Bibliografija Jožeta Vugrinca

 

Bibliografija Jožeta Vugrinca

Franc Kuzmič

Jože Vugrinec (rojen 1945 v Bogojini), je končal v Ljubljani študij slovenskega in ruskega jezika s književnostma. Po nekaj letih službovanja kot srednješolski profesor v Murski Soboti  je prevzel vodstvo Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti in v tej ustanovi ostal vse do upokojitve. Prispevke s področja knjižničarstva in domoznanstva je objavljal v raznih zbornikih, strokovnih in poljudnih revijah, lokalnem periodičnem tisku itd. Poleg samostojnih monografskih del je bil tudi urednik in sourednik več publikacij.

1983

Kranjec v delih in slikah. Vestnik (Murska Sobota) 35 (1983) 50 (29. XII.), 7

Pokrajinska in študijska knjižnica v Murski Soboti. Vestnik (Murska Sobota) 35 (1983)16 (21. IV.), 7

Pomisli o knjigi. Vestnik (Murska Sobota) 35 (1983) 43 (4. X.), 5

Prireditev »Reformacijsko gibanje na slovenskem vzhodu«. Vestnik (Murska Sobota) 35 (1983) 36 (18. IX.), 5

1984

Ko da bi zvonilo mrtvemu plenu. Lovec (Ljubljana) 67 (1984) 12, 355-356

Mojster skoraj vseh evropskih jezikov, le madžarskega ne. Vestnik (Murska Sobota) 36 (1984) 17/18 (10. V.), 5

Obiskovalci o delu v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti. Knjižnica (Ljubljana) 28 (1984) 1/2, 143-147

Zgode in nezgode s kunami. Lovec (Ljubljana) 67 (1984) 3, 82-83

1985

Beseda ob razstavi »Prekmurska književnost 1945-1985. Prekmurska književnost 1945-1985 in Prekmurje – 40 let v svobodi. Murska Sobota: Kulturni center Miško Kranjec, /1985/, 1-14

Ob slovenskem kulturnem prazniku. Vestnik (Murska Sobota) 37 (1985) 5 (7. II.), 1

Ob 110-letnici rojstva Ljudmile Poljančeve. Dialogi (Maribor) 21 (1985) 4/5, 148-149

1986

Beseda, dve o razstavi. Dragocenosti Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti : katalog razstave,   posvečene 40-letnici knjižnice in 80-letnici knjižničarstva v Prekmurju. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1986, 3-4

Ob 40-letnici soboške knjižnice. Vestnik (Murska Sobota) 36 (1986) 48, 5

Podoba dela knjižnega in rokopisnega bogastva soboške knjižnice. Vestnik (Murska Sobota) 36 (1986) 40, 5

Slovenska književnost v Prekmurju v letih med 1945 in 1985. Obzornik (Ljubljana) 1986, 9, 649-652; 10, 729-734; 11, 816-824

Strah pred opustelimi domovi. Delo-KL (Ljubljana) 28 (1986) 6, 9

1987

Domoznanska zbirka. Vestnik (Murska Sobota) 37 (1987) 1, 9

Nekaj dragocenosti Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti. Obzornik (Ljubljana) 1987, 7/8, 568-572

Nekatere dragocenosti Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti. Knjižnica (Ljubljana) 31 (1987) 2/3, 96-101

Uvodna beseda = Előszó. Prekmurska madžarska književnost = Muravidéki magyar irodalom : 1945-1987. Murska Sobota: Kulturni center Miško Kranjec, 1987, 1

1988

Franc Temlin – prvi prekmurski prevajalec. Prevajalci Pomurja in Porabja. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 13. Ljubljana: DSKP, 1988, 11-13

Franc Temlin – prvi prekmurski prevajalec. Obzornik (Ljubljana) 1988, 10, 735-737

Godinovo literarno delo z vojno tematiko. Sodobnost (Ljubljana) 36 (1988) 4, 394-405

Je Kranjčeva ljubezen do vsega lepega tudi naša? (Skica o umetniku ob dveh njegovih obletnicah). Vestnik (Murska Sobota) 40 (1988) 35 (15. IX.), 8

(Komentar k odlomku iz Kranjčevega rokopisa »Magdalena«). Vestnik (Murska Sobota) 40  (1988) 4, 6

Slovenska književnost v Prekmurju v letih med 1945 in 1985. Svobodni razgovori. Glasilo Slovensko-avstralskega literarno-umetniškega krožka. 5 (spet./okt. 1987), št. 2/3 in 3/4

Uvodna beseda. Kranjčeve knjižne izdaje in rokopisi v murskosoboški knjižnici. Katalog razstave. Murska Sobota: Kulturni center Miško Kranjec, DE PŠK, 1988, /5/

Zbirka Kranjčevih knjižnih izdaj in rokopisov v soboški knjižnici. Kranjčeve knjižne izdaje in rokopisi v murskosoboški knjižnici. Katalog razstave. Murska Sobota: Kulturni center Miško Kranjec, DE PŠK, 1988, 9-17

1989

Ferdo Godina: Nada, vrni se! Sodobnost (Ljubljana) 37 (1989) 6/7, 708-709

Knjižnice in javnost. Vestnik (Murska Sobota) 41 (1989) 45, 9

Miji v slovo in zahvalo. Vestnik (Murska Sobota) 41 (1989) 5, 9

Od Miška Kranjca do Evalda Flisarja. Vestnik - Kulturni odsevi (Murska Sobota) 41 (9. februar 1989), 6-7

1990

Daleč je tisto od tod: revija Separatio kliče po reviji in kulturi. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 43 (8. XI.), 9

Del zapuščine Janoša Küharja v murskosoboški knjižnici. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 61 (1990) 2, 266-268

Dr. Vanek Šiftar : portrévázlat 70. születésnapjára. Naptár 1990, 39-46

Ivan Baša. Košičev teden (Bogojina) 1990, /4/

Iz zapuščine porabskega Čedermaca. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 21 (7. VI.), 11; 22 (14. VI.), 9; 23 (21. VI.), 9

Košičevi dnevi kulture v Bogojini. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 33 (30. VIII.), 9

Programska izhodišča in zasnove gradnje Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti. Murska Sobota: Kulturni center Miško Kranjec-Pokrajinska in študijska knjižnica, 1990. 32 str.

