Bibliografija Bele Severja

 

Bibliografija Bele Severja

Franc Kuzmič

Bela SEVER, rojen 13. 4. 1936 v Moščancih, je diplomiral na univerzi v Ljubljani iz geografije (1960). Absolviral je še etnologijo v Ljubljani in VEKŠ v Mariboru. Umrl je 18. 4. 2004 v Ljubljani.

Zaposlitve: Tajnik pomurske turistične zveze (1964-1975), ravnatelj Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti (1975-1978), ravnatelj založbe Univerzum v Ljubljani (1978-1980), turistični predstavnik Jugoslavije v Budimpešti (1980-1985), urednik v Založbi Mladinska knjiga v uredništvu Enciklopedije Slovenije za več področij (1986-2002)

1957

Geografski termini prekmurskih gričev. Svet ob Muri (Murska Sobota) 2 (1957) 3, str. 169-173; 4, str. 235-238

Turistični razgledi ob vzhodnih mejnikih. Turistični vestnik (Ljubljana) 6 (1957) 7. str. 196-198

1958

Prekmurci v Ljubljani. Svet ob Muri (Murska Sobota) 3 (1958) 1-2, str. 63-71

Prekmurci v Mariboru. Svet ob Muri (Murska Sobota) 3 (1958) 3-4, str. 249-254

1960

Pomurska turistična zveza. Turistični vestnik (Ljubljana) 9 (1960) 10-11, str. 299-300

1961

Prekmursko vinogradništvo v luči razvoja. Zadružni koledar Pomurja (Murska Sobota) 1961, str. 97-99

Razvoj prekmurskega vinogradništva. Geografski vestnik (Ljubljana) 33 (1961), str. 61-93

1965

V kraje ob Muri na oddih. Rodna gruda (Ljubljana) 12 (1965) 4, str. 114-115

1968

Oddih in zdravje ob Muri. Rodna gruda (Ljubljana) 15 (1968) 4, str. 119

1969

Pomurje : turistični vodnik. Murska Sobota: Pomurska založba; Pomurska turistična zveza 1969

Stanje in perspektive turizma v Pomurju. Turistični vestnik (Ljubljana) 16 (1969) 1, st. 17-23

1971

Naš kraj bo lepši. Tekmovanje o ureditvi naselij. Vestnik (Murska Sobota) 23 (1971) 20, str. 10.

Neurejena naselja turiste odvračajo. Vestnik (Murska Sobota) 23 (1971) 18, str. 8

Občni zbor PTZ. Turistični vestnik (Ljubljana) 18 (1971) 3, str. 88-89

Pomurje - Reiseführer. Murska Sobota: Pomurska založba; Pomurska turistična zveza, 1971

1972

Kaj početi z gradovi? Vestnik  (Murska Sobota) 24 (1972) 12, str. 8

Nova muzejska zbirka pri Gradu. Vestnik (Murska Sobota) 24 (1972) 16, str. 7

Od Pomurja do Železne županije. Vestnik (Murska Sobota) 24 (1972) 38, str. 5

Pomurje - zdraviliški park. Vestnik (Murska Sobota) 24 (1972) 47, str. l2

Zimski turizem po domače. Vestnik (Murska Sobota) 24 (1972) 4, str. 9

1973

Knjižica o Stražnem ozemlju. Vestnik (Murska Sobota) 2. 11. 1973, str. 5

Murska Sobota : občina in mesto. Fotografije Jože Kološa. Murska Sobota: Pomurska založba 1973. 67 str. : ilustr.

