Bibliografija Fride Kovač

 

Bibliografija Fride Kovač

Franc Kuzmič

Frida Kovač (1908-1996), roj. Fichtmüller, je bila rojena v Leobnu v Avstriji. V Gradcu je obiskovala meščansko šolo, nato pa še leta 1924 dveletno trgovsko šolo, prav tako v Gradcu. Do leta 1927 je službovala v Gradcu. Poročila se je z evangeličanskim duhovnikom Karelom Kovačem in živela vse do moževe upokojitve v Gornjih Slavečih. Potem sta se preselila v Maribor, kjer sta ostala do smrti.

O svojem literarnem delu je spregovorila v intervjuju, objavljenem v Evangeličanskem koledarju 1994 (str. 56-61). Nekrolog je bil objavljen v Evangeličanskem listu 25 (1996) 11, 9.

Pri sestavljanju bibliografije mi je pomagala pisateljica sama, saj mi je pripravila, sicer le del, naslove svojih del, ne pa drugih za bibliografijo potrebnih podatkov. Te sem moral potem pač poiskati sam. Vseeno pa mi je njen seznam naslovov pomagal predvsem pri anonimnih objavah. Vseh prispevkov z inicialkama F. K. nisem upošteval, če ni sama potrdila avtorstva. Prav tako mi ni uspelo dobiti vseh nemških in madžarskih časopisov med obema vojnama (Pester Loyd, Lichter der Heimat, Wehr und Waffe, Kirche und Volk, Neues Leben idr.), ki so izhajali na tujem, zato nisem mogel teh enot zbrati, niti nakazane naslove dopolniti - zato sem bil tokrat to prisiljen izpustiti.

Ker je literarni delež, namenjen predvsem našemu človeku, zelo obsežen, je prav, da se ji s to bibliografijo oddolžimo, ki pa bo gotovo v pomoč literarnim zgodovinarjem in tistim, ki si bodo hoteli osvežiti spomin, kaj vse je napisala in kaj vse od tega so prebrali.

1928

1. Einweihung der Kirche in Gornja Slaveča (Prekmurje). Neues Leben (Ljubljana) 8 (1928) 12 (1. XII.), 123

1929

2. Senioratssitzung in Bodonci (Prekmurje). Neues Leben (Ljubljana) 9 (1929) 10 (1. X.), 73

1931

3. Advent. Neues Leben (Ljubljana) 11 (1931) 11-12, 89

4. Glaube. Neues Leben (Ljubljana) 11 (1931) 10, 88

1932

5. Des Heilands Liebe. Neues Leben (Zagreb) 12 (1932) 9-10, 73

6. Pfarrstand und Kirchenvolk. Neues Leben (Zagreb) 12 (1932) 9-10, 78-80

7. Über den Sternen. Neues Leben (Zagreb) 12 (1932) 11-12, 89

8. Was war sein Lohn? Neues Leben (Ljubljana) 12 (1932) 4 (25. III.), 29

1935

9. Herbstgedanken. Kirche und Volk (Sombor) 2 (1935) 11 (15. XI.), 144

10. Krivda i pokora. Roman. Düševni list, 13 (1935) 3,43-45; 4,55-56; 5, 67-68; 6, 79-80; 7, 90-91; 8, 98-100; 9, 110-116; 10, 122-127; 11, 134-137; 12, 146-149; 14 (1935) 1, 2-6; 14 (1936) 2, 18-25; 3, 30-38; 4, 42-46; 5, 54-57; 6, 66-72; 7, 78-84; 8, 90-93; 9, 102-104; 10, 114-120; 11, 126-128; 12,138-144

11. Wie eine Kirche gebaut wurde. Kirche und Volk (Sombor) 2 (1935) 7 (15. VII.), 91

1936

12. Auferstanden. Kirche und Volk (Sombor) 3 (1936) 4 (15. IV.), 50-51

13. Mati. Murska krajina (Murska Sobota) 5 (1936) 35 (30. VIII.), 2 do 6 (1937) 8 (21. II.), 2

14. "Šterikoli gorivzemejo tákše dejte vu iméni mojem..." Düševni list 15 (1936) 1, 2-6

