Bibliografija Karoline Kolmanič

 

Bibliografija Karoline Kolmanič

Franc Kuzmič

Karolina Kolmanič (Lomanoše, 29. 9. 1930), diplomirala je 1964 iz nemščine in slovenščine na Pedagoški akademiji v Ljubljani in poučevala na osnovnih šolah. Objavljati je začela v raznih revijah. Leta 1968 je izdala prvo povest v samostojni knjižni obliki.

A. IZVIRNA DELA

1

Moje silvestrovanje. - Naša žena (Ljubljana), 1960, št. 2, str. 44-45

2

Ob Novem letu radijski sprejemnik in ozvočitev. (Poročilo iz Gederovec). - Pomurski vestnik (Murska Sobota) 12 (1960) 2 (14. I.), str. 4

3

Resnica o šolski nalogi. - Prosvetni delavec (Ljubljana) 18 (1967) 10 (31. V.), 3

4

"V zavodu naj bo..." - Otrok in družina (Ljubljana), 1967, št. 6, str. 192-193. (Podpis: Kolmanič Drago)

5

Sonce ne išče samotne poti. Povest. Murska Sobota: Pomurska založba, 1968. - 196 str.; 19 cm. - 1.500 izvodov. - (Celje: Celjski tisk)

Por.: M. Š., Večer, 7. 2. 1969.- Tone Frelih, Delo, 15. 2. 1969. - MP,TV   15, 12. 3, 1969. - Sl(avko) Ru(pel), Primorski dnevnik, 10. 4. 1969. - Prosvetni delavec, 22. 5. 1969 - Marko Murovec, Pomurski vestnik, 30. 1. 1969

6

Tuji jezik doma in na tujem. - Prosvetni delavec (Ljubljana) 19 (1968) 19, 4

7

Pomurski učitelji v Avstriji. - Prosvetni delavec (Ljubljana) 20 (1969) 10 (22. V.), 3

8

Knjige pa spet v torbici... - Prosvetni delavec (Ljubljana) 22 (1971) 17 (29. X.), 2

9

Maškarada je - maškarade ni. - Prosvetni delavec (Ljubljana) 22 (1971) 4 (19. II.), 9. - (Podpis: N.K.)

10

"Ne tepe, a tudi ne boža me". - Prosvetni delavec (Ljubljana) 22 (1971) 8 (23. IV.), 2

11

Srečno, srebrna ptica. (Odlomki). - Vestnik (Murska Sobota) 23 (1971) 32 (12. VIII.) do št. 42 (21. X.)

12

Pokop sreče. (Odlomek iz Sonce ne išče samotne poti). - Od katedre do Parnasa. Beograd, Prosvetni pregled - Grafos, 1972, str. 145-148

13

Sahrana sreće. (Odlomak iz Sunce ne traži...).- Od katedre do Parnasa. Beograd, Prosvetni pregled - Grafos, 1972, str. 149-152. (Prev. Tode Čolak)

14

Srečno, srebrna ptica. Povest. Murska Sobota: Pomurska založba, 1972. - 221 str.; 19 cm. - 1.500 izvodov. - (Ljubljana: Jože Moškrič)

Por: Sl(avko Ru(pel), Primorski dnevnik, 22. 8. 1972.- M.Š., Večer, 1. 8. 1972. - Marko Murovec (Jože Ternar), Vestnik, 15. 6. 1972. - Andrej Inkret, Naši razgledi, 12. 1. 1973. - M. Munda, Večer, 12. 3. 1975

15

Vančkov konjiček. - Kurirček (Ljubljana) 1974/75, 5, str. 166-168. (Podpis: Marija Kolmanič)

16

Jančkov vozniški izpit. - Kurirček (Ljubljana) 1975/76, 9, str. 312-314. (Narisala Angela Vogelnik). - (Podpis: Marija Kolmanič)

17

Marta, hčerka vetra. - Dialogi (Maribor) 11 (1975) 1, str. 3 - 12. (Podpis: Katarina Kolmanič)

18

Marta. Roman. Murska Sobota: Pomurska založba, 1975. - 318 str.; 21 cm. -(Ljubljana: Jože Moškrič). -  5.000 izvodov.

