Čačinovič Rudi - bibliografija

 

Čačinovič Rudi - bibliografija

Franc Kuzmič

Rudi Čačinovič  (1914-2008), publicist, družbenopolitični delavec in diplomat,  je bil sprva poklicni novinar. Bil je tudi med ustanovitelji Ljudske pravice in Novega časa. Po vojni se je vključil v družbenopolitično dejavnost in diplomacijo kot veleposlanik v več državah. Posvečal se je predvsem gospodarskim in sociološkim vprašanjem. Njegova bibliografija  je dokaj obsežna in zanimiva. Svojo publicistično dejavnost je znatno obogatil po upokojitvi.  

1937

Delavskim zaupnikom večjo zaščito. Neodvisnost (Maribor) 2 (1937) 9 (6. 3.), 2

Kmečko-delavsko gibanje se bori za svobodno Slovenijo v okviru demokratično močne in svobodne Jugoslavije. Neodvisnost (Maribor) 2 (1937) 9 (6. 3.), 2

Slovenski kmet in delavec. Neodvisnost (Maribor) 2 (1937) 6 (13. 2.), 2

1938

Poizkus karakterizacije mladinskega gibanja v Prekmurju. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 3 (1938/39), 81-91. (Psevdonim Ivan Slovin)

Razmišljanje ob problemu narodnostno obrambnega dela v Prekmurju. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 2 (1937/38), 145-152. (Psevdonim Ivan Slovin)

Židovski problem v Prekmurju. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 12 (1938) 195 (29. 8.), 3

Uvodnik. K naši gospodarski politiki. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 12 (1938)206 (13. 9.), 2

Mlada rast Prekmurja. Idejni obraz prekmurske mladine – Prebujanje iz duševne dremavice. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 12 (1938)212 (20. 9.), 3

Uvodnik. Za skupno borbeno slov.  organizacijo. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 12 (1938) 213 (21. 9.), 2

K prekmurskemu osvobojenju: Reformacija in protireformacija. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 12 (1938) 232 (13. 10.), 3

Doba sistematične madžarizacije. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 12 (1938) 233 (14. 10.), 3

Narodno delo kat. duhovščine. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 12 (1938) 234 (15. 10.), 3

Preko avtonomije do Jugoslavije. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 12 (1938) 235 (16. 10.), 3

Narodna orientacija prekmurskega ljudstva v pr3evratnih dneh. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 12 (1938) 236 (18. 10.), 3

Murska republika. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 12 (1938) 237 (19. 10.), 3

Narodno politična vzgoja v Prekmurju. Prekmurski periodični tisk po osvobojenju. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 12 (1938) 247 (31. 1.), 3; 248 (1. 11.), 3

Propadanje prekmurske obrti. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 12 (1938) 269 (26. 11.), 6

Življenjski problem Prekmurja. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 12 (1938) 276 (6. 12.), 3; 277 (7. 12.), 3

1939

Pasti morajo vse pregraje, ki še ločujejo Prekmurje od Slovenije. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 11 (14. 1.), 8

Najbolj boleče socialno vprašanje. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 11 (14. 1.), 8

Narodna in socialna vzgoja prekmurskega industrijskega delavstva. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 20 (28. 1.), 10; 28 (4. 2.), 10

Uvodnik. Za rekolonizacijo slov. grude. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 39 (16. 2.), 2

Znižajte prekmurskemu kmetu bremena! Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 40 (18. 2.), 10

Gospodarska osamosvojitev našega kmeta. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 75 (1. 4.), 3

Zgrešeni cilji naše inteligence. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 86 (15. 4.), 3

Uvodnik. K 80 letnici smrti bana Jelačića. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 114 (20. 5.), 2

Hrvatsko kmetsko in narodno gibanje. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 130 (10. 6.), 3

Na pragu v tretje desetletje. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 136 (17. 6.), 3

Potreba železnice Sobota-Lendava. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 177 (5. 8.), 3

Madžarsko-jugoslovansko kulturno sodelovanje. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 188 (19. 8.), 4

Delovni tabor akademikov v Prekmurju. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 194 (26. 8.), 12

Karel Jakob slika sebeščansko cerkev. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 194 (26. 8.), 12

Naloge šolske politike v Prekmurju. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 200 (2. 9.), 12

Življenjsko vprašanje Prekmurja. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 218 (23. 9.), 3

Kulturno življenje v Soboti. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 248 (28. 10.), 3

Problem zaščite kmetske posesti. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 253 (4. 11.), 4

Kako je s tržnimi cenami v Prekmurju. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 253 (4. 11.), 5

Nekaj pripomb k socialni strukturi Prekmurja. Trgovski list (Ljubljana) 22 (1939), str. 16-17

