Bibliografija Vilka Novaka

 

Bibliografija Vilka Novaka

Franc Kuzmič

UVODNO POJASNILO

Dr. Vilko Novak (1909 - 2003) sodi med nadvse ustvarjalne ustvarjalce, in to na več področjih. Njegovi prispevki so pretežno multidisciplinarni, zato bi jih bilo težko razvrščati v posamične stroke. Če bi to hoteli, bi morali pripraviti vzajemni register, kar bi obseg bibliografije zelo povečalo.

Pričujoča bibliografija je sestavljena kronološko in je prva v tolikšnem obsegu. Do sedaj je bilo o Novakovem delu objavljenih nekaj priložnostnih bibliografij doma in na tujem. Vsekakor pa tudi ta bibliografija ni popolna in tudi verjetno nikoli ne bo, saj niti sam avtor z zanesljivo gotovostjo ne more prepoznati nekaterih domnevno njegovih, a nepodpisanih prispevkov. Ker nisem mogel dobiti vpogleda v nekatere publikacije, podatki glede zapisa niso poenoteni z drugimi in ponekod niso dodatno preverjeni.

Tako se za morebitne napake že vnaprej opravičujem v želji, da bi bibliografija objavljenih del Vilka Novaka služila mnogim pri njihovem delu.

1924

Murska Sobota. Mladost 17 (1924), 173. - (Poročilo o dijaškem Orlu)

Vsi svéci. Novine (Črensovci), št. 44 (31. X. 1926). - (Podpis: Bg)

Dr. Anton Mahnič. Orlič, 1926/27

1927

Večer. Mladika (Celje) 8 (1927), 348. - (Pesem)

1928

Daleč... Mladika (Celje) 9 (1928), 180. - (Pesem)

Sonata.  Mladika, 1928, 30. - (Pesem). - (Prav: Samota)

Bridki slap. Mladika, 1928, 31. - (Pesem)

1929

Doma. 1. Zemlja, 2. Cesta. Mladika (Celje) 10 (1929) 56- . - (Proza)

Jožef  Borovnjak. Novine (Črensovci) 16 (1929) 36 (8. IX.), 4. - (Nepodpisan)

»Novine« pred desetimi leti. Novine (Črensovci) 16 (1929) 21 (26. V.), 1. - (Nepodpisan)

Ob desetletnici naše gimnazije. Novine (Črensovci) 16 (1929) 23 (9. VI.), 1

Raičeve »Črtice o Prekmurcih« (Ocena). Novine (Črensovci) 16 (1929) 42 (20. X.), 4; 44 (3. XI.), 4. - (Podpis N. V.)

1931

Avgust Pavel: Odprta ognjišča v kuhinjah rabskih Slovencev. Prevedel Vilko Novak. Etnograf (Ljubljana) 4 (1931), 125-145

Božič v Slovenski Krajini. Slovenec (Ljubljana) 59 (1931) 292 (24. XII.), 8

Daleč. Mladika (Celje) 12 (1931), 148. - (Pesem)

Dijaštvu Slovenske krajine! Novine (Črensovci) 18 (1931) 28 (12. VII.), 5. - Podpis Akademik

Dr. Géfin Gyula: A szombathely egyházmegye története. Zv. 2. Szombathely  1929. ČZN (Maribor) 26 (1931), 272

Iz naše Slovenske Krajine: Bogojina. Ilustrirani Slovenec (Ljubljana) 7 (1931) 38, 304-305

Mohorjani Slovenske Krajine. Slovenec (Ljubljana) 59 (1931) 276 (4. XII.), 3

Nekaj o Slovenski Krajini. Slovenec (Ljubljana) 59 (1931) 207 (13. IX.), 4

O prekmurskych Slovincich. Slovansky prehled 1931, 481-486

Pri rabskih Slovencih. Slovenec (Ljubljana) 59 (1931) 235 (16. X.), 3

Zima doma. Mladika (Celje) 12 (1931), 89. - (Pesem)

1932

Domovina. Meszecsne novine za szlovenszki národ. ČZN (Maribor) 27 (1932), 56-57

Dr. Stanko Vurnik. Novine (Črensovci) 19 (1932) 14 (3. IV.), 2. - (Nekrolog)

Mikola Sándor: A vendség multja és jelene. ČZN (Maribor) 27 (1932, 57

Miško Kranjec, Življenje. Novine (Črensovci) 1932, št. 28. -  (Ocena)

Naš Mikloš Küzmič. Novine (Črensovci) 19 (1932) 42 (16. X.), 1-2. - (Nepodpisan)

Naše tkalstvo. Pomoč (priloga Novin, Črensovci), 22. 1. 1932

Praznik Slovenske krajine. Slovenec (Ljubljana) 60 (1932) št. 174

Prekmurci v Slov. biografskem leksikonu. Slovenec (Ljubljana) 60 (1932) 209 (13. IX.), 4

Prekmurska knjiga. Novine (Črensovci) 19 (1932) 49 (4. XII.), 2-3

Prekmurski značaj. Dijaški koledar 1932/33, 62

Pripovist naše krajine. Novine (Črensovci) 19 (1932) 28 (10. VII.), 5

Števan Kühar. Ljubljana (J. Blasnik)  1932. 16 str.

V spomin   + Števana Küharja. Novine (Črensovci) 19 (1932) 31 (31. VII.), 1-3

1933

+ Baša Ivan, bogojanski plebanoš. Kalendar Srca Jezušovoga (Črensovci) 1933, 31-37

Fare Slovenske krajine: beltinska. Novine (Črensovci) 20 (1933) 19 (7. V.), 3. - Nepodpisan.

K medsebojnim stikom. Slovenija (Ljubljana) 2 (1933) 6 (10. II.), 3

Madžarska mladina v domači luči. Slovenec (Ljubljana) 61 (1933) 172 (1. VIII.), 5. - Podpis Belt.

Madžarske pesmi Avgusta Pavla. Slovenec (Ljubljana) 61 (1933) 27 (2. II.), 3

Melich Janos. Slovenski biografski leksikon II. Ljubljana 1933, 88

Mikola Aleksander. Slovenski biografski leksikon II. Ljubljana 1933, 123

Murkovič Janez. Slovenski biografski leksikon II. Ljubljana 1933, 175

Naš kulturni problem. Slovenija (Ljubljana) 2 (1933) 6 (10. II.), 1-2

Nasi düsevni delavci. Kalendar Srca Jezušovoga (Črensovci) 1933, 65-68

Novo madjarsko leposlovje. Slovenec (Ljubljana) 61 (1933) 192 (25. VIII.), 4

Ošlay Franc. Slovenski biografski leksikon II. Ljubljana 1933, 237

Pavel Avgust. Novine (Črensovci) 1933, št. 16, 3

Poziv! Novine (Črensovci) 20 (1933) 13 (26. III.), 4. - (Polemika z M. K.)

Prekmurski problem. Slovenec (Ljubljana) 61 (1933) 161 (19. VII.), 7

Prekmurska knjižnica. Slovenec (Ljubljana) 61 (1933) 233 (12. X.), 7. - (Podpis B.)

Preporoditelj Slovenske Krajine. Ob 20 letnici smrti dr. Fr. Ivanocyja. Slovenec (Ljubljana) 61 (1933) 195 (29. VIII.), 3

Pust v Slovenski Krajini. Slovenec (Ljubljana) 61 (1933) 47 (25. II.), 4

Rabski Slovenija. Slovenec (Ljubljana) 2 (1933) 6 (10. II.), 3

Razgovor z dr. Avgustom Pavlom. Slovenec (Ljubljana) 61 (1933), 180 (10. VIII.), 4-5

Revizija madžarskega zgodovinopisja. Slovenec (Ljubljana) 61 (1933) 94 (25. IV.), 4

Slovenci na Madjarskem. Slovenec (Ljubljana) 61 (1933), 293 (24. XII.), 14

Slovenska krajina na razstavi v Ljubljani. Novine (Črensovci) 20 (1933) 41 (8. X.), 1-2. - (Podpis V.N.)

Spomin Števana Kühara. Kalendar Srca Jezušovoga (Črensovci)  1933, 71

Sv. Benedikta župnija. Novine (Črensovci) 20 (1933) 21 (21. V.), 4

Pavel Agoston, Vak völgy ölén igy zsolozsmázok. Sz. 1933. Dom in svet (Ljubljana) 76 (1933), 439-440

1934

Bogojanski - Bogojančan. Življenje in svet (Ljubljana) 1934, 16. knj., 478

Dr. J. Stanislav: Riša Velkomoravska. Čas (Ljubljana) 29 (1934/35), 194

Košič in Slomšek. ČZN (Maribor) 29 (1934) 160-162

Neznan prekmurski tisk. ČZN (Maribor) 29 (1934), 153-154

Opombe k Štefanu Küzmiču. ČZN (Maribor) 29 (1934), 63-64

Pogled v sodobno madjarsko književno življenje. Slovenec (Ljubljana) 62 (1934) 202 (6. IX.), 4. - (Podpis V. B.)

Slovenska Krajina v svobodi. Slovenec (Ljubljana) 62 (1934) 176 (5. VIII.), 11

Vprašanje »Slovenske Krajine«. Slovenija (Ljubljana) 3 (1934) 30 (27. VII.), 3. - (Podpis B.)

Zemljevid Slovenske krajine. Slovenec (Ljubljana) 62 (1934) 156 (13. VII.), 4. - Podpis Pannonicus

1935

Anton Slodnjak: Pregled slovenskega slovstva. ČZN (Maribor) 30 (1935), 99

Bibliografija o Slovenski krajini. Slovenska krajina. Zbornik. Beltinci 1935, 116-133

Idejne osnove Prekmurskega muzejskega društva. Novine (Črensovci) 22 (1935) 44 (3. XI.), 2-3

Književno delo Slovenske krajine. Slovenska krajina. Beltinci 1935, 34-39

Kulturni stiki do osvobojenja. Slovenska krajina. Beltinci 1935, 40-45

Nekaj o jeziku Miška Kranjca. Dom in svet (Ljubljana) 48 (1935), 516-519

Pavel Avgust. Slovenski biografski leksikon II. Ljubljana 1935, 271

Pisatelj Jožef Košič. Novine (Črensovci) 22 (1935) 51 (22. XII.), 3; 52 (29. XII.), 3

Prekmurci v Slodnjakovem Pregledu slovenskega slovstva. Življenje in svet (Ljubljana) 1935, 17. knj., 389

Prekmurska krajevna imena. (Sp. Lendava, Martjanci, Ledava, Polana, Sobota). Življenje in svet (Ljubljana) 1935, 17. knj., 362

Prekmurske pesmi? Življenje in svet (Ljubljana) 1935, 17. knj., 466

Prekmursko muzejsko društvo. ČZN (Maribor) 30 (1935), 125

Slovenci na Madžarskem. Ob petnajsti obletnici osvobojenja Slovenske krajine. Vodnikova pratika (Ljubljana) 1935, 52

Slovenska krajina. Zbornik. Uredil Vilko Novak. Beltinci (Konzorcij - Vilko Novak) 1935. 131 str.

