Bibliografija Vaneka Šiftarja

 

Bibliografija Vaneka Šiftarja

Franc Kuzmič

1936

Brez potomcev. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1936/37, št. 6-7, str. 61-64.

Ljubim... Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1936/37, št. 8-9, str. 90.

Pravijo... Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1936/37; št. 8-9, str. 88.

Ribaševa smrt. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1936/37, št. 8-9, str. 79-83.

Smrtna pesem. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1936, št. 1, str. 3.

Tam daleč... Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1936/37, št. 3-4, str. 35. /Psevd. Slavko/.

Topoli. Zvonček (Ljubljana) 1936/37, str. 192.

1937

Bele narcise. Mlada setev. Ptuj /1937/, str. 129.

Elekova pot. Mlada setev. Ptuj /1937/, str. 26-35.

Premog. Mlada setev. Ptuj /1937/, str. 76.

Rudar. Klasje (Kulturni mesečnik ptujskih srednješolcev) 1937, št. 2, str. 27-28.

Rudar. Mlada setev. Ptuj /1937/, str. 104.

Prvi gredo. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1937/38, št. 9-10, str. 127.

Strti sen. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1937, št. 1-2, str. 16.

1939

Bilanca. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1939/40, št. 9-10, str. 129-130.

Dr. Fran Kovačič. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1939/40, št. 7-8, str. 115-116.

Miško Kranjec: Do zadnjih meja. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1939/40, št. 7-8, str. 123-125.

Mrtev sin. Mariborski Večernik Jutra (Maribor) 1939, št. 34 (11. II.), str. 8. (Pod: Lazar Ivan).

Novoletno pismo.  Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1939/40, št. 1-2, str. 1

Poštenjak. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1939/40, št. 5-6, str. 76-78. (Pod: Lazar Ivan).

Pogled nazaj in naprej. Mladi Prekmurec (Murska  Sobota) 1939/40, št. 9-10, str. 133-134.

Pozna jesen. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1939/40, št. 9-10, str. 139.

Prekmurci govore. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1939/40, št. 9-10, str. 159.

Večer slovenske besede. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 1939/40, št. 7-8, str. 97-99.

1940

Moja vas. Mariborski Večernik »Jutra« (Maribor) 1940, št. 286 (16. XII.),  str. 6.

Prekmurje na soboški razstavi. Mariborski Večernik »Jutra« (Maribor)  1940, št. 284 (l3. XII.), str. 3.

1950

Pajlin - pesnik prekmurskih poljan. Odmevi (Murska Sobota), 1950/51, št.  6, str. 84-87.

1951

Prekmurski pesnik Pajlin. Nova obzorja (Maribor) 1951, št. 1, str. 51-53.

1953

Vprašanje »sezonstva« v Prekmurju. Tovariš (Ljubljana) 1953, št. 7, str. 176.

1954

Beseda volilcev na vprašanja o davčnih predpisih. Obmurski tednik (Murska Sobota) 1954, št. 8, str. 1.

Komuna - naša najnaprednejša družbena stvar. Obmurski tednik (Murska Sobota) 1954, št. 38 (23. IX.), str. 4.

»Ljudska pravica« in mlada prekmurska generacija. Proslava napred­nega tiska. Večer (Maribor) 1954, št. 231 (1. X.), str. 4.

Mlada predvojna prekmurska generacija. Obmurski tednik (Murska Sobota) 1954, št. 39, str. 7. 

Neizbežna je odločna akcija. Slovenski poročevalec (Ljubljana) 1954, št. 128 (2. VI.), str. 6.

Pomenek z »Obmurskim tednikom«.  Obmurski tednik (Murska Sobota) 1954, št. 17 (30. IV.), str. 4-5.

Prekmurje je smelo krenilo iz zaostalosti. (Prekmurski akademiki o razvoju svoje pokrajine). - Obmurski tednik (Murska Sobota) 1954, št. 40 (14. X.), str. 6.

Tone Plej - sin Prekmurja - v burnih dogodkih naše preteklosti. Obmurski tednik (Murska Sobota) 1954, št. 21 (28. V.), str. 3.

1955

Je šolski odbor res »organizacija brez vsebine«? Obmurski tednik (Murska Sobota) 1955, št. 5 (3. II.), str. 5.

Kako bomo dedovali. Obmurski tednik (Murska Sobota) 1955, št. 24 (16. VI.), str. 2-3; št. 25 (25. VI.), str. 4-5; št. 26 (30. VI.), str. 2-3.

Naša pot mora samo naprej. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1955, št. 41 (13. X.), str. 1.

Nove občine - komune. Velik napredek v našem razvoju. Obmurski

tednik (Murska Sobota) 1955, št. 2 (13. I.), str. 2.

izvajanju pravil v podjetjih. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1955, št. 37 (15. IX.), str. 2-3.

Radenska Slatina kot gospodarski činitelj v Pomurju.  Turistični vestnik (Ljubljana) 1955, št. 4, str. 192-194.

1956

Dr. Vilko Novak in slovenski praznik na Madžarskem. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1956, št. l5 (2. IV.), str. 2. ­

Ob grobu Miškove mamce. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1956, št. 10, str. 2-3.

Strokovnost kmečkih ljudi, sezonski delavci... Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1956, št. 49 a, str. 2.

V podjetju, v katerem ostane sindikat izven življenja, ne more biti pravih socialističnih odnosov. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1956, št. 49 (13. XII.), str. 1.

1957

Pred volitvami ljudskih odborov. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1957, št. 28, str. 1-2.

Še enkrat o Vendih. Svet ob Muri (Murska Sobota) 1957, št. 2, str. 118-119.

Zbor proizvajalcev. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1957, št. 29, str. 1; št. 30, str. 1-2.

Zbor proizvajalcev v našem komunalnem sistemu. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1957, št. 43 (22. X.), str. 4.

Žalostno življenje na Murmanskom dorogi. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1957, št. 46 (7. XI.), str. 8.

1958

Delo, delovna razmerja, posredovanje dela v Pomurju. Svet ob Muri (Murska Sobota) 1958, št. 3-4, str. 216-237.

Naši uspehi in družbeno upravljanje. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1958, št. 1 (9. I.), str. 3.

Nekaj iz predgovorov Miškovih knjig. Svet ob Muri (Murska Sobota) 1958, št. 3-4, str. 201-203.

Razdrobljenost kmetijskih zemljišč. Svet ob Muri (Murska Sobota) 1958, št. 1-2, str. 47-61.

Volitve.  Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1958, št. 9 (6. III.), str. 2-3.

1959

Čuje se odmev korakov...  Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1959, št. 15 (16. IV.), str. 4-5; št. 16-17 (30. IV.), str. 14-15;  št. 18 (7. V.), str. 3; št. 19 (14. V.), str. 3; št. 20 (21. V.), str. 3; št. 21 (28. V.), str. 4-5. (Soavtor).

Drago plačana »pamet«. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1959, št. 20 (21. V.), str. 2-3.

1960

A termőföld kihasználását szabályozó törvény még egy jelentős eszköz a mezőgazdaság további korszerűsítésére.  Pomurje szövetkezeti naptára az 1960. évre. Murska Sobota, Pomurska založba 1960, str. 32-34.