Por.: Andrej Inkret, Naši razgledi, 26. 12. 1975. - Ernest Ružič, Vestnik, 27. 11. 1975. - Silvester Čuk, Ognjišče, 1976, št. 2. - Z.R. (Janez Švajner, st.), Večer, 7.1.1976. - Mirko Munda, Večer 12.3.1975. - Prosvetni delavec, 19. 3. 1976

19

Češnja črnica. - Kurirček (Ljubljana) 1976/77, 10, str. 333-335

20

Moj prvi ples. - Pionirski list (Ljubljana) 30 (1976/77) 36 (16. VI.), str. 13

21

Die Sonne sucht keine einsamen Wege. - Europa Publikation (Bad Feilnbach) 6 (1978), 11, str. 66-75; 7 (1979), 2, str. 53-61

22

Kazen ali nagrada za ljubezen. - Prosvetni delavec (Ljubljana) 29 (1978) 4 (3. III.), 6. - (Podpis: NIČ)

23

Me, zavodniške mladostnice. - Dialogi (Maribor) 14 (1978) 10, str. 594-599

24

Kako je Ana valila piščance. - Kurirček (Ljubljana) 20 (1979/80) 6, str. 290-293. (Narisala Marija Štih)

25

Moj zadnji izpit. - Prosvetni delavec (Ljubljana) 30 (1979) 16 (19. X.), 7-8. - (Podpis: Draga K.)

26

Leopoldu Suhodolčanu v spomin. - Vestnik (Murska Sobota) 32 (1980), 13 (19. II.), 4

27

Sence na belih listih. Roman. Murska Sobota: Pomurska založba,  1980. - 265 str.; 20 cm.- (Domača književnost). (Ljubljana: Jože Moškrič). - 5000 izvodov.

Por.: M. Dora, Večer, 24. 3. 1980, str. 4: - bb (Brigita Bavčar), Vestnik,    15.4.1980, str. 5. - Silvester Čuk, Ognjišče, 1980, št. 7, str. 37-38. - Janez Švajncer, Večer, 10. 5. 1980, str. 6. - Aleksander Zorn, Naši razgledi, 11. 7. 1980, str. 389. - Janez Poštrak, Dnevnik, 17. 7. 1980, str. 5. - Aleksander Zorn: Kritika, branje. 1988, 44

28

Sence na belih listih. (Odlomek).- Vestnik (Murska Sobota) 32 (1980) 29 (15. IV.), 5

29

Miki brez rodovnika. - Kurirček (Ljubljana) 22 (1981/82) 5, str. 1+9-11

30

Mladi rod in bralna kultura. - Večer (Maribor) 36 (1981) 69 (25. III.), 6

31

Vrnitev. - Prosvetni delavec (Ljubljana) 32 (1981) 5 (9. III.), 9

32

Jubilej bralne značke Miška Kranjca. - Vestnik (Murska Sobota) 34 (1982) 12 (1. IV.), 7

33

Konji pijejo vodo. - Kurirček (Ljubljana) 23 (1982/83) 5, str. 8-10. (Narisala Lidija Osterc)

34

Moja mama, sestra in jaz. (Odlomek iz Sence na belih listih). - "Kurirček" v Varaždinu. Zbornik. Varaždin 1982, str. 92-94

35

Naša enakopravna mama. - Prosvetni delavec (Ljubljana) 33 (1982) 4 (1. III.), 10

36

V umirajoči hiši. Trenutki sreče. (Odlomek iz Sanje o zlatih gumbih). - Naša žena (Ljubljana) 1982, št. 1, str. 38-39. (Ilustriral Božo Grabnar)

37

Posodite mi svoj obraz. - Dialogi (Maribor) 19 (1983) 6, str. 10 - 12

38

Sanje zlatih gumbih. Ilustriral Božidar Grabnar. - Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983. - 185 str.: ilustr,; 19 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba; 243). - 4.000 izvodov.