Por.: Vasi Szemle 1935, 4, 288; Zvone Hočevar: Geografski vestnik 11 (1935), 192; Roman Savnik: ČZN 1935, 97

Slovstveno delo Slovenske krajine. Slovenska krajina. Beltinci 1935, 34-39

Stanko Vraz in Prekmurci. Življenje in svet (Ljubljana) 1935, 17. knj., 493

Za prekmursko muzejsko društvo. Slovenec (Ljubljana) 63 (1935) 133 (13. VI.), 4

Ženitovanjski običaji v Slovenski krajini. Mladika (Celje) 1935, 65-67

Živa madjarska literatura. Slovenec (Ljubljana) 63 (1935) 255 (6. XI.), 5

1936

Avgust Pavel - petdesetletnik. Slovenec (Ljubljana) 64 (1936) 197 (29. VIII.), 5

A.     Anžič: Slovenska pesmarica. Mladika (Celje) 17 (1936), 352

A.     Ingolič: Lukarji. Mladika (Celje) 17 (1936), 232

Avgust Pavel. Mladika (Celje) 17 (1936), 308-309

Avgust Pavel: Zažgani gozd. Slovenec (Ljubljana) 64 (1936) 53 (4. III.),  5

Božični običaji ob Muri. Mladika (Celje) 17 (1936) 26

Dr. A. Ocvirk: Teorija primerjalne literarne zgodovine. Čas (Ljubljana) 31 (1936/37), 430

Dr. Géfin Gyula: A szombathely egyházmegye története. III. Köt. Szombathely 1935. ČZN (Maribor) 31 (1936), 46

Fran Ramovš: Historična gramatika slov. jezika. Ljubljana 1935. ČZN (Maribor) 31 (1936), 43

Iv. Grafenauer: Karolinška kateheza... ČZN (Maribor) 31 (1936), 148

Ivan Cankar med Madžari. Slovenec (Ljubljana) 64 (1936) 208 (11. IX.), 5

Iz  madžarske literature. Slovenec (Ljubljana) 64 (1936) 168 (25. VII.), 5

Izbor prekmurske književnosti. Uredil in uvod napisal. Celje (MD) 1936. 84 str. (Cvetje iz domačih in tujih logov ; 9)

Por.: Vasi szemle 1936, 4, 303; Slovenski učitelj 37(1936), 122; Književni glasnik 3 (1936) 16; Mentor 23 (1935/36), 238; Novine 1935, 26, 4

Jožef Baša Miroslav: Prekmurske pesmi. Uredil in uvod napisal. Celje (MD) 1936. 47 str.

Por.: Književni glasnik 3 (1936) 46; V. S(molej): Mladika 17 (1936), 434

Lan in njegovi izdelki v Slovenski krajini. ČZN (Maribor) 31 (1936), 34-37

Magyar irók szlovén nyelven. Vasi szemle (Szombathely) 1936, 3, 214

Miroslav. Jožef Baša Miroslav, Prekmurske pesmi. Celje (MD) 1936, 5-9

Narodna zavest v Slovenski krajini. (Slovenje - Dolinci - Ravenci - Goričanci). Slovenska straža (Maribor) 1 (1936) 2 (16. X.), 2

P. Keller: Hagarin sin. Mladika (Celje) 17 (1936), 273

Pavel Avgust: Čudeži se rodé tu doli. Prevedel Vilko Novak. Mladika (Celje) 1936, 298. - (Pesem)

Pearl Buck: Mati. Mladika (Celje) 17 (1936), 315

Pokrajina in človek v delih Miška Kranjca. Čas (Ljubljana) 31 (1936/37), 188-196

Prekmursko muzejsko društvo. ČZN (Maribor) 31 (1936), 96

Primož Trubar: Catechismus In der Windischen Sprach.... ČZN (Maribor) 31 (1936), 41

S. K. Podobirski: Iz svetovne vojske. Mladika (Celje) 17 (1936), 469

Slovenica na Madžarskem. Slovenec (Ljubljana) 64   (1936) 103 (6. V.), 5

Slovenska zemlja v pripovedništvu. Mentor (Ljubljana) 24 (1936/37), 219

Slovenstvo prekmurskih pisateljev. Čas (Ljubljana) 31 (1936/37), 255-259

Soboški grad in naša kultura. Slovenec (Ljubljana) 64 (1936) 100 (1. V.), 6

Vasi szemle I-III. ČZN (Maribor) 31 (1936), 152-154

1937

Basa Józef: Prekmurske pesmi. Celje 1936. Vasi szemle (Szombathely) 1937, 3, 199

Beli gostje naših streh. Naš dom (Maribor) 29 (1937), 72

Dr. F. Ivanocy, Vázlatok a régenult korból VII. Novine (Črensovci) 24  (1937) 34 (22. VIII.)

Dr. Franc Kovačič - 70 letnik. Novine (Črensovci) 24 (1937) 13 (28. III.), 3

Franc Ivanocy. V Soboti (Prekmursko muzejsko društvo) 1937, 29-57. - (Prekmurska knjižnica ; 1)

            Por.: Viktor Smolej: Mladika 18 (1937), 432; Novine 24 (1937) 50 (12. XII.), 2-3

I. Cankar: Jernej szolgalegény és az ö igazsága. Mihaszna Marko és Mátjas király. Čas (Ljubljana) 1937/38, 196-197

J. Logar: F. Jakliča Izbrani spisi. Mladika (Celje) 18 (1937), 233

J. London-Koleček: Klic iz divjine. Mladika (Celje) 18 (1937), 314

Madžarske revije. Slovenec (Ljubljana) 65 (1937) 20 (26. I.), 5

Pavel Agoston: Felgyujtott erdö. Szombathely 1936. Dom in svet (Ljubljana) 50 (1937/38), 202-204

Po »Prekmurju«. Slovenec (Ljubljana) 65 (1937) 45 (24. II.), 5

Prekmurska šolska književnost. Slovenski učitelj (Maribor) 1937, 210-212, 257-260

Prekmurskemu recenzentu. Ljubljanski zvon (Ljubljana) 62 (1937), 293

Prva slovenska knjiga v madžarščini. Slovenec (Ljubljana) 65 (1937) 252 (3. XI.), 5

Slovenec v madžarski luči. Slovenec (Ljubljana) 65 (1937) 92 (23. IV.), 5. - (Podpis K)

V. Mörderndorfer: Koroške narodne pripovedke. Mladika (Celje) 18 (1937), 314

W. Cather: Škof nove Mehike. Mladika (Celje) 18 (1937), 34

Zgodovina in narodopisje v prekmurski publicistiki. ČZN (Maribor) 32 (1937), 264-274

1938

A. Coolen: Brabantski rod. Mladika (Celje) 19 (1938), 192

Brezovski tkalec. Naš dom (Maribor) 30 (1938) 15, 81, 156, 217. - (Proza)

Fr. Vodnik: Poljske novele. Mladika (Celje) 19 (1938), 74

I. Cankar - dr. Pavel: Jernej szolgalegény és az ö igazsága. Mihaszna Marko és Mátyas kiraly. Bp. 1937. Mladika (Celje) 19 (1938), 193

I. Matičič: Živi izviri. Mladika (Celje) 19 (1938), 112

H. Dixelius: Sara Alelia. Mladika (Celje) 19 (1938), 192

Hungarica med Slovenci. Čas (Ljubljana) 32 (1938/39), 39-42

Opombe h Küharjevemu Národnemu blágu vogrskij Slovencov. ČZN (Maribor) 33 (1938), 108-110

Slovenica med Madžari. Slovenec (Ljubljana) 66 (1938) 192 (23. VIII.), 5

1939

Gajica v prekmurskih tiskih. Slovenski jezik (Ljubljana) 2 (1939), 113-115

Hungarica in Slovenia. Slovenec (Ljubljana) 67 (1939), 40 (17. II.), 8. - (Podpis Belt.)

Iz madžarskega slovstva. Knjiga o 41 lirikih. Slovenec (Ljubljana) 67 (1939) 215, 8

Kniezsa István, Magyarország népei a XI. Században. Bp. 1938. ČZN (Maribor) 34 (1939) 1-2, 114-116

Narodna imena v Slovenski krajini. (Slovenje - Dolinci - Ravenci - Goričanci). Trgovski list (Ljubljana) 22 (1939), 6-7

Slovenica med Madžari. Dom in svet (Ljubljana) 51 (1939) 10, 620-624

Slovenica med Madžari. Slovenec (Ljubljana) 67 (1939) 175 (3. VIII.), 8. - (Podpis B.)

1940

Ali poznamo ljudsko življenje? Mentor (Ljubljana) 28 (1940/41), 229

Hungarica in Slovenia. Slovenec (Ljubljana) 68 (1940) 71 (29. III.), 8

Imre Augustich. Slovenski jezik (Ljubljana) 3 (1940), 188-190

Imre Madách: Tragedija človeka. (Az ember tragediája). Ljubljana (ZLI) 1940. 227 str. Prevedel Vilko Novak in napisal uvod. - (Soprevajalec Tine Debeljak)

Por.: Dunantuli szemle 1940, 3-4, 214-216; Nyugat 1940, marec 148-150; DiS 1939, 10; Slovenec 69 (1941), 48, 8

Jugoslavica med Madžari. Slovenec (Ljubljana) 68 (1940) 47 (27. II.),  8. - (Podpis Mk)

Kaj bo s slovenskim narodopisjem? Čas (Ljubljana) 35 (1940/41), 136-138

Slovenska Krajina ali Prekmurje. Koledar družbe sv. Cirila in Metoda 1940, 43

/Uvod v knjigo Tragedija človeka/. Imre Madách, Tragedija človeka. Ljubljana 1940, 5-11

1941

Branimir Bratanić: Orače sprave u Hrvata. Etnolog (Ljubljana) 14 (1941), 119

Ivan Baša. Slovenec (Ljubljana) 69 (1941) 42 (20. II.), 8. - (Podpis Bg)

Nov Cankar - v madžarščini. Slovenski dom (Ljubljana) 6 (1941) 84 (12. IV.), 3

Slovenski možje v tujini. (Ažbe, Barle, Jožef Kerec (s sliko), Kovač, Avgust Pavel (s sliko), Regen). Koledar družbe sv. Mohorja 1941, 72-78

Uro s pokojnim Kozarčaninom. Slovenec (Ljubljana) 69 (1941) 35 (12. II.), 8

Vend-szlovenszka kniga cstenyá za I., II. i III. zlôcs národne sôle = Olvasókönyv a vend-szlovén tannyelvü népiskolák I., II. és III. osztalya számára. Bp. 1939. Slovenski jezik (Ljubljana) 4 (1941), 187

1942

Apotropejske prvine v slovenskih ženitvovanjskih običajih. Ethnographia (Budapest) 14 (1942), 46-52

Az ismeretlen Muravidék. Élet (Budapest) 33 (1942), 526-527

1943

A születés, keresztelés és halálozás a muravidéki szlovénoknál. (Običaji prekmurskih

Slovencev ob rojstvu in smrti). Ethnographia (Budapest) 60 (1943), 177-186

Ovčarstvo pod Stolom in v Palnici. Etnolog (Ljubljana) 15 (1943), 89-95

Zemla nasa, národ nas. Kalendar Srca Jezusovoga (Črensovci) 1943, 16. - (Podpis Ravenski)

1944

Küzmics István, hazai szlovén bibliaforditó. (Štefan Küzmič, prekmurski prevajalec Biblije). Egyetemes Philologiai Közlöny (Budapest) 68 (1944) 1, 48-64

Pavel Agoston, a nyelvtudós. Pavel Agoston emlekkönyv, Dunántuli szemle 1944 (1949), 7/8, 38-44

Pridelovanje lanu v Slovenski krajini. Etnolog (Ljubljana) 17 (1944), 61-62

Szlovén néprajzi kutatások 1920 óta. (Slovenska etnografska raziskovanja od 1920). Etnographia (Budapest) 60 (1944), 76-87

1945

Slovensko Porabje. Ljubljana (SKZ OF) 1945. 30 str.  - (Soavtor Jože Maučec)

1947

Ljudska prehrana v Prekmurju : etnografska študija. Ljubljana (SKZ) 1947. 173 str.

