Bibliografija Ivana Škafarja

 

Bibliografija Ivana Škafarja

Franc Kuzmič

Ivan Škafar je bil rojen 6. 5. 1912 v Beltincih kot kmečki sin in se naslednje leto z očetom izselil v ZDA, kjer je do leta 1920 obiskoval osnovno šolo, nato je se vrnil v  Beltince in šolanje  nadaljeval v Beltincih. V Murski Soboti je končal sedem razredov gimnazije, osmega z maturo (1931) pa v Ljubljani. V Mariboru je študiral bogoslovje in bil 1935 ordiniran. Kaplanoval je v raznih krajih, bil tudi duhovnik za prekmurske sezonske delavce v Vojvodini in Severni Nemčiji (1939). Po nemški zasedbi je bil  zaprt v več krajih, med vojno bil kaplan v raznih krajih sombotelske škofije na Madžarskem. Od 1945-1959 je bil župnijski upravitelj na Keblju na Pohorju, od 1959 do 1976 pa župnijski upravitelj in župnik v Radljah ob Dravi ter dekan vuzeniške dekanije. Umrl je 15. 2. 1983 v Radljah ob Dravi, pokopan pa je v Bratoncih pri Beltincih.

Škafar je raziskoval slovstveno preteklost Prekmurja, sezonstvo in misijonarje, širjenje mohorjevk v Prekmurju. Pisal je razprave in članke o zgodovini v ožjem pomenu, o novejši zgodovini ter o zgodovini župnij.

Bibliografija je razdeljena v tri skope: samostojne publikacije, strokovni članki in razprave ter biografske literature o avtorju. Znotraj teh sklopov je gradivo razvrščeno po abecedi naslovov posameznih del.

SAMOSTOJNE PUBLIKACIJE

Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919. - Ljubljana, SAZU, 1978. - 102 str.

Družba sv. Mohorja in Slovenska krajina. - Celje, DsvM, 1937. - 31 str. (Sep. iz Književni glasnik DsvM Celje).

Zapojmo Gospodu! Celje 1940. 16 str. (pesmarica)

STROKOVNI ČLANKI IN RAZPRAVE

Čemu Rafaelovo podružnico za Slovensko krajino? Rafael (Ljubljana) 6 (1936) 11, str. 108.

Češčenje svetih bratov Cirila in Metoda pri prekmurskih Slovencih. Družina (Ljubljana) 12 (1963) 11, str. 84.

Češčenje sv. Cirila in Metoda v Prekmurju. Stopinje 1978, str. 87-90.

Delavni evangeličani v Prekmurju. Družina (Ljubljana) 1970, 3, 5

Dnevnik dolnjelendavskih Bánffyjev. ČZN (Maribor) 1980, zv. 1, str. 71-89.

Dolnjelendavska rodbina Hohot (Bánrfi, Banič) in rast njene posesti do leta 1381. ČZN (Maribor) 1971, zv. 1, str. 40-69.

Dr. Franc Cigan - glasbenik, pevovodja in zbiratelj slovenskih ljudskih pesmi. Stopinje 1973, str. 81-86.

Dr. Franc Ivanocy in mohorske knjige v krajini med Muro in Rabo. Ob šestdesetletnici njegove smrti. NM (Celje) 1973, št. 7, str. 252-256; št. 8, str. 303-308; št. 9, str. 352-357; št. 10, str. 387-391.

Drüšba sv. Rafaela za Slovensko krajino. Novine (Črenšovci) 23 (1936) 48, str. 6. (podpis: -iš-).

Dušno pastirstvo med našimi izseljenci v novi luči. Vzajemnost (Ljubljana) 25 (1936), str. 155-160.

Dva velika za svobodo zaslužna iz Prlekije. Stopinje 1975, str. 35-43.

Dve ohranjeni pismi Božidarja Raiča Jožefu Borovnjaku. Kronika (Ljubljana) 18 (1970), str. 39-43.