Por.: Brigita Bavčar, Vestnik, 19. 5. 1983, str. 7. - Milka Papež, Dnevnik, 11. 6. 1983, str. 12 - Tone Partljič, Večer, 14. 7. 1983.- Pionirski list, 1985/86, št. 27, str. 8

39

"Leihen Sie mir Ihr Gesicht!" Eine Begegnung. Bovenden: Zum halben Bogen. Göttingen, 1983. - (8) str.; 21 cm. - (Stimmen aus aller Welt; 15)

40

Sanje o zlatih gumbih. (Odlomek). - Večer (Maribor) 38 (1983) 135 (13. VI.), 4

41

Srebrno kolo. - Kurirček (Ljubljana) 24 (1983/84), št. 6, str. 4-5

42

Razdalja in čas. - Obzornik (Ljubljana) 1984, št. 3, str. 162-171

43

Zakaj. - Obzornik (Ljubljana) 1984, št. 11, str. 754-756

44

Bralcev je več, čeprav ni več knjižnih nagrad. - Kulturno izročilo bralnih značk. Ljubljana, MK 1985, str. 29-30

45

Cesta brez križišča. - Obzornik (Ljubljana) 1985, št. 7-8, str. 498 - 500

46

Lansko jubilejno srečanje pisateljev alpskih dežel v Švici. - Obzornik (Ljubljana) 1985, št. 2, str. 149 - 151

47

Marta. (From the novel Marta). - V: Carl Heinz Kurz. Bovenden 1985, str. 85. (Prev. Vladimir Kolmanič)

48

Marta. (Aus dem Roman). - V: Carl Heinz Kurz. Bovenden 1985, str. 85. (Prev. Vladimir Kolmanič)

49

Prvi obisk. - Obzornik (Ljubljana) 1985, št. 10, str. 694-696

50

Srečanje. - Večer (Maribor) 41 (1985) 21 (26. I.), 9

51

Srečanje. - Obzornik (Ljubljana) 1985, št. 1, str. 21-25

52

Vračam vam soproga. (Odlomek iz romana). - Dialogi (Maribor), 21 (1985) 1-2, str. 4-10

53

Goethejev navdih. - Obzornik (Ljubljana) 1986, št. 9, str. 594-598

54

Kako narediš morje. - Kurirček (Ljubljana) 27 (1988/87), št. 1, str. 17-18

55

Skaljena podoba. (Odlomek iz romana). - Dialogi (Maribor) 22 (1986) 1-2, str. 18-22

56

Tvoja skaljena podoba. - Obzornik (Ljubljana) 1986, št. 11, str. 762-766

57

Tvoja skaljena podoba. - Večer (Maribor) 42 (1986) 184 (9. VIII.), 23

58

Tvoja skaljena podoba. Maribor : Obzorja, 1986. - 236 str.; 21 cm. - (Maribor : Večer) -  3.000 izvodov.

Por.: Milivoje Marković, Jedinstvo, 20. 12. 1986, str. 11 ' Berta Golob,    Prosvetni delavec, 23. 3. 1987, str. 9. - Milivoje Marković, Delo, KL 4.12.1986. - Brigita Bavčar, Vestnik, 17. 7. 1985. - Jože Šifrer, Naši razgledi, 12.12.1986. - Janez Švajncer, Večer, 10. 12. 1986

59

Budilka. - Slovenski vestnik (Celovec) 42 (1987) 44 (28. X.), pril. Vestnikova revija

60

Dvajset let bralne značke. - Vestnik (Murska Sobota) 37 (1987) 15 (16. IV.), 11

61

Izzvenela je pesem. (Roman). Slovenski vestnik (Celovec), 42 (1987) 31 (29. VII.) do 53 (23. XII.) - 76 nadaljevanj kot podlistek

62

Leihen Sie mir Ihr Gesicht! (Leseprobe). - Jetzt, Folge 30/31, sept. 1987, str. 22-23

63

Lučke na hribih vabijo. - Slovenski vestnik (Celovec), 42 (1987) 49 (25. XI.). Vestnikova priloga