Uvodnik. K ukrepom za dvig hrvatskega kmetskega proletariata. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 266 (20. 11.), 2

Uvodnik. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 277 (4. 12.), 2

Življenjski problem Prekmurja. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 287 (16. 12.), 4

Uvodnik. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 288 (18. 12.), 2

Uvodnik. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939)293 (23. 12.), 2

Prekmurski »življenjski proračun«. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 13 (1939) 293 (23. 12.), 7

1940

Uvodnik. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 14 (1940) 2 (3. 1.), 2

Razgovor s prekmurskim slikarjem Jakobom. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 14 (1940) 4 (5. 1.), 12

Uvodnik. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 14 (1940) 8 (11. 1.), 2

Uvodnik. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 14 (1940) 15 (19. 1.), 2

Uvodnik. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 14 (1940) 17 (22. 1.), 2

Uvodnik. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 14 (1940) 28 (5. 2.), 2

Slovenski »Benjamin« je dorasel in terja novo obleko. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 14 (1940) 174 (3. 8.), 17

Na obisku pri prekmurskem slikarju Ahasverju Kondorju. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 14 (1940) 174 (3. 8.), 18

Uvodnik. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 14 (1940) 191 (24. 8.), 2

Razmišljanje o »smrdljivem« Prekmurju. Mariborski  večernik »Jutra« (Maribor) 14 (1940) 204 (10. 9.), 4

1954

Kako je nastala »Bilečanka«. Obmurski tednik (Murska Sobota) 6 (1954) 39 (1. X.), 5

Nekaj spominov na izdajanje Ljudske pravice. Obmurski tednik (Murska Sobota) 6 (1954) 39 (1. X.), 3

Prekmursko mladinsko gibanje med dvema vojnama. Obmurski tednik (Murska Sobota) 6 (1954) 50 (23. XII.), 4-5

1957

Postanek in razvoj kapitalizma v Prekmurju. Svet ob Muri (Murska Sobota) 2 (1957) 63-77, 121-132

1960

Odluka o štampanju Ljudske pravice. Četrdeset godina. Beograd: Kultura, 1960, 293-294

1961

Politični in socialni razvoj Prekmurja med obema vojnama. Prekmurski Slovenci v zgodovini. Murska Sobota 1961, 117-129

Zmaga in poraz proletarske revolucije na Madžarskem. Nova obzorja (Maribor) 14 (1961), 9/10, 450-465

1962

Razmišljanje ob problemu narodnostno obrambnega dela v Prekmurju. Ob naprednem tisku… Murska Sobota: Pomurska založba, 1962, 23-29. (Psevdonim Ivan Slovin)

Novi čas v Soboti. Ob naprednem tisku… Murska Sobota: Pomurska založba, 1962, 49-54

1964

Šesta razširjena seja glavnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije ; Aktualni problemi kmetijstva na vasi. Ljubljana: Komunist, 1964. (Soavtor)

1965

Beseda spomina in želja. Razstavni paviljon arh. Franca Novaka : 16. oktober 1965. Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 1965, 3-4

1974

Nekaj spominov na izdajanje Ljudske pravice. Vestnik (Murska Sobota) 26 (1974) 37 (19. IX.), 4-5

Odločitev o tiskanju »Ljudje pravice«. 40 let Ljudske pravice. Ljubljana: Komunist, 1974,  63-65

Pomurje pred štirimi desetletji in danes. 40 let Ljudske pravice. Ljubljana: Komunist, 1974, 19-38

1978

Spomini iz let iskanj in zorenja. Vestnik (Murska Sobota) 29 (1978),  jubilejna priloga (16. IX.), 3-8

1981

Značilnosti in problemi Madžarske republike svetov. Revolucionarno vrenje v Pomurju v letih 1918-1920. Murska Sobota: Pomurska založba, 1981, 11-34

1983

Madridski sestanek Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KEVS). Teorija in praksa (Ljubljana) 20 (1983) 7, 1055-1069

Oporoka v Pragi. Ljubljana: Komunist : DZS, 1983. (Soavtor)

1984

In memoriam : Franc Šebjanič. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 55=20 (1984) 2, 179-180

1985

Poslanstva in poslaništva : od Rakičana do Madrida in nazaj. Maribor: Založba Obzorja ; Murska Sobota: Pomurska založba, 1985. 553 str.