Evangeličanske ali kalvinske šole v Prekmurju v letih 1595-1612? - ZČ (Ljubljana) 36 (1982) 1-2, str.125-130.

Gaborjevo pismo upravi Slovenskega gospodarja leta 1876. Kronika (Ljubljana) 18 (1970) 2, str. 83-88.

Gergur Mekinić Pythiraeus hrvaški protestantski pisatelj in začetki slovstva pri Gradiščanskih Hrvatih. ČZN (Maribor) 1969, str. 273-295.

Gradivo k zgodovini uvedbe madžarščine v slovenske ljudske šole v Prekmurju. ČZN (Maribor) 1978, zv. 1, str. 100-114.

Gradivo za zgodovino kalvinizma in luteranstva na ozemlju belmurskega in beksinskega arhidiakonata. AES (Ljubljana) 3 (1981), str. 81-170.

Iz dopisovanja med škofom J. Szilyjem in Miklošem Küzmičem v zvezi s sedmimi Küzmičevimi knjigami. SR (Maribor) 23 (1975) 1, str. 87-112; št. 2, str. 269-288; št. 3/4, str. 168-493.

Popravek: Iz dopisovanja med škofom J. Szilyjem in Miklošem Küzmičem v zvezi s sedmimi Küzmičevimi knjigami. SR (Maribor) 24 (1976), str. 135-136.

Izseljencom Slovenske krajine. Novine (Črensovci) 24 (1937) 13 (28. III.), 2

Izseljenstvo Slovenske krajine. Rafael (Ljubljana) 6 (1936) 10, str. 100 (s sl. I. Škafarja).

Jezuiti in krajina med Muro in Rabo. Slovenski jezuiti, III-4, 1. sept. 1969, št. 14.

Jezuiti in krajina med Muro in Rabo. Stopinje 1979, str. 87-90.

Jezuitski misijoni v krajini med Muro in Rabo za časa katoliške obnove 1609-1730. AES (Ljubljana) 1 (1979), str. 137-169.

Jožef Bagáry, Anton Trstenjak in martjanska pogodba iz leta 1643. Kronika (Ljubljana) 20 (1972), str. 39-49.

Jožef Baša - Miroslav: Prekmurske pesmi. Slovenec (Ljubljana) 64 (1. 9. 1936) 199, str. 5. - (Podpis: -iš-).

Jožef Borovnjak in Anton Trstenjak. SR (Maribor) 20 (1972) 2, str. 237-244.

Jurišičev pohod v Prekmurje, Kološev letak in vrsteče se »osvoboditve« do resnične osvoboditve 12. avgusta 1919. ČZN (Maribor) 1980, zv. 2, str. 403-410.

Klic Slovenske krajine. Rafael (Ljubljana) 6 (1936) 11, str. 122. (Podpis: -iš-).

Klic Slovenske krajine. Slovenec (Ljubljana) 64 (11. 12. 1936) 277, str. 7. (Podpis: -iš-).

Kovačevičevi spomini na Prekmursko iz leta 1893. ČZN (Maribor) 1970, zv. 2, str. 321-352.

Madžari o prvih štirih knjigah Mikloša Küzmiča. Ob 170-letnici njegove smrti. ČZN (Maribor) 1975, zv. 2, str. 246-258.

Med našimi sezonskimi delavci v Nemčiji. Vtisi s poti. Slovenec (Ljubljana) 67 (22. 9. 1939) 217, str. 9.

Naša znamenita frančiškana. Stopinje 1974, str. 82-85.

Nekaj iz zgodovine beltinske župnije. Stopinje 1973, str. 31-42.

Ob 60-letnici smrti dr. Franca Ivanocyja. Stopinje 1974, str. 81-82.

Oda Jožefa Košiča iz leta 1813. AES (Ljubljana) 1 (1979), str. 171-185.

/Odlomek iz oporoke/. Ivanu Škafarju v spomin. Maribor, Postulatura 2004, str. 4-5

Opustošene vasi v dolnjem Prekmurju leta 1481. ČZN (Maribor) 1971, zv. 2, str. 153-158.