64

Moja mama. - Pionirski list (Ljubljana) 1987/88, št. 23, str. 3

65

Ranjena gorska tišina. - Obzornik (Ljubljana) 1987, št. 7-8, str. 486-491

66

Bodi tovariš še v sredo, 9. marca!. - Prosvetni delavec (Ljubljana) 39 (1988) 4 (29. II.), 7

67

Budilka. - Naš delavec (Ljubljana) 1988, št. 11, str. 34

68

Daljni odmev Majorke. - Vestnik (Murska Sobota) 40 (1988) 32 (25. VIII.), 12; 33 (1. IX.), 10

69

Die Begegnung. (Aus dem Roman Die Sonne sucht keine einsame Wege). - V: Plesse-Lesungen 1988, Göttingen, str. 12-13

70

Drobni Salem je košček Egipta. - Obzornik (Ljubljana) 1988, št. 6, str. 443-447

71

Klanec viničarke Ane. - Večer (Maribor) 44 (1988) 230 (3. X.) - 284 (8.XII.). - 55 nadaljevanj kot podlistek

72

Lautlose Flocken. - Norbert Eckstein, 1988. - (3. stavek, 2. del, 26. pesem)

73

Naš pes. - Naš delavec (Ljubljana), 1988, št. 11, str. 34

74

Poročevalka življenja. - Vestnik (Murska Sobota) 40 (1988) 21 (9. VI.), 9

75

Sadovi ranih cvetov. Maribor : Obzorja 1988. - 302 str.; 21 cm. - (Ljubljana : Ljudska pravica). -  3.000 izvodov.

Por.: Janez Švajncer, Delo, KL, 9. 6. 1988, str. 8. - Brigita Bavčar,           Vestnik, 9. 6. 1988, str. 9. - Gema Hafner, Večer, 18. 1. 1989, str. 15. - Adrijan Lah, Prosvetni delavec, 10.10.1988. - Janez Švajncer, Večer, 6.7.1988

76

Sadovi ranih cvetov. (Odlomek). - Vestnik (Murska Sobota) 40 (1988) 21 (9. VI.), 9

77

Sava šumi. - Zbornik 125 let mariborske pedagoške šole. Maribor 1988, str. 68-69

78

Slon brez noska. - Naš delavec (Ljubljana), 1988, št. 11, str. 34.

79

V šoli nič novega. - Naš delavec (Ljubljana), 1988, št. 11, str. 34

80

Aus dem Roman "Die Sonne sucht keine einsame Wege". - Plesse- Lesungen 1989, Göttingen, (Herausgegeben vom Flecken Bovenden), str. 30-31

81

Budilka. - Narodne novine (Budimpešta), 1989, 23 (8. VI.), priloga Danica, str. 4.

82

Dežurstvo pri levih sosedih. - Prosvetni delavec (Ljubljana) 40 (1989) 13 (25. IX.), 11. - (Podpis: K-nič)

83

Lautlos flockt der Schnee. Eva-Maria Schlunk, 1989. - (Epilog, IV/7, 33. kitica)

84

Srebrno kolo. Ilustriral Danijel Fugger. Ljubljana : Amalietti, d.o.o., 1990. - 83 str.: ilustr.; 21 cm. - (Ljubljana : Atelje Šuštaršič)

Por.: Franc Kuzmič, Vestnik, 11. 10. 1990, str. 11. - Janez Švajncer, Večer, 7. 11. 1990. - Janez Švajncer, Delo, KL 8. 11. 1990

85

Die Lieder der Quelle. - Die Lieder der Quelle. Zweites deutschsprachiges Hyakuin 1986-1988, Göttingen 1990, str. I/4

86

(Haiku poezija - 3 pesmi). - In der Eulenflucht. Hyakuin Anthologie. Göttingen 1990, str. I/4, II/9, III/4

87

Ljubezen s tujcem. - Naša žena (Ljubljana) 1990, št. 6, str. 31-33

88

Nicht nur im Märzwind. - V: Nicht nur im Märzwind. Drittes deutschsprachiges Hyakuin 1987-1989. Göttingen 1990, str. II/9