Analiza delavskega samoupravljanja v Pomurju.  Objavljeno v tiskanem poročilu Okrožnega komiteja ZKS za okrajno konferenco. 1960, str. 15-17 in 34-35.

Gospodarski prestopki. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1960, št. 42, str. 4-5.

Lokalni tisk v Pomurju. Zadružni koledar Pomurja 1960 (Murska Sobota), str. 112-113.

Ob koncu leta na sodiščih.  Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1960, št. 52 (29. XII.), str. 3.

Pajlin. Naci Kranjec - Pajlin, Ker sem človek. Murska Sobota, Pomurska založba 1960, str. 49-58.

Poravnalni sveti gospodarskih organizacij. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1960, št. 50 (15. XII.) str. 5.

Pravnemu kotičku na pot.  Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1960, št. 49 (8. XII.), str. 7.

Služba za zaposlovanje delavcev.  Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1960, št. 52, str. 11.

Spremembe in dopolnitve v kazenskem zakoniku. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1960, št. 6 (11. II.), str. 2;  št. 7 (18. II.), str. 2; št. 8 (25. II.), str. 5; št. 9 (3. III.), str. 5; št. 10 (10. III.), str. 5; št. 11 (17. III.), str. 5.

Za hitrejši napredek kmetijstva.  Zadružni koledar Pomurja 1960 (Murska Sobota), str. 52-56.

Živi spomin. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1960, št. 41, str. 1.

1961

Ali je naša praksa pravilna? - Pomurski tisk (Murska Sobota) 1961, št. 2 (29. III.), str. 2-3.

Človek v stiski. Misli ob knjigi dr. Antona Trstenjaka.  Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1961, št. 3, str. 5-6.

Družbeno upravljanje v DOZ.  Naši razgledi (Ljubljana) 1961, št. 10 (27. V.), str. 231-232.

Dajatve prebivalstva po vseh davčnih oblikah. Zadružni koledar Pomurja 1961 (Murska Sobota), str. 167-170. (Skupaj z N.(ikolajem) B.(arbaričem).

Minka je našla svojega očeta. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1961, št. 32 (17. VIII.), str. 4; št. 33  (24 VIII.), str. 4.

Néhány szó a különféle adókra vonatkozó előírásokról.  Pomurje szövetkezeti naptára az 1961. évre (Murska Sobota), str. 89-92. (Skupaj z N.(ikolajem) B.(arbaričem).

Néhány szó az olvasóhoz. Pomurje szövetkezeti naptára az 1961. évre (Murska Sobota), str. 17-18.

Néhány szó Vlaj Lajosról. Vlaj Lajos, Versek. Murska Sobota, Pomurska založba 1961, str. 75-80.

Ob programu Pomurske založbe za leto 1962Zelo ugodni obeti.  Pomurski tisk (Murska Sobota) 1961, št. 6 (31. XII.), str. 3.

Ob zbirki Kalvarija za vasjo in druge povesti iz Prlekije.  Bratko Kreft, Kalvarija za vasjo. Murska Sobota. Pomurska založba 1961, str. 329-330.

Önigazgatás a földművesszövetkezetekben. Pomurje szövetkezeti naptára az 1961. évre (Murska Sobota), str. 50-55.

Pogovor z bralci.  Zadružni koledar Pomurja 1961 (Murska Sobota), str. 33-35.

Samoupravljanje v kmetijskih zadrugah.  Zadružni koledar Pomurja 1961 (Murska Sobota), 33-35.

Veliko priznanje. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1961, št. 25 (1. VII.), str. 6.

1962

A népszámlálás után.  Pomurje szövetkezeti naptára az 1962. évre (Murska Sobota), str. 91-93.

Konkreten odnos do kulture.  Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1961, št. 11, str. 4.

Lojze Hajdinjak.  Zadružni koledar Pomurja 1962 (Murska Sobota), str. 104.

Napredni tisk je bil vedno povezan z delavskim razredom. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1962, št. 21 (7. VI.), str. 5.

Néhány szó az olvasóhoz.  Pomurje szövetkezeti naptára az 1962. évre (Murska Sobota), str. 17-19.

Ob naprednem tisku... Ob naprednem tisku. Murska Sobota, ­Pomurska založba 1962, str. 5-6.

Po ljudskem štetju. Zadružni koledar Pomurja 1962 (Murska Sobota), str. 157-160.

Pogovor z bralci. Zadružni koledar Pomurja 1962 (Murska Sobota), str. 29-31. Registracija motornih vozil in vozniški izpit. Zadružni koledar Pomurja 1962 (Murska Sobota), str. 223-227. (Soavtor Jože Kogoj).                                  

Spomini na Ivana Gorana Kovačiča. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1962, št. 45 (29. XI.), str. 4-5.                         

Šestdeset let sredi socialističnega gibanja. Ivan Regent, Ivan Kreft: Progresivna preusmeritev političnega življenja med vojnama v Sloveniji in Trstu. Murska Sobota, Pomurska založba 1962, str. 233-235.                                  

1963

Nekaj problemov iz osnutkov statutov.  Naše gospodarstvo (Maribor) 1963, št. 10, str. 274-275.

Ob pismih sodelavcev. Pomurski kmetijski koledar 1963 (Murska Sobota),  str. 29-30.

Statuti delovnih organizacij.  Naše gospodarstvo (Maribor) 1963, št. 9, str. 266-269.

Za uvod. Slavko Osterc. Spominski zbornik. Murska Sobota, Pomurska založba 1963, str. 7-8.Zaključna beseda. Cvetko Golar, Iz spominov in srečanj. Murska Sobota, Pomurska založba 1963, str. 171-172.                

1964

Kadrovska politika in statuti. Delo (Ljubljana) 1964, št. 78 (20. III.), str. 3.

Kaj so pokazale volitve organov upravljanja v letu 1964. Večer (Maribor) 1964, št. 181 (5. VIII.), str. 3; št. 182 (6. VIII.), str. 3; št. 186 (11. VIII.), str. 3; št. 187 (12. VIII.), str. 3; št. 188 (13. VIII.), str. 3; št. 190 (15. VIII.), str. 3.   

Kajuh in Prekmurje.  Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1964, št. 29 (23. VII.), str. 3.     

Med številkami »Mladega Prekmurca«. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1964, št. 39 (1. X.), str. 4-5.   

Med številkami »Mladega Prekmurca«. 30 let Ljudske pravice. Murska Sobota 1964, str. 13-16.      

Medsebojno sodelovanje. Po obisku na Madžarskem.  Večer (Maribor) 1964, št. 265 (11. XI.), str. 3; št. 266 (12. XI.), str. 3.

poglavju,  ki ga ni v statutih. Priznanje dela. Večer (Maribor) 1964, št. 83 ( 8. IV.), str. 7.

Srečanje z delom.  Pomurski  vestnik (Murska Sobota) 1964, št. 5 (6. II.), str. 5.

Prerasel je odročni prekmurski svet. Med orumenelimi številkami           

»Mladega Prekmurca«. Delo (Ljubljana) 1964, št 271 ( 4. X.), str. 1.

Priznanje dela. Večer (Maribor) 1964, št. 83 (8. IV.). str. 7.          

Problematika občinskih statutov. Večer (Maribor) 1964, št. 6 (9. I.), str. 3; št. 8 (11. I.), str. 3; št. 10 (14. I.), str. 3; št. 11 (15. I.), str. 4.

