Osebna bibliografija s področja domoznanstva

 

Osebna bibliografija s področja domoznanstva

Franc Kuzmič

Franc Kuzmič (1952 Murska Sobota ) se je posvetil predvsem domoznanstvu in to na več področjih, kakor so pač narekovale potrebe okolja in posameznikov. Nekatere od svojih ugotovitev, raziskav in podobno je tudi na lastno pobudo in željo drugih objavljal. Nekatere bibliografske enote so zajete v COBISS, nekatere seveda ne. Za še boljši vpogled v podobo domoznanstva Prekmurja so priobčene tudi te v tej bibliografiji - z namenom, da pomagajo vsem, ki to področje raziskujejo ali osvežujejo svoje spomine.

V COBISSu namreč niso zajeti vsi objavljeni prispevki. Nekateri so sicer kratki, vendar pa imajo svoj pomen, ker povedo kaj novega, določeno zadevo obnovijo, opomnijo, poudarijo, spomnijo itd.

Enote pričujoče bibliografije so razvrščene kronološko (po letih). Razvrstitev po tematiki bi bila dokaj težka, saj se nekateri prispevki glede tematike prepletajo in takšno poddvajanje bi bilo verjetno nesmiselno.

1969

30 let knjižnice na ekonomski srednji šoli. Vestnik (Murska Sobota) 24. X. 1969

1971

Ekonomska šola spet zaživela. Vestnik (Murska Sobota)  9. IX. 1971

Dijaki ekonomske šole na predavanju za fotoamaterje. Vestnik (Murska Sobota)  16. XII. 1971

Murska Sobota. (Novica). Vestnik (Murska Sobota)  9. XII. 1971

Na levem bregu Mure - lirika dveh manj znanih pesnikov (Hajdinjak, Baša). Utrinki, Glasilo EŠ v Murski Soboti, 1971, str. 10-13

Ob dnevu republike. Vestnik (Murska Sobota) 9. XII. 1971

1972

Dober polletni uspeh. Vestnik (Murska Sobota) 27.I. 1972

Paleta proslav in prireditev ob 8. marcu (Veščica). Vestnik (Murska Sobota) 16. III. 1972

»Vojna skrivnost« v Murski Soboti. Večer (Maribor) 28 (1972) 115 (19. V.), 9

Neločljiva s šolo. Vestnik (Murska Sobota) 22. VI. 1972. (Suzana Uhernik)

Med šolo in poljem. Delo (Ljubljana) 27. VII. 1972. (Karel Šavel)

Mik znanstvenega dela. Vestnik (Murska Sobota) 17. VIII. 1972

Bogat program geografsko raziskovalnega krožka.  Vestnik (Murska Sobota) 21. IX. 1972

Veščica - asfaltiranje ceste.  Vestnik  (Murska Sobota) 24. XI. 1972

1973

Štefan Küzmič, kratek življenjepis ob 250-letnici rojstva. Evangeličanski koledar 1974 (Hodoš), str. 48-56

Utrinek iz burne preteklosti Prekmurja. Evangeličanski koledar 1974 (Hodoš), str. 57-59

Štefan Küzmič. Prosvetni delavec (Ljubljana), 9. XI. 1973

Dr. Franc Ivanocy. Vestnik (Murska Sobota), 2. XI. 1973

Ludvik Berke. Vestnik (Murska Sobota), 19. IV. 1973

Mladina fotografira. Vestnik (Murska Sobota), 6. XII. 1973

Pomurski geografi v Porabju. Vestnik, 2. XI. 1973

Razstava o Štefanu Küzmiču. Vestnik (Murska Sobota), 20. XII. 1973

Štefan Sijarto. Evangeličanski list (Bodonci) 2 (1973) 11, 2

1974

Czipott Jurij. Evangeličanski list (Bodonci) 3 (1974) 12, 6

Mihaly  Barla. Evangeličanski list (Bodonci) 3 (1974) 11, 6

Prvi prekmurski katekizem iz leta 1715. Evangeličanski koledar 1975 (Hodoš), str. 86-88

Janoš Kardoš (1801-1875). Evangeličanski koledar 1975 (Hodoš), str. 73-77

Vznik in razvoj prekmurskega protestantskega tiska. Evangeličanski koledar 1975 (Hodoš), str. 61-68

1975

Prekmurska evangeličanska pesem.  Evangeličanski koledar 1976 (Hodoš), str. 40-44

Zdomstvo vpliva tudi na družino.  Otrok in družina (Ljubljana) 1975, št. 4, str. 123-124

Prekmurski rodoljub Ali Kardoš.  Borec (Ljubljana) 1975, št. 1, str. 49-52

Kompleks manjvrednosti.  Otrok in družina (Ljubljana) 1975, št. 9, str. 334

Denarna morala v družini.  Otrok in družina (Ljubljana) 1975, št. 8, str. 283-284

Harmonija družine ali odnosi med otroci in starši danes.  Otrok in družina (Ljubljana) 1975, št. 1, str. 5

1976

Terplan Sandor.  Evangeličanski list (Bodonci) 5 (1976) 11, 5-6

Iz zapuščine Jánosa Flisarja. Evangeličanski koledar 1977 (Hodoš), str. 76-83

Oris razvoja reformacije v Murski Soboti. Evangeličanski koledar 1977 (Hodoš), str. 44-55

1977

Beseda za popotnico.  Moje šolsko življenje. Murska Sobota 1977

Pojasnilo glede kritike: Oris razvoja reformacije v Murski Soboti.  Evangeličanski list (Bodonci) 6 (1977) 4, str. 6

Nekoč v Soboti. Vestnik (Murska Sobota)    (1977) - 10 nadaljevanj: 7. IV., str. 14; 14. IV., str. 9; 21. IV., str. 10; 28. IV., str. 26; 12. V., str. 11; 19. V., str. 11; 26. V., str. 19; 9. VI., str. 11; 16. VI., str. 7; 23. VI., str. 9

1978

Murska Sobota nekoč in danes. Evangeličanski koledar (Hodoš) 1979, str. 65-68

1979

Murska Sobota nekoč in danes.  V edinosti. Ekumenski zbornik (Ljubljana-Maribor) 1979, str. 48-52

Štiri desetletja ekonomske šole v Murski Soboti. Vestnik (Murska Sobota) 18. X. 1979, str. 10

Živi leksikon (Dini Titan). Vestnik (Murska Sobota)  30. VIII. 1979

1980

Zgodovinski okvir Augsburške veroizpovedi.  V edinosti. Ljubljana Maribor 1980, str. 147-156

Zgodovinski okvir Augsburške veroizpovedi. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1981, str. 46-52

Naši gradovi v dobi reformacije (Petanjci, Lendava). Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1981, str. 100-104

Trubar in Augsburška veroizpoved v dobi reformacije. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1981, str. 97-100

Svet ob Muri naj le zaživi! Vestnik (Murska Sobota) 1. II. 1980

Ob mladih in z mladimi. Vestnik (Murska Sobota), 29. VIII. 1980

Ponovno najhitrejše strojepiske.  Vestnik (Murska Sobota, 30. V. 1980

Dr. Franu Sušniku v spomin. Vestnik (Murska Sobota) 7. III. 1980

Po sledovih zlatega peresa. Evangeličanski list (Bodonci)   (1980) 7, str. 6

Po sledovih zlatega peresa. Vestnik (Murska Sobota) 6. VI. 1980

Dvojezična knjižnica na Hodošu. Vestnik (Murska Sobota) 12. XII. 1980

1981

Kétnyelvü könyvtárak Muravidéken. Naptar (Lendva) 1982, 91-95

Zoltan Csuka. Vestnik (Murska Sobota), 29. 10. 1981

Zbliževalec in posredovalec kulture dveh narodov (dr. Avgust Pavel). Vestnik (Murska Sobota) 10. IX. 1981

Zapisovalci prekmurske ljudske pesmi. Vestnik (Murska Sobota), 9. I. 1981

V znamenju narcis. Vestnik (Murska Sobota) 26.V. 1981

Srčni brezsrčnež. Vestnik (Murska Sobota) 30. VII. 1981

Seminar za knjižničarje. Vestnik (Murska Sobota) 20. II. 1981

Poslanstvo zapisane modrosti. Vestnik (Murska Sobota) 17. XII. 1981

Najhitrejše v Sloveniji. Vestnik (Murska Sobota) 11. VI. 1981

Kulturno življenje v Porabju. Vestnik (Murska Sobota) 1. X. 1981

Krajevne knjižnice na dvojezičnem območju soboške občine. Vestnik (Murska Sobota) 15. V. 1981

Ko so cvetele marelice. Vestnik (Murska Sobota) 24. IX. 1981

Knjižnica v Domanjševcih. Vestnik (Murska Sobota) 6. III. 1981

Iz prekmuriane. (Predgovori Š. Küzmiča). Vestnik (Murska Sobota) 10. XII. 1981

Franc Šebjanič - šestdesetletnik. Vestnik (Murska Sobota) 6. I. 1981

Himna Trden grad med protestanti. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1982, str. 67-73

Ženavlje in okolica. V edinosti 1981, str. 86-89. - (Podpis Štefan Grabar)

Prizadevanja in rezultati pri vzgoji Romov v Prekmurju. Otrok in družina (Ljubljana) 1981, št. 3, str. 12-13

Predgovori Števana Küzmiča.  Evangeličanski list (Bodonci)  1981, št. 1, str. 4

1982

Neutrudni raziskovalec naše preteklosti.  (Zelko). Vestnik (Murska Sobota), 1. VII. 1982

Slovo brez slovesa. (Nekrolog M. Lebarju). Vestnik (Murska Sobota), 18. III. 1982

Prekmurske ljudske pripovedi. Vestnik (Murska Sobota), 21. VII. 1982

Prekmurje do leta 1500. (Poročilo o Zelkovi knjigi). Vestnik (Murska Sobota), 22. IV. 1982

Vplivnost iz razširjenost Küzmičevega Nouvega zakona. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1983, str. 91-95

Delovanje biblijske šole na Koroškem. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1983, str. 65-67

Dobri sosedski odnosi na področju knjižničarstva. Narodni kalendar (Budapest) 1983, str. 181

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. /Murska Sobota, PŠK 1982/. Zloženka

Binkoštna skupnost v Vadarcih.  V edinosti 1982, str. 69-71. -   (Pod Anton Sukič)

Marijan Lebar.  Prosvetni delavec (Ljubljana) 33 (1982) 7 (12. IV.), 12

Kétnyelvü könyvtárak Muravidéken.  Naptar (Lendva) 1982, str. 91-95

1983

Za ohranjanje tradicije. Vestnik (Murska Sobota) 27. I. 1983

Slovensko Porabje. Vestnik (Murska Sobota) 20. I. 1983

Ponovno prve v Sloveniji. Vestnik (Murska Sobota 16. VI. 1983

A könyv és könyvhónap jelentösége.  Nepujság (Murska Sobota) 10. XI. 1983, št. 45, str. 6

Küzmičev Abecednik.  Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1984, 50-52

1984

Začetki reformacije v Prekmurju.   Snopje (Ljubljana) 8, str. 35-39

Dva zelo dragocena tiska.  Knjižnica (Ljubljana) 28 (1984) 3-4, str. 249-252

Popis knjig prevedenih v madžarščino oziroma slovenščino, ki sta jih izdala Európa Könyvkiadó Budapest in Pomurska založba Murska Sobota od leta 1964. Murska Sobota: Pomurska založba, 1984. 24 str. - Izšlo pod imenom Valerija Trajber

Pokal spet v Sóboto. Vestnik (Murska Sobota) 36 (1984) 7. VI., str. 3

A szájhagyomány nem elég. Nepujsag (Murska Sobota) 16. XI. 1984

1985

Anton Vratuša. Razstava ob 70-letnici. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica 1985. Zloženka ob razstavi.

Dan potem.  Vestnik (Murska Sobota) 12. XII. 1985

O pomurski kinematografiji.  Vestnik (Murska Sobota) 18. VII. 1985, št. 28, str. 5

Ruševina v Prosenjakovcih.  Vestnik (Murska Sobota) 1. VIII. 1985, št. 30

Zahvala padlim in opomin živim.  Vestnik (Murska Sobota) 22. VIII. 1985, št. 33

Skrajšana bibliografija prekmurske književnosti 1945-1985.  Prekmurska književnost 1945-1985 in Prekmurje - 40 let v svobodi. Murska Sobota, Kulturni center Miško Kranjec, 1985, str. 16-20

1986

Pregled knjižnic in knjižničarstva v Prekmurju od začetkov do osvoboditve. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1986, zv. 1, str. 107-133

Dr. Ivan Zelko. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1986, zv. 2, str. 335-336

Zgodovinski obris slovenskega protestantizma. V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1986, str. 45-54

Dragocenosti Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti. Murska Sobota: Kulturni center »Miško Kranjec« 1986. (Besedilo k posameznim razstavnim eksponatom).