Por.: Brigita Bavčar, Vestnik (Murska Sobota), 17. X. 1985, 6; Ferdo Godina, Borec (Ljubljana) 42 (1990) 1, 63-67

Razmišljanje ob prehojeni poti zunanje politike Jugoslavije. Teorija in praksa (Ljubljana) 22 (1985) 4/5, 415-433

1986

A magyar-szlovén viszonyok a második világháboru után. Vasi szemle (Szombathely) (1986), 1, 1-6

1988

Dr. Joža Vilfan : ob obletnici smrti. Primorska srečanja (Nova Gorica, Koper, Idrija) 12 (1988) 87/88, 672-673

Miško : ob osemdesetletnici rojstva Miška Kranjca : odlomek iz knjige »Zapiski iz dveh cerkva«. Naši razgledi (Ljubljana) 37 (1988) 17 (9. IX.), 514-515

Slavkovih šest križev. Vestnik (Murska Sobota) 40 (1988) 23 (23. VI.), 8

1989

Ljudje in velesile, preteklosti in prihodnosti : jubileji, spominski zapiski, biografije, polemike. Naši razgledi (Ljubljana) 38 (1989) 21 (10. XI.), 644; 22 (24. XI.), 676

Poslednje resnice Jánosa Kádárja : oporoka bivšega »očeta madžarskega naroda«. Delo (Ljubljana) 31 (1989) 245 (21. X.), 26

Verski spori : odlomek iz dela Zapisi dveh cerkva. Dialogi (Maribor) 25 (1989) 5/6, 106-111

1990

Ali bodo razočarani nad socialističnim rajem zveličani v kapitalističnem? Dnevnik (Ljubljana), 16. VI. 1990

Blodni utrinek Ferda Godine. Borec (Ljubljana) 42 (1990) 10/11, 1069-1070

Brandtov obračun z njimi : spomini nekdanjega zahodnonemškega kanclerja. Naši razgledi (Ljubljana) 39 (1990) 6 (23. III.), 186

Mit o nekakšnem idealnem sožitju. Dnevnik (Ljubljana), 19. IX. 1990

Nekaj misli o težavni poti Ferda Godine do objektivne resnice o medvojnem Prekmurju. Borec (Ljubljana) 42 (1990) 3/4, 486-487

Posameznik – subjekt družbe… Dnevnik (Ljubljana), 23. VIII. 1900

Slovenci v presnovi Jugoslavije in Evrope. Teorija in praksa (Ljubljana) 27 (1990) 10/11, 1271-1273

Slovenske specifičnosti. Dnevnik (Ljubljana), 24. VIII. 1990

Slovensko-madžarsko sodelovanje. Dnevnik (Ljubljana),6. IX. 1990

V znamenju idejnega vrenja. Dnevnik (Ljubljana), 22. VIII. 1990

Zedinjenje Nemcev : (Notranji in zunanji vidik nemškega vprašanja). Teorija in praksa (Ljubljana) 27 (1990) 6/7, 821-836

Alternative v Srednji Evropi. Dnevnik (Ljubljana), 9. VIII. 1991

Eppur si muove! Dnevnik (Ljubljana), 24. XII. 1991

Nasilje in moč. Dnevnik (Ljubljana), 4. XII. 1991

Ni vse samo Zahod. Dnevnik (Ljubljana), 26. IV. 1991

Propagandna vojna. Dnevnik (Ljubljana), 19. II. 1991

Razpoke med združenimi Nemci : notranji in zunanji vidiki nemške združitve. Teorija in praksa (Ljubljana) 28 (1991) 5/6, 639-646

Varuh evropskega ravnotežja. Dnevnik (Ljubljana), 3. V. 1991

Zahodna  pričakovanja.  Dnevnik (Ljubljana), 12. IX. 1991

Boj proti »šarmiranju« nasilja. Dnevnik (Ljubljana), 2. VI. 1992

Če bi čakali, bi obtičali v jugomišnici. Dnevnik (Ljubljana), 26. IV. 1992

Diplomatske zdrahe so nepotrebne. Dnevnik (Ljubljana), 24. I. 1992

Družba in ljudje. Dnevnik (Ljubljana), 6. III. 1992

Evropske povezave. Dnevnik (Ljubljana), 23. I. 1992

Islam na pohodu. Dnevnik (Ljubljana), 14. I. 1992

Kako je s »strahom«? Dnevnik (Ljubljana), 24. II. 1992

Kolumb je prinesel tudi gorje. Dnevnik (Ljubljana), 3. V. 1992

Neupravičena pasivnost. Dnevnik (Ljubljana), 16. IV. 1992

Nov svetovni (ne)red. Dnevnik (Ljubljana), 23. XI. 1992

O nemški popolnosti. Dnevnik (Ljubljana), 26. II. 1992

»Potrebe po svobodi«. Dnevnik (Ljubljana), 20. X. 1992

Slovenski luterani  po Trubarjevih stopinjah. Dnevnik (Ljubljana), 15. XI. 1992

Smrt velikega Nemca. Dnevnik (Ljubljana), 10. X. 1992

»Spremembe«. Dnevnik (Ljubljana), 28. XI. 1992

Strukturna prilagajanja. Dnevnik (Ljubljana), 13. VI. 1992

1993

Med dvema cerkvama : zapisi dvakrat razočaranega vernika. Ljubljana: ČZP Enotnost, 1993. 230 str.