Pomen i vpliv nasega izszeljevanja. KSJ (Črenšovci) 1942, str. 28-31.

Posest dolnjelendavskih Bánffyjev leta 1389. ČZN (Maribor) (1972) 5/6, str. 322-329.

Pred sedemdesetimi leti. O nameravani knjižni družbi za prekmurske Slovence. PIČ (Ljubljana) 6 (1974) 3/4, str. 204-216; št. 5/6, str. 322-329.

Prekmurski del beksinskega arhidiakonata do leta 1400. Zagreb, Croatica christiana periodica III, 1979.

Prekmurski pisatelji v Šafárikovi Zgodovini južnoslovanskega slovstva. JIS (Ljubljana) 1969, str. 38-44.

Prekmurski sezonski delavci v Slavoniji. Rafael (Ljubljana) 9 (1939), str. 34-36, 53-54.

Pri nasih goszpodih. KSJ 1942, 65-73. (Podpis: Vanek)

Pri rabskih Slovencih pred devetdesetimi leti (1883). NM 1973, 9, 345-350

Priloga: Izvirna poročila, regesti in zapisi o delovanju luteranov (evangeličanov) na

Petanjcih 1592-1637. AES (Ljubljana) 6 (1984), str. 155-222.

[Sedemdeset] 70 let imenitne ustanove. Mariborska visokošolska in študijska knjižnica praznuje. Misli nekdanjih in sedanjih »koristnikov« in njihovi spomini ... - Sedem dni (Maribor) (31. 5. 1973) 22, str. 18-19. (sodeloval Ivan Škafar).

Siseki (Sziszeki, Žižek) Marko. SBL (Ljubljana) III, str. 320. (Podpis: Škf).

Slamar (Szelmár) Štefan. SBL (Ljubljana) III, str. 344.

Slovenska Krajina in misijoni. Kalendar Srca Jezušovoga 1936, str. 37-53.

Slovenska narodna zavest dr. Franca Ivanocyja in narodnostni pomen prekmurskega tiska v XX. stoletju. Dialogi (Maribor) (1970) 7, str. 463-479; št. 8/9, str. 554-573.

Slovenska narodna zavest dr. Franca Ivanocyja in narodnostni pomen prekmurskega tiska v XX. stoletju. Ivanu Škafarju v spomin. Maribor, Postulatura 2004, str. 15-106

Slovenski abecedar Mihala Bakoša iz leta 1786 in njegov ponatis (1793). ČZN (Maribor) 1978, zv. 2, str. 222-237.

Socialni in gospodarski položaj prekmurskih in medjimurskih sezonskih delavcev v Baranji,

Bački in Banatu v letu 1939. Rafael (Ljubljana) 9 (1939), str. 121-143.

Sodelovanje dr. Franca Ivanocyja in Jožefa Kleka st. pri zemljevidu slovenskega ozemlja (1921).ČZN (Maribor) 1977, zv. 1-2, str. 349-258.

Spomini Jožefa Kleka mlajšega na mater. Stopinje 1973, str. 117-120.

Stoletnica okrožnice papeža Leona XIII. Stopinje 1980, str. 145-146.

Sveta brata in naši predniki. Stopinje 1979, str. 91-93.

Szijárto (Šjarto, prav: Sijarto) Štefan. SBL (Ljubljana) 1971, zv. XI, str. 568-570. - (Podpis: Škf).

Szmodis (Smodiš) Jožef. - SBL (Ljubljana) (1971), zv. XI, str. 570. - (Podpis: Škf).

Šbül (Žbül) Franc. - SBL (Ljubljana) (1971), zv. XI, str. 591-592. - (Podpis: Škf).