1965

Az önigazgatás - a dolgozók alapvető joga. Muravidéki földművesek naptára... 1965 (Murska Sobota), str. 28-30.               

Dve obletnici. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 1965, št. 40 (14. X.), str. 4.

Oblike delavskega soodločanja in upravljanja v industrijskih podjetjih, uzakonjene v Evropi po oktobrski revoluciji. (Disertacija). (Maribor, samozaložba), 1965. (V)+319+112 str. 4*. (Razmn.)

Prekmurci  znova na tujem. Rodna gruda (Ljubljana) 1965, št. 4, str. 118-120.    

1966

Arbeitsverhältnisse in der sozialistischen  Republik Jugoslawien. (Predavanje avstrijskim članom sindikatov ob obisku v Mariboru.) Maribor, (Občinski sindikalni svet) 1966, 13 str. 4*. (Razmn.)

Izbrani materiali o razvoju ljudske oblasti v Jugoslaviji (1941-1945). (Skripta). Maribor, Višja pravna šola 1966. (II)+III+192+(IV) str. 4°. (Razmn.)

Janez Zver, borec proti monarhofašistični diktaturi v letih 1929-­1930. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1966, str. 223-244.

Kriza imen. Dialogi (Maribor) 1966, št. 7/8, str. 351-353.

Letni dopusti v senci ukinjene K-15. Večer (Maribor) 1966, št. 56 (9. III.), str. 9.

Naci Kranjec. Panonski zbornik. Murska Sobota, Pomurska založba 1966, str. 146-147.

Ob reelekciji direktorjev. Naše gospodarstvo (Maribor) 1966, št. 11, str. 276-280.

Obravnave. V razpravah na znanstvenem posvetovanju o OF sloven­skega naroda ob njeni 25-letnici so sodelovali... Vanek Šiftar. ­Prispevki za zgodovino delavskega gibanja (Ljubljana) 1966, št. 1/2, str. 137-146, 259-269, 363-368, 435-443.

Pomenek z urednico (vloga tovarniških glasil). Po Pomurskem tisku (Murska Sobota) 1966, št. 4-5, str. 2.

(Predlog amandmajev in razprava ob predlogu zakona o registru stalnega prebivalstva in o razvidu začasnega prebivalstva.).  Sejni zapiski skupščine SRS (Ljubljana) 1966, št. 20, str. 262-263, 320-321.

(Razprava ob poročilu odbora o uveljavljanju krajevnih skupnosti v komunalnem sistemu). Sejni zapiski skupščine SRS (Ljubljana) 1966, št. 25, str. 413--417.

(Razprava ob predlogu zakona o organih za kaznovanje prekrškov). Sejni zapiski skupščine SRS (Ljubljana) 1966, št. 22, str. 380-383.

(Razprava ob predlogu zakona o sodiščih splošne pristojnosti). Sejni zapiski skupščine SRS (Ljubljana) 1966, št. 17, str. 186-188.

Sodelovanje z avstrijskimi obratnimi sveti. Večer (Posebna izdaja za delavce v tujini), (Maribor) 1966, št. 7, str. 4.

1967

Delavska kontrola v oktobrski revoluciji. Vestnik (Murska Sobota) 1967, št. 43 (3. XI.), str. 11-12.

Miško Kranjec. M. Kranjec, Zlata kočija. Ljubljana, Mladinska knjiga 1967, str. 137-138.

Opombe. M. Kranjec, Zlata kočija. Ljubljana, Mladinska knjiga 1967, str. 138-/142/.

(Razprava o informaciji o nekaterih aktualnih vprašanjih pravosod­nega sistema). Sejni zapiski skupščine SRS 1967, št. 28, str. 189-191.

(Razprava o urejanju delovnih razmerij v splošnih aktih delovnih organizacij). Sejni zapiski skupščine SRS 1967, št. 25,

str. 353-355.

(Razprava o urejanju delovnih razmerij v statutih in drugih splošnih aktih). Sejni zapiski skupščine SRS 1967, št. 30, str. 296-299.

(Razprava ob predlogu zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki

delajo pri zasebnih delodajalcih. Sejni zapiski skupščine SRS 1967, št. 25, str. 359-363.

(Razprava ob predlogu zakona o združitvi mariborskih občin). Sejni zapiski skupščine SRS 1967, št. 25, str. 379-380.     

Sindikati morajo najti svoje mesto pri uveljavljanju samoupravljanja. Delavska enotnost (Ljubljana) 1967, št. 5 (11. II.), str. 9-11.                 

1968                          

Dodatno poročilo k razpravi: Odnosi z Avstrijo s posebnim ozirom na Socialistično republiko Slovenijo. (O slovenski narodni manjšini na avstrijskem Štajerskem). (Ljubljana) Skupščina SRS (1968). 5 str. 4°. (Razmn.).  

Gospodarsko in kulturno sodelovanje med Socialistično republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Madžarsko. (Ljubljana), (Skupščina SRS) /1968/. 13 + (II) str. 4* (Razmn.). Izhodiščne teze iniciativnega odbora za pripravo konference samoupravljavcev v Mariboru. Konferenca samoupravljavcev občine Maribor. (Maribor) 1968, str. 421-428. (Razmn.). Poravnalni sveti. Sociologija (Beograd) 1968,  št. 4, str. 132-141.

Uvodna beseda (konferenci samoupravljavcev). Konferenca samoupravljalcev občine Maribor. (Maribor) 1968, str. 1-6. (Razmn.).

Vladimir Bračič: Vinorodne Haloze. (Ocena). Dialogi (Maribor) 1968, št. 3, str. 154-158.

1969

»Angažirana poezija« na Struških večerih. Mednarodni festival   pesništva. Primorski dnevnik (Trst) 1969, št. 191 (19. VIII.).        

Delavsko soodločanje in upravljanje v industrijskih podjetjih. (Od ideje          do leta 1950). Maribor, Obzorja 1969. 323 + (IV) str. 8°. Ref.: Rudi Rizman, Naši razgledi, 1969, št. 19 (3. X.), str. 565.

Izbrani materiali o razvoju Ljudske oblasti v Jugoslaviji (1941-1945). (Skripta). 2. dop. izd. Maribor, Višja pravna šola 1969. (VIII) + VI + 218 + II str. 4°. (Razmn.). Mednarodna organizacija dela in soodločanje delavcev v podjetjih. Večer (Maribor) 1969, št. 299 (25. XII.), str. 13.       

Nekaj misli za sestavo govora ob 50-letnici KPJ, SKOJ in sindikatov Jugoslavije. Murska Sobota, 1969. (Razmn.).                    

Nekaj osnovnih sprememb, ki jih je treba upoštevati pri spreminjanju in dopolnjevanju splošnih aktov gospodarskih delovnih organizacij. (Teze). Posvetovanje o usklajevanju splošnih aktov delovnih organizacij. (Maribor), 1969, str. 1-10. (Separ. - razmn.).

Oblike industrijske demokracije. Večer (Maribor) 1969, št. 67 (21. III.), str. 13.

Recenzija raziskave o poravnalnih svetih. Občan (Ljubljana) 1969, št. 5, str. 20-21; št. 6, str. 6;  št. 7, str. 6-7.

Simpozij v Mogersdorfu. (Poročilo). Večer (Maribor) 1969, št. 187, (13. VIII.), str. 8.