Ravno polje od Sobote do Lendave. Rodna gruda (Ljubljana) 20 (1973) 11, str. 14-15

Za goste v Radencih je zanimiva tudi okolica. Radenski vestnik (Radenci) 12 (1973) 110, str. 25-32

1974

Grad pri Gradu. Rodna gruda (Ljubljana) 21 (1974) 1, str. 14

Moravske toplice preraščajo v najmlajše slovensko zdravilišče. Rodna gruda (Ljubljana) 21 (1974) 4. str. 42-43

Plečnikova mojstrovina v Bogojini. Rodna gruda (Ljubljana) 21 (1974) 10, str. 18

Preveč in premalo vode ob Muri. Rodna gruda 21 (1974) 9, str. 12-13

1975

Pomurje : mala turistična monografija. Zagreb: Turistkomerc; Murska Sobota: Pomurska turistična zveza, 1975. 110 str. : ilustr. ; 1 zemljevid

Pomurje : kleine turistische Monographie. Übersetzung Josip Rittig. Zagreb 1975. 99 str. : ilustr. 1 zemljevid

Goričko - prvak med manj razvitimi. Sedem dni (Maribor) 4 (1975) 11, str. 15

Murska Sobota, Prazniki slovenskih občin. Ljubljana 1975, str. 117-118

Vključevanje slatinskih in topličnih vrelcev v turizmu. Radenski vestnik (Radenci) 14 (1975), str. 62-63

1977

Murska Sobota. Sredi največje slovenske ravnine. Rodna gruda (Ljubljana) 24 (1977), 7-8, str. 22-23

Specifični pogoji razvoja in projekcija organizacijske strukture knjižničarstva v Pomurju. Knjižnica (Ljubljana) 21 (1977) 1-4, str. 5-21

1978

Kuzma na tromeji. Rodna gruda (Ljubljana) 25 (1978) 2, str. 18-19

1979

Südliche Dreiländerecke = Južna tromeja. Eisenstadt 1979

1980

Murska Sobota : občina in mesto. Prevedli Drago in Käthe Grah (v nemščino), Suzzanne Király-Moss (v angleščino), Károly Szilágy (v madžarščino). Fotografije Lado Klar, Jože Kološa-Kološ, Miško Kranjec. Murska Sobota: Pomurska založba, 1980. 92 str. : ilustr.

Bokrači. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str.

Dankovci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 289

Dolina. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 290-291

Domanjševci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 291-292

Gornji Petrovci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 294-295

Košarovci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 298-299

Kovačevci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 299

Križevci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 300-301

Kukeč. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 302

Kuštanovci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 302-303

Moščanci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 308

Murska Sobota. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 278-282

Občina Murska Sobota. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 265-278

Otovci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 311

Peskovci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 312

Poznanovci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 313-314

Prosečka vas. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 314

Stanjevci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 320

Šalovci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 321

Šulinci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 322

Trdkova. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 323

Vadarci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 323-324

Vaneča. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 324

Vidonci. Krajevni leksikon Slovenije IV. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980, str. 325

1986

Jesensko kramljanje z Bojanom Štihom. Delo (Ljubljana) 31. 10. 1986, str. 26

1987

Avstrijsko-slovenski odnosi. Gospodarski odnosi. Enciklopedija Slovenije. Zv. 1. Ljubljana: MK, 1987, str. 144-146. Soavtor.

Bosna in Hercegovina. Enciklopedija Slovenije. Zv. 1. Ljubljana: MK, 1987, str.335-346. Soavtor.

1988

Črna gora. Enciklopedija Slovenije. Zv. 2. Ljubljana: MK, 1988, str. 147-155. Soavtor.

1989

Murska Sobota : turistični vodnik. Murska Sobota: Turistično društvo 1989. /51/ str. : ilustr.

Štefan Kuhar - Pišta sedemdesetletnik. Vestnik (Murska Sobota) 41 (1989) 21 (1. VI.), 7

1990

Pomurje A - Ž : priročnik za popotnika in poslovnega človeka. Fotografije Jože Pojbič, Lado Klar. Murska Sobota: Pomurska založba 1990. 212 str. : barvne ilustracije

Jagodič Franjo. Enciklopedija Slovenije. Zv. 4. Ljubljana: MK, 1990, str. 248

Jelačin Ivan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 4. Ljubljana: MK, 1990, str. 282

