Bibliografija Matije Slaviča

 

Bibliografija Matije Slaviča

Franc Kuzmič

Matija Slavič (1877-1958) je bil biblicist in narodnoobrambni delavec, profesor za Sveto pismo na Teološki fakulteti v Ljubljani. Na obeh področjih se je odlično izkazal. Slavič je bil eden izmed tistih, ki so si prizadevali priključiti Prekmurje po prvi svetovni vojni k matičnemu narodu. Njegovo delo, ki ga je objavljal in je zbrano v tej bibliografiji, je še vedno koristno, tako na biblicističnem kot narodnoobrambnem, oziroma domoznanskem področju. Avtor bibliografije se na tem mestu prav iskreno zahvaljuje knjižničarkam knjižnice teološke fakultete v Mariboru za pomoč pri preverjanju določenega gradiva, ki ga pa ni bilo malo.

1899

Pravo modroslovje. Črtica. Lipica (Maribor) 28 (1899) 1, 2-10

1901

Slomšek - pedagog. Vzgojeslovna študija po Slomškovih iskricah. Almanah. Spisali slovenski bogoslovci. V Ljubljani 1901, 19-59

1902

Biblische Studien. (P. Dornstetter). VBV 5 (1902) 4, 493-496

1903

Der biblische Schöpfungsbericht. (F. Kaulen). VBV 6 (1903) 2, 237

Kůsejr 'Amra und andere Schlösser östlich von Moab. (A. Musil). VBV 6 (1903) 1, 122-125; 2, 245-247

Najnovejše arabske študije. VBV 6 (1903) 122-125, 245-247

1904

To be or not to be... Za resnico. Bogoslovni almanah. Spisali slovenski bogoslovci. V Ljubljani 1904, 11-24 (129-143)

1905

Der Weltapostel Paulus. (Fr. X. Pölzl). VBV 8 (1905) 4, 447-475

Lackenbacherjeve ustanove. VBV 8 (1905) 1, 120

Lehrbuch der Dogmatik. VBV 8 (1905), 110-111. - (Ocena)

Paulus. (C. Heim). VBV 8 (1905) 4, 474-476

Paulus. (N. Heim). VBV 8 (1905) 4, 474-476

1906

Die soziale Frage der Gegenwart. (F. M. Schindler). VBV 9 (1906) 2, 228-229

Kurzgefasster wissenschaftlicher Kommentar. VBV 9 (1906) 2, 226-227

Die Genesis nach dem Literalsinn erklärt von Gottfried Hoberg. VBV 11 (1908) 3, 311-312

Introduction generalis in Scripturam Sacram. VBV 11 (1908) 4, 437-438

Liber Geneseos. VBV 11 (1908) 11, 311-312

1908

Razum in volja pa vera. VBV 1908, 129-143

1909

Theologia biblica I. (P. M. Hetzenauer). VBV 12 (1909) 1, 101-102. - (Ocena)

1910

Vosen-Kaulen, Hebräische Gramatik. VBV 13 (1910) 4, 365. - (Ocena)

1911

Das Ephesier- und Kolosserbriefes Lehre über die Person Christi und sein Heilswerk systematisch dargestellt von Dr. Mathias Slavič, deutscher Prediger und Religionslehrer in Cilli. Gekrönte Preisschrift. (IV + 80). Wien 1911. Mayer&Comp. 8*   Por.: Lukman, VBV 15 (1912), 386-387

1912

Archeologiae bibliciae summarium. A Dr. Matthia Slavič privato auditorum usui accomo datum manuscriptum typis editum. Marburgi 1912. Sumptibus et typis typographiae s. Cyrilli. 51 str. ; 20 cm

Die hl. Schriften des A. T. (C. Rösch). VBV 15 (1912) 2, 180-181

Die Mitarbeiter des Weltapostels Paulus. VBV 15 (1912) 4, 385-386

Einleitung in die Heil. Schrift des Alten und Neuen Testaments. I. Teil. 5. Aufl. (F. Kaulen). VBV 15 (1912) 1, 84-85