1937

15. Prekmurska pravljica. Mladi Prekmurec, 2 (1937/38) 1-2, 14-15

1938

16. Božična čüda. Düševni list, 17 (1938) 1,7-8

17. Črtica iz Prekmurja. Obzorja (Maribor) 1 (1938), 10, 331-332

18. Na desetletnico posvetšenja cerkvi. Düševni list, 16 (1938) 11, 130

19. Planinska cesta. Mladi Prekmurec, 3 (1938) 3-4, 44-46

20. Sveta noč. Düševni list, 17 (1938) 1, 9-10

1939

21. Advent. Düševni list, 17 (1939) 12, 139-140

22. Das Weihnachtswunder. Kirche und Volk (Sombor) 6 (1939) 22 (15. XII.), 195-196

23. Endre Forgács: Vihérje. Düševni list, 17 (1939) 12, 134-136

24. Evangeličanska ženska i cerkev. Düševni list, 17 (1939) 6, 67-68

25. Joni. Modra ptica (Ljubljana) 11 (1939/40), 274

26. Ka pomeni novo leto za ženske? Düševni list, 17 (1939) 2, 19-20

27. Káina skitanje pred Bogom. Düševni list, 17 (1939) 9, 98-99

28. Koledni svétki i novo leto. Düševni list, 18 (1939) 1, 6-7

29. Konfirmacija. Düševni list, 17 (1939) 4, 43-44

30. Lübi bližnjega! Düševni list, 17 (1939) 7, 78

31. Materinski den. Düševni list, 17 (1939) 5, 55

32. Mati. Düševni list, 17 (1939) 6, 63

33. Mojoj materi! Düševni list, 17 (1939) 5, 50

33a. Mojoj materi. Amerikanszki Szlovencov Glasz (Betlehem, Pa.) 19 (1939) 19 (12. V.), 2

34. Nágib k-domi. Düševni list, 17 (1939) 3, 30

35. Nezakonski otrok. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1939) 52 (4. III) 7

36. Radovednost. Düševni list, 17 (1939) 3, 33

37. Smilüvanje. Düševni list, 18 (1939) 1, 4-5

38. Spômenek naši mrtvi. Düševni list, 17 (1939) 11, 129

39. Svéta nôč. Düševni list, 18 (1939) 1, 6

40. Šôla. Düševni list, 17 (1939) 10, 115

41. Tak lübim Te. Düševni list, 17 (1939) 4, 42

42. Usoda. Večernik, 4. 2. l939, 10

43. V mraku. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1939) 177 (5. VIII.), 15

44. Vihar v pomladi. Mariborski večernik Jutra (Maribor) 14 (1939) 125 (3. VI.), 6

45. Vüpanje. Düševni list, 17 (1939) 8, 92

46. Za otroka. Mladi Prekmurec (Murska Sobota) 3 (1939) 7-8, 113-114

47. Žetev. Düševni list, 17 (1939) 9, 106

1940

48. Bôgi se dopadajôči zákon. Düševni list, 18 (1940) 11, 128

49. "Bojdi vola Tvoja...". Düševni list, 18 (1940) 7, 76-77

50. Dr. Luther Mártoni v spômenek! Düševni list, 18 (1940) 11, 130

51. Goristanenje. Düševni list, 18 (1940) 4, 42-43

52. Jožef Lévay: Gospon Jezuš. Düševni list, 18 (1940) 6, 66

53. Ka se je lažnivomi Petri senjalo. Düševni list, 19 (1940) 1, 6-8

54. "Krüha našega vsákdenéšnjega daj nam ga dnes..." Düševni list, 18 (1940) 8, 93-94