89

Vom rot des Mohns. - Vom rot des Mohns. Viertes deutschsprachiges Hyakuin 1988-1990. Göttingen 1990, str. III/4

90

Srečno Amalija in rekreacija.- Naša žena (Ljubljana) 1991, št. 7/8, 26-27

91

Klanec viničarke Ane. Murska Sobota : Franc-Franc, 1992. - 78 str.; 19 cm. - (Murska Sobota : Graf). -  (Murske večernice)

Por.: Franc Kuzmič, Vestnik, 4. 6. 1992

92

Sonce ne išče samotne poti. Povest. Ljubljana : Mihelač, 1992. - 150 str.; 18 cm. -  (Slovenska povest; 13). - (Ljubljana : Ljudska pravica)

Spremno besedo napisal Igor Grdina, str. 138-149.

Spremenjena izdaja iz leta 1968.

Por.: Franc Kuzmič, Vestnik, 30. 4. 1992

93

Srečolov. - Otrok in družina (Ljubljana) 41 (1992) 11 (november) 1992, 29

94

Vračam vam soproga. Ljubljana : Mihelač, 1993. -  239 str. ; 20 cm. - (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana)

95

Ne glej čez plot k sosedu! - Naša žena (Ljubljana) 53 (1994) 5 (maj), 24. (Intervju)

96

Nekaj besed o mojem delu ; Zadnji list na koledarju. - Delo (Ljubljana) 36 (1994) 301 (29. XII.), 12

97

Nekaj besed o mojem delu ; List iz romana V naročju mavrice. - Sodobnost (Ljubljana) 42 (1994), št. 8/9, 670-671

98

Pozno poletje. Roman. Murska Sobota : Pomurska založba, 1994. - 205 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača književnost)

99

Slonček. - Galeb (Trst) 41 (1994) 1 (september), 6-7. (Ilustr. Magda Tavčar)

100

Srečolov. - Galeb (Trst) 41 (1994) 3 (november), 12-15. (Ilustr. Andreja Peklar)

101

Kape in kapice. - Galeb (Trst) 42 (1995) 4 (december), 2-4. (Ilustr. Andreja Peklar)

102

Razcvet sončnice. - Naša žena (Ljubljana) 1995, 1-7/8 (januar-avgust). (Ilustr. Anka Hribar Košmerl). V nadaljevanjih.

103

Bučka. - Galeb (Trst) 41 (1995) 7 (marec), 17-19. (Ilustr. Marjeta Cvetko)

104

Petrov Medek. - Galeb (Trst) 41 (1995) 8 (april), 4-7. (Ilustr. Andreja Peklar)

105

Stisni zobe pri zobnem zdravniku. - Galeb (Trst) 41 (1995) 5 (januar) 21-23. (Ilustr. Vesna Benedeti)

106

Prijateljica Tinek. - Galeb (Trst) 42 (1995) 1 (september), 10-12. (Ilustr. Andreja Peklar)

107

Ko otrpne tehtnica. - Naša žena (Ljubljana) 1996, št. 11  (november), 45-47

108

Nagajivi grozdki. - Galeb (Trst) 43 (1996) 2 (oktober), 11-13. (Ilustr. Marjeta Cvetko)

109

Živo božično darilo. - Galeb (Trst) 43 (1996) 4 (december), 6-10. (Ilustr. Andreja Peklar)

110

Teh naših trideset let. Bralna značka v Pomurju. - Vestnik (Murska Sobota) 26. 6. 1997

111

Slon brez noska. - Galeb (Trst) 42 (1996) 8 (april), 4-5. (Ilustr. Andreja Peklar)

112

Razcvet sončnice. Ljubljana : P. Amalietti, 1997. - 200 str. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenski pripovedniki). - (Ljubljana : Atelje Pance)

Por.: Bovenden aktuell (Göttingen) 32 (1998) 1, 17

113

Sence na belih listih. Ljubljana : Karantanija, 1997. - 273 str.; 20 cm. - (Zbirka Lastovka). -  (Ljubljana : Dan)