Kniga Soudcuv. (J. Sedláček). VBV 15 (1912) 3, 297

Rudimenta linguae hebraicae. (Vosen in Kaulen). VBV 15 (1912) 1, 96

Sveto Pismo staroga i novoga zavjeta. (V. Čebušnik). VBV 15 (1912) 4, 387

Was ist uns Christen die Bibel? (K. Romeis). VBV 15 (1912) 1, 86

1913

Ausgestatung der Pastoraltheologie zur Universitätsdisziplin und ihre Weiterbildung. (F. Dorfmann). VBV 16 (1913) 1, 97-99

Die Allegorie des Hohen Liedes. VBV 16 (1913) 3, 288

Florilgium hebraicum... (H. Lindemann). VBV 16 (1913) 1, 100

Hermeneutica biblica... (E. C. Griwnacky). VBV 16 (1913) 3, 289

1914

Compendium Hermeneuticae biblicae. (I. Doeller). VBV 17 (1914) 2, 183

/Enainštirideseti/ 41. in 42. psalm. VBV 17 (1914) 1, 43-51

Florilegii hebraici lexicon. VBV 17 (1914), 196

Florilegii hebraici lexicon... (H. Lindemann). VBV 17 (1914) 3, 296

Katechismus der biblischen Hermeneutik. (G. Hoberg). VBV 17 (1914) 4, 392-393

Savremena biblijska pitanja. (P. Vlašić). VBV 17 (1914) 4, 392

V deželi Faraonov. Straža (Maribor) 6 (1914) 4, 1-3 - (z nadaljevanji)

V deželi Faraonov. Spisal dr. M. Slavič, prof. bogoslovja. V Mariboru 1914. 101+(I) str.; 19 cm. Tisk in založba tiskarne sv. Cirila.           Ponatisi: 1923, 1925, 1927

1915

Die religiösen und sittlichen Ideen des Spruchbuches. (Alois Hudal). VBV 18 (1915) 4, 282-283

Einleitung in die Hl. Schrift des Alten und Neuen Testamentes. (Franz Kaulen). VBV 18 (1915) 2, 149-152

K novi izdaji slovenskega sv. Pisma. VBV 18 (1915) 2, 85-104

Katechismus der messianischen Weissagungen. (G. Hoberg). VBV 18 (1915) 4, 283-284

1916

Ali več kot 4000 let pred Kristusom? VBV 19 (1916) 2, 85-108

Im Heerbann des Priesterkönigs. (K. Haggeney). VBV 19 (1916) 3, 189-190

K novi izdaji slovenskega sv. Pisma. VBV 18 (1916) 85-104

Psalmi et Cantica... (A. Bonaventura). VBV 19 (1916) 1, 62-63

Razum in volja pa vera. VBV 11 (1908) 2, 129-143

Sonn- und Festtagsevangelien. Marburg. (Kn. šk. lav. ordinariat), 1916. 128

V deželi Faraonov. Straža (Maribor) 9 (1917) 100, 2 - (z nadaljevanji)

1917

Nedeljski in prazniški evangeliji z razlago in opomini. Maribor : Knezoškofijski lav. ordinariat 1917. 155+(IV) str.   Prim.: Slovenec (Ljubljana) 65 (1937) 21 (27. I.), 3

Sonn- und Festtagsevangelien. Klagenfurt 1917.

Vasárnapi és ünnepi evangéliumok. Budapest

1918

Pozdravljeni, bratje Slovenci, slišite klic ogrskih bratov! Slovenec (Ljubljana) 46 (1918) 294 (21. XII.), 2

1919

Apercu économique Annexe. Paris 1919

Carte ethnographique de Prekmurje. Paris 1919

Dodatek k Prekmurju. Natisnjen samo v slovenskem prevodu ga. Florence Gacoin-Marks.