55. Lüdje, šteri se bojijo koledni svétkov. Düševni list, 19 (1940) 1, 10

56. "Ne pelaj nás v sküšávanje..." Düševni list, 18 (1940) 6, 67-68

57. "Odpüsti nam dugè naše...!" Düševni list, 18 (1940) 10, 115-116

58. Prva laž. Düševni list, 18 (1940) 3, 34

59. Sposojeni kinč. Düševni list, 18 (1940) 12, 139-140

60. Sprotoletje. Düševni list, 18 (1940) 5, 53-54

61. Srečno novo leto. Düševni list, 18 (1940) 2, 17-18

62. Vesèli dèn za Gor. Slávečko gmajno. Düševni list, 18 (1940) 9, 103-104

63. Zgübleni sin. Düševni list, 18 (1940) 4, 44-45

64. Zgübleni sin. Düševni list, 18 (1940) 4, 45-46

1941

65. Bôg je znami. Düševni list, 19 (1941) 3, 26-27

66. Čüdne so Bože poti. Evangeličanski kalendar 1941, 68-70

67. Lübezen. Lelki Harmat=Düševni list, 19 (1941) 10, 109-111

68. Mati. Düševni list, 19 (1941) 6, 67-68

69. Nedela. Lelki harmat=Düševni list, 19 (1941) 8, 92-93

70. Passio. Düševni list, 19 (1941) 4, 45-46

71. Schneesturm. Kirche und Volk, 8 (1941) 5 (1. III.), 36-37

72. Szent szülöföld. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 35 (1941) 5 (20. VI.), 7

73. Tri králi. Düševni list, 19 (1941) 2, 19-20

74. Vera ešče bregè pregene! Düševni list, 19 (1941) 3, 31-32

75. Vernoszt k veri domovini. Düševni list, 19 (1941) 7, 80

1942

76. Auferstanden. Wehr und Waffe (Györ) 4 (1942) 14 (5. IV.), 110-111

77. Besinnlichkeiten am warmen Ofen. Wehr und Waffe (Györ) 4 (1942) 6 (8. II.), 46

78. Bozsicsni vecsér na fronti. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 36 (1942) 52 (25. XII.), 10

79. Die Hilfe. Wehr und Waffe (Györ) 4 (1942) 50 (13. XII.), 390-391; 51 (20. XII.), 398-399

80. Dober pajdás. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 36 (1942) 42 (16. X.), 5

81. Frohe Menschen - starke Menschen. Wehr und Waffe (Györ) 4 (1942) 6 (8. II.), 45

82. Jesus lebt... Wehr und Waffe (Györ) 4 (1942) 14 (5. IV.), 108

83. Jonny. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 36 (1942) 46 (13. XI.), 5

84. Kak pomagamo drugim? Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 36 (1942) 39 (25. IX.), 5

85. Lejpo i prijazno oponasanye. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 36 (1942) 45 (6. XI.), 6

86. Nas doum. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 36 (1942) 49 (4. XII.), 6

87. Prikazni v megli. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 36 (1942) 36 (4. IX.), 5

88. Priszega leventov. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 36 (1942) 23 (26. VI.), 5

