Bibliografija dr. Jožefa Smeja

 

Bibliografija dr. Jožefa Smeja

Ustvarjalnost dr. Jožefa Smeja v obdobju 1992-2001

Franc Kuzmič

 

Prvo bibliografijo je sestavil in objavil Franc Kuzmič z naslovom Bibliografija dr. Jožefa Smeja v Zborniku soboškega muzeja 3, Murska Sobota, 1994, str. 131-141. V priložnostnem biltenu ob Košičevem tednu leta 1992, ob Smejevi sedemdesetletnici, je prav tako Franc Kuzmič objavil njegovo bibliografijo - Bibliografija samostojnih publikacij Jožefa Smeja, Košičev teden IV, Bogojina, 1992, str. 21-23. Nato je sledilo nadaljevanje Ustvarjalnost dr. Jožefa Smeja v obdobju 1992-2001; bibliografija je bila objavljena v Stopinjah 2002, str. 177-184. Bibliografijo je nato dopolnil in nadaljeval do konca leta 2005 Drago Sobočan in jo objavil kot Bibliografija dr. Jožefa Smeja v knjigi Ob 85. življenjskem miljniku škofa dr. Jožefa Smeja (Murska Sobota 2007), str. 752-789. Del bibliografije je prav tako dostopen na COBISS-u.

Sedanja bibliografija zajema zadnje desetletje Smejevega dela. Vključuje dopolnitve iz leta 2001, saj koledarsko leto pred objavo še ni bilo zaključeno.

Pričujoča bibliografija seveda ni popolna, verjetno nikoli niti ne bo, saj je avtor objavil veliko stvari, ne da bi jih podpisal. Prav tako niso všteti številni nekrologi v Družini s podpisom S.

1985

Razdeljenost kristjanov- doklej?, v: Družina (Ljubljana), 1985, št. 2

1992

Duhovna podoba misijonarja Kereca v njegovih pismih, v: Zbornik simpozija o msgr. Jožefu Kerecu. Ljubljana (Katehetski center) 1992, 77-84

1993

Franc Ivanocy : (1857-1913), v: Dom in svet (Maribor) 6 (1993), 171-178

Gospod, spomni se moje kongregacije, ki si jo imel v lastni od začetka, v: Virtuti et musis 29 (1993) 2, 42-48

Introitus za Kleklove dni, v: Stopinje 1993, 139-142

Moj drugi brevir, v: Oznanjenje (Stranice) 14 (1993), 79-81

Ob slovesu od dr- Franca Bajleca, v: Stopinje 1993, 160-162. - Podpis J. S.

Odšel je Karel Puhan, v: Stopinje 1993, 164-165. - Podpis J. S.

Pismo Jožefa Košiča iz leta 1863, v: Stopinje 1993,62-65

Premišljevalna molitev, v: Stopinje 1993, 19-27

Profesorju Jožetu Benkoviču v spomin, v: Stopinje 1993, 163-164. - Podpis J. S.

Slikar Jože Zel, v: Stopinje 1993, 142. - Podpis J. S.

Soneti z akrostihom ob jubilejih 1992-1993, v: Stopinje 1993, 73-74

Szentbeszéd Tomislav Šantak ujmisen, v: Stopinje 1993, 157-158

Življenjski jubileji 80 let, v: Stopinje 1993, 156-157. - Podpis J. S.

1994

Čudodelni Devici na Gorci, v: Stopinje 1994, 104-106

Direktorij za službo in življenje duhovnikov. Prevedel Jožef Smej. Ljubljana : Družina, 1994. 102 str. ; 20 cm

Družinski rožni venec. Iz Svetega pisma izbral Jožef Smej. 1. ponatis. Ljubljana : Slovensko biblično gibanje, 1994. 22 str. ; 15 cm

Družinski rožni venec. Iz Svetega pisma izbral Jožef Smej. Ljubljana : Slovensko biblično gibanje, 1994. 22 str. ; 15 cm

Kleklovo snovanje mesečnika Dober Pastir leta 1899, v: Stopinje 1994, 36-40

Marijin venec, v: Ognjišče (Koper) 30 (1994) 7/8, 27

Martjanska župnija v perspektivi 600 let, v: Kronika (Ljubljana) 42 (1994) 2, 61-71

Nekateri spomina vredni možje martjanske (pra)župnije, v: Zbornik soboškega muzeja 3. Murska Sobota (Pokrajinski muzej) 1994, 105-109

Ob odhodu župnika Rada Juneža, v: Stopinje 1994, 157-158

Osemdesetletnica Jakoba Šešerka, v: Stopinje 1994, 152

Posvečena samota : duhovne vaje za duhovnike. Stranice : Oznanjenje, 1994. 178 str. : ilustr. ; 22 cm

Premišljevalna molitev ob evangelijskih odlomkih, v: Stopinje 1994, 19-23

Spremna beseda, v: Jože Topolovec: Kdo je angel? Stranice (Oznanjenje) 1994, str. 174

Spremna beseda, v: Amabilis Šolar: Kronika frančiškank Brezmadežne. Slovenska Bistrica (Provincialno vodstvo FBS) 1994, str. 7-8

Življenje in pomen Jožefa Košiča, v: Košič in njegov čas. Zbornik razprav o Jožefu Košiču. Budimpešta (Košičev sklad) 1994, 53-59

1995

Franc Krampač, Župnik, Družina (Ljubljana) 44 (1995) (11. VI.), 16

Dr. Valter Dermota - in memoriam, v: Stopinje 1995, 188

Dve pismi iz leta 1779 za osvetlitev vprašanja šolnikov in šolstva v Prekmurju, v: Zgodovinski časopis (Ljubljana) 49 (1995) 4, 607-611

Kleklova dušnopastirska dejavnost skozi prizmo osebne svetosti, v: Kleklov simpozij v Rimu. Celje (MD) 1995, 37-44

Križev pot. Maribor : Slomškova založba, 1995. 57 str. ; 20 cm

Križev pot II. - Križev pot: Center za duhovne poklice škofije Maribor, 1995, 37 -53

Nastajanje, izid in začetne težave Marijinega lista, v: Stopinje 1995, 44-50

Pozdravljen križ, odpiraš paradiž, Družina (Ljubljana) 44 (1995) 26 (25. VI.), 6

Premišljevalna molitev ob rožnem vencu, v: Stopinje 1995, 23-28

Prvi introitus za Kleklov simpozij, v: Stopinje 1995, 141-142

1996

Birma na Gornjem Seniku, v: Stopinje 1996, 113-115. - Podpis S

Karlin in Prekmurje. Karlinov simpouij v Rimu. Celje: Mohorjeva družbe, 1996, 221 - 226. 