Kapela. Enciklopedija Slovenije. Zv. 4. Ljubljana: MK, 1990, str. 399. Soavtor

1991

Das Pomurje A - Z : Handbuch für Reisende und Geschäftsleute. Fotografije Lado Klar, Jože Pojbič. Prevedla Andrea Zemljič. Murska Sobota: Pomurska založba 1991. 212 str. : barvne ilustracije

Keszthely. Enciklopedija Slovenije. Zv. 5. Ljubljana: MK, 1991, str. 59

Klinar Anton. Enciklopedija Slovenije. Zv. 5. Ljubljana: MK, 1991, str. 100

Klinar Herman. Enciklopedija Slovenije. Zv. 5. Ljubljana: MK, 1991, str. 100

Kontovel. Enciklopedija Slovenije. Zv. 5. Ljubljana: MK, 1991, str. 253

1992

Križevci. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 21

Križna gora. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 23

Krog. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 33

Kromberk. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 35. Soavtor

Kuharič Božidar. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 65

Lanščak Janez. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 98

Lapajne-Oblak Sonja. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 100

Lendava / Lendva. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 128-129. Soavtor

Lesna industrija Kočevje. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 146

Leše. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 148

Lipnica. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 194. Soavtor

Ločica pri Vranskem. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 309. Soavtor

Lovrenc na Pohorju. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 326. Soavtor

Madon Janez. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 349

Madžarsko-slovenski odnosi. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 351-361. Soavtor

Majdič. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 368

Marc Pavel. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 394

Marija Gradec. Enciklopedija Slovenije. Zv. 6. Ljubljana: MK, 1992, str. 413. Soavtor

1993

Pomurje A - Ž : priročnik za popotnika in poslovnega človeka. Fotografije Jože Pojbič, Lado Klar. Murska Sobota: Pomurska založba 1993. 213 str. : barvne ilustracije

Balkanska naveza ali velika evropska cesta. Vestnik (Murska Sobota) 19. 8. 1993, str. 45

Markavščina. Enciklopedija Slovenije. Zv. 7. Ljubljana: MK, 1993, str. 5. Soavtor

Martjanci. Enciklopedija Slovenije. Zv. 7. Ljubljana: MK, 1993, str. 11-12. Soavtor

Mejak Miran. Enciklopedija Slovenije. Zv. 7. Ljubljana: MK, 1993, str. 56

Metlika. Enciklopedija Slovenije. Zv. 7. Ljubljana: MK, 1993, str. 108-109. Soavtor

Miklavec Bruno. Enciklopedija Slovenije. Zv. 7. Ljubljana: MK, 1993, str. 134

Moravske Toplice. Enciklopedija Slovenije. Zv. 7. Ljubljana: MK, 1993, str. 217-218

Motvoz in platno. Enciklopedija Slovenije. Zv. 7. Ljubljana: MK, 1993, str. 227-228

Muljava. Enciklopedija Slovenije. Zv. 7. Ljubljana: MK, 1993, str. 235. Soavtor

Mura. Enciklopedija Slovenije. Zv. 7. Ljubljana: MK, 1993, str. 237-238

Murska Sobota. Enciklopedija Slovenije. Zv. 7. Ljubljana: MK, 1993, str. 242-247. Soavtor

Negova. Enciklopedija Slovenije. Zv. 7. Ljubljana: MK, 1993, str. 349-350. Soavtor

Nemec Janez. Enciklopedija Slovenije. Zv. 7. Ljubljana: MK, 1993, str. 351-352

Pomurje. Pomurje. Murska Sobota: Pomurska založba, 1993, str. 57-58

Pomurje ni v nevarnosti. Vestnik (Murska Sobota) 21. 1. 1993, str. 14

Primorje. Kras. Primorje Kras. Murska Sobota: Pomurska založba 1993, str. 57-58

Zgodba o prospektu Pomurje. Vestnik (Murska Sobota) 25. 8. 1994, str. 23

1994

Gorenjska. Murska Sobota: Pomurska založba, 1994. Soavtor

Gorenjska. Gorenjska. Murska Sobota: Pomurska založba, 1994, str. 67-68

Pavlič Irena. Enciklopedija Slovenije. Zv. 8. Ljubljana: MK, 1994, str. 278

Petrinja Danilo. Enciklopedija Slovenije. Zv.8. Ljubljana: MK, 1994, str. 329

Petrovo brdo. Enciklopedija Slovenije. Zv.8. Ljubljana: MK, 1994, str. 331

Petrol. Enciklopedija Slovenije. Zv.8. Ljubljana: MK, 1994, str. 329-330

Premru Lev. Enciklopedija Slovenije. Zv.8. Ljubljana: MK, 1994, str. 297. Soavtor