Razstava del Franca Šebjaniča (1920-1984). Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 46 (29. XI.), 13

Skica za portret Ivana Baše. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 34 (6. IX.), 9

Skica za portret Lojzeta Kozarja. Vestnik (Murska Sobota) 42 (1990) 44 (15. XI.), 8-9

1991

A muraszombati könyvtár ma és holnap, amely gazdag magyar nyelvű könyvekből is. Naptár 1992 (Lendva 1991), 145-149

Jože Maučec : skica za portret. Košičev teden III (Bogojina) 1991, 5-6

Lipa zelenela je : Bogdana Novaka delo V senci dvoglavega orla. Večer (Maribor) 47 (1991) 96 (24. IV.), 15

Marijin list v letu 1919 (XV. letnik). Zbornik soboškega muzeja 2 (Murska Sobota) (1991/92), 27-32

Od izposoje do literarnih ugank : Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Kulturni poročevalec (Priloga KP) letnik III., št. 3 (marec 1991), 41-42

Smeli načrti – kaj pa možnosti?! : odmev. Vestnik (Murska Sobota) 43 (1991) 10, 10

Sobočáni in Sóbota. Vestnik (Murska Sobota) 43 (1991) 20 (23. V.), 19

1992

Dr. Jožef Smej : Beseda ob razstavi. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1992. Zgibanka /8 str./

Drugi o škofu Smeju (J. Gutman, I. Obal, F. Lainšček, J. Vugrinec). Košičev teden IV (Bogojina) 1992, 19-21

Oddelek za Rome v soboški knjižnici. Romano nevijpe (Murska Sobota) 1 (1992) 1, 5

1993

Ivan Camplin : skica za portret. Vestnik (Murska Sobota) 45 (1993) 42 (21. X.), 11

Oglaševanje v Düplinu. Vestnik (Murska Sobota) 45 (1993) 25 (24. VI.), 9

Soboška knjižnica včeraj, danes, jutri : s poudarkom na prostorski problematiki. Separatio (Murska Sobota) jesen 1993, 69-72

1994

Bogati smo… Bogati smo, ker se zavedamo, kaj vse imamo. Podoba Občine Moravske Toplice. Moravske Toplice: Občina, 1996, /4+11/

Domoznanska zbirka v soboški knjižnici bogatejša za dvajset disertacij. Vestnik (Murska Sobota) 46 (1994) 4 (27. I.), 9

Dr. Vilko Novak – slavist, urednik, bibliograf, prevajalec, literarni ustvarjalec. Košičev teden VI (Bogojina) 1994, 11-13

Dr. Vilko Novak. Vestnik (Murska Sobota) 46 (1994) 33 (18. VIII.), 9

Knjižno bogastvo soboške knjižnice. Stopinje 1994, 42-44

Srečanje ob meji. Srečanje ob meji : razstava. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1994. Zgibanka /3 str. teksta/

Vilko Novak – slavist, urednik, bibliograf, prevajalec, literarni ustvarjalec. Košičevi dnevi VI (Bogojina) 1994, 11-13

Zahvalna beseda. Dragoceni tiski in rokopisi iz zbirke Dušana Rešeka v soboški knjižnici : katalog razstave. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 1994, 5-7

Življenjska pot Mikloša Küzmiča. Kronika Pomurja 5 (Murska Sobota), 7-9

1995

Bibliobus v murskosoboški knjižnici. Knjižničarske novice (Ljubljana) 5 (1995) 7/8, 3-4

Bibliobus v Prekmurju. Porabje (Monošter) 5 (1995) 7 (6. IV.), 3

Előzetes a Muravidéki könyvkiadók c. kiállitáshoz. Založniška dejavnost v Prekmurju = Muravidéki könyvkiadók : katalog. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1995, 3-4

Ivan Baša (ob 120-letnici rojstva). Porabje (Monošter) 5 (1995) 20, 3

Ivana Baše življenje in delo = Leben und Wirken des Pfarrers Ivan Baša. Panonska ljetna knjiga 1995. Güttenbach (Pinkovac): Panonski institut, 1995, 73-76

Kleklovo slovenstvo in voditeljstvo. Kleklov simpozij v Rimu. Celje: Mohorjeva družba, 1995, 99-106

Ob razstavi Založniška dejavnost v Prekmurju. Založniška dejavnost v Prekmurju = Muravidéki könyvkiadók : katalog. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1995, 3-4

Pater Pavel Berden : (ob 80-letnici rojstva in prvem prazniku Občine Kobilje). Vestnik (Murska Sobota) 47 (1995) 42 (19. X.), 27

Rokopisno bogastvo soboške knjižnice. Stopinje 1995, 72-74

Sodelovanje ob meji : slovensko-madžarski knjižničarski dan. Vestnik (Murska Sobota) 47 (1995) 24 (15. VI.), 9

Speljal bo bibliobus, shodil bo bibliobusek… Vestnik (Murska Sobota) 47 (1995) 9 (2. III.), 9