Nekaj biserov iz Matejevega evangelija, v: Stopinje 1996, 17-19

O Mariji ni nikoli dovolj, v: Virtuti et musis 32-2 (1996) 15-18

Po sledeh škofa Slomška, v: V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1996, 11-13

Pot k veri. 4. spop. izd. Celje (MD) 1996, str. 111-131. (Soavtor)

Problemi gornine, desetine in robote v Bogojini v 17. in 18. stoletju, v: ČZN (Maribor) 1996, zv. 2, 163-173

Soneti ob duhovniških jubilejih - 1995, v: Stopinje 1996, 49-50

V spomin sodelavcem Stopinj, v: Stopinje 1996, 153-154

Varga Sándor: A lendvai plébánia templom történetéböl. Györ 1992, v: Stopinje 1996, 157-159

Večna hvala tebi, angel varuh, v: Zlata lestev do nebes : zbirka najlepših pripovedi o angelih. Ljubljana (Družina) 1996, 8-11

Velikan s Krajne : Jožef Klekl st., 1874-1948. Stranice : Oznanjenje, 1996. 341 str. : ilustr. ; 21 cm

1997

Adventna - Marjanu Turnšku za god, v: Lipica (Maribor) 67 (1997) 17. - /Pesem/

Družinski rožni venec. Iz Svetega pisma izbral Jožef Smej. Ljubljana : Slovensko biblično gibanje, 1997. 23 str.; 16 cm

Duhovna priprava na jubilejno leto 2000, v: Stopinje 1997, 17-19

Hvaležno se jih spominjamo, v: Stopinje 1997, 155-159

Knjigi na pot, v: Peter Krečič: Bogojina : Plečnikova cerkev Gospodovega vnebohoda. Murska Sobota (Pomurska založba) 1997, 7-9

Murski Črnci in njihov jubilej : 1897-1997. Murski Črnci 1997. 105 str. : ilustr. ; 21 cm

Ob izidu novega prevoda Svetega pisma, v: Stopinje 1997, 39-40

Pot k veri. Ponatis 4. spopolnjene izdaje. Celje (MD) 1997, str. 111-131. (Soavtor)

Problemi slovenskega jezika v porabski župniji Kethely leta 1783, v: ČZN (Maribor) 1997, zv. 1, 38-42

Se je Mikloš Küzmič v svojem prevodu evangyeliomov res naslanjal na Štefana Küzmiča?, v: Slavistična revija (Maribor) 45 (1997) 3-4, 533-544

Skrb Mikloša Küzmiča za dijake, v: Zgodovinski časopis (Ljubljana) 51 (1997) 1, 5-15

Svetemu pismu : v imenu ljudstva vse blagoslove, v: Stopinje 1997, 32-35. - (Intervju, pogovarjal se je Jože Zadravec)

Trije biseromašni jubileji, v: Stopinje 1997, 152-154

1998

Bomo kristjani v tretjem tisočletju še zmeraj ločeni?, v: Stopinje 1998, 29-31

Dr.Vinko Frangež (in memoriam), Družina (Ljubljana) 47 (1998) 45 (15. XI.), 29

Duhovna priprava na jubilejno leto 2000, v: Stopinje 1998, 31-32

Janežičev prvi dnevnik, v: Stanko Janežič: Moj prvi dnevnik 1944-1946. Maribor (Slomškova založba), Trst (Mladika) 1998, 166-168

Mikloš Küzmič med državnim aparatom, cerkveno oblastjo in fevdalno gosposko, v: Zgodovinski časopis (Ljubljana) 52 (1998) 1, 37-49

Ob Čergičevem zapisu pentametra Illuminatorum characteristicon, v: Stopinje 1998, 57-60

Pomen molitve rožnega venca, v: Franc Sušnik: Rožni venec. 2. izd. Maribor (Slomškova založba) 1998, str. 41-42

Prof. dr. Jože Rajhman : in memoriam, v: Družina (Ljubljana) 47 (1998) 33, 17

Slovenstvo Ivana Slepca (1872-1936), v: Stopinje 1998, 49-54

Spremna beseda, v: Milanka Dragar: Ljubezen duha. Stična (Cistercijanska opatija) 1998, str. 59-60

Težave in skrbi Mikloša Küzmiča kot vicearhidiakonovega namestnika v letu 1779, v: Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1998, zv. 1, 121-131

Vesela aleluja, Družina (Ljubljana) 47 (1998) 15 -16, str. 1

1999

Babica pripoveduje..., v: Oznanjenje (Rogatec) 20, 1999, 18-26

In memoriam: Ivan Matko in Avguštin Sraka, v: Stopinje 1999, 313-314

In memoriam: Jože Kološa-Kološ, v: Stopinje 1999, 308-310

Izrazimo čast slavnim možem, v: V edinosti (Ljubljana-Maribor) 1999, 193-197. - (Soavtor Franc Kramberger)

János Szily in slovenska okroglina (ob 200 letnici Szilyjeve smrti), v: Stopinje 1999, 45-47

Knjiga in njen pisatelj, v: Lojze Kozar: Licenciat Janez. Celje (MD) 1999, 5-8

Knjigi na pot, v: Damjan Prelovšek: Plečnikova sakralna umetnost. Koper (Ognjišče) 1999, 7-8

Meditacija ob Sagadinovi sliki Lončar, v: Stopinje 1999, 43-45

Mihi Sancta et Cara. Prevedel Jožef Smej. Maribor (Slomškova založba) 1999. 93 str. ; 18 cm

Novakov prevod Madácheve tragedije človeka, v: Stopinje 1999, 55-56

Ob prevodu Slomškovega duhovnega vodila Mihi Sancta et Cara v: Mihi Sancta et Cara. Maribor (Slomškova založba) 1999, str.  61-65

Ob vzhajajočem tisočletju, v: Communio 9 (1999) 4, 308-315

Premišljevanje ob litanijah k Bogu Očetu, objavljenih v Küzmičevi Knigi molitveni, v: Stopinje 1999, 30-33

Slikar prof. Vlado Sagadin, v: Stopinje 1999, 43

Spomini na prof. dr. Vilka Novaka, v: Stopinje 1999, 89-92

Spremna beseda, v: Franc Vogrinčič: Krog skozi stoletja. Krog (Pripravljalni odbor) 1999, 2-4

Spremna beseda, v: Rozi Ternik: Križev pot : Kalvarija v Radljah. Ljubljana (Družina) 1999, str. 3-4

2000

Avgust Pavel, Tako pojem psalme v naročju slepe doline, v: Stopinje 2000, 196-197