Por.: Milan Markelj, Dolenjski list (Novo mesto) 44, št. 19, Priloga 19 (13. V.), 14; Igor Torkar, Razgledi, št. 10 (14. V.), 1993, 28; Slavko Pezdir, Delo (Ljubljana) 35 (1993) 93 (23. IV.), 7; Marjan Matjašič, ČZN (Maribor) 1994, 1, 163-165; Slavko Fras, Delo (Ljubljana) 36 (1993) 138 (17. VI.), 14.

Afere politikom ne škodujejo. Dnevnik (Ljubljana), 20. X. 1993

Baskovska razpotja. Dnevnik (Ljubljana), 3. XI. 1993

Bitje z obrazom. Dnevnik (Ljubljana), 24. I. 1993

Islamizem in novi svetovni red. Dnevnik (Ljubljana), 19. III. 1993

Novi svet, ki se poraja. Dnevnik (Ljubljana), 29. IX. 1993

Porajanje nove skupnosti : premiki v Ruski federaciji. Teorija in praksa (Ljubljana) 30 (1993) 9/10 (spet./okt.), 988-995

Poreklo terorizma. Dnevnik (Ljubljana),  1. XII. 1993

Odpiranje zahodnih vrat. Dnevnik (Ljubljana), 19. VII. 1993

Resnica in resničnost. Dnevnik (Ljubljana), 29. I. 1993

Španski čudež. Dnevnik (Ljubljana), 29. VI. 1993

Zmeda v evropski socialdemokraciji. Dnevnik (Ljubljana), 12. V. 1993

Zorenje nacij. Dnevnik (Ljubljana), 6. I. 1993

Želje in možnosti. Dnevnik (Ljubljana), 28. IV. 1993

1994

Slovensko bivanje sveta : Razvoj in praksa diplomacije. Ljubljana: ČZP Enotnost, 1994. 168 str.

Slavko Fras, Razgledi, št. 10 (13. V.) 1994, 26; Rok V. Klančnik, Delo (Ljubljana) 36 (1994) 97 (28. IV.), 14

Avtonomije po špansko. Dnevnik (Ljubljana),  22. III. 1994

Carlos zgolj predmet kupčije. Dnevnik (Ljubljana), 20. IX. 1994

Čas skupine. Dnevnik (Ljubljana), 13. IV. 1994

Evropski strah. Dnevnik (Ljubljana), 20. XII. 1994

Diplomacija. Dnevnik (Ljubljana), 10. XI. 1994

Na vzhod in jug. Dnevnik (Ljubljana), 7. XI. 1994

Od herojev do talcev. Dnevnik (Ljubljana), 2. X. 1994

Odkrivanje bede. Dnevnik (Ljubljana), 13. VI. 1994

Opus dei. Dnevnik (Ljubljana), 9. V. 1994

Ostra, vendar strpna zavrnitev Prispevkov. Nova revija (Ljubljana) 13 (1994) 141-142 (jan./febr.), 46-91. (Soavtor)

Politika hitrosti. Dnevnik (Ljubljana), 13. X. 1994

Prenovitelji na delu. Dnevnik (Ljubljana), 8. VIII. 1994

Ruski premiki. Dnevnik (Ljubljana), 9. III. 1994

Španska dvojnost. Dnevnik (Ljubljana), 14. XII. 1994

Španska tranzicija. Dnevnik (Ljubljana), 22. VIII. 1994

Trnova pot. Dnevnik (Ljubljana), 23. XI. 1994

V coni odbijača. Dnevnik (Ljubljana), 14. II. 1994

1995

Alžirija plameni. Dnevnik (Ljubljana), 17. I. 1995

Črna demokracija. Dnevnik (Ljubljana), 8. V. 1995

K prvemu spopadu fašizma in demokracije. Martin Blinkhorn: Demokracija in državljanska vojna v Španiji : 1931-1939. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995, 7-10

Kraljevi prehod. Dnevnik (Ljubljana), 9. X. 1995

Na pet držav razdeljen narod. Dnevnik (Ljubljana), 28. V. 1995

Nemški terorizem. Dnevnik (Ljubljana), 14.II. 1995

Nevarna reforma. Dnevnik (Ljubljana), 30. III. 1995

Pozabljeni narod. Dnevnik (Ljubljana), 8.  XII. 1995

Praznujemo petdesetletnico zmage nad nacifašizmom… Borec (Ljubljana) 47 (1995) 540/541, 407-408