1948

Avgust Pavel. Slovenski etnograf (Ljubljana) 1 (1948), 136-139

Etnografski značaj Slovenskega Porabja. Slovenski etnograf 1 (1948), 90-106

1949

Gradivo Jožefa Košiča za etnografijo Prekmurja. Slovenski etnograf (Ljubljana) 2 (1949), 100-110

1950

Slovanski delež v madžarski ljudski kulturi. Tovariš (Ljubljana) 1950, 487, 604

1951

Branimir Bratanić: Uz problem doseljenja južnih Slavena. Slovenski etnograf (Ljubljana) 3-4 (1951), 445-446

Lončarstvo v Prekmurju. Slovenski etnograf (Ljubljana) 3-4 (1951) 111-130

Slovenska etnografska bibliografija 1945 do 1950. Slovenski etnograf (Ljubljana) 3-4 (1951), 411-424

1952

Der Aufbau der slowenischen Volkskultur. Zeitschrift für Ethnologie 77 (1952), 227-237

Ericha Seemanna novejši spisi o slovenskem pesništvu. Slovenski etnograf (Ljubljana) 5 (1952), 274-276

Etnografsko delo Franceta Kotnika. Slovenski etnograf (Ljubljana) 5 (1952), 179-194

Ljudski lov na Slovenskem v luči narodoslovja (etnologije). Lovec 1952, 444-450

Ljudsko stavbarstvo v naši etnologiji. Slovenski etnograf (Ljubljana) 5 (1952), 14-17

Mednarodni etnološki kongres v Stockholmu. Slovenski etnograf (Ljubljana) 5 (1952), 272-273

Milenko S. Filipović: Ženska keramika kod balkanskih naroda. Slovenski etnograf (Ljubljana) 5 (1952), 282-283

Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Knj. 35. Zg. 1951. Slovenski etnograf (Ljubljana) 5 (1952), 283

1953

Kmečko vinogradništvo v Prekmurju. Zbornik Etnografskog muzeja u Beogradu 1953, 70-76

La popula kulturo en Jugoslavio. Jugoslavio kai giaj popoloj, zal. Eldona sekcio de Slovenia Esperanto Liga. Ljubljana 1953, 264-274

Slovenski domovi. Obzornik (Ljubljana) 1953, 8, 325-328

1954

Doneski o tkalstvu in suknarstvu med Begunjami in Žirovnico. Slovenski etnograf (Ljubljana) 6-7 (1954), 117-119

Ernst Burgstaller, Das Fragewerk u den Volkskundlichen Karten. Durchführungs-bericht zum ersten Frageboten von -, Linz 1952. Slovenski etnograf (Ljubljana) 6-7 (1954), 348

Oskar Moser, Der Heurechen. Klagenfurt 1952. Slovenski etnograf (Ljubljana) 6-7 (1954), 349

Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Knj. 34. Zg. 1950. Slovenski etnograf (Ljubljana) 6-7 (1954), 336

Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Knj. 36. Slovenski etnograf (Ljubljana) 1954, 337

1955

Ljudsko življenje v Prekmurju. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 7 (1955), 27

(7. VII.), 17-18

Odkup in ureditev pašnih služnostnih pravic v Bohinju (Slovenija). Zbornik filozofske fakultete II. Ljubljana 1955, 257-315

Szlovén néprajzi kutató (1945-1955). (Slovenska etnografska raziskovanja). Etnographia (Budapest) 67 (1955), 176-178

Zajčkov zvonček. Prevedel Vilko Novak. Ljubljana (MK) 1955. - (Čebelica ; 5)

1956

Alapvetö müvek a délszláv népek néprajzi szakirodalomban. Index ethnographicus I/2, 1956, 143-152

Avgust Pavel. Naši razgledi (Ljubljana) 5 (1956) 5 (10. III.), 123

Današnja madžarska etnografija. Slovenski etnograf (Ljubljana) 9 (1956), 275-277

Etnografija - etnologija - folkloristika. Glasnik instituta za slovensko narodopisje. Ljubljana 1956, št. 2, 12

G. A. Megas, The Greek House. Athens 1951. Slovenski etnograf (Ljubljana) 9 (1956), 307-308

Kotnikov zbornik. Celje 1956. Slovenski etnograf (Ljubljana) 10 (1957) 220-221

Madžarsko literarno pismo. Knjiga (Murska Sobota) 1956, 8-9, 258-259

Magyar néprajzi irodalom Jugoszláviában 1945 do 1955. Index ethnographicus I/2, 1956, 134-142

Néprajzi értesitö XXXVI. Budapest 1955. Slovenski etnograf (Ljubljana) 9 (1956), 306-307

O bistvu etnografije in njeni metodi. Slovenski etnograf (Ljubljana) 9 (1956), 7-16

Pavel Josef Šafarik, Slovansky národopis. Praha 1955. Slovenski etnograf (Ljubljana) 9 (1956), 299-300

Slovenski praznik na Madžarskem. Slavnost v čast dr. Avgustu Pavlu. Slovenski poročevalec (Ljubljana) 1956, 77, 6

Structure de la culture populaire slovene. Papers of the international Congress of European and Werstern Ethnology Stockholm 1951. Stockholm 1956, 85-94

Th. Hornberger, Der Schäfer. Stuttgart 1955. Slovenski etnograf (Ljubljana) 9 (1956), 309-310

Zlata puščica in druge madžarske pravljice. Prevedel Vilko Novak (skupaj s Štefanom Barbaričem). Ljubljana (MK) 1956. 246 str. - (Zlata ptica)

Ženitev v Prlekiji. Tovariš (Ljubljana) 1956, 43, 1152-1153

1957

Etnographische-arhäologische Forschungen. 1-2. Berlin 1954. Arheološki vestnik (Ljubljana) 8 (1957), 85-87

I. H. Otto, Die sozialökonomischen Verhältnisse bei den Stämmen der Leubinger Kultur in Mitteldeutschland. Berlin 1955. Arheološki vestnik (Ljubljana) 8 (1957) 87-88

O ljudski kulturi v Selški dolini. Loški razgledi IV. Škofja Loka 1957, 41-46

Vprašanje nabiralništva pri Slovencih. Slovenski etnograf (Ljubljana) 10 (1957), 19-28

1958

E. Burgstaller, Brauchtumsgebacke und Weinachtspeisen. Slovenski etnograf (Ljubljana) 11 (1958), 239-241

Etnološko delo pri Slovakih. Slovenski etnograf (Ljubljana) 11 (1958), 201-203

Etnološko društvo Jugoslavije. Slovenski etnograf 11 (1958), 212-214

Index ethnographicus, I. évf. 1956 in 1957. Slovenski etnograf (Ljubljana) 11 (1958), 242

Ivana Kunšiča prezrti etnološki spis Slovencev. Slovenski etnograf (Ljubljana) 11 (1958), 183-185

Jožef Košič, prekmurski pisatelj. Razprave III. SAZU, razr. za filol. in liter. vede. Ljubljana 1958, 233-279.

Néprazji közlemények... 1956. Slovenski etnograf (Ljubljana) 11 (1958), 242-243

Posvetovanje etnologov. Naši razgledi (Ljubljana) 1958, 22, 532-533

Stoletnica rojstva dr. Franca Ivanocyja. Koledar Mohorjeve družbe 1958, 75-76

Struktura slovenske ljudske kulture. Ljubljana (SAZU) 1958, 5-35. Razprave IV. razr. za filološke in literarne vede.

Sučasny stav národopisu v Juhoslávii. Slovensky národopis (Bratislava) 6 (1958) 529-541

1959

Lehrbuch der Völkerkunde. Slovenski etnograf (Ljubljana) 12 (1959), 269-270

I. Adam-H. Trimborn, Lehrbuch der Völkerkunde. Stuttgart 1958. Slovenski etnograf (Ljubljana) 12 (1959), 260-261

R. Weiss, Häuser und Landschaften der Schweiz. Erlenbach-Zürich 1959. Slovenski etnograf (Ljubljana) 12 (1959), 259-261

Takács L., Historiások, historiák. Budapest 1958. Slovenski etnograf (Ljubljana) 12 (1959), 254-255

1960

Alpes Orientales. Ljubljana 1959. Slovenski etnograf (Ljubljana) 13 (1960), 137-238

Berzse Nagy J.: Egigérö fa. Péc 1958. Slovenski etnograf (Ljubljana) 13 (1960), 250-251

Die Erforschung der Slovenischen Volksdichung in den Jahren 1920-1959. Zeitschrift für slavische Philologie XXIX, 1960, 183-199

E. Moor, Die Ausbildung der Betriebformen der ungarischen Landwirtschaft im Lichte der slawischen Lehnwörter. Studia Slavica II, Budapest 1956. Zgodovinski časopis (Ljubljana) 14 (1960), 262-264

Hegyi pásztorkodás Szloveniaban. Müveltség és hagyomány. I-II. Debrecen-Budapest 1960, 97-110

J. Szentmihály, A göcseji nép eredethagyománya. Budapest 1958. Slovenski etnograf (Ljubljana) 13 (1960), 251

Nekaj popravkov. Slovenski etnograf (Ljubljana)13 (1960), 232-234

O izvoru prekmurskega »Starišinstva i zvačinstva«. Slovenski etnograf (Ljubljana) 13 (1960), 169-174

Ratkovič Vendelin. Slovenski biografski leksikon. Ljubljana 1960, 9. zv., 35

Rogač Franc. Slovenski biografski leksikon. Ljubljana 1960, 9. zv., 120

Sabar Jakob. Slovenski biografski leksikon. Ljubljana 1960, 9. zv., 180

Sakovič Jožef. Slovenski biografski leksikon. Ljubljana 1960, 9. zv., 186-187

Slovenska ljudska kultura. Ljubljana (DZS) 1960. 271 str.

Szentmihály J., A göcseji nép eredethagyománya. Bp 1958. Slovenski etnograf (Ljubljana) 13 (1960), 251

1961

Balassa I., A magyar kukorica. Budapest 1960. Slovenski etnograf (Ljubljana) 14 (1961), 230-231

Die Stellung des Alpwesens in Slowenien zwischen dem germanischen und romanischen Raume. Volkskunde im Ostalpen-raum. Graz 1961, 123-134

Dr. Ivan Grafenauer - osemdesetletnik. Koledar Mohorjeve družbe (Celje) 1961, 135-136

Madžarsko-slovenski slovar. Ljubljana (DZS) 1961. - (Skupaj s Francem Šebjaničem in Jožetom Hradilom)

Matija Murko in raziskovanje ljudske snovne kulture. Slovenski etnograf (Ljubljana) 14 (1961), 165-170

Monografija o Petöfiju. Naša sodobnost (Ljubljana) 9 (1961), 277-279

Müveltség és hagyomány I-II. Budapest 1960. Slovenski etnograf (Ljubljana) 14 (1961), 230

Ob stoletnici rojstva Matije Murka. Bilten EDJ IV, 1961, 2-4

Tünder Ilona.... Slovenski etnograf (Ljubljana) 14 (1961) 215-216

Übersicht über Viehhaltungsformen und Alpwesen in Slowenien. Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa. Budapest 1961, 647-662

Umrl je profesor Borivoje Drobnjaković. Delo (Ljubljana) 1961, 53, 5

V spomin Borivoja Drobnjakovića. Slovenski etnograf (Ljubljana) 14 (1961), 184

1962

Alpes Orientales III. Basileae 1961. Slovenski etnograf (Ljubljana) 15 (1962), 270-271