Ustavni amandmaji in samoupravljanje. Večer (Maribor) 1969, št. 171 (25. VII.), str. 13.

1970

Bele narcise. Mlada setev. Murska Sobota, Pomurska založba 1970, str. 129.

Cigani. Minulost v sedanjosti. Murska Sobota, Pomurska založba 1970. 232 + (IV) str. + 10 pril. sl. 8°.

Ref.: Ludvik Čarni, Anthropos, 1970, št. 3/4, str. 209-210; Ivo Pirkovič, Naši razgledi, 1970, št. 15 (7. VIII.), str. 454-455; Sl.(avko) Ru.(pel), Primorski dnevnik, 1970, št. 97 (24. IV.); Pavle Čelik, Varnost, 1970, št. 5, str. 246-251; M. M. (Jože Ternar), Vestnik, 1970, št. 10 (12. III.), str. 10; František Jordán, Naši razgledi 1973, št. 21 (9. XI.), str. 561; isti, Národopisné aktuality, 2/1973, str. 135-136; Dimitrije Pindič, ...zbornik Rasne, etničke i nacionalne manjine, sv. I, Sarajevo 1973; Lech Mroz, Etnografia Polska, 2/1978, str. 207-211.

Cigani in minulost v sedanjosti. Večer (Maribor) 1970, št. 71 (26. III.), str. 13.

Delavsko soodločanje in upravljanje v industrijskih podjetjih. ­Občan (Ljubljana), 1970, št. 12, št. 14, št. 15-16.

Elekova pot. Mlada setev. Murska Sobota, Pomurska založba 1970, str. 26-35.

Izobraževanje in manj razvita območja. Radenski vestnik (Radenci) 1970, št. 101, str. 4-5.

Kakšna raven raziskovalnega dela? (Odgovor na anketo). Dialogi (Maribor) 1970, št. 6, str. 382-385.

Madžarizacija in prekmurski tisk v začetku XX. stoletja. Dialogi (Maribor) 1970, št. 4, str. 205-212; št. 5, str. 277-290.

Novoletno pismo. 50 let gimnazije v Murski Soboti. Murska Sobota, (Gimnazija) 1970, str. 103.

Pozna jesen. Mlada setev. Murska Sobota, Pomurska založba 1970, str. 40.

Pravijo. Mlada setev. Murska Sobota, Pomurska založba 1970, str. 38.

Premog. Mlada setev. Murska Sobota, Pomurska založba 1970, str. 76.

Prvi gredo.  Mlada setev. Murska Sobota, Pomurska založba 1970, str. 39.

Rudar. Mlada setev. Murska Sobota, Pomurska založba 1970, str. 104.

Žena v ciganski družini. Delo (Ljubljana) 1970, št. 78 (21. III.), str. 21.

1971

Do kam naj sega solidarnost? Večer (Maribor) 1971, št. 34 (11. II.), str. 13 + 18; št. 40 (18. II.), str. 13; št. 46 (25. II.), str. 13.

Do kod naj sega solidarnost? (Povzetek. Zusammenfassung.) - Naše gospodarstvo (Maribor) 1971, št. 3, str. 159-168.

Izobraževanje v splošnih aktih gospodarskih delovnih organizacij. Izobraževanje - nujnost in način sodobnega življenja. Gradivo simpozija. Maribor 1971, 8. ref.  Maribor, Andragoško društvo Slovenije 1971, 22 + (II) str. (Razmn.).

Izobraževanje v splošnih aktih gospodarskih delovnih organizacij. ­Večer (Maribor) 1971, št. 296 (23. XII.), str. 13.

Naci Špilak. (Nekrolog). Delo (Ljubljana) 1971, št. 344 (21. XII.), str. 7.

Tudi na Madžarskem in na avstrijskem Štajerskem živijo Slovenci. Slovenski izseljenski koledar 1971 (Ljubljana), str. 65-67.

Ustavno pravo SFRJ. I. del. (Obdobje kraljevine Jugoslavije). Skripta. Maribor, Višja pravna šola 1971. (II) +248 str. 4°. (Razmn.)

Uvajanje študentov mariborskih visokošolskih zavodov v raziskovalno delo. (Povzetek). Društevni i ekonomski aspekti obrazovanja. Gradivo simpozija. Zagreb 1971, II. knj. 23. ref.  Zagreb, Institut za društvena istraživanja sveučilišta u Zagrebu 1971. 21 str. (Razmn.).

Vas Motvarjevci in njeni prebivalci. (Zusammenfassung: Das Dorf Motvarjevci und seine Bewohner). Časopis za zgodovino in narodo­pisje (Maribor) 1971, zv. 2, str. 294-319 s sl. in kart.

Višje šole in znanstveno raziskovalno delo. Društevni i ekonomski aspekti obrazovanja. (Gradivo simpozija). Zagreb 1971, II. knj. (7. disk.). Zagreb, Institut za društvena istraživanja sveučilišta u  Zagrebu 1971, str. 22-24. (Razmn.)

1972

Delovno pravo. (Zapisi predavanj na VPŠ v Mariboru). Maribor, Višja pravna šola 1972. 98 str. (Razmn.).

Dr. Roman Savnik - sedemdesetletnik. Vestnik (Murska Sobota) 1972, št. 5 (10. II.), str. 7.Izobraževanje v splošnih aktih gospodarskih delovnih organizacij.         

(Referat na simpoziju).  Dialogi (Maribor) 1972, št. 1, str. 60-64; št. 2, str. 125-133.Odgovornost za ustavnost in zakonitost.  Odgovornost delovnih organizacij in delavcev ter zavarovanje premoženja. Seminar    Gospodarske zbornice SRS, Škofja Loka 1972. (1. ref.). - V Mariboru, Višja pravna šola 1972. 57 str. (Razmn.) Osnove delovnega prava. (Skripta). Maribor, Višja pravna šola 1972. (II) + VI + 320 + V str. 4°. (Razmn.).

Osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih. (Referat na simpoziju Društveni i ekonomski aspekti obrazovanja, Zagreb 1972). Maribor, Višja pravna šola 1972, 28 str. 4°. (Razmn.) Razvoj ljudske oblasti med NOB v Jugoslaviji. Izbrani dokumenti. Maribor, Obzorja 1972. 312 + (IV) str. s sl. 8°.

Ref.: Ivan Kristan, Naši razgledi, 1973, št. 10 (25. V.) str. 248-249; Franc Škerl, Zgod. časopis 1973, št. 3/4, str. 402-404; Đ. Radišić, Narodna armija, 13. 6. 1974.

Sprejem na delo. Samoupravljalske pravice. Večer (Maribor) 1972, št. 130 (6. VI.), str. 4.

Univerza v Mariboru: da! (Pogovor Dialogov). Dialogi (Maribor) 1972, št. 3, str. 170-171; št. 4, str. 212-213.                 

1973   

»Jugoslavija: Ciganom vse prepovedano«. K političnemu pamfletu zahodnonemškega Spiegla. Delo (Ljubljana) 1973, št. 223 (18. VIII.), str. 21. Odgovornost delavca. Pravna ureditev združenega dela s komentarjem. I. del. (Publikacije Gospodarskega vestnika 22/I.). Ljubljana, Gospodarski vestnik 1973, str. 223-278.