Spremno besedo napisal Emil Cesar, str. 271-273

114

 List iz romana V naročju mavrice. - Sodobnost (Ljubljana) 42 (1994) 8/9, 670-671

115

Blodnje belega mačka. - Oko besede 1995. Murska Sobota (Franc-Franc) 1996, 83-88

116

Meine Wiesen und Felder. - Plesse-Lesungen 1995. Göttingen, str. 15

117

Srečolov. - Porabje (Monošter) 5 (1995) 6 (23. III.), 7

118

Za zeleno mizo. - Vestnik (Murska Sobota) 47 (1995) 23 (8. VI.), 9; 24 (15. VI.), 9; 25 (22. VI.), 9; 26 (29. VI.), 9. - (4 nadaljevanja kot podlistek)

119

Leihen Sie mir Ihr Gesicht. - Plesse-Lesungen 1996. Göttingen, str. 9

120

Nagajivi grozdki. - Porabje (Monošter) 6 (1996) 20 (3. X.), 7

121

Prijateljica Tinek. - Porabje (Monošter) 6 (1996) 5 (7. III.), 7

122

Slovo. - Za vas in mesto (Ljubljana) 1 (1996) 2-3, 10

123

Sadovi ranih cvetov. - Vestnik (Murska Sobota) 48 (1996) 37 (13. IX.), 18 - 49 (1997) 46 (13. XI.), 26-27. - (V nadaljevanjih kot podlistek)

124

Tretje dejanje.- Cvetovi. Zbornik. Maribor (Drumac) 1996. 1. knjiga, str. 162-166

125

Marta. - Naša žena (Ljubljana), 1997, št. 5 do št. 11 - (6 nadaljevanj)

126

Božič davnega leta. - Vestnik (Murska Sobota) 49 (1997) 52 (25. XII.), 11

127

Čar modrih oči. - Zrcalce, zrcalce, povej... Murska Sobota (Franc-Franc) 1997, 13-15

128

Matematična ljubezen. - Porabje (Monošter) 7 (1997) 4 (27. II.), 7; 5 (13. III.), 7

129

Notdienst in der linken Nachbarsfamilie. - Plesse-Lesungen 1997. Göttingen (Flecken Bovenden), str. 21-22

130

V šoli nič novega. - Galeb (Čedad) 44 (1997/98) 7 (marec) 18-19

131

Čar modrih oči. - Prehojene poti. Maribor (Drumac) 1998. 1. knjiga, str. 206-209

132

Der verspätete Sommer. - Plesse-Lesungen 1998. Liebe. Göttingen (Flecken Bovenden), 13

133

Tvoja skaljena podoba. - Naša žena (Ljubljana) 1998, 12 (december), 45-50

134

Tvoja skaljena podoba.- Naša žena (Ljubljana) 1999, 1 (januar) - 10 (okober). V nadaljevanjih

135

Ausklang mit Schiwagos Lara. - Plesse-Lesungen 1999. Musik und Literatur. Göttingen (Flekcen Bovenden), 4-5

136

Dekret: Kuzma. - Naše novine (Kuzma) 1 (1999) 1, 18-19137

Krivica ali ko potrka vest. - Krivica krvavica. Oko besede 1988. Murska Sobota (Franc-Franc) 1999, 39-42

138

Prehlajena budilka.- Galeb (Čedad) 46 (1999/2000) 5, 19-20

139

Lotosov cvet. V Ljubljani : Karantanija, 1999. - 242 str. ; 21 cm. - (Zbirka Najhit - zbirka uspešnic za najstnike). Spremna beseda Emil Cesar

140

Goethejev navdih Karoline Kolmanič. - Vestnik (Murska Sobota) 51 (1999) 33, 11. - (Priredil M(ilan) V(incetič))

141

Je Pomurska založba še pomurska? Zapuščina in prihodnost Pomurske založbe. - Vestnik (Murska Sobota) 52 (2000) 31 (3. VIII.), 9. (Intervju)