V spomin dr. Ivanu Zelku. Vestnik (Murska Sobota), 21. VIII. 1986

Anton dr. Trstenjak - antropolog. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1986. Zloženka ob razstavi.

Zvesti sin dveh narodov. Delo (Ljubljana), Književni listi, 24. VII. 1986

Faksimile dragocene knjižice. Večer (Maribor) 2. VII. 1986

Dragocenosti v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti. Vestnik (Murska Sobota) 26. VI. 1986, str. 5

Bibliografija del dr. Avgusta Pavla za obdobje junij 1966 - 15. junij 1986 = Pável Agoston bibliográfia 1966. junius 15. - 1986. junius. Szombathely, BDMK 1986, str. 145-156

Faksimile dragocene knjižice. (Temlinov katekizem). Večer (Maribor) 2. VII. 1986, str. 7

Avgust Pavel. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica 1986. Zloženka ob razstavi.

Avgust Pavel. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica 1986. Zloženka ob razstavi. - Ponatis

Pénserköles a családban.  Naptár (Lendva) 1987, str. 159-165

Dr. Ivan Zelko emlékére. Naptár (Lendva) 1987, str. 94-97

Dr. Ivan Zelko bibliográfiája. Naptár (Lendva) 1987,  str. 97-101

1987

Razstava - Prevajalci Pomurja in Porabja. Zloženka. Murska Sobota, PŠK 1987

Panonska motivika v likovnih delih prve generacije. Naši razgledi (Ljubljana), 28. VIII. 1987

Resnica in podoba nekega pokopališča. Vestnik (M. Sobota), 6. VIII. 1987 + lastna fotografija

Fran Novak in učbeniki slovenske stenografije. Sodobna pedagogika (Ljubljana) 38 (1987) 7-8, 390-391

Pedagoško delo Mikloša Küzmiča za Prekmurce. Sodobna pedagogika (Ljubljana) 38 (1987) 7-8, 392-393

Tudi kinematografija mora opravljati kulturno poslanstvo.  Kulturni odsevi (Murska Sobota, posebna priloga Vestnika) 1987, str. 11

Knjižničar o knjižničarstvu. Vestnik (Murska Sobota) 15. I. 1987

Kratek sprehod skozi zgodovino soboškega knjižničarstva. Knjižnica (Ljubljana) 31 (1987) 2-3, 90-95

Uveljavitev in pomen tolerančnega patenta za razvoj reformacije v Prekmurju. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1987, 127-130

Nevšečnosti glede jezika pri evangeličanskem in katoliškem verouku v Prekmurju med obema vojnama. V edinosti 1987, 154-158

Zgodovinski prikaz verstev v Prekmurju. Vestnik (Murska Sobota) 37 (1987) 50 (24. XII.), 8

Znamenja ekumenizma ob Muri. (Predbožična okrogla miza). Vestnik (Murska Sobota) 37 (1987) 50 (24. XII.), 8. - (Sodeloval v razpravi)

1988

Srečanje s Kranjcem ob bralni znački . Pričevanja o pisatelju Mišku Kranjcu. Lendava 1988. - (Lendavski zvezki ; 10), str, 30-31                                                      

Zbornik o prekmurskih prevajalcih. Vestnik (Murska Sobota), 20. X. 1988

Jožef Košič (1788-1867). Vestnik (M. Sobota), 20. X. 1988

Prevajalci Pomurja in Porabja. Prevajalci Pomurja in Porabja... Ljubljana (DSKP) 1988, 5-10

Prevajalska dejavnost Janeza Kardoša. Prevajalci Pomurja in Porabja... Ljubljana (DSKP) 1988, 27-31

Bibliografija in biografije prevajalcev Prekmurja. Prevajalci Pomurja in Porabja... Ljubljana (DSKP) 1988, 67-79

Bibliografija knjig in rokopisov pisatelja Miška Kranjca.  Kranjčeve knjižne izdaje in rokopisi v murskosoboški knjižnici. Murska Sobota (KC MK) 1988, 19-46

Stopinje. Vestnik (Murska Sobota) 14. I. 1988

Koledar - njegova vloga in pomen. Vestnik (Murska Sobota) 14. I. 1988

A Naptár - a nemzetiségi szemle eredményes 30 esztendeje. Naptár (M. Sobota) 1989, 32-36

Ivan Škafar bibliografája.  Naptár (M. Sobota) 1989, 180-185

Bibliografije Prekmurja. Knjižnica (Ljubljana) 32 (1988), 3-4, 148-155

Prispevki k revolucionarnemu vrenju v Prekmurju leta 1918. Zgodovinski časopis (Ljubljana) 42 (1988), 4, 555-560

Manko Golar - v spomin. Prosvetni delavec (Ljubljana) 39 (1988) 17 (21. XI.), 24

1989

Oris konfesionalne podobe Murske Sobote skozi stoletja. Znamenje (Maribor) 19 (1989) 6, 603-610

Pot Stare zaveze med Prekmurce. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1990, 59-61

Evangeličanski koledar. Vestnik (Murska Sobota) 12. I. 1989

Potreba po dobri knjigi. Naše delo (Murska Sobota) 16 (1989) 2, 13

Podjetnost prekmurskih Židov. Znamenje (Maribor) 19 (1989) 2, 172-179

Miroslav Kokolj. Vestnik (Murska Sobota) 41 (1989) 22 (8. VI.), 4. - (Nekrolog)

Jubilej prve prekmurske protestantske pesmarice. Znamenje (Maribor) 19 (1989) 3, 299-301

Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije. Tom XV, knjiga 1. O učešću Hortijevske Mađarske u napadu i okupaciji Jugoslavije 1941-1945. Beograd 1986, Budimpešta1986 (Vojnoistorijski institut).  Zgodovinski časopis (Ljubljana) 43 (1989) 1, 149-150

Življenje med knjigami in za knjige. Vestnik (Murska Sobota) 41 (1989) 32, 9. - (Ob razstavi Nikice Brumen)

Pregled starejše prekmurske protestantske književnosti. Znamenje (Maribor) 19 (1989) 4, 379-384

Pravoslavna cerkev naj bi bila tudi v Soboti. Vestnik (Murska Sobota) 41 (1989) 34 (31. VIII.), 8

Bibliografija o prevratni dobi v Prekmurju. Prevrat v Prekmurju. Murska Sobota (Kulturni Center Miško Kranjec) 1989, zloženka. str. 3-6

Življenje med knjigami. Vestnik (M. Sobota) 41 (1989) 38 (28. IX.), 9. - (Ob 60 letnici Nikice Brumen)

Pet desetletij in več dolga pot. Vestnik (Murska Sobota) 41 (1989) 40 (12. X.), 8; 41, 8; 42, 8; 43, 14. - (v 4 nadaljevanjih)

Zgodovinski oris razvoja Srednje družboslovne in ekonomske šole. Zbornik SDEŠ Murska Sobota 1939-1989. Murska Sobota (SDEŠ) 1989, 1-31

V posodo slovarja jezik je shranjen. Vestnik (Murska Sobota) 41 (1989) 12 (30. III.), 9

 Znamenje ob poti. Vestnik (Murska Sobota) 41 (1989) 27 (13. VII.), 9. - (Ob petdesetletnici Jožeta Zadravca)

Tudi enciklopediji ni več verjeti.  Vestnik (Murska Sobota) 41 (1989) 8 (2. III.), 9

Pregled cerkvene uprave v Prekmurju v obdobju nastajanja kraljevine SHS. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1989, zv. 2, 149-159

Dr. Vanek Šiftar. Murska Sobota, Kulturni center Miško Kranjec, PŠK 1989. Zloženka. - (Ob 70-letnici dr. Vaneka Šiftarja, oktober-november). - 1. izdaja (umaknili na zahtevo V. Š.). - Pripravil in montiral.

Dr. Vanek Šiftar. Murska Sobota, Kulturni center Miško Kranjec, PŠK 1989. Zloženka. - (Ob 70-letnici dr. Vaneka Šiftarja, oktober-november). - 2. izdaja - korigiran zadnji odstavek. - Pripravil in montiral.

Življenje med knjigami.  Murska Sobota, Kulturni center Miško Kranjec, PŠK 1989. Zloženka. - (Ob 60-letnici Nikice Brumen)

Izjava: Kaj želite Vestniku ob njegovi 40-letnici? (s sl.). Vestnik (Murska Sobota), 16. II. 1989

Ali poznate knjige?  Poročevalec SGP "Pomurje" (Murska Sobota) 4 (1989) 24, 10

O nameravani gradnji pravoslavne cerkve v Murski Soboti v obdobju med obema vojnama. V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1989, 52-54

Zahvalna listina za leto 1989. SDEŠ Murska Sobota 1939-1989 - 50 let. Bilten. Murska Sobota 1989, /29-31/

Izbor iz bibliografije slikarja Vladimirja Potočnika. Vladimir Potočnik, akad. slikar specialist. Galerija KC M. Kranjec M. Sobota 1989, str. 22-23 (sodeloval z F. Obalom)

A Muraszombati Terüileti és Tanulmányi Könyvtár könyvritkaságai.  Murska Sobota (Kulturni Center Miško Kranjec) 1989. - 24 str.

Dr. Pável Agoston, a könyvtáros. Naptár (Lendva) 1990, str. 53-57

Hozzájárulás a két nép együttéléséhez. Naptár (Lendva) 1990, str. 58-60

Nikica Brumen bibliográfiája. Naptár (Lendva) 1990, str. 60-66

Kraljevič in lepa Vida. (Porabska pravljica). Vestnik (Murska Sobota) 41 (1989) 25 (29. VI.), 14. (Prevedel).

Brat in sestra. (Porabska pravljica). Vestnik (Murska Sobota) 41 (1989) 26 (6. VII.), 14. (Prevedel).

1990

Paleta letošnjih koledarjev za Pomurce in druge.  Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 4, 9

Dobra knjiga oblikuje človeka. Naše delo (Murska Sobota) 17 (1990) 1, 6

Pod svobodnim soncem nič novega. Vestnik 42 (1990) 25, 9. - (Odbral)

Strast in mir. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 32 (23. VIII,) 9. - (Ocena knjige)

Nesnaga v Murski Soboti ni nič novega. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 31 (16. VIII.), 8

Nekoč in danes. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 27 (19. VII.), 9

Razstava starih in zanimivih knjig. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 36 (20. IX.), 9

V znamenju Bevka. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 38 (4. X.), 11

Odstiranje življenjske zaveze. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 38  (4. X.), 9

Srebrno kolo. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 39 (11. X.), 11 

Pa še to.  Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 39 (11. X.), 11

Beseda o zapisani besedi. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 40 (18. X.), 9

Prijateljica knjiga. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 40 (18. X.), 9

Soboške dragocenosti tokrat v Zalaegerszegu. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 40 (18. X.), 9

O rojstvu slovenske knjige. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 42 (1. XI.), 9

Romi in njihova vera. Znamenje (1990) 5, 447-453

Sveto pismo ali Biblija. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 43 (8. XI.), 9

Az Biblia négyszáz éve. Népujság   (1990) 44 (16. XI.), 13; 45 (23. XI.), 13

Ob štiristoletnici madžarskega prevoda Svetega pisma. Znamenje (1990) 6, 564-565

Lojze Kozar. Zloženka ob razstavi. Murska Sobota, PŠK 1990

Franc Šebjanič. Zloženka ob razstavi. Murska Sobota, PŠK 1990

Prva knjiga v prekmurščini. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 45 (22. XI.), 9

Pripoved o čarovnicah in čarovniku. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 46 (29. XI.), 13

Predstavitev Srebrnega kolesa. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 46 (29. XI.), 13

Časopisje raznih strank v Prekmurju. Zbornik soboškega muzeja 1. Murska Sobota (PM) 1990, 75-88

Prekmurske in prleške ljudske pesmi. Murska Sobota (LB) 1990. - /36/ str. ; miniaturka. Izbral in uredil.