Petrin Tea. Enciklopedija Slovenije. Zv.8. Ljubljana: MK, 1994, str. 329

Petričič Vaso. Enciklopedija Slovenije. Zv.8. Ljubljana: MK, 1994, str. 328

Petišovci / Petesháza. Enciklopedija Slovenije. Zv.8. Ljubljana: MK, 1994, str. 324

Petanjci. Enciklopedija Slovenije. Zv.8. Ljubljana: MK, 1994, str. 319-320. Soavtor

Perhavc Stojan. Enciklopedija Slovenije. Zv.8. Ljubljana: MK, 1994, str. 302

Peko. Enciklopedija Slovenije. Zv.8. Ljubljana: MK, 1994, str. 297-298. Soavtor

Pinus. Enciklopedija Slovenije. Zv. 8. Ljubljana: MK, 1994, str. 339-340

Piran / Pirano. Enciklopedija Slovenije. Zv.8. Ljubljana: MK, 1994, str. 342-347. Soavtor

Piskernik Jakob. Enciklopedija Slovenije. Zv.8. Ljubljana: MK, 1994, str. 357

Pivovarna Union. Enciklopedija Slovenije. Zv.8. Ljubljana: MK, 1994, str. 363

Pliberk. Enciklopedija Slovenije. Zv.8. Ljubljana: MK, 1994, str. 414. Soavtor

1995

Adrijanci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 67

Andrejci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 68

Bakovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 72

Beltinci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 75

Berkovci pri Prosenjakovcih. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 76

Beznovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 76

Bodonci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 81

Bogojina. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 82

Bokrači. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 83

Boreča. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 83

Borejci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 83-84

Bratonci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 86

Brezovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 91

Bukovnica. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 97

Cankova. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 97

Černelavci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 105

Čikečka vas / Csekefalu. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 106

Dankovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 110

Dokležovje. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 117

Dolenci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 118

Dolenjska. Bela krajina. Dolenjska. Bela krajina. Murska Sobota: Pomurska založba, 1995, str. 51-52

Dolič. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 123

Dolina. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 123

Domajinci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 125

Domanjševci / Domonkosfa. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 125-126

Enciklopedična obravnava Goriške z vidika Slovencev. Primorski dnevnik (Trst) 51 (1995) 120 (7. V.), str. 2

Fikšinci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 134

Filovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 134

Fokovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 134

Gančani. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 137

Gederovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 138

Gerlinci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 138

Gorica. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 146

Gornji Črnci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 149

Gornji Petrovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 149

Grad. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 151

Gradišče. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 152

Hodoš / Hodos. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 158

Ivanci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 168

Ivanjševci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 168

Ivanovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 169

Ižakovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 169-170

Kančevci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 182

Korovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 195

Košarovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 196

Kovačevci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 197

Krajna, Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 199

Kramarovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 199

Krašči. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 202

Križevci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 204

Krnci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 205

Krog. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 205

Kukeč. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 208

Kupšinci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 208

Kuštanovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str.