89. Schuld und Sühne. Wehr und Waffe (Györ) 4 (1942) 6 (8. II.), 42-43 - 37 (13. IX.), 294-295

90. Sparanye. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 36 (1942) 43 (23. X.), 6

91. Szloboud. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 36 (1942) 40 (2. X.), 7

92. Sztari Tomás. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 36 (1942) 52 (25. XII.), 11-12

93. Vernünstige Schönheitspflege. Wehr und Waffe (Györ) 4 (1942) 6 (8. II.), 46-47

94. Zdravje je szrecsa. Murasombat és Vidéke (Murska Sobota) 36 (1942) 41 (9. X.), 6

95. Zimszka pomoucs za nase szoldake. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 36 (1942) 35 (28. VIII.), 6

1943

96. Das unruhige Herz //konec//. Wehr und Waffe (Györ) 5 (1943) 38 (19. IX.), 306-307

97. Das Weihnachtsevangelium. Wehr und Waffe (Györ) 5 (1943) 4 (24. I.), 26-28

98. Der gute Kamerad. Wehr und Waffe (Györ) 5 (1943) 5 (31. I.), 34-36

99. Der Mörder. Wehr und Waffe (Györ) 5 (1943) 2 (10. I.), 10-12

100. Die Heimkehr. Lichter der Heimat (Brasov/Romunija) 24 (1943) 13 (junij) 98-100

101. Dobri tanacsi. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 37 (1943) 8 (19. II.), 6

102. Hagelschlag. Wehr und Waffe (Györ) 5 (1943) 3 (17. I.), 18-20

103. Hudoubni jezicke. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 37 (1943) 7 (12. II.), 6

104. "... i mèr na zemli..." Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 37 (1943) 52 (24. XII.), 9

105. Nameszto zsajfe. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 37 (1943) 11 (12. III.), 6

106. Renatus Lerch. Wehr und Waffe (Györ) 5 (1943) 7 (14. II.), 51-52 (konec sledi)

107. Rojsztvo. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 37 (1943) 13 (26. III.), 6

108. V nouvo leto. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 37 (1943) 1 (1. I.), 5

109. Szkrb za oblejko. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 37 (1943) 23 (4. VI.), 7

110. Szkrb za zdravje. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 37 (1943) 14 (2. IV.), 6

1944

111. Bombardejranye i Bozsa pomoucs. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 38 (1944) 26 (23. VI.), 6

112. Mrtve ocsi. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 38 (1944) 46 (10. XI.), 4; 47 (17. XI.), 4

113. Peszem pretekloszti. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 38 (1944) 39 (22. IX.), 4; 40 (29. IX.), 4