Bibliografija Vaneka Šiftarja. Zbornik soboškega muzeja 1. Murska Sobota (PM) 1990, 141-155

Živel je v pokrajini ob Muri. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1991, str. 41-50. - (O duhovniku Štefanu Kovaču)

Nastanek iz razvoj Prekmurskega evangeličanskega seniorata. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1991, str. 60-64

Iz bibliografije. Mala lončarska delavnica »Filovci 1990«. Zloženka.

Néprajzi kincseink - Farsang. Naptár (Lendva) 1991, str. 187-192

1991

Sodelovanje Frana Miklošiča pri prevodu Svetega pisma. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1992, str. 74-77

Bibliografija Lojzeta Kozarja. Stopinje 1992, str. 26-31

Zbornik soboškega muzeja. Vestnik (Murska Sobota) 43 (1991) 13 (4. IV.), 9

Domanjševska kronika. Vestnik (Murska Sobota) 43 (1991) 16 (25. IV.), 9. - (Poročilo o knjigi)

Fašenek. Kusta repa, dugi len. Bilten SDEŠ, Murska Sobota 1991, 1-6

Iz narodopisne zakladnice - fašenek. Vestnik (Murska Sobota) 43 (1991) 6 (14. II.), 9; 7 (21. II.), 9

Karolina Kolmanič v Velenju. Vestnik (Murska Sobota) 43 (1991) 16 (25. IV.), 9

Kerec Jožef. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana : Mladinska knjiga 1991, knj. 5, 53

Klekl Jožef. Enciklopedija Slovenije, knj. 5. Ljubljana 1991, 91-92

Kronika 1-2. Separatio (Murska Sobota) 1991, 40-41. - (Poročilo)

Kolmanič Karolina. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana : Mladinska knjiga 1991, knj. 5, 202

Košič Jožef.  Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga 1991, knj. 5, 330-331

Ljudske pesmi iz prekmurske in prleške okrogline. - Murska Sobota : Pomurska banka, 1991

Miklošičev zbornik. Separatio (Murska Sobota) 1991, 35. - (Poročilo o knjigi)

Narodne manjšine. Separatio (Murska Sobota) 1991, 32. - (Poročilo o knjigi)

Lojze Kozar: Neuničljivo upanje. Separatio (Murska Sobota) 1991, 19. - (Poročilo o knjigi)

Odstiranje življenjske zavese. Karolina Kolmanič. Murska Sobota: Kulturni center Miško Kranjec 1991. Zloženka ob razstavi. - (Ob 60-letnici)

Prekmurje na mirovni konferenci v Parizu. Kronika Pomurja 4. Murska Sobota 1991, 27-35

Pregled razvoja protestantskega šolstva v Prekmurju. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1992, str. 58-61

Razkošje hipa. Vestnik (Murska Sobota) 43 (1991) 48 (5. XII.), 11. - (Poročilo o knjigi I. Klepec - pesmi)

Ko utihne slavčkov glas... Slovo od Pišteka Jošarja. Vestnik (Murska Sobota) 43 (1991) 12 (28. III.), 8. - (podpis: Prijatelji)

Sprotuletje blizi ide. Separatio (Murska Sobota) 1991, 23. - (Poročilo o knjigi)

Stranke v Prekmurju med obema vojnama. Kronika (Ljubljana) 39 (1991) 1-2, 58-63

Stopinje. Evangeličanski koledar. Separatio (Murska Sobota) 1991, 42

Dušan Rešek: Stric so strino. Separatio (Murska Sobota) 1991, 46. - (Poročilo o knjigi)

Manko Golar. Murska Sobota, Pokrajinska in študijska knjižnica 1991. - (Pripravil in kopiral zloženko. Besedilo Avgust Posavec).

1992

Bele tulpike. Vestnik (Murska Sobota) 44 (1992) 21 (4. VI.), 9

Bibliografija Franca Šebjaniča. Zbornik soboškega muzeja 2. Murska Sobota (PM) 1992, 123-133

Bibliografija samostojnih publikacij Jožefa Smeja. Košičev teden IV. Bogojina1992, 21-23

Franc Temlin in njegovo delo. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1993, str. 46-49

Josip Stritar in bogojanski šolarji. Vestnik (Murska Sobota) 44 (1992) 12 (26. III.), 10

Jugoslovansko tovariševanje. Delo, KL  (Ljubljana) (1992) 215 (17. IX.), 16

Kaj skriva v svojih nedrjih prekmurska zemlja? Vestnik (Murska Sobota)  44 (1992) 1 (9. I.), 11

Kaplja na vedru - ali poezija iz mladih let. Vestnik (Murska Sobota) 44 (1992) 41 (15. X.), 11. - (Poročilo o pesniški zbirki J. Smeja)

Klanec viničarke Ane. Vestnik (Murska Sobota) 44 (1992) 21 (4. VI.), 9. - (Poročilo o knjigi K. Kolmanič)

Kühar János. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana:  Mladinska knjiga 1992,  knj. 6, str.  65

Küzmič Mikloš. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana:  Mladinska knjiga 1992,  knj. 6, str.  83

Küzmič Štefan. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga 1992, knj. 6., str. 83

Ljudske pesmi iz Prekmurske in prleške okrogline. Murska Sobota : Pomurska banka, 1992. - /31 str./

Mártonhely - Martjanci temploma a XVII. században (A templom 600. évfordulójára). Naptár (Lendva) 1993, str. 87-91

Mihael Bakoš - prekmurski protestant. Vestnik (Murska Sobota) 44 (1992) 21 (4. VI.), 9

Murska republika. Vestnik (Murska Sobota) 44 (1992) 9 (5. III.), 14 - 17 (7. V.), 14. - 10 nadaljevanj

Naselitev Židov v Prekmurju in njihov razvoj do konca prve svetovne vojne. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1993, str. 120-123

Ob 100-letnici rojstva Jožefa Kereca.  Vestnik (Murska Sobota) 44 (1992) 41 (15. X.), 11

Pismo prekmurskih protestantov cesarici Mariji Tereziji. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1993, str. 72-76

Povest o ženi, materi in ljubici. Delo, KL (Ljubljana)  (1992) 174 (30. VII.), 8. - (Poročilo o knjigi K. Kolmanič: Klanec viničarke Ane)

Sonce ne išče samotne poti. Vestnik (Murska Sobota) 44 (1992) 17 (30. IV.), 9. - (Poročilo o knjigi)

Studija o Židovima u Lendavi i okolini. Bilten (Zagreb) 25 (1992), 15

Še ob petem zvezku Enciklopedije Slovenije. Vestnik (Murska Sobota) 44 (1992) 11 (19. III.), 11

Študija o Židih. Vestnik (Murska Sobota) 44 (1992) 11 (19. III.), 11. - (Poročilo o knjigi S. Varge)

V znamenju praznikov. Vestnik (Murska Sobota) 44 (1992) 43 (29. X.), 6. - (Dan reformacije, Dan mrtvih)

Zbogom, Ariadna. Vestnik (Murska Sobota) 44 (1992) 3 (23. I.), 11. - (Poročilo o knjigi)

Zgodovina Cerkve na Slovenskem. Zbornik soboškega muzeja 2. Murska Sobota (PM) 1992, 135-136. - (Poročilo o knjigi)

Zgodovinski oris razvoja srednje ekonomske in družboslovne šole v Murski Soboti. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1992, zv. 1, 25-45

Ustvarjalnost Jožefa Košiča. Stopinje 1993, str. 68-70

1993

Anekdotični spomini na prašno mesto in njegove prebivalce.  Delo, KL (Ljubljana) 35 (1993) 179 (5. VIII.), 14. - (Poročilo o knjigi Rituperja)

Bančništvo in hranilništvo v Pomurju. Murska Sobota : LB PB 1993. (Soavtor in urednik)

Enciklopedija Slovenije VI. Zvezek. Vestnik (Murska Sobota) 45 (1993) 1 (7. I.), 9

Ferdo Godina, Glas samotne ptice. Znamenje 23 (1993) 1/2, 93-94. - (Poročilo o knjigi)

Ko so zvonili trojiški zvonovi. Delo, KL (Ljubljana) 35 (1993) 161 (15. VII.), 15. - (Poročilo o Štefanečevi knjigi Zlata ura)

Nad Goričkim so že zdavnaj leteli baloni - in še kaj. Delo, KL (Ljubljana) 4. 3. 1993, 16. - (Poročilo o Vincetičevi knjigi Nebo nad Ženavljami)

Ob dveh lepih bančnih jubilejih v Pomurju.  Vestnik (Murska Sobota) 45 (1993) 51 (23. XII.), 22

"Pobudo o zbiranju gradiva...". Vestnik (Murska Sobota) 45 (1993) 51 (23. XII.), 22

Tekstil v kmečki hiši. Večer (Maribor) 49 (1993) 240 (15. X.), 12

Tekstil v kmečki hiši. Delo (Ljubljana) 35 (1993) 238 (13. X.), 13

Ustvarjalnost Jožefa Košiča. Stopinje 1993, 68-70

Zbornik soboškega muzeja. Delo, KL (Ljubljana) 7. 1. 1993, št. 4

"Pisala sem vedno, kadar sem čutila potrebo..." Razgovor s Frido Kovačevo. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1994, str. 56-61

Nekaj literature o cerkvah v Prekmurju. Stopinje 1994, 224-226

Protestantizem na Gradiščanskem. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1994, 91-93

Zgodovina evangeličanske cerkve v Lendavi. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1994, 67-70

A protestantizmus Lendván és környékén. Tanulmányok Lendva történelméböl. Lendva 1994, 76-79

A reformacio kezdetei Murántulon. Naptar 1994, 115-122

1994

Protestantizem na Slovenskem. Bibliografija. Murska Sobota: (samozaložba) 1994. 94 str. ; 30 cm

Beseda o Prekmurju v Enciklopediji Slovenije. Kronika Pomurja 5. Murska Sobota 1994, 24-26

AES 3. Kronika Pomurja 6. Murska Sobota 1994, 28

Bibliografija dr. Jožefa Smeja. Zbornik soboškega muzeja 3. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1994, 131-141

Bibliografija samostojnih publikacij dr. Vilka Novaka. Košičev teden VI. Bogojina 1994, 19-21

Bibliografija "Slovenci v avstrijski zvezni deželi Štajerski". Narodne manjšine 3. Ljubljana (SAZU) 1994, 340-364. - Soavtor, nepodpisan

Bibliografija zgodovine Monoštra. Kronika Pomurja 6. Murska Sobota 1994, 21-22

Istvan Kovats. Kronika Pomurja 6. Murska Sobota 1994, 18-20

Kaj lahko storimo muzealci za večji obisk slovenskih muzejev. (Izjava). Slovenec (Ljubljana) 1. 4. 1994, 9

Kirchenadministrative Lage von "Slovenska Krajina" von 798-1958. Zusammenfassung.Zbornik soboškega muzeja 3. Murska Sobota (PM) 1994, 48

Knjiga o Prlekiji. Zbornik soboškega muzeja 3. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1994, 153-154

Kolegom v slovo - Dini Titan : 1919 - 1994. Kronika Pomurja 5. Murska Sobota 1994, 32-33

Konfesionalna podoba Prekmurja v času razpada avstroogrske monarhije. V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1994, 92-96

Literarni začetki diakonise Marije Üllen. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1995, str. 76-81

Literatura o cerkvah v Pomurju in Porabju. Štefan Sobočan: Moja župnija. Murska Sobota 1994, 298-303

Martjanska cerkev v 17. stoletju. Zbornik soboškega muzeja 3. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 1994, 93-103

Na gredicah moje dežele. Zbornik soboškega muzeja 3. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 1994, 151-152

Nekaj bibliografije o gradovih in dvorcih v Pomurju. Kronika Pomurja 6. Murska Sobota 1994, 29-31

O izboru prekmurskega slovstva. Kronika Pomurja 6. Murska Sobota 1994, 25-28

Ogledalo nekega poslanstva. Delo, KL (Ljubljana) 4. 8. 1994, 15. - (Poročilo o Bibliografiji Pomurske založbe)

Plečnikova pisma Jožefu Kleklu. Stopinje 1995, str. 50-52

Pomen sedmih knjig Mikloša Küzmiča. Kronika Pomurja 5. Murska Sobota 1994, 14-17

Protestantizem v Lendavi in okolici. Študije o zgodovini Lendave. Lendava = Lendva 1192-1992. Lendavski zvezki = Lendvai füzetek. Lendava = Lendva 1994,  str. 35-42

Slovenski obrednik Mihaela Bakoša. Kronika Pomurja 6. Murska Sobota 1994, 23-24

Stenografija v Prekmurju. Kronika Pomurja 6. Murska Sobota 1994, 6-12

Ustvarjalnost dr. Antona Trstenjaka. Stopinje 1995, str. 52-54

Ustvarjalnost Jožefa Košiča - bibliografija. Košič in njegov čas. Budapest 1994, 194-197

Turki v Prekmurju. (Nekaj bibliografskega gradiva.) Kronika Pomurja 5. Murska Sobota 1994, 30-31

Zbiralec in zapisovalec ljudskega blaga. Dragoceni tiski in rokopisi iz zbirke Dušana Rešeka v soboški knjižnici. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1994, 8-10

Zbornik o Romih. Kronika Pomurja 6. Murska Sobota 1994, 21

Zbornik soboškega muzeja 3. Delo, KL (Ljubljana) 25. 8. 1994, 16. - (Poročilo)

 Življenje in delo Theodorja Elzeja. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1995, str, 60-62

A protestantizmus Lendván és környéken. Lendava = Lendva 1192-1992. Lendavski zvezki = Lendvai füzetek. Lendava = Lendva 1994,  str. 76-79

Kardos János forditói munkássága.  Naptár (Lendva) 1995, str. 50-58

Lirika rumenega vzhoda. (Čang-Jo-Su: Noč; Li-Zong-Flu: Krik srebrnega fazana).  Znamenje 24 (1994), 3-4, str. 84. (Prevedel).