Pravica in svoboda do dela. Večer (Maribor) 1973 št. 176 (1. VIII.), str. 12; št. 178 (3. VIII.) str. 12;  št. 181 (7. VIII.), str. 10.                              

Samoupravljanje kot vsebina progresivnega delavskega gibanja. Oris razvoja. Komunist (Ljubljana) 1973, št. 18 (7. V.), Teoretična priloga št. 2, str. 5-8. Umetniku v spomin. (Lajči Pandur). Vestnik (Murska Sobota) 1973, št. 18 (17. V.), str. 5.

Ustavno pravo SFRJ. I. del. (Kraljevina Jugoslavija). Skripta. 2. sprem. in dopol. izd.  Maribor, Višja pravna šola 1973. (II) + VI + 372 str. 4°. (Razmn.) Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu. Pravna ureditev združenega dela s komentarjem. Ljubljana, Gospodarski vestnik 1973.

1974                          

Delovno pravo. (Prir. Mitja Novak). Skripta.  Maribor, Višja pravna šola 1974. (IV) + V + 153 str. 4°. (Razmn.). (Skupaj z drugimi avtorji).

Družbenopolitična ureditev Jugoslavije. Teze predavanj za usposabljanje članov delegacij. Maribor, Višja pravna šola in Delav­ska univerza 1974, str. 13-29. (Razmn.)

Lenin in samoupravljanje. Dialogi (Maribor) 1974, št. 5, str. 337-341.

Medsebojna razmerja delavcev v združenem delu. Računovodski in finančni problemi z vidika ustavnih načel. Maribor, VEKŠ 1974.

Pravica narodov je... Komunist (Ljubljana) 1974, št. 13 (1. IV.),  str. 31.

Ustavnost in zakonitost kot pravica in dolžnost.  Jeklotehna (Maribor) 1974, 4.

Vloga petanjskega gradu pri širjenju protestantizma. Zbornik Štefana Küzmiča. Simpozij ob 200-letnici rojstva, Radenci 1973. Murska Sobota, Pomurska založba 1974, str. 9-35 s sl.

1975

Knjiga odprtih vprašanj. Poročilo o knjigi Lada Vavpetiča.  Dialogi (Maribor) 1975, št. 7-8, str. 504-507.

Kontinuiteta delegatskega sistema.  Teorija in praksa (Ljubljana) 1975, št. 6-7, str. 661.

Oblikovanje samoupravnega prava. (Povzetek. Summary: Formation of selfmanagement legislation.). Aktualni problemi poslovanja in razvoja organizacij združenega dela z vidika uresničevanja ustavnih načel. Posvetovanje, Maribor 1975. Zbornik referatov in razprav, 2. zv.  Maribor, VEKŠ 1975, str. 259-270.

Uresničevanje delegatskega sistema. Teorija in praksa (Ljubljana) 1975, št. 6/7, str. 587-665.

Ustavno pravo SFRJ. l. del. (Kraljevina Jugoslavija). Skripta. 2. sprem. in dopol. izd.  Maribor, Višja pravna šola 1975. (II) + VI +372 + III str. 4°. (Razmn.). Ponatis iz leta 1973.

Ustavnost, zakonitost in odgovornost.  Združeno delo. 2. zv. Ljubljana, Dopisna delavska univerza 1975, str. 131-143. (Zbirka Priročniki 11/2).

Utrinki iz literarno-kulturnega življenja dijakov ptujske gimnazije v letih 1937 in 1938. Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju. Ptuj 1975, str. 29-32.

Vloga in pomen prava v samoupravni družbi.  Vloga pravnega in ekonomskega znanja za uspešno poslovanje organizacij združenega dela. Posvetovanje, Maribor 1975. Zbornik referatov in razprav. ­Maribor, Višja pravna šola in VEKŠ 1975, str. 7-15.

1976

Neznanje ali »nerazumevanje« dejanskih sprememb. Dialogi (Maribor)  1976, št. 4, str. 252-253.

O knjigi in ob knjigi. (Ocena). Teorija in praksa (Ljubljana) 1976, št. 1/2, str. 160-163.

Razvoj ljudske oblasti med NOB v Jugoslaviji. Izbrani dokumenti. 2. sprem. in dopol. izd. Maribor, Obzorja 1976. XXXIV+364 str. 4°.

Ref.: Ciril Ribičič, Naši razgledi, 1977, št. 23 (9. XII.), str. 606; Vida Wedam, Vzg. in izobr., 1978, št. 1, str. 43-44.

Razvoj Višje pravne šole v Mariboru. Višja pravna šola - 15 let. Maribor 1976, str. 7-77.

Rudi Kyovski - Aleksander Radovan: Konvencije in priporočila mednarodne organizacije dela.(Ocena).  Socijalizam (Beograd), 1976, št. 12, str. 1981-1983.

1977

Izobraževanje ob delu na pravnih visokošolskih organizacijah. Zbor slovenskih pravnikov, 4. Ljubljana 1977, str. 131-141.

Uvod = Uvod = Einleitung = Bevezető. Mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci 1977. Maribor, Univerza 1977, str. 6-15.

1978

Aktivnost Borisa Kidriča v razvoju NOB kot socialistične revolucije.

Boris Kidrič revolucionar in mislec. Zbornik referatov. Maribor 1978, str. 19-31.

A romák letelepüléséről Muravidéken. Naptár  (Murska Sobota) 1979, str. 92-103.

Béke, szabadság, munka és felelősség. (Mir, svoboda, delo in odgovornost.). Népújság (Murska Sobota) 1978, št. 16 (27. IV.), str. 3.

Miško Kranjec. Miško Kranjec, Zlata kočija. Ljubljana, Mladinska knjiga 1978, str. 137-138. Ponatis iz 1967.

Nekaj besed za uvod. Študijsko gradivo za preizkus znanja. Maribor, Višja pravna šola 1978.

Romih - Romi o sebi. Vestnik (Murska Sobota) 1978, št. 21 (8. VI.), str. 12; št. 22 (15. VI.), str. 10.

Ob jubileju (Miška Kranjca). Vestnik (Murska Sobota) 1978, jubil. priloga 16. IX., str. 21-23.

Odmiranje države kot proces humanizacije človeka in družbe. Humanizem in zakonitosti revolucije. Zbornik referatov. Maribor 1978, str. 117-130.

Opombe. Miško Kranjec, Zlata kočija. Ljubljana, Mladinska knjiga 1978, str. 138-/142/.

Romi v Sloveniji. Dialogi (Maribor) 1978, št. 7-8, str. 426-442.

Volitve in odpoklic organov upravljanja ter imenovanje poslovodnih organov organizacij združenega dela. Združeno delo, 13. zv. Ljubljana 1978, str. 130-140. (Zbirka Priročniki. 2/78).

Volitve in odpoklic organov upravljanja ter imenovanje poslovodnih organov organizacij združenega dela. Volilni postopek in samoupravno odločanje ter novosti iz delovnih razmerij. Študijsko gradivo za študente VPŠ. Maribor 1978, str. 1-14.

1979

Céhek a Murántúlon.  Naptár (Murska Sobota) 1980, str. 134-154.

Odgovornost - pogoj in temelj razvoja našega socialističnega samoupravljanja. Odgovornost za kršitev delovne obveznosti in disciplinski postopek. Ljubljana, Dopisna delavska univerza Univerzum 1979, str. 5-28.