142

Blodnje belega mačka. - Naša žena (Ljubljana) 2000, 9 (september), 37-38

143

Ni sonca brez senc. Ljubljana: Naša žena, 2000. - 301 str. ; 21 cm. Spremna beseda Franček Bohanec, bibliografija Franc Kuzmič

144

Znamka Eviana. - Njene poti čez naša polja. Murska Sobota: Eurotrade Print 2001, 63-74

145

Oživljeni oglas. - Slovenski koledar (Monošter) 2002, 216-219

146

Larina pesem. - Naša žena (Ljubljana) 2003, 10 (oktober), 45-46

147

Povejmo in se nasmejmo : dramska besedila za mlade in odrasle gledališčnike. Fotografije Igor Banfi. Murska Sobota: Zveza kulturnih društev, 2003. - 129 str. : ilustr. ; 21 cm. (Edicije revije Separatio ; 16)

148

Sanje v oblakih - pekel na zemlji. - Vestnik (Murska Sobota) 55 (2003) 13 (27. III.), 20

149

To je ona. - Vestnik (Pén) (Murska Sobota) 2003, št. 95 (27. II.), 16

150

Zarja upanja. Roman. Murska Sobota: Pomurska založba, 2003. - 207 str. ; 21 cm

151

Lepote se globoko zarežejo v dušo. - Vestnik (Murska Sobota) 56 (2004) 1 (1. I.), 7. (Intervju).

152

Na razpotju. - Naša žena (Ljubljana) 2004, 4 (april), 48-49

153

Usodni most. - Naša žena (Ljubljana) 2004, 5 (maj), 50-51

154

Njena razpoutja = Njna razpotja. Prevedel Milan Vincetič. Ilustrirala Ditka Petkovič. Murska Sobota: Franc-Franc, /Monošter/: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2004. - 133 str. ; ilustr. 21 cm. (Knjižna zbirka Med Rabo in Muro)

155

Alba. Roman. Murska Sobota: Pomurska založba, 2005. - 261 str. ; 21 cm

156

Čakam te, Dolores. Ljubljana: Karantanija, 2005. - 194 str. ; 21 cm. Spremna beseda Tanja Fajfar. (Zbirka Najhit : zbirka uspešnic za najstnike)

157

Pesmi odljubljenih. Ljubljana: Karantanija,  2007. 283 str. ; 21 cm. Spremna beseda Janina Šifrer

158

Za "hvala lepa" in rast slovenskega jezika : 40 let bralne značke. - Vestnik (Murska Sobota) 59 (2007) 19 (10. V.), 11

B. PREVODI V SLOVENŠČINO

159

Helga Blaschke-Pal: Kaj ostane. - Anthologie 3. Kallmuenz 1979, str. 22

160

Helga Blaschke-Pal: Kaj ostane. - Obzornik (Ljubljana) 1984, št. 10, str. 709

161

Helga Blaschke-Pal: Nesi me, bela ptica... - Obzornik (Ljubljana) 1984, št. 10, str. 709

162

Helga Leinter: Večeri se. - Obzornik (Ljubljana) 1984, št. 10, str. 709

163

Helga Blaschke-Pal: Črte tvojega obraza. - Obzornik (Ljubljana) 1987, št. 2, str. 110

164

Helga Blaschke-Pal: Prvi sneg zagrinja mestni vrt. - Obzornik (Ljubljana) 1987, št. 2, str. 110

165

Carl Heinz Kurz: Skice s popotovanj. - Srce in oko, 1989, št. 7, str. 469-471.