1995

Bibliografija Jožefa Klekla. Kleklov simpozij v Rimu. Celje: Mohorjeva družba, 1995, 255-272

Klekl kot urednik in izdajatelj. Stopinje 1996, str. 33-38

Matija Temlin in njegova skrb za študente. Evangeličanski koledar (Murska Sobota) 1996, str. 84-87

Pokrajinski muzej = Területi muzeum. Založniška dejavnost v Prekmurju = Muravidéki könyvkiadók. Monošter-Szentgotthard, 1995, str. 10

Raziskovalno-publicistična dejavnost v Pokrajinskem muzeju v Murski Soboti. Argo (Ljubljana) XXXVII-XXXVII (1994), 1, str. 95-96

Sprehod skozi šolstvo bogojinske fare. Košičev teden VII. Bogojina 1995, str. 14-17

Preteklost kot globok vodnjak. Slovenec (Ljubljana) 79 (1995) 26 (1. II.), 14. (Poročilo o knjigi I. Šavel, Prazgodovinske naselbine v Pomurju)

Sožitje in strpnost v konfesionalni barvitosti Prekmurja. V edinosti (Maribor) 1995, str. 126-137

Irena Šavel: Prazgodovinske naselbine v Pomurju. Murska Sobota, PZ 1994.  Zbornik soboškega muzeja 4. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1995, str. 217-218

Iz povijesti protestantizma u Sloveniji. Izvori (Osijek) 38 (1995) 9-10, str. 14-15

Kétnyelvü könyvtárak Muravidéken. Szemle  A magyar-szlovén könyvtári együttmüködésröl. Szombathely 1995, str. /6-7/

Hozzájádrulás a két nép együttéléséhez. Szemle  A magyar-szlovén könyvtári együttmüködésröl. Szombathely 1995, str. /10/

A Muravidék egyháztörténete. Naptár (Lendva) 1996, str. 99-104

Lendva község ée város bibliográfiájabol. Naptár (Lendva) 1996, str. 105-111

1996

Bibliografija tiskov Binkoštne cerkve v Sloveniji : 1939 - 1995. Murska Sobota: (samozaložba), 1996. /30/ str. ; 30 cm

Bibliografija o protestantizmu na Slovenskem. Zbornik soboškega muzeja 4. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1995, str. 139-216

Bibliografija Ivana Zelka. Ivan Zelko: Zgodovina Prekmurja. Murska Sobota: Pomurska založba, 1996, str. 331-333

Božidar Raič in predstavitev Prekmurja osrednji Sloveniji.  Traditiones (Ljubljana) 24, str. 55-60

Evgen Titan - izbor iz bibliografije.  Evgen Titan - med iskanjem in tveganjem. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996, str. 23-28

Formula concordiae pri nas.  V edinosti (Maribor) 1996, str. 113-117

Lik Titana - športnika in telesnokulturnega delavca.  Evgen Titan - med iskanjem in tveganjem. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996, str. 17-18

Evgen Titan - iz biografije.  Evgen Titan - med iskanjem in tveganjem. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996, str. 21-23

Konfesionalna podoba prostora ob Muri.  Ljudje ob Muri. Murska Sobota (PM), Zalaegerszeg (GM) 1996, 183-189

Prekmursko muzejsko društvo. Vestnik (Murska Sobota), Vestnikova kulturna priloga, 8. 2. 1996, str. 16

Iz zgodovine evangeličanskega dijaškega doma v Murski Soboti. Evangeličanski koledar (Gornji Slaveči) 1997, str. 74-78

Prvo Plečnikovo popotovanje v Bogojino. Košičev teden VIII. Bogojina 1996, str. 17-19

Obredi in običaji med Židi ob smrti. Stopinje 1997, str. 69-72

Muzejska izkaznica. Vestnik (Murska Sobota), Vestnikova kulturna priloga, 8. 2. 1996, str. 14

Verska raznolikost. Podoba občine Moravske Toplice. Moravske Toplice 1996, str. /24-25/

Zgodovinska skica. Podoba občine Moravske Toplice. Moravske Toplice 1996, str. /16-17/

Történelmi vázlat. Gazdagok vagyunk, mert tudatában vagyunk, mi mindenünk van - Moravske Toplice község. Moravske Toplice 1996, /16-17/

Vallási sokszinüség.  Gazdagok vagyunk, mert tudatában vagyunk, mi mindenünk van - Moravske Toplice község. Moravske Toplice 1996, /24-25/

Historische Skizze.  Wir sind reich, weil wir wissen, was wir haben - Moravske Toplice. Moravske Toplice 1996, /16-17/

Religiöse Vielfalt.  Wir sind reich, weil wir wissen, was wir haben - Moravske Toplice. Moravske Toplice 1996, /24-25/

A brief historical outline.  We are rich for we are aware of our riches. The Moravske Toplice Commune. Moravske Toplice 1996, /16-17/

Religions diversity.  We are rich for we are aware of our riches. The Moravske Toplice Commune. Moravske Toplice 1996, /24-25/

Die Gestalt von Titan - als Sportler und Arbeiter auf dem Gebiet der Körperkultur.  Evgen Titan - med iskanjem in tveganjem. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996, str. 36-37. - (Prevedel Marjan Kulčar)

Titan - sportember és testnevelö.  Evgen Titan - med iskanjem in tveganjem. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996, str. 37-38. - (Prevedla Gabriella Gáal)

A zsidók letelepülése és élete a Murántulon a második világháboru végeig.  Naptar (Lendva) 1997, str. 135-139

Kurzgeschichte der Pfingsgemeinde aus Murska Sobota.  Koper: /Evangelijska cerkev - Chiesa evangelica comunitá pentecostale), (1996). /2/ str. ; 30 cm

Kurzgeschichte der Pfingsgemeinde aus Murska Sobota.   /Koper, 1996, 2. izd./. /2/ str. ; 30 cm.

Breve relazione sulla storia della comunitá pentecostale di Murska Sobota. Capodistria: (Chiesa evangelica-comunitá pentecostale), (1996), /2/ str. ; 30 cm

Breve relazione sulla storia della comunitá pentecostale di Murska Sobota. (Koper, 1996). 2 str. ; 30 cm. - (2. izd.)

1997

Bibliografija Fride Kovač.  Evangeličanski koledar (Moravske Toplice) 1998, str. 178-187

Kraj Vadarci in njegova podoba. 60 let Binkoštne cerkve v Vadarcih. Vadarci 1997, str. 4-6

Stanko Vraz in Prekmurje. Stopinje 1998, str. 46-49

Sožitje z židi v Prekmurju. V edinosti. Maribor: SES, 1997, str. 93-98

Plečnik in bogojinska cerkev. Košičev teden IX. Bogojina: Krajevna skupnost Bogojina in Filovci, 1997, str. 38-41

Konfesionalna podoba Prekmurja. Pokrajinski muzej. Katalog. Stalna razstava. Murska Sobota (Pokrajinski muzej) 1997, 89-94

Evgen Titan. Evgen Titan. Nemir v naravi in družbi, 14. XI. - 12. XII. 1997- Zloženka

Občinski praznik 16. julij. Soboške novine (Murska Sobota) 1997, št. 1 (3. IV.), str. 5

Obredi in običaji pri židih ob smrti. Znamenje (Petrovče) 27 (1997) 3-4, str. 71-76

Vloga izobraževanja v domoznanstvu. Zborovanje SMD, Murska Sobota, 8. - 10. oktobra 1997. (Ljubljana) SMD (Celje) MNZ, 1997, str. 140-142

Šolstvo in učbeniki.  Pokrajinski muzej. Katalog. Stalna razstava. Murska Sobota (Pokrajinski muzej) 1997, 255-262

Zgodovinski pregled bančništva v Pomurju. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1997, zv. 2, str. 250-268

Židje v Lendavi. Večer (Maribor) 53 (1997) 299 (29. XII.), 9. - (Poročilo o knjigi)

Židje v Prekmurju. Pokrajinski muzej. Katalog. Stalna razstava. Murska Sobota: Pokrajinski muzej,  1997, 187-194

Protestantizam u Prekmurju. Izvori (Osijek) 40 (1997) 9-10, str. 16-17

Židje v Lendavi. Večer (Maribor) 53 (1997) 299 (29. XII.), 9. - (Poročilo o knjigi)

1998

Bibliografija Vekoslava Korošca.  Po Trubarjevih stopinjah. Ljubljana 1998, str. 75-88

Veščica : podoba vasi skozi stoletja. Veščica 1998. 43+(III) str. : ilustr. ; 21 cm.

Veščica : podoba vasi skozi stoletja. Veščica 1998. 43+(III) str. : ilustr. ; 21 cm. -(Ponatis)

Župani Murske Sobote od 1919 do 1998. Soboške novine (Murska Sobota) št. 10 (24. XII.) 1998, str. 6

Evgen Titan - likovna pot. Dih časa in prostora. Zloženka. Moravske Toplice 1998

Uveljavitev in pomen tolerančnega patenta. Občan (Puconci) 1998, št. 9 (12. X.), str. 2-4

Uveljavitev in pomen tolerančnega patenta. Občan (Puconci) 1998, št. 10 (23. XII.), str. 10-12

Iz bibliografije o Židih v Prekmurju. Kronika Pomurja 7. Murska Sobota 1998, str. 30-32

Konfesionalna podoba kraja Grad. 1. raziskovalni tabor Grad, 29. 6. - 2. 7. 1998. Grad 1998. Osnovna šola Grad, str. 9-12

Bibliografija o Plečniku in njegovih delih v Prekmurju. Arhitekt Jože Plečnik v Prekmurju. Ljubljana: SUD 1998, str. 94-98

Bibliografija o Bogojini in njenih ljudeh. Košičev teden X. Bogojina 1998, str. 58-64

Verska podoba naselja Grad na Goričkem. 1. domoznanski tabor 1998. Grad, Osnovna šola 1998. - (Nalogo pripravil in izdelal s pomočjo 4 učencev)

Okvirni zgodovinski pregled razvoja in delovanja Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti.Zbornik soboškega muzeja 5. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1998, str. 17-27

Ivan Zelko: Zgodovina Prekmurja. Izbrane razprave in članki. Zbornik soboškega muzeja 5. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1998, str. 197-198

Pedagoško delo Mikloša Küzmiča. Kronika Pomurja 7. Murska Sobota 1998, str. 17-20

Gradivo za projektno nalogo : Mikloš Küzmič. Kronika Pomurja 7. Murska Sobota 1998, str. 21-23

Pedagoško-didaktična zasnova in izvedba stalne razstave - pojasnitev in osvetlitev. Argo (Ljubljana) 41 (1998) 1-2, str. 96-98

Zorenje na gredicah moje dežele. Vestnik (Murska Sobota) 50 (1998) 45 (5. XI.), 9. - (Poročilo o knjigi J. Zadravca)

Bibliografija - Vilko Novak. Stopinje 1999, str. 92-116

Dokležovje - kratek sprehod po vasi skozi čas. Stopinje 1999, str. 60-63

Evangeličanski duhovniki, ki so oblikovali svet okrog nas.  Evangeličanski koledar (Moravske Toplice) 1999, str. 83-87

Prva prekmurska štipendijska ustanova.  Evangeličanski koledar (Moravske Toplice) 1999, str. 88-90

The permanent exhibition of the Provincial museum in Murska Sobota.  Argo (Ljubljana) 41 (1998) 1-2, str. 101

1999

Bibliografija prekmurskih tiskov 1920 -1998. Ljubljana: ZRC SAZU, 1999. 94 str. ; 24 cm

Samostojne razstave. Ujemimo svoje sanje - Evgen Titan. Zloženka. Monošter-Szentgotthard 1999

Delo Franca Šebjaniča na področju zgodovinopisja. Franc Šebjanič: Šolnik in domoljub Adam Farkaš 1730-1786. Ljubljana: ZZDS in SPD-PT, 1999, II-III (zavihka).