1996

Bevezető gondolatok. Sodelovanje ob meji = Együttműködés a határ mentén. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica; Szombathely: Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 1996, 13-14

Bogati dnevi kulture. Košičev teden VIII. Lipnica (Moravske Toplice) 1996, št. 8 (18. oktober), 3

Bogati smo… Bogati smo, ker se zavedamo, kaj vse imamo. Podoba Občine Moravske Toplice. Moravske Toplice: Občina, 1996, /4-11/

Cilji in perspektive Pokrajinske in študijske knjižnice. Soboška knjižnica 1946 – 1996. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996, 43-45

Domoznanska dejavnost. Soboška knjižnica 1946 – 1996. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996, 22-23

Domoznansko gradivo na Gradiščanskem, v Pomurju in Železni županiji. Knjižničarske novice (Ljubljana) 6 (1996) 10, 16-17

Együttműködés a muraszombati és a szombathely könytár között (1974-1995). Sodelovanje ob meji = Együttműködés a határ mentén. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica; Szombathely: Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 1996, 43-51

Evgen Titan : skica za portret. Med iskanjem in tveganjem. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996, 3-5

Evgen Titan : Skizze für Porträt. Med iskanjem in tveganjem. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996,30-31

Gazdagok vagyunk… Gazdagok vagyunk, mert tudatában vagyunk, mi mindenünk van. Moravske Toplice: Község, 1996, /4-11/

Knjižna in knjižnična vzgoja. Soboška knjižnica 1946 – 1996. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996,19-21

Košičevi tedni kulture v KS Bogojina. Lipnica (Moravske Toplice) 1996, št. 4 (februar), 4-5

Kultur. Wir sind reich, weil wir wissen, was wir haben, Moravske Toplice: Gemeinde, 1996, /4-11/

Kulturális alkotótevékenység. Gazdagok vagyunk, mert tudatában vagyunk, mi mindenünk van. Moravske Toplice: Község, 1996, /13-15/

Kulturna ustvarjalnost. Bogati smo, ker se zavedamo, kaj vse imamo. Podoba Občine Moravske Toplice. Moravske Toplice: Občina, 1996, /13-15/

Matičnost Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. Soboška knjižnica 1946 – 1996. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996, 19

Mednarodno sodelovanje. Soboška knjižnica 1946 – 1996. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996,28-31

Nastanek in organiziranost Pokrajinske in študijske knjižnice. Soboška knjižnica 1946 – 1996. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996, 14-15

O knjižničnih dragocenostih. Soboška knjižnica 1946 – 1996. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996,39-40

Our cultural legacy. We are rich for we are aware of our riches. The Moravske Toplice Commune Muravske Toplice: Commune, 1996, /13-15/

Pokrajinska in študijska knjižnica v Murski Soboti danes. Soboška knjižnica 1946 – 1996. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996, 16-18

Pomembne pridobitve knjižnice v zadnjih letih. Soboška knjižnica 1946 – 1996. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996,41-42

Publicistična dejavnost delavcev knjižnice. Soboška knjižnica 1946 – 1996. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996, 31-35. (Soavtor Franc Kuzmič)

Razstavna dejavnost. Soboška knjižnica 1946 – 1996. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996, 24-27

Smrt na Babuševih njivah. Lovec (Ljubljana) 79 (1996) 4, 156

Soboška knjižnica 1946-1996. Soboške novine (Murska Sobota), (poskusna številka) 27. december 1996, 16

Sodelovanje med murskosoboško knjižnico in Županijsko knjižnico Dániel Berzsenyi Szombathely. Sodelovanje ob meji = Együttműködés a határ mentén. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica; Szombathely: Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 1996, 34-42

Sodelovanje med soboško knjižnico in županijsko knjižnico v Sombotelu. Slovenski koledar 1996, 91-96

Titan Evgen : jellemrajz – vázlat. Med iskanjem in tveganjem. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996,32-33

Uvod. Soboška knjižnica 1946 – 1996. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996, 3-4

Uvodne misli. Sodelovanje ob meji = Együttműködés a határ mentén. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica; Szombathely: Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 1996, 11-12

Založniška dejavnost. Soboška knjižnica 1946 – 1996. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996,36-37. (Soavtor Franc Kuzmič)

1997

Duhamorni kič. Vestnik (Murska Sobota) 49 (1997) 43 (23. X.), 9

Ivan Camplin – petinosemdesetletnik. Slovenski koledar (Monošter) 1997, 71-75

Jože Plečnik. Košičev teden IX (Bogojina) 1997, 8-10

Jubilejna brošura Prekmurskih lovskih rogistov. Vestnik (Murska Sobota) 49 (1997) 38 (18. IX.), 13

Plečnikova stvaritev v meni. Košičev teden IX (Bogojina) 1997, 25-34

Še o Društvu bibliotekarjev Pomurja. Vestnik (Murska Sobota) 49 (1997) 9 (27. II.), 34

Škof dr. Jožef Smej – petinsedemdesetletnik. Košičev teden IX (Bogojina) 1997, 43-51

V primežu resnice o sebi. Vestnik (Murska Sobota) 49 (1997) 48 (27. XI.), 28

1998

Bogojina : 1208 – 1998. Zloženka. Moravske Toplice 1998. – (Najlepše urejeni kraj v občini Moravske Toplice v letu 1997)

Bogojina 1208-1998. Košičev teden X (Bogojina) 1998, 7-11

Bogojinska cehovska pravila iz leta 1779. Košičev teden X (Bogojina) 1998, 27-38

Jubilejni zbornik Prekmurskih lovskih rogistov. Lovec (Ljubljana) 81 (1998) 2, 84-85

Knjižni dar predsednika države murskosoboški knjižnici. Knjižničarske novice (Ljubljana) 8 (1998) 5, 1-2

Miško Kranjec. Ob 90-letnici pisateljevega rojstva in 15. obletnici smrti. Porabje (Monošter) 8 (1998) 15 (30. VII.), 2

Programska izhodišča in zasnove za gradnjo novega knjižničnoinformacijskega središča v Murski Soboti. 2. predelana iz. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1998. 25 str.