Razčetverjeni narod. Dnevnik (Ljubljana), 3. III. 1995

Siromaštvo v tranziciji. Dnevnik (Ljubljana), 21. VIII. 1995

Spominjanje. Dnevnik (Ljubljana), 1. VI. 1995

Spremenjeni socializem. Dnevnik (Ljubljana), 14. III. 1995

Svet kot Libanon? Dnevnik (Ljubljana), 28. IV. 1995

Vloga Slovenije v zunanji politiki jugoslovanske federacije. Slovenci in država. Ljubljana: SAZU, 1995, 333-336

1996

Alžirski islamizem. Dnevnik (Ljubljana), 17. IV. 1996

Demantiranje državne blaginje. Dnevnik (Ljubljana), 23. VII. 1996

Evropa na prehodu. Dnevnik (Ljubljana), 31. XII. 1996

Grožnje islamskega fundamentalizma. Dnevnik (Ljubljana), 20. XI. 1996

Gvatemalski sporazum. Dnevnik (Ljubljana), 19. XII. 1996

Izolacionizem še ne zmaguje. Dnevnik (Ljubljana), 20. III. 1996

Kitajski čudež. Dnevnik (Ljubljana), 25. X. 1996

 Madžarska obzorja. Dnevnik (Ljubljana), 25. VII. 1996

Med dvema terorizmoma. Dnevnik (Ljubljana), 3. VI. 1996

Pax americana. Dnevnik (Ljubljana), 10. I. 1996

Pozabljena celina. Dnevnik (Ljubljana), 11. XI. 1996

Vloga Slovenije v zunanji politiki jugoslovanske federacije. Slovenci in država (1996), 333-336

Vzburjena puščava. Dnevnik (Ljubljana), 24. IV. 1996

Zmaji in tigri. Dnevnik (Ljubljana), 23. I. 1996

Znova v inkubator. Dnevnik (Ljubljana), 4. XII. 1996

1997

Berberi zatirano ljudstvo. Dnevnik (Ljubljana), 17. VII. 1997

Deljena suverenost. Dnevnik (Ljubljana), 4. IV. 1997

Država, ki razpada. Dnevnik (Ljubljana), 13. VIII. 1997

Evropa držav in narodov : za male narode je posebej pomembno ohranjanje raznovrstnosti etničnih skupin. Dnevnik (Ljubljana) 47 (1997) 74 (18. III.), 8

Kabilija se prebuja. Dnevnik (Ljubljana), 6. I. 1997

Kašmir na križišču interesov. Dnevnik (Ljubljana), 28. VIII. 1997

Nemci in mi. Dnevnik (Ljubljana), 8. XI. 1997

Različnost v islamizmu. Dnevnik (Ljubljana), 1. VIII. 1997

Reforme v kapitalizmu. Dnevnik (Ljubljana), 15. V. 1997

Teža sprememb. Dnevnik (Ljubljana), 19. VI. 1997

Težavno šivanje : Evropa držav, narodov in malih narodov. Dnevnik (Ljubljana) 47 (1997) 252 (17. IX.), 7

Težka prilagajanja. Dnevnik (Ljubljana), 18. X. 1997

Velika Evropa. Dnevnik (Ljubljana), 24. XI. 1997

Živčnost zaradi evra. Dnevnik (Ljubljana), 29. IV. 1997

1998

Časi preizkušenj : prispevki k zgodovini Prekmurja. Murska Sobota: Pomurska založba, 1998. 104 str.

Por.: Slavko Fras, Razgledi, št. 13 (24. VI.) 1998, 19-20; Jože Ftičar, Stopinje 1999, 319-321; Metka Fujs, Zbornik soboškega muzeja (Murska Sobota) 5 (1998), 195-196; Franc Zadravec, Delo (Ljubljana) 40 (1998) 150, 56

Ameriško stoletje. Dnevnik (Ljubljana), 21. XI. 1998

Islamski preporod. Dnevnik (Ljubljana), 5. VIII. 1998

Katalonski jeziček : zakon o dvojezičnosti naletel na številne ovire. Dnevnik (Ljubljana) 48 (1998) 5 (7. I.), 8

Ločeni bregovi. Dnevnik (Ljubljana), 19. III. 1998

Nemške reparacije, odškodnine, JE Krško in še kaj. Nedeljski dnevnik. Neodvisni dnevnik (Ljubljana) 36 (1998) 74 (8. X.), 12-13

Palestinska birokracija. Dnevnik (Ljubljana), 11. VI. 1998

Poslanstvo enakopravnih narodov. Dnevnik (Ljubljana), 20. IX. 1998

Socializem na prehodu. Dnevnik (Ljubljana), 11. III. 1998

Sprava po zahodnjaško. Dnevnik (Ljubljana), 25. XI. 1998

Stopicanje za ZDA. Dnevnik (Ljubljana), 11. V. 1998

Težave širjenja. Dnevnik (Ljubljana), 1. VI. 1998

Uboštvo sveta. Dnevnik (Ljubljana), 11. II. 1998

1999

Zgodbe minulega sveta. Murska Sobota: samozaložba, 1999. 156 str.