Blaženi Anton Martin Slomšek, v: Stopinje 2000, 29-31

Čestitka ob osemdesetletnici prelatu in profesorju dr. Stanku Janežiču ob 80-letnici življenja, v: V edinosti (Ljubljana-Maribor) 2000, 181-182

Duhovniki iz župnije Bogojina, v: Stopinje 2000, 56-62

Dvanajsti zbirki na pot, v: Stanko Janežič: Nove zarje. Maribor (Slomškova založba) 2000, 143-145

Franc Kosar : 1823-1894. Braslovče : Župnijski urad, 2000. 28 str. ; 21 cm

Frideriku Gumilarju v spomin, v: Stopinje 2000, 190-191

In memoriam: Ludvik Duh in Alojz Gabor, v: Stopinje 2000, 187-189

Jubilejno leto 2000, v: Stopinje 2000, 38-40

Lovšetovim spominom na pot, v: Zdenko Lovše: Ne jaz, ampak Bog. Ljubljana (Družina) 2000, str. 5-8

Poslovil se je Štefan Dominko, v: Stopinje 2000, 192

Pot k veri. Ponatis 4. spopolnjene izdaje. Celje (MD) 2000, str. 111-131. (Soavtor).

Prekmurska legenda, v: Oznanjenje 22, 2000, 42-43

Priključitev Prekmurja Sloveniji : ob 80-letnici, v: Mohorjev koledar (Celje) 2000, 71-74

Slomšek in Prešeren v luči edinosti kristjanov, v: V edinosti. Ljubljana-Maribor 2000, 74-82

Spomini na Lojzeta Kozarja (1910-1999), v: Stopinje 2000, 125-131

Spremna beseda, v: Ivan Jerič: Moji spomini. Murska Sobota (Zavod sv. Miklavža) 2000, I-III

Szily János püspok és a "Tóthságh", v: Vasi szmele (Szombathely) 54 (2000) 3, 386-394

Szily János püspok törekvései a szlovén nyelvü pastorizáció és a "Szlovenszki Szilabikar" cimü szlovén Abécékönyv újranyomása érdekében, v: Vasi honismereti és helytörténeti közlemenyek (Szombathely) 3 (2000), 8-13

V perspektivi tisoč let (1000-2000), v: Stopinje 2000, 47-52

V spomin Tereziji Luk, sodelavki Stopinj (1926-1999), v: Stopinje 2000, 194-195

2001

Bakovci in njihova zgodovina. Murska Sobota : Stopinje, 2001.  91 str. ; 23 cm.  (Z vratnic Slovenske okrogline)

Dan, ki se mu ne moremo odreči, v: Stopinje 2001, 44-46

Dr. Franc Markoja-Márkfi (1811-1861), benediktinec, rektor univerze, v: Stopinje 2001, 55-62

Knjigi na pot, v: Miroslav Slana: Slovenski sij svetosti : mladi mučenec Lojze Grozde. Maribor (Slomškova založba) 2001, str. 5-6

Nekaj spominov na prof. dr. Vaneka Šiftarja, v: Šiftarjev zbornik. Maribor (Pravna fakulteta) 2001, 149-155

Sestop s površine, v: Božje okolje (Ljubljana) 25 (2001), 7-8, 13

Vesoljno Cerkev predstavljajo škofije, v: Vogelni kamen (Ravne na Koroškem) 3 (2001), 5, 3-5. - (Intervju)

Zbirki na pot, v: Terezija Lük: Cvet iz osamelih gred. Murska Sobota (samozaložba) 2001, 5-7

Družinski rožni venec. 4. izd. Ljubljana: Slovensko biblično gibanje, 2001. 23 str. (Uredil).

A fecskéknek (Lastovkam). Šiftarjev zbornik. Maribor: Pravna fakulteta; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2001, 152. Prevedel v madžarščino.

20 let škofovanja dr. Franca Krambergerja. Letopis mariborske škofije za sveto leto 2000  : Slomškov zbornik. Maribor: Slomškova založba, 2001, 95-99

Franc Šbül in njegovo pisanje v reviji Religio. Stopinje 2002, 52-58

Janez Šoštarec. Stopinje 2002, 170-171

Knjigi na pot. Miroslav Slana: Slovenski sij svetosti. Maribor: Slomškova založba, 2001, 5-6

Matija Hajdinjak. Stopinje 2002, 171-172

Molitev rožnega venca v Slomškovi škofiji. Sporočila slovenskih škofij. 20 (2001) 10, 145

Nekaj spominov na prof. dr. Vaneka Šiftarja. Šiftarjev zbornik. Maribor: Pravna fakulteta; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2001, 149-155

Ob predstavitvi Stopinj 2001. Stopinje 2002, 44-48

p. Štefan Balažic. Stopinje 2002, 172-173

Pomen Szilyjevega Škofijskega odloka iz leta 1780 za zgodovino Prekmurja. Stopinje 2002, 48-52

Primer čarovništva v župniji sv. Benedikta v Kančevcih iz leta 1651. Zgodovinski časopis (Ljubljana) 55 (2001) 2, 223-230

Prof. Leopold Mihelič. Stopinje 2002, 171

Sodelavcem Stopinj v spomin. Stopinje 2002, 170

Spremna beseda. Franjo Šauperl: Šopek večnostnih cvetov. Limbuš: samozaložba, 2001, str. 5-6

Škofova beseda sobratom. Sporočila slovenskih škofij. 20 (2001) 4, 51

Škofova beseda sobratom. Sporočila slovenskih škofij. 20 (2001) 12, 169

Štefan Toth. Stopinje 2002, 173-174

Találkozás. /Srečanje). Šiftarjev zbornik. Maribor: Pravna fakulteta; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2001, 152-153

Vesoljno Cerkev prestavljajo škofje Vogelni kamen (Ravne na Koroškem) 3 (2001), 5, (3 - 5)

2002

Družinski rožni venec. 5. izd. Stavke iz Sv. pisma izbral Jožef Smej. Ljubljana: Slovensko biblično gibanje, 2002. 30 str. (Uredil).

Satahovci nekdaj in danes. Murska Sobota: Zavod sv. Miklavža, 2002. 200 str. : ilustr. Soavtorica Mateja Panker.