Soboška knjižnica : Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. /Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1998/. Zgibanka /6 str./

Več kot pol stoletja LD Bogojina. Lovec (Ljubljana) 81 (1998) 7-8, 320

1999

Bogojina : 1208 – 1999. Najlepše urejeni kraj. 70 let v službi ljudstva. Prostovoljno gasilsko društvo Bogojina. Bogojina 1999, 54-58

Dolgo, ustvarjalno življenje - Dr. Vilko Novak. Vestnik (Murska Sobota) 51 (1999) 17 (29. IV.), 3

Dr. Vanek Šiftar (1919-1999) : in memoriam. Vestnik (Murska Sobota) 51 (1999) 45 (11. XI.), 3

Država bo dala samo polovico denarja za knjižnico. Večer (Maribor) 18. II. 1999, 13

Gradnja novega knjižničnoinformacijskega središča v Murski Soboti. Vestnik, Kulturna priloga (Murska Sobota), 4. februar 1999, 48-49

In memoriam. Msgr. Lojze Kozar : (1910-1999). Vestnik (Murska Sobota) 51 (1999) 18 (6. V.), 4

Kopica jezikovnih napak, nejasnosti, netočnosti in nametanosti : odsev na zloženko o Filovcih. Vestnik (Murska Sobota) 51 (1999) 35 (2. IX.), 27

Lepo, tvorno življenje – dr. Vanek Šiftar – osemdesetletnik. Vestnik (Murska Sobota) 51 (1999) 21 (27. V.), 8

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Vestnik, Kulturna priloga (Murska Sobota), 4. februar 1999, 38-41

Poročilo o delu v letu 1998. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Murska Sobota 1999

Szilyjeva podpora Miklóšu Küzmiču. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1999. Zgibanka (5 str.)

Še o filovski zloženki. Vestnik (Murska Sobota) 51 (1999) 38 (23. IX.), 30

Židovska šola in kulturni center. Gospodarski vestnik (Ljubljana) 48 (1999) 27 (julij), 32

2000

Dijaški dom Maribor v mojih očeh. Dijaški dom Maribor 1980-2000. Zbornik, izdan ob 20. obletnici doma. Maribor 2000, 28-29

Dr. Vanek Šiftar – skica za portret. Narodne manjšine 4. Živeti z mejo. Materinščina, dejavnik osebne in skupnostne narodnostne identitete. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja : Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; Monošter: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2000, 374-388

Dr. Vratuša – 85-letnik. Vestnik (Murska Sobota) 52 (2000) 8 (24. II.), 8

Ivan Jerič: Moji spomini. Štrkove novice (Ljubljana) 2000, št. 2 (maj), 9

Knjižnica na potáčaj v Porabju. Porabje (Monošter) 10 (2000) 21 (19. X.), 5

Pomen prvih prekmurskih evangeličanskih piscev pri istovetenju ogrskih Slovencev z osrednjeslovenskimi. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija ; Ljubljana: ZRC SAZU, 2000, 231-246

Poročilo o delu v letu 1999. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Murska Sobota 2000

Potujoča knjižnica Murska Sobota. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2000. Zgibanka (6 str.)

Präsentation des Sammelbandes »Protestantismus – Zufluchtsort von Vertriebenen in Petanjci« (bei Murska Sobota in SLO). Panonski list (Güttenbach-Pinkovac) 2000, št. 1-2, 10-11

Predgovor. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija ; Ljubljana: ZRC SAZU, 2000,5-6

S potujočo knjižnico med porabske Slovence. Knjižničarske novice (Ljubljana) 10 (2000) 10 (oktober), 5-6

Slavist in etnolog dr. Vilko Novak. Košičev teden XII (Bogojina) 2000, 35-50

Szilyjeva podpora Miklošu Küzmiču. Košičev teden XII (Bogojina) 2000, 33-35

Uvodno sporočilo = Bevezető. Dragocenosti Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti. Katalog razstave = A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár könyvritkaságai. Kiállitási katalógus. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2000, 3-6. (Dvojezična, 2. dop. izd.)

Živeti z mejo. Narodne manjšine 4. Živeti z mejo. Materinščina, dejavnik osebne in skupnostne narodnostne identitete. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja : Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; Monošter: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2000, 35-36

2001

Amandma ali celo veto P. M.? Vestnik (Murska Sobota) 53 (2001) 40 (4. X.), 2

Naj oblast, čast in obilnost bodo naša last. (Namesto uvoda). Košičevi dnevi  XIII (Bogojina) 2001,  4-7

Nikici Brumen v spomin : (1929-2001). Porabje (Monošter) 11 (2001) 15 (26. VII.), 8

O knjižničnih dragocenostih = Über die Kostbarkeiten der Bibliothek. Jubilejni zbornik cerkve sv. Nikolaja Murska Sobota : 1297-1997. Murska Sobota: Zavod sv. Miklavža, 2001, 98-100

Prešeren v soboški knjižnici. Vestnik (Murska Sobota) 53 (2001) 6 (8. II.), 21

Prizadevanja za razvoj povojnega soboškega knjižničarstva (s poudarkom na prispevku dr. Vaneka Šiftarja). Šiftarjev zbornik : pravo – narod – kultura. Maribor: Pravna fakulteta ; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2001, 305-329