166

Martin Allwood: Nosil sem smrt v svojem telesu. - Naša žena (Ljubljana) 1991, št. 11, str. 37-41; št. 12, str. 40-44; 1992, št. 1, str. 37-40 in 57-58; št. 2, str. 35-39; št. 3, str. 39-40 in 58-60; št. 4, str. 39-40 in 58-61. - (6 nadaljevanj)

167

Helga Blaschke-Pal: Usodna meja. - Naša žena (Ljubljana) 1992, 12 (december), 38-41; 1993, 1, 30-32. (Ilustr. Lilijana Praprotnik-Zupančič)

168

Helga Blaschke-Pal: V šoli življenja.- Naša žena (Ljubljana) 1993, 2 (februar), 38-40; 3 (marec), 41-42. (Ilustr. Lilijana Praprotnik-Zupančič)

169

Martin Allwood: Nosil sem smrt v svojem telesu. Ilustr. Lilijana Praprotnik-Zupančič. Ljubljana : Naša žena, 1995. - 133 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Ljubljana : Dan)

Prevod dela: Ich trug den Tod in meinem Korper

170

Enelia Paz Gómez: Črno iz Kolumbije. - Naša žena (Ljubljana) 1995,12 (december), 53-59

C. O PISATELJICI

Stanko Janež: Kolmanič Karolina. (S sliko). - Leksikon pisaca Jugoslavije. Novi Sad (Matica Srpska) 1987. Tom III, str. 217

Franc Kuzmič: Kolmanič Karolina. - Enciklopedija Slovenije. Ljubljana (Mladinska knjiga) 1991. Zv. 5, str. 202

Kolmanič Karolina. - Slovenska književnost. Ljubljana (Cankarjeva založba) 1982, str. 158. - (Leksikoni Cankarjeve založbe)

Franc Kuzmič: Odstiranje življenjske zavese. (S sliko). - Vestnik (Murska Sobota) 4. 10. 1990

Darinka Kladnik: Ne glej čez plot k sosedu (Intervju). - Naša žena (Ljubljana) 53 (1994) 5, 24. (Portret)

Dušan Mevlja: Karolina Kolmanič. - Večer (Maribor) 46 (1990), 231 (3. X.), 12

Peter Brunec: Življenje je treba jemati z lepše plati. (Intervju in slika). Delavec (Murska  Sobota), 7. 12. 1973, str. 3

Berta Golob: Le kdo ne sanja rad? - Pionirski list (Ljubljana) 1985/6, št. 27, str. 8. (Intervju.)

Berta Golob: Vsi bi morali biti samo ljudje. (Intervju). - Prosvetni delavec (Ljubljana) 38 (1987) 6 (23. III.), 9

Miroslav Slana: Mladi rod in brealna kultura. (Intervju). - Večer (Maribor) 26. 3. 1981

Miroslav Slana-Miros: Stopov magnetofon (Intervju in slika). - Stop (Ljubljana) 1987, št. 23 (4. VI.), str. 10-11

Želim več sreče svojim otrokom kot sebi.- Prosvetni delavec (Ljubljana) 20 (1969), 10 (22. V.), 8

Janez Švajncer: "Prednost dajem globoko humanim lastnostim". - Delo (Ljubljana) 37 (1995) 219 (21. IX.), 14. (Portret)

"Težko bi izbrala vzornika". - Berta Golob: Do zvezd in nazaj. Ljubljana, Mladinska knjiga 1995, 90-94

Njene poti čez naša polja : biografija Karoline Kolmanič. Zbrala in uredila Valerija Trajber. Murska Sobota: Eurotrade Print, 2001. - 99 str. ; 21 cm

D. BIBLIOGRAFIJA O KAROLINI KOLMANIČ

Kuzmič, Franc: Bibliografija Karoline Kolmanič. - Karolina Kolmanič: Ni sonca brez senc. Ljubljana: Naša žena, 2000, str. 291-301

Kuzmič,  Franc: Bibliografija Karoline Kolmanič. - Njene poti čez naša polja. Murska Sobota: Eurotrade, 2001.str. 76-97

Opomba: V bibliografijo niso zajeta razna poročila, krajše izjave, notice, informacije in podobno drobno gradivo, ki ga je kar precej.

Kazalo:

Proza: 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 165, 166, 167, 168, 169, 170

Poezija: 72, 83, 85, 86, 89, 159, 160, 161, 162, 163, 164

Dramatika: 144, 147

Ostalo: 2, 6, 7, 26, 30, 32, 44, 46, 60, 66, 74, 95, 107, 110, 141, 151, 158