Cerkev v Porabju. Cerkev na Slovenskem v 20. stoletju. Ljubljana: Družina, 2002, 97-108

Če ne moreš biti zvezda, bodi vsaj kresnica: premišljevanje ob skrivnostih svetega dela rožnega venca. Božje okolje 26 (2002) 6, 24-27

Družinsko deblo Némethyjev v Turnišču. Stopinje 2003, 49-51

In memoriam Franček Majcen (1921-2001). Stopinje 2003, 192-195

Ob 20-letnici Oznanjenja Jožetu Haložanu. Oznanjenje (26) 2002, št. 2, 3

Pismo mariborskega pomožnega škofa. Misli, 51 (2002) 7/8, 29

Pastoralno delovanje salezijancev v Soboti. Stopinje 2003, 46-49

Po sledeh sv. Cirila in Metoda. Družina (Ljubljana) 51 (2002) 27, 33

Problem verskega pouka v javnih šolah v luči ekumenizma. V edinosti 2002, 237-241

Prof. Rafko M. Vodeb (1922-2002) in memoriam. Družina 51 (2002) 29 (21. VII.), 11

Spremna beseda. Paolo Crivellaro: Komentar k psalmom in hvalospevom. Maribor: Slomškova založba, 2002, str. 5-6

Spremna beseda. Avguštin Pucko: Od otroštva do upokojitve. Ljubljana, 2002, str. 5

Škofova beseda sobratom. Sporočila slovenskih škofij. 21 (2002) 8, 109

 

2003

Lukačevci med Lipnico in Ledavo. Murska Sobota: Stopinje, 2003. 67 str. : ilustr.

Oltarna daritev. Maribor: Slomškova založba, 2003. 141 str. (Božji vrelci, 8)

Križev pot. Maribor: Slomškova založba, 2003. 54 str. ilustr. (Hvalite Gospoda, 23)

Križev pot. Maribor: Slomškova založba, 2003, 7 - 22. (Hvalite Gospoda, 23)

Križni put trojice biskupa. Zagreb: HKD sv. Jeronima, 2033. 102 str. : ilustr. (Soavtorja Mijo Škvorc in Josip Mrzljak)

Alfonzu Korbunu v spomin. Stopinje 2004, 186-188

Avgust Pavel – predavatelj slovenskega jezika na Visoki bogoslovni šoli v Sombotelu. Avgust Pavel. Maribor: Slavistično društvo, 2003, str. 26-31

Blagor. Vzgoja (Ljubljana) 5 (2003) 17, 26

Blagor ubogim. Vzgoja (Ljubljana) 5 (2003) 18, 33

Blagor žalostnim, blagor krotkim. Vzgoja (Ljubljana) 5 (2003) 19, 28

Blagor usmiljenim, blagor čistim v srcu. Vzgoja (Ljubljana) 5 (2003) 20, 29

Dan duhovniškega posvečenja. Sporočila slovenskih škofij, 22 (2003) 6, 89

Dve ekumenski potezi škofa Maksimilijana Držečnika. V edinosti 2003, 168-172

Halasova hoja za Kristusom. Stopinje 2004, 31-33

Nekaj spominov na pastoralno delo dr. Maksimilijana Držečnika. Škof Maksimilijan Držečnik : 1903-1978. Maribor: Slomškova založba, 2003, 71-75

Odmevnost Kolenčeve povesti A njega ni… Štefan Modrinjak in Franc Kolenc. Spominski zbornik. Maribor: Slomškova založba, 2003, 153-160

Premišljevanje ob nagrobniku črensovskega župnika Petra Borkoviča (1774-1830). Stopinje 2003, 34-38

Prijateljem in bralcem. Stopinje 2004. Stopinje 2004, 3-4

Prizadevanje Ivana Baše za Martinišče. Stopinje 2004, 79-82

Smo lahko tudi mi mučenci? Stopinje 2004, 33-35

Spremna beseda. Zdenka Serajnik: Dihanje večnosti. Ljubljana: Družina, 2003, str. 5-7

Spremna beseda k slovenski izdaji. Christian Feldmann: Adolf Kolping : za socialno krščanstvo. Maribor: Združenje Kolpingovih socialnih dejavnosti Slovenije, 2003, str. 9-10

Stopinje se spominjajo rajnih duhovnikov. Stopinje 2004, 184-186

Škofova beseda sobratom. Sporočila slovenskih škofij 22 (2003) 4, 47

Škofova beseda sobratom. Sporočila slovenskih škofij 22 (2003) 12, 167

Tudi Stopinje čestitajo duhovnikom jubilantom. Stopinje 2004, 181-183

Turki v Turnišču leta 1640 ali 1641. Stopinje 2004, 76-79

Vergil in njegova četrta ekloga. Tretji dan, 32 (2003) 6/7, 84-87

Življenje in delo dr. Mirka Lenaršiča (1882-1966) : ob 120-letnici rojstva. Zbornik soboškega muzeja 7 (Murska Sobota), 67-86

 

2004

Na križev pot z Jezusom. Maribor: Vox, 2004. 54 str. ; ilustr.

Poti k veri. Ponatis 4. spop. izd. Celje: Mohorjeva družba, 2004. 136 str. (Soavtorja Vekoslav Grmič, Štefan Steiner)

Beseda škofa dr. Jožefa Smeja. Karel Gržan: Globoko v meni pesem zvonov. Murska Sobota: Stopinje, Župnijski zavod sv. Miklavža, 2004, str. 43-44

Devica, devištvo in deviškost v pesnitvah Publija Vergilija Marona. Tretji dan 33 (2004) 9/10, 24-28

Ernest Veleberi (1926-2004) sodelavec Stopinj. Stopinje 2005, 144-146

Govor v Dolnjih Slavečih. Stopinje 2005, 135-138

In memoriam : Franc Škoberne (1923-1990) : (ob 60-letnici mučeniške smrti Božjega služabnika Danijela Halasa). Stopinje 2005, 29-32

In memoriam : Štefan Žemlič (1919-2004). Stopinje 2005, 146-149

Je stal pranger tudi pri gornjelendavski župnijski cerkvi? Zgodovinski časopis (Ljubljana) 58 (2004) 1/2, 197-201

Kleklovi modri nasveti Matiju Balažicu, uredniku Novin. Stopinje 2005, 57-59

Kraj ceste človek leži. Stopinje 2005, 55-57

Nouvi zákon Števana Küzmiča (1771) v luči sodobnega ekumenizma. Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 64 (2004) 2, 331-342

Obletnica smrti škofa Maksimilijana Držečnika. Sporočila slovenskih škofij. 23 (2004) 5, 82

Spremna beseda. Inge Budja: Bog, moja zmaga. /S. l./: samozaložba, 2004, str. 9-11

Spremna beseda. Štefan Kuhar: Mozaik podatkov iz župnije Grad. Grad: Občina, 2004, str. 7-8

Stopinje v Evropski uniji. Stopinje 2005, 48-50

Svetopisemska poezija Stanka Janežiča. Stanko Janežič: Klicanje : Sveto pismo v pesmih. Maribor: Slomškova založba, 2004, 207-212

Škofova beseda sobratom. Sporočila slovenskih škofij. 23 (2004) 7, 109

Terorizem in ekumenske izdaje Svetega pisma. V edinosti (Maribor) 2004, 141-144

Turki v Turnišču leta 1640 in 1641. Stopinje 2004, 76-79

 

2005

Bukovnica in njena kapela 1905-2005. Murska Sobota: Stopinje, 2005. 176 str. : ilustr.