Izročitev mirovne pogodbe za Nemško Avstrijo. Murska Straža (Gornja Radgona) 1 (1919) 9 (14. VI.), 1

La carte ethnograhique. Paris 1919

De la Statistique du Prekmurje. La Question du Prekmurje, de le Styrie et de la Carinthie érudiée et présentée par M. Slavic. Paris 1919. 23 str.  

Le Prekmurje. La Question du Prekmurje, de la Styrie et de la Carinthie. Étudiée et présentée par M. Slavic. Paris 1919. 19 str.  

Pismo iz Pariza. Straža (Maribor) 11 (1919) 42 (26. V.), 1-2

Pogovor z dr. Slavičem o Prekmurju. Straža (Maribor) 11 (1919) 69 (29. VIII.), 1

Poročilo iz Pariza. Straža (Maribor) 11 (1919) 16 (24. II.), 1-2

Pozdrav prekmurskim Slovencem. Slovenec (Ljubljana) 47 (1919) 21 (26. I.), 5

Prekmurje. Pariz 1919. Izvirnik v francoščini, slovenski prevod, ki pa je spredaj!

Samoodločba narodov in naše meje. Slovenec (Ljubljana) 47 (1919) 120 (25. V.), 1

Supplément au Prekmurje. 1919

Slovenska imena prekmurskih občin. Straža (Maribor) 11 (1919) 79 (3. X.), 6; 81 (10. X.), 6

Zasedeni prekmurski kraji. Straža (Maribor) 11 (1919) 1 (3. I.), 1-3

1920

Neodrešeni panonski Slovenci. Slovenec (Ljubljana) 48 (1920) 172 (31. VII.), priloga

1921

Dictionnaire apologétique de la Foi catholique II. - III. BV 1 (1921) 318-320

Hudal A., Einleitung in die Bücher des Alten Testaments. BV 1 (1921) 328

Pope H., The catholic Student's »Aids« to the Bible. BV 1 (1921) 184

Postanek pentatevha. BV 1 (1921) 201-233

PREKMURJE. Ljubljana 1921.

            POR.: Jugoslavija 4 (1921) 197 (21. VIII.),4; Jutro 2 (1921) 197(21. VIII.); Slovenec 49 (1921) 184 (14.VIII.) 3; Slovenski narod 54 (1921) 237 (21.X.), 4; ČZN 17 (1922) 1,40-42

»Srbi i Sveta Zemlja«. BV 1 (1921) 335-336

Vigouroux-Bacuez-Brassac, Manuel Biblique (ou Cours d'Ecriture Sainte a l'usage des seminaires. BV 1 (1921) 105-106

1922

Prekmurski prvobranitelj Štefan Kühar. Slovenec (Ljubljana) 50 (1922) 5 (6. I.), 3-4

1923

Naše Prekmurje. Mladika (Celje) 4 (1923) 233-235, 273-275, 314-315, 354-355, 395-396, 435-438, 465-467

Noč v Jerihi. Mladika (Celje) 4 (1923) 1, 37-38

Non aferetur sceptrum de Iuda...(Gen 49,10). BV 3 (1923) 201-209

Ob dvestoletnici prekmursko-slovenskega slovstva. Čas (Ljubljana) 17 (1923), 240-244

1924

Eberharter A., Die soziale und politische Wirksamkeit des alttestamentlichen Prophetentums. BV 4 (1924) 292-294

Heinisch P., Personifikationen und Hypostasen. BV 4 (1924) 292-294

Hoberg G., Katechismus der biblischen Hermeneutik. BV 4 (1924) 292-294

Keulers J., Die eschatologische Lehre des IV. Esrabuches.  BV 4 (1924) 292-294

Slomšek - vzgojitelj mladine. Straža (Maribor) 16 (1924) 92 (8. VIII.), 2

Vlačić P., Psalmi Davidovi. BV 4 (1924) 292-294

1925

Iz literature o Starem Zakonu. BV 5 (1925) 259-263

Po Mojzesovih stopinjah. Mladika (Celje) 6 (1925) 5, 171-174

1926

Beseda s Slomškovega groba. Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 185 (17. VIII.), 3-5