Konfesionalna podoba nekaterih opuščenih domačij v občini Grad. Osnovna šola Grad. 2. raziskovalni tabor, Grad '99, str. 24-26

Literarni ustvarjalci in drugi raziskovalci v občini Beltinci. Beltinci 1999. Zloženka

Evgen Titan - sochár, grafik, maliar. Svetlo a niansy.  Bratislava: EBF 1999. Zloženka

Murska Sobota - kronologija mesta. Soboške novine (Murska Sobota) 1999, št. 12 (30. VII. 1999), str. 18-20

Murska Sobota - kronologija mesta (nadaljevanje in dopolnitev). Soboške novine (Murska Sobota) 1999, št. 13 (30. IX. 1999), str. 23-24

Bibliografija Lojzeta Kozarja za obdobje 1992-1999. Stopinje 2000, str. 136-140

Pesmi Viktorja Černyja. Stopinje 2000, str. 73-76

Šiftar Vanek (Ivan). Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga 1999, zv. 13, str. 35

Šebjanič Franc. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga 1999, zv. 13, str. 11

Murskosoboški Pokrajinski muzej v luči turizma. Zborovanje Slovenskega muzejskega društva. Bohinj 1999. Ljubljana, Celje 1999, str. 79-81

Zadnje desetletje in jubilejno leto. Zbornik Srednje ekonomske šole Murska Sobota 1939-1999. Murska Sobota: Srednja ekonomska šola 1999, str, 27-46 + 63-66. (Soavtorja Marija Glavač in Majda Kovačič-Hakl)

Zgodovinski oris do 50-letnice šole. Zbornik Srednje ekonomske šole Murska Sobota 1939-1999. Murska Sobota: Srednja ekonomska šola, 1999, str. 3-26

Prekmurje po priključitvi k Sloveniji v kontekstu konfesionalne raznolikosti. Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij. Murska Sobota 1999, str. /13/

Petanjski grad v domačem tisku = A petanjci vár a hazai sajtóban = Die Burg Petanjci in der heimischen Presse. Protestantizem - zatočišče izgnanih na Petanjcih. Znanstveno srečanje. Povzetki. Radenci-Tišina 1999, str. /6-7/

Prekmurje im Kontext der Konfessionsvielfalt nach dem Auschlu3 an Slowenien. Die Region von Prekmurje am Rande, bzw. Berührungspunkt europäischer kommunikationen. Murska Sobota 1999, str. /16-17/

A Murántul a szlovéniához való csatolás, után a konfessziós sokszinüség tükrében.  A Murántul az europái kommunikációk peremén vagy középontjában. Muraszombat, 1999, ,

str. /14-15/

Zusammenfassung. Zbornik Srednje ekonomske šole Murska Sobota 1939-1999. Murska Sobota: Srednja ekonomska šola, 1999, str. 62

2000

Dragocenosti Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti = A muraszombati területi és tanulmányi könyvtár könyvritkaságai. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2000. 40 str.

Nekaj drobcev o prvi svetovni vojni.  Košičev teden XII. Bogojina 2000, str. 28-30

Ludvik Vrečič - Bibliografija. Ludvik Vrečič : 1900-1945. Murska Sobota: Pomurska založba 2000, str. 90-93

Osebna kronika.  Ludvik Vrečič : 1900-1945. Murska Sobota: Pomurska založba 2000, str. 87

Osebna kronika (Ludvika Vrečiča). Spominska razstava Ludvik Vrečič (1900-1945). Katalog - zloženka

Bibliografija Karoline Kolmanič. Karolina Kolmanič: Ni sonca brez senc. Ljubljana: Naša žena, 2000, str. 292-/302/

Življenjski uspehi drznega in pogumnega jastreba iz prekmurskih poljan v prvi svetovni vojni na svetovnem obnebju. Janez Mataj: Drzneje od ptic. Velika Polana: Občina, 2000. - zavihek /2/ stran

Prekmurje po priključitvi k Sloveniji v kontekstu konfesionalne raznolikosti. Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2000, str. 111-122

Petanjci skozi čas. Protestantizem - zatočišče izgnanih na Petanjcih. Murska Sobota: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija & ZRC SAZU, 2000,  str. 85-90

Petanjski grad v domačem tisku.  Protestantizem - zatočišče izgnanih na Petanjcih. Murska Sobota: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija & ZRC SAZU, 2000, str. 75-84

Spomenik zmage na Trgu zmage v Murski Soboti. Soboške novine (Murska Sobota) št. 21 (23. XII.) 2000, str. 6

Izdajateljska in tiskarska dejavnost prekmurskih Židov.   Stopinje 2001, str. 71-76

Imensko kazalo. Protestantizem - zatočišče izgnanih na Petanjcih. Murska Sobota: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija & ZRC SAZU, 2000, str. 308-313

 Stara Murska Sobota v spominih ljudi. Koledar, stenski, za 2001, na hrbtni strani. Veščica: Minigrafika Kosednar,  2000

2001

Binkoštna Cerkev v Murski Soboti : pregled nastanka Binkoštne Cerkve v Murski Soboti in opis nastajanja nove zgradbe Binkoštne Cerkve 1991-2001. /Napisal in uredil Feri Kuzmič/. Murska Sobota: Binkoštna Cerkev, 2001. 28+(II) str. ; 22 cm.

Bibliografija Karoline Kolmanič. Njene poti čez naša polja : Biografija Karoline Kolmanič. Murska Sobota 2001, str. 76-97

Bibliografija Vaneka Šiftarja. Šiftarjev zbornik. Maribor: Pravna fakulteta, 2001, str. 411-439

Dileme in težave glede prekmurščine in knjižne slovenščine pri integracijskem procesu v Prekmurju.  Šiftarjev zbornik. Maribor: Pravna fakulteta, 2001, str. 179-189

Uvodna beseda.  Protestantizem in protestantsko načelo. Poligrafi (Ljubljana, Nova revija) 6 (2001), št. 21-22, str .  71-103

Ustvarjalnost dr. Jožefa Smeja v obdobju 1992 - 2001.  Stopinje 2002, str. 177-184

Iz bibliografije o Židih v Sloveniji.  Zbornik soboškega muzeja 6. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2001, str. 137-143

Slovenska književnost III.  Zbornik soboškega muzeja 6. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2001, str. 131

Letala nad Prekmurjem. Drzneje od ptic. (Dva zanimiva prispevka k zgodovini letalstva v Prekmurju).  Zbornik soboškega muzeja 6. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2001, str. 133

Binkoštna cerkev v Murski Soboti.  Soboške novine (Murska Sobota), št. 25 (20. VII.) 2001, str. 10-11

Zemljiški posestniki v Bogojini in sosednjih vaseh v Banfijevem urbarju iz leta 1524.  Košičevi dnevi XIII. Bogojina: Krajevna skupnost, 2001, str. 14-16

Konfesionalno zrcalo vasi Veščica.  Jubilejni zbornik cerkve sv. Nikolaja Murska Sobota 1297-1997. Murska Sobota: Zavod sv. Miklavža, 2001, str. 103-105

Knjižnica Pokrajinskega muzeja Murska Sobota glede na zatečeno stanje in nekatere smernice za njen uspešnejši razvoj.  Zborovanje SMD, Velenje, 3. - 5. 10. 2001, str. 109-113

Med eksponati soboškega muzeja.  Jubilejni zbornik cerkve sv. Nikolaja Murska Sobota 1297-1997. Murska Sobota: Zavod sv. Miklavža, 2001, str. 101-102

Prvi katekizem in abecednik v prekmurščini.  450-letnica slovenske

knjige in slovenski protestantizem. Ljubljana : Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, ZI FF, 2001, str. 151-159

Suradnja muzejskog pedagoga s kustosima u muzeju.  I. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem. Zbornik sažetaka. Pula 2001, str. 12

Der konfessionele Spiegel des Dorfes Veščica.  Jubilejni zbornik cerkve sv. Nikolaja Murska Sobota 1297-1997. Murska Sobota: Zavod sv. Miklavža, 2001, str. 106-109

Unter den Exponaten des Museums von Murska Sobota.  Jubilejni zbornik cerkve sv. Nikolaja Murska Sobota 1297-1997. Murska Sobota: Zavod sv. Miklavža, 2001, str. 102-103

2002

Bibliografija Antonina Chraske.  Snopje (Murska Sobota) 12 (2002), str. 108-112

Časovni trak - vzporednice svetovne, slovenske in prekmurske zgodovine. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2002. Zloženka. - (Soavtor)

Domačija Miška Kranjca Velika Polana. Velika Polana : Štrk, /2002/. /6/ str. ; 21 cm.Zloženka

Iz ustvarjalne dejavnosti Jožefa Klekla mlajšega. Stopinje 2003, str. 199-206

Iz spominov profesorja Sušnika na župnika Bašo. Košičevi dnevi XIV. Bogojina: Krajevna skupnost Bogojina, 2002, str. 17-21

Ko zvonovi zvonijo... Na prelomih tisočletij. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2002, str. 61-68

Katalog razstavljenih predmetov.  Na prelomih tisočletij. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2002, str. 89-91

Trstenjakovo in Kovačičevo popotovanje po Prekmurju. V edinosti 2002. Maribor: Slomškova založba, 2002, str. 226-236

Uvodna beseda. Heidelberški katekizem (1563). Protestantizem. Poligrafi (Ljubljana) 6   (2001) 21/22, str. 71-103

Zapisana ustvarjalnost zdravnika Jožeta Zadravca. Jože Zadravec, Zdravstvo v Pomurju 1941-2000. Murska Sobota: Pomurska založba, 2002, str. 204-206

Sodelovanje kustosa pedagoga z drugimi strokovnimi delavci (kustosi) v muzeju. Argo (Ljubljana) 45 (2002), 1-2, str. 108-109

Sodelovanje kustosa pedagoga z drugimi strokovnimi delavci (kustosi) v muzeju. I. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem. Pula, 14-16. lipnja 2001. Zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2002, str. 18-22

Posebnosti židovske populacije v panonskem prostoru glede izseljenstva in sezonstva.Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru : sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Radenci, Slovenija, 22. - 25. oktobra 2002

Particularities of the Jehwish population in the Panonian space in view of emigration and seasonal work . International Conference Seasonal Work and emigration in the Panonia space : the neighbourhood of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia. Radenci, Slovenia, 22-25 October 2002

Heidelberški katekizem. Heidelberški katekizem (1563). Protestantizem. Poligrafi (Ljubljana) 6   (2001) 21/22, str. 71-103

2003

Zgodovinski pregled delovanja baptistov v Sloveniji. 1. delovna verzija. Murska Sobota 2003. 49 str. + (I)+/16/ str. pril. ; 30 cm

Evgen Titan. - Stičišče v točki : razstava fotografije vpijoče narave. Zloženka. Monošter-Szentgotthard, 2003

Drobci iz bogate zakladnice prekmurske pisne besede. Zloženka ob razstavi. Osnovna šola Puconci. Puconci 2003. /6/ str. ; 21 cm

Bogastvo drugih med nami. Zloženka ob razstavi. Osnovna šola Puconci. Puconci 2003. /6/ str. ; 21 cm

Po sledeh kulturne dediščine : študijska pot / (pripravil Franc Kuzmič). Petanjci : FDŠT 2003. /9/ str.