Boris Orel. Argo (Ljubljana) 1 (1962) 3, 86-91

Boris Orel. Etnološki pregled 4 (1962), 144-148

František Čelakovsky in njegov krog. Prevedel Vilko Novak. Matija Murko, Izbrano delo. Ljubljana 1962, 45-62, 355-358

Die slovenische Volkskunde seit 1920. Zeitschrift für slavische Philologie (Berlin) 30 (1962), 180-188

Diószegi Vilmos, A sámánhit emlékei a magyar népi müveltségben. Budapest 1958. Slovenski etnograf (Ljubljana) 15 (1962), 281

Dömötör S., Örség. Budapest 1960. Slovenski etnograf (Ljubljana) 15 (1962), 281-283

E. Fel, Ungarische Volksstickerei. Budapest 1962. Slovenski etnograf (Ljubljana) 15 (1962), 278

Etnološki stiki Madžarov s Slovenci in Hrvati. Etnološki pregled (Beograd) 4 (1962), 45-54

Kriza J.: Az álomlátó fiu. Bp. 1961. Slovenski etnograf (Ljubljana) 15 (1962), 279

Matija Murko: Hiša Slovencev. Prevedel Vilko Novak. M. Murko, Izbrano delo. Ljubljana 1962, 255-277; 379-383

Matija Murko: Pogledi na južnoslovansko reformacijo. O pojmu protireformacije. Prevedel Vilko Novak. Matija Murko, Izbrano delo. Ljubljana 1962, 37-46; 352-355

Matija Murko: Zaključna razmišljanja o starocerkvenem slovstvu. Prevedel Vilko Novak.  Matija Murko, Izbrano delo 1962, 33-36

Slovenci v madžarskih spisih. Naši razgledi (Ljubljana) 11 (1962), 10, 189

Tóth J., Népi épitészetünk hagyományai. Budapest 1961. Slovenski etnograf (Ljubljana) 15 (1962), 279-281

V spomin Božu Škerlju. Slovenski etnograf (Ljubljana) 15 (1962), 264-265

V spomin Richardu Weissu. Glasnik Slovenskega etnografskega društva (Ljubljana) 4 (1962), 2, 10

Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa. Budapest 1961. Slovenski etnograf (Ljubljana) 15 (1962), 277-278

1963

Barabás J., Kartográfiai módszer a néprajzban. Budapest 1963. Etnološki pregled 5 (1963), 116-118

Franc Grivec. Welt der Slaven VIII, 1963, 320-325

Nezanesljivost naših vodnikov. Naši razgledi (Ljubljana) 12 (1963), 16, 326

1964

Henrik Fodor: Iz zgodovine porabskih Slovencev. Prevedel Vilko Novak. Kronika (Ljubljana) 12 (1964) 1-9

Ločitev po Slovensko. Obzornik (Ljubljana) 1964, 10, 728-732

Nekurantni izum. Obzornik (Ljubljana) 1964, 2, 109-110

Slovency. Narody mira. Narody zarubežnoj Evropy I. Moskva 1964, 453-466. - (Soavtor)

N. Kuret, Ziljsko štehvanje in njegov evropski okvir. Naši razgledi (Ljubljana) 13 (1964), 7, 128

1965

Avgust Pavel in slovensko ljudsko pesništvo. Narodno stvaralaštvo. Folklor 1965, sv. 15-16, 1261-1267

Die Erforschung der Volkskunde Sloweniens. Steierische Berichte zur Volksbildung und Kulturarbeit (Graz) 9 (1965), 5, 129-130

Dr. Janko Kotnik osemdesetletnik. Delo (Ljubljana) 1965, 26

Ivan Grafenauer. Argo (Ljubljana) 4-6 (1965/67), 104-107

Korytkovo gradivo o hrvaški ljudski noši. Etnološki pregled (Ljubljana) 6-7 (1965), 71-80

Orel Boris. Enciklopedija Jugoslavije. Knj. 6. 1965, 387

Pavel Avgust. Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb 1965. Knj. 6, 441

Prekmurski Slovenci v madžarski knjigi. Naši razgledi (Ljubljana) 14 (1965) 19 (9. X.), 387

Prof. dr. Milovan Gavazzi - sedemdesetletnik. Slovenski etnograf (Ljubljana) 18-19 (1965/66), 184-187

1966

Milan Füst: Zgodba moje žene. (A feleségem története). Prevedel Vilko Novak. Maribor (O) 1966. 429 str. - (Nova obzorja)

Pavel Agostonról. Vasi szemle XX, (Szombathely) 1966, 2, 225-226

Slovenci v Narody mira. Slovenski etnograf (Ljubljana) 18-19 (1966), 155-161

1967

F. S. Finžgar in Prešernov dom v Vrbi. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 13 (1967), 4, 128

O Avgustu Pavlu kot prevajalcu = Pavel Agostonról, a forditoról. Slovenske ljudske pesmi. Murska Sobota (PZ) 1967, 6-9

O slovenskem ljudskem pesništvu  = A szlovén népköltészetröl. Slovenske ljudske pesmi. Murska Sobota (PZ) 1967, 10-23

Opombe = Jegyzetek. Slovenske ljudske pesmi. Murska Sobota (PZ) 1967, 164-191

Prekmursko pismo iz leta 1851. Kronika (Ljubljana) 15 (1967) 3, 174-175

Slovenci v nemških etnoloških priročnikih. Slovenski etnograf (Ljubljana) 20 (1967) 173-179

Sever Mihael. Slovenski biografski leksikon. Ljubljana 1967, zv. III., 299

Slovenske ljudske pesmi. Szlovén népdalok. V madžarščino prevedel Avgust Pavel. Uredil, uvod in opombe napisal Vilko Novak. Murska Sobota (PZ) 1967. 195 str.

1968

Arthur R.: Polnočni obiskovalec. Prevedel Vilko Novak. Obzornik (Ljubljana) 1968, 2, 88-90

Avgust dr. Pavel. Dialogi (Maribor) 4 (1968), 331-332

Avgust dr. Pavel. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 13 (1968), 127-130. - (Ocena zbornika)

Brüder Grimm Gedenken - 1963. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 14 (1968), 3, 97-98

O ljudskem življenju v Slovenskih goricah v prvi polovici XIX. stoletja. Svet med Muro in Dravo. Maribor (O) 1968, 119-129

1969

Etnologija. Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani. Ljubljana 1969, 228-231

La cultura pastorale legame tra le nazioni mitteleuropae. Mito e realitá della Mitteleuropa. Gorizia 1969, 179-185

La Slovenia come punto d'incontro delle sfere culturali alpina, mediterranea e pannonica. Valori e funzioni della cultura tradizionale: Atti e documentazione. Gorizia 1969, 271-273

Ljudsko življenje v delih Janeza Trdine. Mengeški zbornik 1969, sn. II, 44-62

O slogu prve prekmurske knjige. Slavistična revija (Maribor) 17 (1969) 2, 227-232

Območja v slovenski ljudski kulturi. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 5. Ljubljana 1969, zv. 2, 1-8 + 1-3 povz. v cirilici

Pastirska kultura, vez med narodi Srednje Evrope. Mito e realtá della Mitteleuropa. Gorizia 1969, 171-177

Vera St. Erlich: U društvu s čovjekom. Zg. 1968. Slovenski etnograf (Ljubljana) 19-20 (1968-1969), 144-147

Über die Milchwirtschaft bei den Völkern Jugoslawiens. Viehwirtschaft und Hirtenkultur. Budapest 1969, 547-602

1970

Begegnung der alpinen, mediterranen und pannonischen Kulturzone in Slowenien.  Werte und Funktionen der traditionallen Kultur. Görz 1970, 87-90

Dva popravka. Slovenski etnograf (Ljubljana) 21-22 (1970), 143-144

O pisatelju in knjigi. (O Frideriku Baragi). Friderik Baraga. Celje (MD) 1970. Redakcija prevoda, Uvod, 5-12, Opombe, 133-135

Odgovor prof.dr. R. Wolframu. Slovenski etnograf (Ljubljana) 21-22 (1970), 114-118

Odgovornost prevajanja iz madžarščine. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 16 (1970/71), 217-218

Pavel Agoston, a nyelvtudós. Pavel Agoston emlékkönyv, Dunantuli szemle 1944, (1949), 7-8, 38-44

Pavel Agoston, a szlovén - magyar kapcsolatok uttöröje. A Hungarológiai Intezet tudományos közleményei II. Novi Sad 1970, 78-87

Pismo Franca Temlina nemškim pietistom. Slavistična revija (Maribor) 18 (1970), 249-256

Pomen narečja za ohranitev narodnosti v Prekmurju. Dialogi (Maribor) 6 (1970) 11, 765-770

Rast in setev slovenske ljudske omike. Nova mladika (Celje) 1970, št. 2, 3, 4

Slovenska in slovaška pesem iz 1774. Slavistična revija (Maribor) 18 (1970), 129-140

Slovenski etnograf I - XX. Ethnologia Slavica II, Bratislava 1970, 287-290

Zwei Werke über die nordamerikanischen Indianer. Anthropos 65, 1970, 1001-1007

Življenje in delo Avgusta Pavla. Raziskave VII. Ljubljana (SAZU) 1970, razr. za filološke in literarne vede, 293-341

Živinoreja. Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, 1. Zgodovina agrarnih panog, 1. Ljubljana (SAZU) 1970, 343-394

1971

A murántuli irodalom magyar kapcsolatai. A Hungarologiai Intézet Tudományos közlemény III, 5-6. Novi Sad 1971, 70-74

Branislav Rusić. Delo (Ljubljana) 13 (1971) 236 (31. VIII.), 5

Das Blockhaus im slowenisch-ungarischen Grenzgebiet. Studia ethnographica et folkloristica in honorem Béla Gunda. Debrecen 1971, 285-296

Delež vzhodnih in zahodnih Slovanov v raziskovanju slovenske ljudske kulture. Slavistična revija (Maribor) 19 (1971), 385-403

Novi prekmurski tiski. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 17 (1971/72), 258-160

Poročilo o Prešernu: Szonettkoszoru. Murska Sobota 1971. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 17 (1971/72), 48-49

Prekmursko skôzniti? Jezik in slovstvo (Ljubljana) 17 (1971/72), 165-166

Raziskovanje slovanskih izposojenk v madžarščini, v: Slavistična revija (Maribor) 19 (1971), 167-187

Slovstveno delo prekmurskih evangeličanov. V edinosti. Ekumenski zbornik. (Ljubljana-Maribor) 1971, 55-60

Snovna kultura v slovenskem panonskem območju. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 7. Ljubljana (FF) 1971, 14 str.