Nauk učenca, slonečega na Jezusovem srcu : vrtnice Maribor: Slomškova založba, 2005. (Hvalite Gospoda, 33)

Božji služabnik Danijel Halas v luči tretjega dela fatimske skrivnosti. Stopinje 2006, 31-34

Bralcu in premišljevalcu v spodbudo. Marjan Turnšek: To troje : vera, upanje, ljubezen. Maribor: Slomškova založba, 2005, str. 5-6

Curriculum vitae škofa dr. Franca Krambergerja. Letopis mariborske škofije ob 25-letnici škofovanja mariborskega škofa dr. Franca Krambergerja v letu 2005 : Slomškov zbornik. Maribor: Slomškova založba, 2005, 9-27

Duhovnik Janez Gregor. Sporočila slovenskih škofij. 2/2005, 49-50

Duhovnik Janez Gregor. Družina (Ljubljana) 54 (2005) 4 (23. I.), 28

Introitus za simpozij ob 200-letnici smrti Mikloša Küzmiča. Pisec sedmerih luči. Zbornik. Moravske Toplice: Občina; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2005, 11-14

Introitus for the Symposium on the occasion of 200th anniversary of the death of Miklos Küzmič. Pisec sedmerih luči. Zbornik. Moravske Toplice: Občina; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2005, 15-18

Imakulata. Stopinje 2006, 60-67

Jožef Košič (1788-1867) o sebi. Košičevi dnevi XVII. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2005, 9-10

Kleklovi modri nasveti Matiju Balažicu, uredniku Novin. Matija Balažic: Na križpotju življenja. Murska Sobota: Zavod sv. Miklavža, Založba Stopinje, 2005, 303-306

Knjiga vseh knjig in kateheza. Naša kateheza, 2005, 11, 3-4

Matija Balažic (1912-1965). Njegovo zemeljsko popotovanje. Matija Balažic: Na križpotju življenja. Murska Sobota: Zavod sv. Miklavža, Založba Stopinje, 2005, 294-302

Msgr. dr. Vekoslav Grmič (1923-2005). Stopinje 2006, 194-197

O prevodih psalmov v prekmurščino od Martjanske pesmarice II do Pusztaijeve pesmarice 1893. Slavistična revija (Ljubljana) 53 (2005) 2, /211/-227

Ob odhodu Janeza Gregorja (1911-2004). Stopinje 2006, 190-194

Odranci, »Adrijanova vas« v perspektivi let od ok. 850 do 1777. Stopinje 2006, 98-106

Papežu Janezu Pavlu II. : spomin in opomin. Emanuel (Logatec) 8 (2005) 85, 34-35

Po sledovih zlatega peresa. Pisec sedmerih luči. Zbornik. Moravske Toplice: Občina; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2005, 22-25

Poti k Bogu – so trnove ali zlate? Zlate poti. /Lendava/ 2005, 1

Rokopis Mikloša Küzmiča, prevod patentnega odloka cesarja Jožefa II. iz leta 1786. Pisec sedmerih luči. Zbornik. Moravske Toplice: Občina; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2005, 61-77

V spomin prof. dr. Vilku Novaku (1909-1003). Slavistična revija (Ljubljana) 53 (2005) 2, 249-250

Spomini na župnika Janeza Gregorja. Drago Sobočan: Zgled sem vam dal: Janez Gregor (1911-2004). Tišina: Župnijski urad, 2005, str. 151-161

Škofova beseda sobratom. Sporočila slovenskih škofij. 24 (2005) 3, 53

Škofova beseda sobratom. Sporočila slovenskih škofij. 24 (2005) 10, 151

 

2006

Biblični distihi v Hübnerjevi knjigi. Maribor: Slomškova založba, 2006. 239 str.

Hüllova kronika = Historia parochiae Murai Szombattiensis (1827-1866). Prevedel Jožef Smej. Murska Sobota: Stolna župnija sv. Nikolaja, 2006.  44 str.

Vse v večjo čast božjo in zveličanje duš : 160-letnica Slomškove škofovske posvetitve : tridnevnica na čast blaženemu Antonu Martinu Slomšku. Maribor: Slomškova družba, 2006. 20 str. (Soavtorja Franc Kramberger in Jože Goličnik).

Almanahu Škofija Murska Sobota 2006 na pot. Škofija Murska Sobota 2006. Murska Sobota: Župnijski zavod sv. Miklavža, 2006, 9-10

Če bo škofija v Celju, mora biti tudi v Murski Soboti : pomožni škof dr. Jožef Smej. Vestnik (Murska Sobota) 58 (2006) 15 (13. IV.), 10

Duhovniki ob prazniku vseh svetih. Sporočila slovenskih škofij. 24 (2006) 11, 194

Franc Klar kot dijak, zastavnik in študent teologije. Košičev teden XVIII. Bogojina 2006, 15-22

Knjigi na pot. Peter Štumpf : Jožef Klekl st. kot publicist v prizadevanju za ohranitev katoliške vere v Slovenski krajini (Prekmurju). Ljubljana: Salve, 2006, 283-284

Pismo papeža Benedikta XVI. mariborskemu škofu (prevod iz latinščine). Sporočila slovenskih škofij. 24 (2006) 2, 36

Povzetek. Dr. Peter Štumpf, mariborski pomožni škof. Ljubljana: Salve, 2006. (Prevajalec povzetka).

Predgovor. Hüllova kronika = Historia parochiae Murai Szombattiensis (1827-1866). Prevedel Jožef Smej. Murska Sobota: Stolna župnija sv. Nikolaja, 2006, 7-11

Predniki dr. Franca Klara (rodovnik). Košičev teden XVIII. Bogojina 2006, 23-26

Radohova pesem Pozdravlena cerkvica! Jožef Sakovič – graditelj in buditelj. Turnišče: Mežnarski cej, 2006, 159-162

Rožni venec – psalter naše ljube gospe. Sporočila slovenskih škofij 24 (2006) 10, 182

Sakovičeva skrb za čistejšo prekmurščino v molitveniku Molite bratje. Jožef Sakovič – graditelj in buditelj. Turnišče: Mežnarski cej, 2006, 55-69

Škofova beseda sobratom. Sporočila slovenskih škofij 24 (2006) 9, 149

Štefan Küzmič kot prevajalec perikop iz Stare zaveze Svetega pisma. V edinosti. Maribor 2006, 101-104

Teden krščanske edinosti v mariborski škofiji. Sporočila slovenskih škofij. 24 (2006) 1, 16-17

Uvodna beseda. Košičev teden XVIII. Bogojina 2006, 8-9

 

Voščilo svetega očeta papeža Benedikta XVI. škofu jubilantu dr. Francu Krambergerju. Lipica 76 (2006) 1, 3-4. (Prevedel)

Zasledovane večne smeri. Družina (Ljubljana) 55 (2006) 12 (19. III.), 10

 

2007

Nauk učenika koji se naslono na Isusovo srce : misli za svaki dan u lipnju. Prevela Cila Baričević. Đakovo: U pravi trenutak, 2007. 110 str.