Posebnosti židovske populacije v panonskem prostoru glede izseljenstva in sezonstva (povzetek). Panonski ljetopis = Pannonische Jahrbuch=Pannon Evkönyv. Wien. Literas-Universitätsverlag 2003, str. 272

Trstenjakovo in Kovačičevo popotovanje po Prekmurju. V edinosti 2002. Maribor 2002. Slomškova založba, str. 226-236

Zapisovalci in zbiralci prekmurskega ljudskega blaga. Zbornik soboškega muzeja 7. Murska Sobota : Pokrajinski muzej 2003, str. 103-118

Bibliografija Frana Kovačiča. Zbornik soboškega muzeja 7. Murska Sobota : Pokrajinski muzej 2003, str. 211-235

Knjiga o Keplerju. Zbornik soboškega muzeja 7. Murska Sobota : Pokrajinski muzej 2003, str. 197-198

Prekmurski in porabski narečni tiski v obdobju samostojne Slovenije. Mednarodno znanstveno srečanje Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. Povzetki. M. Sobota 2003, str. /30-31/

Iz bibliografije Franca Kolenca. Štefan Modrinjak in Franc Kolenc : spominski zbornik. Maribor : Slomškova založba 2003, str. 182-193

Pregled prekmurskega protestantskega tiska. Zloženka. Puconci : Evangeličanska cerkvena občina 2003. /6/ str. ; 21 cm - (Ob razstavi v osnovni šoli-31. 8. 2003)

Popotovanje pisatelja Juša Kozaka in njegov opis Filovec in Bogojine. Košičevi dnevi XV. Bogojina 2003, str. 35-37

Beltinski »učitel« Janoš Murkovič. Mali rijtar (Beltinci) 1 (2003) 1-2, str. 28

Zgodovina je učiteljica življenja. Mihael Kuzmič: Prvih sedem let. Ljubljana : DO, Osijek : ETF 2003, str. VII-IX

Bibliografija šolstva v Prekmurju. Šolska kronika (Ljubljana) (2003) št. 1, str. 147-173

Sezonstvo in izseljenstvo v Prekmurju : bibliografija. Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru. Ljubljana : ZRC 2003;  knj. 2,  str. 541-557

Posebnosti židovske populacije v panonskem prostoru glede izseljevanje in sezonstva.Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru. Ljubljana : ZRC 2003; knj. 1, str. 137-142

Običaji in verski obredi med Židi. Stopinje 2004, str. 85-87

Enotnost prekmurske evangeličanske in katoliške duhovščine glede šolstva v Prekmurju. V edinosti 2003 (Maribor), str. 173-177

Spominki v murskosoboškem muzeju skozi čas. Spominki, muzej, turizem. Brežice : Posavski muzej 2003, str. 79-82

Spominki v muzeju v Murski Soboti. Spominki, muzej, turizem. Brežice : Posavski muzej 2003, str. 143-144

2004

Ekumenski stiki med katoliško in evangeličansko Cerkvijo v Prekmurju.  V edinosti. Maribor: Slovenski ekumenski svet, 2004, str. 170-174

Vezi med Gradiščansko in Prekmurjem. Panonski ljetopis. Pinkovac-Güttenbach, 2004, str. 187-189

Med eksponati soboškega muzeja. Panonski ljetopis. Pinkovac-Güttenbach, 2004, str. 189-190

Nekaj besed o Ivanu Camplinu. Panonski ljetopis. Pinkovac-Güttenbach, 2004, str. 192

Mikloš Küzmič : 1737 - 1804. Razstava ob 200-letnici smrti. Kančevci, Dom duhovnosti 23. 4. 2004. Zloženka /6/ str.

Usoda judovske skupnosti v Sloveniji v 20. stoletju. Kolo nasilja. Ljubljana : MNZS 2004, str. 83-89

Formula Concordiane. Muratáj. Lendava 2004, št. 1, str. 149-152

Cerkvena uprava zagrebške škofije v Prekmurju in njen vpliv na Prekmurje. Podravina (Koprivnica) III (2004) 8, str. 89-97

Dva pomembna Filovčarja. Košičevi dnevi XVI. Bogojina 2004, st. 25-27

Razstava Holokavst 1933-1945. Holokavst 1933 - 1945 : Pogum, da se spominjamo. Maribor 2004, str. /2-3/.

Mikloš Küzmič in slovenski protestanti. Stati inu obstati (Ljubljana) 2004, št. 9, str. 27-28

Dva skoraj neznana rojaka. Stopinje 2005, str. 60-62

Judje v Prekmurju. Signal (Graz) Winter 2004/2005, str. 107-112

Juden im Prekmurje. Signal (Graz) Winter 2004/2005, str. 112-117

Reformacija med Lužiškimi Srbi. Evangeličanski koledar 2005, str. 153-156

Mikloš Küzmič : 1737 - 1804. Dolnji Slaveči-Kukojca 2004. Zloženka /6/ str.

2005

Bibliografija Binkoštne cerkve v Sloveniji 1996 - 2004. Murska Sobota, 2005. 32. str. ; 30 cm

Poet Jožef Baša-Miroslav. Mali rijtar (Beltinci) 3 (2005) 6, str. 18-19

Andrej Gutman. Panonski ljetopis ... 2005. Wien: Literas 2005, str. 184-186

Stenograf Ivan Vinkovič. Panonski ljetopis... 2005. Wien:  Literas 2005, str. 187

Literarni ustvarjalec Janoš Flisar. Občan (Puconci) 10 (2005) št. 34, str. 21-22

Od reči do zgodbe. Krog: OŠ 2005. - [24. str.] ; 21 cm - (Pripravil za objavo)

Knjižnica Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti. Zbornik soboškega muzeja 8. Murska Sobota: PM, 2005, str. 33-37

Dom človeškemu spominu : Pokrajinski muzej v Murski Soboti - 50 let. Soboške novine (Murska Sobota), št. 44 (3. VI.) 2005, str. 21-22

Zbornik soboškega muzeja. Soboške novine (Murska Sobota) št. 44 (3. VI. 2005), str. 18

Jožef Sakovič - mož pokončne drže. Dika Boža (Turnišče) 2005, št. 6, str. 3

Bibliografija prekmurskih in porabskih narečnih tiskov v obdobju samostojne Slovenije.Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. M. Sobota: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija Petanjci 2005, str. 312-315

Po sledeh kulturne dediščine: študijska pot. Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. M. Sobota: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija Petanjci 2005, str. 421-424

Prekmurski in porabski narečni tiski v obdobju samostojne Slovenije. Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. Murska Sobota: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija Petanjci 2005, str. 306-311

Prekmurje Protestants in 18 th century. Stati inu obstati. Ljubljana, 2005, št. 1-2, str. 258-259. - (Summary)

Iz preteklosti Razkrižja. Mladi za napredek Pomurja. Bilten 2005. Murska Sobota: Regionalni center ZOTKS, 2005, str. 43. - (Recenzija)

Sokoli med prvo in drugo svetovno vojno.  Mladi za napredek Pomurja. Bilten 2005. Murska Sobota: Regionalni center ZOTKS, 2005, str. 44-45.  (Recenzija)

Glasbena šola Murska Sobota. Mladi za napredek Pomurja. Bilten 2005. Murska Sobota: Regionalni center ZOTKS, 2005, str. 45-46. - (Recenzija)

Beroče kapljice na osnovni šoli Kapela. Mladi za napredek Pomurja. Bilten 2005. Murska Sobota: Regionalni center ZOTKS, 2005, str. 46. - (Recenzija)

Skavti. Mladi za napredek Pomurja. Bilten 2005. Murska Sobota: Regionalni center ZOTKS, 2005, str. 46. -  (Recenzija)

Prekmurska vas (Fokovci) skozi čas. DVD (25 min.). - Fokovci: Brv, 2005. - ( Avtor besedila)

Prekletstvo in blagoslov v Svetem pismu. Še zdaj, na te sveti den, moreš preklinjati? Murska Sobota:  Pokrajinski muzej, 2005, str. 83-86

Politične razmere med dvema vojnama in politično udejstvovanje Josipa Benka. Josip (Jožef) Benko: 1889-1945. Moravske Toplice:  Občina,  2005, str. [17-18]

Izbor iz literarne in likovne bibliografije Evgena Titana. E. Titan: Grablánje. Murska Sobota. Eurotrade,  2005, str. 50-61

Jožef Sakovič (1874-1930) graditelj in buditelj. Turnišče 2005. Zloženka

Prekmurski protestanti v 18. stoletju. Stati inu obstati. Ljubljana, 2005, št. 1-2, str. 82-89

Prispevek Jožefa Smeja pri odkrivanju osebnosti in dela Mikloša Küzmiča. Pisec sedmerih luči. Moravske Toplice: Občina, 2005, str. 105-109

Iz bibliografije Mikloša Küzmiča. Pisec sedmerih luči. Moravske Toplice: Občina 2005, str. 155-169

Plebanuš Ivan Baša. - Mali rijtar (Beltinci) 3 (2005) 7, str. 50

Prekmurska vas (Fokovci) - skozi čas. Razstava. Moravske Toplice 2005. Zloženka /6/ str. ; 21 cm

Fokovci - vas skozi čas.  Fokovci in gasilsko društvo skozi čas. Fokovci: BRV, PGD 2005, str. 23-43

Bibliografija Matije Balažica. Matija Balažic: Na križpotju življenja. Zbrani spisi. Murska Sobota:  Stopinje, 2005, str. 315-317

Dr. Mihael Kuzmič kot sodelavec Stopinj. Stopinje 2006, str. 198-199

Umetnostni zgodovinar dr. Marijan Zadnikar in Prekmurje. Stopinje 2006, str. 200-201

Vpogled v literarno delavnico Matije Balažica. Stopinje 2006, str. 118-121

Aleksander Terplan. Občan občine Puconci 10 (2005) 37 (24. XII.), str. 30-31

Delež Mihaela Kuzmiča za boljše razumevanje in sožitje med kristjani. V edinosti. Maribor  2005, str. 134-143

2006

Abecednik Števana Küzmiča.  Stati ino obstati (Ljubljana) 2006, št. ľ, str. 160-172

Protestanti v Pomurju. Škofija Murska Sobota 2006 : zgodovinski oris krščanstva v Pomurju. Murska Sobota: Župnijski zavod sv. Miklavža 2006, str. 33-36

Zgodovinski pregled krščanstva v Pomurju. Povzetek.  Škofija Murska

Sobota 2006 : zgodovinski oris krščanstva v Pomurju. Murska Sobota: Župnijski zavod sv. Miklavža 2006, str. 261-272

Historical survey of christianity in the Region of Pomurje.  Škofija Murska Sobota 2006 : zgodovinski oris krščanstva v Pomurju. Murska Sobota: Župnijski zavod sv. Miklavža 2006, str. 275-289

Radweg: lassen sie uns den einst gemeinsamen kirchlichen Raum Puconci - Bad Radkersburg verbinden. Murska Sobota: PD Primož Trubar, 2006. /8/ str. ; zloženka

Literarna dejavnost Lojzeta Novaka. Stopinje 2007 (Murska Sobota), str. 70-74

Kolesarska pot : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Murska Sobota: PD Primož Trubar, 2006. /8/ str. ; zloženka

Cycle track : let us join the former common church area Puconci - Bad Radkersburg. Murska Sobota: PD Primož Trubar, 2006. /8/ str. ; zloženka

Povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Občan (Puconci 11 (2006) 39 (13. X.), 51-52

Politične razmere med dvema vojnama in politično udejstvovanje Josipa Benka. Josip Benko. Zbornik. Moravske Toplice : Občina Moravske Toplice 2006, str. 59-67

Kovačičevi spomini na Bogojino. Košičevi dnevi XVIII. Bogojina 2006, str. 35-38

Zadnji rabin v Murski Soboti. Vestnik (Murska Sobota) PEN, julij 2006, str. 32

Raziskovanje in obdelava domoznanstva kot nenehen proces. Simpozij Borut Brumen - etnolog in mirovnik, 21. - 22. julij 2006, povzetki referatov, str. 9

Evangeličanska cerkev v slovensko-madžarskih odnosih v Prekmurju v 20. stoletju.Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča se Evropa. Ljubljana: ZRI FF 2006, str. 181-196

Življenje in delo Adama Lutharja. Občan (Puconci) 11 (2006) 38 (14. IV.), str. 17-18