Szijárto Štefan. Slovenski biografski leksikon III. Ljubljana 1960/71, 568-570. - Skupaj z Ivanom Škafarjem

Šantel Anton. Slovenski biografski leksikon. Ljubljana 1971, zv. 11, 576-577

Štrukelj Pavla. Slovenski biografski leksikon. Ljubljana 1971, zv. 11, 698

Zemla nasa, národ nas. Zgodovina slovenskega slovstva VII. Ljubljana (SM) 1971, 15. - (Pesem). - (Pod: Ravenski - Vilko Novak)

1972

Branislav Rusić. Traditiones 1. Ljubljana 1972, 213-215

Der Anteil slawischer Volkskundler an der Erforschung der slowenischen Volkskultur. Ethnologia Slavica 4, 1972, 7-24

Emila Korytka nemški članki o slovenskem ljudskem izročilu. Traditiones 1. Ljubljana 1972, 27-52

Kajkavske prvine v prekmurski knjigi 18. stoletja. Slavistična revija (Maribor) 20 (1972), 95-103

1973

Anton Tomaž Linhart o kulturi starih Slovencev. Traditiones 2. Ljubljana 1973, 35-62

Ob sedemdesetletnici rojstva Borisa Orla. Traditiones 2. Ljubljana 1973, 253-256

Površnost ali neznanje. Traditiones 2. Ljubljana 1973, 223-228

Prekmurske rokopisne pesmarice. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 19 (1973/74), 212-217

Sándor Petöfi v slovenščini : bibliografija prevodov. Ljubljana (NUK) 1973. - 14 str. - (Skupaj z Jožetom Mundo)

Slovenci v Bisternici v Makedoniji (z. B. Rusićem). Traditiones 2. Ljubljana 1973, 253-256

Slovenski značaj ljudske kulture na Koroškem. 9. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana 1973, 201-208

Slovensko Porabje v naši narodni skupnosti. Nova mladika (Celje) 4 (1973) 9, 321-322

Slovensko slovstvo v madžarščini. Prostor in čas (Ljubljana) 1973, 8/9, 558-559

Spominu dr. Nika Županiča. Dolenjski razgledi ,  (1973) 6 (20. XII.), 99-100

Über den Charakter der slowenischen Volkskultur in Kärnten. München (R. Trofenik) 1973, 52 str.- (Litterae Slovenical ; 9)

1974

Acta ethnographica Academiae sc. Hung. 22, 1973. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 285

B. Petrei, Lebendiges Brauchtum im Burgenland. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 241

Balthazar Hacquet in slovenska ljudska kultura. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 17-68

Burgenländisches Jahrbuch 1973. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 256

Delo in pomen Števana Küzmiča. Stopinje 1974, 30-36

Etnološki atlasi v Evropi. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 175-182

Festschrift für Robert Wildhaber. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 274-275

G. Ortutay, Hungarian Folklore. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 164-265

I. Grafenauer, Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 229-231

I. Hyčko: Žatevné a mlatobné návadie. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 301-302

Istorija, kultura, etnografija i folklor slavjanskih narodov. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 258-259

Karpatskij Sbornik. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 270

Ludóva kultura v Karpatoch. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 269-270

N. Kuret, Praznično leto Slovencev. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 225-227

Narodni kalendar - Ljudski koledar. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 284-285

Néprajzi közlemények 18, 1973. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 285

O. Kolberg: Dziela wszystkie, T. 63. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 282-284

Območja v slovenski ljudski kulturi. Slovenski jezik, literatura in kultura. Ljubljana 1974, 315-324

Stanetu Kregarju v slovo. Stopinje 1974, 42-43. - (Pesem)

Studia ethnographica et folkloristica in honorem Béla Gunda. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 266-267

Števani Küzmiči. Stopinje 1974, 36-37. - (Pesem)

Tanulmányok a Hortobágy néprajzához. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 285

Volkskultur und Geschichte. Festgabe für J. Dünninger. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 279

Volkskunde. Fakten und Analysen. Festgabe für L. Schmidt. Traditiones 3. Ljubljana 1974, 279-280

1975

Antonu Trstenjaku. Stopinje 1975, 52-54. - (Pesem)

Aus der Geschichte des Alpwesens in der Brixenschen Grundherrschaft in Slowenien. Alpes Orientales 7, München 1975, 1-10

Delo in pomen Miklóša Küzmiča. Stopinje 1975, 18-26

Die wissenschaftliche Tätigkeit Milovan Gavazzis. Ethnologia Slavica 7, 1975 (1977), 11-19

Edit Fél, Tamás Hofer: Bäuerliche Denkweise im Wirtschaft und Haushalt. Traditiones 4. Ljubljana 1975, 349

Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja : vprašalnice. Ljubljana 1975. - (Souredil)

Miklósi Küzmiči. Stopinje 1975, 26-28. - (Pesem)

Milovan Gavazzi - osemdesetletnik. Traditones 4. Ljubljana 1975, 301-303

P. Korniss, Elindultam világ utjan... Traditiones 4. Ljubljana 1975, 349

Predromanske, romanske in germanske besede v slovenskem gorskem pastirstvu. Linguistica 5, 1975, 109-114

Zbornik Štefana Küzmiča. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 21 (1975/76), 59-62

1976

Dalmatins Bibelübersetzung und die slowenischen protestantischen Schriftsteller im 18. Jahrhundert. Geschichte, Kultur und Geistwelt der Slowenen. 3. Bd., 2. T. München 1976, 87-100

Delo Jožefa Košiča. Stopinje 1976, 19-22

Dva naša zaslužna moža (Kühar, Baša). Stopinje 1976, 59-64

Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Vprašalnice. Ljubljana (RSSE) 1976-1977. 11 zvezkov. - (Vilko Novak sourednik)

Indašnje proščenje. Stopinje 1976, 80-81. - (Pesem). - (Pod: Marko Baša)

Izbor prekmurskega slovstva. Uredil, uvod in opombe napisal V. Novak. Ljubljana (ZKD) 1976. 195 str.

            Por.: SR 26(1978) 1, 73-75; V. Smolej, Znamenje 7 (1977) 2, 191-192

Izbrani spisi Avgusta Pavla. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 22 (1976/77) 4, 120-121

Jožef Smej, Muza Mikloša Küzmiča. Znamenje 6 (1976) 6, 571-572

Lojze Kozar, Licenciat Janez, I. in II. del. Znamenje 6 (1976) 6, 572-573

Pravopisna in jezikovna vprašanja. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 22 (1976/77) 6, 184-185

Prikaz slovenskih učbenikov za začetni bralni pouk. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 22 (1976/77) 8, 272

Spominu Endreja Angyala. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 22 (1976/77) 2, 51

Še o prekmurskih pesmaricah. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 22 (1976/77), 51-54

Zobrisani Sloven. Stopinje 1976, 22-23. - (Pesem). - (Pod: Marko Baša)

1977

Die wissenschaftliche Tätigkeit Milovan Gavazzis. Ethnologia Slavica 7, 1975(1977), 11-19

Drugi urednik kalendarja - Jožef Klekl mlajši. Stopinje 1977, 91-96

Etnologija v Časopisu za zgodovino in narodopisje. ČZN (Maribor) 1977, 265-273

Etnološki spisi o Porabskih Slovencih. Etnografija južnih Slavena u Mađarskoj. Budimpešta 1977, 37-51

Gorička pesem. Stopinje 1977, 76-77. - (Pesem). - (Pod: Marko Baša)

Izpovedi in pričevanje o Plečniku. Znamenje 7 (1977), 54

Madžarski spisi o ljudskem življenju v Prekmurju. Traditiones 4. 1975. Ljubljana 1977, 155-174

Naše stare cerkvi. Stopinje 1977, 19. - (Pesem). - (Pod Marko Baša)

Prekmurske cerkvene pesmarice. Stopinje 1977, 20-23

Slovenci nismo - Hrvati. Narodne novine (Budapest) 31 (1977) 19 (12. V.), 7

Starodavna selánska kapela. Stopinje 1977, 59-61

Štiri knjige o naši preteklosti. Stopinje 1977, 41-44

1978

Doklej porabski Slovenci. Revija 2000 (Ljubljana) 1978, 9, 12-14

Ivan Škafar: Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919. Ljubljana (SAZU) 1978. - Pripravil za tisk, kakor tudi avtorsko kazalo, kazalo naslovov, kazalo krajev izida in tiska, hranilišča, str. 93-99

Ko smo bili šolarji. Stopinje 1978, 61-68. - (Pod: Vid Strehovec)

Komu in zakaj stopinje. Stopinje 1978, 3

Košičev prezrti vir. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 24 (1978/79) 8, 277-279

Mi Dolinci. Stopinje 1978, 38-39. - (Pesem). - (Pod: Marko Baša)

O grafiki prve prekmurske knjige. Linguistica 18 (1978), 31-45

Prekmurski pesmarji. (Izbor in opombe). Alfonz Gspan-A. Slodnjak, Cvetnik slovenskega umetnega pesništva do srede XIX. stoletja. 1. knj. Ljubljana 1978, 144-181

Prekmursko ljudsko izročilo. 40 let folklore v Beltincih. Beltinci (KUD) 1978, 7-20

Sestava slovenske ljudske kulture. Pogledi na etnologijo. Ljubljana 1978, 117-160

Slovenstvo prekmurskih pisateljev. Stopinje 1978, 46-49

Zemlja - naša draga mati! Stopinje 1978, 58-59. - (Pesem). - (Pod: Pavel Gorčánec)

Značaj in pomen prekmurskega slovstva. Ivan Škafar, Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919. Ljubljana (SAZU) 1978, 7-14

1979

Delo Jožefa Borovnjaka. Stopinje 1979, 75-80

Drago Grah. Leksikon pisaca Jugoslavije II. Đ-J. Novi Sad, MS 1979, 286. - S sodelovanjem F. D.

Etnološko delo Nika Kureta. Traditiones 5-6. Ljubljana 1976-77 (1979), 11-17

Jezik prve prekmurske knjige. Studia Slavica Hungarica XXV. Budapest 1979, 279-285

Naše najstarejše pesmi. Stopinje 1979, 20-21

Osameli božič. Stopinje 1979, 31. - (Pesem). - (Pod: Vid Goričanec)

Slovenski pesniki v madžarščini. Slavistična revija (Maribor) 27 (1979) 1, 155-157

Šege in verovanja ob Muri in Rabi. Dušan Rešek: Šege in verovanja ob Muri in Rabi. Murska Sobota (PZ) 1979, 5-24

Šestdeset let svobode. Stopinje 1979, 34-39

V sobočki gimnaziji. Stopinje 1979, 64-70. - (Pod: Vid Strehovec)

Vüzen. Stopinje 1979, 80-81. - (Pesem). - (Pod: Vid Goričanec)

1980

Doklej porabski Slovenci? Stopinje 1980, 80-82

I. Barabás-S.Gilyén: Vezérfonal népi épitészetünk kutatásához. Traditiones 7-9. Ljubljana 1978-1980, 314-315

I. Takács, Irtásgazdálkodásunk emlékei. Bp. 1980. Traditiones 7-9. Ljubljana 1978-1980, 315

La gastronomie populaire en Wallonie. Traditiones 7-9. Ljubljana 1978-1980, 305-306

Naše najstarejše pesmi. Stopinje 1980, 20-21

Pet knjig Lojzeta Kozarja. Stopinje 1980, 140-143

Prekmurska duhovščina in borba za osvoboditev. Stopinje 1980, 21-36

Slikar Karel Jakob. Stopinje 1980, 144

Terčelj Filip. Slovenski biografski leksikon 12. Ljubljana 1980, 58

Terplan Aleksander (Šandor). Slovenski biografski leksikon 12. Ljubljana 1980, 63

V ljubljanski gimnaziji. Stopinje 1980, 107-110. - (Pod: Vid Strehovec)

Živinoreja. Slovensko ljudsko izročilo. Ljubljana 1980, 31-40

1981

Lübin z bolečinov te... Stopinje 1981,54. - (Pesem). - (Pod: Dobelski)

Madžarski viri Martjanske pesmarice I. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 27 (1981/82) 4, 127-131

Naše najstarejše pesmi. Stopinje 1981, 19-22

»Nepoznano Prekmurje«. Stopinje 1981, 25-33. - (Soavtor Lojze Kozar)

Od zibeli do groba. Stopinje 1981, 109-115

Stare ljudske molitve. Znamenje 11 (1981) 2, 112-117

Volkskundliche Beziehungen und Forschungen im slowenischen Grenzraum Prekmurje (Übermurgebiet). Minderheiten und Regionalkultur. Wien 1981, 65-75

1982

Béla Illés: karpatska rapsodija. (Karpati rapszódia). Prevedel Vilko Novak. Murska Sobota (PZ) 1982, 2 zvezka (343, 367 str.)