113a. Povrnenye. Nas kalendár 1944, 56-61

114. Prekeszno. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 38 (1944) 32 (4. VIII.), 4; 33 (11. VIII.), 4

115. Trijé koledni szvétki. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 38 (1944) 52 (22. XII.), 4

116. Vüzemszki dár. Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota) 38 (1944) 15 (7. IV.), 6

1945

117. Obnova evang. cerkve v Gornjih Slavečih. Evangeličanski kalendar 1945, 91

1954

118. Domotožje. Evangeličanski koledar 1954, 57-61

1956

119. Mati. Evangeličanski koledar 1956, 56-60

120. Reši nas vsega hudega... Renatus. Evangeličanski koledar 1956, 51-55

1957

121. Kako se je gradila soboška cerkev? Evangeličanski koledar 1957, 42-43

122. Krvna skupina B. Evangeličanski koledar 1957, 46-49

123. V snežnem viharju. Evangeličanski koledar 1957, 51-52

1958

124. Števek in njegove sanje. Evangeličanski koledar 1958, 61-67

125. Tuja kri. Evangeličanski koledar 1962, 41-48

1963

126. Ukradena denarnica. Evangeličanski koledar 1963, 71-74

127. Vnuk. Evangeličanski koledar 1963, 36-39

1964

128. Kristus pride. Evangeličanski koledar 1964, 38-43

129. Prijateljstvo za življenje. Evangeličanski koledar 1964, 57-60

130. Tajnost svete noči. Evangeličanski koledar 1964, 73-75

131. Zvesti mohamedanci. Evangeličanski koledar 1964, 70

1966

132. Nero. Evangeličanski koledar 1966,46-48

133. Snežni plazovi. Evangeličanski koledar 1966, 35-42

1967

134. Prelomljena prisega. Evangeličanski koledar 1967, 76-79

1968

135. V senci preteklosti. Evangreličanski koledar 1968, 90-97

1969

136. Nezadovoljna deklica. Evangeličanski koledar 1969, 69-72

137. Zgubljeni sin. Evangeličanski koledar 1969, 62-69

1970

138. Marija in Marta. Evangeličanski koledar 1970, 78-83

139. Rdeče cvetlice. Evangeličanski koledar 1970, 83-87

1971

140. Če Bog molči. Evangeličanski koledar 1971, 70-78

141. Grešnica - ženski liki iz Svetega pisma. Evangeličanski koledar 1971, 78-80

142. Kako je Steinhofer Janez praznoval Božič. Evangeličanski koledar 1971, 68-70

143. Naši ekumenski odnosi. Nova mladika (Celje) 2 (1971) 1, 19

1972

144. Dobro dejanje. Evangeličanski list, 2 (1972) 2, 3-4

145. Izgubljena ura. Evangeličanski list, 1 (1972) 9, 4; 10, 4; 11, 4

146. Križec na prsih? Evangeličanski list, 1 (1972) 4, 2

147. Kultura - krščanstvo - vzgoja. Evangeličanski list, 1 (1972) 8, 2

148. Materinski dan. Evangeličanski list, 1 (1972) 7, 2

149. Nekdaj in danes. Evangeličanski list, 2 (1972) 2, 6

150. Pojoča cerkev. Evangeličanski list, 1 (1972) 9, 2-3

151. Potrpljiva ljubezen. Evangeličanski koledar 1972, 96-101

152. Stari in mladi. Evangeličanski list, 1 (1972) 10, 2

153. Tašče in snahe. Evangeličanski list, 1 (1972) 12, 4; 2 (1972) 1, 3

154. Vstajenje. Evangeličanski list, 1 (1972) 5, 2

155. Velikonočni kres. Evangeličanski koledar 1972, 104-107

156. Winsberški božič. Evangeličanski koledar 1972, 94-95

157. Ženski liki iz Svetega pisma - Herodias. Evangeličanski koledar 1972, 101-104

1973

158. Kaj se je zgodilo potem? Evangeličanski list, 2 (1973) 3, 3; 4, 3; 5, 3

159. Konfirmacija. Evangeličanski list, 2 (1973) 9, 3

160. Mačeha. Evangeličanski list, 2 (1973) 12, 3-4

161. Novo življenje. Evangeličanski koledar 1973, 76-80

162. Ohola deklica. Evangeličanski list, 2 (1973) 10, 3; 11, 3

163. Prijateljstvo. Evangeličanski list, 2 (1973) 8, 3-4

164. Rdeča pisanica. Evangeličanski list, 2 (1973) 6, 3-4

165. Tudi danes se godijo čudeži. Evangeličanski list, 3 (1973) 2, 3-4

166. V zadnjem trenutku. Evangeličanski koledar 1973, 81-83

167. Žrtev uboge vdove - ženski liki iz Svetega pisma. Evangeličanski koledar 1973, 74-76