Glasbeni virtuoz Vladimir Skerlak. Panonski ljetopis=Pannonisches Jahrbuch=Pannon Evkönyve=Panonski letopis. Pinkovec-Guttenbach. Wien: Literas 2006, str. 192-193

Profesor Aleksander Mikola.  Panonski ljetopis=Pannonisches Jahrbuch=Pannon Evkönyve=Panonski letopis. Pinkovec-Guttenbach. Wien: Literas 2006, str. 201-202

Zelko kot raziskovalec in zgodovinar. Panonski ljetopis=Pannonisches Jahrbuch=Pannon Evkönyve=Panonski letopis. Pinkovec-Guttenbach. Wien: Literas 2006, str. 194-196

Beznovci skozi čas. Ob 10. obletnici TD Vrtnica Beznovci 1996-2006. Beznovci 2006, str. 9 - 13; (besedilo s podatki dopolnila Tanja Marič)

Drobec iz zgodovine gornjeslavečke cerkve. Panonski ljetopis=Pannonisches Jahrbuch=Pannon Evkönyve=Panonski letopis. Pinkovec-Guttenbach. Wien: Literas 2006, str. 197-200

Prekmurska vas Fokovci skozi čas. CD. 2. izdaja. Selo: Brv, 2006. (Besedilo F. Kuzmič)

Bibliografija Jožefa Sakoviča. Jožef Sakovič - graditelj in buditelj. Turnišče 2006, str. 107-116

Jožef Sakovič - graditelj in buditelj 1874-1930. Katalog razstave. Jožef Sakovič - graditelj in buditelj. Turnišče 2006, str. 117-136. - (Skupaj z Gorazdom Bencejem)

Spremna beseda. Jožef Sakovič - graditelj in buditelj. Turnišče 2006, str. 5

Življenjska pot buditelja in graditelja Jožefa Sakoviča.  Jožef Sakovič - graditelj in buditelj. Turnišče 2006, str. 7 - 29

Bibliografija Jožefa Sakoviča.  Jožef Sakovič - graditelj in buditelj. Turnišče 2006, str. 107-116

Življenje in delo Mihaela Severja. Občan občine Puconci (Puconci) 11 (2006) 40 (23. XII.), 19-20

Slovenske knjige Mohorjeve družbe v Porabju. Slovenski koledar (Monošter) 1007, str. 67-70

Židovski običaji od rojstva do bar micve. Evangeličanski koledar 2007 (Murska Sobota), 219-222

Protestantizem v prostoru med Radgono in Puconci.  Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 13-38

Protestantizem v prostoru med Radgono in Puconci. Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 13-38. - 2. popravljena izdaja.

Topografija spomenikov. Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 39-48.

Topografija spomenikov. Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 39-48. - 2. popravljena izdaja.

Kolesarska pot. Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 49-52.

Kolesarska pot. Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 49-52. - 2. popravljena izdaja.

Radweg. Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 53-56.

Radweg. Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 53-56. - 2. popravljena izdaja.

Cycle Track. Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 57-60.

Cycle Track. Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 57-60. - 2. popravljena izdaja.

Strukovci - pano o Števanu Küzmiču.  Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 61-74.

Strukovci - pano o Števanu Küzmiču. Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 61-74. - 2. popravljena izdaja

Delavnice. Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 61-74.

Delavnice. Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 61-74. - 2. popravljena izdaja

Napisi na informacijskih tablah. Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 84-88.

Napisi na informacijskih tablah. Iz preteklosti v prihodnost : povežimo nekoč skupni cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersburg. Zbornik. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 84-88. - 2. popravljena izdaja

Der Protestantismus im Raum zwischen Radkersburg und Puconci. Aus der Vergangenheit in die Zukunft : lassen sie uns den einst gemeinsamen krichlichen Raum Puconci - Bad Radkersburg verbinden. Sammelwerk. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 15-43.

Der Protestantismus im Raum zwischen Radkersburg und Puconci. Aus der Vergangenheit in die Zukunft : lassen sie uns den einst gemeinsamen krichlichen Raum Puconci - Bad Radkersburg verbinden. Sammelwerk. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 15-43. - 2. popravljena izdaja

Denkmaltopographie. Aus der Vergangenheit in die Zukunft : lassen sie uns den einst gemeinsamen krichlichen Raum Puconci - Bad Radkersburg verbinden. Sammelwerk. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 44-54.

Denkmaltopographie. Aus der Vergangenheit in die Zukunft : lassen sie uns den einst gemeinsamen krichlichen Raum Puconci - Bad Radkersburg verbinden. Sammelwerk. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 44-54. - 2. popravljena izdaja

Radweg. Aus der Vergangenheit in die Zukunft : lassen sie uns den einst gemeinsamen krichlichen Raum Puconci - Bad Radkersburg verbinden. Sammelwerk. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 55-58.

Radweg. Aus der Vergangenheit in die Zukunft : lassen sie uns den einst gemeinsamen krichlichen Raum Puconci - Bad Radkersburg verbinden. Sammelwerk. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 55-58. - 2. popravljena izdaja

Strukovci - Ansichtstafel über Števan Küzmič. Aus der Vergangenheit in die Zukunft : lassen sie uns den einst gemeinsamen krichlichen Raum Puconci - Bad Radkersburg verbinden. Sammelwerk. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 59-67

Strukovci - Ansichtstafel über Števan Küzmič. Aus der Vergangenheit in die Zukunft : lassen sie uns den einst gemeinsamen krichlichen Raum Puconci - Bad Radkersburg verbinden. Sammelwerk. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 59-67. - 2. popravljena izdaja

Workshops. Aus der Vergangenheit in die Zukunft : lassen sie uns den einst gemeinsamen krichlichen Raum Puconci - Bad Radkersburg verbinden. Sammelwerk. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 68-77.

Workshops. Aus der Vergangenheit in die Zukunft : lassen sie uns den einst gemeinsamen krichlichen Raum Puconci - Bad Radkersburg verbinden. Sammelwerk. Murska Sobota: protestantsko društvo Primož Trubar, 2006, 68-77. - 2. popravljena izdaja

Prekmurski protestanti v 18. stoletju in njihova izselitev v artikularne kraje na Madžarskem.Podravina (Samobor) 2006, br. 10,  str. 74-79

Franc Kuzmič: Prekmursko-slovenski slovar. Murska Sobota 2006. 93 str. ; 31 cm

»Barvitost pokrajine«. Zloženka k razstavi slik Stevena Kadduja v hotelu Vivat v Moravskih Toplicah. Graz: samozaložba, 2006, 4 str.

Iz življenja in dela enega od razredov pred več kot tremi desetletji . /Zbral in uredil Feri  Kuzmič/. Murska Sobota, 2006. 26 + (VI) str. ; 21 cm

Iz življenja in dela enega od razredov pred več kot tremi desetletji . /Zbral in uredil Feri Kuzmič/. Murska Sobota, 2006. 26 + (VI) str. ; 21 cm. 2. popravljena izdaja

2007

Ekskurzija po panonskem prostoru. Pripravil Franc Kuzmič. Murska Sobota, 11. novembra 2007. /7/ str.

Kako se nam je včasih v šoli godilo... 40 let ko smo končali obvezno šolanje. Zbrala in pripravila Franc Kuzmič in Andrej Horvat. Uredil Franc Kuzmič. Murska Sobota, 24. novembra 2007. 16 str. : 21 cm

Živi leksikon. Vestnik (Murska Sobota) 59 (2007) 26 (28. VI.), PEN, str. 32 (8)

Nekaj osebnih utrinkov.  Vestnik (Murska Sobota) 59 (2007) 26 (28. VI.), PEN, str. 33 (9)

Mikloš Küzmič : 1737-1804. Ivanovci, 2007. Zloženka /6/ str.

Franc Ivanocy : 1857-1913. Ivanovci 2007. Zloženka /6/ str.

Franc Ivanocy : 1857-1913 : budil in branil je narod svoj. Kančevci 2007. Zloženka (6) str.; 21 cm

Pevci in pripovedovalci ljudskega izročila. Košičevi dnevi XIX. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2007, str. 36-38

Pomembno kulturno, duhovno in narodnostno poslanstvo Jožefa Sakoviča. Panonski ljetopis 2007. Pinkovac-Güttenbach 2007, str. 268-269.

Vsestranska dejavnost Julija Kontlerja. Stopinje 2008, str. 69-73

Iz preteklosti v prihodnost. Stati inu obstati. Ljubljana 2007, 5/6, str. 255-256

Manjše protestantske cerkve (zunajevangeličanske cerkve AV) v Prekmurju v 20.stoletju. Stati inu obstati. Ljubljana 12007, 5/6, str. 218-231

Prijeten sogovornik (o dr. Janezu Nemcu). Vestnik-Pén (Murska Sobota) 2007, št. 153 (29. XI.), str. 9 (33)

Literarna dejavnost Lojzeta Novaka.  Panonski ljetopis 2007. Pinkovac-Güttenbach 2007, str. 270-273

Domoznanstvo kot nenehen proces raziskovanja in obdelave.  Zbornik soboškega muzeja 9-10. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2007, str. 227-236

Oris protestantizma v prostoru med Radgono in Puconci.  Evangeličanski koledar (Moravske Toplice) 2008, str. 116-127

Janko Kleibencetl: Primorci in Istrani v Prekmurju. Pričevanja. Koper

2006. Zbornik soboškega muzeja 9-10. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2007, str. 267-268

Bibliografija Matije Slaviča.  Zbornik soboškega muzeja 9-10. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2007, str. 269-280

Andrej Hozjan: Arhivsko gradivo gospostva Dolnja Lendava / Alsólendva v arhivu knezov Esterházy, grad Forchtenstein. Maribor 2007.  Zbornik soboškega muzeja 9-10. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2007, str. 266

Jožef Sakovič: pomembno kulturno, duhovno in narodnostno poslanstvo Jožefa Sakoviča. Občan Občine Puconci (Puconci) 12 (2007) 44 (24. december), str. 43-44

Tiskarska dejavnost Wellischa iz Monoštra.  Slovenski koledar (Monošter) 2008, str. 49-51

Izbor bibliografije o Porabju.  Slovenski koledar (Monošter) 2008, str. 52-62

2008

Franc Kuzmič: Prekmursko-slovenski slovar. Zbrane besede. Ob Trubarjevi 500-letnici rojstva. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 2008. 196 str. ; 31 cm

Karel Kosednar: Zadnja večerja. (Murska Sobota /2008/). Zloženka s sliko (2 str.)

Rodovina Berke.  Občan občine Puconci (Puconci) št. 45 (22. 3. 2008), str. 64-65

Iz bibliografije o Romih.  Romano nevijpe (Murska Sobota) 15 (2008), št. 20, str. 5-8

Bibliografija Draga Graha.  Nekoč se bodo vendarle morale sesuti opkostenele pregrade med ljudstvi. Ljubljana: Slovenske germanistične študije, 2007, str. 20-40

Raziskovanje in obdelava domoznanstva kot nenehen proces.  Panonski ljetopis = Pannonisches Jahrbuch  =  Pannon Evkönyv  =  Panonski letopis. Pinjkovac=Güttenbach, 2008, str. 307-313.

Protestanti v Pomurju.  Panonski ljetopis = Pannonisches Jahrbuch  =  Pannon Evkönyv  =  Panonski letopis. Pinjkovac=Güttenbach, 2008, str. 313-315

Bibliografija (zapisi) o Bogojini in njenih ljudeh.  Košičevi dnevi XX. Bogojina 2008, str. 95-104

Borovnjakovi stiki s štajerskimi duhovniki in raziskovalci.  Življenje in delo Jožefa Borovnjaka. Zbornik povzetkov. Maribor: Slavistično društvo, 2008, str. 17

Bibliografija Jožefa Borovnjaka.  Življenje in delo Jožefa Borovnjaka. Zbornik povzetkov. Maribor: Slavistično društvo, 2008, str. 33-38

Borovnjakovi stiki s štajerskimi duhovniki in raziskovalci.  Življenje in delo Jožefa Borovnjaka. Maribor: Slavistično društvo, 2008, str. 81-88+309.