Beseda s Slomškovega groba. Slovenski gospodar (Maribor)  60 (1926) 38 (23. IX.), 1-2

Ešče Matošić. Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 159 (17. VII.), 6

Ešče ednok g. J. Matošić. Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 178 (8. VIII.), 7

Matošić in »dokazivanje«. Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 161 (20. VII.), 2

Najnovejša raziskovanja o postanku pentatevha. BV 6 (1926) 249-251

Prebivalci Slovenske krajine - Hrvati? Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 152 (9. VII.), 2

Prekmurske obletnice. Ilustrirani Slovenec (Ljubljana) 2 (1926) 22, 172+176

Prekmurske obletnice. Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 121 (30. V.), 9-10

1927

Čigav je dekalog? Čas (Ljubljana) 22 (1927/28), 73-85

Stari zakon: Iz najnovejše protestantske literature. BV 7 (1927) 243-247

1928

Državni prevrat v Mariborski oblasti. Slovenci v desetletju 1918-1928. Zbornik. Ljubljana 1928, 215-269

Dürr L., Religiöse Lebenswerte des Alten Testaments. BV 8 (1828) 309-310

Katoliška akcija. Čas (Ljubljana) 23 (1928/29) 7, 289-307

Marković Z., Ideologija katoliške akcije. BV 8 (1928) 186

Tricerri D., I canti divini. BV 8 (1928) 308-309

1929

Deset let - Slovenska krajina. Slovenec (Ljubljana) 57 (1929) 186 (18. VIII.), 3

Na Sinaj. Ljubljana : Jugoslovanska knjigarna, 1929, str. 155-234. (Skupaj s povestjo Reimmichl: Zagorski zvonovi).

Ob desetletnici slovenske svobode. Novine (Črensovci) 16 (1929) 33 (18. VIII.), 1

Po slavnostih v Slovenski krajini. Slovenec (Ljubljana) 57 (1929) 192 (25. VIII.), 8

1930

Goettsberger J., Einleitung in das Alte Testament. BV 10 (1930) 193.194

1931

+ Dekan Ivan Baša. Slovenec (Ljubljana) 59 (1931) 38 (17. II.), 3

Feldmann F., Geschichte der Offenbarung des Alten Testaments bis zum Babylonischen Exil. BV 11 (1931) 205-206

Kortleitner F. X., Babyloniorum auctoritas. BV 11 (1931) 206-207

Kortleitner F. X., De Sumeriis. BV 11 (1931) 206-207

1932

Allgeier A., Das Buch des Predigers oder Kohelet. BV 12 (1932) 314

Bévenot H., Die beiden Makkabäerbücher. BV 12 (1932) 188-189

Eberharter A., Das Buch Jesus Sirach oder Ecclesiasticus. BV 12 (1932) 316

Goettsberger J., Das Buch Daniel. BV 12 (1932) 312-313

Heinisch P., Das Buch Genesis. BV 12 (1932) 185-186

Heinisch P., Buch Ezechiel. BV 12 (1932) 311-312

Landersdorfer S., Die Bücher der Könige. BV 12 (1932) 187-188

Miler A., Das hohe Lied. BV 12 (1932), 314-315

Paffrath T., Die Klagelieder - Kalt E., Das Buch Baruch. BV 12 (1932) 311

Schulz A., Das Buch der Richter und das Buch Ruth. BV 12 (1932) 187

Wiesmann H., Das Buch der Sprüche. BV 12 (1932) 314

1933

Feldman F., Das Buch der Weisheit. BV 12 (1932) 315-316

Galdos R., Commentarium in Tobit. BV 13 (1933) 94-95

Kortleitner F. X., Cananaeorum auctoritas num ad religionem Israelitarum aliquid pertinuerit. BV 13 (1933) 95