Naši znameniti rojaki: Dr. Floris Kühár. Stopinje 1982, 76-78

Pripombe k poljskemu pojasnilu. Traditiones 7-9 (1978-1980). Ljubljana 1982, 283-284

Rudolf Brtán: Slovenci in drugi južni Slovani v delu Jana Čaploviča. Prevedla Vilko Novak in Viktor Smolej. Traditiones 7-9 (1978-80). Ljubljana 1982, 251-260

Slikar Štefan Hauko. Stopinje 1982, 132-133

Srečanja s pisatelji. (Ksaver Meško, Avgust Pavel, F. S. Finžgar, Ivan Pregelj). Mohorjev koledar (Celje) 1982, 135-138

Valjavec Matija. Slovenski biografski leksikon. Ljubljana 1982, zv. 13, 335-338

V spomin Beli Horvatu. Stopinje 1982, 137-139

V spomin Dragu Grahu. Stopinje 1982, 101-102

Z. Ujváry: A temetés paródiája. Traditiones 7-9. 1978-1980. Ljubljana 1982, 313-314

»Znani in neznani Linhart«. Traditiones 7-9. Ljubljana 1978-1980, 279-280

Življenje in delo Avgusta Pavla. A magyarországi délszlávok néprajza. 4. Budapest 1982, 7-26

1983

A szloven népi kultura strukturája. Ethnographia (Budapest) 94, 1983, 255-264

Dalmatin in jezik prekmurskih pisateljev. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 29 (1983/84) 6, 188-195

Kaj nam sporoča p. Pavel Berden? Stopinje 1983, 3-4

Kaj se dogaja v Porabju? Stopinje 1983, 29-34

Pred osemdesetimi leti. Stopinje 1983, 19-24

Prekmurska gesla v leksikonu Slovenska književnost. CZ 1982. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 29 (1983/84) 2-3, 107-108

Prekmurščina in njeni pisatelji v ruski knjigi. Stopinje 1983, 167-168

Slovenske ljudske molitve. Zbral, uredil, predgovor in opombe.

Ljubljana (Družina) 1983. 558 str.

Srečanja s pisatelji. (Franc Sušnik, France Koblar, Juš Kozak). Mohorjev koledar (Celje) 1983, 171-174

»Stopinje« na novi poti? Večer (Maribor) 39 (1983) 48 (28. II.), 6

Znanstveno delo Ivana Škafarja. Zgodovinski časopis (Ljubljana) 37 (1983), 340-341

1984

Dam L., Lakóházak o Nyirségben. Traditiones 13. Ljubljana 1984, 235

Delo Ivana Škafarja. Stopinje 1984, 111-114. - (Pod: B. B.)

Dobrossy I. - Fügedi M.: Termelés és életmod. Debrecen 1983. Traditiones 13. Ljubljana 1984, 235-236

Edit Kerecsényi: Povijest i materijalna kultura pomurskih Hrvata. Traditiones 10-12. Ljubljana 1981-1983, 291-293

Etnološko delo Franja Baša. Franjo Baš, Stavbe in gospodarstvo na slovenskem podeželju. Ljubljana 1984, 351-364

Etnološko delo Stanka Vurnika. Traditiones 10-12. Ljubljana 1981-1983, 173-190

Farkas J.: Fejezetek az Ecsedi-láp gazdálkodásához. Debrecen 1982. Traditiones 13. Ljubljana 1984, 235

Gráfik Imre: A magyarországi fahajozás. Bp. 1983. Traditiones 13. Ljubljana 1984, 236

M. Gavazzi, Vrela i sudbine narodnih tradicija. Traditiones 10-12. Ljubljana 1981-1983. Ljubljana 1984, 289-291

Nekaj misli in pojasnil za uvod - Predavanje Stanka Vurnika o ljudski umetnosti. Traditiones 13. Ljubljana 1984, 127-130

Neodgovorno paberkovanje po prekmurščini. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 30 (1984/85) 7-8, 263-265

Predavanje Stanka Vurnika o ljudski umetnosti. Traditiones 13. Ljubljana 1984, 127-135. - (Objavil iz zapuščine)

Prekmurski pisatelji v nekem leksikonu. Stopinje 1984, 48-49

Prezrti spis Vinka F. Kluna o Slovencih. Traditiones 10-12. Ljubljana 1981-1983. Ljubljana 1984, 165-172

Slovenci v Porabju - del nas. Stopinje 1984, 32-44

Srečanja s pisatelji. (Alojz Gradnik, Janko Glazer, Janez Jalen). Mohorjev koledar (Celje) 1984, 131-135

Szalay E., Ujváry Z.: Két fazekas falu Gömörben. Debrecen 1982. Traditiones 13. Ljubljana 1984, 237

Ujváry Z.: Játek és maszk. Traditiones 13. Ljubljana 1984, 236-237

1985

A. Linhart, Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije. Traditiones 14. Ljubljana 1985, 210

Čaplovič je - Košič! Kronika (Ljubljana) 33 (1985) 1, 62-64

E. Korytko: Korespondencja z rodzina I-II, 1836-1838. Traditiones 14. Ljubljana 1985, 215-216

Franc Novak: Slovar beltinskega prekmurskega govora. Murska Sobota (PZ) 1985. 138 str. Napisal uvod, dopolnil in uredil.

I. Grafenauer, Literarnozgodovinski spisi. Traditiones 14. Ljubljana 1985, 209-210

Ivanocijev simpozij v Rimu. Rim (Slovenska bogoslovna akademija) 1985. - Uredil

Ivanocijevo slovstveno delo. Stopinje 1985, 54-55

Ivanocijevo slovstveno delovanje in njegov pomen za prekmurske Slovence. Ivanocijev simpozij v Rimu. Rim (SBA) 1985, 51-66

Ivanu Škafarju v spomin. Njegovo življenje in delo. Acta ecclesiastica Sloveniae 5. Ljubljana 1985, 137-154

Iz Andrejec do Beltinec. Stopinje 1985, 98-107

Kartuzijani na slovenskem. Stopinje 1985, 22-27. - (Pod: Admirator)

Magyar néprazji irodalom a szlovénekröl. Etnographia (Budapest) 96 (1985) 1987, 543-550

Milovan Gavazzi in Slovenci. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 31 (1985/86) 1, 19-20

Rajko Ložar (1904-1985). Traditiones 14. Ljubljana 1985, 195-199

Simpozij ob štiristoletnici reformacije pri južnih Slovanih v Chicagu. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 31 (1985/86) 2/3, 92-93

Stare prekmursko-kajkavske povezave v cerkveni pesmi. Traditiones 14. Ljubljana 1985, 165-168

Še o paberkovanju po prekmurščini. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 31 (1985/86) 7, 255

Še o Slovenskem Porabju. Stopinje 1985, 27-29. - (Podpis G. S.)

T. Cevc: Arhitekturno izročilo pastirjev, drvarjev in oglarjev na Slovenskem. Traditiones 14. Ljubljana 1985, 216-218

Über die Phonetik des Dialekts von Prekmurje in der Volks- und Schriftsprache. Linguistica 24 (1985), 111-131

Učitelji in rešitelji našega ljudstva. Stopinje 1985, 29-34

Uvodna beseda. Ivanocijev simpozij v Rimu. Rim 1985, 5-9

/Uvodna beseda/. Franc Novak: Slovar beltinskega prekmurskega govora. Murska Sobota (PZ) 1985, V-VII.

1986

Bibliografija Ivana Zelka. Zgodovinski časopis  (Ljubljana) 40 (1986), 491-492

Delo Lojzeta Kozarja. Lojze Kozar: Topla babičina dlan. Koper (Ognjišče) 1986, 341-344

Ferdo Godina in njegov Zaklenjeni dom. Sodobnost (Ljubljana) 34 (1986) 4, 419-423

Iz preteklosti soboške gimnazije. Stopinje 1986, 199-201

Jezik tretje prekmurske knjige. Razprave SAZU, II. razr. Ljubljana 11, 1986, 179-200

Kaj se dogaja v Porabju? Stopinje 1986, 40-42. - (Podpis G. S.)

Lojzetu Kozarju za 75 let. Stopinje 1986, 169-170. - (Pesem)

Naše starinske božične pesmi. Stopinje 1986, 23-27

Ob smrti Ivana Zelka. Zgodovinski časopis (Ljubljana) 40 (1986) 4, 490-491

Ob stoletnici Avgusta Pavla. Stopinje 1986, 79-84

Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana (CZ) 1986. 369 str.

            Por.: Slavko Kremenšek: Delo KL, 28, 1986 (18. IX.), 8; Slavec Ingrid: JiS 32 (1986/87) 7-8, 257-258; Lojze Kozar: Stopinje 1987, 162-163; Marija Kozar Mukič: Vasi Szemle (Szombathely) 1987, 1, 94-97; Milovan Gavazzi: Etnološka tribina (Zagreb) 17, 1987, 10, str.91; Milan Vogel: Naši razgledi (Ljubljana) 36 (1987), 16. I., 7-8; Ingrid Slavec: Etnološki pregled (Beograd) 25 (1989) 138-139

Sto let obeh Kotnikov. Celovški zvon (Celovec) 4 (1986) 12, 47-58

Ustvarjeno videno bogastvo slovenske zemlje. (P. Fister: Umetnost stavbarstva na Slovenskem). Delo 28, 1986 224 (25. IX.), 4

Vurnik Stanko. Slovenski biografski leksikon 14. Ljubljana 1986, 653

1987

Bogato delo zgodovinarja Ivana Zelka. Stopinje 1987, 32-34

Dopolnilo k »Podobi prekmurskega protestantizma«. 2000 (Ljubljana) 1987, 37-39, 296-300

Jezik tretje prekmurske knjige. Razprave XI. Ljubljana (SAZU) 1987, razr. za filol. in lit. vede, 179-200

Magyar néprajzi irodalom a szlovénekröl. Ethnographia (Budapest) 91 (1986), 1987, 543-550

Niko Kuret: Maske slovenskih pokrajin. Traditiones 16. Ljubljana 1987, 351-352

Niko Kuret: Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848. Traditiones 16. Ljubljana 1987, 357

Plečnikova dela v Prekmurju. Stopinje 1987, 22-29

Spomin na dva prijatelja. (Škafar, Zelko). Stopinje 1987, 141-143

Še o prekmurskih pesmaricah. Naši razgledi (Ljubljana) 36 (1987) 18 (25. IX.),

1988

Cserbák András: Kalendárium - tipusok a Néprajzi Muzeum gyüteményében. Néprajzi Közlemények 39. Budapest 1987. Traditiones 17. Ljubljana 1988, 421

Dopolnilo k »Podobi prekmurskega protestantizma«. 2000 (Ljubljana) 1988, št. 37-39, 296-300

Emil Korytko's Unpublished Materials on Slovene Folk Life. Etnološka stičišča 1 (Ljubljana; Portorož) 1988, 13-19. - (Razprave FF)

Füzes Endre: A gabona tárolása a magyar parasztgazdásagokban. Budapest 1984. Traditiones 17. Ljubljana 1988, 419-420

Károly Gáál: Kire marad a kisködmön? Adatok a Burgenlandi... Szombathely 1985. Traditiones 17. Ljubljana 1988, 420-421

Po stoletnici Avgusta Pavla. Stopinje 1988, 49-53

Popačeno poročanje. Delo (Ljubljana) 30 (1988) 173 (28. VII.), 8

Prekmurska Martjánska pesmarica. Kaj (Zagreb) 21 (1988) 3-4, 3-18

Prekmurske rokopisne pesmarice. Stopinje 1988, 31-36

Pripombe o Avgustu Pavlu. ČZN (Maribor) 1988, zv. 2, 313-314

Slovar stare knjižne prekmurščine : poskusni snopič. Ljubljana (SAZU) 1988. 75 str.

