, 181

Zadnikar Marijan: Umetnostni spomeniki v Pomurju. Murska Sobota (Pomurska založba) 1960, 29-32

Zadravec Jože: Korenine naše - naše je življenje, v: Na gredicah moje dežele : Drobni razgledi iz življenja slovenskih župnij. Ljubljana (Mihelač) 1992, 155-156

Zver Stanko: Župnija Gospodovega vnebohoda v Bogojini, v: V edinosti. Ekumenski zbornik. Ljubljana-Maribor (Slovenski ekumenski svet) 1990, 34-37