Schötz D., Schuld - und Sündopfer im Alten Testament. BV 13 (1933) 95

Schulz A., Das Buch Josue. BV 12 (1932) 186-187

Szczygiel P., Das Buch Job. BV 12 (1932) 313-314

1934

Bea A., Institutiones biblicae. BV 14 (1934) 176

Prekmurcem popolno gimnazijo! Slovenec (Ljubljana) 62 (1934) 274 (1. XII.), 5

Rembold A., Der Davidpsalter des Römischen Breviers. BV 14 (1934) 177

1935

Heinisch P., Das Buch Exodus. BV 15 (1935) 162

Junker H., Das Buch Deuteronomium. BV 15 (1935) 71

Kortleitner F. X, Quo tempore codex sacerdotalis exstiterit. BV 15 (1935) 293

Kortleitner F. X., Sacrae litterae doceante creationem universi ex nihilo. BV 15 (1935) 71

Laurentii a Brundusio, Opera omnia III. BV 15 (1935) 291-292

Narodnost in osvoboditev Prekmurcev. Slovenska krajina. Zbornik. Beltinci 1935, 46-82

Prekmurske meje v diplomaciji. Slovenska krajina. Zbornik. Beltinci 1935, 83-107

Žunkovič D., Moses, der verwegenste Stratege der Kriegsgeschichte. BV 15 (1935) 292-293

1936

Heinisch P., Das Buch Leviticus. BV 16 (1936) 317-318

Ime Prekmurje. Slovenec (Ljubljana) 64 (1936) 134 (14. VI.), 8

Prekmurje v cerkveni statistiki. Slovenec (Ljubljana) 64 (1936) 111 (15. V.), 7

»Zaveza« in »Mojzes«. BV 16 (1936) 181-195

1937

Malo opravilo. BV 17 (1937) 69-70

Prekmurje ali Slovenska krajina. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 2 (1937/38), 25-26

Prekmurski letaki leta 1919. Kronika (Ljubljana) 4 (1937), priloga 10-11

1939

Fischer J., Das Buch Isaias. BV 19 (1939) 87

Heinisch P., Das Buch Numeri. BV 19 (1939) 85

Herkenne H., Das Buch der Psalmen. BV 19 (1939) 85-86

Leimbach K. A., Die Bücher Samuel. BV 19 (1939) 85

Lippl J.-Theis J., Die zwölf kleinen Propheten. BV 19 (1939) 87

Pet Mojzesovih knjig in Jozuetova knjiga. Celje : Družba sv. Mohorja 1939. XVI+650. (Ta prevod so uporabljali pri izdaji celotnega Sv. pisma 1959-1961).

Por.: A. Snoj: Dr. Matija Slavič: Sveto pismo stare zaveze. Književni glasnik 7 (1940) 2, 30-34

Wagner A., Biblisches Beispiellexikon. BV 19 (1939) 88

1941

Snoj A., Uvod v sveto pismo nove zaveze. BV 21 (1941) 98-99

1944

Pomota v prevodu Est 14,2. BV 24 (1944) 310-311

Uvod v Jeremijeve Žalostinke. 1944. - Tine Debeljak

1945

Uvod v Sveto pismo Stare zaveze. Ljubljana : Ljudska knjigarna 1945. 290 str. (Knjiga ni izšla; ohranjen je le vezan izvod lomljenih krtačnih odtisov).

1951

Uvod v knjigo psalmov. Ljubljana 1951. 150 str.