            Por.: Štefan Barbarič: Stopinje 1987, 29-32

Slovstveno zgodovinsko delo dr. Štefana Barbariča. ČZN (Maribor) 1988, zv. 2, 315-317

Štefan Kühar: Ljudsko izročilo Prekmurja. (Zbral, uredil, predgovor in opombe napisal Vilko Novak). Murska Sobota (PZ) 1988. 280 str. - (Zbirka Panonika)

            Por.: Branko Žunec: Vestnik (M. Sobota) 40 (1988) 2. VI., 9; Mihael Kuzmič: Delo 30, 1988, 16. VI., 8; Marija Stanonik: Glasnik SED 29, 1989, 1-2, 61-63

Viri prekmurske duhovnosti. Znamenje (Celje) 18 (1988) 2, 102-109

Zakaj »Murska« Sobota?! Stopinje 1988,48-49

1989

Janošu Küharju v spomin. Stopinje 1989, 170-173

Madžari v Prekmurju in Slovenci v Porabju. Madžari in Slovenci - ... Traditiones 18. Ljubljana 1989, 179-183

Mihael Fidel Sreš. Stopinje 1989, 91-93

Pol stoletja. Stopinje 1989, 96. - (Pesem). - (Pod: Vid Goričanec)

Prekmurske rokopisne pesmarice od 16. do sredine 18. stoletja : spominu Ivana Škafarja. Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana 1989, 109-119

Prekmurski tisk na avstrijskem Štajerskem. Stopinje 1989, 51-52

Stiki z Ljubljano pred 80. leti. Stopinje 1989, 45-47. - (Pod: B. B.)

Škof Gnidovec in slovenski priseljenci v tedanji južni Srbiji. Gnidovčev simpozij. Celje (MD) 1989, 129-135

V spomin dr. Štefana Barbariča. Stopinje 1989, 180-183

V spomin dr. Štefanu Skledarju. Stopinje 1989, 179-180

Veliki glasnik »naše slovenščine«. Stopinje 1989, 47-51

1990

Aleksander Mikola, fizik in matematik. Stopinje 1990, 76-79

Dom in svet v Prekmurju. Dom in svet (Celje) 1990, 7-19

Kartuzija. Stopinje 1990, 110-112. - (Pesem). - (Pod: Beltinčar)

Lojze Kozar : 80 letnik. Mohorjev koledar (Celje) 1990, 159-160

Madžari o Venetih.  Arheo (Ljubljana) 1990, 10, 107-110

Moje znanstveno delo. Ethnologia Slavica (Bratislava) 22 1990 (1991), 15-29

Molk, ki ga je težko razumeti. Družina (Ljubljana) 40 (1990) (21. X), 12

Naša pokrajina v delih Lojzeta Kozarja. Stopinje 1990, 160-163

Okrogla miza o vlogi šole in cerkve pri ohranjanju narodnostne identitete v Porabju. Delo (Ljubljana) 32 (1990) (7. IV.), 31

Prekmurska Martjánska pesmarica. ČZN (Maribor) 1990, zv. 1, 57-82

Pripombe k madžarski slovenistiki. Slavistična revija (Maribor) 38 (1990) 3, 309-310

Prostorska in kulturno genetska povezanost slovenske ljudske kulture z Evropo. Traditiones 19. Ljubljana 1990, 47-52

Slovenci v Porabju umirajo in - živijo. Stopinje 1990, 65-69. - (Pod: G. S.)

Srečanje s Francetom Koblarjem. Koblarjev zbornik. Ljubljana 1990, 69-75

Štefan Kühar in njegovo delo. Ljudsko izročilo Prekmurja. Murska Sobota (PZ) 1990, 5-24

Trije v Parizu. Stopinje 1990, 73-76. - (Pod: Bogajnčar)

Usoda Slovenca na Ogrskem : ob primeru Franca Ivanocyja in Avgusta Pavla. Celovški zvon (Celovec) 8 (1990) 26, 27-34

Uvod, v: Lojze Kozar: Neuničljivo upanje. Celje (MD) 1990, 5-10

V spomin dr. Ivanu Pintariču, v: Stopinje 1990, 163-164

V spomin Miroslavu Kokolju, v: Stopinje 1990, 164-165

1991

Dragi mladi prijatelji, pa vsi Slovenci! Porabje (Monošter) 1 (1991) 20 (7. XI.), 5

Gorički in porabski pisatelj Lojze Kozar. Porabje (Monošter) 1 (1991) 3 (14. III.), 4; 4 (28. III.), 4; 5 (11. IV.), 4

Ivan Baša v slovenski knjigi. Stopinje 1991, 94-98

Lenov prt. Stopinje 1991, 128. - (Pesem). - (Pod: Marko Baša)

Lojzetu Kozarju ob osemdesetletnici. Stopinje 1991, 21. - (Pesem)

Moja srečanja s slovenskim Porabjem. Porabje (Monošter) 1 (1991) 22 (5. XII.), 4; 23-24 (19. XII.), 6

Narodnjak in umetniški fotograf Mirko Lenaršič. Stopinje 1991, 42-46

Naša draga rejči... Stopinje 1991, 129. - (Pesem). - (Pod: Marko Baša)

Pridi, življenje... Stopinje 1991, 127. - (Pesem). - (Pod: Modinski)

Slovenci v Porabju - morajo živeti! Stopinje 1991, 36-40. - (Pod: G. S.)

1992

Bogájnskomi püšpeki - Jožetu Smeju. Stopinje 1992, 19. - (Pesem). - (Pod: Bogájnčar)

France Kidrič. Srce in oko. Ljubljana 1992, 41, 511-513

Jezik v letošnjem Slovenskem koledari. Porabje (Monošter) 2 (1992) 4 (27. II.), 5; 5 (12. III.), 4

Kdo naj bi se sramoval? Porabje (Monošter) 2 (1992) 10 (21. V.), 4

Küzmič Mikloš. Katehetsko pedagoški leksikon. Ljubljana (KC) 1992, 340

Naš véliki rojak Franc Miklošič. Stopinje 1992, 41-42

O, Bog usmili se Slovenskega Porabja. Stopinje 1992, 66-67. - (Pesem)

Ob novem prevodu psalmov. Stopinje 1992, 32-34

Ob oživitvi Etnologa. Etnolog (Ljubljana) 53 (1992), 298-303

Ob stoti obletnici rojstva Matije Malešiča. Mohorjev koledar 1992 (Celje), 132-135

Prof. Janezu Severju v spomin. Stopinje 1992, 157-159

Rajko Nahtigal. Srce in oko (Ljubljana) 1992, št. 42, 575-577

Slovstveno delo dr. Jožefa Smeja. Stopinje 1992, 19-22

Škof dr. Jožef  Smej - sedemdesetletnik. Mohorjev koledar 1992 (Celje), 167-169

Što je bio Jožef  Sakovič? Porabje (Monošter) 2 (1992) 8 (23. IV.), 6

V spomin Andreju Šavliju. Stopinje 1992, 155-156

V spomin prof. Ivu Zobcu. Stopinje 1992, 156-157

Varmeja pa föispan. Porabje (Monošter) 2 (1992) 6 (26. III.), 4; 7 (9. IV.), 4

Véliki slovenski državnik iz Slovenskih goric. Stopinje 1992, 35-41. - (Pod: Transmuranus)

Zbornik soboškega muzeja. Stopinje 1992, 171

1993

Bogojanska legenda. Stopinje 1993, 82-84. - (Pod: Novogorski)

Ka je pravo državni sekretar?! Porabje (Monošter) 3 (1993) 9 (6. V.), 4

Msgr. Jožef  Keréc - slovenski misijonar na Kitajskem. Stopinje 1993, 167-168

Narodne manjšine 2. Stopinje 1993, 168

Pozno v noč... sem sledil Stopinje. Stopinje 1993, 27-31

Prof. Viktorju Smoleju v spomin. Stopinje 1993, 159-160

1994

Jožef Košič, prekmurski pisatelj. Košič in njegov čas. Budimpešta (Košičev sklad) 1994, 6-52

Jožef  Košič. Košičev teden VI. Bogojina 1994, 14-18

Kje je druga polovica resnice o Porabju? Stopinje 1994, 70-71

Napačno vrednotenje Ivana Pregla. Dom in svet. Zbornik 1994. Maribor (Slomškova založba) 1994, 121-128

Narodnost prekmurskih Slovencev in J. Klekl st. Stopinje 1994, 32-36

Naši znameniti rojaki - slavist László Hadrovics. Stopinje 1994, 40-41

Pomen orlovstva za narodnost in kulturo v Prekmurju. Stopinje 1994, 50-55

Pozdrav mérajočim. Stopinje 1994, 71-74

Slovo od Stopinj. Stopinje 1994, 3-4

1995

Kulturni, narodnostni in verski tokovi v Prekmurju ob prelomu stoletja. Kleklov simpozij v Rimu. Celje (MD) 1995, 21-28

Plečnikova dela v Prekmurju v dveh knjigah. Stopinje 1995, 197

Spomini na Jožefa Klekla st. Stopinje 1995, 38-44

Trubarjeva in Dalmatinova besedila v Martjanski pesmarici I. Slavistična revija (Maribor) 43 (1995), 267-275

Življenje, osebnost, raziskovalno delo in pomen Nika Kureta za slovensko etnologijo in kulturo. Etnolog 5 (56, 1995), 51-78

1996

Franc Novak: Slovar beltinskega prekmurskega govora. Murska Sobota (PZ) 1996. 184 str. Drugo, popravljeno in dopolnjeno izdajo priredil in uredil Vilko Novak.

Gospodu prof. Jakobu Šolarju. Mohorjev koledar 1996 (Celje), 131-132. - /Pesem/

Ivan Zelko in njegovo raziskovanje prekmurske zgodovine. Ivan Zelko, Zgodovina Prekmurja. Murska Sobota (PZ) 1996, 7-13

Ivan Zelko: Zgodovina Prekmurja. Izbral, uredil in spremno besedo napisal Vilko Novak. Murska Sobota (PZ) 1996. 333 str.

K prvi izdaji. Franc Novak, Slovar beltinskega prekmurskega govora. Murska Sobota (PZ) 1996, V-VI.

Ob drugi izdaji. Franc Novak, Slovar beltinskega prekmurskega govora. Murska Sobota (PZ) 1996, VII-XIII.

Pripombe h Kleklovemu simpoziju v Rimu. Stopinje 1996, 154-157

1997

Balthasar Hacquet, Veneti-Iliri-Slovani. Zgodovinski časopis (Ljubljana) 51 (1997) 4, 585-586

Dr. Zsiga ne piše resnice! Porabje (Monošter) 7 (1997) 23 (20. XI.), 6

Kdo je bil Mihael Kühar? Prepustimo vse to zgodovinarjem! Vestnik (Murska Sobota) 49  (1997) 46 (13. XI.), 9

Kdo je ropal novembra 1918 v Beltincih? Vestnik (Murska Sobota) 49 (1997) 29   (17. VII.), 3

Knjige so že napisane! Vestnik (Murska Sobota) 49 (1997) 48 (27. XI.), 10

Martjanska pesmarica. Uredil in spremna besedila napisal Vilko Novak. Ljubljana (ZRC SAZU) 1997.  398 str.