Ivanocy, Franc: Podatki k zgodovini tišinske župnije : kronika. Prevedel Jožef Smej. Tišina: Župnijski urad, 2007. 148 str.

Beseda »Deus« v Vergilijevih pesnitvah. Tretji dan (Ljubljana) 36 (2007) 5/6, 12-16

Beseda o avtorju in njegovi knjigi. Franc Puncer: Duhovnik v taborišču smrti. Celje: Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007, 7-9

Bogojanski župnik Štefan Benkovič (1783-1854) in slovenski jezik. Košičevi dnevi XIX. Bogojina: KUD, 2007, 28-31

Dekanijska rekolekcija. Pastoralni pogovori, 36 (2007) 2, 27-28

Dva folklorna zapisa iz Prekmurja. Slovstvena folkloristika (Ljubljana) 6 (2007) 2 (8), 117-118

Ime radenske župnije in župnijske cerkve. Vera-upanje-ljubezen. Radenci: Župnija, 2007, 11-14

Knjigi na pot. Drago Sobočan: Z veseljem biti duhovnik. Jožef Gutman – diamantnomašnik. Bogojina: Župnija, Murska Sobota: Stolna župnija sv. Nikolaja, Lovrenc na Dravskem polju: Župnija, 2007, 5. (Soavtor Franc Kramberger)

Moje Sveto pismo, kje si? Vzgoja (Ljubljana) 9 /2007) 33, 3

Molitev, žrtev, daritev. Pridiga na lovrenško nedeljo 8. 8. 1999. Drago Sobočan: Z veseljem biti duhovnik. Jožef Gutman – diamantnomašnik. Bogojina: Župnija, Murska Sobota: Stolna župnija sv. Nikolaja, Lovrenc na Dravskem polju: Župnija, 2007, 213-214

Lecturis salutem. Franc Gomboc: Naša vas Murski Črnci ob 110-letnici kapele. Murski Črnci: Organizacijski odbor, 2007, 11

Plečnikovo navajanje Svetega pisma v njegovih sakralnih stvaritvah. Communio, 17 (2007) 1, 57-60

Pojem edinosti v Svetem pismu v luči ekumenske razsežnosti. V edinosti 2007 (Maribor)7, 36-39

Pomen najstarejše bogojanske matične knjige. Zbornik soboškega muzeja 9-10. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2007, 57-70

Prevajanje Svetega pisma v »stari slovenski jezik«. Stopinje 2008, 57-61

Pridiga na praznik svetih bratov Cirila in Metoda. Drago Sobočan: Z veseljem biti duhovnik. Jožef Gutman – diamantnomašnik. Bogojina: Župnija, Murska Sobota: Stolna župnija sv. Nikolaja, Lovrenc na Dravskem polju: Župnija, 2007, 219-220

To je moje spominjanje (2 Mz 3,15) na biseromašnika Jožefa Gutmana. Drago Sobočan: Z veseljem biti duhovnik. Jožef Gutman – diamantnomašnik. Bogojina: Župnija, Murska Sobota: Stolna župnija sv. Nikolaja, Lovrenc na Dravskem polju: Župnija, 2007, 232-235

Samarijankin vrč. Mohorjev koledar 2008, 204-207

Uvod. Ivanocy, Franc: Podatki k zgodovini tišinske župnije : kronika. Tišina: Župnijski urad, 2007, 5-6

 

2008

Spominčice z duhovniških grobov. Murska Sobota: Stolna župnija sv. Nikolaja, 2008. 172 str.

Anton Martin Slomšek: Kreposti. Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2008. – (Prevod latinskih citatov)

Ad limina apostolorum. Lipica, 78 (2008) 1, 57-61

Bogojanski župnik Štefan Benkovič (1783-1854) brani slovenski jezik. Košičevi dnevi XX. Bogojina: KUD, 2008, 31-33

Duhovna podoba škofa dr. Ivana Jožefa Tomažiča. Tomažičev simpozij v Rimu. Celje: Mohorjeva družba, Rim: Slovenska teološka akademija; Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve, 2008, 327-331

Dva zlatomašnika : Jože Cimerman in Pavel Pucko. Stopinje 2009, 128-130

Franc Ivanocy leta 1889 zagovarja širjenje in branje slovenskih knjig. Zgodovinski časopis (Ljubljana) 62 (2008) 1/2, 203-209

Jožef Borovnjak kot prevajalec. Življenje in delo Jožefa Borovnjaka. Maribor: Filozofska fakulteta, 2008, 153-165

Moje Sveto pismo, kje si? Moja družina, kje si? Družina postani to, kar si. Maribor: Slomškova družba, 2008, 173

Nagrobnik in pečat Jožefa Košiča. Košičevi dnevi XX. Bogojina: KUD, 2008, 27-30

Nekaj drobcev iz pesemske dejavnosti nekdanjih prekmurskih duhovnikov. Slavistična revija (Ljubljana) 56 (2008) 3, 399-408

Nekdanji prekmurski pesniki duhovniki so se navdihovali pri Vergilu. Tretji dan (Ljubljana) 37 (2008) 9-10, 28-35

Ob Štrukljevi knjigi Pogum besede. V edinosti (Maribor) 2008, 61-68

Od KNOJA do duhovnika. (Ob spominu na župnika Jožeta Lebarja). Stopinje 2009, 142-143

Poslovil se je prelat Martin Poredoš (1931-2008). Stopinje 2009, 135-137

Prevod pisma Štefana Benkoviča škofu. Košičevi dnevi XX. Bogojina: KUD, 2008, 31-32

Prevod besedila s Košičevega nagrobnika. Košičevi dnevi XX. Bogojina. KUD, 2008, 27

Služabnik Božji Daniel Halas, srečal sem se s Teboj! Stopinje 2009, 43-44

Spremna beseda. Franz Werfel: Pesem o Bernardki. Celje: Društvo Mohorjeve družbe : Celjska Mohorjeva družba; Celovec: Mohorjeva; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2008, 449-451

»Trubar si ni izmislil slovenskih besed«. Vestnik (Murska Sobota) 60 (2008) 20 (15. V.), 10

V blag spomin Ivanu Camplinu. Stopinje 2009, 131-134

 

2009

Kronogrami skozi čas. Izbor. Maribor: samozaložba, 2009. 360 str. ; ilustr.