Bibliografija Jožefa Borovnjaka.  Življenje in delo Jožefa Borovnjaka. Maribor: Slavistično društvo, 2008, str. 297-301

Korak za korakom iz zgodovine v prihodnost . Dika boža. List Mežnarskega ceja. Št. 15. Turnišče, 15. 8. 2008, str. 4

Trubar v Prekmurju.  Stati inu obstati 7-8. Ljubljana: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, 2008, str. 257-261

Faksimile Kulčarjeve knjige.  Stati inu obstati 7-8. Ljubljana: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, 2008, str. 309-310

O Kuharjevem spomeniku v Črensovcih. Stopinje 2009, str. 82-87

Dr. Franc Ivanocy: Podatki k zgodovini tišinske župnije. Kronika.  Zbornik soboškega muzeja 11-12. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2008, str. 205-206

Življenje in delo Jožefa Borovnjaka.  Zbornik soboškega muzeja 11-12. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2008, str. 201-203

Források a Muravidék történetéhez = Viri za zgodovino Prekmurja.  Zbornik soboškega muzeja 11-12. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2008, str. 199-200

A muraszombati, szecsiszigeti és Szapary csalad története család története.  Zbornik soboškega muzeja 11-12. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2008, str. 197-198

Murska Sobota - kronologija mesta.  Zbornik soboškega muzeja 11-12. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2008, str. 207-223

Kako uspešno je bilo Trubarjevo leto?  Delo-Književni listi (Ljubljana) 50 (2008 256 (5. XI.), 25

Duhovnik Franc Kuhar in njegova pridiga o reformaciji.  Evangeličanski koledar 2009, str. 221-225

Turki in bitka pri Monoštru.  Slovenski koledar (Monošter) 2009, str. 65-68

Camplinove pesmi iz njegove pesniške malhe.  Slovenski koledar (Monošter) 2009, str. 60-64

Life and work of Štefan Kuzmič.  Predgovor : Novi Zakon. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2008, str. 101-103.(Prev. Peter Lamovec).

Štefan Kuzmič élete és munkássága.  Predgovor : Novi Zakon. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2008, str. 97-99. (Prev. Gabriella Bence).

Življenje in delo Števana Küzmiča.  Predgovor : Novi Zakon. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2008, str. 81-95

Konfesionalnost kot eden od dejavnikov uspešnega sožitja v panonskem prostoru.  Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah. Ljubljana: SAZU, Inštitut za narodnostna vprašanja, 2008, str. 90-95

Mirjana P. Mirčevska: Verovanje v vampirje pri Makedoncih v krivopalanskem okolišu.  Zbornik soboškega muzeja 11-12. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2008, str. 55-66. (Prevedel).

2009

Iz osnovnošolskega življenja in dva moja konjička.  Ni sedanjosti brez preteklosti. Murska Sobota: Osnovna šola I., 2009, str. 34-36

Judje v Prekmurju. Vabilo na razstavo s tem naslovom. Maribor: Pokrajinski muzej, Sinagoga, 2009, zloženka.

Judje v Prekmurju. Maribor: Pokrajinski muzej, Sinagoga, 2009, zloženka, str. /2-3/.

Jews in Prekmurje. Maribor: Pokrajinski muzej, Sinagoga, 2009, zloženka, str. /5/.

Zwei beinahe unbekannte Landsleute.  Signal (Laafeld) 2008/2009, str.   144-147

Dva skoraj neznana rojaka.  Signal (Laafeld) 2008/2009, str. 148-151

Murska Sobota im Spiegel der Zeit.  Signal (Laafeld) 2008/2009, str. 152-156

Murska Sobota skozi čas.  Signal (Laafeld) 2008/2009, str. 152-156

Pušča nekoč in danes.  Romano them = Romski svet (Murska Sobota) 15 (2009) 34 (marec), str. 23-24

Ustvarjalnost Vilka Novaka.  Vestnik-PEN (Murska Sobota), št. 170 (april - 30. 4. 2009), str. 9

Jožef Borovnjak : 1826 - 1909.  Ivanovci : pohod 2009. /6/ str. ; 21 cm. - Zloženka

Nekateri znani Filovčarji.  Košičevi dnevi XXI. Bogojina, 2009, str. 50-61

Aleksander Terplan : 1816 - 1858.  Ivanovci : ob Ivanocyjevem pohodu 2009. /6/ str. ; 21 cm. - Zloženka

Trubarjeva teologija.  Stati inu obstati (Ljubljana) 9-10 (2009), str. 382

383. - Ocena knjige

Franc Šebjanič.  Stati inu obstati (Ljubljana) 9-10 (2009), str. 338-340

Baša Ivan (1875-1931).  Panonski ljetopis = Pannonisches Jahrbuch  =  Pannon Evkönyv  =  Panonski letopis. Pinkovac=Güttenbach, 2009, str. 152

Camplin Ivan (1912-2008).  Panonski ljetopis = Pannonisches Jahrbuch  =  Pannon Evkönyv  =  Panonski letopis. Pinkovac=Güttenbach, 2009, str. 155-156

Čergič Simon (1765-1806).  Panonski ljetopis = Pannonisches Jahrbuch  =  Pannon Evkönyv  =  Panonski letopis. Pinkovac=Güttenbach, 2009, str. 156

Gutman Andrej (1784-1850).  Panonski ljetopis = Pannonisches Jahrbuch  =  Pannon Evkönyv  =  Panonski letopis. Pinkovac=Güttenbach, 2009, str. 162-163

Gradiščansko-prekmurski odnosi v zgodovini.  Panonski ljetopis = Pannonisches Jahrbuch  =  Pannon Evkönyv  =  Panonski letopis. Pinkovac=Güttenbach, 2009, str. 253-256

Zgodovinski oris.  Zbornik Ekonomske šole Murska Sobota 1939-2009. Murska Sobota: Ekonomska šola 2009, str. 7-23

Ne vcagaj o čreda mala.  Evangeličanski koledar 2010, str. 248-251

Kleklovo slovo.  Stopinje 2010, str. 130-133

Küzmičevo leto.  Lubi Slovenci (Ljubljana) 2009, št. 14, str. 3-4

Kuharjeva pridiga ob Dnevu reformacije.  Evangeličanski koledar 2010, str. 203-207

Dogodki v Küzmičevem letu.  Gmajnske novine (Bodonci), december 2009, str. 24-27

Tolerančni patent Jožefa II. in njegov pomen za prekmurski protestantizem . Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (Ljubljana) 1/2009, str. 13-14

Katekizmi med prekmurskimi evangeličani in katoličani.  V edinosti. Maribor: Slomškova založba, 2009, str. 137-142

Murska Sobota - kronologija mesta.  Zbornik soboškega muzeja 13-14. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2009, str. 221-238

Vom Leben an der Grenze - O življenju ob meji.  Zbornik soboškega muzeja 13-14. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2009, str. 217-218

Alojz Jembrih: Stipan Konzul i »Biblijski zavod« u Urachu.  Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 2009, zv. 2-3, str. 221-222

Gene S. Whiting: Zrinski, Međimurje i reformacija.  Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 2009, zv. 2-3, str. 222-223

2010

Feri Kuzmič: Bibliografija tiskov Binkoštne Cerkve v Sloveniji 1939 - 2009. Murska Sobota 2010. 65 str. ; 30 cm

Beseda o knjigi. Antun Novak, Melita Bukvič: 120 let Prostovoljnega gasilskega društva Strukovci 1890-2010. Strukovci: PGDS, 2010, str. 122

Iz bibliografije Antona Vratuše. V svet po veliki, beli cesti... Murska Sobota: Franc-Franc : Fondacija dr. Šiftarjeva, 2010, str. 85-107

Košičeva oda Adamu Ivanocyju. Košičevi dnevi XXII. Bogojina 2010, str. 46-51

Krempl Anton (1790-1844). Panonski ljetopis=Pannonisches Jahrbuch=Pannon Evkönyve= Panonski letopis. Pinkovac-Güttenbach, 2010, str. 200-201

Naša pokrajina od prazgodovine do danes. Romsko kulturno-turistični animator. Murska Sobota 2010, str. 8-10

Kratka zgodovina Romov. Romsko kulturno-turistični animator. Murska Sobota 2010, str. 6-7

Vanek Šiftar kot urednik. Bosa pojdiva, dekle, obsorej. Petanjci: UdrŠf ; Maribor: Pravna fakulteta ; Ljubljana: GV založba, 2010, str. 35-43

Obiski v Bodoncih. Gmanjske novine. Glasilo ECO Bodonci, december 2010, str. 28-29

Bibliografija Lojzeta Kozarja. Lojze Kozar, ml.: Vsa moja ljubezen. Celje: Mohorjeva družba, 2010, str. 203-216

Bibliografija Irene Šavel. Zbornik soboškega muzeja 15. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2010, str. 13-27

Nekaj o artikularnem kraju Nemes  Csó. Evangeličanski koledar 2011, str. 143-145

Dve pridigi Franca Kuharja v prekmurščini. Evangeličanski koledar 2011, str. 177-186

Raziskovalka etnološke kulturne dediščine Vlaste Koren. Porabski koledar (Monošter) 2011, str. 50-54

Migracije Judov v slovenskem prostoru skozi čas. Migracije in slovenski prostor od antike do danes. Ljubljana: ZZDS, 2010, str. 651-658

Poezija Majde Klement. Majda Klement: Šopek nabranih pesmi. Murska Sobota: samozaložba, 2010, str. 148-149

2011

Vojaki iz Prekmurja v Prvi svetovni vojni in njihova spominska obeležja. Pomurje 1914-1920 = Mura mente 1914-1920. Zbornik radova. Čakovec: Povijesno društvo Međimurske županije, 2011, str. 223-230

Muravidéki katonák az első világháború és emlékhelyeik. Pomurje 1914-1920 = Mura mente 1914-1920. Zbornik radova. Čakovec: Povijesno društvo Međimurske županije, 2011, str. 231-241

Summary. Vojaki iz Prekmurja v Prvi svetovni vojni in njihova spominska obeležja. Pomurje 1914-1920 = Mura mente 1914-1920. Zbornik radova. Čakovec: Povijesno društvo Međimurske županije, 2011, str. 242

Kinematografija v Murski Soboti. Soboške novine (Murska Sobota) št. 97 (15. 2. 2011), str. 16

Števan Küzmič kot prevajalec Nove zaveze. First the Kingdom of God. Osijek: ETF 2011, str. 183-193

Reformacija v Prekmurju. Stična: Muzej krščanstva na Slovenskem, 2011. Zloženka /6/ str. ; 21 cm. Ilustr.

Nekdo nam je prinesel glas : Avgust Pavel in domovina. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2011. Zloženka /6/ str. ; 21 cm. (Barvna)

Nekdo nam je prinesel glas : Avgust Pavel in domovina. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2011. Zloženka /6/ str. ; 21 cm. (Črno-bela)

Konfesionalna raznolikost in strpnost. Občina Puconci. Murska Sobota: Franc-Franc, 2011, str. 34-37

Konfessionale Vielfalt und Toleranz. Občina Puconci. Murska Sobota: Franc-Franc, 2011, str. 34-37

Confessional diversity and toleranz. Občina Puconci. Murska Sobota: Franc-Franc, 2011, str. 34-37

Iz recenzije.  A. Benko: Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih. AR (Ljubljana) 2011, št. 1, str. 56

Sprehod skozi čas kraja Pušča. 100 let naselja Pušča. Zbornik prispevkov ob 100 letnici nastanka naselja Pušča. Pušča: Krajevna skupnost, 2011, str. 73-79

Bodonci skozi čas. Gmajnske novine. Bodonci: ECO Bodonci, 2011, str. 29-33

Kardoševo prevajanje Stare zaveze. Evangeličanski koledar 2012 (Murska Sobota), str. 175-180

Kuharjeva pridiga ob zedinjenju. Evangeličanski koledar 2012 (Murska Sobota), str. 148-151

Pokončni rodoljub. Beltinci: Zavod za turizem in kulturo, 2011. /6/ str. : ilustr. (Zloženka)

Pesem padlemu vojaku. Stopinje 2012 (Murska Sobota), str. 106-108

Kakšni so venci? Stopinje 2012 (Murska Sobota), str. 109-113

Porabje po prvi svetovni vojni. Porabski koledar 2012 (Monošter), str. 8-53

Kardošev prevod Wörösmartyjevega Dramila. Porabski koledar 2012 (Monošter), str. 56-58

Usoda židovskih družin v Prekmurju. Čas svetovnih vojn v perspektivi posameznika in družine. Povzetki referatov. Petanjci, 6. 10. 2011. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011, 11

Tolerančni patent in Slovenci med Rabo in Muro. Stati inu obstati. 13-14. Ljubljana 2011, 307-309