1953

Prevodi sv. pisma v slovenščini. (Stoti) Koledar Mohorjeve družbe 1953, 98-100

Visoka pesem. (Po hebrejskem izvirniku prevedel in pojasnil). ZTF III (Ljubljana) (1953), 82-97. (Tipkopis)

1955

Knjiga pregovorov. (Po hebrejskem izvirniku prevedel in pojasnil). ZTF V (Ljubljana) 1955, 30-65

1959

Sveto pismo Stare zaveze. Prvi del. Iz hebrejskega jezika prevedel dr. Matija Slavič. Maribor : Lavantinski škofijski ordinariat v Mariboru, 1959.795 + (III) str. ; 21 cm

Sveto pismo Stare zaveze. Drugi del. Tekste iz hebrejskega jezika je prevedel dr. Matija Slavič. Maribor : Lavantinski škofijski ordinariat, 1959. 778 str. ; 21 cm

1960

Sveto pismo Stare zavete. Tretji del. Velike preroke je prevedel dr. Matija Slavič. Maribor : Lavantisnki škofijski ordinariat, 1960. 735 str. ; 21 cm

1999

Naše Prekmurje : zbrane razprave in članki. Zbral, uredil in avtorjevo delo predstavil Viktor Vrbnjak. Murska Sobota : Pomurska založba, 1999. 348 str. ; 28 cm. - (Zbirka Monumenta Pannonica)

UREDNIK

Lipica. Literarno društvo Slomšek. Uredil M. Slavič. Maribor, 1899/1900. 28. letnik

O MATIJU SLAVIČU

Aleksič, Jakob: Slavič Matija. Slovenski biografski leksikon III. Ljubljana (SAZU) 1960-1971, 358-359

Bogajnčar (V. Novak): Trije v Parizu. Stopinje 1990, 73-76

J. Dolenc (-nc): »Liber librorum«. Književni glasnik 2 (1957) 2, 15-16

J. Payman: Prelatu prof. dr. Matiji Slaviču na grob. Duhovno življenje 27 (1959) 2, 108-109

Bogo Teply: Dr. Fran Kovač in dr. Matija Slavič - njuno delo za Prekmurje. Panonski zbornik. Murska Sobota: Pomurska založba, 1966, 310-321

Dr. Matija Slavič. Vestnik (Murska Sobota) 57 (2005) 37 (15. IX.), 11

Logar, B. /B. B. L./: Slavičev večer v Križevcih pri Ljutomeru. Vestnik (Murska Sobota) 57 (2005) 37 (15. IX.), 11

Matija Slavič 1877 - 1958. Zbornik referatov. Maribor : Pravna fakulteta, 1997. 55 str. ; 24 cm

Redni prof. prelat dr. Matija Slavič 1877-1958. Spominski Zbornik teološke fakultete. Ljubljana 1958, str. 31-48. (Vsebuje: Govor velikega kanclerja mons. Antona Vovka (32-33), Govor prevzvišenega gospoda mons. dr. Maksimilijana Držečnika (32a-32č), Govor prodekana V. Fajdige (34-37), Govor izrednega profesorja dr. J. Aleksiča (37-48)

C. Žebot: Neminljiva Slovenija. Celovec 1988, str. 134

Smej, Jože: Odmevi Slavičevega dela za osvoboditev Prekmurcev v zborniku Stopinje in v knjigi dr. Zsiga Tibor, Muravidéktől Trianonig. Zbornik referatov Matija Slavič : 1877-1958. Maribor 1997, 35-41

Smej, Jože: Slavič, Matija. Enciklopedija Slovenije. Zv. 11. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1997, 127-128

Škafar, Ivan: Dva velika za svobodo zaslužna iz Prlekije. Stopinje 1975, 35-43

Viktor Vrbnjak: Matija Slavič in njegovo delo za Prekmurje. Matija Slavič, Naše Prekmurje. Murska Sobota (Pomurska založba) 1999, 315-348

Univerza v Ljubljani. Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev. Ljubljana 1997. 5. knj., 1. del, str. 1022-1023.

Slavič Matija. Zbornik ob 70-letnici Teološke fakultete. Bogoslovni vestnik (Ljubljana) 50 (1990), 61-62

Družina (Ljubljana) 7 (1958) 12, 7

Književni glasnik 3 (1958) 2, 5-6 (s sliko)

Novine 1938, 25? str. 3

KRATICE

BV - Bogoslovni vestnik (Ljubljana)

VBV - Voditelj v bogoslovnih vedah (Maribor)