Škof dr. Jožef Smej – petinsedemdesetletnik = Bischof  Dr. Josef Smej – zum 75. Geburtstag – ein Jubilar. Jubilejni zbornik cerkve sv. Nikolaja Murska Sobota : 1297-1997. Murska Sobota: Zavod sv. Miklavža, 2001, 89-98

V spomin. Nikica Brumen (1929-2001). Vestnik (Murska Sobota) 53 (2001) 28 (12. VII.), 11

2002

Najsodobnejša splošna knjižnica na Slovenskem. Delo-Književni listi (Ljubljana) 2002, št. 9 (januar), 9

Netočnost. K članku Bo lokalna samouprava povzročila zlom knjižnic? Večer (Maribor) 58 (2002) 212 (14. IX.), 25

Prekmurska gibanica. Delo (Ljubljana) 2002  (4. VI.), 7

Premalo menedžerskega znanja dosedanjega v. d. direktorja (II). Večer (Maribor) 58 (2002) 76 (3. IV.), 17

2003

Bogojanski župnik Jožef Gjuran (skica za portret). Košičevi dnevi  XV (Bogojina) 2003, 15-19

Dan spominov in tovarištva na Petanjcih. Slovenski koledar (Monošter) 2003, 63-66

Dan spominov in tovarištva na Petanjcih. Panonski ljetopis 2003. Pinkovac/Güttenbach, 2003, 258-259

Država zavira kulturo branja. Družina (Ljubljana) 52 (2003) 6 (9. II.), 9

Ferdo Godina : (1912-1994) : (ob 90-letnici rojstva). Stopinje 2003, 188-190

Franci Just: Med verzuško in pesmijo. Zbornik soboškega muzeja 7. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2003, 199-202

Panonski ljetopis 2003. Panonski list (Pinkovac/Güttenbach) 2003, 1-2, 6-8

Počastitev 90-letnice rojstva kateheta Jožefa Gjurana in 50-letnice prvega svetega obhajila njegovih učencev. Košičevi dnevi XV (Bogojina) 2003, 20-22

Prekmurski slovenski protestantski pisci 18. in 19. stoletja in nahajališča njihovih najpomembnejših del. Zbornik soboškega muzeja 7. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2003, 53-65

Slovenski komorni zbor. Košičevi dnevi XV (Bogojina) 2003, 50-51. – (Soavtor Peter Pucko)

2004

Bistrice in pisatelj Ferdo Godina. Stopinje 2004, 98-100

Dr. Fran Kovačič (1867-1939). Dr. Fran Kovačič – velikan slovenskega duha in dejanj. 2. dop. izd. Veržej 2004, 60-63

Jožef Gjuran (Ob 90-letnici rojstva). Slovenski koledar (Monošter) 2004, 64-67

Jubilejni Košičevi dnevi. Slovenski koledar (Monošter) 2004, 62-63

Jubilejni Panonski letopis 2003. Slovenski koledar (Monošter) 2004, 46-50

Pegatka. Satira na živalske nravi. Košičevi dnevi XVI (Bogojina) 2004, 65-67

Slovenski oktet. Košičev teden XVI (Bogojina) 2004, 29-30

Slovesnosti ob 200-letnici smrti Mikloša Küzmiča. Lipnica (Moravske Toplice) 2004, 47 (4. junij), 6

Spremna beseda. Košičev teden XVI (Bogojina) 2004, 5-7

2005

Besedna ustvarjalnost Evgena Titana. Evgen Titan: Grablánje : literarno ustvarjanje Evgena Titana. Murska Sobota: Eurotrade Print, 2005, 35-38

Božo Gašpar = Boldizsár Gáspár : (1944-2005). Knjižnica (Ljubljana) 49 (2005) 1-2, 273-275

Dr. Anton Vratuša – devetdesetletnik. Slovenski koledar (Monošter) 2005, 68-72

Editor's introduction. Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. Zbornik. Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2005, 12-14

In memoriam Božo Gašpar (1944-2005). Košičevi dnevi XVII (Bogojina) 2005, 94-97

Literary Creativeness of Evgen Titan. Evgen Titan: Grablánje : literarno ustvarjanje Evgena Titana. Murska Sobota: Eurotrade Print, 2005,39-43. (Prev. Vilko Šimon)

Nahajališča sedmero knjig Mikloša Küzmiča. Pisec sedmerih luči. Zbornik. Moravske Toplice: Občina ; Murska Sobota: Pomurski naddekanat ; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2005, 87-104

Titan Evgen költészete. Evgen Titan: Grablánje : literarno ustvarjanje Evgena Titana. Murska Sobota: Eurotrade Print, 2005,44-48. (Prev. Papp Jožef)

Tudi brez stropa (2). Odziv na intervju novinarja Branka Žunca s Suzano Szabo Pahič z naslovom »Tudi brez stropa v sejni dvorani lahko delamo«. Večer (Maribor) 62 (2006) 6 (9. I.), 26

Urednikova spremna beseda. Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. Zbornik. Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2005, 9-11

V spomin : /Ignac Benkovič/. Lovec (Ljubljana) 88 (2005) 5, 254

Vilko Novak o Miklošu Küzmiču. Stopinje 2005, 138-141

2006

Dolgo po krivem zamolčan : Jožef Klekl. Vestnik-Pén (Murska Sobota) 2006, št. 136 (29. junij), 8-9.