208-209

Kuzma. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 209

Lemerje. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 213

Lipa. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 217

Lončarovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 234

Lucova. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 236

Lukačevci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 236

Mačkovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 237

Malce zlahka vzeto. Delo (Ljubljana) 13. 5. 1995

Markišavci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 249

Markovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 249

Martinje. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 250

Martjanci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 250

Matjaševci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 250-251

Melinci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 253

Moščanci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 260

Motovilci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 260

Motvarjevci / Szentlászló. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 260

Murska Sobota. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 262-263

Murski Črnci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 263

Murski Petrovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 263

Nemčavci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 265

Neradnovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 266

Noršinci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 266

Nuskova. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 271

Ocinje. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 271

Otovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 278

Panovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 280

Pečarovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 281

Pertoča. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 281

Peskovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 282

Petanjci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 282-283

Plohl Miroslav. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 1

Podjetje za avtomatizacijo prometa. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 13

Podklošter. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 15. Soavtor

Podlehnik. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 16. Soavtor

Podpeč. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 21. Soavtor

Pograjc Janez. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 37

Pokorn Jurij. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 57

Polajnar Anton. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 63

Polana. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 299

Polhov Gradec. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 67-68. Soavtor

Pomurje. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 134-136. Soavtor

Pomurski sejem. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 139

Potočnik Janko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 195

Poznanovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 305

Predanovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 307

Predgrad. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 261

Prekmurje. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 278-281. Soavtor

Prelec Marjan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 286-289

Primat. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str 338-339

Primorje. Enciklopedija Slovenije. Zv. 9. Ljubljana: MK, 1995, str. 342

Prosečka vas. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 313

Prosenjakovci / Pártosfalva. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 313

Puconci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 315

Puževci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 316

Radovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 318

Rakičan. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 320

Rankovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 321

Ratkovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 322

Rogaševci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 330

Ropoča. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 331

Satahovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 335

Sebeborci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 335

Selo. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 338

Serdica. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 341

Skakovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 343

Sodišinci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 349

Sotina. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 351

Stanjevci.  Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 360

Strehovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 367

Strukovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 368

Sveti Jurij. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 372

Šalamenci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 373

Šalovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 374

Šulinci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 388

Temeljno znanje o slovenskih krajih. Delo-Književni listi (Ljubljana) 37 (1995) 160 (13. VII.), 10

Turistični vodnik Slovenija. Lipov list (Ljubljana) 7-8, str. 198-199

Tešanovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 389

Tišina. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 390

Topolovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 392

Trdkova. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 394

Tropovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 398

Turnišče. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 400

Vadarci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 402

Vanča vas. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 402

Vaneča. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 402-403

Večeslavci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 403

Veščica pri Murski Soboti. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 410

Vidonci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 412

Vučja Gomila. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 424

Zenkovci. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 434

Ženavlje. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995, str. 445

1996

Bela Sever in Breda Mihelič: Ljubljana in okolica A - Ž. Priročnik za popotnike in poslovnega človeka. Murska Sobota: Pomurska založba 1996.

Murska Sobota. Fotografije Jože Pojbič. Murska Sobota: Pomurska založba 1996. /80/ str. : ilustr. Trijezično besedilo (angleščina, nemščina, slovenščina).

Ljubljana. Bela Sever in Breda Mihelič: Ljubljana in okolica A - Ž. Priročnik za popotnike in poslovnega človeka. Murska Sobota: Pomurska založba 1996, str. 61-62

Podravje. Podravje. Maribor. Ptuj. Murska Sobota: Pomurska založba 1996, str. 61-62

Puconci. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 13

Pušenjak Vladimir. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 21

Radenci. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 34

Radenska. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 34-35

Radgonski kot. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 36-37

Radovljica. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 62-66. Soavtor

Rajh Leopold. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 69

Rakovec Anton. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 73

Rakičan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 72. Soavtor

Ravensko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 97

Ravnikar Tine. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 106

Recek Karl. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 129

Rigelnik Herman. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 215

Rižnar Miran. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 243

Rode Vitja. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 250

Rog. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 253

Rogašovci. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 255

Rozman Bogomir. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 297R

Rožman Alojz. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 301

Rudis. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 309-310

Salonit Anhovo. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 370-371. Soavtor

Saturnus. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 406

Sava. Enciklopedija Slovenije. Zv. 10. Ljubljana: MK, 1996, str. 408-409

1997

Društveni izlet v Trubarjev Tübingen. Stati inu obstati (Ljubljana) št. 3 (1997), str. 7-8