Napad na slovenstvo Prekmurja. Družina (Ljubljana) 1997, št. 21, 25. 5., str. 17

O, Bog, usmili se Slovenskega Porabja. Družina, 9. II. 1997, št. 6, str. 16. - (Pesem)

Obtožujem! Napad na slovenstvo Prekmurja! Porabje (Monošter) 7 (1997) 10 (22. V.), 2

Od Prekmurja do Trianona. Vestnik (Murska Sobota) 49 (1997), št. 31 - 38 (od 31. VII. do 18. IX.). - 8 nadaljevanj.

Prekmurska Martjanska pesmarica. Martjanska pesmarica. Ljubljana (ZRC SAZU) 1997, 3-61

Raznarodovanje rodilo »srečne« sadove. Vestnik (Murska Sobota), 22. 5. 1997, str. 8. - (Razgovor z J. Votekom)

Še o dr. Matiji Slaviču - z madžarskega vidika. Iz spominov in doživetij. Vestnik (Murska Sobota)  49 (1997) 43 (23. X.), 9

1998

Bogojina. Stopinje 1998, 54-57

Doktor Stanko in sestra Danica. Stopinje 1998, 60-63

Dr. Franc Sušnik med nami. Franc Sušnik: Prekmurski profili. Murska Sobota (Pomurska založba) 1998, /2-3/

Kdo je bil Ivan Jerič? Vestnik (Murska Sobota) 50 (1998) 9 (26. II.), 8

Košičev teden. Stopinje 1998, 162

Kritika madžarske knjige o Prekmurju. Vestnik (Murska Sobota) 50 (1998) 9 (26. II.), 9

Prekmurje in trianonski mir v madžarski luči. Stopinje 1998, 42-46

Rasla je z menoj... Stopinje 1998, 33-36. - (Pod: Vid Dolinec)

V spomin Matiji Maučecu. Stopinje 1998, 136-138

1999

»Delal sem za dve stroki in še za fakulteto«. Pogovor z dr. Vilkom Novakom. Glasnik SED (Ljubljana) 39 (1999) 2,16-22

Delo dr. Matije Slaviča in njegov pomen za Prekmurje. Stopinje 1999, 47-49

Slovstveno delo Lojzeta Kozarja. Vestnik (Murska Sobota) 51 (1999) 51 (23. XII.) 11

Spomini na Slodnjaka. Mohorjev koledar (Celje) 1999, 170-179

Večerni pogovori. Stopinje 1999, 136-144

2000

Kozarjev prevod Pavlovih pesmi. Vestnik (Murska Sobota) 52 (2000) 2 (13. I.), 11

Lojzetu Kozarju v spomin. Stopinje 2000, 124-125

Pomen Lojzeta Kozarja za slovensko slovstvo in njegovo mesto v njem.

Stopinje 2000, 132-135

Zbogom, življenje. Ljubljana (samozaložba) 2000. 193 str. ; 16 cm. - (Pesmi)

            Por.: J. Ftičar: Stopinje 2002,187-188

2001

Arhitekt Jože Plečnik v Prekmurju. Stopinje 2001, 197-199

Dvoje Kleklovih pisem. Stopinje 2001, 62-65

Košičev teden XII. Stopinje 2001, 197

Opomnja k moji bibliografiji. Stopinje 2001, 199-200

2002

Poslednji odhod. Stopinje 2002, 129-130

Kdo jih je poznal? Stopinje 2002, 60-63

2003

Spomini na dom in družino Néncovega Joužeka (J. Smeja). Stopinje 2003, 51-55

2006

Slovar stare knjižne prekmuščine. Ljubljana, ZRC SAZU, 2006. 947.

O VILKU NOVAKU IN NJEGOVEM DELU

BAŠ, Angelos: Etnolog, literarni zgodovinar in pedagog Vilko Novak. Panonski zbornik. Murska Sobota (PZ) 196, 350-353

FTIČAR, Jože: Vilko Novak v Kleklovih Novinah. Stopinje 1999, 116-121

HORVAT, Jože: Čar narečnih pisateljev in (njihovih) narečnih besed. (Pogovor z dr. Vilkom Novakom). Delo, Književni listi (Ljubljana) 31 (1989), (4. V.), 3

HUDELJA, Mihaela: Dokumentacija in njeni »neznani« zakladi. Predstavitev in pomen fotografske zbirke prof. Vilka Novaka. Traditiones 27. Ljubljana 1998, 205-218

KOZAR, Lojze: Dr. Vilko Novak v Stopinjah. Stopinje 1999, 122-127

KOZAR, Lojze: Drobci z življenjske poti prof. dr. Vilka Novaka. Košičev teden VI. Bogojina 1994, 7-9

KOZAR-MUKIČ, Marija: Vilko Novak - 80 éves. Vasi Honismereti közlemények (Szombathely) 1989, 1, 9-11

KREMENŠEK, Slavko: Anlässlich der 80-jährigen Jubiläums Prof. Dr. Vilko Novak. Ethnologia Slavica (Bratislava) 22, 1990 (1991), 9-13

KREMENŠEK, Slavko: Ob jubileju univerzitetnega profesorja dr. Vilka Novaka. Traditiones 18. Ljubljana 1989, 55-59

KREMENŠEK, Slavko: Prof. dr. Vilko Novak : osemdesetletnica. Naši razgledi (Ljubljana) 38 (1989) 8  (21. IV.), 227

KREMENŠEK, Slavko: V oporo še v visokih letih. Vilko Novak 1909-2003. Delo (Ljubljana9 45 (2003) 238 (14. X.), 8

KRNEL-UMEK, Duša: Profesorju dr. Vilku Novaku ob sedemdesetletnici. Glasnik SED (Ljubljana) 19 (1979) 1, 6-7

KUHAR, Boris: Vilko Novak šestdesetletnik. Delo (Ljubljana) 11 (1969) 117 (29. IV.), 5

KURET, Niko: Univ. prof. dr. Vilko Novak : 80-letnik. Mohorjev koledar (Celje) 1990, 160-161

KURET, Niko: Vilko Novak šestdesetletnik. Slovenski etnograf (Ljubljana) 21-22 (1968-69) (1970), 128

KUZMIČ, Franc: Bibliografija - Vilko Novak. Stopinje 1999, 92-116

KUZMIČ, Franc: Bibliografija samostojnih publikacij dr. Vilka Novaka. Košičev teden VI. Bogojina 1994, 19-21

LOŽAR-PODLOGAR, Helena: Novak Vilko. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana (MK) 1994, zv. 8, 21

MATIČETOV, Milko: Vilko Novak: »O meni«. Glasnik SED (Ljubljana) 32 (1992) 1-2, 1-7

MATIČETOV, Milko: Delal sem za dve stroki in še za fakulteto. Pogovor z dr. Vilkom Novakom. Glasnik S.E.D. (Ljubljana) 39 (1999) 2, 16-22

NOVAK, Anka: Etnolog prof. dr. Vilko Novak. Glasnik SED (Ljubljana) 27, 1987 (1988), 1-2, 9-16

NOVAK, Anka, Marija CVETEK: Profesor dr. Vilko Novak - osemdesetletnik. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 35 (1989/90), 4-5, 99-101

PODKRIŽNIK, Mimi: Presenečen nad svojimi desetletji. Delo (Ljubljana), 21. 10. 1999, 14

Priznanje našemu znanstveniku. Madžarski tisk ob 70-letnici Vilka Novaka. Vestnik (Murska Sobota), 16. 5. 1980

RAČIČ, Mojca: Ausgewählte Bibliographie von Vilko Novak. Ethnologia Slavica (Bratislava) 22, 1990, (1991), 23-28

RAČIČ, Mojca: Izbrana bibliografija dr. Vilka Novaka. Traditiones 18. Ljubljana 1989, 59-64

SKLEDAR, Štefan: Etnološko delo profesorja Vilka Novaka. Košičev teden VI. Bogojina 1994, 9-10

SLAVEC, Ingrid: Vilko Novak - osemdesetletnik. Delo (Ljubljana) 31 (1989) 98 (28. IV.), 6

SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid: Prof. dr. Vilko Novak devetdesetletnik. Delo (Ljubljana), 13. 5. 1999

SMEJ, Jožef: In memoriam prof. dr. Vilko Novak (1909-2003). Družina (Ljubljana) 2003 (19. X.), 2

SMEJ, Jože: Pismo dr. Vilka Novaka izpred 20 let. Stopinje 2004, 194-195

SOČIČ, Ludvik: Vilko Novak : Pofsen tak, kak tü gučimo. Vestnik (Murska Sobota) 40 (1988) 25 (7. VII.), 7

VOTEK, Janez: Raznarodovanje rodilo »srečne« sadove. Intervju. Vestnik (Murska Sobota) 49 (1997) 21 (22. V.), 8

VUGRINEC, Jože: Dolgo, ustvarjalno življenje. Vestnik (Murska Sobota), 29. 4. 1999, 3

VUGRINEC, Jože: Vilko Novak - slavist, urednik, bibliograf, prevajalec, literarni ustvarjalec. Košičev teden VI. Bogojina 1994, 11-13

ZADRAVEC, Jože (jz): Jubilant iz kulturnega kroga. Družina (Ljubljana)  (1999) 19 (9. V.), 10

ZADRAVEC, Jože: Obtoži krivca, ne njegove žrtve. Stopinje 1990, 30-35

ZADRAVEC, Jože: Obtoži krivca, ne njegove žrtve. (Intervju). Družina (Ljubljana) 38 (1989), 26-27, 10

ZADRAVEC, Jože: Prof. dr. Vilko Novak 1909-2003. Velikemu rojaku v spomin. Vestnik (Murska Sobota) 55 (2003) 42 (16. X.), 2

ZADRAVEC, Jože: »Tiha, razkošna ura leži...« Stopinje 2004, 188-194

ŽUNEC, Branko: Devetdeset let dr. Vilka Novaka. Večer (Maribor) 4. 5. 1999

ŽUNEC, Branko: Kdo (in kako) še skrbi za ljudsko izročilo in znanstveni naraščaj? Srečanje z dr. V. Novakom. Vestnik (Murska Sobota) 37 (1985) 35 (5. IX.), 4

Kolesar s Filozofske. Zbornik v počastitev 90-letnice prof. dr. Vilka Novaka. Ljubljana (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta) 2000. 300 str. (Županičeva knjižnica ; 4)

            Por.: J. Ftičar: S 2001, 194

Novak Vilko. Univerza v Ljubljani. Biografije in bibliografije. Ljubljana 1957, 88-89; II 1969, 46; III/1 (1979) , 39

Vilko Novak professzor elöadása a (szombathelyi) magyar-szlovén esten. Magyar Nemzet, 11. 3. 1956, str. 3

A magyar-szlovén kulturális kapcsolatok a két nép egmás iránti megbecsülését és megértését szolgálják. Vilko Novak jugosláv professzor nyilatkozata. Vasmegye, 17. 3. 1956, str. 2

KRATICE

ČZN - Časopis za zgodovino in narodopisje

DiS - Dom in svet

DZS - Državna založba Slovenije

FF - Filozofska fakulteta

Glasnik SED - Glasnik Slovenskega etnološkega društva

JiS - Jezik in slovstvo

KC - Katehetski center

KL - Književni listi - Delo

KUD - Kulturno umetniško društvo

MD - Mohorjeva družba

NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica

O - Obzorja

PZ - Pomurska založba

RSSE - Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov

S - Stopinje

SAZU - Slovenska akademija znanosti in umetnosti

SKZ - Slovenski knjižni zavod

SKZ OF - Slovenski knjižni zavod OF

ZLI - Založba ljudskih iger

ZRC SAZU - Znanstveno raziskovalni center SAZU