In memoriam Marija-Micka Vogrin (1911-2006). Košičevi dnevi XVIII (Bogojina) 2006, 132-134

In memoriam Štefan Pucko (1928-2006). Košičevi dnevi XVIII (Bogojina) 2006, 128-131

Nova soboška knjižnica. Stopinje 2006, 95-97

Partizanski miting v Bogojini. Košičevi dnevi XVIII (Bogojina) 2006, 63-68

70 let od ustanovitve Čebelarske družine Bogojina. Košičevi dnevi XVIII (Bogojina) 2006, 57-62

Tednik Murska krajina in industrialec Josip Benko. Josip Benko. Zbornik. Moravske Toplice: Občina, 2006, 69-93

Versko-duhovno slovstvo v Pomurju : (poskus izbora del s kratkimi orisi in z navedbo znamenitih osebnosti). Škofija Murska Sobota 2006. Murska Sobota: Župnijski zavod sv. Miklavža, Stopinje, 2006, 187-207

2007

Anton Vratuša: Iz verig v svobodo : Rabska brigada. Panonski ljetopis 2007. Pinkovac/Güttenbach, 2007, 346-347

Duhovnik Gutman med starejšimi občani. Drago Sobočan: Z veseljem biti duhovnik : Jožef Gutman – diamantnomašnik. Murska Sobota, 2007, 241-245

Plečnik v Prekmurju : Košičevi dnevi kulture XIX. Lipnica (Moravske Toplice) 2007, 65 (16. avgust), 6

Plečnik v Prekmurju (s poudarkom na bogojinski cerkvi Gospodovega vnebohoda). Lipnica (Moravske Toplice) 2007, 66 (5. oktober), 8-9

Spremna beseda. Franc Žalik: Tam je dan. Murska Sobota: Pomurska pokrajinska zveza društev upokojencev, 2007, 62-65

Škof dr. Jožef Smej – dobrotnik soboške knjižnice. Ob 85. življenjskem miljniku škofa dr. Jožefa Smeja. Murska Sobota: Stolna župnija sv. Nikolaja, 2007, 744-746

Urednikova beseda. Košičevi dnevi XIX (Bogojina) 2007, 5-6

2008

/Beseda urednika/. Košičevi dnevi XX (Bogojina) 2008, zavihka

Bogojina 1208-2008 : (skica za portret). Lipnica (Moravske Toplice) 14 (2008), 68 (19. februar), 5; 69 (22. april), 7; 70 (26. junij), 8

Borovnjak v zapisih proučevalcev prekmurskega življenja. Življenje in delo Jožefa Borovnjaka. Maribor: Filozofska fakulteta, 2008,69-80

Božidar Radoš: Zlatnik polne lune. Stopinje 2008, 145-146

Pisatelj. Vestnik-Pén (Murska Sobota) 2008, 162 (28. avgust), 33

Plečnik v Prekmurju. Košičevi dnevi XX (Bogojina) 2008, 34-44

Pomen sodelovanja Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota s knjižnicami na Madžarskem : (Poročilo za čas od 1996 do 2006). Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah. Zbornik. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2008, 309-331

Razstava ob 800-letnici prve pisne omembe Bogojine. Košičevi dnevi XX (Bogojina) 2008, 107-111

Uči nas, Gospod, spolnjevati tvojo voljo! (ob zlati maši Pavla Pucka). Košičevi dnevi XX (Bogojina) 2008, 185-186

Videnje sodobne prekmurske hiše skozi prizmo stoletnih sten. Zbornik soboškega muzeja 11-12. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2008, 113-129

Vilko Novak: Slovar stare knjižne prekmurščine. Panonski ljetopis 2008 (Pinkovac/Güttenbach) 2008, 381-384

2009

Den Sammelband auf den Weg. Košičevi dnevi XXI (Bogojina) 2009, 199-202. Prev. Tamara Andrejek.

Janez Ošlaj (1924-2009). Košičevi dnevi XXI (Bogojina) 2009, 193

Pavel Pucko (1926-2009). Košičevi dnevi XXI (Bogojina) 2009, 194

Spremna beseda. Košičevi dnevi XXI (Bogojina) 2009, 17-18

The Košič anthology on its way. Košičevi dnevi XXI (Bogojina) 2009, 195-198. Prev. Tamara Andrejek

/Zborniku na pot/. Košičevi dnevi XXI (Bogojina) 2009, zavihka

2010

Anton Vratuša – pisec in raziskovalec. V svet po veliki, beli cesti. Murska Sobota: Franc-Franc ; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2010, 68-77

Dr. Vilko Novak in katoliški koledar Stopinje. Stopinje 2010, 108-112

Dvajset pohodov po Poteh kulturne dediščine. Košičevi dnevi XXII (Bogojina) 2010, 61-66

In memoriam Jožef Gutman (1912-2009). Košičevi dnevi XXII (Bogojina) 2010, 106-108

In memoriam Štefan Casar (1929-2009). Košičevi dnevi XXII (Bogojina) 2010, 109-111

Inštitut za Rome : (ideja dr. Vaneka Šiftarja o romskem inštitutu v Prekmurju). Bosa pojdiva, dekle, obsorej. Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Maribor: Pravna fakulteta; Ljubljana: GV založba, 2010, 69-74

Introitus k razstavama zgodovinskih monografij in umetniških slik Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota = Kiállitási előzetes a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár történelmi monográfiáihoz és festményeihez. Zgodovinske monografije o Prekmurju in Porabju v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. Najvrednejši eksponati likovne zbirke Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota = Muravidéki és rábavidéki történelmi monográfiák a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban = A muraszombati Terüileti és Tanulmányi Könyvtár képzőműveszeti gyűjteményéknek legértékesebb művei. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2010, 5-15

Msgr. Lojze Kozar st. in katoliški koledar Stopinje. Pisatelj neuničljivega upanja : zbornik o pisatelju Lojzetu Kozarju ob 100-letnici njegovega rojstva. Odranci: Župnija: Kulturno društvo Osem src, 2010, 17-29

Občina Moravske Toplice : bogastvo naših vasi. Moravske Toplice: Občina, 2010. 95 str.