Savinjska. Savinjska. Celje. Velenje. Murska Sobota: Pomurska založba, 1997, str. 61-62

Selo. Enciklopedija Slovenije. Zv. 11. Ljubljana: MK, 1997, str. 41. Soavtor

Seničar Avgust. Enciklopedija Slovenije. Zv. 11. Ljubljana: MK, 1997, str. 48

Simončič Ivan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 11. Ljubljana: MK, 1997, str. 75

Simoneti Rino. Enciklopedija Slovenije. Zv. 11. Ljubljana: MK, 1997, str. 76

Simonič Ludvik. Enciklopedija Slovenije. Zv. 11. Ljubljana: MK, 1997, str. 76

Slovenija projekt. Enciklopedija Slovenije. Zv. 11. Ljubljana: MK, 1997, str. 381

1998

Društveni izlet na Madžarsko in Slovaško. Stati inu obstati (Ljubljana) št. 4 (1998), str. 2-3

Romanska rotunda. Janez Škalič: Učna pot »Selo«. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 1998, str. 15-18

Slowenien und seine Bevölkerung. Central Europe: Slowenien. Reykjavik: Nordic Book, 1998

Slovenski dom. Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana: MK, 1998, str. 25-31. Soavtor

Smelt. Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana: MK, 1998, str. 83

Smole Janko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana: MK, 1998, str. 87

Snoj Dušan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana: MK, 1998, str. 98

Sorta Leopold. Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana: MK, 1998, str. 158

Sršen Vekoslav. Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana: MK, 1998, str. 255-256

Stanič Ciril. Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana: MK, 1998, str. 258

Stanič Jože. Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana: MK, 1998, str. 259

Stara Gora. Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana: MK, 1998, str. 273. Soavtor

Stol. Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana: MK, 1998, str. 325-326

Supančič Filip Jakob. Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana: MK, 1998, str. 375

Surovina. Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana: MK, 1998, str. 376

Sveti Jurij ob Ščavnici. Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana: MK, 1998, str. 389-390

Svetlik Edvard. Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana: MK, 1998, str. 399

Svilanit. Enciklopedija Slovenije. Zv. 12. Ljubljana: MK, 1998, str. 405

Zasavje. Zasavje. Murska Sobota: Pomurska založba 1998, str. 33-34

1999

Koroška. Koroška. Murska Sobota: Pomurska založba, 1999, str. 35-36

Notranjska. Notranjska. Murska Sobota: Pomurska založba, 1999, str. 35-36

Šafarsko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 1-2. Soavtor

Šalovci. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 6

Šempeter v Savinjski dolini. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 18-19

Šentjur. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 24-26. Soavtor

Šepič Rudi. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 30

Šifrer Živko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 35

Šiško Maksimilijan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 39

Šivic Ciril. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 39

Škofja vas. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 54-55

Škofljica. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 57. Soavtor

Škrabec Stanislav. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 58

Škrbec Andrej. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 59

Šmarca. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 63

Šmarje pri Jelšah. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 64. Soavtor

Šmartno na Pohorju. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 70-71. Soavtor

Šolc Leopold. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 76

Štefanec Franjo. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 138

Šter Janez. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 139

Števanovci. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 140

Štore. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 146-147

Štrajhar Miroslav. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 147

Šumi Janez. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 166

Tanko Zvonimir. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 186

Tekstina. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str.213. Soavtor

Teol. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 230

Testen Jože. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 247

Timav. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 254

Tišina. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 262. Soavtor

Tišler Jožef. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 262-263

Titograd. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 263-264

Tokis. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 269

Tomaževič Ivan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 277

Tovarna kemičnih izdelkov. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 300-301

