Zapisana ustvarjalnost zdravnika Jožeta Zadravca

 

Zapisana ustvarjalnost zdravnika Jožeta Zadravca

Franc Kuzmič

Kako so naši predniki zdravili kolero: star recept iz tišinskega arhiva. Zdravstveni vestnik (Ljubljana) 45 (1976), 651-652.

Odlomek iz zgodovine bolnice v Murski Soboti. Zdravstveni vestnik (Ljubljana) 45 (1976), 174.

Faktorji, ki vplivajo na dolgoročni razvoj zdravstva v občini. (Zdravstveno stanje prebivalstva in razvoj zdravstvene službe v občini Lendava od leta 1800 do danes). Magisterijska naloga. Zagreb, Medicinska fakulteta 1978. 130+5+5 str. ; 22 cm. - (Fotokopirano).

Dr. Marijan Herzog - in memoriam. Zdravstveni vestnik (Ljubljana) 49 (1980), 7/8, 410.

Dr. Marijan Herzog. Vestnik : Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani (Ljubljana) 32 (1980) 22 (21. III.), 9.

Dr. Marijan Herzog. Vestnik (Murska Sobota) 32 (1980) 22 (21. III.), 9.

Peti panonski simpozij v Radencih 19. in 20. aprila 1980. Zdravstveni vestnik (Ljubljana) 49 (1980), 467.

Dr. Franc Kous. Vestnik (Murska Sobota) 33 (1981) 26 (3. IV.), 4.

Prispevek k poznavanju etiologije sodobnih problemov zdravstvene zaščite in zdravstvenega varstva etnične skupine Romov v Prekmurju. Zagreb 1983. 314 str. : ilustr. ; 29 cm. - Doktorska disertacija. - (Fotokopirano).

Značaj poznavanja tradicionalne medicine i narodnih zdravstvenih običaja u radu liječnika opće medicine : etnomedicina kot Roma u Prekomurju. Praxis medici (Zagreb) 15 (1984) št. 4, str. 6-13.

Fragmenti iz ljudske medicine v severovzhodni Sloveniji. Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike. Zv. 8. Ljubljana (Slovenska matica), 1985, str. 127-136.

Ljudsko zdravilstvo v Prekmurju. Murska Sobota : Pomurska založba 1985. 398 str. : ilustr. ; 20 cm.

Epidemiologija in obravnava hipertonikov na področju Zdravstvene postaje Beltinci. Zdravstveni vestnik (Ljubljana) 56 (1987) št. 9, str. 363-364.

Zdravstvena kultura Romov v Prekmurju. Murska Sobota : Pomurska založba 1989. 193 str. ; 24 cm. (Zbirka Panonika).

Za zaposlitev - preimenovanje : Romi v Prekmurju. Delo (Ljubljana)  (1990) 109 (12. V.), str. 25.

Demografska in socialna podoba Romov v Sloveniji. Razprave in gradivo 25. Ljubljana (Inštitut za narodnostna vprašanja) 1991, str. 78-91.

Zdravstveno stanje romskih otrok v Prekmurju. Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Ljubljana (Zavod Republike Slovenije za šolstvo) 1991, str. 49-58.

O koleri v Prekmurju. Isis (Ljubljana) 3 (1994) 10, 40.

Začetki socialnega in zdravstvenega varstva v Prekmurju. Isis (Ljubljana) 3 (1994) 9, 70.

Zdravljenje trahoma v Prekmurju, organizacija v letu 1927 : (poročilo soboškega okrajnega zdravnika). Isis (Ljubljana) 3 (1994) št. 12, str. 68-69.

Ob stoletnici soboške bolnišnice. Isis (Ljubljana) 4 (1995) 7, 51-51.

Še o trahomu v Prekmurju. Isis (Ljubljana) 4 (1995) 3, 65.

Dr. Škrilec Mihaly - prvi prekmurski kirurg. Isis (Ljubljana) 5 (1996) 3, 97-98.