1974

168. Avtostop. Evangeličanski list, 3 (1974) 7, 6

169. Črna knjiga. Evangeličanski koledar 1974, 94-96

170. Legenda o treh modrih. Evangeličanski list, 3 (1974) 3, 3; 4, 3-4

171. Modre anemone. Evangeličanski koledar 1974, 87-91

172. Neusmiljena šala. Evangeličanski list, 4 (1974) 1, 3-4; 2, 4

173. Otrok je staršev zaklad. Evangeličanski koledar 1974, 85-87

174. "Priče Jehove". Evangeličanski list, 3 (1974) 12, 5

175. Prva laž. Evangeličanski list, 3 (1974) 8, 3-4

176. Samarijanka - ženski liki iz svetega pisma. Evangeličanski koledar 1974, 92-93

177. Spomladanska nevihta. Evangeličanski koledar 1974, 76-84

178. Velika noč v koptski cerkvi. Evangeličanski list, 3 (1974) 6, 6

179. Velikonočna voščilnica. Evangeličanski list, 3 (1974) 6, 3-4

1975

180. Božično darilo. Evangeličanski list, 4 (1975) 2, 3-4

181. Gostilna pri "Velikanu". Evangeličanski list, 4 (1975) 4, 5; 6, 5

182. Lubenice. Evangeličanski list, 4 (1975) 10, 4; 11, 4

183. Po stopnicah navzdol. Evangeličanski koledar 1975, 92-98

184. Usodno srečanje. Evangeličanski koledar 1975, 98-104

185. Zlata kletka. Evangeličanski list, 4 (1975) 4, 3-4; 6, 3-4

1976

186. Cena zmage. Evangeličanski list, 5 (1976) 4, 3-4

187. Dan mrtvih. Evangeličanski list, 5 (1976) 12, 3-4

188. Izrael - dežela Biblije. Evangeličanski koledar 1976, 85-88

189. Marija - ženski liki iz Svetega pisma. Evangeličanski koledar 1976, 82-85

190. Neutemeljen sum. Evangeličanski list, 5 (1976) 7, 3-4

191. Plodno življenje. Evangeličanski list, 5 (1976) 8, 6

192. Srečanje z Gospodom. Evangeličanski list, 6 (1976) 2, 5

193. Usodna zmota. Evangeličanski koledar 1976, 92-96

194. Večer življenja. Evangeličanski koledar 1976, 75-82

195. Velikonočni evangelij. Evangeličanski list, 5 (1976) 6, 3-4

196. Volnena ruta. Evangeličanski list, 5 (1976) 10, 4-5

197. Zadnja noč. Evangeličanski koledar 1976, 88-92

1977

198. Oblaki pred soncem. Evangeličanski list, 6 (1977) 4, 4-5

199. Okamenelo srce. Evangeličanski koledar 1977, 112-119

200. Različne poti. Evangeličanski koledar 1977, 105-112

201. Solzica. Evangeličanski list, 6 (1977) 8, 4-5

202. Stari oreh. Evangeličanski list, 6 (1977) 11, 4.6; 12, 4; 7 (1978) 1, 4; 2, 4; 3, 4; 4, 4; 5, 4; 6, 4; 7, 4; 8, 4; 9, 4; 10, 4; 11, 4

203. Svoboda. Evangeličanski list, 6 (1977) 6, 4-5

204. Vladarji v času Kristusovega življenja. Evangeličanski koledar 1977, 102-105

1978

205. Nezaželeni otrok. Evangeličanski koledar 1978, 79-88

206. Sestri. Evangeličanski koledar 1978, 90-99

207. Stari prijatelj. Evangeličanski list, 8 (1978) 1, 4; 2, 5; (1979) 3, 4

1979

208. Igorjeva zgodba. Evangeličanski koledar 1979, 70-82

209. Ivanka. Evangeličanski list, 9 (1979) 1, 4; 2, 6-7

210. Prostor na soncu. Evangeličanski koledar 1979, 87-96

211. Spominčice. Evangeličanski list, 8 (1979) 7, 3-4

212. Vraževernost. Evangeličanski list, 8 (1979) 10, 3-4

213. Zadnja postaja. Evangeličanski koledar 1979, 48-54

214. Zgubljeni sin. Evangeličanski list, 8 (1979) 4, 4; 5, 4-5

215. Zvezdni utrinek. Evangeličanski list, 8 (1979) 5, 3.5

1980

216. "Največja pa je ljubezen". Evangeličanski list, 9 (1980) 10, 4; 11, 4; 12, 4-5

