Bibliografija Šandorja Polgarja

 

Bibliografija Šandorja Polgarja

Franc Kuzmič

Šandor (Aleksander) Polgar je bil rojen 14. 2. 1877 v Vučji Gomili v Prekmurju, takrat v Železni županiji (Vas). Po osnovnem šolanju je šolanje nadaljeval na učiteljišču in dobil državno diplomo učitelja. Službo učitelja je nato opravljal vrsto let v Prekmurju. Leta 1923 je odšel z družino v Ameriko (Betlehem). Kdaj je umrl in kje, ni znano.

Z literarnimi prispevki je sodeloval v raznih publikacijah doma in na tujem.

 

Peszem na posvetsávanye zvoná. EK 1923, 54

Konfirmandusa recsí pri priliki konfirmacije. DL 1 (1923) 5, 59

Na Goricskom vöter pise. Dober pajdas kalendarium 1926, 54-55

Szenya od sztároga krája. Dober pajdas kalendarium 1926, 69

Tou je nikaj. Dober pajdas kalendarium 1926, 30

Betezsna deklica. DL 1 (1923) 5, 55

Drobtinice z 409. vogrszke. DL 1 (1923) 4, 41

Na poszvetsávanye zvoná. 497. nova madž. pesem. EK 1923, 56

Na poszvecsávanye orgol. DL 2 (1924) 4, 52-53

Várady Antal: Steroga? DL 2 (1923) 1, 7-8

Moravcsik Gyulova: Klárikine knige. EK 1924, 33-38

547. vogrszka peszem. DL 1 (1923) 2, 20

Peszem. DL 1 (1922) 1, 4

Drobtinice z 409. vogrszke peszmi. DL 1 (1923) 4, 41

Vecserásnya peszem za otroke. DL 1 (1923) 3, 29

Molitev. EK 1923, 55

Zavűpaj na Goszpodna. DL 1 (1923) 7, 80

Drobtinice z 590. vogrszke peszmi. DL 1 (1923) 6, 70

2 pesmi. ASG 1933

Luksemburški grof. Opereta. ASG 1939. - prevedel

Molitev. EK 2013, 156

/Pesem na posvečavanje zvona/. EK 2013, 154-155

Senja od staroga kraja. EK 2013, 155-156

ZAPISI O POLGARJU

Franc Kuzmič: Ustvarjalnost Šandorja Polgarja. EK 2013, 152-156

Mihael Kuzmič: Aleksander Polgar. Slovenski izseljenci iz Prekmurja v Betlehemu v ZDA 1893-1924. Ljubljana: ZRC 2001, str. 193

Mihael Kuzmič: Literarna dejavnost prekmurskih Slovencev v ZDA. Slovenska izseljenska književnost. Knjiga 2. Ljubljana: ZRC, 1999, str. 265-288

KRAJŠAVE

ASG – Amerikanszki Szlovencov glász (Betlehem, Pa., ZDA)

DL – Düsevni liszt (Murska Sobota)

EK – Evangeliscanszki kalendari / Evangeličanski koledar (Murska Sobota)