Tovarna sladkorja. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 302

Trnovska vas. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 346

Turistični vodnik. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 398-399

Turistično društvo. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 399-400

Turizem. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 401-405. Soavtor

Turk Miran. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 408

Turnišče. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 409. Soavtor

Turnšek Anton. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 411

Tykač Alojzij. Enciklopedija Slovenije. Zv. 13. Ljubljana: MK, 1999, str. 416

2000

Obisk ekumenskega centra v Italiji: oktober 1999. Stati inu obstati (Ljubljana) 5/6 (1999/2000), str. 5

Odkritje spominskih plošč v Rothenburgu in Tübingenu. Stati inu obstati (Ljubljana) 5/6 (1999/2000), str. 8-11

Posebna številka poljske revije o Sloveniji. Delo (Ljubljana) 42 (2000) 249 (25. X.), 28

Unior. Enciklopedija Slovenije. Zv. 14. Ljubljana: MK, 2000, str. 45-46. Soavtor

Uvodnik. Stati inu obstati (Ljubljana) 5/6 (1999/2000), str. 3

Varnost. Enciklopedija Slovenije. Zv. 14. Ljubljana: MK, 2000, str. 139-140

Veber Norbert. Enciklopedija Slovenije. Zv. 14. Ljubljana: MK, 2000, str. 161

Velika Polana. Enciklopedija Slovenije. Zv. 14. Ljubljana: MK, 2000, str. 175. Soavtor

Vidic Franc. Enciklopedija Slovenije. Zv. 14. Ljubljana: MK, 2000, str. 228-229

Vuhred. Enciklopedija Slovenije. Zv. 14. Ljubljana: MK, 2000, str. 400-401. Soavtor

Vuzenica. Enciklopedija Slovenije. Zv. 14. Ljubljana: MK, 2000, str. 405-406. Soavtor

2001

Društveni izlet na Sedmograško. Stati inu obstati (Ljubljana) 7 (2001), str. 8-9

Zagreb. Enciklopedija Slovenije. Zv. 15. Ljubljana: MK, 2001, str. 30-34. Soavtor

Zaplotnik John. Enciklopedija Slovenije. Zv. 15. Ljubljana: MK, 2001, str. 66

Završnik Boris. Enciklopedija Slovenije. Zv. 15. Ljubljana: MK, 2001, str. 98

Zazula Damjan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 15. Ljubljana: MK, 2001, str. 98

Željeznov M;uljutin. Enciklopedija Slovenije. Zv. 15. Ljubljana: MK, 2001, str. 315