217. Pot v Betlehem. Evangeličanski list, 10 (1980) 2, 3-4

218. Sprehod v preteklost. Evangeličanski koledar 1980, 53-62

219. Štiri sveče za Jezusa. Evangeličanski list, 10 (1980) 1, 3-4

220. Vaška zgodba. Evangeličanski koledar 1980, 69-78

221. Zgubljeni raj. Evangeličanski list, 9 (1980) 4, 4; 5, 4; 6, 4

1981

222. Drugi Adam. Evangeličanski koledar 1981, 105-113

223. Luč v temi. Evangeličanski list, 10 (1981) 10, 4; 11, 4; 12, 4; 11 (1981) 1, 4

224. Nevarna pot. Evangeličasnki koledar 1981, 56-64

225. Požigalec. Evangeličanski koledar 1981, 83-88

226. Slaba ocena. Evangeličanski list, 10 (1981) 8, 5; 9, 4-5

227. Stara hiša. Evangeličanski list, 10 (1981) 4, 4; 5, 4; 6, 4; 7, 4; 8, 4

228. Zadnji božič. Evangeličanski list, 11 (1981) 2, 4-5

1982

229. Mesto in vas. Evangeličanski list, 11 (1982) 3, 4-5; 4, 4-5

230. Pozabljeni svet. Evangeličanski koledar 1982, 114-163

231. Sence preteklosti. Evangeličanski list, 11 (1982) 10, 4-5; 11, 4-5; 12, 4

232. Sumničenje. Evangeličanski list, 11 (1982) 7, 4-5; 8, 4-5; 9, 4

233. Velikonočni zvonovi. Evangeličanski list, 11 (1982) 5, 4

1983

234. Drugačna razmerja. (Soavtorica z izjavo). Družina (Ljubljana) 32 (1983) 5 (30. I.), 4 (s sliko)

235. Kajn in Abel. Evangeličanski list, 12 (1983) 9, 4-5; 10, 4; 11, 4; 12, 4; 13 (1983) 1, 6

236. Napačna pot. Evangeličanski list, 12 (1983) 6, 4-5; 7, 4-5; 8, 4-5; 9, 5

237. Reportaža v teku dvatisočih let. Evangeličanski list, 13 (1983) 2, 6-7

238. Simfonija življenja. Evangeličanski koledar 1983, 96-110

1984

239. Greh staršev. Evangeličanski koledar 1984, 102-109

240. Nepričakovani gost. Evangeličanski list, 14 (1984) 2, 6-7

241. Novo življenje. Evangeličanski list, 13 (1984) 9, 6; 10, 4-5; 11, 4-5

242. Prepozno. Evangeličanski list, 13 (1984) 3, 4-5; 4, 4-5; 5, 4

243. Sovraštvo. Evangeličanski list, 13 (1984) 6, 5; 7, 5; 8, 4-5

244. Zmaga ljubezni. Evangeličanski list, 13 (1984) 12, 4-5; 14 (1984) 1, 4; 2, 8-9

1985

245. Kako je Horvatov Janez srečal Boga. Evangeličanski koledar 1985, 114-125

246. Mali David. Evangeličanski list, 14 (1985) 4, 4; 5, 4; 6, 4

247. Marijina velika ljubezen. Evangeličanski list, 14 (1985) 10, 4-5; 11, 5

248. Pogled nazaj. Evangeličanski list, 14 (1985) 12, 4-5; 15 (1985) 1, 4; 2, 6

249. Vrnitev. Evangeličanski list, 15 (1985) 2, 5; (1986) 3, 4; 4, 4; 5, 4

250. Življenjski smoter. Evangeličanski list, 14 (1985) 8, 4; 9, 4

1986

251. Posvojenec. Evangeličanski list, 15 (1986) 8, 4; 9, 4; 10, 4; 11, 4

252. Prava odločitev. Evangeličanski list, 15 (1986) 12, 5; 16 (1986) 1, 4-5.7

253. Tuja dežela. Evangeličanski koledar 1986, 94-105

1987

254. Izpolnjena želja. Evangeličanski list, 16 (1987) 8, 4; 9, 4; 10, 4

255. Moč ljubezni. Evangeličanski koledar 1987, 87-96

256. Renatus Lerh. Evangeličanski list, 16 (1987) 3, 4; 4, 4; 5, 4-5

257. Ubijalec. Evangeličanski list, 16 (1987) 11, 4-5

258. V toku časa. Evangeličanski list, 16 (1987) 12, 4; 17 (1987) 1, 4; 2, 4-5

1988

259. Luč v temi. Evangeličanski list, 18 (1988) 1, 4; 2, 7-9

260. Svidenje. Evangeličanski koledar 1988, 63-76

1989

261. Prava odločitev. Evangeličanski list, 18 (1989) 10, 4; 11, 4; 12, 4; 19 (1989) 1, 4

262. Stari greh. Evangeličanski koledar 1989, 88-96

263. Troedini oče. Evangeličanski list, 18 (1989) 4, 4; 5, 4; 6, 4

1990

264. Čudežne so božje poti. Evangeličanski list, 20 (1990) 1, 4: 2, 4; (1991) 3, 4; 4, 4