Por.: Jože Ternar, Vestnik (Murska Sobota) 52 (2000) 12 (23. III.), 11; Franc Zadravec, Delo (Ljubljana) 42 (2000) 67 (9. III.), 20; Bea Baboš Logar, Vestnik (Murska Sobota) 51 (1999) 51 (23. XII.), 11

 

Bogati in siromašni. Dnevnik (Ljubljana),16. I. 1999

Brzdanje kapitala. Dnevnik (Ljubljana), 6. XII. 1999

Demokracija in globalizem. Dnevnik (Ljubljana), 25. IX. 1999

Država blaginje na smetišču. Dnevnik (Ljubljana), 9. VIII. 1999

Globalizacijski pritisk na stranke. Dnevnik (Ljubljana), 6. XI. 1999

Kako mogočne naj bodo ZDA. Dnevnik (Ljubljana), 21. I. 1999

Kolumbija med gverilci in vojsko. Dnevnik (Ljubljana), 31. VII. 1999

Korupcija – rakava rana na prehodu. Dnevnik (Ljubljana), 21. II. 1999

Levo presenečenje. Dnevnik (Ljubljana), 7. I. 1999

Medčloveški in medevropski odnosi.  Dnevnik (Ljubljana), 15. VII.1999

Najbolj zasledovani svetovni teroristi. Dnevnik (Ljubljana), 17. II. 1999

Nemci in Evropa. Dnevnik (Ljubljana), 25. II. 1999

»Niste več Vogri, nego Jugoslovani, po rodu Slovenci!« Dnevnik (Ljubljana), 31. VII. 1999

Srečanje z zgodovino. Dnevnik (Ljubljana), 9. I. 1999

Španski model. Dnevnik (Ljubljana), 9. VI. 1999

Špansko-slovenski odnosi. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. Zv 13. : Š-T, 101-102. (Soavtor gesla)

Višegrajska skupina. Dnevnik (Ljubljana), 19. III. 1999

2000

Bog na volitvah. Dnevnik (Ljubljana), 29. IV. 2000

Doživeto in dokumentirano pričevanje. Marko Kosin: Začetki slovenske diplomacije z Italijo : 1991-1996. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2000, I-V

EU in civilna družba. Dnevnik (Ljubljana), 8,. XI. 2000

EU v globalizaciji. Dnevnik (Ljubljana), 30. XII. 2000

Evropa v globalizaciji. Dnevnik (Ljubljana), 8. VI. 2000

Ivan Jerič: Moji spomini. Vestnik (Murska Sobota) 52 (2000) 26 (22. VI.), 11

Madžar je ta, ki ga Trianon boli. Dnevnik (Ljubljana), 6. VI. 2000

Različnost tretjih poti. Dnevnik (Ljubljana), 5. I. 2000

Šolati tudi žene diplomatov. Dnevnik (Ljubljana), 1. IX. 2000

Trianon in Madžari. Dnevnik (Ljubljana), 14. X. 2000

Tuji jopič sožitja. Dnevnik (Ljubljana), 18. XI. 2000

Večkulturnost in socialne vezi. Dnevnik (Ljubljana), 14. IV. 2000

Vere in narodi. Dnevnik (Ljubljana), 10. VIII. 2000

Zastopanost v EU. Dnevnik (Ljubljana), 15. III. 2000

2001

Argentina pred propadom. Dnevnik (Ljubljana), 16. VIII. 2001

Baskija. Dnevnik (Ljubljana), 23. 7. 2001

Brez pravega evropskega ravnovesja. Dnevnik (Ljubljana), 20. VI. 2001

Gibanje proti globalizaciji. Dnevnik (Ljubljana), 9. VII. 2001

Indijanec na prestolu. Dnevnik (Ljubljana), 1. VIII. 2001

Ivan Jerič: Zgodovina madžarizacije Prekmurja : zanimive knjige. Vestnik (Murska Sobota) 53 (2001) 29 (19. VII.), 11