Vsebina in narava svoboščin in pravic v naši socialistični samoupravni družbi. Samoupravljanje in osvoboditev človeka. Zbornik. Maribor, MC UM 1979, str. 63-77.

Zünfte in Murgebiet.  Internationales Handwerk- Geschichtliches Symposium. Veszprém 1979, str. 360-382.

1980

Problem narodnosti Roma. Zbornik Nacionalno pitanje u jugoslovenskoj teoriji i praksi - doprinos Edvarda Kardelja. Banja Luka, Univerzitet Đuro Pucar Stari 1980, str. 447-459, 581-583 in 656.

1981

Oživljeni Primož Trubar.  Vestnik (Murska Sobota) 1981, št. 4 (16. I.), str. 4.

Prvo desetletje uspešnega sodelovanja. Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf, Band 11. Eisenstadt 1981, str. 61-67.

Spomini, ki ne morejo zbledeti. (Ocena). - Vestnik (Murska Sobota) 1981, št. 52 (13. VIII.), str. 7.

1982

Zakaj tako? (Ocena). Naši razgledi (Ljubljana) 1982, št. 6 (26. III.), str. 177-178.

1983

A Murántúl két világháború közötti társadalmi, gazdasági és kulturális élete. (Povzetek.). Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1980. Band 12. Szombathely 1983, str. 230-243.

Delavski sveti. Naši razgledi (Ljubljana) 1983, št. 8 (22. IV.), str. 248-249.

Družbenoekonomske in kulturne razmere v Prekmurju med vojnama. (Referat na medn. simpoziju Modinci 1980).  Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1980. Band 12. Szombathely 1983, str. 215-229.

Edvard Kardelj, sutvorac narodnooslobodilačkog pokreta, socijali­stičke revolucije i njene vlasti. Od narodnooslobodilačkih odbora do komune. Zbornik. Titovo Užice, Vesti 1983, str. 202-234.

Gesellschaftlich-wirtschaftliche und kulturelle Zustände in der Zwischenkriegszeit in Prekmurje.(Povzetek).  Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1980. Band 12. Szombathely 1983, str. 243-245.

Kulturna politika i kulturni razvoj narodnosti u Prekmurju izmedju dva svetska rata. (Povzetek).  Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1980. Band 12. Szombathely 1983, str. 245-247.

Nekaj besed k topografiji vasi v Prekmurju.  Dialogi (Maribor) 1983, št. 6, str. 47-48.

Slovenci na levem bregu Mure. Dialogi (Maribor) 1983, št. 4-5, str. 93-103.

»Zdaj se zadnji poslavljamo...« (Ocena).  Dialogi (Maribor) 1983, št. 2-3, str. 81-83.

1984

Obogatitev našega družboslovja. (Ocena).  Komunist (Ljubljana) 1984, št. 43 (26. X.), str. 13-14.

Pomurje kot mezoregija. Vloga regij v razvoju slovenske družbe. Ljubljana (1984), str. 89-100.

Romi u Sloveniji.  Naše teme (Zagreb) 1984, št. 7-8, str. 1324-1334.

1985

Jože Potrč - vodja jugoslovanske delegacije v mednarodni organizaciji dela.  Dialogi (Maribor) 1985, št. 7-8, str. 124-136.

Nekaj izkušenj OF za SZDL danes.  Socijalistički savez radnog naroda u razvoju socijalističkog samoupravnog društva. Beograd, Komunist, (1985), str. 34-61.

1986

Delavsko soodločanje in upravljanje v industrijskih podjetjih : od ideje do leta 1950. 2. dop. izd. Ljubljana, Uradni list SR Slovenije 1986. 257 str.

Ref.: Majda Strobl, Naši razgledi, 25. IV. 1986; Mitja Žagar, Delo, 17. IV. 1986.

Elementi samoupravnog prava u toku NOB. Ostvarivanje samoupravnog prava u komuni. Beograd, Radnička štampa; Skoplje, Samoupravna praktika, 1986, str. 39-53.

Narodnoosvobodilno gibanje: samoupravljanje in povezanost med razrednim in nacionalnim.  Teorija in praksa (Ljubljana) 1986, št. 11, str. 1191-1202; št. 12, str. 1460-1473.

Osnovne značilnosti položaja italijanske in madžarske narodnosti v SRS. (Raziskovanje slovenskega narodnega vprašanja). Ljubljana, RSS 1986.  108 str. (Soavtor).

Osnovne značilnosti položaja italijanske in madžarske narodnosti v SRS: Študija je pripravljena na podlagi vprašalnika o položaju narodnosti v alpsko-jadranskem prostoru, ki ga je sestavila komisija za kulturo Delovne skupnosti Alpe-Jadran). (Ekspertize, 082). Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja 1986. 78, 26 str. pril. (Soavtor).

Prispevek zgodovini vinogradništva na sedanjem prekmurskem območju. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1986, zv. 1, str. 89-106.

Razredno-nacionalno. Teorija in praksa (Ljubljana) 1986, št. 4/5, str. 234-319.

Sezonski delavci iz Slovenije na Belju leta 1946.  Vestnik (Murska Sobota) 1986, št. 2 (16. I.), str. 8; št. 3 (23. I.), str. 17; št. 4 (30. I.), str. 16; št. 6 (13. II.), str. 18; št. 7 (20. II.), str. 10.

Še o uporabljenih terminih. Teorija in praksa (Ljubljana) 1986, št. 4-5, str. 319.

Že pred koncem vojne je nastala materialna osnova za razvoj samoupravljanja.  Teorija in praksa (Ljubljana) 1986, št. 4-5, str. 317-318.

1987

Moša Pijade kao stvaralac temelja našeg samoupravnog prava i borac za ravnopravnost Roma.  Moša Pijade. Zbornik. Beograd, Institut za savremenu istoriju, NIRO Književne novine 1987, str. 300-302.

Ob ustavnosti in zakonitosti tudi odgovornost. Razvoj, uresničevanje in dograjevanje ustave. Ljubljana, Komunist 1987, str. 112-117.

Osnovne značilnosti položaja italijanske in madžarske narodnosti v SRS. (Raziskovanje slovenskega narodnega jezika). Ljubljana, RSS 1987. 142 str. (Soavtor).

Srečanje s starimi znanci.  Vestnik (Murska Sobota) 1987, št. 14-24, (9. IV. - 25. VI.).

1988

Grob za grobom se vrsti...  Vestnik (Murska Sobota) 1988, št. 26 (14. VI.), str. 12; št. 27 (21. VII.), str. 12.

»Imeli smo jih...«  Vestnik (Murska Sobota) 1988, št. 2 (14. I.), str. 8.

Ob Miškovi 80-letnici rojstva in 5-letnici smrti. Pričevanja o pisatelju Mišku Kranjcu. Lendava 1988, str. 1l-14. (Lendavski zvezki. 10).

Ob stoletnici dr. Avgusta Pavla (Agoston Pavel) 1886-1986.  Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1988,  zv. 1, str. 13-26.

Od kod taka pozabljivost? Kakšno ustavo potrebujemo? Ljubljana, Komunist 1988, str. 19-20.

Že dolgo so med nami - a smo še daleč vsaksebi.  Znamenje (Maribor), 1988, št. 4, str. 329-337.

