Bibliografija Vlaste Koren

 

Bibliografija Vlaste Koren

Franci Kuzmič

Vlasta Koren (roj. Beran), etnologinja,  (1930 v Ljubljani) se je vse življenje posvetila zbiranju in preučevanju etnografskega gradiva v Pomurju, v kolikor je imela čas ob funkciji ravnateljice (1955-1978) in potem vodje (1978-1990) Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti.

1955

Začetki \"Pomurskega muzeja\". Pomurski vestnik (Murska Sobota) 7 (1955) 44 (3. XI.), str. 3.

1957

Arheološka raziskovanja.  Pomurski vestnik (Murska Sobota) 9 (1957) 44 (24. X.), str. 4.

Soboški muzej in mednarodni teden muzejev. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 9 (1957) 36 (12. IX.), str. 4.

Stara grobišča je prepovedano prekopati! Pomurski vestnik (Murska Sobota) 9 (1957) 33  (22. VIII.), str. 3.

Vörki, vörki, če vas je osem. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 9 (1957) 44 (24. X.), str. 6.

Začetki arheološkega raziskovanja Pomurja. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 9 (1957) 33 (22. VIII.), str. 3.

1958

Ko so Prekmurci hodili bosi.. Prekmurska ljudska noša v 19. stol. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 10 (1958) 24 (19. VI.), str. 8.

Mnogo iztrganega pozabi. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 10 (1958) 21 (29. V.), str. 5.

Pokrajinski muzej za Pomurje. Svet ob Muri (Murska Sobota) 3 (1958) 1-2, str. 136-139.

Pokrajinski muzej za Pomurje. Spomeniško Pomurje. Murska Sobota  /1958/, str. 57-60.

Smo trije bili... Pomurski vestnik (Murska Sobota) 10 (1958) 28 (17. VII.), str. 6.

1959

Etnografska podoba Kobilja. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 11 (1959) 26 (2. VII.), str. 8.

O etnografskem raziskovanju Pokrajinskega muzeja za Pomurje v Murski Soboti. Slovenski etnograf (Ljubljana) 1959, str. 224-226.

1960

Pokrajinski muzej za Pomurje. Kronika (Ljubljana) 8 (1960), str. 60-63.

Prekmurje v narodopisni luči. Turistični vestnik (Ljubljana) 1960, 10-11, str. 301.

Razstava starega denarja v Pokrajinskem muzeju. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 12 (1960) 30 (28. VII.), str. 5.

1961

Kmetijstvo v narodopisnem oddelku Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti. Zadružni koledar (Murska Sobota) 1961, str. 93-94.

Ob tednu muzejev. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 13 (1961) 16 (20. IV.), str. 5.

1962

Oskrba z vodo in oblike vodnjakov v Prekmurju. Slovenski etnograf (Ljubljana) 15 (1962), str. 85-100.

Verovanja kmeta v našem ljudskem izročilu. Zadružni koledar Pomurja 1962, str. 217-218.

1963

Ali imamo poleg \"pütre\" še kake druge turistične spomenike? Pomurski vestnik (Murska Sobota) 15  (1963), 21 (30. V.), str. 8.

Doneski k ljudskemu izročilu o čarovnicah v Pomurju. Pomurski kmetijski koledar 1963, str. 161-165.

Kje urediti muzej na prostem? (Urbanistom v premislek). Pomurski vestnik  15 (Murska Sobota) (1963) 25 (27. VI.), str. 4.

Naša ljudska tvornost ne sme biti predmet nekulturne špekulacije in samovoljnega spakovanja. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 15 (1963) 34 (29. VIII.), str. 5.

Obiščite Filovce, filovske lončarje in okolico. Turistični vestnik (Ljubljana) 11 (1963) 2, str. 43-44.

Poleti: začetek gradnje galerije. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 15 (1963) 13 (4. IV.), str. 4.

Prvi mednarodni simpozij ljudske keramike v Radencih. Glasnik SED (Ljubljana) 1963, št. 2, str. 8.

Zbirka brisač v Pokrajinskem muzeju za Pomurje v Murski Soboti. Slovenski etnograf (Ljubljana) XVI-XVII, 1963/64, str. 89-94.

1964

Oljarstvo v Prekmurju. Kmetijski koledar (Murska Sobota) 1964, str. 124-127.

1967

Etnografija Pomurja I. Murska Sobota: Pomurska založba, 1967. - Uredila:

Etnografski oddelek Pokrajinskega muzeja za Pomurje v Murski Soboti. Slovenski etnograf (Ljubljana) 1967, str. 189-192.

Kmečko vinogradništvo v vzhodnih Slovenskih goricah. Etnografija Pomurja I. Murska Sobota: Pomurska založba, 1967, str. 67-106.

1968

Pokrajinski muzej za Pomurje v Murski Soboti. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1968, str. 294-297.

Szentlászló népi kulturájána hagyományaiböl. Földmüvesek naptára az 1968, str. 83-87.

Vodnik po Pokrajinskem muzeju v Murski Soboti. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1968. - Soavtorica.

Zbirke Pokrajinskega muzeja za Pomurje v Murski Soboti. Kronika (Ljubljana) 16 (1968) 3, str. 181-186.