Latinoameriki. Dnevnik (Ljubljana), 26. IX. 2001

Mehiški sporazum. Dnevnik (Ljubljana), 31. III. 2001

Nedotakljivih ni. Dnevnik (Ljubljana), 26. XI. 2001

(Ne)naravna danost. Dnevnik (Ljubljana), 1. III. 2001

Nevarni strah. Dnevnik (Ljubljana), 11. X. 2001

Politizacija antiglobalizma. Dnevnik (Ljubljana), 25. VIII. 2001

Prebujanje od boga pozabljenih. Dnevnik (Ljubljana), 23. II. 2001

Presiti in lačni. Dnevnik (Ljubljana), 1. II. 2001

Raste črv nezaupanja. Dnevnik (Ljubljana), 26. V. 2001

Terorizem in demokracija. Dnevnik (Ljubljana), 19. XI. 2001

Vanek, glasnik težav malega človeka. Šiftarjev zbornik. Maribor: Pravna fakulteta ; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2001, 115-117

Zaton sociale. Dnevnik (Ljubljana), 6. VIII. 2001

Zmerni islamisti. Dnevnik (Ljubljana), 8. XII. 2001

2002

Globalizem in demokracija. Dnevnik (Ljubljana), 5. X. 2002

Jezik in kultura v globalizmu. Dnevnik (Ljubljana), 18. XII. 2002

Kaj z osjo zla? Dnevnik (Ljubljana),  11. III. 2002

Kurdi v križišču tujih interesov. Dnevnik (Ljubljana), 30. XII. 2002

Mukotrpno iskanje prave zgradbe. Dnevnik (Ljubljana), 25. III. 2002

Nova socialna misel. Dnevnik (Ljubljana), 4. XII. 2002

Prek prepada. Dnevnik (Ljubljana), 18. IX. 2002

Prevlada zmernost. Dnevnik (Ljubljana), 23. III. 2002

Razvejeni miselni temelji terorizma. Dnevnik (Ljubljana), 16. II. 2002

Skupnega političnega imenovalca ni. Dnevnik (Ljubljana), 16. IV. 2002

Svetovna ladja pluje kljub čerem. Dnevnik (Ljubljana), 15. VII. 2002

Tretja zmota. Dnevnik (Ljubljana), 22. VI. 2002

Vladno koalicijo razbija korupcija. Dnevnik (Ljubljana), 17. I. 2002

Zakon iz nuje. Dnevnik (Ljubljana), 6. IV. 2002

2003

Brez opravičila. Dnevnik (Ljubljana), 12. V. 2003

Chiracov bonapartizem. Dnevnik (Ljubljana), 20. IX. 2003

Hitreje k evru. Dnevnik (Ljubljana), 12. XI. 2003

Humanizem, ki zaudarja. Dnevnik (Ljubljana), 23. VIII. 2003

Kam plovemo? Dnevnik (Ljubljana), 3. VII. 2003

Kam plovemo? : pisma v pregnanstvo : mesečnica. Vestnik (Murska Sobota) 55 (2003) 27 (3. VII.), 10

Kri za nafto. Dnevnik (Ljubljana), 17. VI. 2003

Madžarska razpotja. Dnevnik (Ljubljana), 24. VII. 2003

Madžarsko prilagajanje. Dnevnik (Ljubljana), 27. VIII. 2003

Neizpolnjene obljube. Dnevnik (Ljubljana), 26. VI. 2003

Nemške samoizpovedi. Dnevnik (Ljubljana), 1. XII. 2003

Neznana obzorja. Dnevnik (Ljubljana), 7. VIII. 2003

Proti terorizmu in nestrpnosti. Dnevnik (Ljubljana), 15. II. 2003

Reformatorji niso priljubljeni. Dnevnik (Ljubljana), 8. X. 2003

Rivalstvo med skrajneži. Dnevnik (Ljubljana), 28. I. 2003

Tekmici EU in ZDA. Dnevnik (Ljubljana), 3. IX. 2003

Tretje poti ni več. Dnevnik (Ljubljana), 8. V. 2003

Vojna in terorizem. Dnevnik (Ljubljana), 30. X. 2003

Zakaj Evropa ne more ustaviti ZDA? Dnevnik (Ljubljana), 27. II. 2003

2004

 

Svet v krizi : izbor zapiskov in komentarjev. Ljubljana: DZS, 2004. 320 str.