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Vestnik (Murska Sobota) 62 (2010) 16 (9. XII.), 16

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota : osrednje območne knjižnice. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2010. Zgibanka (6 str.)

Psica Saba. Satira na živalske nravi. Košičevi dnevi XXII (Bogojina) 2010, 88-90

Slavist Jože Ftičar – osemdesetletnik. Košičevi dnevi XXII (Bogojina) 2010, 103-105

2011

Drobtinice iz filovskega Gaja. 10 let društva Gaj : Vinogradniško turistično društvo Gaj Filovci : 2000-2010. Filovci: Društvo Gaj, 2011, 33-38

Introitus k razstavama zgodovinskih monografij in umetniških slik Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota = Kiállitási előzetes a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár történelmi monográfiáihoz és festményeihez. Zgodovinske monografije o Prekmurju in Porabju v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. Najvrednejši eksponati likovne zbirke Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2011, 4-9

Kultura v Krajinskem parku Goričko : poudarek na knjižničarstvu). Strokovni posvet Celostno upravljanje zavarovanih območij - primer Krajinski park Goričko. KPG. Ljubljana, 10. maj 2011; (skupaj 5 str.)

Potujoča knjižnica Murska Sobota. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2011. Zgibanka (6 str.)

Škof dr. Jožef Smej (namesto čestitke ob bližajoči se 90-letnici življenja). Košičevi dnevi XXIII (Bogojina) 2011, 141-144

Zgodovinske monografije o Prekmurju in Porabju v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. Najvrednejši eksponati likovne zbirke Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2011, 5-13

2012

Gemeinde Moravske Toplice : Schätze unserer Dörfer. Übersetz. Božica Prunč Kitičić und Roman Luka Prunč. 2. izd. Moravske Toplice: Gemeinde, 2012. 95 str.

In memoriam : Štefan Sedonja: 1926-2012. Vestnik (Murska Sobota) 64 (2012)  (8. XI.), 30

Košičevi dnevi XXIV. Lipnica (Moravske Toplice) 18 (2012) 106 (8. oktober), 6-7

Moravske Toplice Köszég : falvaink kincsei. Ford. Novak Császár Jolanda és Gábris László. 2. izd. Moravske Toplice: Občina, 2012. 95 str.

Municipality of Moravske Toplice : wealth of our villages. Trans. Romana Mlačak. 2. izd. Moravske Toplice: Municipality, 2012. 95 str.

Občina Moravske Toplice : bogastvo naših vasi. 2. izd. Moravske Toplice: Občina, 2012. 95 str.

Občina Moravske Toplice (elektronski vir) : bogastvo naših vasi. 2. izd. Moravske Toplice: Občina, 2012. 1 optični disk. (CD-ROM). (V slov., nem., madž., angl.)

Soboška knjižnica na potáčaj : bibliobus Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. Murska Sobota: PŠK, 2012. 41 str.

V dobro vsem : ob visoki obletnici škofa dr. Jožefa Smeja. Mohorjev koledar (Celje) 2012, 142-144

Uredniško delo Jožefa Klekla ml. Jožef Klekl ml. Zbornik. Dolenci: Župnija, 2012, 98-106

2013

Čestitka škofu dr. Jožefu Smeju ob 30-letnici škofovske službe. Košičevi dnevi XXV. Bogojina 2013, 223-224

Čestitka zlatomašniku Izidorju Veleberiju. Košičevi dnevi XXV. Bogojina 2013, 225

Košičevi dnevi : introitus v jubilejne, XXV. Košičeve dni kulture, s pogledom v preteklost in prihodnost. Košičevi dnevi XXV. Bogojina 2013, 13-46

Nekrolog : Miklós Takács, 1933-2013. On Obituary : Miklós Takács, 1933-2013. Knjižnica (Ljubljana) 57 (2013) 2-3, 199-204 (soavtor: Márta Toldi Pallósi)

Ob srebrnem jubileju Košičevih dni kulture. Lipnica (Moravske Toplice) 19 (2013) 118 (30. oktober), 6-8

Vas Bukovnica. Košičevi dnevi XXV. Bogojina 2013, 123-128

2014

Čestitka železomašniku dr. Jožefu Smeju. Košičevi dnevi XXVI (Bogojina) 2014, 88

Ignacij Maučec (1914-1978) : reminiscence na njegovo življenje in delo. Košičevi dnevi XXVI (Bogojina) 2014, 24-32

Igre bogojinski otrok pred pol stoletja. Športno društvo Bogojina. 70 let ŠD Bogojina. Ob 70-letnici delovanja. Bogojina 2014, 43-44, 47-48

In memoriam Feri Horvat (1944-2013). Košičevi dnevi XXVI (Bogojina) 2014, 85-87

In memoriam Ivan Pucko (1921-2014). Košičevi dnevi XXVI (Bogojina) 2014, 81-84

70 let mašništva škofa Smeja. Lipnica. Glasilo občine Moravske Toplice. Leto XX, štev. 130, 24. december 2014, str. 5-6.