Postni izleti. Ljubljana: Družina, 2009. 88 str. : ilustr. (Soavtor)

Strehovci, Selišče Strelci. Bogojina: Župnija; Dobrovnik: Občina, 2009. 235 str.

Blagor tebi, Blatenski Kostel. Stopinje 2010, 105-107

Bog je ljubezen, ali pa tudi: Ljubezen je Bog? Communio 19 (2009) 2, 211-216

Dolgoletnemu apaškemu župniku Janezu Ošlaju v spomin. Stopinje 2010, 174-175

Drobna knjižica, a velik uspeh. Stopinje 2010, 101-105

Evharistična himna. Stopinje 2010, 88

Evharistija – srce življenja. Naša kateheza, 2009, št. 27, 3-4

In memoriam Jože Horvat, nadžupnik, č. dekan. Stopinje 2010, 175-182

In memoriam Štefan Casar. Stopinje 2010, 183-184

Moji spomini na soboško gimnazijo. Zbornik ob devetdesetletnici gimnazije v Murski Soboti. Murska Sobota: Gimnazija, 2009, 32-35

Mozaik misli o Pavlu. Božja beseda danes 16 (2009) 2, 5-6

Neusojena himna za evharistični kongres 2010. Stopinje 2010, 86-89

P. Oswald Ošlaj (Oslay) (1879-1962). Košičevi dnevi XXI. Bogojina: KUD, 2009, 19-36. Prevedel.

Spremna beseda. Košičevi dnevi XXI. Bogojina: KUD, 2009, 17-18

 

2010

Kronogrami skozi čas II. Maribor: samozaložba, 2010. 216 str. : ilustr.

Lajos Harsányi: Sveta žena: romansiran življenjepis svete Elizabete Ogrske. (A szent asszony). Ljubljana 2010. 207 str. – (Prevedel iz madžarščine)

In memoriam prof. dr. Stanko Janežič, prelati (1920-2010). Stopinje 2011, 166-168

Jožef Gutman, železnomašnik (1912-2009). In memoriam. Stopinje 2011, 161-163

Krizantema na grob župnika Jožefa Giderja. Stopinje 2011, 164-166

Nastajanje zgodovinskega romana Licenciat Janez. Stopinje 2011, 79-81

O avtorju. Lajos Harsányi: Sveta žena. Ljubljana 2010, 8

Ob 80-življenjskem miljniku župnika Antona Žerdina. Stopinje 2011, 159-160

Pred 40 leti so izšle Stopinje. Stopinje 2011, 76-79

Predgovor. Lajos Harsányi: Sveta žena. Ljubljana 2010, 5-7

Prof. dr. Stanko Janežič, prelat (1920-2010) : in memoriam. Družina (Ljubljana) 59 (2010) 38 (19. IX.), 24

S. Stanislava (Terezija) Maučec, magdalenka. In memoriam. Stopinje 2011, 168-170

Spremna beseda. Marija Stanonik: Žene pa so gledale od daleč. Kranj: Trajanus, 2010, str. 3-4

Z razglednico prof. dr. Vilka Novaka. Stopinje 2011, 81-83

 

2011

Odrešenjska ljubezen v psalmih : vrtnice. Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2011, 101

Bernarda Veleberi. Stopinje 2012, str. 174-175

Diakoni (1986), srebrnomašniki (2012). Stopinje 2012, 170

In memoriam Jožef Hochstätter (1925-2011) – mojster fotografije. Stopinje 2012, 175-177

In memoriam Jožef Zel (1930-2011) – akademski slikar. Stopinje 2012, 177-178

In memoriam Stanko Matjašec (1956-2011). Stopinje 2012, 171-172

Jezikovne tvorbe Janoša Kardoša (1801-1875) v njegovem rokopisu Moses i Josua. Globinska moč besede. Red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici. Bielsko-Biata, Budapest, Kansas, Maribor, Praha, 2011, 225-233

Kronogram ob 70-letnici prof. dr. Franca Ksaverija Martina Dolinarja. Arhivi 34 (2011) 2, 189

Mladi murskosoboške škofije, kam? Stopinje 2012, str. 148-153

Ob 90-letnici Ivana Pucka. Stopinje 2012, 167-168

Ob stoletnici posvetitve nove župnijske cerkve sv. Nikolaja v Murski Soboti (1912-2012). Stopinje 2012, str. 80-89

 

2012

 

Ivanocyjeva skrivnost. Tišina: Župnijski urad, 2012. 464 str.

Kronogrami skozi čas III. Maribor: samozaložba J. Smej, 2012. 424 str.

Odrešenikova ljubezen v psalmih : vrtnice. Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2011. 101 str. (Vrtnice, 1)

Jezusa še daj sprejeti duši za popotnico : šentvoršce sedemindvajseti dan. Šentvoršce, O Marija, naša nada… Ptujska Gora: Minoritski samostan Matere Božje, 2012, 68-69

Josipina Močan. Stopinje 2013, 184

Jožef Klekl ml. (1879-1936) zaradi obrambe slovenstva ujet in vržen v zapor. Jožef Klekl ml. Dolenci: Župnija, 2012, 57-63

Knjigi na pot. Jožef Klekl ml. Dolenci: Župnija, 2012, 5-6

Kriptopesnik. Sebastijan Valentin: Rojstvo vstajenja.Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2012, 56

Kronogram Jožefa Klekla ml. ob 110-letnici posvečenja v duhovnika. Jožef Klekl ml. Dolenci: Župnija, 2012, 125

Marijanišče in Ivanocy. Stopinje 2013, 87-90

Mihael Kühar (1893-1976). Stopinje 2013, 112-116

Moji spomini na č. kanonika Ivana Jeriča (1891-1975). Zbornik soboškega muzeja 18/19. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2012, 71-76

Molitveniku na pot. Luč v življenje : molitvenik za starejše. Celje: Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012, 3-7

Ob 100-letnici rojstva Matije Balažica. Jožef Klekl ml. Dolenci: Župnija, 2012, 124

Pismi Vilka Novaka s komentarjem. Slavia Centralis 6 (2013) 2, 65-78

Prevajalčeva nujna spremna beseda. Ferenc Móra: Zlata krsta. Maribor: Samozaložba J. Smej, 2013, 7-9

Prihod sester klaris v Turnišče leta 2012. Stopinje 2013, 62-68

Prispevek Ignacija Maučeca k Dravčevi glasbeni folklori. Košičevi dnevi XXVI. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2014,13-17

Prizadevanje, da bi bila Bogojina spet občina. Košičevi dnevi XXVI. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2014, 50-55

Spomini na dva duhovnika, zgodovinarja, Škafarja in Zelka (ob 100-letnici njunega rojstva). Stopinje 2013, 140-145

Spomini na Sòboto, posebej na soboško župnijo sv. Nikolaja. Utrinki iz stoletne zgodovine stolnice v Murski Soboti. Murska Sobota: Stolna župnija sv. Nikolaja, 2012, 148-154

Spremna beseda. Boris Kučko: Vzhajajoča Zarja : obleke Turniške Marije. Turnišče: Župnijski urad, 2012, 8-9

 

2013

Ferenc Móra: Zlata krsta : roman iz časov cesarja Dioklecijana. (Aranykoporsó). Maribor: Samozaložba J. Smej, 29013. 475 str. – (Prevedel).