Moja vas: socialno-medicinska podoba nekaterih prekmurskih vasi v 30. letih. Murska Sobota : Podjetje za informiranje, 1996. 104 str. ; ilustr. ; 24 cm.

      Ref.: Z. Zupanič-Slavec, Zdrav. vestnik 66 (1997) 2, 103

Zdravstveno stanje narodnostne manjšine Madžarov in etnične skupine Romov v Prekmurju. Antropološki zvezki 4 (Ljubljana), 1996, str. 157-171.

Dr. Vekoslav Vrbnjak. Isis (Ljubljana) 6 (1997) 2, 52-53.

Kakšen je bil post nekoč. Isis (Ljubljana) 6 (1997) 10, 63.

Ljudsko zobozdravstvo v severovzhodni Sloveniji = Die volkstümliche Zahnmedizin in nordöstlichen Slowenien. Četrti Pintarjevi dnevi. Zbornik referatov. Ljubljana (Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete v Ljubljani) 1997, 177-181.

Magyar orvos. Isis (Ljubljana) 6 (1997) 10, 16.

Mestni špital v Radgoni. Isis (Ljubljana) 6 (1997) 4, 85.

Umiranje zaradi neme ishemične bolezni srca - zakaj? Isis (Ljubljana) 6 (1997) 11, 24.

Forum medicorum - starodavna priloga glasila Madžarske zdravniške zbornice. Isis (Ljubljana) 7 (1998) 3, 19.

Dr. Mihaly Škrilec - prvi prekmurski kirurg = Dr. Mihaly Škrilec - the first surgeon in Prekmurje. Sto let rentgenskih žarkov. Ljubljana 1998, 231-236.

Higienske navade Madžarov. Isis (Ljubljana) 7 (1998) 5, 19.

Hipertomnija na Madžarskem. Isis (Ljubljana) 7 (1998) 7, 20.

Koliko stane. Isis (Ljubljana) 7 (1998) 6, 20.

Madžarska zdravniška zbornica na razpotju. Isis (Ljubljana) 7 (1998) 3, 19.

Prehrana dojenčkov in pomen dojenja. Isis (Ljubljana) 7 (1998) 8-9, 21.

Razvoj rentgenologije v Prekmurju = Development of the roentgenology in Prekmurje. Sto let rentgenskih žarkov. Ljubljana 1998, str. 77-82.

Značilnosti ljudske prehrane v Prekmurju. Murska Sobota : Pomurska založba, 1998. 147 str. : ilustr. ; 25 cm. (Zbirka Panonika).

Ljudsko zdravilstvo v Prekmurju. Etnolog (Ljubljana) 10 (2000), str. 45-62.

Razvoj zdravstva v Prekmurju do leta 1941. Murska Sobota : Eurotrade Print, d. o. o., 2000. 165+(8) str. : ilustr. ; 24 cm.

Razvoj zdravstva v Prekmurju do leta 1941. Druga izdaja. Murska Sobota : Eurotrade Print, d. o. o., 2001. 165+(8) str. : ilustr. ; 24 cm.

O trahomu v Prekmurju. Isis (Ljubljana) 10 (2001) 7, 60-61.

Mesar je na nož nataknil kos česna. Okus (Ljubljana) 2002, pomlad, št. 5, 16-19.

O ZADRAVCU:

Žunec, Branko: Ljudsko zdravilstvo še živi. 7 D (Maribor) 26 (1997) 49 (3. XII.), 20-21.

Szepesy, N.: Dr. Jože Zadravec - zdravnik, raziskovalec in pisatelj. Vestnik (Murska Sobota) 54 (2002) 13 (28. III.), 15.

Gotovo niso zajeti vsi zapisi, ki jih je dr. Jože Zadravec kdaj priobčil, lahko pa trdimo, da so zajeti vsi najpomembnejši prispevki.