Urednikova beseda. Športno društvo Bogojina. 70 let ŠD Bogojina. Ob 70-letnici delovanja. Bogojina 2014, 4-8

Zgodovina športa v Bogojini v 1. pol. 20. stoletja. Bogojinski Orli – prvi v Prekmurju? Športno društvo Bogojina. 70 let ŠD Bogojina. Ob 70-letnici delovanja. Bogojina 2014,14-21

2015

Anton Vratuša : ob 100. obletnici rojstva. Lipnica (Muravske Toplice) 21 (1015) 131 (30. I.), 5

 

PREVAJANJE

Mednarodni bienale male plastike. (11 ; 1993; Murska Sobota. Prevedel iz hrvaškega v slovenski jezik. Murska Sobota: Galerija, 1993. 131 str.

 

INTERVJUJI

O težavah se spodobi govoriti tudi ob jubileju : pogovor z ravnateljem murskosoboške knjižnice. Delo (Ljubljana) 39 (1997) 3 (6. I.), 7 (novinar Jože Horvat)

Za človeška in narodna ravnovesja. Družina (Ljubljana), 10. septembra 2000, str. 9 (novinar Jože Zadravec)

Épül az új könyvtár (Zida se nova knjižnica). Népúság (Lendava), 9. februarja 2001, str. 10 (novinar Kovács Attila)

Odgovori na pitanja. (O panonskem življenjskem prostoru). Panonski ljetopis 2005 (Pinkovac/Güttenbach) 2005, str. 37

Čednim stoji svejt. Košičevi dnevi kulture v Prekmurju. Zbornik. Družina (Ljubljana), 16. septembra 2007, str. 14 (novinar Karlo Smodiš)

Moralno plačilo za moje delo. Dobro jutro (Ljubljana), 22. decembra 2007, str. 16 (v rubriki »Pogovor«).

Intervju na TV Kanalu 10 Murska Sobota 3. januarja 2008 o prejetju Čopove diplome v letu 2007 (intervju vodila Bea Baboš Logar)

 

UREDNIK

Prekmurska književnost 1945-1985 in Prekmurje – 40 let v svobodi. Murska Sobota: Kulturni center Miško Kranjec, /1985/. 20 str.

Dragocenosti Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti : katalog razstave, posvečene 40-letnici knjižnice in 80-letnici knjižničarstva v Prekmurju. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1986. 28 str.

Kranjčeve knjižne izdaje in rokopisi v murskosoboški knjižnici. Katalog razstave. Murska Sobota: Kulturni center Miško Kranjec, DE PŠK, 1988. 46 str.

Dragoceni tiski in rokopisi iz zbirke Dušana Rešeka v soboški knjižnici : katalog razstave. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 1994. 28 str.

Soboška knjižnica : 1946-1996. Zbornik. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996. 45 str. (Sourednik Ludvik Sočič)

Sodelovanje ob meji = Együttműködés a határ mentén. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica; Szombathely: Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 1996, 279 str. (Sourednik Miklós Takács)

Košičev teden. Bogojina 1990. /16 str./. (Sourednika Franc Lainšček, Jože Gutman)

Košičev teden III. Bogojina 1991. 15 str. (Sourednika Stanislav Zver, Jože Gutman)

Košičev teden IV. Bogojina 1992. (Sourednika Stanislav Zver, Jože Gutman)

Košičev teden V. Bogojina 1993. 23 str. (Sourednika Stanislav Zver, Jože Gutman)

Košičev teden VI. Bogojina 1994. 32 str. (Sourednika Stanislav Zver, Branko Kerman)

Košičev teden VII. Bogojina 1995. 43 str.

Košičev teden VIII. Bogojina 1996. 52 str.

Košičev teden IX. Bogojina 1997. 72 str.

Lovska družina Bogojina : 1946-1996. Bogojina: Lovska družina Bogojina, 1997. 70 str.

Košičev teden X. Bogojina 1998. 82 str.

Košičev teden XII. Bogojina 2000. 83 str.

Košičevi dnevi XIII. Bogojina 2001. 51 str.

Košičevi dnevi XIV. Bogojina 2002. 67 str.

Košičevi dnevi XV. Bogojina 2003. 92 str.

Košičevi dnevi XVI. Bogojina 2004. 72 str.

Košičevi dnevi XVII. Bogojina 2005. 103 str.

Košičevi dnevi XVIII. Bogojina 2006. 139 str.

Košičevi dnevi XIX. Bogojina 2007. 108 str.

Košičevi dnevi XX. : Bogojina 1208-2008. Bogojina 2008. 192 str.

Košičevi dnevi XXI. Bogojina 2009. 208 str.

Kulturna priloga Vestnika, 4. februar 1999. Murska Sobota 1999. 16 str.

Evgen Titan : Med iskanjem in tveganjem. Katalog razstave.  Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 1996. (Sourednik Franc Obal)

Josip Benko. Zbornik. Moravske Toplice: Občina, 2006. (Sourednik Ludvik Sočič)

Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija ; Ljubljana: ZRC SAZU, 2000. 313 str.

Dragocenosti Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti. Katalog razstave = A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár könyvritkaságai. Kiállitási katalógus. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2000, 3-6. (Dvojezična, 2. dop. izd.). 40 str.

Evgen Titan: Grablánje : literarno ustvarjanje Evgena Titana. Murska Sobota: Eurotrade Print, 2005. 62 str.

Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. Zbornik. Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2005. 437 str.

Zgodovinske monografije o Prekmurju in Porabju v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. Najvrednejši eksponati likovne zbirke Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota = Muravidéki és rábavidéki történelmi monográfiák a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban = A muraszombati Terüileti és Tanulmányi Könyvtár képzőműveszeti gyűjteményéknek legértékesebb művei. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2010. 55 str.

Zgodovinske monografije o Prekmurju in Porabju v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. Najvrednejši eksponati likovne zbirke Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2011. 47 str.

Športno društvo Bogojina. 70 let. Bogojina 2014. 53 str.