Trstenjak Anton: Pri rabskih Slovencih pred devetdesetimi leti. NM (Celje) (1973) 9, str. 345-350. (Objavil Ivan Škafar)

Véliki abecednik Mikloša Küzmiča iz leta 1790 in njegov ponatis. ČZN (Maribor) 1976, zv. 1, str. 117-142.

Zgodba o bratonskem »pilu« iz leta 1724. Stopinje 1972, str. 102-107.

Zgodba o dveh bratih. Stopinje 1973, str. 95-140.

Taranjski Slovenec Emerik Vučkič - zlatomašnik. Družina (Ljubljana) 1963, št. 16.

Župnija Gospodovega vnebohoda v Bogojini. Stopinje 1980, str. 36-46.

OPOMBA: V bibliografijo niso zajeti sestavki, ki so anonimni in tudi ne v celoti dokazljivi (kot v: Novine, Družina, Marijin list itd.)

BIOGRAFSKA LITERATURA O IVANU ŠKAFARJU

Ivanu Škafarju v spomin: ob 20-letnici smrti duhovnika in zgodovinarja. Zbral in uredil Vinko Škafar. Maribor, Postulatura 2004. 138 str.

Štefan Barbarič, Ivan Škafar kot raziskovalec prekmurskega slovstva. JIS (Ljubljana) 29 (1983/84) 7, 266-268

Franc Kuzmič, Ivan Škafar bibliografiája. Náptár 1989, str. 180-185

Franc Kuzmič, Bibliografija Ivana Škafarja. Ivanu Škafarju v spomin. Maribor, Postulatura 2004, str. 121-128

Mihael Kuzmič, Ivan Škafar praznoval 70-letnico. Vestnik (Murska Sobota) 34 (1982) 23 (17. VI.), 7

Vilko Novak, Ivanu Škafarju v spomin. Njegovo življenje in delo. AES 6 (1984), str. 137-154.

B. B. /Vilko Novak?/ Delo Ivana Škafarja. Stopinje 1987, str. 111-114.

Vilko Novak, Spomin na dva prijatelja. Stopinje 1987, str. 141-143.

Vilko Novak, Znanstveno delo Ivana Škafarja. ZČ 37 (1983) 4, str. 340-341.

Vilko Novak, Življenje in delo Ivana Škafarja. Ivanu Škafarju v spomin. Maribor, Postulatura 2004, str. 107-120

Jožef Smej, Škafar Ivan. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana, Mladinska knjiga 1999. Knj. 13, str. 40-41

Jože Smej, Ivan Škafar, duhovnik in zgodovinar. Družina (Ljubljana) 32 (1983) 10 (6. III.), 14

Franc Šebjanič, Ivan Škafar 1912-1983. Kronika 31 (1983), str. 74.

Ivan Škafar. SBL. Ljubljana 1971, XI. zv., str. 627-628

/Vinko Škafar/, Življenje Ivana Škafarja v sliki. Ivanu Škafarju v spomin. Maribor, Postulatura 2004, str. 129-138

Vinko Škafar, Namesto uvoda. Ivanu Škafarju v spomin. Maribor, Postulatura 2004, str. 7-13

Krajši zapisi: V. Bohnec (Glasnik muzejskega društva za Slovenijo, 1938, 83); V. Smolej (Mladika 1938, 193); F. Baš ( ČZN 1939, 230);( Marijin list 1935, 222 s sliko)

KRATICE:

 • AES = Acta ecclesiatica Sloveniae. Ljubljana.
 • ČZN = Časopis za zgodovino in narodopisje. Maribor.
 • DsvM = Družba svetega Mohorja. Celje.
 • JIS = Jezik in slovstvo. Ljubljana.
 • KSJ = Kalendar srca Jezušovoga. Črenšovci.
 • NM = Nova mladika. Celje.
 • PIČ = Prostor in čas. Ljubljana.
 • SAZU = Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Ljubljana.
 • SBL = Slovenski bibliografski leksikon. Ljubljana.
 • SR = Slavistična revija. Maribor.
 • ZČ = Zgodovinski časopis. Ljubljana.