Žgank Nestl. Enciklopedija Slovenije. Zv. 15. Ljubljana: MK, 2001, str. 328

Žirovnica. Enciklopedija Slovenije. Zv. 15. Ljubljana: MK, 2001, str. 334-336

2002

Amon Stanko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 3

Arhar Franc. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str.4

Bajd Tadej. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 7

Balič Jože. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 7

Banovec Jure. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 8

Bencik Dušan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 12

Berglez-Vovk Ana. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 13

Bernetič Boris. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 13

Besede slovesa (Otu Norčiču). Stati inu obstati (Ljubljana) 8 (2002). str. 9-10

Bevc Mirjan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 14

Bevk Nikolaj. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 14

Bizjak Franc. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 15

Bolić Muharem. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 17

Bratko Ivan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 20

Bratkovič Franc. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 20

Brilly Mitja. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 22

Bufon Milan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 24

Bunc Mirko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 24-25

Bundara Borut. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 25

Cankova. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 25

Cerkvenjak. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 28-29

Čačovič Franc. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 32

Čačovič Matjaž. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 32

Črnigoj Dušan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 35

Devetak Gabrijel. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 40

Deželak Alojz. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 40

Divjak Saša. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 42

Dobnikar Andrej. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 43

Dovečar Stanko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 45

Dragonja Metod. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 46

Duhovnik Janez. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 50

Ebenšpanger Ernest. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 51

Emri Igor. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 53

Fajdiga Matija. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 57

Fara. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 57-58

Fink Tatjana. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 60

Flašker Jože. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 61

Funda Jože. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 62

Gašperšič Branko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 64

Glaser Romanj. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 66

Glas Viljem. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 66

Glaser Roman. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 66

Gnus Miloš. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 67

Gosar Anton. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 70

Grah Jože. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 71

Gregorčič Radoš. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 72

Gros Anton. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 73

Grum Janez. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 74

Gubina Marija. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 74

Hauc Anton. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 76

Janković Zoran. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 88

Jeglič Anton. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 89-90

Jenko Marjan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 91

Jenko Matija. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 91

JUB. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 94

Kaluža Mirko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 96

Karba Rihard. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 97

Kerec Janko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 99

Kobal Kristina. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 101

Kobilje. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 102

Kodek Dušan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 103

Korelič Bruno. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 107

Kosel Franc. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 108

Kosmina Janko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 108

Kralj Viljem. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 113

Kranjc Jože. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 113

Kržič Franci. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 116

Kuzma. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 117

Kuzman Karl. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 117

Kuzmič Mihael. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 117

Lenasi Konrad. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 120-121

Lipičnik Martin. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 121-122

Lorger Marjan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 123

Markovci. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 126

Matko Drago. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 128

Medič Igor. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 129

Mesarič Andrej. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 130

Mlakar Jože. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 134

Može Vinko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 137

Možina Janez. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 137

Nemec Aleš. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 142

Nova vas. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str 145

Obersnel Maks. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 146

Oblak Leopold. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 146

Orel Bogoljub. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 147

Osilnica. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 148

Panjan Leopold. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 151

Pavešić Nikola. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 152

Petelin Stojan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 155

Pipan Ljubo. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 157

Polajnar Andrej. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 162

Polenec Andrej. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 163

Poljak Dušan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 164

Posočje. Posočje. Ljubljana: ZRC 2002, str. 33-34

Prešeren Jožef. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 169-170

Pšeničnik Milan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 171

Razkrižje. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 174

Reberšek Stanislav. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 174-175

Roethel Franc. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 177

Rogač Rajko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 177

Rojc Branko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 178

Rozman Ivan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 179

Rudolf  Neva. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 179

Saje Miran. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 180

SALUS. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 181

Selak Branko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 182

Seljak Zoran. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 183

Slapernik Anton. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 185

Slavec Josip. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 185

Slivnik Tomaž. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 186

Smrkolj Jožef. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 188

Solina Franc. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 188

Spodnji Duplek. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 189

Stanovnik Aleš. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 189

Strohsack Mitja. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 191

Sveta Ana v Slovenskih goricah. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 192

Škerget Leopold. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 195

Špes Janez. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 196

Špes Metka. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 196

Šuhel Peter. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 197

Tasič Jurij Franc. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 198

Tosti Avgust. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 199

Trontelj Janez. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 201

Tuma Matija. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 202

Valenčič Vojko. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 204

Vilfan Boštjan. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 206

Vintarovci. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 206

Vitomarci. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 206,207

Vižintin Jože. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 207

Vučič Čedomir. Enciklopedija Slovenije. Zv. 16. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, str. 208

2004

Odkritje spominske plošče Števana Küzmiča v Šurdu. Stati inu obstati (Ljubljana) 8 (2004), str. 16-17

Zbrana dela Primoža Trubarja. Stati inu obstati (Ljubljana) 9 (2004), str. 6

Opomba:

V bibliografiji niso zajeti  vsi objavljeni prispevki. Prav tako ni izdaj prospektov, koledarjev prireditev, zgibank, turističnih kart, načrtov mesto in podobno.

Prav tako ni zajeto njegovo razno uredniško delo pri urejanju knjižici raznim organizacijam, razen velikih projektov.

Urednik Slovenija Total - 12 knjig (12 regij)

Sourednik Enciklopedije Slovenije

O BELI SEVERJU

Dušan Voglar: In memoriam Bela Sever. Vestnik (Murska Sobota) 29. 4. 2004,  str. 14

Danica Zorko: Bela Sever (in memoriam). Lipov list (Ljubljana) 46 (2004) 5 (maj), 157

Viktor Žakelj: Beli v slovo. Stati inu obstati (Ljubljana) 9 (2004), str. 3