265. Dvojčka. Evangeličanski list, 19 (1990) 9, 4; 10, 4; 11, 4; 12, 4

266. V zadnjem trenutku. Evangeličanski list, 19 (1990) 6, 4; 7, 4; 8, 4

1991

267. Čudeži. Evangeličanski list, 21 (1991) 1, 4; 2, 4; (1992) 3, 4; 4, 4

268. David in njegov dedek. Evangeličanski list, 20 (1991) 6, 4; 7, 4; 8, 4; 9, 4

269. Potovanje v večnost. Evangeličanski list, 20 (1991) 10, 4; 11, 4; 12, 4

1992

270. Dnevnik stare gospe. Evangeliačnski koledar 1992, 102-116

271. Oporoka. Evangeličanski list, 21 (1992) 10, 4; 11, 4; 12, 4; 12a, 4; 12b, 8

272. Sumničenje. Evangeličanski list, 21 (1992) 6, 4; 7, 4; 8, 4; 9, 4

1993

273. Dober nasvet za nevernika. Evangeličanski list, 22 (1993) 6, 6-7; 7, 6-8

274. Jaz sem z vami - do konca življenja. Evangeličanski list, 22 (1993) 3, 6-7; 4, 6-7; 5, 6-7

275. Ljubezen do bližnjega. Evangeličanski list, 22 (1993) 8, 6-7; 9, 6-7

276. Skrbi matere. Evangeličanski list, 22 (1993) 1, 6-7; 2, 6-7; 3, 6

277. "Zakaj". Evangeličanski koledar 1993, 78-88

278. Zlo današnjega sveta. Evangeličanski list, 23 (1993) 10, 6-7; 11, 6-7; 12, 6-7

1994

279. Bog je usmiljen. Evangeličanski list, 23 (1994) 7, 6-7; 8, 6-7; 9, 6-7

280. Če Bog noče... Evangeličanski list, 23 (1994) 1, 6-7; 2, 6-7; 3, 6-7

281. Niko in njegov obup. Evangeličanski list, 23 (1994) 5, 6-7; 6, 6-7.9

282. Ponovno sije sonce. Evangeličanski list, 23 (1994) 10, 6-7; 11, 6-7.9

1995

283. Moj rešilni angel. Evangeličanski list, 24 (1995) 1, 6-7; 2, 6-7; 3, 6-7

1996

284. Igra s smrtjo. Evangeličanski list, 25 (1996) 12, 6.8

285. "... največja med njimi pa je ljubezen." Evangeličanski koledar 1996, 115-121

286. Smisel življenja. Evangeličanski list, 24 (1995) 12, 6-7; 25 (1996) 1, 6; 2, 6-7; 3, 6

1997

287. Čudežne so božje poti. Evangeličanski koledar 1997, 152-161

REGISTER PO ZVRSTEH:

PROZA: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 56, 59, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 83, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209-222, 224, 225, 226, 227, 228-233, 235-287
prevodi: 168, 181, 197

POEZIJA: 3, 4, 5, 7, 8, 18, 27, 33, 33a, 34, 39, 41, 64, 65, 82, 149

prevodi: 23, 52

DRAMSKA BESEDILA: 32, 37, 50, 53, 63, 223, 234

ESEJI, RAZMIŠLJANJA: 9, 26, 28, 49, 51, 54, 57, 58, 60, 61, 72, 77, 80, 81, 84, 85, 86, 89, 93, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 141, 143, 147, 157, 167, 176, 188, 189

KRONIKA, ZGODOVINSKI ZAPISI: 1, 2, 117, 121, 132, 191, 204

RELIGIJA: 6, 14, 16, 24, 131, 174