1969

Narodopisna podoba. Pomurje  - Turistični vodnik. Murska Sobota: Pomurska založba, 1969, str. 154-178.

Pokrajinski muzej za Pomurje v Murski Soboti in turizem. Turistični vestnik (Ljubljana) 1969, 1, str. 31.

1970

Oblike etnografskih raziskovanj na območju Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti. Časopis za zgodovino in narodopisje 1970, zv. 1, str. 155-158.

1971

Volksleben. Pomurje - Reiseführer. Murska Sobota: Pomurska založba,1971, str. 99-118.

1972

Rečnih mlinov na Muri v Prekmurju ni več.  Vestnik (Murska Sobota) 24  (1972) 17 (11. V.), str. 5.

1974

Etnološko raziskovanje Prlekije. Slovenski etnograf (Ljubljana)  XXV-XXVI, 1972-73, 1974, str. 186-189.

Štefan Kovač néphös szülöháza. Naptár (Murska Sobota) 1974, 102-106.

1975

Regionalni muzej pomurske ljudske arhitekture na prostem. Varstvo spomenikov (Ljubljana) XX, 1975, str. 305.

1976

Etnografski oddelek Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti. Glasnik SED (Ljubljana) 16 (1976), 1, str. 7.

Nekaj značilnosti ljudske kulture v madžarski vasi Motvarjevci (Szent László) v Prekmurju. Slovenski etnograf (Ljubljana) XXIX (1976), str. 125-144.

Pokrajinski muzej v Murski Soboti v letih 1967-1974. Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor) 1976, zv. 1, str. 179-189.

Zaščita vinskih kleti v predelu \"Ujtomás\" v Lendavskih goricah. Glasnik SED (Ljubljana) 16 (1976), 3, str. 47.

1977

Poročilo o delu etnološkega oddelka Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti. Glasnik SED (Ljubljana) 17 (1977) 1, str. 11.

Tradicionalno srečanje folklornih skupin v Beltincih. Glasnik SED (Ljubljana) 17 (1977), 3, str. 36.

Zaščita značilnih domačij v Prekmurju. Glasnik SED (Ljubljana) 17 (1977), 3, str. 37.

1978

A folklórcsoportok hagyományos találkozója Beltincin. Naptár (Murska Sobota) 1978, str. 144-146.

Etnografski oddelek Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti. Maribor: Obzorja,  1978. (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije ; 84).

Etnografski oddelek Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti. Ljubljana: Zvod SRS za spomeniško varstvo, 1978. (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije ; 84).

Etnologija in sodobna slovenska družba. Glasnik SED (Ljubljana) 18 (1978) 2, str. 42-43.

Obnovitvena dela etnoloških spomnikov v lendavski občini. Glasnik SED (Ljubljana) 18 (1978), 3, str. 60-61.

Pokrajinski muzej Murska Sobota. Poročilo ustanov o delu v letu 1977. Glasnik SED (Ljubljana) 18 (1978), 1, str. 10.

Prekmurske domačije z ločenimi vhodi v stanovanjske prostore. Glasnik SED (Ljubljana) 18 (1978) 4, str. 69.

Vinske kleti na obronkih Ormoških goric. Glasnik SED (Ljubljana) 18 (1978), 4, str. 68.

1979

Borospincék a bogojinai és dobronaki szölöhegyen. Naptár (Murska Sobota) 1979, str. 103-109.

Etnološka topografija ljudskega stavbarstva v Prekmurju. Glasnik SED (Ljubljana) 19 (1979), 2, str. 38.

Pokrajinski muzej v Murski Soboti. Poročilo ustanov o delu v letu 1978. Glasnik SED (Ljubljana) 19 (1979), 2, str. 45.

Zbirke Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti in njihov razvoj. Argo (Ljubljana) 15-17 (1976-1979), str. 26-31.

1980

A turniščei cipészég. Naptár  (Murska Sobota) 1980, str. 156-163.

Sejem vsak prvi ponedeljek v mesecu v Murski Soboti. Glasnik  SED (Ljubljana) 20 (1980), 1, str. 13.

1981

Ljudska arhitektura v mestu Murska Sobota. Varstvo spomenikov XXIII. Ljubljana, 23, 1981, str. 189-194.

1982

Az utolsó vizimalmok. Naptár (Murska Sobota) 1982, str. 98-107.

Razstava kmečka hiša v pokrajini ob Muri. Glasnik SED (Ljubljana) 22 (1982) št. 3, str. 96-97.

1983

A gazdasszony tavasszal kimeszeli a házat. Naptár (Murska Sobota) 1983, str. 82-85.

Pokrajinski muzej v Murski Soboti. Argo (Ljubljana) 22 (1983), str. 75-77.

Poročilo o etnološkem delu v mursosoboškem muzeju. Glasnik SED (Ljubljana) 23 (1983) št. 1, str. 12+17.

1986

Kulturni center Miško Kranjec Murska Sobota DE Pokrajinski muzej Murska Sobota. Glasnik SED (Ljubljana) 26 (1986) 1-2, str. 66.

1987

Pokrajinski muzej Murska Sobota. Glasnik SED (Ljubljana) 27 (1987) št. 3-4, str. 164-165.