1989

Jezik i kultura Roma u Sloveniji. Jezik i kultura Roma. Sarajevo, Institut za proučavanje nacionalnih odnosa 1989, str. 143-150.        

Knjigi na pot.  Jože Zadravec, Zdravstvena kultura Romov v Prekmurju. Murska Sobota, Pomurska založba 1989, str. 5-11.

Prekmurje 1918 - 1920 (okupacija).  Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1989, zv. 1, str. 33-53.

Romi včeraj... pojutrišnjem?  Znamenje (Maribor), 1989, št. 2, str. 122-137.

1990

Prispevek k prekmurskemu portretu desetletja 1949-1959.  Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1990, zv. 2, str. 240-262.

Romi - narodnostna ali etnična skupnost?  Razprave in gradivo 24. Ljubljana 1990, str. 80-84.

Savetovanje o temi »Otvorena pitanja narodnosti u Jugoslaviji«. Maribor, 1990. Pravo (Novi Sad)1991, str. 5-248. (Soavtor).

1991

Kje si, domovina? Porabje (Monošter) 1991, št. 9 (6. VI.), str. 2.

Pogled nazaj - korak naprej. Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo 1991, str. 59-71.

S poštenostjo do resnice.  Borec (Ljubljana) 1991, št. 1/2/3, str. 208-220.

1992

Po kateri »poti« so 150 let potovali Hrvati, kolonisti. Delo (Ljubljana) 1992, št. 274 (26. XI.), str. 7.

Sprehod z reko Muro. Vestnik (Murska Sobota) 1992, št. 3 - 8 (23. I. - 27. II.) 6 nadaljevanj.

Nekaj o preteklosti Cankove. 100 let GD Cankova. Cankova 1992, str. 61-70.

1993

Nekaj značilnosti družbeno-gospodarskega razvoja v Pomurju. Bančništvo in hranilništvo v Pomurju. Murska Sobota, Ljubljanska banka Pomurska banka 1993, str. 10-18.

1994

Knjigi na pot.  Mladen Tancer, Vzgoja in izobraževanje Romov na Slovenskem. Maribor, Obzorja 1994, str. 9-14.

Sosedstvo ob državni meji z Avstrijo. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1994, zv. 1, str. 108-136.

Sosedstvo ob državni meji z Avstrijo. Narodne manjšine 3. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti 1994, str. 165-199.

Srečevanje - sodelovanje. Pannonisches Jahrbuch =Panonska ljetna knjiga. Güttenbach-Pinkovac (Panonski institut) 1994, str. 111-119.

1996

Jezik (narečja) Romov v Sloveniji. Rast (Novo mesto) 1996, št. 1/2, str. 107-110.

Slovenska knjiga in Prekmurje. Soboška knjižnica 1946-1996. Murska Sobota, Pokrajinska in študijska knjižnica 1996, str. 6-10.

Sosedstvo s Porabjem. Sodelovanje ob meji. Murska Sobota - Szombathely, Pokrajinska in študijska knjižnica-Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 1996, str. 68-77.

Szomszédság Rábavidékkel. Sodelovanje ob meji. Murska Sobota - Szombathely, Pokrajinska in študijska knjižnica - Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 1996, str. 78-87.

1997

Appel an die Forscher (Izziv raziskovalcem). Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Güttenbach-Pinkovac, Panonski institut 1997, str. 221-226.

Izziv raziskovalcem. Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Güttenbach-Pinkovac, Panonski institut 1997, str. 215-219.

Že dolgo so med nami - a smo še daleč narazen. Pokrajinski muzej Murska Sobota. Stalna razstava. Katalog. Murska Sobota, Pokrajinski muzej 1997, str. 277-288.

1998

Kdaj imam god?  Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Güttenbach-Pinkovac, Panonski institut 1998, str. 276-287.

Mikor van a névnapom?  Népújság (Lendava) 1998, št. 1-8 (8. I. - 26. II.), str. 16.

Pobiram orumenele liste. Maribor, Pravna fakulteta 1998. 63 str. : ilustr. ; 25 cm.

1999

An die Schwalben. Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Güttenbach-Pinkovac, Panonski institut 1999, str. 526. - (Prev. Mirko Križman).

Antwort. Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Güttenbach-Pinkovac, Panonski institut 1999, str. 525.

Bele narcise. Pannoisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Güttenbach-                 Pinkovac, Panonski institut 1999, str. 523.

Bist du's? Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Güttenbach- Pinkovac, Panonski institut 1999, str. 524. - (Prev. Mirko Križman).

Cigan - Rom?! Izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja 1999, str. 141-145.

Iz recenzije: Poti za izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni  Evropi - izziv za manjšinsko pravo. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja 1999, /zavihek hrbtne strani/. 

Lastovkam. Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Güttenbach-Pinkovac, Panonski institut 1999, str. 526.

Ljubim. Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Güttenbach-Pinkovac, Panonski institut 1999, str. 523.

Odgovor. Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Güttenbach-Pinkovac, Panonski institut 1999, str. 525. 

Po volitvah v Ljubljani. Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Pinkovac, Panonski institut 1999, str. 524-525.

Prekmurci govore. Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Güttenbach-Pinkovac, Panonski institut 1999, str. 525.

Si ti.... Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Güttenbach-Pinkovac, Panonski institut 1999, str. 524.

Strti sen. Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Güttenbach-Pinkovac, Panonski institut 1999, str. 523.

Volitve. Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Güttenbach-Pinkovac, Panonski institut 1999, str. 524.

Za ciljem. Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Güttenbach- Pinkovac, Panonski institut 1999, str. 524.

NEKAJ LITERATURE O DR. VANEKU ŠIFTARJU

Franc Kuzmič, Šiftar Vanek (Ivan). Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana, Mladinska knjiga 1999, str. 35.

Janko Liška, Šiftar Vanek (Ivan). Slovenski biografski leksikon. Ljubljana 1971, str. 613-614.

Franc Kuzmič, Bibliografija Vaneka Šiftarja. Zbornik soboškega muzeja I. Murska Sobota, Pokrajinski muzej 1990, 141155.

Bibliografije sodelavcev visokošolskih zavodov Maribor. Maribor 1970. 1. zvezek: št. 1081-1107; Maribor 1973. 2. zvezek: št. 1994-2023; Maribor 1977. 3. zvezek: št. 1862-1872.

Biografije in bibliografije učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru za leta 1976-1978. Maribor, Univerza 1979, str. 323-324.

Šime Ivanjko, Vanek Šiftar - petinsedemdesetletnik. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1994, zv. 1, str. 10-12.

Mladen Tancer, Biografije avtorjev. Ob osemdesetletnici romologa dr. Vaneka Šiftarja. Izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja 1999, str. 201.

Anton Vratuša, Petdeset let Vrta spominov in tovarištva. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1996, zv. 1, str. 85-93.

Jože Vugrinec, Lepo, tvorno življenje : dr. Vanek Šiftar - osemdesetletnik. Vestnik (Murska Sobota) 27. 5. 1999, str. 8.

Jože Vugrinec, Dr. Vanek Šiftar - skica za portret. Živeti z mejo. Narodne manjšine 4. Ljubljana 2000, str. 374-388.

Branko Žunec, Vsestransko radoveden, neutrudno iščoč, pošteno izpovedujoč...Vestnik (Murska Sobota), 18. 5. 1989.