Drobci iz člankov dr. Franca Ošlaya, objavljenih v Domovini. Stopinje 2014, 112-116

Faksimile Knige molitvene 1783 na pot. Mikloš Küzmič: Knjiga molitvena. Murska Sobota: Klar, 2013, /305-307/

Knjiga molitvêna – 1783. Mikloš Küzmič: Knjiga molitvena. Murska Sobota: Klar, 2013, /309/

Küzmičevi skriti prevodi psalmov v Knigi molitveni 1783. Slavistična revija 61 (2013) 4, 557-565

Laktancij v romanu Zlata krsta Ferenca Móre (1879-1934). Tretji dan 42 (2013) 1/2, 43-48

Od kod izraz zmožna Gospoda vogrska? Stopinje 2014, 110-112

Poslovil se je Slavko Štefko. Stopinje 2014, 196-197

Sebastijan Pogačar: Kronogrami Sebastijana Pogačarja : (1693-1762). Radovljica: Didakta, 2013. – (Prevod kronogramov iz latinščine)

Spremna beseda. Mála Biblia z-kejpami ali Zgodba zvelicsanya za málo decsiczo. Murska Sobota: Klar, 2013, /82-93/

Spremna beseda. Metod Jerič: Dotiki. Melinci: Zavod sv. Cirila in Metoda, 2013

 

2014

 

Pot k veri. Popr. izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014. 159 str. (Soavtorja V. Grmič in Š. Steiner).

Prispevek Ignacija Maučeca k Dravčevi glasbeni folklori. Košičevi dnevi XXVI. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2014, 13-17

Prizadevanje, da bi bila Bogojina spet občina. Košičevi dnevi XXVI. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2014, 50-55

 

Neobjavljeno:

Prevod Bule o ustanovitvi nove škofije v Murski Soboti. 2006. Škofijski arhiv Murska Sobota.

Prevod Bule o imenovanju dr. Marjana Turnška za soboškega škofa. 2006. Škofijski arhiv Murska Sobota.

Prevod Bule o ustanovitvi mariborske nadškofije 2006. Nadškofijski ordinariat Maribor.

Prevod  Bule o ustanovitvi nove škofije v Novem mestu. Ljubljana 2006. Škofijski arhiv Novo mesto.

Prevod Bule o imenovanju dr. Andreja Glavana za novomeškega škofa. Ljubljana 2006. Škofijski arhiv Novo mesto.

 

NEKAJ ZAPISOV O JOŽEFU SMEJU

 

Novak Vilko: Smej Jožef, v: Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1998, 83

Zver Stanislav: Pesem gorčičnega zrna, v: Stopinje 1998, 63-64

Čestitka železomašniku dr. Jožetu Smeju. Košičevi dnevi XXVI. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2014, 88

Geza Erniša: Škofu Smeju! Košičevi dnevi XXIV. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2012,19-20

Alojz Glavač: Ob devetdeseti obletnici škofa dr. Jožefa Smeja. Košičevi dnevi XXIV. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2012, 11-12

Andrej Hozjan: Poizkus ovrednotenja zgodovinopisnega opusa Jožefa Smeja. Košičevi dnevi XXIV. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2012, 45-67

Marija Kozar: Škof Smej in Sombothely. Košičevi dnevi XXIV. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2012, 87-89

Franc Kramberger: Ob 90-letnem jubileju msgr. Jožefa Smeja. Košičevi dnevi XXIV. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2012,15-17

Franc Kuzmič: Bibliografija del Jožefa Smeja za obdobje 2001-2011. Stopinje 2013, 140-145, 130-140

Franc Kuzmič: Bibliografija del Jožefa Smeja za obdobje 2001-2011. Košičevi dnevi XXIV. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2012, 69-82

Drago Sobočan: Ob 85. življenjskem miljniku škofa dr. Jožefa Smeja. Murska Sobota: Stolna župnija sv. Nikolaja, 2007. 800 str.

/Drago Sobočan/: Ob 30-letnici škofovskega posvečenja dr. Jožeta Smeja. Maribor: Samozaložba J. Smej, 2013. 80 str.

Drago Sobočan: Pogled na lik škofa dr. Jožefa Smeja z vidika 90-letnice njegovega življenja. Košičevi dnevi XXIV. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2012, 83-86

Vinko Škafar: Jožef Smej kot pastoralni delavec. Košičevi dnevi XXIV. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2012, 23-27

Peter Štumpf: Dr. Jožef Smej, škof za vse čase. Košičevi dnevi XXIV. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2012,13-14

Štefan Trajbarič: Takih duhovnikov je malo. Košičevi dnevi XXIV. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2012,99-100

Marjan Turnšek: Čestitka msgn. naslovnemu škofu dr. Jožefu Smeju. Košičevi dnevi XXI. Bogojina: KUD, 2009, 185-186

Marjan Turnšek: Spoštovani naslovni škof dr. Jožef Smej, dragi naš prekmurski rojak! Stopinje 2010, 170-171

Jože Vugrinec: Škof dr. Jožef Smej (namesto čestitke ob bližajoči se 90-letnici življenja). Stanje duha. Košičevi dnevi XXIII. Bogojina: KUD 2011, 141-144

Jože Zadravec: Transmuranus »žarnook komet« simbol neupogljivega poguma. Košičevi dnevi XXIV. Bogojina: KUD Jožef Košič, 2012, 29-43

Stanislav Zver: Diamantomašnikoma – škofu dr. Jožefu Smeju. Košičevi dnevi XXI. Bogojina: KUD, 2009, 187

Stanislav Zver: Nekaj utrinkov silhuet duha spoti življenja gospoda škoda dr. Jožefa Smeja. Košičevi dnevi XXIV. B