            Por.: Bea Baboš Logar, Vestnik (Murska Sobota) 56 (2004) 24 (10. VI.), 10

 

Mi in Rusija. Rudi Čačinovič: Svet v krizi. Ljubljana: DZS, 2004, 273-275

Moč fanatizma. Rudi Čačinovič: Svet v krizi. Ljubljana: DZS, 2004, 235-236

Nemške mišice in evropsko ravnotežje. Rudi Čačinovič: Svet v krizi. Ljubljana: DZS, 2004, 191-192

Neravnovesje sveta in vesolja. Dnevnik (Ljubljana), 21. II. 2004

Pasti preteklosti. Rudi Čačinovič: Svet v krizi. Ljubljana: DZS, 2004, 281-282

Preseljevanje množic. Rudi Čačinovič: Svet v krizi. Ljubljana: DZS, 2004, 227-228

Rusi in Nemci. Rudi Čačinovič: Svet v krizi. Ljubljana: DZS, 2004, 225-226

Slovenska diplomacija. Rudi Čačinovič: Svet v krizi. Ljubljana: DZS, 2004, 287-288. (Tudi v Dnevnik, 1991)

Socialisti v težavah. Dnevnik (Ljubljana), 17. I. 2004

Svet bogatih. Rudi Čačinovič: Svet v krizi. Ljubljana: DZS, 2004, 253-255

Začetek procesa. Rudi Čačinovič: Svet v krizi. Ljubljana: DZS, 2004, 289-291. (Tudi v Dnevnik, 1991)

2006

Smeh in naključje v diplomaciji : diplomatski mozaik. Ljubljana: samozaložba, 2006. 134 str.

            Por.: Bea Baboš Logar, Vestnik (Murska Sobota) 58 (2006) 31(3. VIII.), 2;

 

Čistokrvni karikaturist. Vestnik-Pén (Murska Sobota) št. 129 (24. XI.) 2006, 8. (Soavtor)

Umrl je za boljše življenje pod svobodnim soncem : Štefan Kovač – Marko. Avtor prispevka Bojan Zadravec. Vestnik-Pén (Murska Sobota) št. 141 (30. XI.) 2006, 8-9. (Soavtor- izjava)

2007

Novo pačenje zgodovine : izživljanje psihopatov, kot je bil »puklasti Miha«, ne more biti kriterij. Vestnik (Murska Sobota) 59 (2007) 44 (1. XI.), 8

 

INTERVJUJI

Auch das Weben von freundschaftlichen Banden zwischen den Völkern ist Kunst. Dialogi (Maribor) 19 (1983) 9, 106-110). (Intervjuval Tomaž Kšela; prevedla Milica Ostrovška))

Tudi tkanje prijateljskih vezi med narodi je umetnost. Dialogi (Maribor) 19 (1983) 9, 104-106). (Intervjuval Tomaž Kšela)

Vsega je »kriv« Mihal Gorbačov.  Dnevnik (Ljubljana), 24. II. 1990. (Intervjuval Vaso Gasar)

Budni, modri, preudarni, previdni! Dnevnik (Ljubljana), 31. XII. 1991. (Intervjuval Vaso Gasar)

Greh je nesposobnost. Večer (Maribor), 28. IX. 1992. (Intervjuval Borko De Corti)

Čas bi že bil, da slovenska diplomacija opravi zrelostni izpit. Republika (Ljubljana), 3. VII. 1994. (Intervjuval Boštjan Lajovic)

Diplomacija in diplomati. Republika (Ljubljana), 21. IV. 1994. (Intervjuval Boštjan Lajovic)

 

O RUDIJU ČAČINOVIČU

Baboš Logar, Bea: Rudi Čačinovič 1914-2008 : in memoriam… Vestnik (Murska Sobota) 60 (2008) 3 (17. I.), 2

Bajt, Drago: Čačinovič Rudi. Slovenski kdo je kdo. Ljubljana: Nova revija, 1999, str. 82

Čačinovič Rudolf. Ko je ko u Jugoslaviji. Jugoslovenski savremenici. Beograd: Hronometar, 1970, str. 159

Čačinovič, Rudi: Poslanstva in poslaništva. Maribor: Obzorja / Murska Sobota: Pomurska založba, 1985

Čačinovič, Rudi: Med dvema cerkvama. Zapisi dvakrat razočaranega vernika. Ljubljana 1993

Čačinovič, Rudi: Časi preizkušenj. Murska Sobota: Pomurska založba, 1998

Čečerov, Aleksander: Rudi Čačinovič v Domžalah. Občinski poročevalec 23 (25. I. 1985)

Čelebič, Marko: Čačinovič Rudolf – Rudi. Enciklopedija Jugoslavije. Izdaja v slovenskem jeziku. Zagreb: JLZ Miroslav Krleža, 1985. Knj. 2, str. 745

Filipič, France: Čačinovič Rudi. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988. Knj. 2, str. 90

Fras, Slavko: Rudi Čačinovič – 90 letnik. Delo (Ljubljana) 46 (2004) 69 (23. III.) 2