IN MEMORIAM

Brigita Bavčar, In memoriam dr. Vanek Šiftar. Soboške novine (Murska Sobota) št. 14 (20. XI.), str. 2.

I(van) G(erenčer), Umrl je dr. Vanek Šiftar. Delo (Ljubljana), 10. 11. 1999.

In memoriam Prof. Dr. Vanek Šiftar. Pannonisches Jahrbuch=Panonska ljetna knjiga. Wien, Literas-Verlag 2000, str. 492-493.

Franc Pernek, Prof. dr. Vanek Šiftar. Večer (Maribor) 1999, št. 276 (27. XII.), str. 18.

Franc Pernek, Dr. Ivan Šiftar 1919-1999. Delo (Ljubljana) 1999, št. 279 (1. XII.), str. 6.

Franc Pernek, Profesor dr. Ivan Vanek Šiftar. Protestantizem - zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Ljubljana, ZRC SAZU 2000, str. 275-280.

Ernest Ružič, Prof. dr. Ivan Vanek Šiftar 1919-1999. Porabje (Monošter) 1999, 18. XI.

Ludvik Toplak, In memoriam. Protestantizem - zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Ljubljana, ZRC SAZU 2000, str. 272-274.

Jože Vugrinec, In memoriam Dr. Vanek Šiftar (1919-1999). Vestnik (Murska Sobota) 1999, št. 45 (11. XI.), str. 3.

Prof. Dr. Vanek Šiftar. Umro prof. dr. Vanek Šiftar. Panonski list (Güttenbach-Pinkovac) 1999, št. 2, str. 2.

Tatjana Žnidaršič in Mitja Žagar, Vanek Šiftar (1919-1999). Razprave in gradivo. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja 1999, št. 35, str. 350-351.

Branko Žunec /bž/, Umrl je prof. dr. Vanek Šiftar. Večer (Maribor) 1999, št. 260 (9. XII.), str. 11.

INTERVJUJI

Šiftarjev vrt spominov in tovarištva. (Intervju z Miroslavom Slano). Rodna gruda (Ljubljana) 1998 št. 11, str. 12-13.

Mrtvim v spomin - živim v opomin : pogovor z dr. Vanekom Šiftarjem. Protestantizem - zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Ljubljana, ZRC SAZU 2000, str. 283-284.

Intervju z dr. Vanekom Šiftarjem. Razprave in gradivo 35. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja 1999, št. 35, str. 345-350.

UREDNIK IN SOUREDNIK

Mladi Prekmurec. (Glasilo). Murska Sobota. Uredil letnik III (1938/39) številke: 5-6, 7-8, 9-10 in  IV. letnik (1939/40) številke: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10.

Svet ob Muri. (Revija za književnost in kulturo). Murska Sobota. V uredniškem zboru v letih 1956 - 1958. ­

Spomeniško Pomurje. Zbornik. Murska Sobota (1958). Sourednik.

Padlim tovarišem. Murska Sobota 1959. Sourednik.

Zadružni koledar Pomurja za 1960, 1961 in 1962. Urednik in sourednik.

Pomurje szövetkezeti naptára az 1960, 1961, 1962 évre. Urednik oz. sourednik koledarja za pripadnike madžarske narodnosti v Pomurju.

Moj svetovalec. (Pravni svetovalec). Urednik letnikov 1960-1962.

Naci Kranjec - Pajlin, Ker sem človek. Murska Sobota, Pomurska založba 1960. Zbirko pesmi uredil.

Bratko Kreft, Kalvarija za vasjo in druge povesti iz Prlekije. Murska Sobota, Pomurska založba 1961. Uredil.

Vlaj Lajos, Versek. Murska Sobota, Pomurska založba 1961. Zbirko pesmi uredil.

Ob naprednem tisku... Murska Sobota, Pomurska založba 1962. Uredil.

Ivan Regent, Ivan Kreft: Progresivna preusmeritev političnega življenja med vojnama v Sloveniji in Trstu. Murska Sobota, Pomurska založba 1962. Uredil.

Cvetko Golar, Iz spominov in srečanj. Murska Sobota, Pomurska založba 1963. Zbral in uredil.

Pomurski kmetijski koledar 1963. Sourednik.

Slavko Osterc. Spominski zbornik. Murska Sobota, Pomurska založba 1963. Zbral in uredil.

Edvard Kardelj, Potovanje skozi čas. 2. izd. Murska Sobota, Pomurska založba 1963. Pripravil slovensko in madžarsko izdajo - anonimno.

30 let Ljudske pravice. Murska Sobota, Pomurska založba 1964. Sourednik - anonimno.

Ivan Regent, Ivan Kreft, Janko Pleterski: Progresivna Slovenija, Trst in Koroška. 2. izd. popr. in dopol. Murska Sobota, Pomurska založba 1964. Uredil.

Konferenca samoupravljalcev občine Maribor. Maribor, Skupščina občine 1968. Uredil.

Miško Kranjec, Zlata kočija. Ljubljana, Mladinska knjiga 1967. Izbral in uredil. - Ponatis še leta 1978.

Vloga pravnega in ekonomskega znanja za uspešno poslovanje organizacij združenega dela. Maribor, Višja pravna šola in VEKŠ 1975. Sourednik.

Višja pravna šola - 15 let. Maribor, Višja pravna šola Ljubljana, Univerzum 1976. Zbral in uredil.

Marika Kardoš, Moja podoba. Murska Sobota, Pomurska založba 1977. Posmrtno pesniško zbirko zbral in uredil - anonimno.

Mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci. Zv 9. Radenci 1977. Zbornik referatov. Maribor, Univerza 1977. Zbral in uredil skupaj z drugimi.

Mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci. Zv. 13. Maribor, Univerza 1981. Sourednik.

Študijsko gradivo za preizkus znanja. Maribor, Višja pravna šola 1978. Izbral in uredil.

V bibliografijo niso vštete:

- številne razprave v skupščini Jugoslavije in skupščini Slovenije (stenografski zapisniki);

- poročila in ocene kot mentorja in somentorja številnih seminarskih, diplomskih, magistrskih ter doktorskih disertacij, kakor tudi ne kot sodelavca v raziskovalnih projektih in recenzenta del za sklad Borisa Kidriča (Ljubljana in Maribor) in drugo;

- objave v letih 1939/40, ko je kot dopisnik redno dopisoval v Mariborski Večernik Jutra, večinoma brez podpisa;

- objave v slovenskih osrednjih časnikih po vojni, prav tako brez podpisa.

OPOMBA:

Leposlovje je zajeto in razdeljeno na naslednja področja in enote:

poezija: 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 156, 160, 165, 166, 167, 168, 169, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316

proza: 1, 4, 5, 9, 18, 20, 25, 164

razmišljanja: 15, 19, 21, 164

Pričujoča bibliografija želi prikazati znanstveno, publicistično in literarno delovanje prof. dr. Vaneka Šiftarja. Kot sestavljalec bibliografije se zavedam, da niso zajete vse enote. Teh enostavno ni mogoče dobiti, saj je veliko tudi nepodpisanih.

Namen bibliografije je, da v kronološkem zaporedju prikaže vse tiste bistvene enote in področja, o katerih je dr. Šiftar pisal.